Tải bản đầy đủ (.pdf) (29 trang)

Giới thiệu về hãng hàng không vietnam airlines tóm tắt quá trình hình thành và phát triển vietnam airlines

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.97 MB, 29 trang )

I. Giới thiệu về hãng hàng không Vietnam Airlines
1. Giới thiệu chung
-

Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

-

Tên tiếng Anh: Vietnam Airlines JSC

-

Tên viết tắt: Vietnam Airlines.

2. Tóm tắt q trình hình thành và phát triển
- Lịch sử của Vietnam Airlines bắt đầu từ tháng 01/1956, khi Cục Hàng khơng dân
dụng được Chính phủ thành lập, đánh dấu sự ra đời của ngành Hàng không dân dụng ở
Việt Nam.
- Tháng 4/1993, Vietnam Airlines chính thức được thành lập với tư cách là một đơn
vị kinh doanh vận tải hàng khơng có quy mơ lớn của Nhà nước (khi đó có tên gọi là Hãng
Hàng khơng quốc gia Việt Nam)
-Năm 1995, Tổng công ty hàng không Việt Nam được thành lập với tư cách là một
tập đồn kinh doanh vận tải hàng khơng có quy mơ lớn của nhà nước. Tổng cơng ty có
chức năng nhiệm vụ kinh doanh, dịch vụ, phục vụ về vận tải hàng khơng đối với hành
khách, hàng hóa ở trong nước và nước ngồi, trong đó có xây dựng kếhoạch phát triển,
đầu tư, xây dựng, tạo nguồn vốn, thuê và mua sắm tầu bay, bảo dưỡng và sửa chữa thiết
bị, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu,nhiên liệu phục vụ cho hoạt động
kinh doanh của Tổng công ty; liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và
nước ngoài.Tiếp tục vươn tới tương lai, Vietnam Airlines đã xây dựng những định hướng
lớn cho sự phát triển của mình. Đó là xây dựng Tổng cơng ty Hàng khơng Việt Nam trở
thành một tập đồn kinh tế mạnh, phát huy vai trò của một đơn vị kinh tế kỹ thuật hiện


đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hố, hiện đại hóa đất nước, góp phần bảo đảm an
ninh quốc phòng.
- Năm 2004, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) đã thống nhất sẽ loại bỏ vé
giấy và chuyển sang sử dụng vé điện tử tổ 01/01/2008 theo Chương trình đơn giản hóa
kinh doanh hàng khơng . Kể từ đó, IATA đã tiến hành một số biện pháp cắt giảm nhanh
lượng vé giấy cung cấp cho các đại lý tại một số thị trường và tăng lệ phí tham gia BSP
(mạng đại lý của IATA) đối với các hãng hàng khơng chưa có kế hoạch hoặc mới đang
xây dựng đề án vé điện tử. Mặc dù lúc này VNA chưa là thành viên của IATA và chỉ mới
có khoảng hơn chục đại lý tại Việt Nam được IATA công nhận nhưng sức ép từ thị
trường chung đã khiến V NA phải nhanh chóng thực hiện việc bán vé điện tử.


- Chính vì vậy, triển khai năng lực bán qua mạng Internet trở thành một yêu cầu bắt
buộc và cấp bách đế đảm bảo VNA có thể cạnh tranh hiệu quả trên các trường nội địa và
quốc tế cũng như phát triển thương hiệu của VNA trên thị trường quốc tế. Từ yêu cầu
trên, VNA đã nhanh chóng triển khai kế hoạch ứng dụng TMĐT của mình trong kinh
doanh. Đầu tiên là kế hoạch bán vé máy bay điện tử tại webite
www.vietnamairlines.com.VII được bắt đầu triển khai vào năm 2006, cho đến quý 3/2006
thì vé điện tử đã bắt đầu được bán trên một số đường bay nội địa như Hà Nội đi TP. Hồ
Chí Minh, Đà Nằng và ngược lại. Như vậy, các chặng nội địa này được áp dụng cả hai
loại vé (cả vé thường và vé điện tử). Tiếp đó đến tháng 01/2007, vé điện tử đã được bán
cả trên các chặng bay quốc tế. Và sau đó, VNA đã cho triển khai hình thức này trên các
chặng bay quốc tế kết hợp nội địa. Đến tháng 7/2008 thì V NA đã hồn tất việc triển khai
bán vé máy bay điện tử. Và đến tháng 10/2008, V N A đã kết nối được vé điện tử với 59
hãng hàng không đối tác trên thế giới .
3. Mô hình kinh doanh
- Mục tiêu giá trị :Vietnam Airlines đã tiến hành liên danh liên kết với nhiều đối tác trên
thế giớithông qua các hợp tác liên doanh; liên danh trao đổi chỗ ngồi và các hợp đồng
trao đổi, chia chặng đặc biệt...Nhờ đó các sản phẩm của Vietnam Airlines đã trở lên đa
dạng, phong phú và tiện lợi hơn đối với khách hàng.

- Mơ hình doanh thu:Bán hàng, phí đăng kí, liên kết
-Cơ hô ̣i thị trường: Hiện nay, phạm vi kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt
Nam bao gồm những lĩnh vực sau: Kinh doanh, dịch vụ và phục vụ vận tải hàng không
đồng bộ đối với hành khách, hàng hóa ở trong nước và nước ngồi. Bên cạnh đó,
Tổngcơng ty Hàng khơng Việt Nam cịn kinh doanh một số ngành nghề khác như: Xăng
dầu, các dịch vụ thương mại tại các cảng hàng không, dịch vụ ủy thác xuất – nhập khẩu,
các dịch vụ thương mại tổng hợp, vận tải mặt đất, nhựa cao cấp, in, khảo sát thiết kế, xây
dựng cơng trình, cung ứng lao động chuyên ngành.
-Môi trường cạnh tranh : Ngày nay rất nhiều hãng hàng không đã ra đời đẩy mạnh tính
cạnh tranh của hãng ví dụ : Vietjet là hãng hàng không ra đời sau Vietnam airlines chiếm
ưu thế về chi phí thấp, có thị phần nô ̣i địa lớn - trở thành lợi thế trên thị trường nhưng
hãng cũng phải đối mă ̣t với khó khăn, thách thức : thương hiê ̣u và hê ̣ thống phân phối của
hãng ở nước ngoài còn yếu,...
-Lợi thế cạnh tranh : Vietnamairlines có lợi thế về thương hiê ̣u “ Bông sen vàng”, danh
hiê ̣u “ Hãng hàng không Quốc gia Viê ̣t Nam”, khẳng định vị thế của hãng là hãng hàng
không cao cấp trên thị trường , thị trường rô ̣ng lớn phân phối trên toàn quốc.


- Về cơ cẩu tổ chức: Vietnam Airlines làm nòng cốt, bao gồm nhiều xí nghiệp thành viên
hạch tốn độc lập và phụ thuộc. VNA là hạt nhân của Tổng cơng ty và hạch tốn phụ
thuộc vào Tống cơng ty. Trực thuộc VNA có khối trung tâm bao gồm các Ban trung tâm,
Đoàn bay, Đoàn tiếp viên trực tiếp xây dựng kế hoạch, điều hành và quản lý khai thác
hoạt động vận tải thương mại trong nước và quốc tế.
II. Quy trình đặt vé và thanh tốn
1. Quy trình đặt vé
1.1. Quy định của hãng khi đặt vé trên website vietnamairlines.com
 Điều kiện để sử dụng tính năng đặt vé trực tuyến:
 Tính năng mua vé trực tuyến chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương
mại. Hành khách không được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển,  hiển
thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao

hoặc tổ chức kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có
được từ tính năng mua vé trực tuyến.
 Hành khách phải khẳng định và bảo đảm rằng hành khách đã đủ tuổi khi sử dụng
chức năng mua vé trực tuyến đảm bảo việc tuân thủ Điều kiện Sử dụng nêu ra ở
đây và có đủ quyền và năng lực theo qui định của pháp luật để thực thi các hành vi
liên quan đến việc sử dụng tính năng này. Hành khách chấp nhận nghĩa vụ về mặt
tài chính đối với  mọi hành vi sử dụng Website và Ứng dụng di động của chính
mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng tên và tài khoản của quý khách.
Hành khách phải tự kiểm soát việc sử dụng tính năng mua vé trực tuyến sử dụng
tài khoản do hành khách đăng ký. Hành khách phải đảm bảo rằng mọi thông tin do
hành khách hay các thành viên trong gia đình cung cấp khi sử dụng tính năng này
là đúng và chính xác.
 Quy định về đặt chỗ:
 Quý khách có thể đặt chỗ cho tối đa 9 khách (bao gồm trẻ em dưới 2 tuổi) trong
mỗi lần thực hiện.
 Người lớn: Từ 12 tuổi trở lên tính đến ngày khởi hành chặng bay đầu tiên
của hành trình.
 Trẻ em bao gồm:
Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi: tính đến ngày khởi hành chặng bay đầu tiên
của hành trình
Trẻ em từ 07 ngày đến dưới 2 tuổi: tính đến ngày khởi hành chặng bay đầu
tiên đối với hành trình hồn tồn do Vietnam Airlines khai thác, tính đến
ngày khởi hành chặng bay cuối cùng đối với hành trình có chặng bay do
hãng hàng khơng khác khai thác
 Trẻ em phải được đặt chỗ đi cùng bố mẹ/người giám hộ hoặc người được uỷ
quyền.


 Trẻ em dưới 2 tuổi không chiếm chỗ được áp dụng mức giá bằng 10% mức giá áp
dụng dành cho người lớn.

 Trẻ em dưới 2 tuổi KHÔNG được đặt ghế ngồi riêng.
 Trẻ em từ 02 đến dưới 12 tuổi được áp dụng mức giá bằng 90% mức giá áp dụng
dành cho người lớn.
 Trẻ em dưới 12 tuổi đi một mình cần có giấy Miễn trừ trách nhiệm do người đại
diện theo pháp luật của trẻ em đó cam kết với hãng vận chuyển.
 Đặt chỗ trực tuyến được thực hiện khi có giá và chỗ. Giá vé trên Website và Ứng
dụng di động chỉ áp dụng cho các giao dịch mua vé trên Website và Ứng dụng di
động, tuân thủ các Điều kiện giá vé và các quy định khác của Vietnam Airlines.
 Đặt chỗ của Quý khách sẽ không được đảm bảo đến khi thanh tốn thành cơng.

   Nghiêm cấm sử dụng khi đặt chỗ trên website:
  Quý khách không được phép sử dụng tính năng mua vé trực tuyến để đặt chỗ trái
phép, giữ chỗ khống, đặt chỗ với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực. 
 Quý khách không được phép:
 Sử dụng tính năng mua vé trực tuyến vào mục đích kinh doanh dịch vụ bán
vé; hoặc 
 Sử dụng tính năng mua vé trực tuyến cho các hành động trái pháp luật;
hoặc 
 Sử dụng tính năng mua vé trực tuyến gây cản trở đến sự truy cập và sử
dụng dịch vụ này của người khác; hoặc 
 Sử dụng các phương tiện khác để giao dịch trực tuyến, thu thập thông tin
trong trường hợp Quý khách không thể sử dụng được tính năng đặt chỗ trực
tuyến.
Vietnam Airlines bảo lưu quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng tính năng này của Quý khách
mà không cần bất kỳ thông báo nào nếu thấy rằng Quý khách đang vi phạm, hoặc có thể
sẽ vi phạm giới hạn sử dụng này.
1.2. Quy trình đặt vé online
Tại website của Vietnam Airlines, với cả ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, hành khách
có thể xem giá vé và mua vé cho nhiều điểm đến trong nước và ngồi nước.
Ngồi ra, các hành khách cịn có thể chọn mua cả bảo hiểm du lịch, hoặc đóng góp vào

chương trình giảm khí thải do chuyến bay của họ gây ra cùng lúc với việc đặt vé tại
website này. 
Bước 1: Vào trang chủ của Vietnam Airlines
Để đặt vé máy bay Vietnam Airlines, bạn truy cập website chính thức của Vietnam
Airlines tại: https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/home


Bước 2: Tìm chuyến bay

- Chọn mục "Mua vé", sau đó chọn “Chuyến bay” sẽ hiện ra một cửa sổ tối như hình ảnh
phía trên.
- Tùy theo nhu cầu chuyến đi của hành khách, ta có thể chọn 1 trong 2 ơ “Khứ hồi) (nếu
có đi và trở về) hoặc “Một chiều” (chỉ đi 1 lượt)
- Chọn hành trình phù hợp: chặng bay đi nhấn vào ô “Từ”, Địa điểm đến nhấn vào “Đến”.
Ví dụ: bay từ Tp. Hà Nội đến Đà Nẵng.
- Ta chọn “Ngày đi” và “Ngày về”. Chọn số lượng người lớn, trẻ em hoặc em bé (nếu
có). Theo quy định của hàng khơng số tuổi của người lớn là >=12 tuổi (nguyên giá vé); 2
tuổi <= trẻ em < 12 tuổi (bằng giá vé người lớn – ½ lệ phí sân bay); em bé < 2 tuổi (miễn
giá vé). 
- Trong trường hợp khách hàng có mã khuyến mại có thể kích vào biểu tượng hộp q có
chữ “Mã khuyến mại” để được hưởng ưu đãi.
- Tiếp đến chọn ơ “Tìm chuyến bay” ở góc phải cuối màn hình.
Bước 3: Chọn chuyến bay
3.1: Chọn chuyến bay chiều đi
- Sau khi "Tìm chuyến bay" sẽ hiện lên một cửa sổ (hình dưới đây), tại đây bạn tìm kiếm
chuyến bay có giá và thời gian phù hợp với mình.


- Giá vé hiện thị ở trên khung ngang trên cùng là vé máy bay giá rẻ nhất cho ngày bạn
chọn và các ngày gần đó.

- Tại ơ Bảng giá, bạn nên chú ý đến cột Giờ khởi hành, Giá các hạng ghế. Có 2 loại giá
vé, 1 là vé hạng phổ thông, 2 là vé hạng thương gia. Mỗi hạng vé sẽ có những mức giá vé
khác nhau, để tìm hiểu chi tiết có thể ấn vào cụ thể từng ơ giá. Ví dụ:
 Chuyến bay khởi hành ngày 27/06 từ Hà Nội lúc 9:20 tới Đà Nẵng lúc 10:45 có
giá vé hạng phổ thơng là từ 613.000 VNĐ. Kích vào ơ 613.000 VNĐ sẽ hiện ra
giao diện như sau:


 Hạng vé phổ thơng gồm có phổ thơng tiết kiệm, phổ thông tiêu chuẩn và phổ
thông linh hoạt. Đây là hạng ghế với những chính sách cơ bản giúp khách hàng có
một chuyến bay thuận tiện và thoải mái nhất. Mỗi loại sẽ có những điều kiện về
giá vé khác nhau.
- Đối với hạng ghế thương gia: gồm 2 loại là Thương gia linh hoạt và thương gia tiêu
chuẩn - hạng ghế giá rất đắt nhưng được nhiều ưu đãi hơn: về phòng chờ làm thủ tục, ghế
ngồi tiện nghi và có trang bị màn hình giải trí. 


- Tích vào ơ có thời gian bay và giá vé (ơ giá vé màu vàng) phù hợp với mình.
3.2: Chọn chuyến bay chiều về
- Sau khi chọn xong giá vé và thời gian chuyến bay đi, giao diện website sẽ chuyển qua
giá vé và thời gian cho chuyến bay về.

- Tại đây bạn tìm kiếm chuyến bay có giá và thời gian phù hợp với mình và kích vào.


Bước 4. Xem lại lựa chọn chuyến bay

Các thông tin về ngày giờ xuất phát và quay về sẽ được cập nhật đầy đủ lại. Cùng với đó
là tổng giá vé máy bay mà khách hàng phải trả cũng được thống kê lại giúp cho khách
hàng dễ dàng theo dõi. Sau khi xác nhận thông tin về chuyến bay và giá vé hồn tồn

chính xác, chọn “tiếp tục” để tiếp tục quy trình đặt vé.
Bước 5: Thơng tin khách hàng


- Ở bước này ta phải điền đầy đủ các thông tin như Tên đầy đủ (theo đúng CMND hoặc
Passport khi làm thủ tục bay), địa chỉ email, số điện thoại…
- Những ơ có dấu * là những ơ bắt buộc phải nhập thông tin (Nhập chức danh, Tên Đệm
và tên, Họ, Ngày, Tháng, Năm sinh, Giới tính, Điện thoại, Địa chỉ email), những ơ cịn lại
có thể điền hoặc không. Lưu ý là họ tên hành khách viết không dấu, in hoa, tên đệm và
tên viết đúng thứ tự trong giấy khai sinh, số điện thoại và địa chỉ email phải điền chính
xác để hãng có thể liên lạc và gửi vé điện tử vào mail của hành khách. 


- Sau khi đã điền đầy đủ thơng tin, tích đồng ý với cách nhận thông tin quảng cáo qua
email và tích chọn update những thơng tin mới nhất về chuyến bay qua messenger (nếu
cần) => "Tiếp tục".

Bước 6: Lựa chọn dịch vụ bổ trợ
 


- Chuyến đi của khách hàng đã được lựa chọn sẵn bảo hiểm du lịch Tripcare, trong
trường hợp khách hàng khơng có nhu cầu mua bảo hiểm cho chuyến đi của mình có thể
chọn “Khơng lựa chọn”, lúc này phí bảo hiểm sẽ được trừ vào tổng chi phí phải thanh
toán khi mua vé.


 
- Hiện trên website của Vietnam Airlines có mục chọn mua gói hành lý trả trước (HLTT)
cho các chuyến bay. Mỗi người chỉ được mua tối đa 10 gói HLTT/khách/chặng bay, mỗi

gói tính theo hệ kiện (1 kiện = 23kg). HLTT không áp dụng cho trẻ sơ sinh.

Nhấn vào Mua để mua HLTT --> Chọn tên hành khách muốn mua hành lý --> Chọn số
gói cần mua --> Tổng số tiền mua hành lý sẽ được hiển thị phía dưới bảng.


Nếu khơng mua HLTT thì các bạn có thể bỏ qua phần này, nhấn tiếp tục để đến mục
“Chọn chỗ ngồi”.
Bước 7: Chọn chỗ ngồi
Để lựa chọn chỗ ngồi, khách hàng nhấp vào vị trí ngồi trên sơ đồ. Chỗ ngồi chỉ được xác
nhận cho đến khi khách hoàn thành thanh tốn. Phí chọn chỗ ngồi khơng được phép
hồn. Trong trường hợp khách hàng không chọn chỗ trước, chỗ ngồi của khách hàng sẽ
được hệ thống xếp tự động trong vòng 25 giờ trước chuyến bay.
- Để thay đổi chỗ ngồi đã mua, khách hàng có thể mua thêm chỗ ngồi mới và liên hệ nơi
mua dịch vụ ban đầu để hoàn tiền hoặc gửi yêu cầu hoàn đến
onlinesupport@vietnamairlines.com đối với dịch vụ mua trên website/ứng dụng của
VNA.
- Khách hàng cần tích chọn chỗ ngồi ở cả chuyến đi và chuyến về.


- Tích chọn chỗ ngồi trên sơ đồ chỗ ngồi trên web, sau đó ấn tiếp tục để chuyển sang mục
thanh toán.


Bước 8: Thanh toán


- Có 6 hình thức thanh tốn là thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ ATM, Unionpay, QR
Pay & E-banking, Ví điện tử, Thanh tốn sau. 
- Các bạn lựa chọn hình thức thanh tốn nào thì tích vào đấy, sau đó điền thơng tin bắt

buộc vào những ơ có dấu * sao.
- Sau khi chọn xong hình thức thanh toán => Đọc lại điều kiện và điều khoản --> Tích
vào ơ "Tơi đã đọc và chấp nhận các Điều kiện giá, Điều kiện và Điều khoản" --> "Tiếp
tục".

Bước 9: Xác nhận đặt chỗ
Sau khi tích "Tiếp tục", bạn sẽ nhận được email thơng báo hồn thành đặt chỗ. 


Trong trường hợp bạn chọn cách thanh tốn sau thì sẽ có một email thứ hai được gửi đến
sau khi bạn đã thanh tốn thành cơng. Nếu sau khi thanh toán bạn vẫn chưa nhận được
mail, hãy gọi tới tổng đài Vietnam Airlines 1900 1100 để được hỗ trợ. Với vé điện tử mà
bạn nhận được, bạn có thể check in online hoặc ra quầy tại sân bay để làm thủ tục.
 
2. Quy trình thanh tốn
 2.1. Quy định của hãng về thanh toán trên website VIETNAMAIRLINES.COM
Với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa chất lượng dịch vụ cũng như mang đến khách hàng
sự tiến lợi, nhanh chóng trong nhịp sống hiện đại Vietnam Airlines đã chính thức triển
khai phương thức thanh tốn bằng QR code thơng qua cổng thanh tốn nội địa Napas
(ứng dụng Momo, Moca) và cổng thanh toán nội địa VNPay (ứng dụng Mobile Banking,
Internet banking , tài khoản ngân hàng ) trên website www.vietnamairlines.com và tại hệ
thống phòng vé chính thức trên tồn quốc.
Hãng hàng khơng Vietnam Airlines đưa ra hình thức thanh tốn trên website như sau:
1/ Sử dụng thẻ thanh toán quốc tế
Thẻ thanh toán quốc tế hợp lệ như:
    VISA
      MasterCard
      JCBLưu ý:
   Vietnam Airlines không chấp nhận thẻ ảo (Virtual card: Visa Rev, Visa Internet
Card), thẻ sử dụng một lần (single use card) và có quyền từ chối cung cấp dịch vụ
nếu khách hàng sử dụng các loại thẻ này. Chỉ những thẻ có đăng kí chủ thẻ và có
thời gian sử dụng lâu dài mới có thể thanh tốn
    Chủ thẻ có thể thanh tốn cho bản thân hoặc cho người khác
  Chủ thẻ phải xác thực thẻ tại sân bay khi làm thủ tục lên máy bay hoặc tại các chi
nhánh của Vietnam Airlines trước chuyến bay.
 Đối với hãng hàng không Vietnam Airlines, loại thẻ JCB không áp dụng thanh
tốn các hành trình xuất phát từ Pháp, Đức, Hà Lan, Ý, Séc, Na Uy, Tây Ban Nha,
Thụy Sỹ, Áo, Campuchia, Lào, Myanmar.
 Vietnam Airlines đặt trụ sở tại Việt Nam. Vietnam Airlines tuyệt đối không chịu
trách nhiệm đối với bất kì khoản phí nào phát sinh do ngân hàng phát hành thẻ thu
thêm liên quan đến việc sử dụng thẻ để mua vé máy bay trên website của Vietnam
Airlines. Khách hàng cần liên hệ với các ngân hàng phát hành thẻ để biết thêm chi
tiết về các khoản phí phát sinh.
 Nếu khách hàng thanh tốn vé máy bay trực tuyến qua cây ATM hoặc qua Internet
Banking với hình thức thanh tốn sau bằng tài khoản thẻ Vis, Master thì khơng cần
làm thủ tục xác thực. Và khi khách hàng thanh toán vé máy bay bằng thẻ Visa,
Master trước bay 30-60 ngày tại website đặt vé máy bay trực tuyến thì khơng cần
làm thủ tục xác thực.
Thủ tục xác thực thẻ quốc tế khi mua vé máy bay trực tuyến:
Thủ tục xác thực thẻ quốc tế chính là để xác minh thẻ đó là chính chủ, khơng phải thẻ đã
bị đánh cắp. Trong tình huống nếu người mua vé không phải là bạn mà là người thân


hoặc bạn bè thì người đó phải đến sân bay hoặc văn phịng chính hãng để làm thủ tục xác
thực cho bạn.
Các thủ tục xác thực thẻ quốc tế bao gồm:
_ Thẻ thanh toán bạn đã sử dụng để thanh toán vé máy bay trực tuyến

_ Chứng minh nhân dân của chủ thẻ hoặc hộ chiếu
_ Vé điện tử: Bạn có thể in vé ra hoặc chỉ cần ghi mã đặt chỗ để cung cấp cho nhân viên
của hãng.
Sau khi xác thực thơng tin của chủ thẻ thanh tốn, hệ thống máy tính của hãng sẽ xác
thực thẻ thanh tốn đó. Nếu khách hàng khơng thực hiện xác thực thẻ trước giờ bay thì
khách hàng có thể ra phịng vé sân bay cung cấp Mã đặt chỗ và yêu cầu được thanh toán
tiền mặt. Tiền vé đã thanh toán bằng thẻ quốc tế sẽ được hoàn trả qua thẻ và bị trừ phí là
50000 VND.
2/ Thanh tốn bằng thẻ nội địa tại Việt Nam
*  Thanh toán ngay bằng thẻ nội địa do các ngân hàng sau phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)
Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB)
Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB)
Ngân hàng Quân đội (MB)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB)
Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (STB)
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)


Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiền Phong (TPBank)
 * Thanh tốn sau trong vịng 12 giờ kể từ khi đặt chỗ và tối thiểu 12 giờ trước khi khởi
hành:
Thanh toán bằng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các ngân hàng: Ngân hàng Kỹ thương
Việt Nam (TCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB), Ngân hàng Thương

mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên
Phong (TPB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank),
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).
Lưu ý:
_Chủ thể có thể thanh tốn cho bản thân mình và cho người khác
_Chủ thể không cần xác thực thẻ
_Giá vé và chỗ của khách hàng không được đảm bảo cho đến khi thanh tốn thành cơng
Vietnam Airlines là hãng hàng khơng nội địa đầu tiên ở Việt Nam, cung cấp mạng
lưới các chuyến bay rộng lớn tới khắp các tỉnh thành trong nước và chặng bay quốc tế
đi châu Á, châu Âu, châu Mỹ… Thời gian giữ chỗ ngồi sau khi thanh toán của
Vietnam Airlines với hạng vé phổ thông và hạng thương gia được tính từ thời gian
sau khi khách hàng hồn thành đặt chỗ so với thời gian chuyến bay khởi hành. Cụ thể:
_Hạng thương gia: Giữ chỗ được 24 tiếng
_Hạng phổ thông tiêu chuẩn: Giữ được 24 tiếng khi đặt trước giờ bay 48 tiếng
_Hạng phổ thông tiết kiệm và linh hoạt: Giữ được 12 tiếng đến 24 tiếng tùy hạng khi
đặt trước giờ bay 48 tiếng
_Hạng phổ thông siêu tiết kiệm cũng là vé máy bay Vietnam Airlines khuyến mại:
Thời gian giữ vé từ 4-6 tiếng
Áp dụng đối với tất cả các hạng vé: Giữ vé tối đa 3 tiếng nếu đặt trong vòng 48 tiếng
trước giờ bay.
2.2 Quy trình thanh tốn
2.2.1 Các hình thức thanh tốn
Có 6 hình thức thanh toán khi đặt vé tại website vietnamairlines.com


1. Thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ quốc tế: Đây là hình thức thanh tốn bằng thẻ thanh tốn  quốc
tế . Người mua có thể thanh tốn bằng thẻ VISA, MasterCard hay JCB
2. Thẻ ATM: là thẻ thanh toán nội địa tại Việt Nam. Có thể lựa chọn 2 hình thức thanh toán
ngay hoặc thanh toán sau. 
+ Thanh toán ngay bằng thẻ nội địa Việt nam do các ngân hàng sau phát hành: Ngân hàng

Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam
(TCB), Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập
khẩu Việt Nam (EIB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), Ngân hàng
Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Thương mại cổ
phần Á châu (ACB), Ngân hàng Quân Đội (MB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng
Hải Việt Nam (MSB),…
+ Thanh tốn sau trong vịng 12 giờ kể từ khi đặt chỗ và tối thiểu 12 giờ trước giờ khởi
hành:
Thanh toán tại máy ATM bằng thẻ của các Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB), Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Thanh toán bằng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các ngân hàng: Ngân hàng Kỹ thương
Việt Nam (TCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB), Ngân hàng Thương
mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), …
Thanh toán bằng tiền mặt tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam (VCB), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (TCB).
3. UnionPay: Khi thanh tốn bằng hình thức này, khách hàng sẽ được chuyển hướng đến
trang web của UnionPay để thanh toán. 
4. QR Pay & E-banking: Khách hàng sẽ được chuyển sang trang của VNPAY để thanh
toán. VNPAY là cổng thanh toán nội địa của Vietnamairlines. Các hình thức thanh tốn
qua cổng thanh tốn VNPAY bao gồm: Sử dụng tính năng QR PAY trên Mobile Banking


App của ngân hàng, quét mã QR để thanh toán. Thứ hai là thanh toán bằng Internet
Banking và tài khoản ngân hàng. 
5. MoMo: Khách hàng sẽ được chuyển hướng sang trang web của ví điện tử MoMo để
thanh tốn
6. Thanh tốn trả sau: Thanh tốn bằng một trong các hình thức sau: Internet Banking,
Mobile Banking, thẻ ATM, thanh toán tiền mặt tại quầy ngân hàng, đại lý Airpay, cửa
hàng tiện ích có kết nối với Payoo (như Vinmart hay Thế giới di động,...) hoặc thanh tốn

trả góp bằng thẻ tín dụng quốc tế phát hành tại Việt Nam.
2.2.2 Quy trình thanh toán
Bước 1: Khách hàng lựa chọn một trong 6 hình thức thanh tốn đã nêu trên để tiến hành
thanh tốn.
Bước 2: Đối với mỗi hình thức thanh tốn đã lựa chọn. khách hành tiến hành điền đầy đủ
và chính xác những thông tin cần thiết tùy theo yêu cầu của mỗi hình thức thanh tốn.
×