Tải bản đầy đủ (.docx) (52 trang)

BÁO cáo CUỐI KHOÁ chủ đề tiết kiệm cho tương lai hay ta chỉ sống duy nhất một lần trong đời

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 52 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN: SƯ PHẠM KĨ THUẬT



BÁO CÁO CUỐI KHOÁ
Chủ đề: Tiết kiệm cho tương lai
Hay ta chỉ sống duy nhất một lần trong đời
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Tú
Nhóm thực thực hiện : Nhóm 17
Tên nhóm

: 17 Again

Mã lớp bài tập

: 126280

Hà Nội, tháng 8 năm 2021

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

MSV

20183440

20200623


20182264

20181279

20185923

20192572

20206939

20194459

20175237

20171808

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................................................ 4
NỘI DUNG CHÍNH................................................................................................................................................. 5
I. MƠ TẢ NHĨM...................................................................................................................................................... 5
1. Nhóm................................................................................................................................................................. 5

2. DISC.................................................................................................................................................................. 5
3. 4 nhóm tích cách DISC chính......................................................................................................................... 5
Kết quả kiểm tra DISC của nhóm................................................................................................................... 8
4. Mơ hình 5P quản trị nguồn nhân lực trong nhóm.......................................................................................... 9
5. Các giai đoạn phát triển nhóm...................................................................................................................... 10
II. LẬP KẾ HOẠCH NHĨM............................................................................................................................... 15
1. Khái niệm.......................................................................................................................................................... 15
2. Vai trò của việc lập kế hoạch........................................................................................................................... 15
3. Phương pháp xác định nội dung công việc trong lập kế hoạch.................................................................... 15
4. Các bước lập và theo dõi kế hoạch................................................................................................................. 16
III. THỰC HIỆN (HỌP NHÓM) VÀ CÁC TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN KHI THỰC HIỆN BÀI TẬP
LỚN........................................................................................................................................................................... 21
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ.................................................................................................................................. 25
• Kết quả làm việc nhóm đã đạt được:............................................................................................................... 25
• Ý nghĩa của video đối với việc phát triển các kĩ năng cá nhân: ...................................................................... 25
• Ý nghĩa của làm việc nhóm đối với hình thành và phát triển các kĩ năng làm việc của mỗi cá nhân ........26
BẢNG 4.1 – Trưởng nhóm & Thư ký đánh giá thái độ, trách nhiệm đối với BTL của các thành viên.......27
BẢNG 4.2 – Mỗi bạn đánh giá / trao đổi / gửi gắm tới 9 thành viên còn lại .................................................. 29
LỜI TẠM BIỆT...................................................................................................................................................... 38
Tài liệu tham khảo.................................................................................................................................................. 39

3
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and


Technology

LỜI MỞ ĐẦU
Chúng em – những con người chưa bao giờ biết đến nhau, dưới bàn tay thần kì của cơ Tú, đã
được tập hợp thành nhóm 17 trong lớp học kỹ năng mềm này. Năm tuần với mười buổi học cùng vô số
buổi hoạt động nhóm cùng nhau đã tạo nên hành trình khơng bao giờ qn đối với chúng em. Nó sẽ là
bước đệm cho mỗi thành viên trong tương lai. Sau đây sẽ là video giới thiệu về nhóm chúng em

– những con người tuyệt vời của nhóm tuyệt vời nhất.

1

Trên các nền tảng mạng xã hội, chúng ta có thể bắt gặp ở vơ vàn các hội nhóm, các bạn trẻ
đặt ra câu hỏi: “Tiết kiệm cho tương lai hay ta chỉ sống duy một lần trong đời” - đây là một quan
điểm đang gây tranh luận rất nhiều dạo gần đây.
“Thà một phút huy hồng rồi chợt tắt
Cịn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”
Hai câu thơ trên đã thể hiện phần nào lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Chúng ta
chỉ sống một lần trong đời, thanh xn có hạn, khơng tận hưởng bây giờ thì đợi đến lúc nào. Nào ai
biết được mai này sẽ ra sao, và nhắm mắt xi tay thì có mang được cái gì đi đâu.
Một bộ phận khác thì cho rằng sống tiết kiệm khiến họ cảm thấy an toàn hơn. Nhỡ một lúc
nào đó tai ương ập đến thì cịn có tài chính mà chống đỡ. Ví dụ ngay như đại dịch COVID-19 hiện
nay, nhờ vào số tiền tiết kiệm mà ta có thể xoay sở trong mấy tháng giãn cách, chủ động trong việc
thực hiện các chỉ thị của Chính phủ mà khơng cần chờ đợi sự giúp đỡ của chính qùn.
Tiết kiệm ở đây khơng có nghĩa là ki bo, kẹt xỉ, chi li tính tốn từng đồng một mà chi tiêu
một cách khoa học, hợp lí. Sống một lần trong đời cũng khơng có nghĩa là tiêu pha một cách hoang
phí mà chi tiêu để hưởng thụ cuộc sống một cách thoải mái hơn. Vậy nên, tùy hoàn cảnh mà chọn
cách sống phù hợp.
Chính vì lí do trên, nhóm 17 chúng em đã chọn đề tài “Tiết kiệm cho tương lai hay chỉ sống

một lần trong đời” để nói lên quan điểm của mình.

1

https://www.youtube.com/watch?v=80dY1obS4ww
4

Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

NỘI DUNG CHÍNH
I.MƠ TẢ NHĨM
1.

Nhóm
• Nhóm là một tập hợp từ hai người trở lên có cùng mục tiêu (nhiệm vụ, chí hướng,
nhu cầu, đam mê, sở thích, thói quen...).
• Làm việc nhóm là sự hợp tác làm việc có định hướng rõ ràng giữa các thành viên
trong cùng một đội, nhằm đạt được các mục tiêu chung.

2.


DISC

DISC viết tắt của 4 nhóm tính cách: Dominance –
Influence – Steadiness – Compliance (Sự thống trị,
ảnh hưởng, kiên định và tn thủ).

3. 4 nhóm tích cách DISC chính
Nhóm người Thủ Lĩnh (Dominance)
Những người nằm ở nhóm này quan trọng kết quả hoàn thành. Họ luôn tự tin và có động lực
cạnh tranh để chiến thắng hoặc đạt được thành công. Họ luôn chấp nhận thử thách và hành động tức
thì để đạt được kết quả. Những người thuộc nhóm Thủ lĩnh thường được mơ tả là mạnh mẽ, tự tin,
nhanh nhẹn, luôn tiếp cận vấn đề một cách trực tiếp. Tuy nhiên, điểm trừ của những người thuộc
nhóm Thủ Lĩnh là đơi khi họ bị giới hạn bởi sự vô tâm đối với người khác, thiếu kiên nhẫn và hay
hoài nghi. Đôi khi họ cũng được cho là dễ bị tổn thương.
Mục tiêu của Nhóm người Thủ Lĩnh:
• Đạt được mục tiêu xuất sắc.
• Độc lập.
• Hướng đến những cơ hội mới.
• Kiểm sốt những người đối diện.
Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn khi phải:
• Thể hiện sự kiên nhẫn.
• Làm việc với tiểu tiết.
Khi giao tiếp những người thuộc nhóm Thủ Lĩnh, bạn nên cho họ thấy mục đích sau cùng, giải
thích ngắn gọn, khơng lặp lại, tránh nói chuyện khơng trọng tâm và tập trung vào các giải pháp thay
vì vấn đề.
Những người nhóm Thủ Lĩnh thường là: Nhà phát triển, Nhà định hướng phát triển, Người
truyền cảm hứng, Người làm công việc mang tính sáng tạo.
5

Nhóm 17 |17 Again


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

Nhóm người Tạo Ảnh Hưởng (Influence)
Người thuộc nhóm này chú trọng vào việc tạo ra ảnh hưởng hoặc thuyết phục người khác bằng
sự cởi mở và những mối quan hệ của mình. Họ thường được mơ tả là những người có sức thút
phục, nhiệt tình, ấm áp, ln lạc quan và có niềm tin vào người khác. Phong cách làm việc của họ
luôn thể hiện sự hợp tác và nhiệt tình. Những người Tạo ảnh hưởng thường được thúc đẩy bởi sự
công nhận xã hội (hoặc một nhóm người trong xã hội), vào những hoạt động nhóm và sự phát
triển các mối quan hệ. Chính vì vậy mà họ sẽ sợ bị mất sự ảnh hưởng, bị từ chối hoặc bị bỏ qua.
Những người thuộc nhóm Tạo ảnh hưởng có thể bị giới hạn bởi việc bốc đồng hoặc thiếu tổ chức.
Mục tiêu của Nhóm người Tạo Ảnh Hưởng:
• Đạt được chiến thắng bằng sự tinh tế.
• Có tình bạn tốt và ln cảm thấy hạnh phúc.
• Có được sự uy tín trong cộng đồng hoặc đạt
được sự nổi tiếng.
Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn khi phải:
• Nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn.
• Tập trung trong thời gian dài.
• Bị kiểm sốt.
Khi giao tiếp với những người thuộc nhóm Tạo ảnh hưởng, bạn nên chia sẻ kinh nghiệm cá nhân
của mình cho họ, cho phép họ có thời gian đặt câu hỏi và nói chuyện. Bạn cũng nên tập trung vào mặt
tích cực, không đưa ra quá nhiều chi tiết không cần thiết và không làm gián đoạn mạch chuyện.


Những người thuộc nhóm Tạo Ảnh Hưởng thường là: người quảng bá, người thuyết phục hoặc
thẩm định viên,…

Nhóm người Kiên Định (Steadiness)
Những người thuộc nhóm này thường chú
trọng vào sự hợp tác, chân thành, tin cậy. Họ
thường tìm động lực thúc đẩy từ sự cộng tác,
phối hợp, đánh giá chân thành và hướng đến
duy trì sự ổn định. Những người Kiên Định
thường được mơ tả là bình tĩnh, kiên nhẫn,
có thể lường trước sự việc, ổn định và nhất
quán. Họ cũng có thể bị giới

hạn bởi sự thiếu quyết đoán, sợ thay đổi, sợ sự mất ổn định và bị xúc phạm. Tuy nhiên, bạn có thể
tin tưởng vào giá trị trung thành và sự đảm bảo của những người Kiên Định.
6
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

Mục tiêu của Nhóm người Kiên Định:


Đạt được thành tích cá nhân.

Đạt được sự ủng hộ của một nhóm người.

Làm việc trong mơi trường được kiểm sốt và khơng có nhiều sự thay đổi.
Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn khi phải:

Thích ứng với môi trường luôn thay đổi hoặc những mục tiêu được đặt ra khơng rõ
ràng.

Phải làm nhiều việc cùng một lúc.

Phải cạnh tranh/đối đầu với người khác.
Khi giao tiếp những người thuộc nhóm Kiên Định, bạn nên thể hiện sự quan tâm của bạn với
họ, đồng thời cho họ thấy những gì bạn mong đợi từ họ.
Những người Kiên Định thường là: Chuyên gia, Nhân viên điều tra,…

Nhóm người Tuân Thủ (Compliance)
Những người thuộc nhóm Tuân Thủ này thường chú trọng vào chất lượng và độ chính xác,
chun mơn, năng lực cá nhân. Họ thường tìm thấy động lực từ những cơ hội để đạt được kiến
thức, những cơ hội giúp họ thể hiện được chuyên môn cá nhân và tạo ra những sản phẩm có chất
lượng. Người Tuân Thủ để ý đến độ chính xác trong cơng việc, họ ln muốn duy trì sự ổn định
trong cơng việc. Những người Tuân Thủ cũng thường được được mô tả là người cẩn thận, thận
trọng, làm việc có hệ thống, chính xác, lịch sự và biết cách ngoại giao. Tuy nhiên, họ có thể bị giới
hạn bởi việc bị quá tải, bản thân bị cơ lập, những lời chỉ trích và mắc sai lầm.
Mục tiêu của những người Tn thủ là:
• Có quy trình làm việc khách quan, đạt
độ chính xác cao.
• Phong thái ổn định và tin cậy.
• Có kiến thức và chun mơn.

• Phát triển cá nhân.
Tuy nhiên, họ sẽ gặp khó khăn khi phải:
• Bỏ dở cơng việc.
• Phải thỏa hiệp vì lợi ích của cả nhóm.
• Tham gia các sự kiện xã hội.
• Phải đưa ra quyết định nhanh chóng.
Khi giao tiếp với những người Tuân Thủ, bạn nên hãy tập trung vào các sự kiện và chi tiết,
giảm thiểu ngôn ngữ cảm xúc và sự thiếu kiên nhẫn.
Những người thuộc nhóm Tuân Thủ thường là: Nhà tư tưởng khách quan, Người cầu toàn,
Người nghiên cứu.
7
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Kết quả kiểm tra DISC của nhóm
Dominance
Thủ lĩnh

Nguyễn Vũ Thiên Trang
Nguyễn Văn Tiến
Phạm Đức Toàn

Bảng 1. Kết quả bài kiểm tra DISC của các thành viên trong nhóm 17 Again
Số liệu trong bảng 1 cho thấy sự phân phối khơng đồng đều giữa 4 nhóm tính cách của các
thành viên nhóm 17 Again. Các thành viên của nhóm chủ ́u được phân vào hai nhóm tính cách là
Dominance – Thống trị và Compliance – Tuân thủ. Hơn nữa, sự thiếu hụt nhân lực trong nhóm

Influence - Ảnh hưởng và Compliance – Tuân thủ cũng là những thử thách trong việc qút định vai
trị các thành viên trong nhóm. Do vậy, với mục tiêu là cân bằng toàn diện các khả năng, lựa chọn
các thành viên ở nhóm tính cách này, làm những nhiệm vụ của nhóm tính cách khác sẽ là một giải
pháp tốt để mỗi người được phát triển những điểm yếu của nhau hơn.
Với sự ổn định và nhất quán, bạn Hoàng Văn Tiến được chỉ định làm trưởng nhóm, đem đến tinh
thần của một người lãnh đạo biết quan tâm, thúc đẩy sự phối hợp của mọi người. Đồng thời trọng trách
của một trưởng nhóm cũng buộc bạn phải cải thiện tính thiếu qút đốn của nhóm Kiên định.

Ba bạn Nguyễn Vũ Thiên Trang, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Đức Toàn có thể vận dụng tính cách
chung của những người thống trị, đó là qút đốn, tiếp cận vấn đề trực tiếp vào trong việc hoàn
thành nhiệm vụ. Đồng thời vị trí ngang bằng với các thành viên khác trong nhóm cũng giúp các bạn
ở nhóm này kiên nhẫn và hòa hợp với các thành viên khác hơn.
Do khơng có thành viên trong nhóm Ảnh hưởng, các bạn Ngô Trần Anh Thư, Kiều Mạnh Tiến,
Trần Thị Thu, Trần Trọng Thuân sẽ phải thoát ra vùng ổn định của mình, vận dụng tính nhất qn,
chân thành tạo nên tinh thần làm việc nhóm nhiệt tình, ấm áp.
Việc tham gia vào làm việc nhóm và bù vào những thiếu sót của các thành viên cịn lại cũng là
thử thách dành cho hai bạn Lê Như Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thùy thốt khỏi áp lực bị cơ lập và
q tải, hòa hợp với các thành viên hơn. Đi cùng đó là sự phát triển sự chính xác và cẩn trọng vào
trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Qua cả q trình làm việc, có thể thấy các thành viên hoàn toàn trải nghiệm được bản thân trong
các khía cạnh khác nhau, từ đó phát triển cả những mặt đã có và những mặt chưa có của bản thân.
8
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and


Technology

4. Mơ hình 5P quản trị nguồn nhân lực trong nhóm
Sau khi các có sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm, thì vấn đề quản trị các
thành viên được nhóm quan tâm và cùng nhau tìm ra phương pháp phù hợp. Hiện nay, có nhiều mơ
hình quản trị nhân lực được áp dụng trong các doanh nghiệp như: mơ hình 5P, mơ hình HPWS, mơ
hình ma trận giá trị,… Với quá trình tìm hiểu của các thành viên thì cả nhóm thống nhất áp dụng mơ
hình 5P, vậy nó được áp dụng như thế nào vào nhóm 17 Again.
Trước hết, chúng ta tìm hiểu cơ bản về mơ hình 5P. Mơ hình 5-P là mơ hình tương đối toàn diện
về cấu trúc và các thành phần của một chiến lược nguồn nhân lực do Schuler (1992) phát triển.
Theo Schuler, 5 chữ P được nhắc tới ở đây là: triết lý quản trị nguồn nhân lực (Philosophy), chính
sách nguồn nhân lực (Policies), chương trình (Programs), hoạt động/thơng lệ (Practices) và quy
trình quản trị nguồn nhân lực (Process). Sau khi áp dụng mơ hình 5P vào quản trị nhân lực, nhóm
rút ra được những điều sau:

Xác định mục tiêu chiến lược của nhóm là điều quan trọng đầu tiên cần làm

Phân tích mục tiêu chiến lược và chỉ ra tác động của những nó đối với triết lý, chính
sách, chương trình, hoạt động/thơng lệ và các quy trình quản trị nguồn nhân lực.

Mối liên kết giữa chiến lược và hành động quản lý nhân lực của nhóm có thể được
củng cố bằng cách khuyến khích sự tham gia của từng thành viên vào q trình xác định vai
trị của mình trong nhóm.

C

• Mỗi
như


• Hãy
đíc

Ưu điểm lớn nhất của Mơ hình 5-P là nó chỉ ra mối quan hệ (thường là phức tạp) giữa triết lý,
chính sách, chương trình, hoạt động/thơng lệ và các quy trình quản trị nguồn nhân lực. Mà trong đó
các hoạt động quản trị nhân lực chính là những biểu hiện rõ ràng nhất, hãy xem nhóm 17 Again đã
có những hoạt động như thế nào để hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra.
9
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

Philosophy - Triết lý
nguồn nhân lực


Mỗi thành viên đều có vai trị trong các hoạt động
của nhóm, và cả nhóm cùng nhau hoàn thành tốt từng
mục tiêu đề ra
• Slogan " Tuổi của trái tim đừng nghĩ bằng tóc bạc"

Policies - Chính sách
nguồn nhân lựcVới tinh thần cùng nhau làm việc, khún khích các
thành viên nêu ra ý kiến cá nhân

Cùng nhau phân tích những vấn đề và đưa ra quyết
định bằng biểu quyết

Programs
Chương trình


Có những buổi họp trên Microsoft Teams để đưa ra
qút định và giải quyết công việc của mỗi cá nhân trong
nhóm

Đưa ra những lời khen, đánh giá cao những thành
viên hoàn thành tốt cơng việc của mình, và phê bình
những thành viên chưa năng nổ, làm chưa tốt

Practices
Hoạt động/thơng lệ

• Trong những buổi họp trên Microsoft Teams, ngoài
việc giải quyết bài tập các bạn trong nhóm cịn có cơ hội
thể hiện những đam mê, tài lẻ của mình

Việc để mọi người cùng thể hiện khả năng bản thân
giúp nhóm sắp xếp nhiệm vụ phù hợp với các bài tập


Process - Quy trình
quản trị nguồn nhân lực


Khi hiểu cơ bản về từng thành viên trong nhóm, mọi
người cùng nhau bàn bạc về những công việc cần làm
trong từng bài tập. Sau đó, phân chia cơng việc cho mỗi
người một cách cụ thể và có những buổi họp để kiểm
chứng và giải qút cơng việc.

5. Các giai đoạn phát triển nhóm
Như các nhóm khác trong lớp khi được về nhóm 17, nhóm đã phát triển một cách khá tự nhiên
mà chưa nhận ra sự rõ ràng trong từng quá trình phát triển. Chúng ta cùng tìm hiểu một trong những mơ
hình được sử dụng để mơ tả phát triển nhóm là Tuckman ladder, bao gồm 5 giai đoạn phát triển mà các
nhóm có thể trải qua. Mặc dù thơng thường các giai đoạn này xảy ra theo thứ tự, nhưng khơng
có gì lạ khi một đội dự án bị mắc kẹt trong một giai đoạn cụ thể hoặc thoái lui về giai đoạn trước.
Các giai đoạn phát triển là:

10
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology


Hình: Các giai đoạn trong q trình phát triển nhómGiai đoạn hình thành

Trong giai đoạn này, nhóm được thành lập. Các thành viên được thêm vào nhóm sẽ có tâm
lý băn khoăn về cách họ phù hợp với những người khác, khả năng và kỹ năng của họ so với người
khác như thế nào. Họ tìm kiếm ở nhóm trưởng sự rõ ràng và chỉ đạo.
Lúc này, vai trị của nhóm trưởng và cả nhóm sẽ cần:
-

Giúp các thành viên nắm rõ mục đích của nhóm và xác lập các mục tiêu cụ thể.

-

Thống nhất các quy tắc chung đảm bảo hoạt động nhóm.

Quan sát, đánh giá các thành viên và có sự phân cơng nhiệm vụ phù hợp. Phân tích nhân sự,
giao việc và xác định mức độ cân bằng.

11
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and


TechnologyGiai đoạn xung đột

Đây là giai đoạn đối mặt với những xung đột trong nội bộ nhóm.
Mâu thuẫn xuất phát từ sự khác biệt về phong cách làm việc, cách cư xử, quan điểm, văn hóa...
hoặc sự lo lắng của các thành viên nhóm khi không thấy sự tiến triển của công việc. Dẫn đến, nhóm
khó đi đến các quyết định dựa trên sự đồng thuận, đổ lỗi lẫn nhau, vv...
Các thành viên thường không thể tập trung vào công việc hướng đến mục đích chung, tuy
nhiên họ cũng bắt đầu hiểu nhau hơn.
Vai trị của nhóm trưởng: Giúp nhóm vượt
qua giai đoạn này bằng cách đảm bảo mọi
người lắng nghe nhau, hiểu quan điểm của
nhau và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Tất cả
đều mang lại một quan điểm độc đáo cho dự
án và tất cả sẽ có ý tưởng để chia sẻ. Tạo điều
kiện cho các cuộc trao đổi trong các cuộc họp
nhóm để giữ cho nhóm đi đúng hướng.
Giai đoạn xung độtGiai đoạn ổn định

Giai đoạn ổn định bắt đầu khi tập thể hóa giải được những xung đột, đạt được sự đồng nhất trong
quan điểm. Đây là giai đoạn hình thành chuẩn mực trên cơ sở tin tưởng và gia tăng sự hợp tác, gắn


bó giữa các thành viên. Các cuộc đối thoại, tranh luận sẽ cởi mở và hướng đến công việc nhiều hơn,
tiến tới sự tự ý thức của từng cá nhân về vai trị của mình trong đội. Đồng thời nhóm thống nhất
được những nguyên tắc và chuẩn mực chung trong cách thức tổ chức đội, phương pháp và quy trình
làm việc (thay vì chỉ định một chiều từ trưởng nhóm).
Các hành vi thường gặp trong Giai đoạn bình thường hóa:
-

Chấp nhận tư cách thành viên trong đội

-

Thân thiện, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ những chuyện riêng tư

-

Có khả năng đưa ra những phê bình mang tính xây dựng

-

Cố gắng đạt được sự hoà hợp trong đội bằng việc tránh những xung đột

-

Hình thành và duy trì những quy tắc cơ bản cũng như những ranh giới của đội

-

Có cảm giác gắn kết, hoà mình, đồng thời có mục tiêu chung với đội
12
Nhóm 17 |17 Again


TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

TechnologyGiai đoạn hồn thiện

Đội ổn định thành một hệ thống có tổ chức, hoạt động hiệu quả trên cơ sở trao đổi ý kiến
một cách tự do và thẳng thắn. Các thành viên làm việc nhiệt tình, chủ động và tích cực vì thành
cơng chung của cả đội. Tinh thần đồng đội mới được bộc lộ rõ nét và sâu sắc nhất: phối hợp với
nhau nhịp nhàng, mỗi thành viên biết mình phải làm gì và được người khác kỳ vọng ra sao... Dự án
được hoàn thành chất lượng, đúng thời gian cam kết.
Các hành vi thường gặp trong giai đoạn trôi chảy:
-

Các thành viên hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của nhau.

-

Tự thay đổi có tính xây dựng.

-


Khả năng đương đầu hay giải quyết vấn đề của đội.

-

Có sự gắn bó chặt chẽ với đội

Nhóm trưởng cần làm:
-

Giao phó nhiều nhiệm vụ cho các thành viên nhóm.

-

Tập trung vào việc phát triển thành viên trong đội ngũ.Giai đoạn kết thúc

Các nhóm dự án tồn tại chỉ trong một thời gian nhất định và sẽ kết thúc sau khi dự án đã hoàn
thành. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm có thể cảm giác mất man, hụt hẫng vì:
- Mọi người thích những thói quen.
- Các thành viên đã phát triển mối
quan hệ làm việc chặt chẽ với các
thành viên khác.
Đây là giai đoạn để các đội nhóm ghi
nhận/ăn mừng những thành cơng đã
đạt được, chia sẻ và nắm bắt các thực
tiễn tốt nhất .
Giai đoạn kết thúc


13
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về q trình phát triển của nhóm 17 Again:

Hình thành

Thống nhất các quy tắc chung
Nắm rõ mục đích của nhóm và xác lập các mục tiêu cụ thể
Phân tích nhân sự, giao việc và xác định mức độ cân bằng

Xung đột


Mâu thuẫn xuất phát từ việc chưa năng động trong các buổi làm việc
chung, chưa hoàn thành tốt cơng việc được giao,...


Lúc này mọi người cần lắng nghe nhau, hiểu quan điểm của nhau và tôn
trọng quan điểm cá nhân

Ổn định


Các cuộc đối thoại, tranh luận sẽ cởi mở và hướng đến công việc nhiều
hơn, tiến tới sự ý thức của từng cá nhân về vai trò của mình trong đội

Thân thiện, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ những chuyện riêng tư

Có cảm giác gắn kết, hoà mình, đồng thời có mục tiêu chung với đội

Hoàn thiện

Kết thúc


Hoạt động trên cơ sở trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn

Các thành viên làm việc nhiệt tình, chủ động và tích cực vì thành cơng
chung

Hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành việc chung đúng kế hoạch


Các thành viên trong nhóm có thể cảm giác hụt hẫng, ít trị chuyện hơn

Các thành viên đã phát triển mối quan hệ làm việc chặt chẽ với các thành

viên khác

14
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

II. LẬP KẾ HOẠCH NHĨM
1.

Khái niệm

Lập kế hoạch là một q trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt
nhất để thực hiện những mục tiêu đó.

Lập kế hoạch cần gắn liền với những công cụ và phương pháp quản lý nhằm giúp
bạn đi đúng hướng. Tất cả những quản lý đều làm những cơng việc lập kế hoạch.


Lập kế hoạch
2.

Vai trò của việc lập kế hoạch


Hệ thống các vấn đề, công việc cần thực hiện để đưa ra các cách quản lý, có thể
dùng đến kinh nghiệm đã có.

Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn.
Tập trung vào mục tiêu và chính sách của tổ chức.Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp các cách quản lý khác.Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra

3.

Phương pháp xác định nội dung công việc trong lập kế hoạch

Khi bắt đầu công việc mới, làm thế nào để triển khai cơng việc đó hoàn hảo? Nếu bạn khơng có
phương pháp để xác định đầy đủ các yếu tố, bạn có thể bỏ sót nhiều nội dung cơng việc.

Qua phương pháp cơ dạy, nhóm chúng em đã áp dụng hiệu quả.
Xác định được mục tiêu, u cầu cơng việc: Mục tiêu quan trọng của nhóm là
hoàn thiện bản thân, làm bài tập lớn, hoàn thành mơn học xuất sắc.


Xác định nội dung cơng việc


15

Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

STT
1

2

3

4
Xác định thời gian và địa điểm thực hiện cơng việcCác thành viên trong nhóm tự thực hiện việc quay video tại nhà (do ảnh hưởng của dịch
COVID – 19)


Xác định cách thức liên lạc
Liên lạc qua nhóm chat của Facebook messenger và qua phần mềm học trực tún MS
Teams


Xác định phương pháp kiểm tra cơng việc
Thực hiện việc kiếm tra sản phẩm các thành viên gửi trên Google Drive
Xác định phương pháp thực hiện cơng việc
u cầu các thành viên nắm rõ phần cơng việc của mình trong kịch bản đã thống nhất.Các thành viên tự quay các đoạn video đúng với phần nội dung của mình trong kịch bản

Upload các phần video đã quay lên Google Drive trước thời hạn yêu cầu của trưởng
nhóm đề ra.Tiến hành cắt ghép chỉnh sửa và hoàn thiện theo góp ý của cả nhóm.
Xác định nguồn lực thực hiện cơng việc
Tất cả thành viên trong nhóm đều phải có trách nhiệm tham gia vào bài tập lớn. Tuỳ vào
khả năng và điều kiện của từng người sẽ được phân công công việc sao cho phù hợp.


4. Các bước lập và theo dõi kế hoạch
Lập kế hoạch sẽ giúp cho nhóm đi đúng hướng, tối giản được thời gian, đạt được mục tiêu
và hiệu quả cao trong khoảng thời gian đã định. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch không hề đơn giản, do
đó có thể xây dựng kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả theo mơ hình 5A.


Awareness: Nhận biếtAnalyse: Phân tíchAttack: Kẻ cắp thời gianAssign: Lập thứ tự ưu tiênArrange: Lập kế hoạch


16


Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

Mơ hình 5A

4.1. Awareness: Nhận biết

Nhận biết đâu là điều quan
trọng cho nhóm và bài tập lớn. Giai
đoạn đầu tiên giúp nhóm xác định rõ
mục tiêu cụ thể từ đó xác định các yếu
tố quan trọng liên quan như: việc sắp
xếp thời gian, thói quen, tác phong làm
việc nhóm, giao tiếp và trách nhiệm
cơng việc của từng thành viên.
Giai đoạn nhận biết
Ở giai đoạn này, nhóm đã thực hiện họp trên cả Teams và Facebook Messenger. Các thành
viên đều nói ra quan điểm và ý kiến về bài tập lớn, hầu hết đều hy vọng có thể hoàn thành bài tập

nhóm đúng thời hạn với kết quả tốt.
4.2. Analyse: Phân tích
Khi mục tiêu chung đã được đề ra, nhóm cần từng bước phân tích thực tế về cách sử dụng
thời gian, làm sao để kiểm sốt thời gian, tiến độ làm việc của nhóm, lượng cơng việc và cơng việc
của từng thành viên.
17
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

Các công việc cần thực hiện:
1.

Chọn đề tài, nội dung và thống nhất với nhóm làm chung chủ đề

2.

Ý tưởng trình bày, phạm vi tìm hiểu, phân cơng nhiệm vụ

3.

Thống nhất phương thức làm việc, các yêu cầu cụ thể cho từng công việc


4.

Khảo sát đánh giá kịch bản ban đầu

5.

Chọn Biên tập viên và thành viên thực hiện phỏng vấn

6.

Họp thống nhất kịch bản và lời thoại phỏng vấn

7.

Thực hiện nhiệm vụ cá nhân và nhóm đánh giá

8.

Edit các bài phỏng vấn và lồng tiếng cho Biên tập viên

9.

Sản phẩm hoàn thành lần đầu, đánh giá của từng thành viên

10.

Điều chỉnh thiếu sót và bổ sung theo ý kiến của các thành viên

11.


Hoàn thiện sản phẩm

Giai đoạn phân tích
18

Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology

4.3. Attack: Kẻ cắp thời gian
Thời gian là yếu tố vô cùng quan
trọng, mỗi thành viên đề có cơng việc
riêng và thời gian biểu khác nhau như
đi làm thêm, thực tập, học hè,… do vậy
thời gian để mọi người có thể tập trung
lại là rất ít. Cần phải tận dụng hiệu quả
thời gian trao đổi chung để tránh trì
hỗn nhiệm vụ, chính vì vậy một số kẻ
cắp thời gian mà các thành viên có thể
bị mắc phải là:
1. Khơng có mặt đúng giờ khiến cả
nhóm phải chờ đợi hoặc bị bỏ sót một
vài thơng tin đầu buổi họp.

2.
Vấn đề nói chuyện điện thoại lâu, khi chưa sắp xếp các ý tưởng cần bàn sẽ không phân
biệt được đâu chuyện phiếm với công việc.
3.
Thông tin giao tiếp giữa các thành viên còn kém vào thời gian đầu, khiến thành viên
chưa hiểu rõ công việc và các yêu cầu đã đặt ra.
4.4. Assign: Lập thức tự ưu tiên
Các công việc được sắp xếp theo mức độ quan trọng, tính khẩn trương và phù hợp với thời gian
của nhóm và từng thành viên tron nhóm:
1.
Chọn đề tài, nội dung và thống nhất
với nhóm làm chung chủ đề
2.Lập kế hoạch và thống nhất cách thức làm việc
3.
Lên ý tưởng, thống nhất ý tưởng,
phân công nhiệm vụ
4.Thực hiện công việc cá nhân được giao
5.Edit sản phẩm
6.Điều chỉnh
7.Công chiếu sản phẩm
Lập thứ tự cơng việc ưu tiên

19
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM


Hanoi University of Science and

Technology

4.5. Arrange: Lập kế hoạch:
Sắp xếp công việc dài hạn, ngắn hạn để triển khai công việc đã đề ra.

STT

1.

Công việc

Làm video
Bài tập lớn

2.

Viết báo cáo


20
Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and


Technology

III. THỰC HIỆN (HỌP NHÓM) VÀ CÁC TRAO ĐỔI,
THẢO LUẬN KHI THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN.
Sau khi nhận được danh sách nhóm và kế hoạch báo cáo của cô, chúng em đã cố gắng tìm
đồng đội với tốc độ tối đa và gần như đã thành lập được nhóm chat ngay lập tức. Ngay tối đó chúng
em đã bàn nhau chọn tên nhóm, slogan cũng như đề tài bằng cách các thành viên đưa ra đề xuất để
mọi người nhận xét và bầu chọn. Đã có rất nhiều cái tên hay và sáng tạo xuất hiện và ai cũng đưa ra
luận điểm đầy thuyết phục các thành viên chọn đề tài của mình. Tuy nhiên chúng em đã không đạt
được sự đồng thuận chung.
Và rồi, sau một ý nghĩ bất chợt lóe lên tên nhóm và
slogan đã được ra đời. Tên nhóm là 17 Again được lấy
cảm hứng từ bộ phim hài Mỹ “Trở lại tuổi 17”. Nó có
nghĩa là với khao khát được quay trở về tuổi thanh xuân
tươi trẻ, năng động, đầy sức sống, nhóm chúng em muốn
lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.
Cịn slogan nhóm được qút định là: “Tuổi của trái tim
khơng đo được bằng tóc bạc.”
Đến buổi họp Teams cùng nhóm 18. Một cuộc tranh
luận gay gắt đã nổ ra. Nhóm nào cũng có lý do để bảo vệ đề
tài của nhóm mình. Cuối cùng cả hai nhóm khơng tìm được
tiếng nói chung nên qút định chọn lại chủ đề.

Sau cuộc tranh luận đề tài được vote cao nhất là “Tiết kiệm cho tương lai hay ta chỉ sống
duy nhất một lần trong đời”. Đề tài này khá hay nên cả nhóm quyết định làm.
Rắc rối mới lại xuất hiện khi nhóm khơng biết làm đề tài bằng cách nào? Nhóm em muốn làm gì
đó để xuất hiện được cả team. Lúc đầu nhóm tính làm cuộc tranh luận bằng cách chia nhỏ nhóm ra hoặc
tranh luận với nhóm 18. Nhưng tranh luận thì lại khó thể hiện được quan điểm về hai lối sống và rồi
nhóm quyết định làm video dựa trên bản tin điểm tuần của VTV24. Từ đó sẽ phỏng vấn một số thành

viên trong nhóm. Do tình hình dịch Covid phức tạp nên nhóm khơng thể làm được clip xuất hiện cùng
nhau nên nhóm đã nghĩ ra cách dùng nhân vật hoạt hình để làm một buổi Talk show nói về vấn đề lối
sống này. Cuối cùng nhóm cũng đã đạt được thống nhất và tiến hành thực hiện.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Lên ý tưởng kịch bản viết thoại

❖ Mỗi tuần tổ chức ít nhất 2 buổi họp trên team để trao đổi


Bàn luận lên ý tưởng, kế hoạch triển khai (gian đoạn này tranh luận khá nhiều về việc làm
video vui vẻ thuần giải trí hay tập trung làm rõ lối sống hơn)
❖ Lời thoại của 2 nhân vật trong buổi talk show, người được phỏng vấn sẽ như thế nào?

Bước 2: Tạo ra các bản demo mọi người cùng đóng góp ý kiến thay đổi tạo ra bản hoàn chỉnh
Bước 3: Thực hiện thu âm, quay video phỏng vấn
Bước 4: Gửi file thu âm và video cho bạn edit lắp ghép cho ra sản phẩm
Bước 5: Nhóm cùng nhau xem sản phẩm kiểm tra và chỉnh sửa lỗi
21

Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


KĨ NĂNG MỀM

Hanoi University of Science and

Technology


Với sự đóng góp nhiệt tình của các thành viên trong nhóm, sự hướng dẫn, định hướng của nhóm
trưởng chúng em bắt tay vào phân chia nhau cơng việc.
MSSV
20183440
20200623
20182264
20181279
20185923
20192572
20206939
20194459

20175237
20171808

Nhóm em đã có 4 lần họp để lên ý tưởng, chỉnh sửa lỗi, có những buổi họp lên đến 1 tiếng rưỡi
hay 2 tiếng, đã có những bất đồng, những quan điểm khác nhau về cách thức cũng như nội dung của bài
tập lớn nhưng cuối cùng chúng em đã đều có những quyết định chung dựa trên sự tôn trọng
ý kiến của đa phần các bạn trong nhóm.Ngày 18/7/2021:

Họp Teams tranh luận cùng nhóm 18: Nên chọn chủ đề của nhóm 17 hay nhóm 18. Cả 2 nhóm
khơng tìm được tiếng nói chung nên quyết định chọn lại chủ đề.


Ngày 20/7/2021:


Họp Teams lên kế hoạch cho chủ đề: “Sống tiết kiệm hay chỉ sống 1 lần trên đời”.
Quyết định chọn slogan của nhóm: Tuổi của trái tim khơng đo được bằng tóc bạc.


Ngày 23/7/2021:

Họp Teams xây dựng nội dung chủ đề “Sống tiết kiệm hay là chỉ sống 1 lần trên đời”


Nhóm trưởng phân cơng cơng việc: Đóng vai biên tập viên (Hoàng Văn Tiến, Lê Như Quỳnh),
làm video (Ngô Trần Anh Thư, Nguyễn Văn Tiến), quay video (các thành viên còn lại)
Bàn về kịch bản, xây dựng nội dung, chốt thời gian hoàn thành
22

Nhóm 17 |17 Again

TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com


×