Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

BÁO cáo đồ án tốt NGHIỆP 2022(đã chỉnh sửa)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.07 MB, 33 trang )

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: THIẾT KẾ WEBSITE

MÔN HỌC: BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề Tài :

XÂY DỰNG TRANG WEB BÁN ĐÀN GUIRTA ONLINE

Giảng viên hướng dẫn

:

Nhóm Sinh viên thực hiện

:

Đà Nẵng, tháng 08 năm 2022

1


LỜI CẢM ƠN
Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các thầy cô trong Khoa
Công nghệ thông tin, cũng như tất cả các thầy cô trong trường Cao Đẳng FPT Đà
Nẵng đã dìu dắt, dạy dỗ và truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu của mình trong
suốt quá trình em học tập và nghiên cứu tại trường.
Chúng em xin bày tỏ tình cảm và lịng biết ơn chân thành đến Cơ Vũ Thị Diệu
Thư, người đã từng bước hướng dẫn, giúp đỡ tận tình và tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho chúng em trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.


Trong quá trình thực hiện chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất
định, chúng em rất mong nhận được sự thơng cảm, góp ý và tận tình chỉ bảo của q
Thầy Cô cũng như tất cả các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn và kính chúc q Thầy Cơ dồi
dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 08 năm 2022
Nhóm sinh viên thực hiện

2


CAM ĐOAN
Chúng em xin cam đoan:
1. Nội dung trong đồ án này là do chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn trực
tiếp của cô Vũ Thị Diệu Thư.
2. Các tham khảo dùng trong đồ án đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên
cơng trình, thời gian, địa điểm cơng bố.
3. Nếu có những sao chép khơng hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, em xin chịu
hoàn toàn trách nhiệm.
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 08 năm 2022
Sinh viên thực hiện

MỤC LỤC
3


DANH SÁCH CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Đặc tả ca sử dụng đăng nhập (dành cho admin).......................................17
Bảng 2.2: Đặc tả ca sử dụng quản lý người dùng.....................................................17
Bảng 2.3: Đặc tả ca sử dụng quản lý loại sản phẩm.................................................18

Bảng 2.4: Đặc tả ca sử dụng quản lý sản phẩm........................................................18
Bảng 2.5: Đặc tả ca sử dụng quản lý đơn hàng.........................................................19
Bảng 2.6: Đặc tả ca sử dụng quản lý đánh giá của khách hàng................................19
Bảng 2.7: Đặc tả ca sử dụng quản lý thông tin cửa hàng..........................................20
Bảng 2.8: Đặc tả ca sử dụng đăng ký.......................................................................20
Bảng 2.9: Đặc tả ca sử dụng đăng nhập (dành cho người dùng)...............................21
Bảng 2.10: Đặc tả ca sử dụng quản lý giỏ hàng........................................................22
Bảng 2.11: Đặc tả ca sử dụng mua hàng...................................................................22
Bảng 2.12: Đặc tả ca sử dụng xem lịch sử mua hàng...............................................23
Bảng 2.13: Đặc tả ca sử dụng đánh giá sản phẩm.....................................................23

4


DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Mơ hình MVC............................................................................................8
Hình 1.2: Cấu trúc tổ chức thư mục và file trong Laravel..........................................9
Hình 2.1: Sơ đồ phân rã chức năng...........................................................................12
Hình 2.2: Biểu đồ ca sử dụng các chức năng tổng quát............................................13
Hình 2.3: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý người dùng..................................13
Hình 2.4: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý loại sản phẩm..............................14
Hình 2.5: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý sản phẩm.....................................14
Hình 2.6: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý đơn hàng......................................15
Hình 2.7: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý đánh giá của khách hàng.............15
Hình 2.8: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý thơng tin cửa hàng.......................16
Hình 2.9: Biểu đồ ca sử dụng các chức năng của người dùng..................................16
Hình 2.10: Cấu trúc cơ sở dữ liệu của tồn hệ thống................................................24
Hình 3.1: Trang chủ của trang web...........................................................................25
Hình 3.2: Form đăng ký tài khoản............................................................................26

Hình 3.3: Form đăng nhập tài khoản........................................................................26
Hình 3.4: Trang chi tiết sản phẩm.............................................................................27
Hình 3.5: Trang quản lý giỏ hàng.............................................................................28
Hình 3.6: Trang thanh tốn sản phẩm.......................................................................28
Hình 3.7: Trang đăng nhập của Admin.....................................................................29
Hình 3.8: Trang quản lý của Admin..........................................................................29
Hình 3.9: Trang Tài khoản của Users.......................................................................30
Hình 3.10: Trang Đổi mật khẩu của Users................................................................30
Hình 3.11: Trang xem lịch sử mua hàng...................................................................31

5


GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.

Lý do chọn đề tài

Nhu cầu sử dụng trong xã hội ln là động cơ chính thúc đẩy sản xuất, như chúng
ta cũng biết được việc thiếu thông tin cho công đoạn đáp ứng cung cầu làm cho việc
đưa sản phẩm đến tay người dùng trở nên khó khăn và gây nhiều lãng phí cho xã hội.
Việc phổ biến sử dụng Internet đã tạo ra một bước ngoặc mới trong việc đưa thông tin
đáp ứng các nhu cầu của mọi người và hỗ trợ cho việc mua bán diễn ra một cách
nhanh chóng, tiết kiệm. Mua bán qua mạng nhanh chóng trở thành một giải pháp tối
ưu và ngày càng trở nên phổ biến đối với tất cả mọi người. Ngày nay, bất kỳ thứ hàng
hóa nào, bạn đều có thể đặt mua qua internet.
Trên thực tế người mua thường có hai nhóm chính: một nhóm là xác định được rõ
ràng những gì mình muốn mua và một nhóm là khơng xác định rõ ràng. Đối với nhóm
một thì chỉ cần vài thao tác tìm kiếm mua sắm đơn giản thì có thể thực hiện được việc
mua sắm nhưng đối với nhóm thứ hai có lẽ họ cần một vài gợi ý. Và đó là lý do mà hệ

thống gợi ý được đưa vào và ngày càng đóng vai trị quan trọng đối với các website
thương mại điện tử. Với sự hứng thú và muốn tìm hiểu nhiều hơn về những xu hướng
thú vị trên nên em quyết định chọn đề tài “Xây dựng website bán đàn guitar online”.
2. Mục đích của đề tài
“Xây dựng website bán đàn guitar online” nhằm mục đích tạo ra một kênh mua
sắm đàn guitar trực tuyến, đối tượng là người dùng, học sinh, sinh viên đam mê chơi
đàn guitar. Ở đó người mua có thể tìm kiếm và đặt mua sản phẩm mong muốn, người
bán có thể đưa sản phẩm tiếp cận với lượng lớn người dùng. Bên cạnh đó hệ thống sẽ
dựa trên thông số kỹ thuật cũng như giá cả mà gợi ý các sản phẩm tương tự mà họ có
thể đang tìm kiếm. Nhờ đó tăng trải nghiệm mua sắm.
3. Nội dung của đề tài
Những nội dung công việc cần thực hiện để hoàn thành đề tài bao gồm:
Tìm hiểu mơ hình website bán đàn guitar thực tế.
• Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống.
• Tìm hiểu và nghiên cứu mơ hình (MVC), ngơn ngữ (PHP), cơng cụ lập trình và
các framework cần sử dụng để xây dựng hệ thống.
• Nghiên cứu và ứng dụng MySQL làm nền tảng cơ sở dữ liệu.
• Xây dựng ứng dụng với các chức năng chính.
• Viết báo cáo.
4. Bố cục của đề tài


Đồ án được chia làm 3 chương chính:
Với chương thứ nhất đi vào tìm hiểu và nghiên cứu cơ sở lý thuyết để thực hiện
áp dụng vào đề tài. Tìm hiều cơng cụ và ngơn ngữ lập trình.
Trong chương thứ hai đi vào quá trình khảo sát hiện trạng thực tế, phân tích và
thiết kế hệ thống thơng tin, xác định các tác nhân chính của hệ thống, thiết kế và xây
dựng cơ sở dữ liệu.
Tiếp nối chương thứ hai, chương thứ ba sẽ đi vào quá trình triển khai hệ thống,
thực hiện xây dựng mã nguồn chương trình và chạy thử nghiệm.

6


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG
Website bán đàn guitar online được phát triển theo mô hình MVC, sử dụng
framework Laravel đi kèm với một số thứ viện phụ trợ.

CƠNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.

Mơ hình MVC

MVC là viết tắt của Model – View – Controller. Là một kiến trúc phần mềm hay
mơ hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Nói cho dễ hiểu, nó là mơ
hình phân bố source code thành 3 phần, mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng biệt và
độc lập với các thành phần khác. Để từ đó chúng ta có thể giải quyết các cơng việc một
các nhanh gọn và dễ dàng hơn.
[1]

Hình 1.1: Mơ hình MVC
Thành phần:


Controller: Giữ nhiệm vụ nhận điều hướng các yêu cầu từ người dùng và gọi
đúng những phương thức xử lý chúng… Chẳng hạn thành phần này sẽ nhận
request từ url và form để thao tác trực tiếp với Model.
Model: Đây là thành phần chứa tất cả các nghiệp vụ logic, phương thức xử lý,
truy xuất database, đối tượng mô tả dữ liệu như các Class, hàm xử lý…View: Đảm nhận việc hiển thị thông tin, tương tác với người dùng, nơi chứa tất
cả các đối tượng GUI như textbox, images… Hiểu một cách đơn giản, nó là tập
hợp các form hoặc các file HTML.

2.

Laravel

Laravel được tạo ra bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào
tháng 6 năm 2011. Từ đó cho đến này, Laravel đã phát triển một cách mạnh mẽ, vượt
qua những framework khác và vươn lên trở thành framework PHP có thể nói được ưa
chuộng và được cộng đồng sử dụng nhiều nhất khi phát triển web với PHP.
7
[2]


Các ưu điểm của Laravel:


Dễ sử dụng
Lý do đầu tiên khiến Laravel nhanh chóng được cộng đồng đón nhận và
sử dụng nhiều là do nó rất dễ để có thể sử dụng. Ngay cả khi bạn chỉ mới
chỉ có những kiến thức cơ bản nhất về lập trình web với PHP thì việc bắt
đầu sử dụng Laravel cũng chỉ mất vài giờ là bạn có thể bắt tay vào việc
làm một dự án nhỏ.
Xây dựng theo mơ hình MVC
Laravel được xây dựng và phát triển theo mơ hình MVC (Model-ViewController) nhờ đó mà cấu trúc và cách tổ chức mã nguồn trong dự án
được sắp xếp một cách hợp lý dễ dàng cho việc bảo trì cũng như phát
triển về lâu dài.Có nhiều tính năng dựng sẵn
Bản thân Laravel đã cung cấp cho người dùng rất nhiều các nhóm tính
năng giúp q trình phát triển trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều lần.Cộng đồng mạnh mẽ

Hình 1.2: Cấu trúc tổ chức thư mục và file trong Laravel

3. Bootstrap
[3]

Để tạo ra giao diện website thương mại điện tử nhanh chóng và có thể tương
8


thích với nhiều kích cỡ màn hình thì Bootstrap là một sự lựa chọn rất tốt.
Bootstrap là một framework được phát triển bởi Twitter mà Twitter thì nó là
mạng xã hội nổi tiếng tương tự như facebook. Bootstrap là một tợp hợp các thuộc tính,

giá trị có sẵn giúp các website designer tiết kiệm thời gian thực hiện một dự án web
không phải tạo thêm các đoạn mã CSS, javascript, HTML, Font trong khi chúng lặp đi
lặp lại.
Những điểm thuận lợi khi bản sử dụng bootstrap:


Rất dễ để sử dụng: Nó đơn giản vì nó được tạo ra trên nền tảng HTML, CSS và
Javascript chỉ cẩn có kiến thức cơ bản về 3 cái đó là đã có thể sử dụng bootstrapTính năng Responsive: Bootstrap xây dựng sẵn reponsive CSS trên các thiết bị
phones, tablets, và desktopsMobile: Trong Bootstrap 3 mobile-first styles là một phần của core framework
Tương thích với trình duyệt: Nó tương thích với tất cả các trình duyệt (Chrome,
Firefox, Internet Explorer, Safari, and Opera)

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
9


Tại website bán đàn guitar online này sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày sản
phẩm, xem hàng, mua sắm và thanh toán. Module hệ thống gợi ý hoạt động như một
người thấu hiểu nhu cầu tìm kiếm của người dùng và sẽ gợi ý cho người mua những
sản phẩm phù hợp nhất.
1. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG
Nghiệp vụ của Admin
Quản lý người dùng: cho phép admin xem, thêm mới, sửa, xóa người dùng.
Quản lý loại sản phẩm cho phép admin thêm sửa xóa danh sách loại sản phẩm.
Quản lý sản phẩm cho phép admin thêm sửa xóa danh sách sản phẩm.
Quản lý đơn hàng cho phép admin xem, xét duyệt và hủy/xóa đơn hàng.
Quản lý đánh giá của khách hàng cho phép admin xem, xóa các bình luận đánh
giá của khách hàng.
Quản lý thông tin cửa hàng như email, số điện thoại, địa chỉ, logo,.. của cửa
hàng cho phép admin xem và thay đổi.

Nghiệp vụ của người dùngXem sản phẩm: cho phép người dùng xem danh sách các loại sản phẩm, xem
chi tiết một sản phẩm, xem và để lại đánh giá của một sản phẩm.
Tìm kiếm sản phẩm: cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm thơng qua form
tìm kiếm hoặc bộ lọc sản phẩm.
Quản lý giỏ hàng: cho phép người dùng thực hiện thêm và loại bỏ sản phẩm
trong giỏ hàng.

Đặt mua: Cho phép người dùng đặt mua sản phẩm.
Thanh toán: cho phép người dùng thực hiện thanh tốn thơng qua chuyển khoản
(ATM) hoặc nhận tiền trực tiếp sau khi nhận hàng (COD).
Đánh giá sản phẩm: Cho phép người dùng đánh giá sản phẩm sau khi đã đăng
nhập.

Nghiệp vụ của module gợi ýTruy vấn thơng tin sản phẩm khách hàng đang xem như giá cả, thông số kỹ
thuật, loại sản phẩm.
Đưa ra gợi ý các sản phẩm có độ tương đồng cao với sản phẩm khách hàng
đang xem.

10


2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng

WEBSITE BÁN ĐÀN GUITAR ONLINE

ADMIN

NGƯỜI DÙNG

Quản lý người dùng

Xem sản phẩm


Quản lý loại sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Quản lý sản phẩm

Đánh giá sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Quản lý giỏ hảng

Quản lý đánh giá khách hàng

Đặt mua sản phẩm

Quản lý thông tin cửa hàng

Thanh tốn

Hình 2.1: Sơ đồ phân rã chức năng

11


2.2. Biểu đồ ca sử dụng
2.2.1. Tổng quát chức năng hệ thống

Hình 2.2: Biểu đồ ca sử dụng các chức năng tổng quát

2.2.2. Tổng quát chức năng của Admin (Quản trị viên)

Hình 2.3: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý người dùng

12


Hình 2.4: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý loại sản phẩm

Hình 2.5: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý sản phẩm

13


Hình 2.6: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý đơn hàng

Hình 2.7: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý đánh giá của khách hàng

14


Hình 2.8: Biểu đồ ca sử dụng chức năng quản lý thông tin cửa hàng
2.2.3. Tổng quát chức năng của Users (Người dùng)

Hình 2.9: Biểu đồ ca sử dụng các chức năng của người dùng

15


2.3. Đặc tả ca sử dụng

2.3.1. Đặc tả ca sử dụng của Admin(Quản trị viên)


Đặc tả ca sử dụng Đăng nhập

Tên ca sử dụng

Đăng nhập

Tác nhân

Admin

Mô tả

Cho phép Admin vào hệ thống để thực hiện các chức năng của
mình.

Điều kiện kích
hoạt

Admin chưa đăng nhập vào trang quản trị.
1.Admin nhập các thông tin tên đăng nhập và mật khẩu.

Các bước thực
hiện

2.Bấm nút Đăng Nhập.
3.Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập là đúng.
4.Trả về trang chủ quản trị.


Kết quả

Trả về trang chủ quản trị.
1. Admin không nhập các thông tin: Tên đăng nhập và mật khẩu.

Trường hợp lỗi

2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào: Tên đăng nhập và mật
khẩu sai.
3. Thơng báo lỗi ra màn hình.

Bảng 2.1: Đặc tả ca sử dụng đăng nhập (dành cho admin)
 Đặc tả ca sử dụng Quản lý người dùng
Tên ca sử dụng

Quản lý người dùng

Tác nhân

Admin

Mơ tả

Cho phép admin quản lý được tồn bộ thông tin về các thành viên,
người dùng trong hệ thống.

Điều kiện kích
hoạt


Admin đăng nhập vào hệ thống.
Chọn mục Quản Lý Người Dùng ở thanh sidebar.
1. Xem toàn bộ người dùng ở bảng danh sách người dùng.

Các bước thực
hiện

2. Chọn vào Sửa trong bảng người dùng để thực hiện các thay đổi.
3. Chọn vào Xóa trong bảng người dùng để xóa người dùng.
4. Thêm mới một người dùng bấm nút + Thêm Thành Viên
4. Lưu lại thông tin đã chỉnh sửa.

Kết quả

Bảng danh sách người dùng được cập nhật
16


Trường hợp lỗi1. Lỗi do nhập liệu không hợp lệ.
2. Thơng báo lỗi ra màn hình.

Bảng 2.2: Đặc tả ca sử dụng quản lý người dùng
Đặc tả ca sử dụng Quản lý loại sản phẩm

Tên ca sử dụng


Quản lý loại sản phẩm

Tác nhân

Admin

Mơ tả

Cho phép admin thêm mới, sửa, xóa loại sản phẩm.

Điều kiện kích
hoạt

Admin đăng nhập vào hệ thống.
Chọn mục Quản Lý Danh Mục trên thanh sidebar.
1. Xem toàn bộ loại sản phẩm ở bảng danh sách danh mục chọn
mục Danh Sách.

Các bước thực
hiện

2. Chọn vào Sửa trong bảng danh mục để thực hiện các thay đổi.
3. Chọn vào Xóa trong bảng danh mục để xóa loại sản phẩm.
4. Thêm mới một danh mục bấm nút + Thêm Danh Mục
5. Lưu lại thông tin đã chỉnh sửa.

Kết quả
Trường hợp lỗi

Bảng danh sách danh mục được cập nhật.

1. Lỗi do nhập liệu không hợp lệ
2. Thông báo lỗi ra màn hình.
Bảng 2.3: Đặc tả ca sử dụng quản lý loại sản phẩmĐặc tả ca sử dụng Quản lý sản phẩm

Tên ca sử dụng

Quản lý sản phẩm

Tác nhân

Admin

Mô tả

Cho phép admin thêm mới, sửa, xóa sản phẩm.

Điều kiện kích
hoạt

Admin đăng nhập vào hệ thống.
Chọn mục Quản Lý Sản Phẩm trên thanh sidebar.
1. Xem toàn bộ sản phẩm ở bảng danh sách sản phẩm chọn mục
Danh Sách.

Các bước thực
hiện


2. Chọn vào Sửa trong bảng sản phẩm để thực hiện các thay đổi.
3. Chọn vào Xóa trong bảng sản phẩm để xóa sản phẩm.
4. Thêm mới một danh mục bấm nút + Thêm Sản Phẩm
5. Lưu lại thông tin đã chỉnh sửa.

Kết quả

Bảng danh sách sản phẩm được cập nhật.

Trường hợp lỗi

1. Lỗi do nhập liệu không hợp lệ
17


2. Thơng báo lỗi ra màn hình.
Bảng 2.4: Đặc tả ca sử dụng quản lý sản phẩm


Đặc tả ca sử dụng Quản lý đơn hàng

Tên ca sử dụng

Quản lý đơn hàng

Tác nhân

Admin


Mơ tả

Cho phép Admin xem, xét duyệt và xóa/hủy đơn hàng

Điều kiện kích
hoạt

Admin đăng nhập vào hệ thống.

Các bước thực
hiện

Chọn mục Quản Lý Đơn Hàng trên thanh sidebar.
1. Xem từng loại (chờ xác nhận/đang giao hàng/đã hoàn tất) đơn
hàng ở bảng.
2. Thực hiện xét duyệt.
3. Chọn từng đơn hàng để xóa, xem chi tiết.

Kết quả

Bảng danh sách đơn hàng được cập nhật.
Bảng 2.5: Đặc tả ca sử dụng quản lý đơn hàng

 Đặc tả ca sử dụng Quản lý đánh giá của khách hàng
Tên ca sử dụng

Quản lý đánh giá của khách hàng

Tác nhân


Admin

Mơ tả

Cho phép Admin xem, xóa bình luận, đánh giá của khách hàng

Điều kiện kích
hoạt

Admin đăng nhập vào hệ thống.

Các bước thực
hiện
Kết quả

Chọn mục Quản Lý Bình Luận trên thanh sidebar.
1. Xem tồn bộ bình luận, đánh giá của khách hàng ở bảng danh
sách bình luận.
2. Xóa bình luận chọn Xóa trong bảng.
Bảng danh sách bình luận được cập nhật.

Bảng 2.6: Đặc tả ca sử dụng quản lý đánh giá của khách hàng

18
Đặc tả ca sử dụng Quản lý thông tin cửa hàng


Tên ca sử dụng

Quản lý thông tin cửa hàng

Tác nhân

Admin

Mô tả

Cho phép Admin xem, thay đổi thông tin của cửa hàng

Điều kiện kích hoạt

Admin đăng nhập vào hệ thống.
Chọn mục Thông Tin Cửa Hàng trên thanh sidebar.
1. Xem thông tin của cửa hàng.

Các bước thực hiện 2. Thay đổi thông tin của cửa hàng.
3. Nhấn Cập Nhật để cập nhật thông tin thay đổi.
Kết quả
Trường hợp lỗi

Thông tin cửa hàng được cập nhật.
1. Lỗi do nhập liệu không hợp lệ.
3. Thơng báo lỗi ra màn hình.
Bảng 2.7: Đặc tả ca sử dụng quản lý thông tin cửa hàng

2.3.2. Đặc tả ca sử dụng của Users(người dùng)Đặc tả ca sử dụng Đăng ký

Tên ca sử
dụng

Đăng ký

Tác nhân

Khách, Người dùng chưa có tài khoản

Mơ tả

Cho phép khách, người dùng chưa có tài khoản đăng ký để trở thành
thành viên của hệ thống.

Điều kiện
kích hoạt

Người sử dụng truy cập hệ thống nhưng chưa có tài khoản. Chọn mục
Đăng Ký.
1. Khách nhập các thơng tin đăng ký: tên đăng nhập, họ & tên, email,
số điện thoại, địa chỉ, ảnh đại diện, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.

Các bước
thực hiện

2. Bấm vào button Đăng Ký.
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.

4. Thông báo kết quả đăng ký.

Kết quả

Nếu các thông tin hợp lệ, tạo tài khoản người dùng và load lại trang.

Trường hợp
lỗi

1. Người dùng nhập các thông tin đăng ký không hợp lệ
2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào là sai.
3. Các thông tin trùng lặp, đã tồn tại trong hệ thống.
19


1.

Thơng báo lỗi ra màn hình.
Bảng 2.8: Đặc tả ca sử dụng đăng kýĐặc tả ca sử dụng Đăng nhập

Tên ca sử dụng

Đăng nhập

Tác nhân


Người dùng có tài khoản.

Mơ tả

Cho phép người dùng vào hệ thống để thực hiện các chức năng của
mình.

Điều kiện kích
hoạt

Thành viên truy cập hệ thống nhưng chưa đăng nhập. Chọn mục
Đăng Nhập.
1. Người dùng nhập các thông tin tên đăng nhập và mật khẩu.

Các bước thực
hiện

2. Bấm nút Đăng Nhập.
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập là đúng.
4. Load lại trang và lưu thông tin người đăng nhập.

Kết quả

Trả về trang hiện tại đang sử dụng.
1. Người dùng không nhập các thông tin: tên đăng nhập và mật
khẩu.

Trường hợp lỗi

2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào: tên đăng nhập và mật khẩu

sai.
3. Thơng báo lỗi ra màn hình.

Bảng 2.9: Đặc tả ca sử dụng đăng nhập (dành cho người dùng)

20


Đặc tả ca sử dụng Quản lý giỏ hàngTên ca sử dụng

Quản lý giỏ hàng

Tác nhân

Người dùng

Mô tả

Cho phép người dùng quản lý thêm, xóa sản phẩm ở giỏ hàng của
mình.

Điều kiện kích
hoạt

Chọn Giỏ Hàng trên topbar để vào trang quản lý giỏ hàng.
1. Xem toàn bộ các phẩm trong giỏ của mình ở bảng.


Các bước thực
hiện

2. Quay trở lại trang mua sắm nhấn vào Mua Hàng để thêm 1 sản
phẩm vào giỏ.
3. Nhấn vào nút xóa nếu muốn xóa 1 sản phẩm ra khỏi giỏ hàng.

Kết quả

Giỏ hàng được cập nhật.
Bảng 2.10: Đặc tả ca sử dụng quản lý giỏ hàngĐặc tả ca sử dụng Mua hàng

Tên ca sử dụng

Mua hàng

Tác nhân

Người dùng

Mô tả

Cho phép người dùng mua sản phẩm

Điều kiện kích hoạt

Các bước thực hiện
Kết quả
Trường hợp lỗi

Người dùng ở trang giỏ hàng và giỏ hàng không trống.
Bấm nút Thanh tốn.
1. Người dùng nhập các thơng tin cần thiết.
2. Sau đó bấm nút Đặt Hàng
Trả đến trang danh sách đơn hàng
1. Nhập liệu không hợp lệ
2. Thông báo lỗi ra màn hình.
Bảng 2.11: Đặc tả ca sử dụng mua hàng

21
Đặc tả ca sử dụng Xem lịch sử mua hàng

Tên ca sử dụng

Xem lịch sử mua hàng

Tác nhân

Người dùng

Mô tả


Cho phép người dùng xem lại lịch sử những đơn hàng đã mua và
có thể hủy những đơn hàng đang trong trạng thái đang chờ xác
nhận từ cửa hàng.

Điều kiện kích hoạt

Tài khoản người dùng đăng nhập vào hệ thống.
Chọn mục Đơn Hàng trên SelectBox.
1. Người dùng xem thông tin các đơn hàng đã mua.

Các bước thực hiện 2. Bấm nút [i] để xem thông tin chi tiết đơn hàng.
3. Bấm nút [X] để hủy đơn hàng chưa được xác nhận.
Kết quả
Trường hợp lỗi

Trả đến trang danh sách đơn hàng
1. Nhập liệu khơng hợp lệ
2. Thơng báo lỗi ra màn hình.
Bảng 2.12: Đặc tả ca sử dụng xem lịch sử mua hàngĐặc tả ca sử dụng Đánh giá sản phẩm

Tên ca sử dụng

Đánh giá sản phẩm

Tác nhân


Người dùng

Mô tả

Cho phép người dùng thực hiện đánh giá xếp hạng sản phẩm mình
đã mua.

Điều kiện kích
hoạt

Tài khoản người dùng đăng nhập vào hệ thống.
1. Chọn sản phẩm vào xem chi tiết.

Các bước thực
hiện

2. Xuống mục đánh giá của khách hàng.
3. Đánh giá từ 1 đến 5 sao cùng với tùy chọn bình luận đi kèm
4. Lưu lại thay đổi chỉ lấy giá trị lần đánh giá mới nhất.

Kết quả
Trường hợp lỗi

Phần bình luận đánh giá của khách hàng phía dưới được cập nhật.
1. Người dùng khơng nhập bình luận và số sao
2. Thơng báo lỗi ra màn hình.
Bảng 2.13: Đặc tả ca sử dụng đánh giá sản phẩm

223.

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hình 2.10: Cấu trúc cơ sở dữ liệu của tồn hệ thống


Database lưu trữ tồn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm: loại sản phẩm
(categories) gồm nhiều sản phẩm (items, item_detail), đơn hàng (bill,
bill_detail), thông tin khách hàng (customers), thành viên (users), thông tin
cửa hàng (shop) và bình luận của khách hàng (review).Địa chỉ khách hàng cũng như các thành viên được truy vấn đến từng tỉnh/thành
phố (province), quận/huyện (district), phường/xã (ward).Các mối quan hệ được biểu hiện như trên hình.

23


CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ
1. YÊU CẦU HỆ THỐNG
Để triển khai và đưa website đi vào hoạt động một cách ổn định, máy chủ cần đáp
ứng được các yêu cầu sau:


2.

Xampp 3.2 ++
PHP 7++
Laravel 7++
MySQL 5.7++
TRIỂN KHAI THỰC TẾ

2.1. Trang chủ

Hình 3.1: Trang chủ của trang web
24


2.2. Đăng Ký

Hình 3.2: Form đăng ký tài khoản
2.3. Đăng nhập

Hình 3.3: Form đăng nhập tài khoản
25


×