Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và có thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.68 KB, 3 trang )

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp
chuyển quyền sở hữu phương tiện và có thay đổi cơ quan đăng ký phương
tiện
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận
tải Phú Yên (72 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên); Công chức tiếp nhận
hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian kiểm tra
phương tiện;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng
dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00' đến 11h30', chiều 13h30' đến 17h00'.
* Bước 3: Kiểm tra thực tế phương tiện
* Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Giao thông vận
tải Phú Yên theo các bước sau:
+ Nộp giấy biên nhận;
+ Nộp phí, lệ phí;
+ Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa.
Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h-h30 đến 17h00.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi
qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa;
+ Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;
+ Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương
tiện cũ;
+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải nộp
lệ phí trước bạ.
+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện


không thuộc diện đăng kiểm.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kế từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải Phú Yên.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: 70.000 đồng.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Mẫu số 3
+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện
không thuộc diện đăng kiểm theo quy định tại Mẫu số 8.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ
quan có thẩm quyền;
+ Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký
lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có
trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam;
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với
phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 Của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn
chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.
+ Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải
Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

×