Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Cách lập bàn cúng thí thực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (33.7 KB, 4 trang )

Cách lập bàn cúng Thí thực:
Thơng thường là phải có 2 bàn: 1 bàn cao và một thấp hơn ( gọi
là bàn thượng và
bàn hạ) :
- Bàn thượng: Tơn trí tượng Phật hay tượng Bồ Tát nhưng thông
thường là tượng
ngài Tiêu Diện Ðại Sĩ (hóa thân của ngài Quán Thế Âm), Lư
hương, Đèn, Hoa,
Quả, Ly nước trong….
- Bàn hạ (bàn đồ ăn) cũng trang trí: Lư hương, Đèn, Hoa, Trái cây,
Ly nước trong,
Ly đề pha nước trà, 1 bình trà cúng. Phía sau dãy đồ thờ là 1
mâm cơm cúng gồm
đầy đủ đồ ăn như cúng linh… Ngồi ra cịn có 1 bát cháo lỗng
(cháo thánh),
1 khay gồm: muối hột, gạo, Hột nổ, đường thẻ. . . đây là thành
phần chính
yếu, nếu có thêm các thứ khác như : bắp, khoai lang, củ mì,
bánh tráng, trái cây v.v. . . càng nhiều càng tốt.

+ Nếu có điều kiện thì lập thêm 1 bàn nữa phía trước bàn đồ ăn.
Bàn này cao hơn
bàn đồ ăn, nhưng thấp hơn bàn Tiêu Diện 1 chút. Trên bàn nầy
tơn trí tượng ngài
Ðịa Tạng, Lư hương, Đèn, Hoa, Trái cây như các bàn khác.
=> Hai bàn thượng là bàn Phật, Bồ Tát nên trang trí đơn giản,
trang nghiêm và
khơng để đồ ăn.

Lưu ý:


+
- Bàn thí thực ln lập ngồi nhà, trước cửa chính, nhìn vào bàn
Phật trong nhà, tín


chủ lạy hướng từ trong nhà lạy ra, cách thức lạy như lạy linh. Thí
thực được cúng
tại tư gia sau khi có lễ cầu an, cầu siêu hồn mãn.
- Bàn thí thực Cơ hồn khơng được lập gần cây Thạch Lựu hoặc cây
Đào vì Quỷ,
Cơ Hồn sợ loại cây nầy.
- Trước bàn thí thực phải dành một khoảng trống; ít nhất là bằng
một chiếc chiếu để
q vị Quỷ Thần, Cơ hồn có chỗ lễ bái chư Phật và thọ thực khơng
bị chướng ngại.
- Khi hương đã thắp lên rồi thì không nên đi qua, lại trong vùng
nầy, mà chỉ nên đi hai bên. Chủ lễ Cư sĩ nên đứng sau chiếu dành
cho các vị Quỷ Thần và Cô hồn. Nếu trai đàn chẫn tế, lược khoa thì
khoảng trống nầy ở trước bàn Giác Hoa, và nên dùng loại dải vải
vàng để làm ranh giới khu vực nầy.
- Thực phẩm cúng: Nếu có cúng rau; nên cúng rau chín như rau
luộc hoặc nấu canh,
không được cúng rau sống. Cháo thánh phải nấu thật lỗng
(nhiều nước, nhưng ít
gạo). Khơng nên lấy cơm rồi cho nước vào để làm cháo.
- Ban Nghi lễ và người tham dự:

. Trong suốt thời gian cung hành nghi lễ, tất cả mọi người không
được ăn hay uống
bất cứ món gì. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi đã được qui định

trong nghi thức.

. Phải hành lễ theo đúng thứ tự mà nghi thức đã qui định, không
được đảo lộn như :
thỉnh Cô hồn trước rồi thỉnh chư Phật và Bồ Tát sau. Tuy nhiên
được phép thay
đổi các bài thỉnh, nhưng nội dung vẫn không khác.


.Vị phụ trách hương đăng phải cắm hương sau mỗi lần thỉnh vào
đúng lư hương
của chư Bồ Tát hay Cô hồn như lời cung thỉnh.

. Nếu có Ðiệp văn nên tuyên đọc sau diên trà thứ nhì.
=> Trên đây là những điều rất căn bản,bình thường. Nhưng chính
vì sự bình thường
đó mà chúng ta hay phạm phải và xem nhẹ; trong khi chính
mình đang làm cơng
việc đó và là người chịu hồn tồn trách nhiệm về mọi hậu quả.
Do đó chúng tơi
viết lên những dịng chữ này với một ước nguyện duy nhất là :
mong q vị Cư sĩ
đang có trách nhiệm nghi lễ để duy trì mạch đạo và bảo tồn
một phần truyền
thống văn hóa của dân tộc hãy lưu tâm, hầu ứng phú hửu hiệu
trong mọi hoàn
cảnh.

.Cao hơn cả là chẩn tế cô hồn, chú trọng đến siêu độ cho các âm
linh oan hồn uổng

tử, bất đắc kỳ tử, bất định nghiệp, chiến sĩ trận vong không nơi
nương tựa. Khơng
những thí thực mà cịn một lịng mong cứu độ cho chư vị thoát
khỏi cảnh khổ
nghiệp ác của cõi ngạ quỷ cô hồn. Một khoa nghi nhiều lợi lạc
nhất nhưng rất khó
thực hiện, vì phải địi hỏi tinh thơng cả hai mặt : kinh điển và
mật điển. Mật điển
của khoa Du Già là Tam Mật đồng tu: Thân kiết ấn, Khẩu trì chú,
Ý quán tưởng.
Ấn là Pháp thân, Chú là Báo thân, Kinh văn là Hóa thân. Thành
tâm cầu nguyện
thập phương Tam bảo gia hộ, tam nghiệp thanh tịnh, phát khởi
tam tâm: từ bi, hỷ


xã, bình đẳng độ thốt địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tam đồ khổ
não, chúng sanh
đồng sanh an dưỡng. Có thể nói đây là một pháp hành trì mà âm
cảnh và dương
gian đồng lợi lạc.×