Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

SKKN một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường tiểu học hoàng văn thụ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.44 MB, 20 trang )

Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hoàng Văn Thụ

MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Giới hạn của đề tài
5. Phương pháp nghiên cứu
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
2. Thực trạng
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
a. Mục tiêu của giải pháp
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị

Trang
1
1
1
2
2
2
2
2
3


5
5
6
16
17
18
18
19

Nhận xét của hội đồng chấm sáng kiến cấp trường – cấp huyện
Tài liệu tham khảo

20
21

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

0

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hoàng Văn Thụ

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Mơn Mĩ thuật là một mơn học có vai trị quan trọng trong chương trình
giáo dục tiểu học. Qua mơn học, học sinh biết cách cảm thụ cái đẹp, yêu cái đẹp
từ đó biết cách rèn luyện đơi bàn tay, trí óc của mình để tạo ra cái đẹp qua việc
phát huy óc sáng tạo, tính độc lập của mình. Mơn Mĩ thuật đã góp phần cùng với

các mơn học khác giáo dục học sinh phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể Mỹ.
Tuy nhiên mơn Mĩ thuật là một bộ môn năng khiếu, khả năng diễn đạt
những suy nghĩ, sáng tạo của các em bằng nét vẽ trên giấy là rất khó khăn. Nhất
là phân mơn Vẽ tranh, đòi hỏi các em phải hiểu rõ về nội dung đề tài mình muốn
vẽ. Trong khi các em là học sinh tiểu học chưa thể hiểu hết nội dung của đề tài
qua lời nói của giáo viên. Đồng thời vẽ tranh theo đề tài là phân mơn khó cần
phải có tư duy tìm chọn được nội dung để vẽ, cách sắp xếp hình mảng cân đối,
rõ chính phụ và vẽ màu tươi sáng phù hợp đề tài. Từ điều kiện khó khăn thực tế
của vùng miền phụ huynh ít quan tâm tới việc học tập của con em, điều kiện
kinh tế cịn eo hẹp, các em ít có điều kiện tiếp xúc, quan sát tranh ảnh, ít được
tham gia các hoạt động thực tế… Từ những nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng
các em ít hứng thú trong học tập, khó chọn được nội dung để vẽ, hình ảnh của
bài vẽ chưa phong phú, khơng thể hồn thành bài tại lớp. Nên việc dạy học của
giáo viên gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế trong bài học và nhất là trong quá trình
học sinh thực hành rất dễ gây ra tình trạng chán nản, mất hứng thú vì khơng biết
thể hiện ý tưởng của mình như thế nào.
Nhận thấy tầm quan trọng của mơn Mĩ thuật nói chung và phân mơn Vẽ
tranh nói riêng, nắm bắt được yếu tố tâm lý, sở thích và thấy được khó khăn
thiếu thốn vốn kiến thức về nội dung đề tài của học sinh khi học Mĩ thuật. Vì
vậy, qua thời gian trực tiếp giảng dạy tơi đã tìm tịi và áp dụng “Một số biện
pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường tiểu học
Hoàng Văn Thụ”, đó là lí do tơi chọn đề tài này.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
* Mục tiêu:
- Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
- Học sinh có ý thức tự học, tự khám phá và lĩnh hội kiến thức.
- Phát triển năng lực tư duy trong học tập, trong sinh hoạt mĩ thuật, tiếp cận
với thực tế xung quanh.
- Yêu mến và cảm nhận những hình ảnh màu sắc để vẽ thành tranh, góp
phần động viên học sinh phát triển tính chủ động.

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

1

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

* Nhiệm vụ:
- Tìm ra một số giải pháp nhằm góp phần khắc phục những khó khăn và
tạo hứng thú, kích thích sự ham học của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy
học trong phân môn Vẽ tranh cho học sinh lớp 2 trong trường tiểu học Hoàng
Văn Thụ.
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp
2.
4. Giới hạn của đề tài:
- Áp dụng một số biện biện pháp để nâng cao chất lượng phân môn Vẽ
tranh
- Học sinh khối lớp 2 trường TH Hoàng Văn Thụ (năm học 2017 - 2018)
5. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp phân tích
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp thảo luận
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
- Phương pháp thống kê toán học
II. PHẦN NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận
Với sự phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước địi hỏi
những con người năng động sáng tạo. Để đáp ứng với tình hình đổi mới của đất
nước, nhà nước ta ban hành Luật giáo dục “Khẳng định mục tiêu giáo dục toàn
diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản trên cơ sở của
mục tiêu đó nhiệm vụ trọng tâm là dạy đủ các môn học bắt buộc và triển khai
đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có mơn Mĩ thuật.
Thực hiện chương trình dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh
để lĩnh hội kiến thức đầy đủ và có hệ thống. Môn học này thể hiện rõ về năng
khiếu là vẽ, nhưng tất cả các em học sinh không phải em nào cũng có năng
khiếu về vẽ, vẽ đẹp, vẽ nhanh, đam mê vẽ…Vì vậy dạy Mĩ thuật khơng nhằm
đào tạo các em thành họa sĩ, mà giáo dục thẩm mĩ cho các em là chủ yếu, tạo
điều kiện cho các em tiếp xúc, làm quen và thưởng thức cái đẹp, tập tạo ra cái
đẹp, biết vận dụng cái đẹp vào sinh hoạt học tập hàng ngày và những công việc
cụ thể trong tương lai.
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

2

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

Mơn Mĩ thuật góp phần nâng cao năng lực quan sát, khả năng tư duy hình
tượng và tính sáng tạo với một phương pháp khoa học, nhằm hình thành ở các
em phẩm chất của con người lao động mới, đáp ứng được đòi hỏi của một xã hội
phát triển ngày càng cao.
Như chúng ta đã biết môn Mĩ thuật có rất nhiều phân mơn trong đó phân
mơn Vẽ tranh là một phân mơn khó. Vẽ tranh là phân môn nhằm giáo dục kĩ

năng quan sát, hướng cho học sinh cách nhìn, nhận xét, diễn tả vẻ đẹp của bức
tranh qua bố cục, hình mảng, đường nét, màu sắc… Từ đó vận dụng tạo ra cái
đẹp, cái thẩm mỹ một cách sáng tạo, thể hiện cảm xúc riêng của mỗi học sinh. Ở
lớp 2, học sinh mới chỉ bước đầu tập nhận xét, tập chọn nội dung, tập vẽ…
những kĩ năng hiểu biết về cách sắp xếp bố cục, hình mảng, đường nét, màu sắc
và tính tự giác, chủ động, sáng tạo thực hành bài vẽ thể hiện cảm xúc riêng cũng
là những kĩ năng cơ bản và cần thiết. Thích học mơn Mĩ thuật là thế, hứng thú
với vẻ đẹp sinh động của tranh ảnh là thế. Xong, các em sắp xếp các hình mảng
trong tranh chưa cân đối, chưa phân rõ hình ảnh chính phụ, chưa biết cách chọn
lọc hình ảnh để vẽ bài thể hiện tâm tư, tình cảm của bản thân. Mặt khác, các em
thiếu tư liệu, ít sáng tạo hay dựa vào tranh mẫu có sẵn để vẽ nên bài vẽ thiếu
phong phú, thiếu sinh động, thiếu cảm xúc riêng của người vẽ.
Chính vì vậy, tôi đã dựa vào tầm quan trọng của môn Mĩ thuật, dựa vào sự
thiếu thốn vốn kiến thức tranh ảnh, nội dung đề tài, dựa vào thị hiếu thẩm mỹ
của học sinh để đưa ra những biện pháp phù hợp đối tượng học sinh nhằm tạo ra
sự hứng thú, hấp dẫn, động lực kích thích các em tham gia vào hoạt động tích
cực sáng tạo tự tạo ra sản phẩm theo ý thích phù hợp chủ đề là một việc rất quan
trọng và hết sức cần thiết.
2. Thực trạng
* Thực trạng học tập của học sinh:
Trường T.H Hoàng Văn Thụ là một trường đóng trên địa bàn vùng kinh tế
đặc biệt khó khăn, học sinh đa phần là con em người dân tộc thiểu số hoặc gia
đình có hồn cảnh kinh tế khó khăn, chính vì vậy các em đi học thường thiếu
sách vở và các đồ dùng học tập. Trình độ nhận thức của học sinh cịn hạn chế,
đặc biệt là đối với học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa học sinh ít được
tiếp xúc với tranh ảnh, khả năng cảm thụ cái đẹp và nhận xét của học sinh chưa
phong phú. Nhiều em thích học vẽ nhưng chưa biết vẽ sáng tạo, bài vẽ chưa thể
hiện cảm xúc riêng của cá nhân. Khi quan sát, tìm, chọn nội dung để vẽ thì kiến
thức cịn mơ hồ, diễn đạt còn lúng túng, thiếu tự tin, e ngại trước tập thể. Phân
định kiến thức về phân môn vẽ tranh trong môn Mĩ thuật chưa rõ ràng, chưa cụ

thể, chưa tự tìm tịi. Phân mơn Vẽ tranh là một phân môn nghệ thuật tương đối
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

3

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

khó, học sinh lớp 2 cịn nhỏ các em chưa nắm vững kiến thức hiểu biết về mĩ
thuật, khả năng tự tìm bố cục, hình mảng, màu sắc…Tư duy của học sinh còn
chậm phát triển, thiếu sự quan tâm ủng hộ, động viên khích lệ của cha mẹ học
sinh. Cha mẹ học sinh còn chưa hiểu tầm quan trọng của mơn Mĩ thuật nên ít
quan tâm, đầu tư, động viên con em tham gia việc học. Là bộ môn năng khiếu,
khả năng diễn đạt những suy nghĩ, sáng tạo của mình bằng những nét vẽ rất khó
khăn. Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh còn nhỏ tuổi, sự tập trung không
cao, các em chưa tự giác trong học tập, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực
hành còn yếu chưa chú ý đến vai trò của các bước thực hành. Cịn có thói quen
vẽ ngay từng hình một, khơng chú ý sắp xếp bố cục, hình ảnh chính phụ, các
hình ảnh thường được vẽ một cách chi tiết, hình vẽ bằng nhau, màu lịe loẹt,
thích sao chép, vẽ theo tranh mẫu hơn là phải ngồi suy nghĩ, liên tưởng, hình
dung, tìm chọn nội dung đề tài, hình mảng, bố cục để vẽ, giờ học vẽ cịn trầm,
khơng sơi nổi.
* Khó khăn gặp phải của giáo viên:
Hiện nay đồ dùng dạy học có nhiều nhưng khơng phù hợp cho từng bài
học nên gây khơng ít khó khăn và ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh
và chất lượng giảng dạy của giáo viên.
Để các tiết học đạt hiệu quả giáo viên phải mất rất nhiều thời gian chuẩn
bị đồ dùng dạy học, học sinh đi học cịn hay qn hoặc khơng có đủ đồ dùng

phục vụ cho bài học.
Trình độ nhận thức của các em khơng đồng đều nên giáo viên ln phải
phân hóa đối tượng học sinh để các em được vẽ theo khả năng riêng của mình.
Giáo viên chưa biết cách thay đổi phương pháp dạy học để làm sao cho
phù hợp, gây được sự thu hút đối với học sinh dẫn đến tiết học được lặp đi lặp
lại theo một cấu trúc định sẵn không gây được hứng thú đối với học sinh.
Đó là những thực trạng chung nhưng qua thực tế giảng dạy và điều tra
hàng năm tại trường, tôi thấy đa phần các em rất u thích mơn học, nắm bắt
được tình hình học tập thực tế của học sinh, sự hạn chế khả năng vận dụng sáng
tạo trong vẽ tranh. Vì vậy, khi giảng dạy phân mơn Vẽ tranh giáo viên phải biết
vận dụng linh hoạt và khai thác tính ngơn ngữ, tính thẩm mĩ của tranh,
ảnh…Hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu vẻ đẹp về bố cục, hình mảng, màu sắc
của bức tranh, chánh hướng dẫn chung chung. Biết vận dụng hình thức tổ chức
và phương pháp phù hợp để phát huy năng lực, tính năng động sáng tạo của từng
đối tượng học sinh. Phải tìm tịi, sáng tạo, có vốn kiến thức sâu, rộng về mơn Mĩ
thuật. Sưu tầm được nhiều tranh ảnh phong phú, đẹp, sinh động…liên quan bài
học. Hơn nữa, đây là môn nghệ thuật học sinh yêu thích nên hưởng ứng, tham
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

4

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

gia rất tích cực. Khi giảng dạy có sử dụng những hình thức, phương pháp đa
dạng, phong phú sẽ tăng hứng thú, hấp dẫn học sinh tham gia vào học tập. Tạo
ra cho các em một sân chơi lành mạnh, bổ ích tổ chức lồng ghép trị chơi phù
hợp, tạo khơng khí sơi nổi, thối mái. Hình thành năng lực học tập, phát huy tính

năng động sáng tạo, phát triển tư duy trừu tượng cho các em. Học sinh tiểu học
nói chung và học sinh trường Tiểu học Hồng Văn Thụ nói riêng, các em cịn
thích khám phá, tị mị thích tìm tịi những cái mới. Khi được giới thiệu về tranh
ảnh, các em luôn muốn quan sát, ngắm nhìn, muốn tự mình tìm hiểu và lĩnh hội
những kiến thức. Từ đó, làm phát huy tính năng động sáng tạo, hình thành năng
lực học tập, tạo cho học sinh thói quen tự trao đổi với bạn bè, với thầy cô về
những điều đã lĩnh hội được. Luôn tự tin thể hiện tranh vẽ, những sáng tạo,
những cảm xúc riêng vào tác phẩm nghệ thuật của bản thân.
Vào đầu năm học 2017 - 2018 , tôi khảo sát thấy kết quả bài vẽ của học
sinh khối lớp 2 của trường TH Hoàng Văn Thụ kết quả như sau:
Lớp Số
Bài vẽ
Bài vẽ đạt,
Bài vẽ
Hứng
Khơng
HS
đẹp, có
chưa có
chưa đạt
thú
hứng
sáng tạo
sáng tạo
u cầu
thú
2A
30
4
21

5
23
7
13.3 %
70 %
16,7%
76,7%
23,3%
2B
11
3
7
1
8
3
27.3%
63,6%
9,1%
72,7%
27,3%
2C
15
3
9
3
12
3
20%
60%
20%

80%
20%
3. Nội dung và hình thức của giải pháp.
a. Mục tiêu của giải pháp.
- Tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm tạo hứng thú, hấp dẫn, lôi
cuốn học sinh tham gia học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân
môn Vẽ tranh cho học sinh lớp 2.
- Nhằm phát huy hình thức tổ chức và phương pháp dạy học mới, khắc
phục những yếu điểm của hình thức và phương pháp dạy học cũ.
- Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản về vẽ tranh, biết vận dụng linh
hoạt các kĩ năng và tư duy sáng tạo khi vẽ tranh. Phát huy năng lực học tập, tính
năng động, sáng tạo của học sinh.
- Hình thành cho học sinh kĩ năng tự giác học tập. Từ đó, tạo mơi trường
cho các em sinh hoạt tập thể, mạnh dạn hơn trong giao tiếp.

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

5

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hoàng Văn Thụ

- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh “Học mà chơi, chơi mà học”. Tạo hứng
thú, kích thích các em tham gia vào hoạt động học tập.
- Biết sử dụng ngôn ngữ của hội họa là bố cục, đường nét, hình khối, ánh
sáng, màu sắc, có khả năng thể hiện cảm xúc của mình về thế giới xung quanh.
Phát triển khả năng quan sát, nhận xét, tư duy, tưởng tượng, óc sáng tạo cho học
sinh.

- Nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về hội họa, tăng
cường tính hợp tác, học hỏi lẫn nhau trong quá trình học tập của học sinh.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.
Việc gây hứng thú cho học sinh là một việc rất cần thiết trong giờ vẽ tranh
đề tài. Nếu giáo viên gây hứng thú cho học sinh tốt thì sẽ gây cho học sinh đam
mê học tập của mình. Vì việc hứng thú nó đem đến tình huống có vấn đề, sau đó
học sinh sẽ quan tâm đến những vấn đề đó để giải quyết trong suốt quá trình của
tiết học, nên việc gây hứng thú tự học trong giờ vẽ tranh cho học sinh sẽ được
nâng cao.
Trong học tập hay bất kì cơng việc gì thì hứng thú là một thái độ rất quan
trọng, nó thúc đẩy tiến trình cơng việc hiệu quả hơn, năng suất và nhẹ nhàng
hơn.
Đã là hứng thú, nghĩa là hứng khởi và thích thú đối với mơn học. Những
xúc cảm, thái độ chỉ có thể hình thành dưới sự dẫn dắt của người thầy mà kết
quả của nó là hệ quả của rất nhiều yếu tố như: cách tổ chức tiến hành bài giảng,
hình thức hoạt động, cơng cụ trực quan, phương tiện dạy học, giọng nói và cả
khả năng khuấy động lớp học.
Tuy nhiên để có thể thực hiện, áp dụng nó vào bài dạy cụ thể thì trước hết
chúng ta phải hiểu được con đường để hình thành nên sự hứng thú. Thứ nhất đó
là sự hấp dẫn một cách tự phát khơng vì bất cứ lí do gì, trường hợp này trong
quá trình giảng dạy Mĩ thuật chúng ta có bắt gặp nhưng khơng nhiều, có lẽ là vì
ngơn ngữ của Mĩ thuật khá trừu tượng. Thứ hai đó là sự hấp dẫn về hình thức
khiến người ta say mê khám phá dẫn đến nhận thức về bản chất của sự vật. Thứ
ba là từ chỗ hiểu được ý nghĩa của đối tượng mà dẫn đến bị hấp dẫn lôi cuốn,
đây là trường hợp mà chúng ta bắt gặp nhiều nhất trong quá trình giảng dạy.
Để thực hiện những việc trên qua thực tế giảng dạy tôi tìm ra được một số
biện pháp nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh trong phân môn Vẽ tranh cho
học sinh lớp 2 như sau:
b1. Giáo viên cần phát huy tối đa hiệu quả của đồ dùng dạy học.
- Việc sử dụng đồ dùng dạy học là rất quan trọng, bởi đồ dùng dạy học là

sự hiển diện của kiến thức, có khả năng lột tả những gì trìu tượng nhất mà kênh
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

6

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

chữ và lời diễn tả ít hiệu quả. Đơi khi lời nói lại khơng có tác dụng đối với học
sinh. Đồ dùng dạy học giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh đối với môn Mĩ
thuật nhất là học sinh lớp hai. Đồ dùng không thể thiếu được trong bất kì tiết
học nào của bài học, người giáo viên chuẩn bị đồ dùng chu đáo, thích hợp, đúng
lúc, đúng chỗ sẽ tăng hiệu quả và hứng thú say mê học tập của các em. Vậy cần
chuẩn bị đồ dùng như thế nào để các tiết học đạt hiệu quả cao. Tôi đã mạnh dạn
đưa ra ý kiến như sau :
+ Để làm đồ dùng dạy học phục vụ cho các bài vẽ tranh, tốt nhất là sử
dụng tranh vẽ của học sinh. Các tranh này phải có những nét điển hình để có thể
giúp cho giáo viên khai thác phục vụ tốt cho bài dạy, gồm 3 loại : loại tốt, loại
trung bình và loại chưa đạt yêu cầu.
+ Trước khi sử dụng, giáo viên cần suy nghĩ, tìm hiểu nội dung của từng
bức tranh, tránh sử dụng tranh mẫu một cách hời hợt hoặc tùy tiện, thiếu cân
nhắc.
+ Ngoài các tranh mẫu, giáo viên cần chuẩn bị hình gợi ý cách vẽ theo yêu
cầu cụ thể của từng bài.
+ Giáo viên cần luyện tập thành thục cách vẽ bảng và kết hợp vẽ bảng với
phương pháp dạy học một cách hợp lí để giúp cho học sinh tiếp thu tốt và dễ
dàng hơn.
b2. Gây hứng thú ngay khi vào phần giới thiệu bài.

Đối với từng khối lớp khác nhau tơi chọn cách vào bài phù hợp có thể
dùng những bài hát, trị chơi, câu đố, những hình ảnh liên quan đến bài học.
Ví dụ 2: Khi dạy đề tài vẽ tranh đề tài con vật
Tôi cho một học sinh lên bảng và làm các động tác về các con vật mà các
em biết hoặc câu đố, hát một bài về con vật, tranh ảnh về con vật...
Câu đố: “Con gì ăn no
Bụng to mắt híp
Mồm kêu ụt ịt
Nằm thở phì phị
Hỏi là con gì?”(Con lợn)
Như vậy việc giới thiệu đối với một bài mới rất cần thiết và càng cần thiết
hơn nếu người giáo viên tìm được cách giới thiệu gây được sự kích thích, hứng
thú đối với học sinh. Vậy để làm được điều này người giáo viên trước hết phải
tìm hiểu kỹ bài dạy, xem xét, tìm ra cách lạ cách hay gây ấn tượng và cụ thể hơn
là cách chọn những hình ảnh phù hợp liên quan đến bài học.
b3: Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong phát hiện kiến thức
mới.
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

7

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hoàng Văn Thụ

Tạo hứng thú bằng cách đặt những câu hỏi khơi gợi thơng tin, kích thích
tính tị mị của học sinh.
Mỗi giáo viên có một cách khai thác bài khác nhau, có thể cho các em khai
thác trên tranh ảnh, hoặc đặt câu hỏi trả lời.

Ở Mĩ thuật, phương pháp vấn đáp được sử dụng nhiều. Phương pháp vấn
đáp kích thích được học sinh suy nghĩ, giúp học sinh hiểu, áp dụng vào bài vẽ
của mình. Hoặc giáo viên có thể phát phiếu học tập và cho học sinh thảo luận
nhóm để lĩnh hội kiến thức mới.
b4: Hướng dẫn tìm, chọn nội dung
- Mỗi đề tài có nhiều nội dung khác nhau. Có hiểu được nội dung đề tài,
học sinh nhớ lại, tưởng tượng được những hình ảnh có liên quan đến nội dung
bài vẽ. Ở phần này, giáo viên nên chuẩn bị hệ thống câu hỏi cụ thể từ dễ đến
khó, có liên quan trực tiếp đến nội dung chủ đề để giúp học sinh tìm hiểu và tiếp
cận với đề tài. Tránh những câu hỏi khó (nên dùng phương pháp gợi mở gây
hứng thú để lôi cuốn học sinh trả lời các câu hỏi và tìm hiểu nội dung bài).
Câu hỏi nên gắn với các hình minh họa (tranh, ảnh).
- Tranh, ảnh dùng để minh họa cần có nét điển hình, tiêu biểu giúp học sinh
tiếp cận nhanh với nội dung đề tài.
- Khi học sinh trả lời chưa đúng, giáo viên cần bổ sung, định hướng để học
sinh hiểu và trả lời đúng câu hỏi, sát với nội dung.
- Cần dành thời gian hợp lý cho phần tìm, chọn nội dung đề tài ở các bài vẽ
tranh.
b5 : Hướng dẫn học sinh sắp xếp hình ảnh (bố cục) trong tranh.
- Nếu khơng có tranh minh họa và sự phân tích, gợi ý của giáo viên, học
sinh sẽ rất lúng túng khi thực hành. Vì thế, giới thiệu và phân tích cách sắp xếp
hình ảnh ở từng bức tranh để học sinh quan sát, nhận thức là việc làm hết sức
cần thiết. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lời giảng và tranh minh họa nhằm
gợi ý để học sinh suy nghĩ, nhớ lại những hình ảnh có liên quan đến nội dung
(người, vật, nhà cửa, cây cối,...có thể vẽ vào tranh).
- Cần lưu ý học sinh cách chọn hình ảnh chính, hình ảnh phụ và cách sắp
xếp các hình ảnh đó sao cho hợp lí, cân đối, có trọng tâm, rõ nội dung. Tùy theo
từng bài mà chọn hình ảnh và sắp xếp bố cục cho phù hợp, tránh rườm rà hay sơ
sài đơn điệu.
- Việc hướng dẫn, gợi ý cách bố cục bức tranh cho hợp lý là rất cần thiết,

nhưng để học sinh vẽ được tranh đẹp, tốt nhất là sau khi gợi ý chung hãy để các
em vẽ tự do vẽ theo khả năng của mình, tránh bắt buộc các em vẽ theo khuôn
mẫu hoặc theo ý chủ quan của giáo viên.
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

8

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

- Ln nhắc nhở học sinh vẽ theo cảm nhận, không bắt chước, không sao
chép tranh của bạn, của tranh mẫu.
b6 : Hướng dẫn học sinh vẽ màu
- Màu sắc luôn luôn hấp dẫn, lôi cuốn đối với học sinh tiểu học. Vẽ màu là
sự kết hợp hài hịa giữa cảm xúc và lí trí, tạo nên "linh hồn" và vẻ đẹp của bức
tranh. Khi hướng dẫn học sinh vẽ màu, giáo viên cần giới thiệu cách sử dụng các
chất liệu như : bút dạ, sáp màu, màu nước,...thông qua việc giới thiệu cách vẽ
màu của các bức tranh và cách phạm thị của giáo viên.
- Học sinh tiểu học rất thích vẽ màu nguyên chất và vẽ màu theo bản năng.
Nếu sự tác động của giáo viên khơng đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ ảnh hưởng
khơng tốt tới học sinh và làm mất đi những màu sắc trong sáng và ngây thơ của
các em. Chính vì thế việc hướng dẫn vẽ màu cần khéo léo và mang tính chất gợi
ý, động viên khích lệ, tránh ép buộc học sinh vẽ màu theo ý của giáo viên hoặc
bắt trước các tranh mẫu.
- Để học sinh vẽ màu tự do theo ý thích, chắc chắn các em sẽ phát huy
được năng lực của bản thân và bộc lộ rõ cá tính của mình. Song nếu khơng có sự
quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên thì nhiều học sinh sẽ bị lúng túng,
vẽ màu sẽ bị quá lòe loẹt hoặc tối xỉn hay sử dụng những màu không ăn nhập

với nhau.
- Nếu trong một lớp nhiều học sinh khơng có màu giáo viên có thể cho các
em thể hiện bài vẽ theo nhóm hoặc ngồi theo nhóm và sử dụng chung màu. Làm
như vậy thì tất cả các em đều được sử dụng màu và hoàn thành bài vẽ.
b7:Tạo hứng thú cho học sinh khi nhận xét, đánh giá kết quả học tập của
mình, của bạn.
Khi đánh giá tranh vẽ của các em cần phải dựa trên đặc điểm tâm sinh lý
của lứa tuổi. Không nên áp đặt lấy tiêu chuẩn đánh giá tranh vẽ của người lớn để
đánh giá các em. Dựa trên những yếu tố có thể phân loại và đánh giá đúng với
khả năng riêng của từng em để khích lệ học sinh học tập là chủ yếu.
Khi đánh giá cần căn cứ vào yêu cầu của bài học, động viên khuyến khích
các em có tính sáng tạo. Những em học sinh yếu khơng nên chê bai quá nhiều,
mà chỉ nên nhắc nhở, động viên và tìm những điểm tốt dù là nhỏ nhất khen để
bài sau các em cố gắng vẽ tốt hơn. Như vậy mới tạo ra cho các em sự tìm tịi,
hứng thú say mê và thể hiện cái mới sáng tạo trong bài vẽ của mình.
Khi kết thúc giờ học, giáo viên treo tranh của học sinh để học sinh tự nhận
xét những bài vẽ tốt, qua đó kích thích các em cố gắng trong bài học của mình
cịn những bài chưa đẹp các em có thể rút ra kinh nghiệm cho bài học sau.
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

9

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

Hình ảnh HS nhận xét bài vẽ của bạn
b8. Tổ chức lồng ghép các trò chơi, hội thi phù hợp.
Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh được thực hiện ở

tất cả các môn học. Đối với việc giảng dạy môn Mĩ thuật càng yêu cầu vận dụng
phương pháp này một cách hợp lý để phát huy tính sáng tạo của các em.
Mơn Mĩ thuật là một mơn học nghệ thuật. Vì vậy giáo viên phải tổ chức
sao cho giờ học nhẹ nhàng thoải mái mang tính nghệ thuật và có thể tổ chức
bằng nhiều hình thức như lồng ghép trị chơi. Lồng ghép trị chơi khơng chỉ kích
thích các em hoạt động mà cịn giúp các em phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng
sáng tạo thơng qua việc tái tạo nội dung, hình tượng, tiếng kêu, tiếng động …để
xây dựng hình ảnh của bài vẽ.
Khi sử dụng trò chơi tuỳ theo từng bài giáo viên có thể áp dụng lồng ghép.
Giáo viên phải biết lồng ghép đúng tùy từng nội dung của các bài học có thể ở
phần mở bài, thực hành hay ở cuối bài học.
Trò chơi trong bài : Vẽ tranh chân dung
- Mục tiêu: Rèn luyện trí nhớ và vận dụng đồng dao vào bài vẽ tranh chân dung.
- Với trị chơi này giáo viên có thể tổ chức vào thời gian đầu của hoạt động thực
hành để tạo sự thoải mái thích thú thoải mái khi bước vào thực hành.
- Chuẩn bị: Lời đồng dao, bảng con, phấn trắng
- Cách chơi: Khi nghe giáo viên đọc từng câu đồng dao học sinh vẽ một chi tiết
trên khuôn mặt em nào vẽ nhanh, vẽ đẹp sẽ thắng.
Lời đồng dao:
Đi vòng quanh chợ (vẽ khn mặt)
Trời mưa lăn phăn (vẽ tóc)
S đi chợ (vẽ mũi)
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

10

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ


Mua hai hịn bi (vẽ đơi mắt)
Mua đơi bút chì (vẽ hai lơng mày)
Mua cái bánh mì (vẽ môi)
Mua bánh tai voi (vẽ hai tai)
Mua đôi quả chuối (vẽ hai bím tóc)
Trong túi có tiền
Mua liền cặp sách

Hình ảnh HS tham gia trị chơi

Trị chơi : Đốn tên con vật:
- Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng quan sát nhanh.
- Chuẩn bị: Tranh khổ A2 vẽ các con vật chưa hoàn chỉnh, phấn trắng.
- Cách chơi: Chơi trong lớp học, chia thành 2 dãy bàn, khi nghe hiệu lệnh của
giáo viên, mỗi dãy bàn quan sát tranh minh hoạ một số hình vẽ con vật chưa
hồn chỉnh, thời gian là 2 phút, sau đó cử thành viên lên bảng viết tên các con
vật, dãy bàn nào viết nhanh, nhiều và đúng sẽ thắng cuộc.
Trị chơi 3: Tìm bố cục
- Mục tiêu: Rèn kĩ năng lựa chọn bố cục trong các bài vẽ cho học sinh .
- Chuẩn bị: 2 bộ hình bằng bìa cứng, mỗi bộ có 3 cách sắp xếp bố cục khác
nhau: to, nhỏ, vừa, hồ dán, nam châm.
Cách chơi:
- Chọn 2 đội, mỗi đội gồm 3 học sinh .
- Giáo viên phát cho mỗi đội 1 bộ gồm 3 cách sắp xếp, yêu cầu lựa chọn các
cách sắp xếp không cân đối và cân đối dán lên bảng.

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

11


SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

- Khi có hiệu lệnh của Giáo viên các đội dán lên bảng các cách sắp xếp theo yêu
cầu, đội nào nhanh và đúng sẽ thắng cuộc.
Trò chơi 4: Tập làm giám khảo
- Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức đã học.
- Chuẩn bị: - Sản phẩm của học sinh sau tiết học( 4 bài vẽ của học sinh )
- Kẹp treo tranh; Nam châm.
Cách chơi:
- Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm lên bảng hoặc bàn
và cử 1 đại diện lên nhận xét về nội dung đề tài, cách sắp xếp hình ảnh trong
tranh, nhận xét về màu theo cảm nhận của các em. Nhóm nào nhận xét hợp lý sẽ
thắng cuộc.
Trị chơi 5 : Ghép hình
- Mục tiêu : Rèn kĩ năng sáng tạo và xây dựng được đề tài riêng.
- Chuẩn bị : Các mảnh ghép là hình ảnh có liên quan đến bài học
Ví dụ bài : Vẽ tranh đề tài Vườn cây
- Chuẩn bị : Các mảnh ghép là các hình vẽ thân cây, tán lá, hoa, quả,..của từng
loại cây khác nhau và một số hình ảnh phụ như: hàng rào, mặt trời, mây, con
vật, con người, cỏ, hoa, mỗi một loại hình đều có những mảnh ghép có kích
thước và màu sắc khác nhau đã được gắn keo hai mặt. Giấy A4
Cách chơi : Chia lớp thành 3 nhóm (nhóm 2 em), sau thời gian 2 phút nhóm nào
gắn nhanh và thành bức tranh rõ nội dung đề tài nhóm đó sẽ thắng cuộc.
Trị chơi : Vẽ màu vào tranh
- Để rèn kĩ năng vẽ màu cho học sinh chúng ta nên dành thời gian vào cuối các
tiết học vẽ tranh, lồng ghép trò chơi như sau :

- Gần cuối giờ học để tạo sự tự tin chủ động cho các em, giáo viên tổ chức trị
chơi “Tơ màu theo hình vẽ ”. Giáo viên chuẩn bị 4 bức tranh trên giấy (đơn giản
về đường nét) chia lớp thành 4 nhóm (nhóm 2 em) và cho các nhóm thi đua tơ
màu nhanh đẹp, phù hợp. Giáo viên nêu cách chơi, luật chơi. Sau thời gian 2
phút nhóm nào vẽ màu nhanh và hồn thành hơn nhóm đó thắng cuộc.
Trị chơi : Vẽ tiếp sức
Ví dụ 1: “ Tiếp sức hoàn thành các bước vẽ tranh”.
+ Giáo viên chuẩn bị :
Nội dung tên các bước vẽ (mỗi bước vẽ 1 bản)
Hình minh họa các bước vẽ( mỗi bước 1 hình)
+ Cách thực hiện trị chơi: Chia học sinh thành các đội, mỗi đội cử số bạn
tương ứng với số bước vẽ tranh (tranh vẽ có 4 bước thì cử mỗi đội 4 bạn tham
gia). Một đội sắp xếp phần chữ, một đội sắp xếp phần hình theo trình tự các
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

12

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hoàng Văn Thụ

bước. Mỗi bạn chỉ được xếp một bước, tiếp bước nhau. Đội nào xếp đúng, xong
trước thì thắng cuộc. Cả lớp theo dõi, cổ vũ và kiểm tra kết quả.
Trị chơi này khơng những khuyến khích, tạo hứng thú mà còn khắc sâu
kiến thức về cách vẽ tranh cho học sinh.
Ví dụ 2: “ Tìm sắp xếp bố cục hình mảng”
chuẩn bị:
Một số hình cắt sẵn: hình nhà cửa, cây cối, đồ vật…bằng bìa cứng, mơ hình
bằng giấy loại hoặc bằng xốp…

Nam châm nhỏ.
+ Cách thực hiện trò chơi: Chia lớp thành các nhóm (hoặc tổ chức cá nhân )
Mỗi nhóm (cá nhân) sử dụng những hình trên để sắp xếp thành một bức
tranh có mảng chính, phụ phù hợp trong khoảng thời gian quy định. Nhóm (cá
nhân) nào xếp được tranh đẹp, sáng tạo, hợp lí, có nội dung phù hợp bài học với
thời gian ngắn nhất sẽ thắng cuộc.
Trị chơi này giúp học sinh cách tìm bố cục, sắp xếp những mảng hình
ảnh chính, phụ cho phù hợp. Qua trò chơi phát huy sự tư duy, sáng tạo, tích cực
học tập của học sinh.
Tạo hứng thú cho học sinh trong thời gian thực hành. Trong khi làm bài
giáo viên phải phân hóa đối tượng học sinh để từ đó xây dựng kế hoạch và
phương pháp tác động vào các em, tạo ra được khơng khí cạnh tranh, kích thích
sự sáng tạo, gây hứng thú học tập. Ở nội dung này tơi đã tổ chức trị chơi đã thu
hút, hấp dẫn học sinh và đạt kết quả cao.
Ví dụ: Trị chơi “ Tiếp sức hồn thiện bức tranh”.
+ Chuẩn bị: Giấy A4 (tương ứng với số đội chơi),các đội chuẩn bị nội dung
tranh vẽ.
+ Cách thực hiện: Giáo viên dán số tờ giấy A4 lên bảng, chia lớp thành các
đội chơi, ghi tên các đội. Các đội thảo luận trong khoảng 5-7 phút để tìm nội
dung vẽ. Mỗi thành viên của đội lần lượt vẽ một mảng hình hoặc một chi tiết của
bức tranh để hồn thiện tranh vẽ của đội mình( mỗi thành viên chỉ vẽ một lần)
Đội nào hoàn thiện tranh sớm, đạt yêu cầu về nội dung, bố cục, hình mảng, màu
sắc, đậm nhạt… thì thắng cuộc.
Ví dụ 2 : Tơ màu vào tranh cát.
+ Chuẩn bị : Tranh và cát màu phù hợp với từng đề tài, từng bài học.
+ Cách thực hiện: Chia lớp thành các nhóm, phát tranh, cát màu. Hướng
dẫn các nhóm tơ cát màu vào tranh của nhóm mình cho phù hợp, rõ nội dung.
Nhóm nào tơ nhanh, màu đều, tranh rõ nội dung thì thắng cuộc.
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO


13

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

Với trị chơi này củng cố kĩ năng tơ màu, kĩ năng quan sát hình vẽ rất hiệu
quả. Tạo hứng thú, có sức cuốn hút, hấp dẫn học sinh rất lớn, bởi khi được tham
gia trò chơi này các em được tự tay hoàn thành sản phẩm chỉ bằng một việc đơn
giản mà có ý nghĩa giáo dục lớn.
Như vậy, việc tổ chức trị chơi trong phân mơn vẽ tranh luôn tạo hứng thú,
hấp dẫn cho học sinh, tạo khơng khí vui vẻ trong lớp học, nhờ đó mà học tiếp
thu bài nhanh chóng, tích cực và tự giác. Tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kĩ
năng và củng cố kiến thức, phát huy tính sáng tạo, từ đó học sinh lấy hứng thú
học tập… Ngồi ra, cịn giúp học sinh phát triển tâm lí, thái độ đạo đức như tơn
trọng kỉ luật, giúp đỡ và có trách nhiệm cao với đồng đội.

Hình ảnh học sinh tơ màu vào tranh cát
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

14

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

Như vậy, việc tổ chức trị chơi trong phân môn vẽ tranh luôn tạo hứng thú,
hấp dẫn cho học sinh, tạo khơng khí vui vẻ trong lớp học, nhờ đó mà học tiếp

thu bài nhanh chóng, tích cực và tự giác. Tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kĩ
năng và củng cố kiến thức, phát huy tính sáng tạo, từ đó học sinh lấy hứng thú
học tập… Ngồi ra, cịn giúp học sinh phát triển tâm lí, thái độ đạo đức như tôn
trọng kỉ luật, giúp đỡ và có trách nhiệm cao với đồng đội.
b9. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Đổi mới việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng là đổi
mới phương pháp dạy học và thực hiện đánh giá theo thông tư 22 sửa đổi bổ
sung thơng tư 30. Vì thế việc kiểm tra cần thường xuyên, khách quan sẽ gây
hứng thú, động viên khích lệ học sinh:
Kiểm tra đánh giá lúc quan sát nhận xét
Kiểm tra đánh giá lúc thực hành
Kiểm tra đánh giá nhận xét cuối giờ học
Đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào mục tiêu của bài học, từng
giai đoạn trên cơ sở tiêu chí mà giáo viên đưa ra nhằm rèn kĩ năng cho học sinh.
Ví dụ: Giai đoạn đầu giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ về bố cục, vẽ mảng,
vẽ hình, giai đoạn thứ hai tập trung hướng dẫn vẽ nét đậm, nhạt, họa tiết, vẽ
màu,… khi đánh giá dựa vào những tiêu chí giáo viên đã đưa ra như trên.
Giáo viên dạy Mĩ thuật cần biết kết quả học Mĩ thuật của mỗi tiết dạy được
thể hiện cụ thể ở ngay trên từng bài tập của học sinh nhưng chúng ta vẫn chú ý
sự vận dụng về thái độ và hành vi còn quan trọng hơn. Vì vậy khi giáo viên gặp
những bài hồn thành chưa tốt không nên đánh giá nặng nề quá mà hãy động
viên và cho phép học sinh về nhà làm lại bài (vì một số học sinh hiểu được, cảm
thụ được nhưng rất khó thể hiện). Thường xuyên đánh giá bằng lời để giúp học
sinh nhận ra ngay những lỗi gặp phải trong bài vẽ của mình.
Khi đánh giá kết quả học Mĩ thuật ở cuối giờ giáo viên chỉ nên gợi ý cho
học sinh tự đánh giá lẫn nhau. Qua hệ thống câu hỏi gợi ý của giáo viên, học
sinh nói lên nhận xét rồi tự đánh giá mức độ hồn thành của mình để rồi tiếp tục
hồn thiện bài hơn.
Cuối cùng đánh giá chung cho tất cả các bài, chú ý động viên học sinh
khơng có năng khiếu, khuyến khích học sinh có năng khiếu mĩ thuật.

b10. Lồng ghép phương pháp Đan Mạch
Ở một số bài tôi lồng ghép phương pháp mới (Đan Mạch) vào dạy vừa để
gây hứng thú vừa để giúp các em được tiếp cận phương pháp Đan Mạch như
bài: Vẽ tranh chân dung tôi lồng ghép quy trình vẽ biểu cảm hoặc bài Vẽ tranh
đề tài Con vật lồng ghép quy trình vẽ cùng nhau,...Khi được tiếp cận phương
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

15

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

pháp với các em rất thích vì vừa lạ lẫm vừa gây sự tò mò làm cho lớp học sơi
nổi, vui vẻ.

Hình ảnh nhóm HS vẽ chân dung biểu cảm

b11. Thử nghiệm
Sau phần này, tôi tiến hành thử nghiệm đối với một số lớp, tôi nhận thấy
các em rất hứng với mơn học, biết chọn hình ảnh có chọn lọc, phù hợp với đề
tài, thể hiện được nét vẽ hồn nhiên, ngỗ nghĩnh, hình vẽ đẹp, bố cục cân đối,
màu đều có đạm nhạt, nêu được lí do thích bức tranh…Dưới đây là bảng đo sự
u thích mơn học.
100
90
80
70
60

50
40
30
20
10
0

khơng thích
thích
rất thích

lần1

lần 2

lần 3

lần 4

c. Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp.
Các giải pháp, biện pháp nêu trong đề tài có mối quan hệ chặt chẽ với nhau,
thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau. Biện pháp trước làm tiền đề cho biện pháp sau và
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

16

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ


các biện pháp sau tạo sự khăng khít nhằm góp phần nâng cao chất lượng mơn
học. Mỗi giáo viên cần linh hoạt trong việc vận dụng các giải pháp, biện pháp,
hình thức tổ chức dạy học, thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên để đạt hiệu
quả cao.
d. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên
cứu
Xuất phát từ mục đích, đối tượng nghiên cứu của đề tài và từ những đề
xuất đã nêu ra, qua nghiên cứu về tâm lí học lứa tuổi học sinh tiểu học và các tài
liệu đổi mới phương pháp dạy học môn Mĩ thuật.Trong quá trình giảng dạy tại
trường tiểu học Hồng Văn Thụ Tơi đã tiến hành thực nghiệm để kiểm nghiệm
tính khả thi của đề tài, sự hiệu quả của các phương pháp, hình thức tổ chức dạy
học cũng như giúp học sinh có được kỹ năng vẽ tốt, biết suy nghĩ, tìm tòi, nâng
cao chất lượng bài vẽ của giờ học sau đạt hiệu quả hơn so với bài vẽ giờ học
trước.
Tỉ lệ học sinh u thích mơn học tăng lên, số học sinh Chưa hoàn thành
giảm, học sinh Hoàn thành và Hoàn thành tốt tăng cụ thể như sau:
Trước khi chưa áp dụng:
Lớp Số HS

2A

30

2B

11

2C


15

Bài vẽ
đẹp, có
sáng tạo
4
13.3 %
3
27.3%
3
20%

Bài vẽ
Bài vẽ Hứng thú
đạt,
chưa đạt
chưa có u cầu
sáng tạo
21
5
23
70 %
16,7%
76,7%
7
1
8
63,6%
9,1%
72,7%

9
3
12
60%
20%
80%

Khơng
hứng
thú
7
23,3%
3
27,3%
3
20%

Sau khi thực hiện giải pháp tôi thấy chất lượng phân môn Vẽ tranh trong
học kì I của khối lớp 2 đã được nâng lên rõ rệt, chất lượng mỗi giờ học được
nâng cao hơn, học sinh hứng thú tham gia hoạt động học tập, có kĩ năng vẽ tranh
vững vàng, nhiều em đã bộc lộ sự đam mê, năng khiếu riêng qua các bài thực
hành, khả năng quan sát linh hoạt, nắm được cách vẽ, sắp xếp bố cục trên khung

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

17

SangKienKinhNghiem.netMột số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hồng Văn Thụ

tranh một cách hợp lí tạo cho bức tranh chặt chẽ, logic, hình vẽ đẹp. Tiết học trở
nên thoải mái, nhẹ nhàng, học sinh tự tin, hứng thú hơn.
Áp dụng đến hết HKI kết quả như sau:
Lớp Số HS

2A

30

2B

11

2C

15

Bài vẽ
đẹp, có
sáng tạo
8
26.7%
5
45,5%
6
40%

Bài vẽ

đạt,
chưa có
sáng tạo
20
66,7%
6
54,5%
9
60%

Bài vẽ Hứng thú
chưa đạt
yêu cầu
2
6,6%
0
0%
0
0%

28
93,3%
11
100%
15
93,3%

Không
hứng
thú

2
6,7%
0
0%
0
6,7%

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Qua quá trình thực hiện giải pháp tơi thấy trong giờ học học sinh tìm ra
được chủ đề rất lạ, hay, bố cục và hình vẽ khơng bị lệ thuộc vào các đồ dùng
xung quanh như sách vở hay cách vẽ của thầy cơ giáo. Các em tự tìm ra cách vẽ
cho riêng mình. Tơi nhận thấy các em có cảm hứng với mơn vẽ tranh hơn trước
và đặc biệt có rất nhiều em tiến bộ trong cách vẽ, cách nghĩ không sao chép lại
tranh vẽ của người khác.
Tôi thiết nghĩ trong quá trình giảng dạy người giáo viên cần tạo được
hứng thú cho học sinh trong giờ dạy bằng nhiều cách.
Người thầy, người cô phải thật sự yêu nghề và truyền tình yêu cho học
sinh.
Tạo hứng thú cho học sinh trong tiết học bằng cách tạo tâm thế cho học
sinh ngay ở hoạt động vào bài bằng cách sử dụng những hình ảnh, những đoạn
nhạc có hình ảnh liên quan đến bài học.
Giáo viên chú ý tạo hứng thú bằng cách đặt những câu hỏi khơi gợi thơng
tin, kích thích trí tỉ mỉ và tư duy sáng tạo của học sinh.
Ngoài ra giáo viên chú ý cách phát huy tính tích cực của học sinh bằng
cách lồng ghép trò chơi trong giờ học để tập cho học sinh “học mà chơi, chơi mà
học” để từ đó giúp các em phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng sáng tạo thơng qua
việc tái tạo nội dung, hình ảnh trong bài vẽ của mình.
HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO


18

SangKienKinhNghiem.net


Một số biện pháp gây hứng thú trong giờ vẽ tranh đề tài cho học sinh lớp 2 trường TH Hoàng Văn Thụ

Thực hiện tốt những điều này sẽ giúp các em bộc lộ mình một cách thoải
mái, giờ học khơng gị bó, nặng nề như trước.
2. Kiến nghị:
Để tạo điều kiện cho việc dạy và học của thầy và trò được thuận lợi hơn,
bản thân là một giáo viên dạy bộ mơn Mĩ thuật tơi có một số kiến nghị và đề
xuất với nhà trường như sau:
- Để học sinh học tốt, vẽ đẹp thì ngành giáo dục, nhà trường cần tạo mọi
điều kiện tốt hơn như: Trang bị cơ sở vật chất để tiện cho việc dạy và học.
- Cần tăng cường tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để có nguồn kinh
phí hỗ trợ các em học sinh có đồ dùng học tập đầy đủ.
Tuy nhiên trong q trình nghiên cứu và viết đề tài này khơng tránh khỏi
những thiếu sót, hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình và kịp
thời của đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo để sáng kiến kinh nghiệm của tơi được
hồn thiện hơn.
Tơi xin chân thành cảm ơn!
DurKmăl, ngày 25 tháng 2 năm 2018
Người viết

Hà Thị Phương Thảo

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

19


SangKienKinhNghiem.net×