Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

SỔ TAY NHỮNG BÀI THUỐC ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (14.7 MB, 107 trang )

SỔ TAY
NHỮNG BÀI THUỐC

ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ
Tài liệu cá nhân Phùng Văn Chiến
(https://www.facebook.com/hanoi2004)

Hà Nội 08-2015
Chỉnh sửa: 11-01-2016


Những bài thuốc đơn giản trong cuốn này được đúc rút từ kinh
nghiệm của cá nhân và bạn bè đồng mơn (những học trị của thầy Lê Văn
Sửu) trong q trình giúp mọi người chữa bệnh; ngồi ra có thêm một số
bài thuốc hay dễ làm của các tác giả chia sẻ rộng rãi trên mạng internet
cũng như qua sách vở. Đây là những bài tôi đã thu thập chia sẻ trên trang
Facebook cá nhân (https://www.facebook.com/hanoi2004), việc biên tập
lại giúp mọi người có thể dễ dàng tra cứu khi sử dụng. Hình trong cuốn
sách này được sử dụng từ các hình ảnh có sẵn trên mạng internet nên cũng
khơng rõ của tác giả nào, với mục đích chia sẻ kiến thức rộng rãi cho cộng
đồng không vụ lợi, mong các tác giả của những bức hình cũng như bài
thuốc lượng thứ cho việc sử dụng trong tài liệu này.
Trân trọng cảm ơn.
Phùng Văn Chiến.

2


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quảMỤC LỤC
PHẦN I.

TRỊ BỆNH ...................................................................................................................7

A. Cấp cứu ........................................................................................................................................... 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BÀI THUỐC CHỮA BỎNG .....................................................................................................................7
CHẤN THƯƠNG ......................................................................................................................................7
GÃY XƯƠNG, BONG GÂN, CHẤN THƯƠNG ...................................................................................8
CHÂM CỨU CHỮA BONG GÂN, CHẤN THƯƠNG ..........................................................................8
TRỊ VẾT THƯƠNG DO DAO HOẶC CÁC VẬT BÉN NHỌN............................................................9
RẮN ĐỘC CẮN .........................................................................................................................................9

MÁU TỤ TRONG NÃO (Do tai nạn chấn thương) ..............................................................................9
LÀM HẠ ÁP HUYẾT SAU 5 PHÚT ........................................................................................................9
MẸO HAY HẠ HUYẾT ÁP CẤP TỐC..................................................................................................10
CẤP CỨU BỆNH NHÂN ĐAU TIM RẤT ĐƠN GIẢN........................................................................10
CẦM MÁU ................................................................................................................................................11
THỔ HUYẾT ............................................................................................................................................11
CHỮA CHẢY MÁU CAM.......................................................................................................................12
ĐỔ MÁU CAM .........................................................................................................................................12
MẮC XƯƠNG (HÓC XƯƠNG) ............................................................................................................12
HÓC XƯƠNG .........................................................................................................................................12

B. Bệnh cảm, sốt .............................................................................................................................. 13
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

CHỮA CẢM, CÚM..................................................................................................................................13

ĐÁNH CẢM..............................................................................................................................................13
CẢM THẤP ..............................................................................................................................................14
SÔT CAO .................................................................................................................................................14
SỐT CAO .................................................................................................................................................14
SỐT DỊCH ................................................................................................................................................15
SỐT DỊCH ................................................................................................................................................15
TRẺ EM SỐT CAO.................................................................................................................................15
SỐT ĐẬU LÀO ........................................................................................................................................15
CẢM LÂU DÀI CHỮA MÃI KHÔNG KHỎI .........................................................................................16
SỐT XUẤT HUYẾT ................................................................................................................................16
PHÁC ĐỒ TỔNG HỢP ĐIỀU TRỊ SỐT VIRUS .................................................................................16
ÔN LÝ GIẢI BIỂU ...................................................................................................................................17
RƯỢU ỚT CHỮA ỚN LẠNH ...............................................................................................................18
NGOẠI CẢM PHONG HÀN, HO CÓ ĐỜM NHỨC ĐẦU NGẠT MŨI, NGỨA CỔ .......................19
PHÒNG CẢM, PHÒNG CAO HUYẾT ÁP ..........................................................................................19

C. Bệnh ngũ quan............................................................................................................................. 19
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.


NHIỆT LỞ QUANH MÔI ........................................................................................................................19
MÔI KHÔ NỨT, NẺ ................................................................................................................................20
TRONG MIỆNG SƯNG NHỨC, LOÉT ...............................................................................................20
NHIỆT, LỞ MIỆNG.................................................................................................................................20
ĐAU RĂNG ..............................................................................................................................................20
CÁCH CHỮA Ổ RĂNG NUNG NỦ VÀ HÔI MIỆNG.........................................................................21
NƯỚU RĂNG CHẢY MÁU KHÔNG CẦM..........................................................................................21
CHẢY MÁU, CHẢY MÁU CHÂN RĂNG, TRẺ EM CAM RĂNG .....................................................21
VIÊM TAI GIỮA CHẢY NƯỚC, MỦ ....................................................................................................21
VIÊM XOANG VÀ CÁCH CHỮA..........................................................................................................22
BÀI THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ĐƠN GIẢN NHƯNG HIỆU QUẢ.................................................22
VIÊM KẾT MẠC BỜ MI, ĐAU MẮT ĐỎ ..............................................................................................23

D. Đầu mặt, thần kinh...................................................................................................................... 23
45. THIÊN ĐẦU THỐNG..............................................................................................................................23
46. SAY RƯỢU .............................................................................................................................................23
47. SAY RƯỢU .............................................................................................................................................24

E. Hô hấp, hầu họng........................................................................................................................ 24
48.
49.
50.
51.

VIÊM HỌNG ............................................................................................................................................24
CHỮA HO LÂU NĂM KỲ DIỆU ............................................................................................................24
HO LÂU KHÔNG DỨT ..........................................................................................................................25
CHỮA HO ................................................................................................................................................25

3Phùng Văn Chiến sưu tầm
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

HO LÂU KHÔNG DỨT ..........................................................................................................................26
CÁCH TRỊ HO ĐƠN GIẢN NHƯNG MẦU NHIỆM ...........................................................................26
CHỮA HO ................................................................................................................................................26
MẤT TIẾNG .............................................................................................................................................27
CHỮA KHAN TIẾNG..............................................................................................................................27
CHỮA NGHẸT MŨI................................................................................................................................28
CHỮA CHẢY MŨI ..................................................................................................................................28
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI .....................................................................................................................29
LAO, TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI...........................................................................................................29

F. Tim mạch ....................................................................................................................................... 29
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

PHÒNG CAO HUYẾT ÁP .....................................................................................................................29
TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG HUYẾT VÀ HUYẾT ÁP THEO KHÍ CÔNG Y ĐẠO ................................30
BÀI THUÔC CHO NGƯỜI BỊ HUYẾT ÁP CAO, TIỂU ĐƯỜNG VÀ GÚT....................................30
BÀI THUỐC ĐƠN GIẢN DIỆT TẬN GỐC CÁC BỆNH CAO HUYẾT ÁP, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG,
MỠ TRONG MÁU CAO.........................................................................................................................31
HUYẾT ÁP THẤP ...................................................................................................................................31
CHỮA MỠ TRONG MÁU, TIỂU ĐƯỜNG và THANH LỌC GAN BẰNG GẠO LỨT RANG .....31
MỠ TRONG MÁU...................................................................................................................................32
PHÉP QUỲ GỐI CHỮA ĐÁI ĐƯỜNG ................................................................................................32
CÁCH ĐỂ TIM NGHỈ NGƠI ..................................................................................................................33
PHÙ TIM...................................................................................................................................................33
CÁCH BỔ TIM.........................................................................................................................................33
HỞ VAN TIM ...........................................................................................................................................34
HỞ VAN TIM ...........................................................................................................................................34
DONG RIỀNG ĐỎ PHÒNG NGỪA BỆNH MẠCH VÀNH................................................................35
CÀ CHUA ĐÁNH BAY TĨNH MẠCH MẠNG NHỆN ..........................................................................35

G. Vùng bụng, tiêu hoá, bài tiết .................................................................................................... 36

76. ỈA CHẢY ...................................................................................................................................................36
77. CHỮA BỆNH TIÊU CHẢY CẤP ...........................................................................................................37
78. RỐI LOẠN TIÊU HỐ, ĐI NGỒI PHÂN CĨ NHẦY MŨI ...............................................................37
79. ĐI NGỒI RA MÁU TƯƠI.....................................................................................................................37
80. KIẾT LỴ ....................................................................................................................................................37
81. TRĨ.............................................................................................................................................................38
82. TRĨ LÒI DOM...........................................................................................................................................38
83. CHỮA PHÂN SỐNG, TĂNG MEN TIÊU HỐ ..................................................................................38
84. PHÉP ĐẠO DẪN CHỮA TÁO BĨN.....................................................................................................38
85. CHỮA BỆNH VIÊM ĐẠI TRÀNG MÃN TÍNH VỚI RAU CÂU .........................................................38
86. BÀI THUỐC CHỮA KHỎI VIÊM ĐẠI TRÀNG ...................................................................................39
87. VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU....................................................................................................................40
88. ĐAU QUẶN THẬN - SỎI THẬN, BÀNG QUANG..............................................................................41
89. GIẢI ĐỘC, ỔN ĐỊNH CHỨC NĂNG GAN ..........................................................................................41
90. LÁ NHÃN RỤNG, CHỮA SỚM CHỨNG VIÊM CẦU THẬN ...........................................................42
91. BỆNH PHÙ THŨNG ...............................................................................................................................42
92. ĐÁNH TAN SỎI MẬT HỮU HIỆU TỪ QUẢ SUNG ..........................................................................43
93. BÀI THUỐC ĐẶC TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY (Bài thuốc Tiêu dao) ................................................43
94. BÀI THUỐC CHỮA DẠ DÀY ................................................................................................................44
95. LÁ MÍT CHỮA BỆNH TÍCH THỰC (ĂN UỐNG CHẬM TIÊU)........................................................44
96. CỨU NÓNG ĐIỂM Ở GAN BÀN CHÂN CHỮA NGỘ ĐỘC THỨC ĂN .......................................45
97. BÀI THUỐC CHỮA NGỘ ĐỘC THỨC ĂN NHANH VÀ HIỆU QUẢ CAO ....................................45
98. CÁCH ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DẦY - THỰC QUẢN ................................................45
99. CHỮA ĐAU BỤNG.................................................................................................................................46
100. TRỊ UNG THƯ RUỘT TỪ NHA ĐAM VÀ MẬT ONG .......................................................................47

H. Bệnh vận động, chấn thương.................................................................................................. 48
101. CỨNG CỔ, SÁI CỔ................................................................................................................................48
102. TẬP LUYỆN PHÒNG CỨNG CỔ, ĐAU VAI GÁY ............................................................................48
103. BÀI TẬP CHỮA ĐAU LƯNG ĐƠN GIẢN ...........................................................................................49

104. CHỮA THẦN KINH TOẠ BẰNG RƯỢU TRÀ BẮC ..........................................................................49
105. CAN UẤT (MẤT TRÍ ĐỜ ĐẪN, HOẶC BỆNH ĐAU RÚT THẦN KINH LIÊN SƯỜN) .................49
106. BÀI CHỮA TRỊ BỆNH GOUT ĐƠN GIẢN..........................................................................................50
107. THUỐC CHỮA BỆNH GOUT RẤT HAY ............................................................................................50

4


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

108. CHỮA BỆNH GOUT ..............................................................................................................................50
109. PHƯƠNG PHÁP THẦN KỲ 10 GIÂY HẾT ĐAU BẢ VAI .................................................................51
110. CHỮA VẸO CỔ, CỨNG CỔ.................................................................................................................51
111. VIÊM KHỚP GỐI. Polyarthrite .............................................................................................................52
112. BÀI THUỐC CHỮA XƯƠNG, KHỚP, ĐIỀU HÒA HUYẾT ÁP TỪ HÀNH TÂY ..........................53
113. CẮT ĐỨT CƠN ĐAU KHỚP HIỆU QUẢ TRONG NHÁY MẮT NGAY TRONG LẦN ĐẦU SỬ
DỤNG .......................................................................................................................................................53
114. LÁ TRE HOẠT HUYẾT ..........................................................................................................................54
115. CHỮA TRÀN DỊCH BAO QUANH MẮT CÁ CHÂN KHƠNG DÙNG THUỐC ..............................55
116. CHỮA ĐAU GĨT CHÂN DO GAI XƯƠNG GĨT VỚI BĨNG TENNIS ........................................55

I. Bệnh ngồi da ............................................................................................................................. 56
117. NGƯỜI BỆNH NẰM LÂU LỞ LOÉT DA THỊT...................................................................................56
118. CHỮA BỆNH GIỜI LEO, ZONA THẦN KINH....................................................................................56
119. MỤN NHỌT MỚI MỌC ..........................................................................................................................56
120. CÁCH NẶN MỤN SAO CHO AN TOÀN .............................................................................................56
121. MỤN NHỌT .............................................................................................................................................57
122. VIÊM SƯNG, MỤN, NHỌT, ÁP XE, NHIỄM TRÙNG... ...................................................................57

123. BỆNH SỞI................................................................................................................................................57
124. SỞI............................................................................................................................................................58
125. THUỶ ĐẬU...............................................................................................................................................58
126. PHỎNG DẠ..............................................................................................................................................58
127. CHỮA LANG BEN BẰNG RIỀNG TƯƠI............................................................................................58
128. CHỮA BỆNH TỔ ĐỈA Ở BÀN TAY......................................................................................................58
129. MỤN NƯỚC ...........................................................................................................................................59
130. BỆNH DÀY SỪNG NANG LÔNG ........................................................................................................60

J. Bệnh nam, nữ............................................................................................................................... 60
131. PHẠM PHÒNG........................................................................................................................................60
132. CHỮA THẬN SUY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN (HOẠT ÂM PHỤC NGUYÊN
PHƯƠNG) ...............................................................................................................................................61
133. MẶT NỔI MỤN, KINH KHƠNG ĐỀU...................................................................................................62
134. TRỄ KINH NGỒI Ý MUỐN .................................................................................................................62
135. BỆNH RONG KINH ................................................................................................................................62
136. SẢN HẬU BĂNG HUYẾT ......................................................................................................................63
137. CÁCH TRỊ ĐAU BỤNG KINH CHO PHỤ NỮ ....................................................................................63
138. BIỂU ĐỒ KINH LẠC NI THAI..........................................................................................................63
139. BỊ ĐỂ CHỮA ỐM NGHÉN ..................................................................................................................64
140. THIẾU SỮA .............................................................................................................................................64
141. SỮA ÍT......................................................................................................................................................64
142. BỒI BỔ, LỢI SỮA ..................................................................................................................................64
143. PHÒNG TẮC SỮA VÀ SƯNG VÚ .......................................................................................................65
144. TẮC SỮA .................................................................................................................................................65
145. CHỮA BỆNH "NỨT CỔ GÀ" ................................................................................................................65
146. CHỮA BỆNH "NỨT CỔ GÀ" ................................................................................................................65
147. UNG THƯ VÚ..........................................................................................................................................66

K. Bệnh trẻ em................................................................................................................................... 66

148. TUẦN BIẾN TUẦN CHƯNG CỦA TRẺ EM .......................................................................................66
149. TRẺ MỚI SINH .......................................................................................................................................67
150. TRẺ CẢM SỐT, NÓNG NHIỀU............................................................................................................67
151. TRẺ EM SỐT CAO.................................................................................................................................67
152. CẤP CỨU TRẺ NÓNG SỐT.................................................................................................................67
153. TRẺ EM BỊ HO........................................................................................................................................67
154. TRẺ BỊ HO (dùng cho trẻ dưới 3 tuổi) ................................................................................................68
155. CHỮA ĐỜM, NGẠT MŨI, HO CHO TRẺ ...........................................................................................68
156. TRẺ EM HEN SỮA ................................................................................................................................69
157. TƯA LƯỠI ...............................................................................................................................................69
158. CHẢY MÁU, CHẢY MÁU CHÂN RĂNG, TRẺ EM CAM RĂNG .....................................................69
159. BỘT TRẺ EM...........................................................................................................................................70
160. TRẺ EM MEN TIÊU HOÁ KÉM ............................................................................................................70
161. DÀNH CHO CÁC BÀ MẸ CĨ CON NHỎ ...........................................................................................70
162. TRẺ SƠ SINH BÍ ĐẠI, TIỂU TIỆN.......................................................................................................70

5


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

163. CHỮA NGỨA HẬU MÔN CHO TRẺ BỊ NHIỄM GIUN KIM ............................................................70
164. TRẺ ĐÁI DẦM .........................................................................................................................................71
165. BÀI THUỐC CHỮA CHÂN TAY MIỆNG CHO BÉ ............................................................................71
166. CAO ĐẮP RỐN CHỮA BỆNH TRẺ EM RA MỒ HÔI TRỘM BAN ĐÊM.......................................71

L. Bồi bổ ............................................................................................................................................. 71
167. BỒI BỔ, LỢI SỮA ..................................................................................................................................71

168. CHỮA SUY TỦY BẰNG TRỨNG + RAU MUỐNG...........................................................................72
169. BỔ HƯ THANG (Theo tài liệu của thầy Đỗ Đức Ngọc) ...................................................................73
170. ĐẠI BỔ TÂM TỲ KHÍ HUYẾT THANG (Đỗ Đức Ngọc)....................................................................73
171. THIẾU MÁU .............................................................................................................................................73

M. Các chứng bệnh khác................................................................................................................ 74
172. BỆNH NẤC CỤT, BÀI THUỐC LẠ KỲ (TRỊ BỆNH NHƯ THẦN) ...................................................74
173. HẠT GẤC .................................................................................................................................................74
174. QUAI BỊ ....................................................................................................................................................74
175. CHỮA CHAI CHÂN, "MẮT CÁ" BẰNG ĐÔNG Y ..............................................................................75
176. CHỮA VẾT CHAI CỤC (MẮT CÁ) Ở BÀN CHÂN ............................................................................75
177. MẸO XỬ LÝ CHỨNG ĐI GIẦY HÔI CHÂN........................................................................................75
178. KHÔNG BỆNH MÀ ĐỔ MỒ HÔI NHIỀU ............................................................................................76
179. BÀI THUỐC CHỮA BỆNH ĐỔ MỒ HÔI TAY CHÂN........................................................................76
180. CÁCH CHỮA RA MỒ HÔI TAY CHÂN BẰNG ĐÔNG Y .................................................................76

PHẦN II. THAM KHẢO, TẬP LUYỆN DƯỠNG SINH .......................................................77
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

NÊN UỐNG THUỐC NHƯ THẾ NÀO?...............................................................................................77
DƯỠNG SINH CHO NGƯỜI BỊ XOANG, THIÊN ĐẦU THỐNG, ĐAU NHỨC... ........................78
BỐN TƯ THẾ ĐỀ PHÒNG ĐƯỢC SỰ LÃO HÓA............................................................................79
CÁCH TẬP MẮT .....................................................................................................................................80
SÁNG MẮT NHỜ MÁT XA HUYỆT .....................................................................................................81
ĐỊA CHỈ CHỮA NGƯỜI BỊ CHÓ CẮN ĐÃ PHÁT DẠI .....................................................................83
BẢNG GIỜ MỞ HUYỆT LINH QUY PHI ĐẰNG................................................................................83
TẬP CHỮA BỆNH ĐƠN GIẢN.............................................................................................................85
BÀI TẬP DƯỠNG SINH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG .........................................................................86
TẬP VẠN THẮNG CÔNG......................................................................................................................88
BÀI TẬP KÉO ÉP GỐI THỞ RA LÀM MỀM BỤNG ..........................................................................93
CÁCH RỬA MŨI PHÒNG CHỮA CÚM, VIÊN XOANG, VIÊM MŨI DỊ ỨNG. ...........................100
TỰ HỌC THIỀN ....................................................................................................................................101
NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CÀ PHÁO ......................................................................................103
HỐ GIẢI KHI GẶP NGŨ HỒNG ....................................................................................................106
KINH NGHIỆM CHỌN SỐ ĐIỆN THOẠI, SỐ XE............................................................................106

6


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

PHẦN I. TRỊ BỆNH
A. Cấp cứu

1.

BÀI THUỐC CHỮA BỎNG
- Khi bị bỏng nếu vết thương không xây sát, lấy ngay lịng trắng trứng gà bơi
lên vết bỏng. Vết bỏng không bị rộp phồng và rất nhanh lành, không để lại sẹo. Bài
này mẹ vợ tôi được một người dân tộc chữa cho khi bị bỏng.

Huyệt Khích mơn

- Ai biết châm cứu: châm huyệt Khích mơn, lưu kim thỉnh thoảng lại kích
thích. Sẽ khơng bị phồng rộp và khỏi ngay. Bản thân đã làm chuột bạch. Nếu đã
phồng rộp, châm sẽ tránh nhiễm trùng, mau khỏi.
- Cam sành thái nát bỏ vào lọ để càng lâu càng tốt, khi bị bỏng dùng nước này
đắp chỗ bỏng rất hiệu quả (Bài này thầy Lê Văn Sửu phổ biến).
- Trong quá trình chữa bỏng, cho uống nước (sắt nung đỏ nhúng vào bát nước sơi
nguội) có tác dụng hỗ trợ cho việc chống viêm, hạ sốt. Bài này tôi suy ra từ bài chữa
nhiệt nhập tâm bào, dùng khi con trai bị bỏng (độ 2 sâu chớm độ 3, diện tích ~30%); vẫn
đắp thuốc của bệnh viện, nhưng không phải uống kháng sinh khỏi sau 1 tuần.
2.

CHẤN THƯƠNG
(Bài của Trung Nguyên)

Lấy 1 đoạn thân cấy chuối tiêu (20-30cm), cắt thành từng khúc nhỏ, đem bỏ
vào lị vi sóng nướng cho chín. Sau đó cho thêm một chút muối giã dập, vắt lấy nước
uống, phần bã còn lại đắp trực tiếp vào vết sưng. Khoảng vài ba lần là khỏi.
7


Phùng Văn Chiến sưu tầm


Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

Bài thuốc này của một cán bộ Công an truyền lại chuyên trị: ngã xe, trèo cây,
va chạm thể thao, bị ăn đòn nhừ tử gây ra các triệu chứng sưng tấy, tụ máu, xuất
huyết nội tạng ...
3.

GÃY XƯƠNG, BONG GÂN, CHẤN THƯƠNG
Cây dây leo mọc rất nhiều ở bờ rào, bụi cây (xem hình). Vùng Ninh Bình gọi
là cây "sàn sạt". dứt dây về rửa sạch để ráo nước, giã nhuyễn đắp vào vếp thương dày
khoảng 0,5-1cm (chú ý không nên đắp vết thương hở). Nếu hợp thuốc thì sẽ hút khơ
cong. Bài này hồi thanh niên tôi tập võ bị gãy tay, thầy dạy võ người Tàu chỉ cho, rất
hiệu nghiệm; bong gân, sưng phù sau khi đắp khoảng 2 giờ đã tiêu ứ.
Lúc thuốc hút khô hết, khi bỏ bã thuốc ra nên lau rửa bằng nước muối ấm vì có
một số người da mẫn cảm sẽ bị ngứa.

4.

CHÂM CỨU CHỮA BONG GÂN, CHẤN THƯƠNG
Ôn châm huyệt Túc Lâm khấp và một huyệt tại chỗ. Tiêu sưng giảm đau rất
nhanh.

8


Phùng Văn Chiến sưu tầm

5.


Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

TRỊ VẾT THƯƠNG DO DAO HOẶC CÁC VẬT BÉN NHỌN
(Lương y Vương Đăng, hiệu trưởng trường nhân đạo của người Hoa, tỉnh Long

An)
Gừng sống giã nát trộn với dầu dừa, bắc lên bếp cho âm ấm, đặt lên vết
thương, rịt lại. Rất mau lành.

6.

RẮN ĐỘC CẮN
Đốt cao su, lấy than dịt vào.

7.

MÁU TỤ TRONG NÃO (Do tai nạn chấn thương)
Lấy 6-7 giọt nhựa cây duối hoà chén rượu cho uống. Rất tốt.

8.

LÀM HẠ ÁP HUYẾT SAU 5 PHÚT
Đỗ Đức Ngọc (Ngườí sáng lập Khí cơng y đạo Việt Nam)

Tự làm một cái chong chóng nhỏ bằng giấy. Đứng hay ngồi tuỳ ý, tay cầm
chong chóng, nhẹ nhàng thổi một hơi dài vào chong chóng cho nó quay tít, trong thời
gian chong chóng đang quay thì mình nghỉ, rồi thổi tiếp hơi thứ 2, lại nghỉ rồi thổi
tiếp hơi thứ 3, thổi đều đặn không cần dùng nhiều sức, miễn sao cho chong chóng lúc
nào cũng quay tít khơng ngừng, thổi đến hơi thứ 20 thì nghỉ (đo trước và sau khi tập
để kiểm chứng và điều chỉnh mức độ tập luyện).

Nếu thổi mạnh 20-30 hơi như những người thổi bếp lửa thì huyết áp cũng
xuống dưới mức bình thường ngay, nhưng sau đó nhịp tim sẽ đập rất mạnh trên 100,
xuất mồ hơi trán và xây xẩm. Cịn đây là một phương pháp luyện hơi thở nhẹ nhàng
đều đặn, có lợi ích tăng cường sức khỏe, tăng hồng cầu và sức đề kháng của cơ thể
hơn là những người không tập luyện.

9


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

9.

MẸO HAY HẠ HUYẾT ÁP CẤP TỐC
(Nguồn từ http://www.songkhoe.net/meo-vat-y-khoa/meo-hay-ha-cao-huyetap-cap-toc-khong-ton-1-vien-thuoc.html)
Trong tình huống này, bạn chỉ cần thư giãn, thả lõng đầu óc, cơ bắp tay chân
và thực hiện động tác massage đơn giản dưới đây sẽ giúp giảm huyết áp cấp tốc trong
vòng 5 phút.
Đây là một trong những phương pháp được nhiều người dân Trung Quốc áp
dụng từ xa xưa đến nay, được ghi chép lại trong y học cổ Trung Hoa.
CÁCH THỰC HIỆN:
Dùng các ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng theo đường kéo dài từ điểm 1 đến điểm
2 như hình dưới, thao tác nhẹ nhàng, khơng nên ấn mạnh cũng khơng được xoa bóp.
Trong đó:
– Điểm thứ 1 nằm ở phía dưới dái tay, sát vị trí
quai hàm.
– Điểm thứ 2 nằm ở gần xương địn.
Lặp lại thao tác này 10-20 lần cho bên trái, đổi

sang bên phải và thực hiện tương tự như trên.
Để giảm cao huyết áp hiệu quả, ở điểm thứ 2 gần
xương đòn bạn cũng phải massage 1 phút mỗi bên,
dùng tay ấn vừa đủ mạnh để bạn không cảm thấy đau.
Sau khi thực hiện 2 động tác cực kỳ đơn giản này, huyết áp sẽ nhanh chóng
quay trở lại trạng thái bình thường.
10. CẤP CỨU BỆNH NHÂN ĐAU TIM RẤT ĐƠN GIẢN
(https://daikynguyenvn.com/suc-khoe/cap-cuu-benh-nhan-dau-tim-rat-dongian-ban-cung-co-the-lam-duoc.html)
Xắn tay áo lên và vỗ mạnh vào mặt trong khuỷu tay của người bênh (khoảng
hõm dưới bắp tay). Yêu cầu người xung quanh vỗ mạnh vào khuỷu của cánh tay còn
lại. Sau vài lần vỗ mạnh, đã bắt đầu có phản ứng, thốt khỏi cơn nguy kịch.
Y học cổ truyền tin rằng “Khí hàn gây huyết ứ, máu lưu thơng kém”. Sự hình
thành và loại bỏ cục máu đơng diễn ra giống như của dầu đậu phộng: dầu kết lại khi
nhiệt độ thấp và tan chảy trở lại khi nhiệt độ tăng. Các dòng năng lượng của tim và
màng tim (Kinh Thủ Thiếu Âm) tại khuỷu tay nối thẳng đến tim. Khi bạn vỗ mạnh
hai đường kinh này ở hai bên cánh tay, “sự lưu thơng của khí (năng lượng)” được
thúc đẩy, vậy là máu được lưu thông. Điều này giúp người bệnh ấm lên và đổ mồ hơi.
“Khí dương” gia tăng giúp loại bỏ huyết khối và thông thống các mạch máu. Ai
cũng có thể tự trang bị kỹ năng đơn giản này mà không cần phải huấn luyện. Hàng
ngày vỗ vào mặt trong khuỷu tay giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch và làm giảm
huyết áp. Điều này giúp giảm nguy cơ bị lên cơn đau tim (nhồi máu).
10


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

Những vết thâm trên cánh tay sau khi bị vỗ mạnh lại có thể giúp chẩn đốn
xem người đó có vấn đề về tim khơng. Độ chính xác của phương pháp chẩn đoán này

cao hơn việc dùng thiết bị y học hiện đại. Sau khi vỗ, nếu có vết thâm tím xuất hiện
trên ở khuỷu tay, bạn nên tiếp tục vỗ cho tới khi vết bầm chuyển sang màu đỏ. Bất kỳ
một vấn đề tim mạch nào cũng sẽ thuyên giảm, thậm chí là loại bỏ. Phương pháp điều
trị này được gọi là “trị tận gốc”. Tiếp tục vỗ vào những đường kinh lạc khác (dòng
năng lượng) trong cơ thể bạn, hay những nơi cảm thấy đau khi vỗ vào có thể chữa
một số bệnh mà bình thường không chữa được. (Thư Hùng biên dịch)
11. CẦM MÁU
Khi bị thương tích chảy máu, ngay lập tức giữ chặn mạch máu để máu không
tiếp tục chảy; đồng thời lấy ngay vài sợi lông ở bộ phận sinh dục nam dịt vào nơi
chảy máu. Máu sẽ ngừng ngay, đã thực tế nhiều. Đây là kinh nghiệm của anh em từ
chiến trường về truyền lại khi tơi cịn trong qn đội.
12. THỔ HUYẾT

Ép củ cải, lấy nước hoà chút muối cho uống.

11


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

13. CHỮA CHẢY MÁU CAM
(Nguồn từ Bao Lam Hoang Nguyen:
https://www.facebook.com/groups/607109996074110/permalink/676521282466314/)
Một bài thuốc gia truyền quí trị máu cam. Có một người bạn quê Bến Tre hay
bị chảy máu cam không cách nào trị hết sau khi áp dụng bài này bệnh vĩnh viễn
không tái lại:
Hái một nắm đọt tim lá tre, sao vàng hạ thổ, sắc uống.
Chỉ có vậy thôi mà bệnh đã khỏi dứt trên 30 năm, không bị tái phát.


14. ĐỔ MÁU CAM
(Nguồn từ Chữa bệnh khỏi liền)
Khi nào bị đổ máu cam thì hãy: Đứng sát tường nhà. Nín thở, đồng thời đập
trán vào tường 7 cái (Nam) hoặc 9 cái (Nữ). Lập tức máu sẽ cầm lại ngay.
15. MẮC XƯƠNG (HÓC XƯƠNG)
(kinh nghiệm của anh Thái Sơn).
Lấy một nắm lá đinh lăng nhai, nuốt
16. HÓC XƯƠNG
(Bài của thầy Lê Văn Sửu)
Lấy cây cối xay giã nhuyễn đắp vào sau
gáy.

12


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

B. Bệnh cảm, sốt
17. CHỮA CẢM, CÚM
Lấy nước của một quả dừa, đập vào một nhánh gừng bằng ngón tay cái, đun
sơi kỹ. Cho một cái lịng đỏ trứng gà vào bát, chắt nước gừng dừa sôi ở trên vào
ngốy đều, uống nóng, nằm tránh gió khoảng 1 giờ.
Thường làm một lần là khỏi, nếu trường hợp quá nặng thì làm thêm một đến
hai lần nữa.

18. ĐÁNH CẢM
(Dành cho các bạn chưa biết làm)

Cách 1: Luộc chín kỹ trứng gà, vớt khỏi nước sôi, dùng dao bửa đôi quả trứng
(còn nguyên vỏ) bỏ lòng đỏ ra, cho đồng bạc vào, ắp lại. Lấy khăn mùi xoa bọc lại
cầm xoa miết nhẹ trên cổ gáy, trán, thăn lưng, khắp lưng, rẻ sườn trước sau và toàn
thân. Nguội lại làm quả khác. Một lần 3-5 quả. Đồng bạc chuyển màu chỉ cần hơ trên
bếp ga là lại trắng ra và dùng đánh tiếp.
Cảm lạnh thì bạc màu đen, cảm nắng thì đỏ, cảm gió thì xanh. Nếu cảm đủ cả
thì lẫn cả 3 màu. (Khi ho, viêm phế quản nếu cần vẫn cho uống thuốc tây bình thường
và đánh gió như cách này sẽ khỏi rất nhanh).

Cách 2: Dùng gừng giã nhuyễn đổ rượu xâm xấp rồi tay nhúng nước gừng:
- Xoa khắp lưng;
- Vuốt hai bên xương sống và 2 bên kẽ sườn;
- Cuộn véo da từ lưng quần lên tới vai và bóp vai;
13


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

- Day bắp thịt hai bên xương sống;
- Băm dọc theo xương sống và thắt lưng;
- Nếu còn thời gian thì đánh trên cổ gáy, trán, phía đằng trước như vậy và toàn thân.

LƯU Ý: Nhớ là sau khi đánh gió phải tránh gió, quạt, máy lạnh ít nhất 1-2 giờ.
19. CẢM THẤP
Mùa nực cảm thấp, nôn, ỉa chảy, đau thắt ruột lại: Chớ cho ăn cơm, dùng muối
rang hồ nửa nước sơi, nửa nước lã (hồ nhạt) cho uống rồi móc họng cho nơn, nơn
được là khỏi.
20. SÔT CAO

(6 mạch đều phù)
Châm kim Uyển cốt, Điều khẩu (sau khi rút kim là hạ sốt). Có thể dán cao
Salonpas nhưng hiệu quả không nhanh bằng châm.
Huyệt Uyển cốt: Cạnh ngồi bàn tay,
phía trước xương cổ tay, chỗ lõm.

Huyệt Điều khẩu: Dưới Độc tỵ 8 thốn.

21. SỐT CAO
(Lương y Nguyễn Huy Đương phát hiện tác dụng này)
Lấy vỏ dứa, rửa sạch, (nếu có điều kiện thì phơi khơ) sao vàng hạ thổ sắc uống.
14


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

22. SỐT DỊCH
Lấy củ dáy, thái lát, phơi khô sao vàng rồi cho nước vào sắc đặc uống. Nếu
khơng phơi được thì chỉ cần sao cho khơ (cho khỏi ngứa) rồi đổ nước sắc uống. Tác
dụng hạ sốt và khỏi rất nhanh (Lương y Nguyễn Huy Đương) .

23. SỐT DỊCH
Lấy 2 loại rau DIẾP CÁ và KINH GIỚI, mỗi thứ một mớ.
Rửa sạch, giã 2 loại rau đó cùng nhau rồi vắt nước cốt uống hết trong ngày.
Tác dụng hết sốt, hết ho nhanh.
(Hồi con tơi cịn nhỏ, tôi hay giã thêm cả rau má; nhưng hiện cũng có lúc kiếm
khơng ra thì hai loại trên tơi thấy cũng rất hiệu quả).
Nên làm thêm vài ngày để hết bệnh triệt để.


24. TRẺ EM SỐT CAO
Lấy một thanh sắt nung đỏ nhúng vào chén (hoặc bát) nước lọc, làm vài lần rồi
cho uống. Rất thích hợp với chứng sốt cao mê sảng. (Bài của thầy Lê Văn Sửu chữa
nhiệt nhập tâm bào).
25. SỐT ĐẬU LÀO
Sốt không ra mồ hôi, rêu lưỡi trắng chuyển vàng, người đau mỏi. Dùng một
trong các phương sau:
1. Bột nếp nhào với lòng trắng trứng gà cho đến khi khơng dính tay, vê thành
viên, lăn khắp trán, mặt, cổ vai, gáy, lưng ngực bụng, chân tay, lòng bàn tay bàn
chân. Ngày làm vài lần.

15


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

2. Lấy hai lá trầu không, chụm lại nhúng vào rượu trắng, mài rượu cho dập rồi
cũng đánh như trên, sau lấy khăn sạch lau khô, thấy trên da có nốt đỏ mờ, dùng kim
châm thủng da giấy, lấy máu độc ra.
3. Đang lúc sốt cao cắt tiết gà cho uống, lượng tuỳ lớn hay nhỏ (trẻ chỉ cần 1 thìa).
26. CẢM LÂU DÀI CHỮA MÃI KHƠNG KHỎI

Đánh dấu điểm dưới lồi xương sống D2 và D3. Lấy điểm giữa hai dấu đó sang mỗi
bên khoảng 3 cm là hai huyệt (chấm đỏ trong hình). Cứu 7-10 mồi, làm liền vài ngày.
27. SỐT XUẤT HUYẾT
(Bài của thầy Lê Văn Sửu)
Châm tả hai huyệt Khúc trì, Huyết hải.


- Sốt cao: gia chích Nhĩ tiêm.
- Đã có dấu hiệu xuất huyết: gia cứu ẩn bạch, Đại đôn.
- Hạ thân nhiệt: gia cứu Thái khê, Côn luân.
- Ra mồ hôi nhiều: gia Tả Hợp cốc, Bổ Phục lưu.
28. PHÁC ĐỒ TỔNG HỢP ĐIỀU TRỊ SỐT VIRUS
(Trích từ bài của bác Lâm Hữu
Hồ:https://www.facebook.com/dautroctindo208/posts/1127638383919447
http://lamhuuhoa.blogspot.com/2015_07_01_archive.html)
ĐẦU
1- Cào chân tóc trán (vị trí số 4 trong Phác đồ của LY Tạ Minh): Hạ sốt và điều
16


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

chỉnh hệ Thần Kinh Thực Vật (TKTV).

BÀN TAY
2- Vạch khe liên ngón 2-3: Hạ sốt
3- Cào mu ngón tay cái phản chiếu cột sống: Điều chỉnh hệ TKTV
4- Cào điểm ở nếp cổ tay phần mu bàn tay, phía ngón út: phản chiếu hệ bạch
huyết nửa thân trên.
5- Cào điểm ở nếp cổ tay phần mu bàn tay,
phía ngón cái: phản chiếu hệ bạch huyết nửa thân
dưới.
6- Cào điểm ở khe liên ngón 1-2 gần khớp bànngón cái: phản chiếu hệ bạch huyết vùng ngực.
BÀN CHÂN

7- Cào vùng trước trên mắt cá ngoài: phản
chiếu hệ bạch huyết nửa thân trên.
8- Cào vùng trước trên mắt cá trong: phản
chiếu hệ bạch huyết nửa thân dưới.
9- Cào khe liên ngón 1-2: phản chiếu hệ bạch huyết vùng ngực.
Cào theo tứ tự; cào bên phải trước bên trái sau. Mỗi vị trí cào hoặc vạch 40 lần.
Cào hết 9 vùng là 1 lượt điều trị. Cào 4-5 lượt, cách nhau 1 tiếng.
Số vùng tác động có thể thay đổi tùy tình trạng cụ thể của người bệnh:
Bệnh nhân được điều trị muộn (từ ngày thứ 2 của bệnh trở đi) hoặc sốt cao thì
cần tác động đủ 9 vùng.
Nếu điều trị sớm, hoặc người bệnh khơng sốt thì có thể bỏ bớt các vùng 1, 2, 3.
29. ÔN LÝ GIẢI BIỂU
(Thầy Tạ Minh: https://www.facebook.com/Taminhdienchan http://taminhdienchan.blogspot.com/2013/08/on-ly-giai-bieu.html)
17


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

- PHÁC ĐỒ: 108, 8, 3 + -, 17 - +, 156, 22, 143.
- KỸ THUẬT: hơ và xức dầu theo thứ tự.

- TÁC DỤNG: làm ấm bên trong sâu (Lý), đưa hàn khí ra ngồi (Biểu) và làm
tan hàn khí.
Nên dùng trong những trường hợp nhiễm lạnh vào sâu bên trong, bộ Thăng
khơng có tác dụng. Những chứng cảm lạnh lâu ngày không khỏi, các Đông-y-sỹ đã
kết luận “phong hàn nhập lý”, “cảm nhập lý” – nói như vậy để phân biệt trường hợp
cảm lâu ngày do suy nhược. Những trường hợp nhiễm lạnh sâu lâu ngày gây đau
nhức toàn thân mà các loại phương thang Bắc Nam khơng điều trị được vì kinh lạc bị

khí lạnh làm bế tắc, phải uống thuốc giảm đau liên tục (thuốc Tây) – đây là bệnh
thường gặp trên các bệnh nhân nơng ngư nghiệp, có thời gian sống lâu ở miền Bắc
nước ta.
30. RƯỢU ỚT CHỮA ỚN LẠNH
(Theo CHƯ NÔ ĐA A KI RA - Nhật bản)
Công hiệu đặc biệt với chứng ớn lạnh của phụ nữ, đau thần kinh, bộ máy tiêu
hóa trở lại bình thường.

18


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

* Nguyên liệu: 15 quả ớt chín đỏ, 400g đường và 1,8 lít rượu 30 độ.
* Cách làm: Ớt bỏ muống như muối cà, tránh làm xây xát (khi ngâm sẽ bị
hăng). Ngâm cả ba thứ đó vào lọ. Khi rượu lên màu hồng thì bỏ ớt ra ngay.
* Cách uống: Mỗi ngày uống khoảng 30 ml, sau đó tăng lên 40 ml thì tốt. Tơi
(PVC) kinh nghiệm thấy ai uống rượu quá chén bị đau đầu thì uống một chén nhỏ sẽ
giúp dã rượu nhanh.
31. NGOẠI CẢM PHONG HÀN, HO CÓ ĐỜM NHỨC ĐẦU NGẠT MŨI,
NGỨA CỔ
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1622921134596239&i
d=100006351047972: Phan Vietanh)
Nhiệt độ sụt giảm sâu miền bắc rét nên rất dễ mắc ngoại cảm phong hàn ho có
đờm kèm chứng nhức đầu, ngạt mũi, ngứa cổ. Bài thuốc nam đơn giản cây nhà lá
vườn rất hiệu quả:
-Lá tía tơ 12gr ;


-Lá xương xông 12 gr;

-Lá hẹ 12 gr;

-Kinh giới 8gr;

-Gừng tươi 8gr.

Đun cùng 400ml nước cạn còn 1/2 lọc trong.
Người lớn chia 2 lần uống vào lúc no. Trẻ em tùy vào tuổi chia 3-4 lần uống.
32. PHÒNG CẢM, PHÒNG CAO HUYẾT ÁP
(Bài của thầy Lê Văn Sửu, lương y Nguyễn Huy Đương đã kiểm chứng nhiều)
Dán cao Salonpas hai huyệt Tuyệt cốt và Túc tam lý.

C. Bệnh ngũ quan
33. NHIỆT LỞ QUANH MƠI
Mồ hơi đọng trên nắp vung nồi cơm bôi vào chỗ lở.

19


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

34. MÔI KHÔ NỨT, NẺ
Dầu dừa, mật ong lượng bằng nhau trộn đều. Sau khi vệ sinh sạch, bôi vào chỗ
nẻ, hiệu quả rất tốt. Tôi đã làm "chuột bạch" rồi.

35. TRONG MIỆNG SƯNG NHỨC, LOÉT

(Thuốc lạ mẹo hay)
Lấy vỏ quả cà sống (dùng để muối ăn) đem nướng lên (để nơi ẩm mát qua đêm
cho hết hoả khí), tán bột hồ mật bơi lên chỗ nhức. Lập tức xẹp hết nhức nhối. Bị
cam răng lợi sưng loét cũng khỏi.
36. NHIỆT, LỞ MIỆNG
Véo huyệt Thái bạch khoảng 100 cái (cả hai
bên chân). Tốt nhất là nhờ người châm cứu huyệt Thái
bạch, hiệu quả không ngờ.

37. ĐAU RĂNG
- Chân gà (từ khuỷu trở xuống; để nguyên
cả xương, thịt, móng và màng) để trên miếng tôn
đốt cháy thành than tán nhỏ ngâm rượu để dành,
khi bị đau răng dùng ngậm một lát sẽ khỏi nhức
ngay. (Bài do hoạ sĩ Nguyễn Trọng Đoan cung
cấp)
- Muối rang già tán bột, lấy nước thắp
hương trên bàn thờ hoà muối, lấy một viên đá ăn
nhúng vào nước này rồi ngậm sẽ khỏi (dành cho
người có năng lượng sinh học làm mới có tác
dụng).
Tham khảo thêm khu vực răng liên quan
đến tạng phủ trong cơ thể (theo tài liệu dịch của
tác giả Lê Văn Sửu).
20


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả


38. CÁCH CHỮA Ổ RĂNG NUNG NỦ VÀ HÔI MIỆNG
(Theo CHƯ NÔ ĐA A KI RA - Nhật bản)
Rửa thật sạch ngón tay, đưa ngón cái và ngón trỏ vào miệng, kẹp chặt lợi, bóp
thật mạnh. Cứ bóp mãi như thế tuy hơi đau nhưng thấy dễ chịu.
Ở trường hợp có chảy máu, nhưng sau đó miệng trở lại dễ chịu. Nung mủ mà
tiến triển thì lợi nhão ra, bóp rất đau. Nên bóp nhè nhẹ. Ngồi ra, chỗ nào cảm thấy
ngứa ngáy là chỗ đó bắt đầu viêm lợi, bóp sẽ hết. Phương pháp này vừa phịng nung
mủ vừa chữa bệnh nhẹ. (Tôi - P.V.Chiến, đã làm chuột bạch rồi, khi bóp đau chảy
nước mắt, nhưng chỗ mưng mềm ra và hôm sau khỏi)
CÁCH GÕ QUANH MIỆNG BẰNG NGĨN TAY
Mím miệng lại, dùng bốn đầu ngón tay gõ kích thích vào mơi. Bằng cách đó,
lợi được truyền sự kích thích nhẹ để phịng ổ răng nung mủ.
CĨ THỂ CHỮA BẰNG CÁCH DÙNG THAN TAI CÀ ĐÁNH RĂNG
Gom góp tai cà lại, gói vào bọc nhơm mỏng, để lên soong đốt thành than đen
rồi giã nhỏ thành bột. Rồi trộn một lượng muối bằng một lượng than thì thành thuốc
đánh răng. Đánh răng buổi sáng và buổi tối. Chữa ổ răng nung mủ rất hiệu nghiệm.
Đánh răng chỉ bằng muối thôi cũng tốt nhưng không bằng than cà.
HÀ THỦ Ơ CĨ KẾT QUẢ:
Với người mà răng đã lên mủ thì lấy lá hà thủ ơ đã phơi trong râm rửa sạch
bằng muối, khi đi ngủ kẹp nó vào giữa lợi và má, sáng đậy bỏ ra , nếu có mủ cũng ra
theo. Làm liên tục sẽ khỏi.
39. NƯỚU RĂNG CHẢY MÁU KHÔNG CẦM
Phèn chua nấu lấy nước ngậm.
40. CHẢY MÁU, CHẢY MÁU CHÂN RĂNG, TRẺ EM CAM RĂNG
(Kinh nghiệm của Hội Đông y Việt Nam - năm 1960).
Củ cải tươi 1 lạng (khơng có thì dùng củ cải khô cũng được). Đun lấy 1 chén
ngước to ngậm hoặc uống, xong lấy một ít bã đậu phụ nhét vào chân răng sẽ cầm
ngay.
Có người đi nhổ răng máu chảy 3 ngày, bị lả và mệt; có trẻ em bị cam răng; có

người bị ngã dập cằm chảy máu dùng thuốc này sau 10 phút cầm máu.
41. VIÊM TAI GIỮA CHẢY NƯỚC, MỦ
(Bài của thầy Lê Văn Sửu)
Lấy sáp ong phết vào tờ giấy bản, quấn tờ giấy bản vào thành điếu như điếu
thuốc lá (hay điều ngải cứu). Dùng một cái phễu (hoặc cuốn giấy thành hình phễu)
đặt cuống phễu vào lỗ tai. Đốt cháy “điếu thuốc” vừa cuốn, hứng phễu cho khói vào
lỗ tai. Bệnh khỏi rất nhanh. Đã làm “chuột bạch” rồi.
21


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

42. VIÊM XOANG VÀ CÁCH CHỮA
(Võ sư Lương Ngọc Huỳnh.)
Bài 1. Rượu 100mml. Tỏi 5 nhánh, muối 2 thìa cà phê. Chanh nửa quả,.. Cho
rượu, tỏi, muối nấu sơi thì bắc ra ngồi, để nguội thì vắt chanh vào rồi lọc cho sạch.
Lấy nước đó tra vào mũi hàng ngày mỗi ngày 3 lần.
Bài 2. Lấy khoảng 250g lá cây cứt lợn tươi. Và 250 g cây kim ngân tươi, cho
khoảng 1lit nước vào đun sôi 5 phút thì chắt nước ra, cịn hơi nóng bốc lên thì lấy
mũi xông ở trên. Nước chắt ra chia ba lần uống trong ngày. Khoảng 15-20 ngày bệnh
viêm xoang sẽ khỏi.
43. BÀI THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ĐƠN GIẢN NHƯNG HIỆU QUẢ
(Nguồn từ: http://soha.vn/song-khoe/bai-thuoc-chua-viem-xoang-viem-muidi-ung-tan-goc-khong-tai-phat-20140803102232663.htm)
Bài thuốc này gồm 3 vị thuốc nam (gừng tươi, ngó sen, hạt ké đầu ngựa) và 1
vị thuốc bắc (tân di). Bao gồm 2 giai đoạn đó là : Làm sạch mủ và uống thuốc để trị
dứt điểm.
BÀI THUỐC LÀM SẠCH MỦ:
- Gừng tươi 6 g

- Ngó sen 30 g
Giã nát cả 2 thứ, đắp lên trán từ giữa 3
chân mày trở lên (cẩn thận, không để
gừng giây vào mắt) sau một lát thấy
buồn nôn và ọe ra mủ.
Mỗi ngày tiến hành 2 lần như trên (vào sáng và tối, nhớ phải dùng tươi) cho
đến khi hết mủ.
Chú ý: Trường hợp viêm xoang khơng có mủ thì khơng ra mủ. Có thể áp dụng
chữa viêm mũi dị ứng, viêm mũi.
BÀI THUỐC UỐNG CHỐNG VIÊM, TIÊU SƯNG, HỖ TRỢ TRỊ VIÊM
XONG TRIỆT ĐỂ SAU KHI LÀM SẠCH MỦ:
- Lấy hạt ké đầu ngựa rang giòn, tán thành bột.
- Tân di (trọng lượng bằng phân nửa hạt ké) sao khô,tán thành bột
- Trộn lẫn hai thứ cho vào lọ kín để dùng dần. Mỗi ngày uống 2 lần (sáng, tối),
mỗi lần 2 thìa cà phê, chiêu với nước ấm. Dùng khoảng 2 tháng.

22


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

Chú ý: Các bạn sau khi chữa trị có kết quả lên giữ gìn vệ sinh mũi và đeo khẩu
trang, giữ ấm vào mùa đông để khỏi tái phát.
Theo Lương y Hoàng Duy Tân
44. VIÊM KẾT MẠC BỜ MI, ĐAU MẮT ĐỎ
Châm cứu dùng bộ huyệt viêm sưng, đây là bộ huyệt kinh nghiệm của cá nhân
tôi (P.V.Chiến) dùng cho mọi chứng viêm: Khúc trì, Dưỡng lão, Tam âm Giao, Hành
gian, Công tôn.

Hoặc bộ sau (bài của thầy Lê Văn Sửu): Tinh minh, Thái dương, Phong trì, Khúc
trì, Hợp cốc. Nếu khơng có kinh nghiệm châm thì dùng Tốn trúc thay cho Tinh minh
nhưng khơng hiệu quả bằng.

D. Đầu mặt, thần kinh
45. THIÊN ĐẦU THỐNG
Lấy 1 CỦ CẢI tươi giã nát,vắt lấy nước cốt hoà với một chút BĂNG PHIẾN
(Long não - có bán ở hiệu thuốc bắc) nhỏ vào lỗ mũi. Nhức bên trái nhỏ bên mũi
phải. Chỉ một lúc sau là khỏi. (Kho báu thường thức)
Chú ý: Thận trọng khi dùng Băng phiến cho phụ nữ có thai.

46. SAY RƯỢU
(Bài của thầy Lê Văn Sửu)
Sau khi gây nôn lấy một muôi nước rau muống luộc, một thìa con đường và
chút muối (vị sẽ hơi lờ lợ, không ngọt, không mặn), đập vào một quả trứng gà, khuấy
đều lên, đem hấp cơm hoặc đun cách thuỷ rồi cho ăn.
23


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

Bài này tơi thấy cịn có tác dụng bồi bổ rất tốt, nếu phụ nữ mới đẻ mỗi ngày
làm một lần để ăn thì sẽ có nhiều sữa.
Lưu ý: phải dùng rau sạch không bị phun thuốc.
47. SAY RƯỢU
(Bài của thầy Lê Văn Sửu)
Châm cứu huyệt Suất cốc. Bạn nào không biết châm cứu day huyệt bằng tay
hoặc dùng que dị diện chẩn day, gạt cũng có tác dụng; tuy nhiên hiệu quả không

bằng châm cứu.

E. Hô hấp, hầu họng
48. VIÊM HỌNG
Lấy một chút hàn the bằng khoảng đầu đũa ăn cơm, ngậm cùng một chút nước
và khò khị trong họng trong khoảng 5 phút (khơng được nuốt), sau đó nhổ đi, súc
miệng bằng nước sạch. Nếu người bị viêm họng mãn mà làm đều vào buổi sáng (lúc
mới dậy), tối (trước khi đi ngủ) thì sẽ khơng bị viêm họng nữa, đang bị cấp sau khi
ngậm khoảng 1 giờ là có thể hạ sốt, đã kinh nghiệm.
49. CHỮA HO LÂU NĂM KỲ DIỆU
(http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=382673)
Mỗi ngày, mua 2 lạng rau diếp cá rồi về rửa
sạch. Sau đó, chắt lấy nước vo gạo, đổ đầy cái xoong
nhỏ chừng bằng một bát tô canh, rồi thả rau diếp cá
vào đun sôi chừng 15 phút thì bắc ra đợi nguội rồi
uống.
Vậy là đều đặn cứ ngày hai lần, uống nước vo
gạo nấu với rau diếp cá; khi uống đến ngày thứ ba thì
24


Phùng Văn Chiến sưu tầm

Sổ tay những bài thuốc đơn giản, hiệu quả

những cơn ho đã nhẹ hơn hẳn, đến hết ngày thứ bảy thì những cơn ho đã dứt hẳn; sau
đó khơng bị tái phát những cơn ho kinh niên.
50. HO LÂU KHÔNG DỨT
Quả Kha tử đem nướng cháy qua bên ngồi. Sau đó cứ cắn ra từng mảnh nhỏ,
ngậm từ từ trong miệng. Liên tục như vậy. Rất hiệu quả.


51. CHỮA HO
Tổng hợp theo hướng dẫn của thầy Lý Phước Lộc, cherrynguyentran và ghi
chép của bác Tâm Năng.
1- Vuốt theo hướng từ huyệt Thái uyên đến Ngư tế (50-100 lần).
2 - Vuốt theo khe ngón giữa và ngón đeo nhẫn nếu có cơn hen (50-100 lần).
3 - Dùng ngón cái của bàn tay phải xoa mạnh vào cổ tay trái trong 3 phút, rồi
chuyển qua dùng ngón cái tay trái xoa mạnh vào cổ tay phải 3 phút cho nóng lên, sau
đó thoa chút dầu nóng.

4 - Xoa day vùng gốc ngón tay cái mỗi bên tay 7 lần.
5 - Vuốt mạnh vùng trước bình tai xuống mỗi bên 7 lần.
25


×