Tải bản đầy đủ (.pptx) (48 trang)

Bài giảng giải phẫu HỆ SINH DỤC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 48 trang )

HỆ SINH DỤC
BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU
BS. ĐÀO THÚY HẰNG


CƠ QUAN SINH DỤC NAM
1. CƠ QUAN SINH DỤC TRONG
2. CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI


1. CƠ QUAN SINH DỤC TRONG
1.1. TINH HOÀN
1.2. MÀO TINH HỒN
1.3. ỐNG DẪN TINH
1.4. TÚI TINH
1.5. ỐNG PHĨNG TINH
1.6. TUYẾN TIỀN LIỆT
1.7. TUYẾN HÀNH NIỆU ĐẠO
1.8. MẠCH MÁU


1.1. TINH HỒN
1.1.1. Hình thể ngồi
- Có hình trứng, hơi dẹt theo hướng
trong – ngồi nên có:
+ 2 mặt: mặt trong, mặt ngoài
+ 2 bờ: bở trước, bờ sau
+ 2 cực: cực trên, cực dưới
- Kích thước: dài 4.5 cm, rộng 2.5
cm, dày 1.5 cm và nặng 20g.1.1. TINH HỒN
1.1.2. Hình thể trong
- Trên thiết đồ bổ dọc, tinh hoàn
được chia thành 300 – 400 tiểu thùy
ngăn cách nhau bởi các vách.
- Mỗi tiểu thùy có 2 – 4 ống sinh
tinh xoắn.


1.1. TINH HỒN
1.1.2. Hình thể trong (tiếp)
- Tinh trùng được sinh ra từ ống sinh tinh
xoắn rồi đổ vào ống sinh tinh thẳng rồi
vào lưới tinh hoàn.
- Từ lưới tinh hoàn tách ra 12 – 15 ống
xuất dẫn tinh trùng vào mào tinh.


1.2. MÀO TINH
- Mào tinh uốn cong hình chữ C nằm dọc theo cực trên và bờ sau
của tinh hoàn.
- Mào tinh có 3 phần là đầu, thân và đi.


1.2. MÀO TINH
- Bên trong mào tinh, các ống xuất đổ
vào 1 ống duy nhất gọi là ống mào tinh.
- Ống mào tinh chạy ngoằn ngoèo trong
thân mào tinh đến đi mào tinh thì liên

tiếp với ống dẫn tinh.


1.3. ỐNG DẪN TINH
1.3.1. Kích thước, đường đi và phân đoạn
- Dài ~ 40 – 45 cm, đường kính ngồi ~ 2 – 3 mm, lịng ống
đường kính ~ 0.5 mm. Thành ống dày do có lớp áo cơ dày.


1.3. ỐNG DẪN TINH
1.3.1. Kích thước, đường đi và phân đoạn
- Đi từ đuôi mào tinh đến đáy bàng quang thì phình to thành
bóng ống dẫn tinh kết hợp với ống tiết của túi tinh để tạo thành
ống phóng tinh.


1.3. ỐNG DẪN TINH
1.3.1. Kích thước, đường đi và phân đoạn
- Được chia thành 4 đoạn:
+ Đoạn bìu
+ Đoạn thừng tinh
+ Đoạn bẹn
+ Đoạn chậu hông


1.3. ỐNG DẪN TINH
1.3.2. Thừng tinh
- Là 1 ống cơ – mạc chứa ống
dẫn tinh và các mạch máu, thần
kinh ống dẫn tinh và tinh hồn.

- Chạy từ gốc bìu đến lỗ bẹn sâu.


1.3. ỐNG DẪN TINH
1.3.2. Thừng tinh (tiếp)
- Được cấu tạo bởi 4 lớp từ ngoài vào trong:
+ Mạc tinh ngoài – cân cơ chéo bụng ngồi
+ Cơ bìu – cân cơ chéo bụng trong
+ Mạc cơ bìu – mạc cơ chéo bụng trong
+ Mạc tinh trong – mạc ngang


1.4. TÚI TINH
- Thực chất là 1 tuyến góp phần
sản xuất tinh dịch, nằm ở đáy
bàng quang.
- Đầu dưới mở vào 1 ống bài xuất
ngắn gọi là ống tiết. Ống tiết kết
hớp với bóng ống dẫn tinh tạo
thành ống phóng tinh.


1.5. ỐNG PHĨNG TINH
- Do ống tiết và bóng ống dẫn tinh hợp thành.
- Chạy xuyên chếch qua tuyến tiền liệt rồi đổ vào niệu đạo qua lỗ
ở gò tinh.


1.6. TUYẾN TIỀN LIỆT
- Có chức năng tiết ra tinh dịch. Tinh dịch được đổ vào niệu đạo

qua xoang tiền liệt.
- Nằm ở dưới bàng quang, sau xương mu, trước trực tràng và
bao quanh niệu đạo tiền liệt.


1.6. TUYẾN TIỀN LIỆT
- Có hình nón, đáy ở trên, đỉnh ở dưới, rộng 4 cm, cao 3 cm, dày
2.5 cm, nặng ~ 15 – 20g.


1.7. TUYẾN HÀNH NIỆU ĐẠO
- Nằm ở trong cơ ngang đáy chậu sâu và ở 2
bên niệu đạo màng.
- Mỗi tuyến to bằng hạt ngô và đổ dịch tiết
vào niệu đạo xốp qua 1 ống tiết.


1.8 MẠCH MÁU
1.8.1. Động mạch
- Tinh hoàn: ĐM tinh hoàn (được tách ra từ ĐMC bụng).
- Ống dẫn tinh, túi tinh, ống phóng tinh: ĐM ống dẫn tinh.
- Tuyến tiền liệt: ĐM bàng quang dưới, ĐM trực tràng giữa.
1.8.2. Tĩnh mạch
- Tinh hồn, ống dẫn tinh, cơ bìu: đổ về các TM đi kèm ĐM.
- Tuyến tiền liệt: đổ về đám rối TM tiền liệt.


2. CƠ QUAN SINH DỤC NGỒI
2.1. DƯƠNG VẬT
2.2. BÌU2.1. DƯƠNG VẬT
2.1.1. Hình thể ngồi
- Rễ dương vật: nằm ở đáy chậu, dính vào xương mu bởi dây
chằng treo dương vật.


2.1. DƯƠNG VẬT
2.1.1. Hình thể ngồi
- Thân dương vật: hình trụ, có 2
mặt trên và dưới.
- Quy đầu dương vật: được bao bọc
bởi 1 nếp nửa da nửa niêm mạc có
thể di động gọi là bao quy đầu.


2.1. DƯƠNG VẬT
2.2.2. Cấu tạo
- Vật hang
- Vật xốp
- Hành dương vật


2.2. BÌU
- Là 1 túi da rất sẫm màu do thành bụng trĩu xuống tạo thành.
- Được chia thành 2 ngăn, mỗi ngăn chứa 1 tinh hoàn.
- Nằm dưới khớp mu, sau dương vật.
- Cấu tạo bằng 2 lớp:
+ Lớp da

+ Lớp mạc nông dưới da


CƠ QUAN SINH DỤC NỮ
1. CƠ QUAN SINH DỤC TRONG
2. CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI
3. TUYẾN VÚ


×