Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN : KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: SẢN XUẤT 5 SẢN PHẨM TRANG TRÍ TỪ NHỰA TÁI CHẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.09 MB, 36 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIẾP TP.HCM
TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN

BÁO CÁO CUỐI KÌ
MƠN : KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
CHỦ ĐỀ: SẢN XUẤT 5 SẢN PHẨM TRANG TRÍ TỪ NHỰA TÁI CHẾ

Giảng viên hướng dẫn: TRƯƠNG CƠNG HẬU
Nhóm thực hiện: nhóm RẠP XIẾC
Lớp: DHDI16ATT
Hồ sơ gồm:
1. Các biểu mẫu thành lập nhóm

4. Video thực hiện kế hoạch

2. Kế hoạch thực hiện việc nhóm

5. Báo cáo kế hoạch thực hiện

3. Hình ảnh thực hiện kế hoạch

6. Biên bản họp nhóm

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2021


Lời mở đầu
Đồ tái chế là những sản phẩm được tạo ra từ việc tận dụng một số loại rác thải,
vật dụng hư hỏng để làm nguyên liệu sản xuất ra những sản phẩm mới, vật liệu
mới mà mang đến lợi ích tốt nhất cho cuộc sống của con người. Ngồi ra nó cịn
giúp làm giảm các hiệu ứng ơ nhiễm từ việc sử dụng năng lượng, ô nhiễm bầu


không khí, ơ nhiễm đất do việc chơn lấp. Do đó thay vì vứt đi bạn có thể tận
dụng để làm các sản phẩm tái chế.
Tùy thuộc vào cách sản xuất và cách sử dụng của mọi người thì đồ tái chế sẽ trở
nên có ích hoặc có hại. Một số đồ tái chế độc hại với cơ thể con người đó là sản
phẩm từ nhựa được tái chế từ ống kim của bệnh viện, những loại nhựa độc để
tái chế thìa, ống hút nhựa.
Một số cách làm các sản phẩm tái chế từ nhựa, nilon, thủy tinh... để làm đồ
trang trí, đồ chơi sẽ khơng có hại cho sức khỏe của con người và chúng thường
làm tăng tính thẩm mỹ trong việc trang trí.
Có rất nhiều ngun liệu được tận dụng để làm đồ tái chế. Chẳng hạn như các
loại chai nhựa, nắp chai, nilon, thủy tinh... Với mỗi nguyên liệu sẽ cho ra những
sản phẩm làm từ đồ tái chế vơ cùng tiện lợi và đẹp.
Nhóm mình mong rằng, với những nội dung mà nhóm trình bày, các bạn sẽ có
những bài học rút ra về vấn đề rác thải trong đời sống hằng ngày. Và cũng
khuyên rằng các bạn là hãy bỏ rác đúng nơi quy định, nên tái chế rác thải đối
với những loại có thể tái chế nhằm bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên.

GV: Trương Công Hậu

1


I. CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM
1. BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NHĨM
1) Mục tiêu của nhóm
 Hồn thành bài báo cáo, đạt kết quả cao trong môn học
 Gắn kết các mối quan hệ trong công việc cũng như
trong cuộc sống
 Rèn luyện các kĩ năng, giao tiếp tốt trước đám đồng,

hoạt bát,…
 Giúp đỡ nhau hoàn thành tốt cơng việc
 Hồn thành cơng việc đúng tiến độ.
2) Các hoạt động kiến thức

 Lên thời gian họp nhóm, phương tiện di chuyển, kinh
phí để thực hiện
 Thống nhất nội dung đề tài
 Thống nhất thời gian
 Họp nhóm lên kế hoạch cụ thể
 Lên kịch bản, chụp ảnh, quay video.

3) Các kết quả dự kiến

 Hoàn thành bài tập nhóm và video
 Giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau và gắn kết
nhau hơn.
 Rút ra được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cho
bản thân và mọi người.

4) Những nguồn lực có sẵn

 Nhân lực: 9 thành viên (8 nam, 1 nữ)
 Kinh tế (tiền quỹ…)
 Thiết bị phương tiện di chuyển: loptop, điện thoại, xe
máy …

5) Những điểm hạn chế

 Một số bạn khơng có phương tiện di chuyển nên hơi

khó khăn
 Khơng chọn được thời gian phù hợp.
 Quan điểm, tính cách của mỗi cá nhân khác nhau nên
cần thời gian để hiểu nhau hơn và thống nhất quan
điểm trong quá trình làm việc
 Phụ thuộc vào thời tiết.

6) Những kĩ năng và khả
năng cần thiết

 Kỹ năng tổ chức cuộc họp tốt
 Kỹ năng giao tiếp lắng nghe, điều hành và lập kế
hoạch.

GV: Trương Công Hậu

2


 Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết xung đột
 Khả năng làm việc trên các phần mềm ứng dụng, sử lí
tình huống xấu có thể xảy ra.
 Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 Kỹ năng thuyết phục.
7) Khoảng thời gian

GV: Trương Công Hậu
3


2. BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM
Hơm nay, ngày 18/03/2021
Tên nhóm: RẠP XIẾC
Số lượng thành viên: 9
Mục tiêu của nhóm:
- Rèn luyện kĩ năng nhóm qua cơng việc sản xuất những sản phẩm từ nhựa
tái chế.
- Thực hiện các hoạt động kĩ năng làm việc nhóm có hiệu quả, thể hiện tinh
thần trách nhiệm của mọi cá nhân để đạt kết quả cao trong học tập.
Thời gian: 10/03/2021 đến 20/03/2021.

Các thành viên nhóm
Chức
vụ

Họ và
tên

Trưởng Lê
nhóm
Nguyễn
Gia
Khánh


MSSV

Chun mơn
(ngành học)

Cơng việc phụ trách

Liên hệ

20012831

DHDI16ATT

-Nhận định năng lực từng
thành viên và lập kế
hoạch làm việc nhóm.

Email:
lenguyengiakhanh
16100
2@gmail.com

- Gắn kết các thành viên,
chỉ đạo và giám sát công
việc của các thành viên.

Sđt : 0767989978

- Điều hành, phân công

công việc, nhiệm vụ phù
hợp với năng lực của mỗi
cá nhân.

GV: Trương Công Hậu

4


Người
giám
sát


Nguyễn
Gia
Khánh

20012831

DHDI16ATT

-Đánh giá về kết quả thực
hiện và thiếu xót trong
cơng việc.
-Áp dụng những tiêu
chuẩn khắc khe đối với
nhóm.

Email:

lenguyengiakhanh
16100
2@gmail.com
Sđt : 0767989978

-Bình tĩnh và đánh giá
vấn đề theo hình thức làm
việc của nhóm.
Người
thực
hiện

Nguyễn
Văn
Quốc
Đạt

20006911

Lê Sơn
Tùng

20014801

DHDI16ATT

DHDI16ATT

-Theo dõi tiến độ cơng
việc.


Email:

-Tổng hợp cơng việc của
nhóm.

Sdt:359973174

-Đánh giá thuyết phục các
nguy cơ gây chậm tiến độ.

Email:

-Có tinh thần dám nghĩ
dám làm.

Sdt: 0933464184

dt01689865217@gmai
l.com

andiezblunder365@g
mail.com

-Cùng mọi người thống
nhất ý kiến để hồn thành
mục tiêu.
Người
ngoại
giao


Vũ Phi
Long

Phạm
Đình
Nhật

20028771

20014801

GV: Trương Cơng Hậu

DHDI16ATT

DHDI16ATT

-Có khiếu ngoại giao và
khả năng đánh giá về nhu
cầu của người khác.

Email:
vuphilong365@g
mail.com

-Tự tin và quyết đốn.

Sdt :089670228


-Thận trọng xử lý những
thơng tin mật.

Email:
phamdinhnhat050
901@gmail.com

-Nắm bắt được bức tranh
tổng thể của nhóm khi
thực hiện kế hoạch.

Sdt: 0773331645

5


Người
phản
biện

Phạm
Minh
Khoa

Vũ Phi
Long

20064831

20028771


DHDI16ATT

DHDI16ATT

-Không chấp nhận các
giải pháp không mang lại
hiệu quả tối ưu.

Email:
quanvt11113@g
mail.com

Sdt: 0938905303
-Phân tích giải pháp để
tìm những yếu kém trong
các giải pháp được đưa ra.
Email:
-Xây dựng biện pháp sửa vuphilong365@g
chữa tốt nhất.
mail.com
Sdt:089670228

Người
phát
triển

Người
điều
phốiKhánh
Hưng

20006341

DHDI16ATT

-Nhiệt tình và linh hoạt để Email:
đưa ra nhiều ý tưởng mới. vohung08989186
18@gmail.com
-Sẵn sàng đón nhận ý kiến
Sdt: 0898666375
của người khác.

Phạm
Đăng
Anh
Tuấn

20002148

DHDI16ATT

-Ln có những ý kiến lạc Email:
danganhtuan0607
quan, sinh động thú vị.
01@gmail.com
-Luôn tiếp nhận những ý

Sdt:0979775699
kiến khả thi.

Võ Kim
Ngân

20064831

DHKT16CTT

-Hiểu những nhiệm vụ
khó khăn trong nhóm.
-Có khả năng xử lí các
vấn đề cùng lúc.

Nguyễn
Văn
Quốc
Đạt

20006911

DHDI16ATT

-Nhìn nhận được những
ưu tiên.
-Khả năng nắm giữ ngay
cơng việc.

Email:

kn1892002@gma
il.com
Sdt: 0775450800
Email:
dt01689865217@
gmail.com
Sdt: 0359973174

-Duy trì tốt các mối quan
hệ nội bộ.

Xác nhận của nhóm Trưởng và các thành viên nhóm
GV: Trương Cơng Hậu

6


(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Trưởng nhóm

Lê Nguyễn Gia Khánh

Thư ký

Võ Kim Ngân

Các thành viên nhóm
1. Lê Nguyễn Gia Khánh
2. Nguyễn Văn Quốc Đạt
3. Phạm Đình Nhật

4. Võ Kim Ngân
5. Phạm Minh Khoa
6. Lê Sơn Tùng
7. Vũ Phi Long
8. Võ Khánh Hưng
9. Phạm Đăng Anh Tuấn

3. NỘI QUY CỦA NHĨM
Điều 1: Qui định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm
- Địa điểm: tại nhà sử dụng các trang mạng để họp nhóm
- Thời gian: từ ngày 27/5 – 2/5/2021
Điều 2: Qui định nói, nghe, phát biểu, đóng góp ý kiến khi họp nhóm
- Nhắc lại và điễn đạt rõ ràng nội dung, hỏi đề làm rõ vấn đề.
- Lắng nghe ý kiến các thành viên.
GV: Trương Công Hậu

7


Điều 3: Qui định các thành viên nhóm phải thực hiện:
 Những thành viên trong nhóm phải thực hiện:
- Tơn trọng lẫn nhau
- Có tính đồn kết
- Có tinh thần trách nhiệm khi hồn thành tốt cơng việc được giao
- Biết lắng nghe
- Vào họp đúng giờ, nghiêm túc khi tham gia các hoạt động nhóm
- Có ý kiến phát biểu riêng, thông điệp rõ ràng
- Tin tưởng lẫn nhau
- Biết tổ chức sắp xếp cơng việc
- Đóng quỹ nhóm

 Những điều các thành viên trong nhóm khơng được thực hiện:
- Vắng mặt khơng lí do
- Gây mất đồn kết trong nhóm
- Khơng được đổ lỗi cho các thành viên nào trong nhóm khi cả nhóm
khơng đạt được kết quả tốt.
- Khơng được qua loa, phải có ý kiến riêng của mình trong lúc hoạt động
nhóm
- Khơng tơn trọng lẫn nhau
- Vào họp không đúng giờ
- Từ chối công việc được phân cơng
- Khơng hồn thành cơng việc được phân công
- Không đùn đẩy trách nhiệm.
Điều 4: Qui định bảo mật thơng tin chung của nhóm:
Khơng tiết lộ bất cứ thơng tin, ý tưởng, tài liệu độc quyền của nhóm.

GV: Trương Công Hậu

8


Điều 5: Qui định quyền lợi của các thành viên trong nhóm:
Năng nổ, hợp tác, tham gia đầy đủ và đúng giờ, hồn thành nhiệm vụ được
giao. Tham gia sơi nổi đóng góp ý kiến được trưởng nhóm khen thưởng cơng
khai trước nhóm và phần q nhỏ từ nhóm trưởng kết quả cao.

Điều 6: Qui định bổ sung, loại bớt thành viên trong nhóm:
 Bổ sung thành viên trong nhóm khi:
- Cơng việc của nhóm nhiều mà số lượng thành viên q ít, khơng đảm bảo
thời gian để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu.
- Các thành viên trong nhóm thiếu các kiến thức, kĩ năng cần thiết để hồn

thành nhiệm vụ, mục tiêu của nhóm.
 Loại bớt thành viên trong nhóm khi:
-

Thành viên trong nhóm khơng tận tâm vì mục tiêu chung của nhóm, đã
được nhóm góp ý, nhắc nhở nhưng khơng sửa đổi.

-

Thành viên đó có tính cá nhân, ích kỹ cao, khơng thể hợp tác, thỏa hiệp
được với các thành viên khác trong nhóm.

-

Thường xuyên gây rối, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của nhóm.

 Lưu ý:
- Mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm sẽ bị suy yếu khi có quá
nhiều người than gia hoặc rời khỏi nhóm. Do đó, cần hạn chế đến mức
thấp nhất sự thay đổi các thành viên trong nhóm.
- Khơng bổ sung thành viên mới khi nhóm đã ổn định.
Điều 7: Qui định giải thể nhóm:
 Khi hồn thành mục tiêu của nhóm, kết thúc mơn.
Điều 8: Tổ chức thực hiện:
- Đề ra mục tiêu
- Lên kế hoạch
- Thực hiện nhiệm vụ
- Điểu hành để thực hiện nhiệm vụ
GV: Trương Công Hậu


9


- Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ
- Báo cáo kết quả.

GV: Trương Công Hậu

10


4. QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh: Nhóm RẠP XIẾC
Đối tượng áp dụng: các thành viên trong nhóm RẠP XIẾC
Điều 2: Mục tiêu của nhóm

-

Chế tạo 5 sản phầm trang trí làm từ nhựa tái chế trong 7 ngày

Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh được phân
cơng trong nhóm
 Nhóm trưởng:
- Quyền: giám sát, điều phối, chỉ định, phân công, giúp đỡ các thành viên…
- Nghĩa vụ: thay mặt nhóm chịu trách nhiệm, giải quyết mọi vấn đề xảy ra
trong thời gian hoạt động nhóm.
 Thành viên:
- Quyền: phát biểu ý kiến, đưa ra ý tưởng của riêng mình, đóng góp xây đựng
nhóm…

- Nghĩa vụ: hoàn thành nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về việc làm của
mình, tham gia nhiệt tình, đầy đủ và đúng giờ trong tất cả các công việc
chung của nhóm. Vắng phải có lí do chính đáng và báo cho nhóm trưởng
sớm nhất. giúp đỡ nhau, đồn kết trong cơng việc.
Điều 4: Cơ cấu tổ chức nhóm
Thành viên
Lớp & mssv
Lê Nguyễn
Gia Khánh

DHDI16ATT
20012831

GV: Trương Cơng Hậu

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

Nhóm trưởng Phân công
công việc,
chịu trách
nhiệm đầu
tiên, hỗ trợ
giúp đỡ các
thành viên.
Chế tạo 1 sản
phẩm, chụp

11


ảnh quay
video.
Nguyễn Văn
Quốc Đạt

DHDI16ATT

Thành viên

Kiểm tra tiến
độ sản phẩm,
làm bài báo
cáo bằng
word

Thành viên

Chế tạo sản
phẩm

Thư kí

Kiểm tra bài
word, sản
phẩm

Thành viên


Chế tạo sản
phẩm, chụp
ảnh, quay
video.

Thành viên

Thuyết trình,
kiểm tra hổ
trợ làm bài
powrepoint.

Thành viên

Chế tạo sản
phẩm, chụp
ảnh, quay
video.

Thành viên

Chế tạo sản
phẩm, chụp
hình, quay
video.

Thành viên

Thực hiện bài

powerpoint.

20006911

Lê Sơn Tùng DHDI16ATT
20014801
Võ Kim
Ngân

DHKT16CTT

Phạm Minh
Khoa

DHDI16ATT

20064831

20010331

Vũ Phi Long DHDI16ATT
20028771

Phạm Đình
Nhật

DHDI16ATT

Võ Khánh
Hưng


DHDI16ATT

Phạm Đăng
Anh Tuấn

DHDI16ATT

20033991

20006341

20002481

GV: Trương Cơng Hậu

12


Điều 5: Khen thưởng và kỉ luật trong nhóm:
Khen thưởng:
- Hồn thành tốt cơng việc được giao và giúp đỡ các thành viên khác sẽ được
tuyên dương trước nhóm.
- Có ý thức đóng góp ý kiến và trình bày quan điểm của mình giúp nhóm giải
quyết vấn đề.
- Hồn thành tốt công việc trước thời hạn.
- Năng nỗ tham gia và hồn thành tốt cơng việc của mình +5 điểm.
- Tích cực đóng góp và hồn thiện mục tiêu của nhóm +2 điểm
- Có thái độ tích cực và đóng góp quỹ đầy đủ và mặc đồng phục nhóm quy
định +3 điểm.

Kỉ luật:
- Nếu khơng hồn thành tốt cơng việc được giao sẽ bị khiển trách trước nhóm
(nếu nặng có thể bị khỏi nhóm).
- Khơng hồn thành tốt cơng việc trước thời hạn nhiều lần.
- Gây mâu thuẫn mất đoàn kết trong nhóm nhẹ bị khiển trách trước nhóm hoặc
đóng tiền gây quỹ nhóm.
Điều 6: Tổ chức thực hiện:
 Đề ra mục tiêu.
 Lên kế hoạch.
 Thực hiện nhiệm vụ
 Điều hành để thực hiện nhiệm vụ.
 Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ.
 Báo cáo kết quả.
 Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ.
 Báo cáo kết quả.

GV: Trương Công Hậu

13


II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
1. Mục tiêu, nhiệm vụ:
Vận dụng nguyên tắc S.M.A.R.T để xác định mục tiêu:
- S-Specific (cụ thể): Sản xuất 5 sản phẩm từ nhựa tái chế để trang trí.
- M-Measurable (đo đếm được): Mỗi thành viên sẽ có một tuần để hồn thành
nhiệm vụ của mình.
- A-Achievable (có thể đạt được): thực hiện tốt những yêu cầu khi làm sản
phẩm mà cả nhóm đưa ra và thực hiện đúng tiến độ công việc.
- R-Realistic (thực tế): đây là một kế hoạch thực tế và khả thi góp phần bảo

vệ mơi trường. Nhóm có đủ khả năng thực hiện được.
- T-Time-bound (có thời hạn): Hồn thành bài trước ngày 3/6/2021
2. Các nguồn lực cần thiết:
Vận dụng qui tắc 5M để xác định các nguồn lực:
- Man (nguồn nhân lực): gồm 9 thành viên trong nhóm (8 nam, 1 nữ)
- Money (tài chính, tiền):
GV: Trương Cơng Hậu

14


- Material (nguyên vật liệu): điện thoại, máy tính, đồ nhựa,…
- Machine ( máy móc, cơng nghệ): I phone 7, Samsung galaxy s8 ,các phần
mền Word, google, excel, phần mền trực tuyến Zoom, ….
- Method (phương án, cách thực hiện): tham khảo các bản mẫu trên các trang
wed từ đó thực hiện sản phẩm.
3. Phương pháp thực hiện:
 Sản phẩm 1: Làm đèn ngủ từ nắp chai C2 (từ ngày 28/5 – 3/6/2021)
Nguyên liêu: Nắp chai C2, keo nến, bóng đèn, dây điện, phích cắm, chui đèn.
Cách tiến hành:
B1: Dán 6 nắp chai lại với nhau tạo thành hình chữ nhật.
B2: Dán các hình chữ nhật thành 1 cái hộp.
B3: Lắp thêm bóng đèn.
 Sản phẩm 2: Làm chậu hoa bằng chai nhựa (từ ngày 28/5 – 3/6/2021)
Nguyên liệu: Chai nhựa đã qua sử dụng, dao, kéo, bình sơn xịt màu đỏ, súng bắn
keo, ảnh cầu thủ, dây điện, hoa, đất...
Cách tiến hành:
B1: Cắt chai nhựa thành 2 phần
B2: Cắt phần chai theo kiểu ưa thích và dùng bình xịt để tạo kiểu
B3: Dùng súng bắn keo dán cái ảnh cầu thủ lên chai để trang trí

B4: Bỏ đất và hoa vào trồng
 Sản phẩm 3: Chậu cây hình Pikachu (từ ngày 28/5 – 3/6/2021)
Nguyên liệu: Chai nước to đã qua sử dụng, 1 miếng bài nhỏ, giấy màu, bút lông
đen, kéo, keo, sơn xịt...
Cách tiến hành:
B1: Xịt sơn lên chai nhựa và phơi nắng
B2: Lấy bút lông vẽ 2 tai và tiến hành cắt theo đường đã vẽ
B3: Lấy bút lơng vẽ lên miếng bìa hình cái đi và hai má hình trịn
B4: Lấy giấy màu dán lên đi, hai má và cắt theo đường đã vẽ
B5: Dán tất cả các sản phẩm vừa vẽ lên tạo hình pikachu sao cho vừa mắt
GV: Trương Công Hậu

15


B6: Chọn cây ưa thích và tiến hành trồng
 Sản phẩm 4: Chậu hoa bằng chai nhựa (từ ngày 28/5 – 3/6/2021)
Nguyên liệu: Chai nước rửa chén, dao, kéo, bút chì ,...
Cách tiến hành:
B1: Lấy bút vẽ lên chai theo kiểu ưa thích rồi lấy dao cắt theo đường đã vẽ.
B2: Lấy kéo cắt trên tay cầm của chai rọc xuống 4 cm và khoảng cách 2 cái với
nhau là 1cm
B3: Lấy bút chì xoắn ở lát cắt đấy cho nó x ra như bơng hoa và cắt trịn vành
lại
B5: Từ phần cắt ngang ở bụng chai lấy kéo rọc xuống 1 cm và khoảng cách 2
cái với nhau là 4cm và cắt tròn vành lại
B5: Tiến hành trồng cây
 Sản phẩm 5: Chậu hoa bằng chai nhựa (từ ngày 28/5 – 3/6/2021)
Nguyên liệu: Chai nhu ̛̣a, nắ p chai, kĕ́o , bŭ́t màu,...
Cách tiến hành:

B1: Cắ t lắ y phà n duŏ́ i của chai
B2: Dùng keo để dán nắp chai vào phần dưới vừa cắt để tạo hình mắt, mũi ,
miệng.
B3: cho đắ t vào và trò ng cay
4. Phương pháp phối hợp:
- Mục đích hồn thành bài báo cáo đạt kết quả cao.
- Công cụ phối hợp:
+ Con người: 8 nam, 1 nữ.
+ Thiết bị: Samsung Glaxy 8s, Iphone 12 pro max, Redmi note 10, ...
+ Laptop HP
- Phương tiện đi lại: SH, Winer X, Dream thái,...
- Sơ đồ Gantt để kiểm sốt thời gian và cơng việc.

GV: Trương Công Hậu

16


Bước 1: Các việc cần thực hiện
- Họp nhóm:
+ Lên kế hoạch
+ Phân cơng nhiệm vụ
+ Dự tốn chi phí

- Tìm kiếm rác thải bằng nhựa để tái chế.
- Chuẩn bị các dụng cụ như: kéo, dao, keo, nến...
- Chụp ảnh, quay video.
- Viết báo cáo
- Tổng kết.
Bước 2+3: Trình tự công việc và thời gian thực hiện

- Tổ chức họp nhóm ( trên Zoom 2 lần )
- Đóng quỹ nhóm:
- Chọn ý tưởng để thiết kế sản phẩm
- Chọn rác thải nhựa phù hợp với ý tưởng
- Mua đồ dùng trang trí
- Chụp ảnh, quay video
- Tổng kết, sửa chữa
- Hoàn thiện bài báo cáo
Bước 4: Xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc:
- Tổ chức họp nhóm:
- Đóng quỹ nhóm:
- Chọn ý tưởng để thiết kế sản phẩm
- Chọn rác thải nhựa phù hợp với ý tưởng
- Mua đồ dùng trang trí
GV: Trương Cơng Hậu

17


- Tổng kết, chỉnh sửa.
- Viết báo cáo
Bước 5: Bảng mơ tả phân tích cơng việc:
Nội dung

Ký hiệu

Độ dài thời
gian (ngày)

Thời gian bắt

đầu

Ngày thực hiện
28/5 – 1/6/2021

Tổ chức họp
nhóm

A

2

Ngay từ đầu

Đóng quỹ
nhóm

B

1

Sau A

Chọn ý tưởng
thiết kế sản
phẩm

C

1


Sau B

28/5/2021

Chọn rác thải
nhựa phù hợp

D

1

Sau C

28 – 30/5/2021

Mua đồ dùng
trang trí

E

1

Sau D

28 – 30/5/2021

Tổng kết,chỉnh F
sửa


1

Sau E

1-2/6/2021

Hoàn thiện bài G
báo cáo

1

Sau F

10/6/2021

GV: Trương Công Hậu

18


Bước 6: Vẽ sơ đồ Gantt
Thời gian ( ngày)

Nội dung
1

2

3


4

5

6

7

Họp nhóm
Đóng quỹ
nhóm
Chọn ý
tưởng
thiết kế
sản phẩm
Chọn rác
thải nhựa
phù hợp
Mua đồ
dùng
trang trí
Tổng
kết,chỉnh
sửa
Hồn
thiện bài
báo cáo

5. Phương án đánh giá:
- Nhóm trưởng kiểm tra lại bài báo cáo vào ngày kết thúc

- Đưa kết quả sản phẩm của từng thành viên cho cả nhóm xem và đánh giá
- Tiêu chí đánh giá:
+ Năng nổ tham gia và hồn thành tốt cơng việc được giao (+3đ)
+ Tích cực đóng góp vào mục tiêu chung của nhóm (+2đ)
GV: Trương Cơng Hậu

19


+ Có thái độ tích cực trong cơng việc (+1đ)
6. Hành động khắc phục (phương án dự động ):
 Sự cố phát sinh:
- Đại dich COVID-19
- Công việc đột suất của các thành viên.
- Trùng lịch học
 Cách khắc phục:
- Dời lại một ngày gần nhất để thực hiện kế hoạch khơng bị chậm trễ
- Bàn giao cơng việc đó cho một thành viên khác trong nhóm, thơng báo một
cách nhanh nhất cho trưởng nhóm và nhóm
- Sử dụng phần mền Zoom để tổ chức họp nhóm.
7. Dự tốn chi phí:
- Mỗi nhân góp:
STT

TÊN

SỐ LƯỢNG

ĐỒNG GIÁ
(ĐỒNG)


THÀNH
TIỀN
(ĐỒNG)

1 Keo dán sắt 502

2

5.000

10.000

2 Dây điện

1

5.000

5.000

3 Bút lông

1

7.000

7.000

4 Pin


1

3.000

3.000

5 Đèn

2

10.000

20.000

Tổng thu

45.000

Tổng chi

45.000

Số dư

GV: Trương Công Hậu

0

208. Báo cáo tiến độ thực hiện:
Công việc
Nội dung

Thời gian

Người phụ trách
Tùng, Nhật,
Khoa, Khánh,
Hưng

Đã thực
hiện

Tìm chai nhựa, lon

28/5/2021

Chuẩn bị các công
cụ để tạo ra sản
phẩm

29/5/2021

Đang thực
hiện

Chế tạo sản phẩm


30/5/2021

Tùng, Nhật,
Khoa, Khánh,
Hưng

Sẽ thực
hiện

Viết, chỉnh sửa lỗi
trong bài báo cáo

30/5 –
1/6/2021

Ngân, Đạt, Long,
Tuấn

Kết thúc

Tổng kết

5/6/2021

Cả nhóm

Kinh phí

III. HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHĨM

1. Hình ảnh họp nhóm qua Zoom:

GV: Trương Công Hậu

21


GV: Trương Công Hậu

22


GV: Trương Công Hậu

23


Sản phẩm 1: Làm đèn ngủ từ nắp chai C2

GV: Trương Công Hậu

24


×