Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

Kế hoạch giáo dục tổ văn mĩ thuật năm học 2022 2023 (phụ lục 1,2 theo CV 5512)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.41 KB, 63 trang )

TRƯỜNG THCS ……………..
TỔ NGỮ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………………….., ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 2021 – 2022)
A. MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 6,7,8,9

LỚP 6
I.

Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 04; số học sinh: 103
2. Tình hình đội ngũ:

Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: CĐ: 01, ĐH: 01; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01, Khá: 01
3. Thiết bị dạy học:

TT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thực hành
Bài 1: Tôi và các bạn
Bài 2: Gõ cửa trái tim


Bài 3: Yêu thương và chia sẻ
Bài 4: Quê hương yêu dấu
Bài 5: Những nẻo đường xứ sở
Bài 6: Chuyện kể về những người anh
hùng
Bài 7: Thế giới cổ tích
Bài 8: Khác biệt và gần gũi
Bài 9: Trái đất – ngôi nhà chung

Ghi chú

4 nhóm/4 phiếu/nội
dung/lớp

Bài 10: Cuốn sách tơi u

4 nhóm/4 bảng/lớp

1

Máy chiếu

02

2

Máy tính

3


Loa

02
02

4

Máy chiếu phi vật thể (dùng điện thoại)

02

5

Tranh theo chủ đề

02

6

Phiếu học tập

400

7

Bảng nhóm

16

8


Bút màu

16

4 nhóm/4 bộ/lớp

9

Phiếu trả lời trắc nghiệm

4

4 bộ/lớp

10

Giấy A0

160

2 GV/2 bộ
2 GV/2 bộ
2 GV/2 bộ
2 GV/2 cái
2 GV/2 bộ /chủ đề

4

nhóm/4 tờ/bài/lớp2

4. Phịng bộ mơn, phịng thí nghiệm, phịng đa năng, sân chơi, bãi tập

TT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

1

Phòng hội đồng

01

Sử dụng nguyên phòng để tổ chức hoạt động tập thể

Theo kế hoạch tổ chức các HĐGD

2

Sân chơi

01


Sử dụng một góc để hồn thành sản phẩm stem

Theo kế hoạch tổ chức chuyên đề

II.

Ghi chú

Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình
HỌC KÌ I
(18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết)

TT
1

Bài học/chủ đề

Số
Yêu cầu cần đạt
tiết
Bài 1: Tôi và các bạn
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại (cốt
Đọc và thực hành tiếng Việt
truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật) và
Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
người kể chuyện ngôi thứ nhất.
Bài học đường đời đầu tiên
8 - Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện

Thực hành tiếng Việt: Từ đơn và từ phức, nghĩa của từ,
qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngơn ngữ, ý nghĩ của
biện pháp tu từ
nhân vật.
Nếu cậu muốn có một người bạn
- Nhận biết được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy),
hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong văn bản.
Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ, biện pháp tu từ, từ
ghép, từ láy
- Nhân ái, chan hồ, khiêm tốn; trân trọng tình bạn, tôn
trọng sự khác biệt.
Viết


3

2

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân

5

Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân
đúng quy trình.

Nói và nghe
Kể lại một trải nghiệm của bản thân

1


Kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.

Bài 2: Gõ cửa trái tim
Đọc và thực hành tiếng Việt
- Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của
bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ;
Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong
Chuyện cổ tích về loài người
8 thơ.
Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ, biện pháp tu từ
- Nhận biết được ẩn dụ và hiểu tác dụng của việc sử
Mây và sóng
dụng ẩn dụ.
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ, dấu câu, đại từ
- Nhân ái, yêu gia đình, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên và
Bức tranh của em gái tôi
cuộc sống.
Viết
3 Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu
tố tự sự và miêu tả đúng quy trình.
Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ có yếu tố
tự sự và miêu tả
Nói và nghe
Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
Kiểm tra giữa học kì I
Ơn tập kiểm tra giữa HKI
Kiểm tra giữa HKI
Trả bài KT giữa HKI


1

Trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

4

- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra,
phát triển năng lực đọc, viết kiến thức bài 1,2.
- Biết chủ động tự đánh giá bài kiểm tra của bản thân
một cách trung thực, mạnh dạn đưa ra những nhận định,
những băn khoăn của bản thân.
- Tôn trọng, lắng nghe những góp ý của giáo viên và bạn
bè để rút kinh nghiệm và phát triển kĩ năng làm bài kiểm
tra tổng hợp.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.


4

3

4

Bài 3: Yêu thương và chia sẻ
Đọc và thực hành tiếng Việt
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba, nhận biết
được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân
Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
vật trong hai văn bản.
Cô bé bán diêm

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá
Thực hành tiếng Việt: Cụm danh từ
8 nhân do văn bản đã đọc gợi ra.
Gió lạnh đầu mùa
- Nhận biết được cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ
Thực hành tiếng Việt: Cụm động từ và cụm tính từ
và hiểu được tác dụng của việc dùng các kiểu cụm từ này
để mở rộng thành phần chính của câu.
Con chào mào
- Biết đồng cảm và giúp đỡ những người thiệt thòi, bất
hạnh.
Viết
3 Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân
đúng quy trình.
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân
Nói và nghe
1 Biết nói về một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.
Kể về một trải nghiệm của bản thân
Đọc mở rộng
1 - Đọc những văn bản mới có đặc điểm thể loại và nội
dung gần gũi với các văn bản đã học.
- Bồi dưỡng lịng nhân ái, khoan dung, trân trọng tình
bạn và yêu thương gia đình.
Bài 4: Quê hương yêu dấu
Đọc và thự hành tiếng Việt
9 - Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của thơ lục
bát; bước đầu nhận xét được nét độc đáo của một bài thơ
Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; nhận biết
Chùm ca dao về quê hương, đất nước

được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn
Thực hành tiếng Việt: Từ đồng âm, từ đa nghĩa
ngữ văn bản.
Chuyện cổ nước mình
- Nhận biết được từ đồng âm, từ đa nghĩa; nhận biết được
hoán dụ và tác dụng của việc sử dụng hoán dụ.
Cây tre Việt Nam


5

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ, nghĩa của từ ngữ

5

- Trân trọng, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống
và vẻ đẹp của quê hương, đất nước.
Bước đầu biết làm thơ lục bát và viết đoạn văn ghi lại
cảm xúc sau khi đọc bài thơ lục bát đúng quy trình.

Viết
4
Tập làm một bài thơ lục bát
Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát
Nói và nghe
1 Trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê
hương
Bài 5: Những nẻo đường xứ sở
Đọc và thực hành tiếng Việt

8 - Nhận biết hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể
chuyện ngơi thứ nhất của du kí.
Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
- Hiểu công dụng của dấu ngoặc kép (đánh dấu một từ
Cô Tô
ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt).
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ
- Yêu mến, tự hào về vẻ đẹp của quê hương, xứ sở.
Hang Én
Thực hành tiếng Việt: Dấu câu, biện pháp tu từ
Nói và nghe
2 Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến.
Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến
Đọc mở rộng

Kiểm tra học kì I
Ơn tập kiểm tra HKI
Kiểm tra HKI

1

4

- Đọc những văn bản mới có đặc điểm thể loại và nội
dung gần gũi với các văn bản đã học.
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước
- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra,
phát triển năng lực đọc, viết kiến thức học kỳ 1.6

Trả bài KT HKI

6

- Biết chủ động tự đánh giá bài kiểm tra của bản thân
một cách trung thực, mạnh dạn đưa ra những nhận định,
những băn khoăn của bản thân.
- Tơn trọng, lắng nghe những góp ý của giáo viên và bạn
bè để rút kinh nghiệm và phát triển kĩ năng làm bài kiểm
tra tổng hợp.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.

HỌC KÌ II
(17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết)
Bài 6: Chuyện kể về những người anh hùng
Đọc và thực hành tiếng Việt
- Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như: cốt
truyện, nhân vật, lời kể, yếu tố kì ảo; nhận biết được chủ đề của
Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
văn bản.
Thánh Gióng
- Nhận biết được văn bản thơng tin thuật lại một sự kiện và
Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ, từ ghép và từ
8 cách triển khai văn bản theo trật tự thời gian.
láy, cụm từ, biện pháp tu từ
- Hiểu được công dụng của dấu chấm phẩy (đánh dấu ranh
Sơn Tinh, Thủy Tinh
giới giữa các bộ phận trong một chuỗi liệt kê phức tạp).

Thực hành tiếng Việt: Dấu câu, nghĩa của từ, biện
- Tự hào về lịch sử và truyền thống văn hoá của dân tộc, có
pháp tu từ
khát vọng cống hiến vì những giá trị cộng đồng.
Viết
4 Bước đầu. biết viết văn bản thông tin thuật lại một sự kiện đúng
quy trình
Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
Nói và nghe
Kể lại một truyền thuyết
Đọc và thực hành tiếng Việt
Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Kể được một truyền thuyết.

Bài 7: Thế giới cổ tích
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích như: cốt
truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và yếu tố kì ảo.


7

7

Thạch Sanh
Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ
Cây khế
Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ, biện pháp tu từ


8

Viết
Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích
Nói và nghe
Kể lại một truyện cổ tích
Đọc mở rộng

3

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi
tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể
của tác phẩm.
- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
- Biết vận dụng kiến thức về nghĩa của từ ngữ và biện pháp tu
từ để đọc, viết, nói và nghe.
- Sống vị tha, yêu thương con người; trung thực, khiêm tốn.
Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích đúng quy trình.

1

Kể được một truyện cổ tích một cách sinh động.

Kiểm tra giữa học kì II
Ơn tập kiểm tra giữa HKII
Kiểm tra giữa HKII
Trả bài KT giữa HKII

Đọc và thực hành tiếng Việt

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

- Đọc những văn bản mới có đặc điểm thể loại và nội dung
gần gũi với các văn bản đã học.
- Biết sống vị tha, yêu thương con người; trung thực, khiêm
tốn.
- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát
triển năng lực đọc, viết kiến thức bài 6,7.
- Biết chủ động tự đánh giá bài kiểm tra của bản thân một
4 cách trung thực, mạnh dạn đưa ra những nhận định, những
băn khoăn của bản thân.
- Tơn trọng, lắng nghe những góp ý của giáo viên và bạn bè
để rút kinh nghiệm và phát triển kĩ năng làm bài kiểm tra tổng
hợp.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.
Bài 8: Khác biệt và gần gũi

1

9


8

Xem người ta kìa!
Thực hành Tiếng Việt: Trạng ngữ - Nghĩa của từ
Hai loại khác biệt

9


- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận
(ý kiến, lí lẽ, bằng chứng); chỉ ra được mối liên hệ giữa
các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
- Tóm tắt được nội dung chính trong một văn bản nghị
luận có nhiều đoạn.
- Nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản
đối với suy nghĩ, tình cảm của bản thân.
Thực hành Tiếng Việt: Lựa chọn từ ngữ, lựa chọn cấu
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của trạng ngữ;
trúc câu
hiểu được tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc
câu trong việc biểu đạt nghĩa.
- Sống trung thực, thể hiện được những suy nghĩ riêng
của bản thân; có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Bài 9: Trái đất – ngôi nhà chung
Đọc và Tthực hành tếng Việt
9 - Nhận biết được đặc điểm, chức năng của văn bản và
đoạn văn; nhận biết được cách triển khai văn bản thông
Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
tin theo quan hệ nhân quả, tóm tắt được các ý chính của
Trái đất – cái nơi của sự sống
mỗi đoạn trong một văn bản thơng tin có nhiều đoạn.
Thực hành Tiếng Việt: Văn bản và đoạn văn
- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản thông tin; chỉ
Các loài chung sống với nhau như thế nào?
ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin
cơ bản của văn bản; hiểu được tác dụng của nhan đề, saThực hành tiếng Việt: Từ mượn
pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng và vai trị
của các phương tiện giao tiếp phi ngơn ngữ như hình ảnh,
số liệu,...

- Nhận biết được từ mượn và hiện tượng vay mượn từ để
sử dụng cho phù hợp.
- Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên
quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân; có thái
độ yêu quý và trân trọng sự sống của mn lồi; có ý
thức bảo vệ mơi trường sống trên Trái Đất.


9

Viết
Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản
Nói và nghe
Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ơ nhiễm mơi
trường
Đọc mở rộng

Kiểm tra học kì II
Ơn tập kiểm tra HKII
Kiểm tra HKII
Trả bài KT HKII

Đọc
Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách
Viết
Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả
Nói và nghe

3


Tóm tắt được bằng sơ đồ nội dung chính của một số văn
bản đơn giản đã đọc.

2

Biết thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

- Đọc những văn bản mới có đặc điểm thể loại và nội
dung gần gũi với các văn bản đã học.
- Thực hành những bài học rút ra từ những văn bản đã
đọc.
4 - Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra,
phát triển năng lực đọc, viết kiến thức học kỳ 2 và kiến
thức liên thông ở học kỳ 1.
- Biết chủ động tự đánh giá bài kiểm tra của bản thân
một cách trung thực, mạnh dạn đưa ra những nhận định,
những băn khoăn của bản thân.
- Tơn trọng, lắng nghe những góp ý của giáo viên và bạn
bè để rút kinh nghiệm và phát triển kĩ năng làm bài kiểm
tra tổng hợp.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.
Bài 10: Cuốn sách tôi yêu
4 - Phát triển kĩ năng tự đọc sách trên cơ sở vận dụng
những điều đã học.
- Nhận ra được đặc điểm của bài nghị luận văn học.
- Yêu thích đọc sách và có ý thức giữ gìn sách.

1


2

Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời
sống đúng quy trình.
Biết trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống được


10

Về đích - Ngày hội với sách

4

gợi ra từ cuốn sách đã đọc.

2. Kiểm tra đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra,
đánh giá

Thời
gian

Thời
điểm

Yêu cầu cần đạt

Hình
thức


Giữa học kỳ 1

90 phút

Tuần 8

- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển năng lực
đọc, viết kiến thức bài 1,2.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.

Viết

Cuối học kỳ 1

90 phút

Tuần 18

- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển năng lực
đọc, viết kiến thức học kỳ 1.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.

Viết

Giữa học kỳ 2

90 phút

Tuần 26


- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển năng lực
đọc, viết kiến thức bài 6,7.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.

Viết

Cuối học kỳ 2

90 phút

Tuần 33

- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển năng lực
đọc, viết kiến thức học kỳ 2 và kiến thức liên thông ở học kỳ 1.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.

Viết

LỚP 7
I.

Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 04; số học sinh: 127

2. Tình hình đội ngũ:


11


Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: CĐ: 01, ĐH: 01; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01, Khá: 01
3. Thiết bị dạy học:
TT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thực hành

Ghi chú

1

Máy chiếu

02

Cảnh khuya

2 GV/2 bộ

2

Máy tính

Tiếng gà trưa

2 GV/2 bộ


3

Loa

02
02

7

Bảng nhóm

16

Một thức quà của lúa non: cốm
Mùa xuân của tôi
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

2 GV/2 bộ
4 nhóm/4 bảng/lớp

Đức tính giản dị của Bác Hồ
Ca Huế trên sơng Hương

4. Phịng bộ mơn, phịng thí nghiệm, phịng đa năng, sân chơi, bãi tập: (Khơng sử dụng)

II.

Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình


HỌC KỲ I
(18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết)
Tuần

Tiết

Tên bài học/chủ đề

Nội dung
điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện


12

1,2,3

1-10

11
12
13,14
4

15

16
17,18

5

19

20
21
22
6

Chủ đề: Văn bản nhật dụng
- Cổng trường mở ra
- Mẹ tôi
- Cuộc chia tay của những con búp bê
- Liên kết trong văn bản
- Bố cục trong văn bản
- Mạch lạc trong văn bản
Từ ghép
Từ láy
Chủ đề: Ca dao, dân ca:
Những câu hát về tình cảm gia đình (1)
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (2)
Những câu hát than thân (3)
Những câu hát châm biếm (4)
(Hướng dẫn viết bài văn tự sự, miêu tả (học sinh làm ở nhà))
- Quá trình tạo lập văn bản (1)
- Luyện tập tạo lập văn bản (2)

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề


Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề gồm:
Bài 1 (1); Bài 4 (2); Bài 2 (3); Bài
1 (4).
Khuyến khích tự đọc các bài ca
dao cịn lại.

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung
vào phần I bài (1); phần II bài (2)

Đại từ
Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh
(Trả bài văn tự sự, miêu tả)
Từ Hán Việt (1)

Phần I

Từ Hán Việt (tt) (2)

Phần II

Tích hợp thành một bài: tập trung
vào phần II, III bài (1); phần I bài
(2). KK tự đọc, tự làm phần I bài
(1); phần II bài (2).


Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
HDĐT: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
Bánh trôi nước
Côn Sơn ca
Sau phút chia li

Cả bài
Cả bài

KK tự đọc
KK tự đọc


13

7
8

9
10

23
24
25,26
27,28
29,30
31,32
33,34
35,36
37

38
39,40

41
11
42

Quan hệ từ
Đặc điểm văn bản biểu cảm
Qua đèo Ngang
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Bạn đến chơi nhà
Ôn tập kiểm tra giữa HKI. Hướng dẫn làm bài kiểm tra giữa
HKI
Kiểm tra giữa HKI
Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
Xa ngắm thác núi Lư
Chữa lỗi về quan hệ từ
Cách lập ý của bài văn biểu cảm
(Hướng dẫn viết bài văn biểu cảm về sự vật, con người (học
sinh làm ở nhà))
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
Từ đồng nghĩa (1)
Từ trái nghĩa (2)
Từ đồng âm (3)

Cả bài


KK tự đọc

Cả bài
Cả bài

KK tự đọc
KK tự đọc
Phần I và II Tích hợp thành 1 bài, tập trung
vào phần luyện tập của mỗi bài.
bài (1,2)
Phần I và bài Khuyến khích tự đọc các nội dung
tập 1 phần III còn lại

bài (3)

12

43
44
45
46
47,48

Thành ngữ
Trả bài kiểm tra giữa HKI
Cảnh khuya
Rằm tháng Giêng
Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người.
Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.


Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung
hướng dẫn học sinh rèn kỹ năng
biểu cảm bằng lời nói có các yếu
tố tự sự, miêu tả.


14

13

49,50
51
52
53,54

14
55
56

15
16

17

57,58
59,60
61

62
63
64
65
66,67
68
69

18
70,71
72

Tiếng gà trưa
Điệp ngữ
Chơi chữ
Một thứ quà của lúa non: Cốm
(Trả bài văn biểu cảm về sự vật, con người)
Chuẩn mực sử dụng từ
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
(Hướng dẫn viết bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (học
sinh làm ở nhà))
Mùa xuân của tơi
Ơn tập văn bản biểu cảm
Ơn tập tác phẩm trữ tình
Ơn tập Tiếng Việt
Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
Tập làm thơ lục bát
Ôn tập tác phẩm trữ tình (tt)
Ơn tập Tiếng Việt (tt)
Ơn tập kiểm tra học kì I

(Trả bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học)
Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gịn tơi yêu
Luyện tập sử dụng từ. Chương trình địa phương phần Tiếng
Việt
Kiểm tra học kì I
Trả bài kiểm tra kì I

Cả bài

Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để
dạy

Cả bài

KK tự đọc

HỌC KỲ II
(17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết)
Tuần

Tiết
73

Tên bài học/chủ đề
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Nội dung điều
chỉnh

Hướng dẫn thực hiện


Các câu tục ngữ KK tự đọc (Chỉ dạy các câu tục
4,6,7
ngữ 1, 2, 3, 5, 8)


15

74

Tục ngữ về con người và xã hội

19

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
75
Rút gọn câu
76
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
77,78,79 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Sự giàu đẹp của tiếng Việt
20
80
Đặc điểm của văn bản nghị luận
81
Câu đặc biệt
21
82,83 Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
84,

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
85
86,87 - Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
22
- Cách làm bài văn lập luận chứng minh
(Hướng dẫn viết bài văn lập luận chứng minh (học sinh làm ở
nhà))
88
Thêm trạng ngữ cho câu
89-96
Chủ đề: Nghị luận chứng minh
- Đức tính giản dị của Bác Hồ
- Ý nghĩa văn chương
23,24
- Luyện tập lập luận chứng minh
- Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
(Trả bài văn lập luận chứng minh)
97,98

25

Ôn tập kiểm tra giữa HKII. Hướng dẫn làm bài kiểm tra giữa
HKII
99,100 Kiểm tra giữa HKII
101,102, Ôn tập văn nghị luận
103

Các câu tục ngữ KK tự đọc (Chỉ dạy các câu tục
2, 4, 6, 7
ngữ 1, 3, 5, 8, 9)

Cả bài
KK tự đọc

Cả bài

KK tự đọc

Cả bài

KK tự đọc

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài: tập
trung vào phần I của mỗi bài.

Cả 4 bài

Tích hợp thành một chủ đề


16

26

27
28
29

30

31

32
33

104
Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)
105,106, Sống chết mặc bay
107
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
108
Trả bài kiểm tra giữa HKII

Cả bài

109,110, Ca Huế trên sông Hương
111
Cả bài
Chèo Quan Âm (Trích đoạn Nỗi oan hại chồng)
112
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
113
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)
114
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Cả 2 bài
115,116 - Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích.
- Cách làm bài văn lập luận giải thích
117
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tt)

118
Liệt kê
119,120 Luyện tập lập luận giải thích
121
Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
122,123 Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề. (Hướng dẫn làm bài
văn lập luận giải thích (học sinh làm ở nhà))
124
Dấu gạch ngang
125
Ôn tập Tiếng Việt (các dấu câu, các kiểu câu đơn)
126
Ôn tập Tiếng Việt (các phép biến đổi câu, các phép tu từ cú
pháp)
127
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
128,
Ơn tập phần Văn
129
Cả 2 bài
130
- Văn bản đề nghị
- Văn bản báo cáo
131

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

KK tự đọc

KK tự đọc


Tích hợp thành một bài, tập
trung vào phần I của mỗi bài

Tích hợp thành một bài: tập
trung vào phần II, III của mỗi
bài.


17

34

35

132,
Ôn tập phần Tập làm văn
133
(Trả bài bài văn lập luận giải thích)
134,135 Ơn tập Kiểm tra tổng hợp cuối năm. Hướng dẫn làm bài kiểm
tra tổng hợp cuối năm
Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp)
136,
Hoạt động Ngữ văn
137
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
138,139 Kiểm tra tổng hợp cuối năm
140
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
Hướng dẫn học tập trong hè.


Cả bài

KK tự đọc

Cả bài

KK tự thực hiện

2. Kiểm tra đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra,
đánh giá

Thời
gian

Thời
điểm

Giữa học kỳ 1

90 phút

Tuần 8

Cuối học kỳ 1

90 phút

Tuần 18


Giữa học kỳ 2

90 phút

Tuần 25

Cuối học kỳ 2

90 phút

Tuần 35

Yêu cầu cần đạt
- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển
đọc, viết kiến thức tuần 1-7
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.
- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển
đọc, viết kiến thức học kỳ 1.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.
- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển
đọc, viết kiến tuần 20-24.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.
- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển
đọc, viết kiến thức học kỳ 2 và kiến thức liên thông ở học kỳ 1.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.

Hình
thức
năng lực


Viết

năng lực

Viết

năng lực

Viết

năng lực

Viết


18

LỚP 8
I.

Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 04; số học sinh: 132

2. Tình hình đội ngũ:
Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: CĐ: 01, ĐH: 01; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01, Khá: 01
3. Thiết bị dạy học:
TT


Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thực hành

Ghi chú

1

Máy chiếu

02

Lão Hạc

2 GV/2 bộ

2

Máy tính

Thơng tin về ngày Trái Đất năm 2000

2 GV/2 bộ

3

Loa


02
02

7

Bảng nhóm

16

Ơn dịch thuốc lá

2 GV/2 bộ

Tức cảnh Pác Bó

4 nhóm/4 bảng/lớp

Chiếu dời đơ

Hịch tướng sĩ
4. Phịng bộ mơn, phịng thí nghiệm, phịng đa năng, sân chơi, bãi tập: (Không sử dụng)

II.

Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

HỌC KỲ I
(18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết)

Tuần

Tiết
1-8

Tên bài học/chủ đề
Chủ đề: Tơi đi học, Trong lịng mẹ

Nội dung điều
chỉnh
Cả 4 bài

Hướng dẫn thực hiện
Tích hợp thành một chủ đề


19

1,2
3
4
5

6
7

8
9

10


- Tơi đi học
- Trong lịng mẹ
- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
- Bố cục của văn bản
9
Trường từ vựng
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
10,11,12 Tức nước vỡ bờ
13,14 Xây dựng đoạn văn trong văn bản
(Hướng dẫn viết bài văn tự sự (học sinh làm ở nhà))
15,16, Lão Hạc
17
18
Từ tượng hình, từ tượng thanh
19
Liên kết các đoạn văn trong văn bản
20,
Cô bé bán diêm
21,22
23
Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
24,
Đánh nhau với cối xay gió
25,26 (Trả bài bài văn tự sự)
Tóm tắt văn bản tự sự
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự.
27,28 Ôn tập kiểm tra giữa HKI. Hướng dẫn làm bài kiểm tra
giữa HKI
29,30 Kiểm tra giữa HKI

31,32, Chiếc lá cuối cùng
33
34
Trợ từ, thán từ
35
Tình thái từ
36
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
37,38 Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và
biểu cảm
Hai cây phong

Cả bài

KK tự đọc

Cả bài
Cả bài

KK tự đọc
KK tự đọc

Cả bài

KK tự đọc


20

11

12

13

39
40
41,42
43
44
45,46
47,48

49,50
51
52
53,54

14
55,56

57,58
15

16

59
60
61
62,63
64

65

Nói q
Trả bài kiểm tra giữa HKI
Ơn tập truyện kí Việt Nam
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Nói giảm, nói tránh
Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu
cảm
(Hướng dẫn viết bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu
cảm (học sinh làm ở nhà))
Ôn dịch thuốc lá
Câu ghép
Luyện nói: Kể chuyện theo ngơi kể kết hợp với miêu tả và
biểu cảm
Bài toán dân số
(Trả bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm)
Cả 03 bài
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (1)
Phương pháp thuyết minh (2)
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (3)
Đập đá ở Côn Lôn
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Câu ghép (tiếp)
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Dấu ngoặc kép
Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng
(Hướng dẫn viết bài văn thuyết minh một thứ đồ dùng (học
sinh làm ở nhà))

Thuyết minh một thể loại văn học
Ôn tập Tiếng Việt
Ôn luyện về dấu câu

Tích hợp thành một bài: tập
trung vào phần I (bài 1); phần

I.2 (bài 2); phần I.2, phần II
(bài 3)

Cả bài

KK tự đọc

Cả bài

KK tự đọc


21

66,67
17
68

18

69
70,71
72


Ơn tập kiểm tra học kì I. Hướng dẫn làm bài kiểm tra học

Hướng dẫn dẫn thêm: Muốn làm thằng Cuội
Hai chữ nước nhà
Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ
Chương trình địa phương (phần Văn)
Kiểm tra học kì I
Trả bài kiểm tra học kì I

Cả bài
Cả bài

KK tự đọc
KK tự đọc

HỌC KỲ II
(17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết)
Tuần

19,20
,21

22

Tiết

Tên bài học/chủ đề

73-81


Chủ đề: Nhớ rừng – Ông đồ

82,83
84
85,86
87
88
89,90
91,92

23

24
25

93,94
95,96
97,98

Nội dung
điều chỉnh
Cả 4 bài

- Nhớ rừng
- Ông đồ
- Câu nghi vấn
- Câu nghi vấn (tiếp theo)
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Câu cầu khiến

Quê hương
Câu cảm thán
Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Khi con tu hú
Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
(Hướng dẫn viết bài văn thuyết minh một danh lam thắng cảnh
(làm ở nhà))
Cả bài
Ôn tập về văn bản thuyết minh
Tức cảnh Pác Bó
Ơn tập kiểm tra giữa HKI. Hướng dẫn làm bài kiểm tra giữa HKII
Kiểm tra giữa HKII

Hướng dẫn thực hiện
Tích hợp thành một chủ đề

KK tự đọc


22

26
27

99,100
101,102,
103
104
105,106,
107

108
109,110
111,112

28
113,114
29

30

31

32

115
116

117
118,119
120

Ngắm trăng. Hướng dẫn dẫn thêm: Đi đường
Chiếu dời đô
Câu trần thuật
Hịch tướng sĩ
Trả bài kiểm tra giữa HKII
Nước Đại Việt ta
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
(Trả bài văn thuyết minh một danh lam thắng cảnh)
Bàn luận về phép học

Thuế máu
Câu phủ định
Hành động nói
Ơn tập về luận điểm
Đi bộ ngao du
Ơng Giuốc-đanh mặc lễ phục
Hành động nói (tiếp)
Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Hội thoại
Hội thoại (tt)

121,122 Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
123
Lựa chọn trật tự từ trong câu (1)
Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) (2)
124

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (1)
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (2)

125,126 Tổng kết phần Văn
127
Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lơgic)
128,
Ơn tập phần Tiếng Việt

Cả bài

KK tự đọc


Cả bài
Cả bài
Cả bài

KK tự đọc
KK tự đọc
KK tự đọc

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập
trung vào phần II của mỗi
bài.

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập
trung vào phần I, II (bài 1);
các yêu cầu 1,3,6 (bài 2)
Tích hợp thành một bài: tập
trung vào phần I (bài 1);
phần II (bài 2)

Cả 02 bài


23

33


34

35

129
130,131 Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
(Hướng dẫn viết bài văn nghị luận kết hợp miêu tả, tự sự, biểu
cảm (làm ở nhà)
132,
Ôn tập phần Tập làm văn
133,134 (Trả bài văn nghị luận kết hợp miêu tả, tự sự, biểu cảm)
Văn bản tường trình
Luyện tập làm văn bản tường trình
Văn bản thơng báo
Luyện tập làm văn bản thơng báo
135,136, Ơn tập Kiểm tra tổng hợp cuối năm. Hướng dẫn làm bài kiểm tra
137
tổng hợp cuối năm
Chương trình địa phương (phần Văn)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
138,139 Kiểm tra tổng hợp cuối năm
140
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
Hướng dẫn học tập trong hè.

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập
trung vào phần I (bài 1);

phần II (bài 2)

Cả bài
Cả bài
Cả bài
Cả bài

KK tự đọc
KK tự đọc
KK tự đọc
KK tự đọc

Cả bài
Cả bài

KK tự đọc
KK tự thực hiện

2. Kiểm tra đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra,
đánh giá

Thời
gian

Thời
điểm

Yêu cầu cần đạt


Hình
thức

Giữa học kỳ 1

90 phút

Tuần 8

Viết

Cuối học kỳ 1

90 phút

Tuần 18

- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển năng lực
đọc, viết kiến thức tuần 1-7
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.
- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển năng lực
đọc, viết kiến thức học kỳ 1.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.

Viết


24

Giữa học kỳ 2


90 phút

Tuần 25

Cuối học kỳ 2

90 phút

Tuần 35

- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển năng lực
đọc, viết kiến tuần 20-24.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.
- Rèn luyện cho HS tính tự chủ, tự giác trong kiểm tra, phát triển năng lực
đọc, viết kiến thức học kỳ 2 và kiến thức liên thông ở học kỳ 1.
- Bồi dưỡng đức tính trung thực khi làm bài.

Viết

Viết

LỚP 9
I.

Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 03; số học sinh: 87
2. Tình hình đội ngũ:
Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: CĐ: 01, ĐH: 01; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 01, Khá: 01

3. Thiết bị dạy học:
TT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thực hành

Ghi chú

1

Máy chiếu

02

Chủ đề: Truyện Kiều

2 GV/2 bộ

2

Máy tính

Chuyện người con gái Nam Xương

2 GV/2 bộ

3


Loa

02
02

7

Bảng nhóm

12

Đồng chí
Làng
Mùa xn nho nhỏ

Những ngơi sao xa xơi
4. Phịng bộ mơn, phịng thí nghiệm, phịng đa năng, sân chơi, bãi tập: (Không sử dụng)

II.

Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

2 GV/2 bộ
4 nhóm/3 bảng/lớp


25×