Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Thuyết minh thiết kế tạm bơm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.84 KB, 5 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chiphí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chấtlượng và bảo trì cơng trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2846/QĐ-UB ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyênvề việc phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên khaithác thuỷ lợi Thái Nguyên;

Căn cứ hiện trạng xuống cấp cơng trình và thực tế quản lý vận hành trạm bơm từnhiều năm qua, nhất là hiện nay việc bơm nước gặp rất nhiều khó khăn vì cơng trình xảyra sự cố liên tục, tuy đơn vị quản lý đã có nhiều biện pháp khắc phục nhưng khơng giảiquyết được ổn định lâu dài mà chỉ là các giải pháp tình thế. Vì vậy cần phải sửa chữa cảitạo để đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất của cơng trình.

<b>II. KHÁI QT CƠNG TRÌNH </b>

Trạm bơm 7A bơm nước từ Kênh Chính hồ Núi, phụ trách tưới cho diện tích 500 halúa, hoa màu của xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên đã được xây dựng năm 1986, tuyếnkênh được kiên cố năm 2003-2004 và được sửa chữa phần máy bơm, kênh tưới đoạn từK0- K1+100m, trát lại phần bể xả vào năm 2015.

<b>III. HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ1. Hiện trạng cơng trình:</b>

Trạm bơm 7A được đầu tư xây dựng từ năm 1986, nhà trạm đã xuống cấp, hệ thốngđường ống và hệ thống điện bị hư hỏng, rị rỉ khơng đảm bảo an tồn. Tuyến kênh sautrạm bơm 7A được kiên cố hóa từ kênh đất năm 2003-2004. Hệ thống 03 máy bơm vàkênh tưới đã được sửa chữa vào năm 2015 hiện vẫn hoạt động tốt. Trong đó, đoạn từ K0-K1+100m thuộc phạm vi quản lý của công ty Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, đoạn cònlại và các tuyến nhánh thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Quyết Thắng.

Nhà trạm đã bị xuống cấp, thấm dột, khơng đảm bảo an tồn cho quản lý vận hành.Toàn bộ chõ bơm, ống hút, ống xả đã xuống cấp, biến dạng và rò rỉ nước. Do đó hệ thốngbơm nhà trạm bơm 7A đã mất một phần khả năng vận hành, đường ống D200 đã hưhỏng, tổn thất lớn việc cấp được nước lên tuyến kênh sau trạm bơm rất khó khăn. Bể hútbằng đá xây cần trát lại toàn bộ tường bể hút, trụ đỡ ống đã xuống cấp cần sửa chữa lại để

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

phù hợp với đường ống D200, mái taluy bằng đá xây cần trát lại, bể xả đã được sửa chữavà trát lại toàn bộ.

Hệ thống điện sử dụng đã lâu, hư hỏng xuống cấp, gây mất an toàn, các thiết bị điệnchưa đồng bộ, đầy đủ để đảm bảo an toàn khi vận hành. Như vậy, nếu không được cải tạosửa chữa kịp thời, hệ thống bơm khơng thể vận hành đúng thiết, có nguy cơ làm mất antồn trong q trình hoạt động, mất hồn tồn khả năng dẫn nước, khơng dẫn được nướckịp thời vụ, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất năm 2018-2019. Do vậy trạm bơm 7A rấtcần phải được cải tạo sửa chữa để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp của địa phương.

<b>2. Nguyên nhân hư hỏng:</b>

Trong quá trình khai thác sử dụng, để đảm bảo việc dẫn nước, hàng năm trạm bơm7A đơn vị quản lý đã tổ chức tu bổ, gia cố những vị trí xung yếu. Tuy nhiên nhà trạm xâydựng đã lâu, xuống cấp nghiêm trọng, khơng đảm bảo an tồn cho quản lý, vận hành, bảovệ trang thiết bị của trạm bơm nên thường xun xảy ra hiện tượng mất an tồn, rị rỉlượng nước bơm, khiến công tác quản lý vận hành hết sức khó khăn vất vả, tốn kém.

Ngun nhân chính là nhà trạm bơm chưa được đầu tư cải tạo sửa chữa hoàn chỉnhđồng bộ.

<b>3. Sự cần thiết phải đầu tư:</b>

Trong những năm qua hiệu quả từ trạm bơm 7A đã đem lại là vơ cùng to lớn, gópphần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, đời sống văn hoá, vật chất,tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Song trạm bơm 7A do thời gian sử dụng đãlâu, đã bị xuống cấp nghiêm trọng, khơng đảm bảo an tồn cơng trình và đáp ứng nhu cầuphục vụ sản xuất.

Vì vậy việc đầu tư sửa chữa trạm bơm 7A là cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo antồn cơng trình, chủ động dẫn nước, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất, thúc đẩy pháttriển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo thuậntiện trong q trình vận hành khai thác cơng trình.

<b>IV. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ QUY MƠ KẾT CẤU CƠNG TRÌNH1. Các chỉ tiêu thiết kế:</b>

- Cấp cơng trình: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơng trình thủy lợi - Các quyđịnh chủ yếu về thiết kế: QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT cơng trình thuộc cấp IV có:

+ Hệ số tưới lợi dụng kênh mương:  = 0,85.

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

B ng tính tốn l u lảng tính tốn lưu lượngưu lượng ưu lượngợngng

- Căn cứ vào hiện trạng kênh, chọn giải pháp kỹ thuật như sau:

Sửa chữa nhà trạm bơm và hệ thống điện, hệ thống đường ống. Giữ nguyên 03 máybơm LT270-12 và 02 động cơ điện 15kw -1500. Các hạng mục sửa chữa như đường vàonhà trạm, mái ta luy bên hữu đều nằm trong phần diện tích sử dụng và hành lang cơngtrình nên khơng phải giải phóng mặt bằng.

<b>3. Quy mơ kết cấu cơng trình:* Nhà quản lý vận hành:</b>

- Nhà quản lý gồm 02 tầng, diện tích mỗi sàn là 70m2. Tầng 1 đặt 03 tổ máy bơm vàcác hệ thống điện điều khiển. Tầng 2 dành cho quản lý với các hạng mục chính: 01 phịngtrực, 01 nhà bếp, 01 nhà vệ sinh, cầu và đường vào nhà.

- Mái bằng BTCT M200 và lợp tơn chống nóng, đảm bảo u cầu kỹ mỹ thuật.

- Nhà quản lý kết cấu là nhà khung BTCT M200 với hệ thống dầm và cột liên kết vớinhau, trần kết cấu bằng BTCT M200, tường nhà có kết cấu bằng gạch xây VXM M75,trát VXM75 dày 1,5cm

- Cầu vào nhà kết cấu bằng BTCT M200, đường vào nhà có chiều dài 30m, kết cấubằng BT M200 dày 20 cm, rộng 2m, dài 30m.

- Trát lại toàn bộ bể hút, mái taluy xây đá bằng VXM M75 dày 1,5cm.

- Bố trí các thiết bị điện, nước, trang thiết bị để đảm bảo vận hành cũng như bảo vệnhà trạm bơm.

<b>* Hệ thống máy bơm</b>

- Giữ nguyên 03 máy bơm và 02 động cơ đang hoạt động tốt. Thay thế 01 động cơđiện 15kw -1500 đã xuống cấp ; Thay thế toàn bộ đường ống hút và xả bằng ống thép mạkẽm D200 tổng chiều dài L=3x30m=90m, thay thế các phụ kiện ống đi kèm.

- Sửa chữa hệ thống điện 3 pha vận hành 03 tổ máy, thay thế dây dẫn, các thiết bịđiều khiển, bảo vệ đặt trong tủ điện.

<b>* Kênh tưới: - Giữ nguyên hệ thống kênh tưới.</b>

<i>(Chi tiết xem bản vẽ thiết kế)</i>

<b>V. DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH1. Những căn cứ để lập dự tốn:</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ vềQuản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Thơng tư số 05/2016 ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác địnhđơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 30/05/2018 của UBND tỉnh TháiNguyên về việc Công bố đơn giá nhân cơng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ xây dựngvề việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Quyết định số 79/QĐ- BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ xây dựngvề việc cơng bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

- Tỷ trọng các loại vật liệu cơ bản dùng trong thi cơng cơng trình: Theo Cẩm nangxây dựng cơng trình.

- Cự ly vận chuyển các loại vật liệu từ trung tâm nơi cung ứng đến chân cơng trìnhđược xác định theo thực tế.

- Bộ đơn giá XDCB tỉnh Thái Nguyên công bố theo quyết định số 1312/QĐ-UBND,ngày 26/5/2017 v/v Công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên.

- Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Thái nguyênvề việc ban hành quy định cước phí vận tải hàng hố bằng ơ tơ trên địa bàn tỉnh Tháinguyên.

- Giá thanh toán các loại vật liệu xây dựng tháng 8/2018 của Liên sở Xây dựng - Tàichính Thái Nguyên.

- Các quy định khác của Nhà nước có hiệu lực tại thời điểm.

<b>2. Dự tốn xây dựng cơng trình</b>

<b>Dự tốn đầu tư xây dựng cơng trình là: 1.800.000.000 đồng.</b>

<i>Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm triệu đồng. </i>

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.486.260.025 đồng- Chi phí quản lý dự án: 33.594.881 đồng- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 134.729.974 đồng- Chi phí khác: 73.122.706 đồng- Chi phí dự phịng: 72.292.414 đồng

<b>VI. U CẦU KỸ THUẬT</b>

Là cơng trình mang tính hệ thống, phục vụ lâu dài nên ngoài các yêu cầu chung vềkỹ, mỹ thuật, chất lượng xây dựng cơng trình, trong khi thi cơng cần đặc biệt chú ý đảmbảo sự lơgic chính xác giữa các hạng mục cơng trình.

<i>1. Vật liệu chế tạo vữa bê tông:</i>

- Xi măng sử dụng phải đạt tiêu chuẩn TCVN: 6260 - 2009.

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Cát, đá dăm theo tiêu chuẩn TCVN: 7570 2006: “Cốt liệu cho bê tông và vữa Yêu cầu kỹ thuật”.

-- Nước dùng trộn, bảo dưỡng bê tông là nước sạch theo TCVN 4506 -- 2012: “Nướcdùng cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật”.

<i>2. Sắt thép sử dụng: Phải đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: 5574 - 2012: “Kết</i>

cấu Bê tông và Bê tông cốt thép” và TCVN: 1658 - 2008 “Thép cốt bê tông”. Thép trướckhi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra các mẫu kéo, mẫu mối hàn theo quy phạm trướckhi sử dụng. Số lượng mẫu thí nghiệm theo TCVN 4453 - 1995.

<i>3. Thi công bê tông: </i>

Thi công bê tông phải tuân thủ theo qui phạm: TCVN 4453-1995 kết cấu bê tông vàBTCT tồn khối - Qui phạm thi cơng và nghiệm thu bê tơng.

Trong đó cần lưu ý một số điểm sau:

+ Phân đợt đổ bê tông: căn cứ vào qui phạm 4453-1995 và đặc điểm kết cấu của từnghạng mục, phân chia đợt đổ sao cho điểm dừng hợp lý về mặt chịu lực và cao không quá3m.

+ Đổ bê tông sàn, mái, dầm phải tiến hành đồng thời, đảm bảo phải liền khối.

+ Đổ và đầm bê tông: việc đổ và đầm bê tơng, u cầu phía nhà thầu thi cơng phải cóthiết kế thi cơng cụ thể đảm bảo qui phạm và yêu cầu của đồ án thiết kế.

- Khi dựng lắp ván khuôn phải thiết kế biện pháp đổ, tránh để vữa bê tông rơi tự do ởđộ cao > 1,5m.

- Trước khi đổ bê tông lớp mới phải đánh xờm, vệ sinh lớp bê tông cũ.

- Việc bố trí, lựa chọn các loại máy trộn, máy đầm và nhân lực thi công phải hợp lýđể bảo đảm khơng sinh khe lạnh trong q trình đổ bê tơng.

- Q trình thi cơng vữa bê tơng phải được kiểm tra và lấy mẫu thí nghiệm theo quiphạm hiện hành.

<b>VII. KẾT LUẬN:</b>

Để đảm bảo an tồn cơng trình và chủ động phục vụ cấp nước nông nghiệp cho địabàn xã hưởng lợi. Đề nghị các cấp ngành chức năng thẩm định để việc sửa chữa cải tạocơng trình sớm được triển khai./.

</div>

×