Tải bản đầy đủ (.pptx) (14 trang)

khó khăn sv y gặp phải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (381.96 KB, 14 trang )

Chào mừng cô và các bạn


n
ê
i
v
h
n
i
s
hăn
k
ó
h
k
g
n
Nhữ

àn
h
c

h
t
c

hi h
k
pg
g
n
thườ

h


Bạn gặp những khó khăn gì ?


I:Khó khăn trong học thực hành trên lớp
1-Thiếu dụng cụ trang thiết bị phục vụ quá
trình học tập.

2-Sinh viên chỉ được học trên mơ hình
trong khi mơ hình chưa sát thực tế


3-trang thiết bị lỗi thời

4-thời gian học thực hành ít và sinh viên chưa biết tận dụng hết thời gian
học thực hành

5-Chưa nắm vững kiến thức lý thuyết phục vụ cho việc học thực hành


II: Khó khăn trong học thực hành lâm sàng
1-khả năng giao tiếp với bệnh nhân kém, không nhận được sự hợp tác từ

bệnh nhân
2-Khơng có sự hướng dẫn của giảng viên

3-Số lượng sinh viên nhiều hơn số lượng bệnh nhân =>Không phải sinh viên
nào cũng được thực hành


4-Sinh viên chưa tích cực học tập ,khơng có tinh thần ham học hỏi nâng cao
tay nghề.
5-Sinh viên bị sai làm việc vặt khơng liên quan đến q trình học tập

6-Vừa đi học vừa đi lâm sàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như
khả năng học tâp của sinh viên


Cách khắc phụ
c nh

ư thế nào?


_Chuẩn bị kiến thức trước khi lên lớp thực
hành

_Không chỉ học trên mơ hình mà cịn phải học tập
trên thực tế


_Chú ý tập trung quan sát giảng viên hướng dẫn và cán bộ y tế làm việc_Đề nghị nhà trường cải tiến về cơ sở vật chất

_Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

_Lập kế hoạch cùng thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi hợp lý


_Tích cực Rèn luyện và nâng cao sức khỏe

_Học hỏi và trau dồi kinh nghiệm


Hãy học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành một người thầy
thuốc đủ đức đủ tài


Thank youTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×