Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Phương pháp học IELTS cơ bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.44 MB, 8 trang )

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Lộ trình ứng dụng các Phương pháp học tập đã
được nghiên cứu kỹ càng
đem lại hiệu quả tốt nhất cho q trình ơn luyện
Thời gian: ít nhất 1.5 tiếng cho từng kỹ năng

7

Bạn hãy tham khảo lộ trình và sắp xếp
sao cho phù hợp với thời gian của bản
thân để đạt kết quả tốt nhất

Lưu ý: Các bạn sẽ hoàn thành kiến thức nền tảng trước khi
học kỹ năng Chuyên sâu để đảm bảo hiệu quả tốt nhất nhé!

+

&

¥

Hãy tham khảo thêm phương
pháp "quả cà chua" - Pomodoro
để cân bằng giữa việc học và
nghỉ ngơi trong quá trình chinh
phục IELTS của mình nhé!Listening / Speaking
Review


Writing / Reading
Progress Test / Final Test


DISTRIBUTED PRACTICE
MÔ TẢ
Việc luyện tập 1 kiến thức sẽ diễn ra trong nhiều session khác nhau, dàn trải theo thời
gian, thay vì học và luyện tập liên tục 1 đơn vị kiến thức, rồi chuyển sang đơn vị kiến
thức khác (massed practice).
Chiến lược PHÂN CHIA THỜI GIAN luyện tập

:

THỜI GIAN ÁP DỤNG
Sau mỗi khoảng thời gian (ví dụ ở đây là 6-14 ngày) thì
sẽ ơn lại các kiến thức đã học
Ví dụ: Day 11 sẽ ơn tập kiến thức của Day 1, 4, 6; Day 18 tiếp tục ôn tập
kiến thức của Day 11, Day 24 tiếp tục ôn tập kiến thức của Day 18,...

Giúp tăng trí nhớ, khắc sâu và củng cố kiến thức đã học

Hãy tự điều chỉnh lại thời gian ôn tập để phù hợp với lịch cá nhân của bản thân, nhưng cần
đảm bảo thời gian ôn tập kiến thức phải đủ xa (nhưng không quá xa) so với thời gian mới học
kiến thức đó lần đầu.
Hiệu quả của việc ôn tập sẽ tăng lên rất nhiều.
Gợi ý: Có thể cách lần đầu mới học 10 - 20 ngày.


RETRIEVAL PRACTICE
MƠ TẢ


THỜI GIAN ÁP DỤNG

'g
Gợi ý cách ơn tập hiệu quả (đã có nghiên cứu chứng minh), giúp:
- Hỗ trợ kết nối, xâu chuỗi và sắp xếp kiến thức.
- Hỗ trợ tăng trí nhớ, hiệu quả học tập lâu dài.
- Giúp nhận ra sự thiếu sót về kiến thức, để có thể cải thiện, học tốt hơn
vào hơm sau.
- Nâng cao khả năng tự đánh giá bản thân (siêu nhận thức - metacognition).
Phương pháp cực kỳ hữu hiệu, có thể dùng cho các buổi ôn tập kiến thức

- Cuối ngày học hơm đó
- Ngay trước buổi học tiếp theo
- Buổi sáng ngay sau ngày học
- Cuối tuần khi có thời gian rảnh
- Cùng hôm REVIEW - làm theo
Distributed practice

CÁCH ÁP DỤNG

- Sau khi hoàn thành bài tập Nghe, Đọc, hãy tự tóm tắt
lại nội dung bài Nghe/ Đọc đó và tập nói trong khoảng 5
phút/ bài.
- Sau khi kết thúc buổi học, hãy viết ra ÍT NHẤT 2 điều
vừa học được trong buổi học.
- Viết lại trình tự buổi học ngày hơm đó.
- Viết ra tất cả những gì bạn cịn nhớ về kiến thức
của buổi học hơm trước.


- Vẽ mind map để tổng hợp kiến thức của buổi học.
- Tập giảng lại kiến thức đã được học cho bạn bè/ gia
đình hoặc có thể tưởng tượng có người đang lắng
nghe, và tập giảng lại kiến thức đó.
Sau khi tự tóm tắt, phát biểu lại kiến thức, hãy mở lại
phần kiến thức đó để tự kiểm tra xem mình cịn qn
những kiến thức gì để ơn tập lại kịp thời.


Listening / Speaking
Progress Test / Final Test

Writing / Reading

Review
"

DAY 1

DAY 2

DAY 3

Writing:
Reading: Skimming, Scanning Mệnh đề, câu đơn, câu ghép
Listening: Xác định từ khoá
Câu phức, câu phức ghép
Speaking: Các tiêu chí chấm Bổ trợ thêm:
và đánh giá IELTS Speaking Từ vựng trung cấp: Phương tiện Bổ trợ thêm:
Ngữ pháp trung cấp: Mệnh đề

giao thông, Công việc
Bổ trợ thêm:
quan hệ
Phát âm cơ bản: Tổng quan âm
Từ vựng trung cấp: Giáo dục,
nguyên âm
Môi trường và thế giới tự
nhiên, Địa điểm và nơi chốn
Listening: Dự đoán đáp án trên
DAY 7
DAY 8
phương diện ngữ pháp
Speaking: Đưa ra thông tin và Writing: Cách cải thiện kỹ năng Reading: Nhận diện từ
miêu tả về bản thân
viết câu
đồng nghĩa, trái nghĩa và
Bổ trợ thêm:
DAY 6 Bổ trợ thêm:
paraphrase (2)
Ngữ pháp cơ bản: Danh từ, Tính Ngữ pháp trung cấp: Giới từ
trợ thêm:
từ, Động từ và thời động từ
Từ vựng trung cấp: Sức khoẻ Bổ
Từ vựng trung cấp: Mơi trường
Ngữ pháp trung cấp: Thì hiện tại
và thế giới tự nhiên
Từ vựng trung cấp: Địa điểm và
nơi chốn, Công việc

DAY 4

Listening: Dự đoán trước đáp án
Speaking: Phương pháp mở rộng
câu trả lời
Bổ trợ thêm:
Phát âm cơ bản: Tổng quan âm
phụ âm
Ngữ pháp trung cấp: Từ nối
Từ vựng trung cấp: Nghệ thuật
và thể thao
Listening: Dự đốn đáp án bằng
ngơn ngữ chỉ dẫn
Speaking: Thể hiện sở thích của
bản thân (1)
DAY 9
Bổ trợ thêm:
Phát âm cơ bản: Âm tiết và
trọng âm từ 2 âm tiết
Ngữ pháp trung cấp: Từ nối
Từ vựng trung cấp: Nghệ thuật
và thể thao

DAY 11

DAY 12

DAY 13

DAY 14

REVIEW

Listening: Xác định từ khóa, dự
đốn trước đáp án, dự đốn đáp
án trên phương diện ngữ pháp
Speaking: Các tiêu chí chấm và
đánh giá IELTS Speaking, phương
pháp mở rộng câu trả lời, đưa ra
thông tin và miêu tả về bản thân

Listening: Kỹ năng ghi chú
Speaking: Thể hiện sở thích
của bản thân (2)
Bổ trợ thêm:
Phát âm cơ bản: Âm cuối
Từ vựng trung cấp: Mua sắm

Writing: Các lỗi viết câu
thường gặp
Bổ trợ thêm:
Ngữ pháp trung cấp: Từ nối
Từ vựng trung cấp: Công việc

REVIEW
Reading: Skimming, Scanning,
Nhận diện từ đồng nghĩa, trái
nghĩa và paraphrase
Writing: Mệnh đề, câu đơn, câu
ghép, Câu phức, câu phức ghép,
cách cải thiện kỹ năng viết câu

color


+

code

DAY 5
Reading: Nhận diện từ
đồng nghĩa, trái nghĩa
và paraphrase (1)
Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Địa điểm,
nơi chốn, Môi trường và thế
giới tự nhiên

DAY 10
Reading: Dạng câu hỏi trắc
nghiệm
Bổ trợ thêm:
Từ vựng cơ bản: Công nghệ
Từ vựng trung cấp: Ăn uống

DAY 15

Listening: Nghe hiểu nội dung
qua tiền tố, hậu tố
Speaking: Thể hiện cảm xúc và
quan điểm (1)
Bổ trợ thêm:
Phát âm cơ bản: Trọng âm từ 3 âm
tiết trở lên và từ ghép

Ngữ pháp cơ bản: Trạng từ
Từ vựng trung cấp: Cảm xúc và quan
điểm, Địa điểm và nơi chốn, Công việc


Listening / Speaking
Progress Test / Final Test

Writing / Reading

Review
"

REVIEW
Listening:
Xác
định từ khóa, dự
DAY 16
DAY 17
đốn trước đáp án, dự đốn đáp
Writing:
Cấu
trúc
song
song
án trên phương diện ngữ pháp,
Reading: Dạng câu hỏi điền từ
dự đốn đáp án bằng ngơn ngữ
Bổ trợ thêm:
Bổ trợ thêm:

DAY 18
Ngữ pháp trung cấp: So sánh chỉ dẫn
Từ vựng trung cấp: Vui chơi
Speaking:
Các
tiêu
chí
chấm và
Ngữ pháp nâng cao: Cấu trúc
giải trí
đánh giá IELTS Speaking, phương
song song
Từ vựng trung cấp: Sức khoẻ pháp mở rộng câu trả lời, đưa ra
thông tin và miêu tả về bản thân,
thể hiện sở thích của bản thân

color

+

code

Listening: Nghe hiểu nội dung
bằng kỹ năng xác định trọng âm
DAY 19
Speaking: Thể hiện cảm xúc và
Reading: Dạng câu hỏi xác định quan điểm (2)
DAY 20
đúng sai
Bổ trợ thêm:

Phát âm cơ bản: Bắt lỗi 15 từ
Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Vui chơi vựng dễ phát âm sai
Từ vựng trung cấp: Cảm xúc và
giải trí
quan điểm, Sức khoẻ, Mơi trường
và thế giới tự nhiên
Phát âm trung cấp: Trọng âm câu

DAY 21

DAY 22

DAY 23

DAY 24

DAY 26

DAY 27

DAY 28

DAY 29

Reading: Progress Test
Bổ trợ thêm:
Luyện làm đề IELTS Reading Test 1 (Thuộc Bộ 12 Đề thi
Cambridge IELTS Practice
Tests kèm Giải thích đáp án)


Reading: Ôn tập 4 dạng câu hỏi
Reading
Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Công việc,
Môi trường và thế giới tự nhiên

Speaking: Practice Test 1

REVIEW
Reading: Dạng câu hỏi điền từ,
Dạng câu hỏi xác định đúng sai
Writing: Phân tích đề bài
Writing

DAY 25

REVIEW
REVIEW
REVIEW
Reading: Dạng câu hỏi ghép nối Writing: Phân tích đề bài Writing Listening: Xác định từ khóa, dự Listening: Kỹ năng ghi chú, Nghe
đoán trước đáp án, dự đoán đáp
Reading: Nhận diện từ đồng
Bổ
trợ
thêm:
Bổ trợ thêm:
án trên phương diện ngữ pháp, hiểu nội dung qua tiền tố, hậu
nghĩa, trái nghĩa và paraphrase,
Từ vựng trung cấp: Giáo dục, Từ vựng trung cấp: Phim và dự đốn đáp án bằng ngơn ngữ tố, Nghe hiểu nội dung bằng kỹ

Dạng câu hỏi trắc nghiệm
năng xác định trọng âm
truyền thông, Công việc
chỉ dẫn
Writing: Các lỗi viết câu thường mua sắm
Speaking: Phương pháp mở rộng Speaking:Thể hiện sở thích của
gặp, Cấu trúc song song
câu trả lời, đưa ra thông tin và bản thân, Thể hiện cảm xúc và
quan điểm
miêu tả về bản thân

DAY 30
REVIEW
Listening: Kỹ năng ghi chú, Nghe
hiểu nội dung qua tiền tố, hậu
tố, Nghe hiểu nội dung bằng kỹ
năng xác định trọng âm
Speaking:Thể hiện sở thích của
bản thân, Thể hiện cảm xúc và
quan điểm


Listening / Speaking
Progress Test / Final Test

Writing / Reading

Review
"


DAY 31
REVIEW
Reading: Skimming, Scanning,
Nhận diện từ đồng nghĩa, trái
nghĩa và paraphrase
Writing: Mệnh đề, câu đơn, câu
ghép, Câu phức, câu phức ghép,
cách cải thiện kỹ năng viết câu

DAY 32

DAY 33

Writing: Progress Test
REVIEW
Bổ trợ thêm:
Reading: Ôn tập 4 dạng câu
Từ vựng trung cấp: Giáo dục, hỏi Reading
Môi trường và thế giới tự
Bổ trợ thêm:
nhiên Phương tiện giao thông Từ vựng trung cấp: Công việc,
Luyện tập các đề bài Writing Môi trường và thế giới tự nhiên
(Thuộc Bộ 50 bài luận mẫu
IELTS Writing 7.0-8.0)

DAY 34

color

+


code

DAY 35

Writing: Phương pháp viết
đoạn văn hiệu quả
Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Nghệ thuật
và thể thao, Công việc
Ngữ pháp nâng cao: Những lỗi
phổ biến khi viết câu

Speaking: Practice Test 2

DAY 45

DAY 40

µ
Listening: Dạng câu hỏi điền từ
DAY 39
DAY 37
DAY 36
DAY 38
Writing: Phương pháp đảm bảo vào chỗ trống
Speaking: Kể về những kế hoạch
Listening: Progress Test
Listening: Dạng câu hỏi nhiều
REVIEW

sự mạch lạc trong Writing
và dự đoán cho tương lai
lựa chọn
Bổ trợ thêm:
Reading: Nhận diện từ đồng
Bổ trợ thêm:
trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Môi trường Ngữ pháp cơ bản: Sự sở hữu và Bổ
nghĩa, trái nghĩa và paraphrase, Speaking: Kể về quá khứ
Ngữ pháp cơ bản: Động từ và thời
và thế giới tự nhiên, Nhà cửa đại từ
Dạng câu hỏi trắc nghiệm
Bổ trợ thêm:
động từ
Luyện làm đề IELTS Listening - Ngữ pháp trung cấp: Từ nối
Writing: Các lỗi viết câu thường Phát âm cơ bản: Âm cuối
Từ vựng trung cấp: Phim và
gặp, Cấu trúc song song
Từ vựng trung cấp: Địa điểm và truyền thơng, Giáo dục, Phương
Ngữ pháp trung cấp: Thì q khứ Test 1 (Thuộc Bộ 12 Đề thi
Từ vựng trung cấp: Địa điểm và Cambridge IELTS Practice Tests nơi chốn, Môi trường và thế giới tiện giao thông, Môi trường và
kèm Giải thích đáp án)
tự nhiên
nơi chốn, Giáo dục
thế giới tự nhiên

DAY 41

DAY 42


DAY 43

DAY 44

Writing: Luyện tập viết
đoạn văn
Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Công việc,
Môi trường và thế giới tự nhiên,
Phương tiện giao thông

Speaking: Progress Test
Bổ trợ thêm:
Phát âm trung cấp: Chunking,
Nối âm
Luyện tập trả lời các câu hỏi
Speaking (Thuộc Bộ bài mẫu
IELTS Speaking 7.0+ 2021 kèm
Audio & Bài tập ứng dụng)

REVIEW
Reading: Dạng câu hỏi điền từ,
Dạng câu hỏi xác định đúng sai
Writing: Phân tích đề bài
Writing

REVIEW
Listening: Dạng câu hỏi nhiều
lựa chọn, Dạng câu hỏi điền từ
vào chỗ trống

Speaking: Kể về quá khứ

REVIEW
Writing: Phương pháp viết
đoạn văn hiệu quả, Phương
pháp đảm bảo sự mạch lạc
trong Writing, Luyện tập viết
đoạn văn


Listening / Speaking
Progress Test / Final Test

Writing / Reading

Review
"

DAY 46

DAY 47

REVIEW
Reading: Ôn tập 4 dạng câu hỏi
Reading
Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Công việc,
Môi trường và thế giới tự nhiên

Writing: Final Test

Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Môi trường
và thế giới tự nhiên, Phương
tiện giao thông
Luyện tập các đề bài Writing
(Thuộc Bộ 50 bài luận mẫu IELTS
Writing 7.0-8.0)

DAY 51
REVIEW
Listening: Dạng câu hỏi nhiều lựa
chọn, Dạng câu hỏi điền từ vào
chỗ trống, Dạng câu hỏi nối
Speaking: Kể về quá khứ, Kể về
những kế hoạch và dự đoán cho
tương lai

DAY 56
Speaking: Practice Test 3

DAY 52

DAY 48
Listening: Dạng câu hỏi nối
Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Phim và
truyền thông

DAY 53


REVIEW
REVIEW
Listening: Kỹ năng ghi chú, Nghe Reading: Skimming, Scanning,
hiểu nội dung qua tiền tố, hậu Nhận diện từ đồng nghĩa,
tố, Nghe hiểu nội dung bằng kỹ trái nghĩa và paraphrase
năng xác định trọng âm

DAY 57

DAY 58

color

+

code

DAY 49

DAY 50

Writing: Practice Test 1

REVIEW
Writing: Phương pháp viết
đoạn văn hiệu quả, Phương
pháp đảm bảo sự mạch lạc
trong Writing, Luyện tập
viết đoạn văn


DAY 54

DAY 55

Writing: Practice Test 2

DAY 59

DAY 60

REVIEW
REVIEW
REVIEW
REVIEW
Writing: Mệnh đề, câu đơn, câu Speaking: Kể về quá khứ, Kể về Listening: Dạng câu hỏi nhiều Reading: Ôn tập 4 dạng câu hỏi
ghép, Câu phức, câu phức ghép, những kế hoạch và dự đoán cho lựa chọn, Dạng câu hỏi điền từ Reading
cách cải thiện kỹ năng viết câu tương lai
vào chỗ trống, Dạng câu hỏi nối Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Công việc,
Môi trường và thế giới tự nhiên


Listening / Speaking
Progress Test / Final Test

Writing / Reading

Review
"


DAY 61
Writing: Practice Test 3

DAY 63

DAY 64

DAY 65

Speaking: Practice Test 4

REVIEW
Writing: Phương pháp viết đoạn
văn hiệu quả, Phương pháp đảm
bảo sự mạch lạc trong Writing,
Luyện tập viết đoạn văn

REVIEW
Speaking: Thể hiện sở thích
của bản thân, Thể hiện cảm
xúc và quan điểm

DAY 68

DAY 69

DAY 70

a


DAY 62
DAY 67
Reading: Final Test
Bổ trợ thêm:
Luyện làm đề IELTS Reading Test 2 (Thuộc Bộ 12 Đề thi
Cambridge IELTS Practice
Tests kèm Giải thích đáp án)

DAY 72

Writing: Practice Test 4

DAY 73

DAY 74

REVIEW
REVIEW
REVIEW
Reading: Skimming, Scanning, Speaking: Thể hiện sở thích của Listening: Dạng câu hỏi nhiều lựa
Nhận diện từ đồng nghĩa, trái bản thân, Thể hiện cảm xúc và chọn, Dạng câu hỏi điền từ vào
nghĩa và paraphrase
quan điểm
chỗ trống, Dạng câu hỏi nối

color

+

code


DAY 66

Listening: Final Test
Bổ trợ thêm:
Từ vựng trung cấp: Phương tiện
giao thông, Môi trường và thế
giới tự nhiên
Luyện làm đề IELTS Listening Test 2 (Thuộc Bộ 12 Đề thi
Cambridge IELTS Practice Tests
kèm Giải thích đáp án)

DAY 71

Speaking: Final Test
REVIEW
Bổ trợ thêm:
Phát âm trung cấp: Trọng âm Writing: Mệnh đề, câu đơn, câu
ghép, Câu phức, câu phức ghép,
câu, Ngữ điệu
Luyện tập trả lời các câu hỏi cách cải thiện kỹ năng viết câu
Speaking (Thuộc Bộ bài mẫu
IELTS Speaking 7.0+ 2021 kèm
Audio & Bài tập ứng dụng)

DAY 75

DAY 76
IELTS Mock Test - Full 4 kỹ năng
Lưu ý: Bài kiểm tra tại Prep.vn gồm:

Reading & Listening: Test 3 (Thuộc Bộ
12 Đề thi Cambridge IELTS Practice
Tests kèm Giải thích đáp án)
1 đề Speaking (Thuộc Bộ bài mẫu
IELTS Speaking 7.0+ 2021 kèm Audio
& Bài tập ứng dụng)
1 đề Writing (Thuộc Lesson 1, Bộ 50
bài luận mẫu IELTS Writing 7.0-8.0)×