Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

TEST xem co the thanh cong trong BH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.7 KB, 2 trang )

Bạn có thể thành cơng trong việc bán hàng hay khơng?
Bạn có nghĩ tới việc sẽ tham gia bán hàng? Hãy thực hiện bài kiểm tra cá nhân dưới đây
để thử xem, liệu bạn có thể thành cơng trong việc bán hàng hay khơng?
Bán hàng là một kỹ năng có thể học được và được nắm bắt bởi những người có thái độ,
năng khiếu, sự nhẫn nại và tính kiên trì để thành cơng.
Có 20 phẩm chất và đặc điểm tiêu biểu của một người bán hàng xuất sắc. Bạn có bao
nhiêu trong số những phẩm chất và đặc điểm đó? - Hãy thực hiện bài kiểm tra cá nhân
dưới đây: Trả lời có & khơng cho 20 đề mục. – Lưu ý rằng, không một câu nào đề cập
đến kinh nghiệm bán hàng, và sẽ có những phẩm chất mà bạn chưa hẳn đã có và khơng
hẳn là khơng có (xem như bạn sẽ “tiếp tục hồn thiện”). Các trường hợp này, bạn nên
chọn câu trả lời KHÔNG cho đến khi bạn có được tính cách ấy.
CĨ & KHƠNG
1. Tơi đã viết ra những mục tiêu của mình
2. Tơi có tính tự giác cao
3. Tơi năng động
4. Tơi muốn trở nên hiểu biết hơn
5. Tôi muốn xây dựng những mối quan hệ
6. Tôi tự tin
7. Tôi yêu mọi người
8. Tơi thích sự thách thức
9. Tơi muốn chiến thắng
10. Tơi có thể chấp nhận sự phản đối với thái độ tích cực
11. Tơi có thể nắm vững những chi tiết
12. Tơi trung thành
13. Tơi nhiệt tình
14. Tơi thích quan sát
15. Tôi biết lắng nghe


16. Tôi nhạy cảm
17. Tôi là người giao tiếp khéo léo


18. Tôi là người làm việc chăm chỉ
19. Tôi muốn đảm bảo về mặt tài chính
20. Tơi là người kiên nhẫn
- Nếu bạn có hơn 15 câu trả lời “CĨ” (trả lời với sự trung thực), nghĩa là bạn có những
phẩm chất cần thiết.
- Từ 10 đến 14 câu trả lời “CĨ”, kết quả có thể theo 2 hướng, và sẽ tốt hơn cho bạn nếu
bạn trả lời có ở những câu: 3, 4, 6, 13, 16, 20 (về sự hiểu biết, sự nhiệt tình, sự tự tin,
nhạy cảm, năng động và kiên nhẫn).
- Nếu ít hơn 9 câu trả lời có, thì đừng bán hàng, cho dù nó có mang lại hịa bình cho thế
giới, kết thúc bệnh tật, và có ích cho chương trình vũ trụ (!)
Khoa học về bán hàng có thể học và áp dụng dễ dàng nếu bạn có được những phẩm chất
trên. Tất cả những gì bạn phải làm là, tin rằng bạn có thể bán hàng, cam kết thực hiện
việc bán hàng, và thực hiện cam kết của mình.×