Tải bản đầy đủ (.pptx) (32 trang)

KTQT NHÓM 6 VĐBQ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.73 MB, 32 trang )

https://bản quyền.com/

VẤN ĐỀ
BẢN QUYỀN

GVHD:BÙI THẢO VY
LỚP:CĐKDXK25I


https://nhóm.com/

DANH SÁCH NHĨM 6
Nguyễn Thị Ngọc Ánh- 2101266
Nguyễn Thị Hồi Thanh - 2101254
Phạm Thị Xuân Thi – 2101356
Võ Kim Ngân – 2101398
Nguyễn Thị Yến Nhi - 2101167
Đặng Thị Huyền Nam - 2101194
Nguyễn Huỳnh Yến Nhi - 2101159
Tăng Mai Quỳnh – 2101198
Trần Khánh Linh - 2101342


https:// Tóm tắt nội dung.com/

TĨM TẮT NỘI DUNG
0
1
0
2


Bản quyền và vai
trò của bản quyền

Thực trạng vi phạp
bản quyền tại VN

0
3
0
4

Cơ hội và thử thách

Giải pháp


https://bản quyền và vai trò của bản quyền.com/

0
1

Bản quyền và vai trò
của bản quyền
Bản quyền (hay quyền tác giả) là một thuật ngữ pháp lý được sử
dụng để mô tả quyền mà tác giả có đối với các tác phẩm văn học
và nghệ thuật của họ.


https://bản quyền và vai trò của bản quyền.com/


Để đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm đó chống lại các hành vi sử dụng
trái phép tác phẩm như:

ăn trộm

Tại sao phải
đăng kí bản
quyền

sao chép
lạm dụng tác phẩm


https://vai trò của bản quyền.com/

Vai trò của bản quyền
- Bảo vệ quyền tác giả
- Đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, phát triển của đất nước
- Tạo hành lang pháp lý an toàn
- Thúc đẩy quan hệ hợp tác, thực hiện cam kết với quốc tế
- Tạo sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý và các tổ chức quản lý tập thể
- Tác động tích cực đến nhận thức và ý thức pháp luật của người dân
- Thúc đẩy sự phát triển thị trường theo hướng cạnh tranh lành mạnh,
bình đẳng


Wh
oa
!
https://Bản quyền sẽ cung cấp quyền gì.com/


Có 2 loại quyền dưới
dạng bản quyền

Quyền tinh thần

Quyền kinh tế

Bản quyền sẽ
cung cấp quyền
gì?


https://Tác phẩm được bảo hộ.com/

Tác phẩm được bảo hộ


ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HỘ
Trong lĩnh vực văn học, nghệ
Các tác phẩm – là sản phẩm được
“sáng tạo”

thuật và khoa học khơng phân
biệt nội dung, chất lượng, hình
thức, phương tiện, ngôn ngữ,
đã công bố/đăng ký hay chưa
công bố/đăng ký,…0
2

Thực trạng vi phạp
bản quyền tại VN

Sự phát triển nhanh chống của công nghệ
số và internet mở ra các lối đi khác cho
nạn xâm phạm bản quyền ngày càng tinh
vi và phức tạp hơn.

2.1

Thực trạng vi phạp
quyền tác giả hiện
nay


https:// Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế về SHTT.com/

Việt Nam đã tham gia nhiều Điều ước
2.2
quốc tế về SHTT
+ Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp
+ Công ước Berne năm 1886 về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật
+ Công ước Stockholm năm 1967 thành lập tổ chức SHTT thế giới (WIPO)
+ Cơng ước tồn cầu về Bản Quyền
+ Hệ thống Madrid gồm Thỏa ước Madrid năm 1891 về đăng ký quốc tế về
nhãn hiệu và Nghị định thư liên quan đến thỏa ước năm 1989+ Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi
âm, tổ chức phát sóng.
+ Cơng ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống lại
việc sao chép trái phép bản ghi âm của họ.
+ Hiệp định Trips về những khía cạnh liên quan tới thương mại của
quyền sở hữu trí tuệ.
+ Cơng ước Brussels về phân phối tín hiệu mang chương trình
truyền qua vệ tinh.


https:// Thủ tục các công ước quốc tế.com/

2.3

Tuân thủ các công ước quốc tế

+ Việt Nam đã từng bước nghiên cứu và ban hành các quy định về Sở
hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu mà các Công ước/hiệp ước này đặt ra
+ Việt Nam tỏ thiện chí hội nhập, tuân thủ luật chơi quốc tế, tham gia
khung pháp lí đa phương


https://slidesgo.com/

Những khó khăn cản trở trong việc tuân thủ
2.4
hiệp ước/ công ước về bản quyền

1

Không
được xem
xét đúng
mức

4

2
Sự thiếu
hiểu biết
của tác giả

6

Hệ thống
pháp luật

3

5

Chỉ quan
tâm lợi ích
trước mắt

Đi khiếu
nại

Yếu tố nước
ngồi


7
Thời đại
bùng nổ
thông tin
và công
nghệ


https://slidesgo.com/

2.5

Cách thức phân biệt sản phẩm vi phạm bản quyền

nhãn hiệu đăng ký

+ Về cấu trúc (cấu

được mang ra so

tạo)/nội dung,

sánh với mọi nhãn
hiệu tương tự đã có
của người khác

01

02


+ Cách trình bày
+ Màu sắc
+ Cách phát âm


https://slidesgo.com/
https://slidesgo.com/

2.6

Các vụ việc vi phạm bản quyền ở
Việt Nam

Vụ gạo ngon nhất thế giới ST25 của
Việt Nam bị doanh nghiệp nước ngoài
“giành quyền” đăng ký bảo hộ thương
hiệu tại Hoa Kỳ


https://slidesgo.com/

Là sự cố đầu tiên về “phong trào”
mất thương hiệu của một doanh
nghiệp Việt Nam.


https://slidesgo.com/

Nhà sản xuất Rap Việt mùa 2

vi phạm bản quyền hình ảnh


Vi phạm bản quyền
trong lĩnh vực âm nhạc


https://slidesgo.com/

MV ca khúc “Chạm khẽ tim anh
một chút thôi” của Noo Phước
Thịnh từng bị tố vi phạm vì sử
dụng 1 đoạn trong tác phẩm “The
Way” khi chưa xin phép


Bảo Anh cũng đã phải bỏ ra 100 triệu
để cứu MV “Sống xa anh chẳng dễ
dàng”.


https:// Cản trở cho Việt Nam về vốn đầu tư .com/

Cản trở cho Việt Nam về
2.7
vốn đầu tư
+ Gây mất niềm tin cho nhà đầu tư
+ Nhà đầu tư lo ngại rằng chất xám của
mình bị đánh cắp
+ Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

+ Cơ chế, chính sách phát triển chưa
hoàn thiện


https:// Cản trở cho Việt Nam về vấn đề xuất nhập khẩu.com/

Cản trở cho Việt Nam về
2.8 vấn đề xuất nhập khẩu
+ Việt Nam đứng thứ 8/10 TG về vi phạm
bản quyền
+ Việc giao dịch và chuyển giao công nghệ
ở ta cực kì khó khăn
+ Các doanh nghiệp nước ngồi nghi ngại
quyền lợi
+ Định kiến về tác phẩm, sản phẩm của
VN


https://slidesgo.com/

2.9

Cơ quan thực hiện việc giám sát, xử phạt
hành vi vi phạm bản quyền

Các cơ quan Toà án, Thanh tra,
Quản lý thị trường, Hải quan, Công
an, Uỷ ban nhân dân các cấp có
thẩm quyền xử lý hành vi xâm
phạm

Trong nước

Trọng tài thương mại hay tòa án
quốc tế tiến hành xử lý theo các
công ước/ hiệp ước các quốc gia
tham gia hay là theo tập quán
thương mại.
Quốc tế


https:// Cơ hội và thách thức.com/

0
3

Cơ hội và thách thức

3.1
Cơ hội


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×