Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

TRƯỜNG THCS vũ hữu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.81 KB, 4 trang )

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

Cộng Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Số: …./KH-LĐTHCS

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ
Năm học 2019 - 2020
Căn cứ chương trình cơng tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 2020;
Căn cứ nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường,
Liên đội trường THCS Chu Văn An xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu
ngoan Bác Hồ năm học 2019 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, U CẦU:
1. Mục đích
Tổ chức Đại hội trang trọng, ý nghĩa. Tạo khơng khí vui tươi, phấn khởi, niềm
tự hào khi đạt được danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”; tạo động lực để đội viên, đoàn
viên trong toàn Liên đội tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành “Con ngoan – trò
giỏi – đội viên tốt – Cháu ngoan Bác Hồ”.
2. Yêu cầu:
Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Đại hội diễn ra với nghi lễ trang trọng, tạo
dấu ấn tốt đẹp.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công tác chuẩn bị
- Nội dung: Phút sinh hoạt truyền thống, chương trình Đại hội: BCH Liên
đội + Tổng phụ trách lên kịch bản, tổ chức tập luyện, duyệt với BGH.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Âm thanh, loa máy; phông chữ; quà cho đại
biểu: Chi đoàn giáo viên.
- Lập danh sách đại biểu: Mỗi chi đội 2 đội viên xuất sắc nhất: Liên đội
trưởng tổng hợp.
- Khăn quàng đeo cho đại biểu: BCH Liên đội.


2. Chương trình Đại hội
2.1. Thành phần:
* Đại biểu khách mời:
- Đại diện Ban Thường trực Hội cha mẹ học sinh nhà trường.
- Ban chấp hành đồn phường Cộng Hịa.


- Ban giám hiệu, Chi đoàn giáo viên, giáo viên phụ trách chi đội.
* Đại biểu các chi đội: 46 em
2.2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: từ 7h15 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: phòng Đội, Trường THCS Chu Văn An, thành phố Chí Linh.
3. Nội dung, tiến trình Đại hội
TT

Nội dung
Thời gian
Người thực hiện
Đón tiếp đại biểu (tặng hoa chúc mừng,
1.
7h15-7h30 BCH LĐ + TPT
đeo khăn quàng cho đại biểu)
2. Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca
7h30-7h35 Thu Huyền
3. Phút sinh hoạt truyền thống
7h35-7h50 Huyền + Quang
4. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
7h50-7h55 Huyền
5. Báo cáo việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
7h55-8h10 An Chi

6. Lãnh đạo phát biểu
8h10-8h30
7. Tuyên dương, trao thưởng
8h30-8h45 An Chi
8. Đọc thư Đại hội
8h45-8h50 Tuệ Minh
9 Bế mạc, chụp ảnh lưu niệm
8h50 – 9h15 Thu Huyền
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ:
1. Cắt phơng chữ: 300 000 đồng
2. Bánh kẹo liên hoan cho học sinh: 500 000 đồng
4. Quà cho đại biểu: 46 em x 12.000 (3 quyển vở/em) = 552.000 đồng.
5. Kinh phí tập luyện, trang phục đạ cụ văn nghệ :
- Kinh phí bồi dưỡng HS tập luyện: 10 buổi x 200 000đ/b = 2000 000 đồng
- Thuê trang phục, đạo cụ biểu diễn: 3.200.000 đồng.
Tổng: 6.552. 000 đồng ( Sáu triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn đồng)
Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Hội CMHS nhà trường và quỹ Đội năm học
2019 - 2020
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2019 2020, đề nghị các cá nhân, bộ phận có liên quan tích cực phối hợp thực hiện để Đại
hội thành công tốt đẹp.
BGH DUYỆT

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Phạm Thị Chi
Nơi nhận:
- Thành đoàn (b/c);
- Đoàn phường (b/c);- BGH (b/c);
- Chi đội (t/h);
- Lưu VP.

PHÂN CÔNG
CHUẨN BỊ, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG
1. Trang trí khánh tiết: đc Dũng (phụ trách), Hưng, Tiến, Khuê, Thu Hà, Tùng, học
sinh lớp 9A (Đc Dũng phân công chi tiết).
Nhiệm vụ: trang trí (thu dọn) lễ đài và bạt dù sân trường; Loa máy, pháo điện,
cắm hồng kì dọc hàng rào phía trước cổng trường và trong sân trường, kiểm tra băng zôn
khẩu hiệu, sắp xếp bàn ghế đại biểu, thảm đỏ sân khấu,...


2. Tiếp tân: Đc Minh (phụ trách), Vân Anh, Nhung, Lan Hương, Hường.
Nhiệm vụ: chuẩn bị nước uống, ấm chén, tiếp nước văn phịng + ngồi sân.
3. Tập nghi thức, văn nghệ giáo viên và học sinh: đc Chi (phụ trách học sinh), đc
N.Thơm (phụ trách giáo viên).
Nhiệm vụ: xây dựng chương trình văn nghệ và tổ chức tập luyện, biểu diễn (có
lịch cụ thể).
Trang điểm cho học sinh: Giáo viên chủ nhiệm lớp có HS trong đội văn nghệ (từ
6h00 ngày 05/9/2019).
4. Mời khách: Ban Lãnh đạo, Tổ văn phòng (đc La làm giấy mời).
5. Hoa tươi bàn đại biểu + phịng HT, Phó HT: đc Ngân.
6. Tiếp đón khách: đc Hằng, Dũng, N.Thơm, Kính, Minh, Thu Hà, Huệ, Thoại,
Khuê, Tỵ.
7. Bê hoa cho Đại biểu và đón hoa, quà cho học sinh, giáo viên trên sân khấu: Đc
Thùy, Ngọc, Vũ Hiền, Sự.
8. Tập trung học sinh, ổn định tổ chức: đc Chi.
9. Duy trì ổn định trật tự trong buổi Lễ: GVCN 22 lớp.
10. Trang phục:

- Học sinh: Đồng phục phông xanh cộc tay, quần tối màu, giày (GVCN phụ trách).
- Giáo viên: Nam áo trắng, ca vát, quần sẫm màu; Nữ áo dài đỏ đồng phục.
11. Múa hát tập thể, hoạt động giao lưu: đc Chi, Yến.
12. Hậu cần: Đc Ng. Thơm, Ngân (đc Thơm phân công đón tiếp khách dự sinh
hoạt cơm trưa, giao lưu văn nghệ).
13. Chuẩn bị phần thưởng học sinh, giáo viên: đc Ngân, La.
* Ghi chú:
- Tổng duyệt: 14h ngày 04 tháng 9 năm 2019.
- Chiều ngày 04/9, cán bộ, giáo viên có mặt tại trường hồn thiện, kiểm tra các nội
dung chuẩn bị cho Lễ khai giảng từ 14h00 (hoàn thành công tác chuẩn bị trước 17h ngày
04/9/2019).
- Trong thời gian tổ chức trò chơi tập thể cho học sinh, bộ phận trang trí khánh tiết,
lễ tân tập trung thu dọn đồ đạc.
- Sau khi kết thúc phần Hội (khoảng 10h00), Cơng đồn và Nhà trường tổ chức
mời đại biểu và cán bộ, giáo viên nhân viên toàn trường sinh hoạt cơm trưa, giao lưu văn
nghệ tại nhà hàng Việt Tiên Sơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×