Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Giới thiệu các phần đọc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (870.13 KB, 11 trang )

Part 1:
- nhìn vào phần tranh mỗi câu bên trái, nối với câu trả lời bên phải A B C cho
phù hợp
- Có 5 câu hỏi với 3 đáp án A B C để chọn. bạn phải đọc kĩ và hiểu đoạn văn
trong khung tranh để đưa ra đáp án đúng. Phần này là phần dễ nhất của bài
đọc
Vd:

Đáp án là C: sally.
Câu hỏi: Lisa nên liên lạc với ai nếu cơ ấy muốn đến buổi hịa nhạc
Trả lời là Sally: vì đoạn tin nhắn Sally gửi cho Lisa có đoạn gạch chân trên ( hãy
cho Sally biết nếu Lisa muốn mua lại vé của Yvonne)
Part 2:
- sẽ có một chủ đề và có 5 đoạn văn ngắn ( câu 6 – 10) mô tả về 5 người cùng
muốn tham gia tìm kiếm về chủ đề đó, và có 8 đáp án để ghép nối phù hợp
(A-H). Bạn cần đọc thông tin và ghép nối phù hợp
- Các bạn nên đọc qua 5 đoạn giới thiệu sau đó gạch chân key word. Sau đó
đọc và tìm đáp án từng câu


Ví dụ:


Cơ ấy đang tìm kiếm một CLB thể thao có thể tham gia những cuộc thi, thích
những cuộc đua kịch tính


The national Athletics Group: cung cấp thông tin về những cuộc đua, và sự kiện
thể thao
6-HPart 3:
- Có 10 câu (11-20). Nhiệm vụ của bạn là đọc bài văn trang kế tiếp và xác
định câu trên là đúng hay sai (A- đúng; B sai)
- Tìm câu trả lời trong bài viết theo thứ tự câu hỏi từ trên xuống dưới
- Phần này khá dễ, chú ý từ đồng nghĩa là Ok
- Ví dụ : 11-A ; 12-A; 13-A 14-B 15-APart 4:
- đọc đoạn văn sau đó trả lời 5 câu hỏi
- Đây là bài khó nhất (đối với mình)
- Theo cách mình làm đó là đọc câu hỏi và đáp án trước sẽ gạch chân key
word
- Sau đó đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi, cách này sẽ tiết kiệm thời gian và
định hướng chỗ trọng tâm
- Câu hỏi đầu tiên là hỏi về chủ đề của cả bài văn là gì. Nên làm câu này sau
cùng khi bạn đã làm hết 4 câu còn lại và thực sự hiểu tất cả nội dung.
- 3 câu tiếp theo sẽ hỏi về những thơng tin có trong bài văn
- Câu cuối dựa vào khả năng đọc hiểu của bạn để trả lờiĐáp án 21: C
25:D

22:D

23:A


24:B


Part 5:
- từ câu 26-35
- Điền từ còn thiếu vào chỗ trống : từ cịn thiếu có thể là tính từ, danh từ, trạng
từ, động từ. bạn phải hiểu nghĩa của câu và từ cần điền.
- Bài này có vốn từ khá rộng và cả ngữ pháp

26. difficulty in finding friends: khó khăn trong việc tìm kiếm bạn bè
27. cụm từ “take part in”: tham gia vào…
28. after + thì hiện tại hoàn thành (ngữ pháp)


Kinh nghiệm làm bài đọc của mình cũng khơng có nhiều, chỉ luyện nhiều đề và tìm
ra cách làm riêng cho mình. Thường điểm bài đọc khơng cao mấy nên mình chú
trọng vào các phần nói và viết nhiều hơn
- Ý kiến riêng đây là phần yêu cầu khá nhiều từ vựng, ngữ pháp, khả năng đọc
hiểu
- Bạn có 60 phút cho 5 phần,nên chọn phần dễ làm trước
- Theo mình sẽ làm bài theo thứ tự part 1-> 3-> 5 -> 2->4 vì đây là những bài
mình thấy từ dễ đến khó (theo ý kiến riêng) và khơng mât nhiều thời gian để
phân vân đáp án
- Nên làm bài nào thì tích đáp án vào tờ trả lời ln, tránh làm xong mới tích
mất thời gian
- Nên làm phần viết trước ( vì đọc viết thi chung) trong 90 phút. Vì phần viết
nếu đầu tư nhiều thời gian bạn sẽ được điểm cao kéo các phần khác.
- Về phần viết và nghe thì mình sẽ viết giới thiệu qua các phần và cách làm
bài sau nhé
×