Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

BÀI 10 NGÔI NHÀ THÂN QUEN mĩ THUẬT 1 CÁNH DIỀU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 23 trang )

TIẾT 1


Chúng mình cùng nghe bài hát


1. Quan sát, nhận biết

1

3

2

4

Em đọc tên các hình mà em biết


Trong mỗi hình ảnh dưới đây, em thấy chi tiết nào
giống hình vng, hình chữ nhật, hình tam giác.

1

2

3


Mỗi ngồi nhà dưới đây, có chi tiết nào giống
hình vuông, chữ nhật, tam giác?
2. Thực hành, sáng tạo


Có thể xé, dán các hình vng, hình chữa nhật, hình tam giác, hình trịn


Chúng mình có thể tạo hình ngơi nhà từ các hình cơ bản

Cách xé, dán hình ngơi nhàNhiệm vụ của em:
Chọn màu giấy theo ý thích và cắt tạo các
hình cơ bản: Vng, trịn, tam giác.
Có thể sử dụng hình vừa cắt để tạo sản phẩm
theo ý thích.
Em quan sát bạn thực hành và trao đổi, chia
sẻ với bạn.


3. Cảm nhận, chia sẻ
• Em tạo được hình cơ bản nào?
• Các hình em đã tạo được bằng cách nào?
• Các bạn trong nhóm, trong lớp đã tạo được
các hình cơ bản có những màu nào?TIẾT 2


1. Quan sát, nhận biết
Chúng mình đã
biết tạo các hình
cơ bản bằng cách
vẽ và cắt, xé dán


Mỗi hình ảnh trong bức tranh dưới đây giống hình cơ bản nào?
Bức tranh được sáng tạo bằng cách nào?

Nhà em


Trong mỗi bức tranh, có chi tiết nào giống hình cơ bản?
Các bức tranh đã sáng tạo bằng cách nào?

Nhà ông mặt trời

Ngôi nhà và ông mặt trời


2. Thực hành, sáng tạo
Nhiệm vụ của nhóm em:
- Xé hoặc cắt dán bức tranh ngơi nhà có sử
dụng các hình vng, hình trịn, hình tam
giác, chữ nhật.
- Em cùng bạn có thể tạo thêm cảnh quan

(cây, mặt trời, mây, chim…) để bức tranh
sinh động hơn.


Sản phẩm em và bạn có thể tham khảo
3. Cảm nhận, chia sẻ
- Nhóm em đã sáng tạo bức tranh bằng cách nào,
có những hình ảnh gì?
- Trong bức tranh của nhóm em, mỗi hình ảnh
giống hình cơ bản nào?
- Bức tranh của nhóm em có những màu gì?
- Bức tranh của các nhóm trong lớp sáng tạo bằng
cách nào?
Chúng mình cùng chuẩn bị họa bài 11
- Xem bài 11: Trang 49, SGK
-Chuẩn bị: Bút chì, tẩy chì, lá cây, màu vẽ…×