Tải bản đầy đủ (.pdf) (143 trang)

thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà x

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (54.48 MB, 143 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TOÀ NHÀ X </b>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

i

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài </b>

Lê Ngô Quốc Khiêm MSSV:16032851

<b>2. Tên đề tài :Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà X 3. Nhiệm vụ (Nội dung và số liệu ban đầu) </b>

<b>Các chương cần thực hiện trong đồ án : </b>

Chương 1: Giới thiệu ,tổng quan về đồ án Chương 2 : Thiết kế chiếu sáng

Chương 3: Đề nghị làm thêm một chương là chương 3 chiếu sáng sự cố

Chương 4: Tính tốn phụ tái (các thiết bị tiêu thụ điện, quạt, đèn, máy lạnh, động cơ vv..)

Chương 5: Chọn sơ đồ đi dây, dây, (mạng điện được chọn theo sơ đồ nào TT, TI , TN-C hay TN-S)

Chương 6: Thiết bị bảo vệ

Chương 7 :Tính toán ngắn mạch (tới tất cả các thiết bị như đèn, quạt v.v..) Chương 8 :Kiểm tra phối hợp CB

Chương 9: Kiểm tra dây (có đảm bảo điện áp không) và thiết bị bảo vệ Chương 10: Bù công suất và chọn máy biến áp

Chương 11: Nối đất chống sét và nối đất an toàn

<b> Các bản vẽ kèm trong đồ án </b>

1.Bản vẽ mặt bằng 2.Bản vẽ chiếu sáng

3.Bản vẽ sơ đồ nguyên lý (thể hiện toàn bộ nguyên lý hệ thống điện từ thiết bị áp đến các thiết bị)

4.Bản vẽ chống sét

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

ii

<b>4. Kết quả dự kiến (tóm tắt kết quả dự kiến đạt được) </b>

<b>Loại III </b>

- Báo cáo phân tích x

Lê Ngô Quốc Khiêm

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

iii

<b>5. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài </b>

Nguyễn Minh Hoàng MSSV:16016551

<b>6. Tên đề tài :Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà X 7. Nhiệm vụ (Nội dung và số liệu ban đầu) </b>

<b>Các chương cần thực hiện trong đồ án : </b>

Chương 1: Giới thiệu ,tổng quan về đồ án Chương 2 : Thiết kế chiếu sáng

Chương 3: Đề nghị làm thêm một chương là chương 3 chiếu sáng sự cố

Chương 4: Tính tốn phụ tái (các thiết bị tiêu thụ điện, quạt, đèn, máy lạnh, động cơ vv..)

Chương 5: Chọn sơ đồ đi dây, dây, (mạng điện được chọn theo sơ đồ nào TT, TI , TN-C hay TN-S)

Chương 6: Thiết bị bảo vệ

Chương 7 :Tính tốn ngắn mạch (tới tất cả các thiết bị như đèn, quạt v.v..) Chương 8 :Kiểm tra phối hợp CB

Chương 9: Kiểm tra dây (có đảm bảo điện áp không) và thiết bị bảo vệ Chương 10: Bù công suất và chọn máy biến áp

Chương 11: Nối đất chống sét và nối đất an toàn

<b> Các bản vẽ kèm trong đồ án </b>

1.Bản vẽ mặt bằng 2.Bản vẽ chiếu sáng

3.Bản vẽ sơ đồ nguyên lý (thể hiện toàn bộ nguyên lý hệ thống điện từ thiết bị áp đến các thiết bị)

4.Bản vẽ chống sét

<b>8. Kết quả dự kiến (tóm tắt kết quả dự kiến đạt được) </b>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>Loại III </b>

- Báo cáo phân tích x

Nguyễn Minh Hoàng

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

vi

<b>MỤC LỤC </b>

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP _________________________ i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ______________________________ v MỤC LỤC _____________________________________________________________ vi DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ ____________________________________________ xvi DANH SÁCH CÁC BẢNG ______________________________________________ xvii CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ___________________________________ 1 1.1.Tổng quan về đồ án cung cấp điện : _____________________________________ 1 1.1.1 Sơ lược :_______________________________________________________ 1 1.1.2 Những yêu cầu chủ yếu khi thiết kế hệ thống cung cấp điện : _____________ 2 1.2 giới thiệu tòa nhà X _________________________________________________ 3 1.3. Đặc điểm và yêu cầu cung cấp điện cho tòa nhà cao tầng. ___________________ 3 1.3.1. Các đặc điểm chung: ____________________________________________ 3 1.3.2. Những yêu cầu cấp điện cho nhà X: _________________________________ 4 1.3.3. Một số vấn đề chung khi thiết kế cung cấp điện: _______________________ 5 1.3.4 Về bố trí kết cấu mạng phân phối điện: _______________________________ 6 CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG _____________________________________ 7

2.1.Các bước tính tốn chiếu sáng cho các phòng (Phương pháp hệ số sử dụng của Pháp) ________________________________________________________________ 7

2.1.1.Xác định kích thước của phịng : ____________________________________ 7

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

vii

2.1.2.Xác định hệ số phản xạ ___________________________________________ 7 2.1.3.Xác định độ rọi tiêu chuẩn. ________________________________________ 8 2.1.4.Chọn nhiệt độ màu theo đồ thị kruithof: ______________________________ 8 2.1.5.Lựa chọn bóng đèn ______________________________________________ 8 2.1.6.Chọn chiều cao treo đèn __________________________________________ 8 2.1.7.Xác định khoảng cách giữa hai bộ đèn liên tiếp cực đại (𝒏𝒎𝒂𝒙) __________ 9 2.1.8.Tính tốn chỉ số địa điểm (hay chỉ số khơng gian ) và chỉ số phịng ________ 9 2.1.9.Hệ số bù d (áp dụng cho tính toán theo Pháp) _________________________ 9 2.1.10.Hệ số sử dụng U ______________________________________________ 10 2.1.11.Tính quang thơng tổng__________________________________________ 10 2.1.12.Xác định số bộ đèn ____________________________________________ 11 2.1.13.Phân bố các bộ đèn ____________________________________________ 11 2.2.Tính tốn và thiết kế chiếu sáng cho tầng 2. _____________________________ 11 2.2.1.Phòng 2.1 _____________________________________________________ 11 2.2.2.Nhà vệ sinh ___________________________________________________ 12 2.2.3.Khu cầu thang 1 ________________________________________________ 13 2.2.4.Khu hành lang 1 ________________________________________________ 14 2.2.5.Tính tốn chiếu sáng các khu vực cịn lại và tổng kết ___________________ 15 2.3.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 3 _____________________ 16 2.4.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 4 _____________________ 18 2.5.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 5 _____________________ 19 2.6.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 6 _____________________ 20 2.7.Tính toán chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 7. ____________________ 22 2.8.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 8 _____________________ 24

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

viii

2.9.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 9 _____________________ 26 2.10.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 10 ___________________ 28 2.11.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 11 ___________________ 29 2.12.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 12 ___________________ 31 2.13.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 13 ___________________ 32 2.14.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 14 ___________________ 33 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG SỰ CỐ ______________________________ 35 3.1 Giới thiệu về hệ thống chiếu sáng sự cố _________________________________ 35 3.1.1 Các loại hệ thống chiếu sáng khẩn cấp ______________________________ 36 3.1.2 Phạm vi áp dụng _______________________________________________ 36 3.1.3 Các quy định về hệ thống chiếu sáng sự cố __________________________ 37 3.2 . Cấu tạo và nguyên lý hoạt động ______________________________________ 38 3.2.1 Cấu tạo hệ thống đèn chiếu sáng sự cố ______________________________ 38 3.2.2 Nguyên lý hoạt động ____________________________________________ 38 3.3. Ưu điểm _________________________________________________________ 39 3.4 Cách lắp đèn chiếu sáng sự cố ________________________________________ 39 3.4.1 Các quy định về lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố _________________________ 40 3.4.2 Một số đèn được sử dụng phổ biến hiện nay __________________________ 40 CHƯƠNG 4 : TÍNH TỐN PHỤ TẢI ______________________________________ 43 4.1.Cơ sở lý thuyết. ___________________________________________________ 43 4.1.1.Thông số bộ đèn huỳnh quang ____________________________________ 43 4.1.2.Thông số quạt đảo trần __________________________________________ 43 4.1.3.Thông số kỹ thuật máy khắc CNC 1 đầu _____________________________ 43 4.1.4.Thông số của ổ cắm _____________________________________________ 43

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

ix

4.1.5.Thông số máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-1 pha (5.0Hp) Inverter Gas R32 ______________________________________________________________ 43 4.1.6.Thông số máy lạnh 1 pha treo tường ________________________________ 44 4.1.7.Hệ số sử dụng (ku) _____________________________________________ 44 4.1.8.Hệ số đồng thời (ks) ____________________________________________ 44 4.1.9.Cơng thức tính tốn _____________________________________________ 45 4.1.10.Xác định tâm phụ tải.___________________________________________ 45 4.2.Tính tốn phụ tải cho tầng 2. _________________________________________ 46 4.2.1.Phòng 2.1 _____________________________________________________ 46 4.2.2.Phòng 2.2 _____________________________________________________ 50 4.2.3.Phòng 2.3 _____________________________________________________ 52 4.2.4.Tính tốn phụ tải các khu hành lang ,cầu thang và nhà vệ sinh của tầng 2___ 54 4.2.5.Tính tốn phụ tải cho các phòng còn lại và tổng kết ____________________ 56 4.3.Tính tốn phụ tải cho tầng 3 __________________________________________ 59 4.4.Tính tốn phụ tải cho tầng 4 __________________________________________ 63 4.5. Tính tốn phụ tải cho tầng 5 _________________________________________ 65 4.6. Tính tốn phụ tải cho tầng 6 _________________________________________ 68 4.7. Tính tốn phụ tải cho tầng 7 _________________________________________ 72 4.8. Tính tốn phụ tải cho tầng 8 _________________________________________ 75 4.9.Tính tốn phụ tải cho tầng 9 __________________________________________ 78 4.10.Tính tốn phụ tải cho tầng 10 ________________________________________ 81 4.11.Tính tốn phụ tải cho tầng 11 ________________________________________ 84 4.12.Tính tốn phụ tải cho tầng 12 ________________________________________ 87 4.13.Tính tốn phụ tải cho tầng 13 ________________________________________ 90 4.14.Tính toán phụ tải cho tầng 14 ________________________________________ 92

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

x

4.15.Tính tốn phụ tải cho cả tịa nhà ______________________________________ 96 CHƯƠNG 5 :LỰA CHỌN SƠ ĐỒ ĐI DÂY VÀ DÂY DẪN _____________________ 97 5.1.Các điều kiện để lựa chọn dây dẫn _____________________________________ 97 5.2.Các bước tiến hành xác định dây dẫn ___________________________________ 98 5.3.Lựa chọn dây dẫn cho từng thiết bị điện ________________________________ 98 5.3.1.Thiết bị đèn ___________________________________________________ 98 5.3.2.Thiết bị quạt ___________________________________________________ 99 5.3.3.Thiết bị ổ cắm _________________________________________________ 99 5.3.4.Thiết bị máy lạnh treo tường _____________________________________ 100 5.3.5.Thiết bị máy lạnh âm trần _______________________________________ 100 5.3.6.Thiết bị máy khắc CNC _________________________________________ 100 5.4.Lựa chọn dây dẫn đi từ các phòng đến tủ phân phối các tầng _______________ 101 5.4.1.Tầng 2 ______________________________________________________ 101 5.4.2.Tầng 3 ______________________________________________________ 105 5.4.3.Tầng 4 ______________________________________________________ 107 5.4.4.Tầng 5 ______________________________________________________ 108 5.4.5.Tầng 6 ______________________________________________________ 109 5.4.6.Tầng 7 ______________________________________________________ 110 5.4.7.Tầng 8 ______________________________________________________ 111 5.4.8.Tầng 9 ______________________________________________________ 112 5.4.9.Tầng 10 _____________________________________________________ 114 5.4.10.Tầng 11 ____________________________________________________ 115 5.4.11.Tầng 12 ____________________________________________________ 115 5.4.12.Tầng 13 ____________________________________________________ 116

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

xi

5.4.13.Tầng 14 ____________________________________________________ 118 5.4.14.Chọn dây dẫn nối từ các tủ phân phối các tầng đến tủ phân phối tổng của tòa nhà _____________________________________________________________ 119 5.4.15.Chọn dây dẫn nối từ các tủ phân phối tổng của tòa nhà đến máy biến áp _ 120 5.5 .Lựa chọn thanh cái _______________________________________________ 120 5.5.1 .Cơ sở lý thuyết lựa chọn thanh cái ________________________________ 120 5.5.2 .Chọn thanh cái cho tủ phân phối tổng của tòa nhà ____________________ 121 5.5.3 Chọn thanh cái cho tủ phân phối các tầng,các phòng _________________ 122 CHƯƠNG 6: CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ CB ________________________________ 123 6.1.Cơ sở lý thuyết ___________________________________________________ 123 6.1.1.Khái niệm ___________________________________________________ 123 6.1.2.Phân loại ____________________________________________________ 123 6.1.3.Điều kiện để lựa chọn CB _______________________________________ 124 6.2.Lựa chọn CB cho các thiết bị ________________________________________ 125 6.2.1.Máy lạnh treo tường ___________________________________________ 125 6.2.2.Máy lạnh âm trần ______________________________________________ 125 6.2.3.Máy khắc CNC _______________________________________________ 125 6.3.Lựa chọn CB cho mỗi phòng và mỗi tầng ______________________________ 125 6.3.1.Tầng 2 ______________________________________________________ 125 6.3.2.Tầng 3 ______________________________________________________ 126 6.3.3.Tầng 4 ______________________________________________________ 127 5.3.4.Tầng 5 ______________________________________________________ 128 6.3.5.Tầng 6 ______________________________________________________ 129 6.3.6.Tầng 7 ______________________________________________________ 130 6.3.7.Tầng 8 ______________________________________________________ 131

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

xii

6.3.8.Tầng 9 ______________________________________________________ 132 6.3.9.Tầng 10 _____________________________________________________ 133 6.3.10.Tầng 11 ____________________________________________________ 134 6.3.11.Tầng 12 ____________________________________________________ 134 6.3.12.Tầng 13 ____________________________________________________ 135 6.3.13.Tầng 14 ____________________________________________________ 136 6.4.Lựa chọn CB cho tủ phân phối các tầng và tủ phân phối tổng _______________ 137 CHƯƠNG 7 : TÍNH TỐN NGẮN MẠCH _________________________________ 138 7.1. Tính tốn ngắn ba pha tại điểm bất kì của lưới hạ thế ____________________ 138 7.1.1.Phương pháp tính tổng trở 𝒁𝑻 ____________________________________ 138 7.1.2.Xác định tổng trở của các phần tử trong tính tốn ngắn mạch ___________ 138 7.2.Tính tốn ngắn mạch cho tịa nhà X ___________________________________ 140 7.2.1.Từ máy biến áp đến thanh cái tủ phân phối tổng _____________________ 140 7.2.2 Ngắn mạch tại thanh cái tủ phân phối các tầng và các phòng ____________ 141 7.2.3.Ngắn mạch tại tất cả các phòng của mỗi tầng ________________________ 143 7.3 .Ngắn mạch tại các thiết bị (máy lạnh ,máy khắc CNC ) ___________________ 155 7.3.1.Ngắn mạch thiết bị máy khắc CNC ________________________________ 156 7.3.2 .Ngắn mạch tại thiết bị máy lạnh âm trần ___________________________ 156 7.3.3.Ngắn mạch tại thiết bị máy lạnh treo tường _________________________ 157 CHƯƠNG 8 :KIỂM TRA PHỐI HỢP CB ___________________________________ 159 8.1.Lựa chọn CB theo điều kiện làm việc sự cố _____________________________ 159 8.1.1.Chọn CB cho tủ phân phối tổng và các tủ phân phối các tầng ___________ 159 8.1.2 .Lựa chọn CB cho các phòng ____________________________________ 160 8.1.3.Lựa chọn CB cho các thiết bị ____________________________________ 171

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

xiii

8.1.4.Kiểm tra phối hợp CB _________________________________________ 171 CHƯƠNG 9 : KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ _________________ 172 9.1.Cơ sở lý thuyết ___________________________________________________ 172 9.2.Tính tốn sụt áp từ máy biến áp đến tủ phân phối tổng ____________________ 173 9.3.Tính tốn sụt áp từ máy biến áp đến tủ phân phối các tầng _________________ 173 9.3.1 Tầng 2 ______________________________________________________ 173 9.3.2.Các tầng cịn lại _______________________________________________ 174 9.4.Tính tốn sụt áp từ máy biến áp đến các phòng. _________________________ 174 9.4.1.Các phòng ở tầng 2 ____________________________________________ 174 9.5.2. Các phòng ở tầng 3 ____________________________________________ 176 9.5.3. Các phòng ở tầng 4 ____________________________________________ 177 9.5.4. Các phòng ở tầng 5 ____________________________________________ 177 9.5.5.Các phòng ở tầng 6 ____________________________________________ 178 9.5.6.Các phòng ở tầng 7 ____________________________________________ 179 9.5.7.Các phòng ở tầng 8 ____________________________________________ 180 9.5.8.Các phòng ở tầng 9 ____________________________________________ 181 9.5.9.Các phòng ở tầng 10 ___________________________________________ 182 9.5.10.Các phòng ở tầng 11 __________________________________________ 183 9.5.11.Các phòng ở tầng 12 __________________________________________ 184 9.5.12.Các phòng ở tầng 13 __________________________________________ 185 9.5.13.Các phịng ở tầng 14 __________________________________________ 185 9.5.Tính tốn sụt áp từ máy biến áp đến từng thiết bị ________________________ 186 9.5.1.Sụt áp trên các nhóm thiết bị và các tủ động lực ______________________ 186 9.6.2.Sụt áp từ máy biến áp đến thiết bị đèn _____________________________ 187

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

xiv

9.6.3.Sụt áp từ máy biến áp đến thiết bị quạt _____________________________ 188 9.6.4.Sụt áp từ máy biến áp đến thiết bị ổ cắm ___________________________ 188 9.6.5.Sụt áp từ máy biến áp đến thiết bị máy lạnh âm trần __________________ 189 9.6.6.Sụt áp từ máy biến áp đến thiết bị máy lạnh treo tường ________________ 190 9.6.7.Sụt áp từ máy biến áp đến thiết bị máy khắc CNC ____________________ 190 9.6.Kiểm tra dây dẫn kết hợp CB ________________________________________ 191 CHƯƠNG 10 : BÙ CÔNG SUẤT VÀ CHỌN MÁY BIẾN ÁP __________________ 192 10.1 Bù công suất phản kháng __________________________________________ 192 10.1.1 Tác dụng của việc bù công suất phản kháng : _______________________ 192 10.1.2Vị trí đặt tụ bù ________________________________________________ 193 10.1.3 Bù công suất phản kháng cho tòa nhà X: __________________________ 194 10.1.4 Lựa chọn tụ bù _______________________________________________ 195 10.1.5 Điều chỉnh dung lượng bù : ____________________________________ 196 10.2.Chọn máy biến áp ________________________________________________ 196 10.2.1.Giới thiệu về máy biến áp ______________________________________ 196 10.2.2.Chọn số lượng và công suất máy biến áp __________________________ 196 10.2.3.Chọn máy biến áp và nguồn dự phòng cho tòa nhà X ________________ 198 CHƯƠNG 11 : NỐI ĐẤT CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT AN TOÀN ______________ 200 11.1 Khái niệm về sét và bảo vệ chống sét : _______________________________ 200 11.1.1 Khái niệm về sét : ____________________________________________ 200 11.1.2 Các hậu quả của sét và việc bảo vệ chống sét trực tiếp : ______________ 200 11.2 Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp : ____________________________________ 201 11.2.1 Các nguyên tắc bảo vệ : ________________________________________ 201 11.2.2 Bảo vệ dùng kim thu sét : ______________________________________ 201

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

xv

11.2.3 Bảo vệ chống sét dùng đầu thu sét ESE ___________________________ 202 11.3 Tính tốn bảo vệ cho tồn cơng trình : _________________________________ 205 TÀI LIỆU THAM KHẢO _______________________________________________ 209 PHỤ LỤC ____________________________________________________________ 210 LỜI CẢM ƠN _________________________________________________________ 211

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

xvi

<b>DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ </b>

<i><small>Hình 2.1 Bảng độ rọi và nhiệt độ ___________________________________________________________________ 8Hình 5.1,Bảng tra hệ số 𝐾2 dựa vào số mạch đi chung (Sách thiết kế cung cấp điện theo chuẩn IEC) ___________ 97Hình 5.2,Bảng tra hệ số 𝐾3 dựa theo nhiệt độ môi trường (Sách thiết kế cung cấp điện theo chuẩn IEC) ________ 98Hình 5.3,Bảng tra tiết diện thanh cái ứng với dòng điện đánh giá ______________________________________ 121Hình 6.1,Hình ảnh MCB ________________________________________________________________________ 123Hình 6.2,Hình ảnh MCCB _______________________________________________________________________ 124Hình 11.1.Hình minh họa nguyên tắc tính tốn vùng bảo vệ ___________________________________________ 201Hình 11.2.Hình ảnh bán kính tác động của tia sét ___________________________________________________ 205Hình 11.3. Hình biểu diễn số cọc sắt cần dùng ______________________________________________________ 208</small></i>

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

xvii

<b>DANH SÁCH CÁC BẢNG </b>

<i><small>Bảng 2.1 Bảng hệ số phản xạ của vật liệu____________________________________________________________ 7Bảng 2.2.Bảng tra trị số 𝑛𝑚𝑎𝑥 theo độ cao treo đèn __________________________________________________ 9Bảng 2.3.Bảng hệ số bù d ________________________________________________________________________ 9Bảng 2.4.Bảng tra 𝑈𝑑 theo hệ số phản xạ và chỉ số địa điểm ___________________________________________ 10Bảng 2.5.Bảng tỉ lệ bố trí đèn theo kích thước phịng _________________________________________________ 11Bảng 2.6.Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 2 ___________________________________________________ 15Bảng 2.7 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 3 ___________________________________________________ 16Bảng 2.8 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 4 ___________________________________________________ 18Bảng 2.9 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 5 ___________________________________________________ 19Bảng 2.10 Bảng kết quả tính toán chiếu sáng tầng 6 __________________________________________________ 20Bảng 2.11 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 7 __________________________________________________ 22Bảng 2.12 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 8 __________________________________________________ 24Bảng 2.13 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 9 __________________________________________________ 26Bảng 2.14 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 10 _________________________________________________ 28Bảng 2.15 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 11 _________________________________________________ 29Bảng 2.16 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 12 _________________________________________________ 31Bảng 2.17 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 13 _________________________________________________ 32Bảng 2.18 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 14 _________________________________________________ 33Bảng 3.1. Bảng chiều cao đèn tối đa theo cường độ chói ______________________________________________ 37Bảng 4.1 Bảng hệ số đồng thời cho tủ phân phối ( IEC 439 ) ____________________________________________ 44Bảng 4.2.Bảng thông số các thiết bị _______________________________________________________________ 45Bảng 4.3 Bảng thơng số phụ tải phịng 2.1 __________________________________________________________ 56Bảng 4.4 Bảng thông số phụ tải phịng 2.2 đến 2.9 ___________________________________________________ 56Bảng 4.5 Bảng thơng số phụ tải khu vực công cộng tầng 2 _____________________________________________ 57Bảng 4.6 Bảng phân pha các tải tầng 2 ____________________________________________________________ 58Bảng 4.7 Bảng thông số phụ tải phịng 3.1 đến 3.15 __________________________________________________ 60Bảng 4.8 Bảng thơng số phụ tải khu vực công cộng tầng 3 _____________________________________________ 61Bảng 4.9 Bảng thơng số phụ tải phịng 4.1 đến 4.8 ___________________________________________________ 63Bảng 4.10 Bảng thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 4 ___________________________________________ 64Bảng 4.11 Bảng thơng số phụ tải phịng 5.1 đến 5.21 _________________________________________________ 65Bảng 4.12 Bảng thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 5 ____________________________________________ 67Bảng 4.13 Bảng thơng số phụ tải phịng 6.1 đến 6.17 _________________________________________________ 69Bảng 4.14 Bảng thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 6 ____________________________________________ 70Bảng 4.15 Bảng thơng số phụ tải phịng 7.1 đến 7.21 _________________________________________________ 72</small></i>

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

xviii

<i><small>Bảng 4.16 Bảng thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 7 ____________________________________________ 73Bảng 4.17 Bảng thơng số phụ tải phịng 8.1 đến 8.21 _________________________________________________ 75Bảng 4.17 Bảng thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 8 ____________________________________________ 76Bảng 4.18 Bảng thông số phụ tải phòng 9.1 đến 9.18 _________________________________________________ 78Bảng 4.19 thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 9 _________________________________________________ 79Bảng 4.20 Bảng thơng số phụ tải phịng 10.1 đến 10.14 _______________________________________________ 81Bảng 4.21 thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 10________________________________________________ 82Bảng 4.22 Bảng thơng số phụ tải phịng 11.1 đến 11.9 ________________________________________________ 84Bảng 4.23 thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 11________________________________________________ 85Bảng 4.24.Bảng thông số phụ tải phịng 12.1 đến 12.10 _______________________________________________ 87Bảng 4.25.Bảng thơng số phụ tải khu vực công cộng tầng 12 __________________________________________ 88Bảng 4.26.Bảng thơng số phụ tải phịng 13.1 đến 13.10 _______________________________________________ 90Bảng 4.27. Bảng thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 13 __________________________________________ 91Bảng 4.28.Bảng thơng số phụ tải phịng 14.1 đến 14.10 _______________________________________________ 93Bảng 4.29.Bảng thông số phụ tải khu vực công cộng tầng 14 ___________________________________________ 94Bảng 4.30.Bảng thông số phụ tải các tầng __________________________________________________________ 96Bảng 5.1.Bảng chọn dây dẫn cho các thiết bị _______________________________________________________ 101Bảng 5.2.Bảng lựa chọn dây dẫn phòng 2.1 ________________________________________________________ 104Bảng 5.3.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 2 ___________________________________________________________ 105Bảng 5.4.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 3 ___________________________________________________________ 106Bảng 5.5.Bảng lựa chọn dây dẫn phòng 4.5 ________________________________________________________ 107Bảng 5.6.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 4 ___________________________________________________________ 107Bảng 5.7.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 5 ___________________________________________________________ 108Bảng 5.8.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 6 ___________________________________________________________ 109Bảng 5.9.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 7 ___________________________________________________________ 110Bảng 5.10.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 8 __________________________________________________________ 112Bảng 5.11.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 9 __________________________________________________________ 113Bảng 5.12.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 10 _________________________________________________________ 114Bảng 5.13.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 11 _________________________________________________________ 115Bảng 5.14.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 12 _________________________________________________________ 116Bảng 5.15.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 13 _________________________________________________________ 117Bảng 5.16.Bảng lựa chọn dây dẫn tầng 14 _________________________________________________________ 118Bảng 5.17.Bảng lựa chọn dây dẫn các tầng ________________________________________________________ 119Bảng 5.18 Bảng chọn thanh cái các tầng __________________________________________________________ 122Bảng 6.1 Bảng chọn CB phòng 2.1 _______________________________________________________________ 125Bảng 6.2 Bảng chọn CB các phòng tầng 2 __________________________________________________________ 126</small></i>

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

xix

<i><small>Bảng 6.3 Bảng chọn CB các phòng tầng 3 __________________________________________________________ 126Bảng 6.4 Bảng chọn CB phòng 4.5 _______________________________________________________________ 127Bảng 6.5 Bảng chọn CB các phòng tầng 4 __________________________________________________________ 128Bảng 6.6 Bảng chọn CB các phòng tầng 5 __________________________________________________________ 128Bảng 6.7 Bảng chọn CB các phòng tầng 6 __________________________________________________________ 129Bảng 6.8 Bảng chọn CB các phòng tầng 7 __________________________________________________________ 130Bảng 6.9 Bảng chọn CB các phòng tầng 8 __________________________________________________________ 131Bảng 6.10 Bảng chọn CB các phòng tầng 9 ________________________________________________________ 132Bảng 6.11 Bảng chọn CB các phòng tầng 10 _______________________________________________________ 133Bảng 6.12 Bảng chọn CB các phòng tầng 11 _______________________________________________________ 134Bảng 6.13 Bảng chọn CB các phòng tầng 12 _______________________________________________________ 134Bảng 6.14 Bảng chọn CB các phòng tầng 13 _______________________________________________________ 135Bảng 6.15 Bảng chọn CB các phòng tầng 14 _______________________________________________________ 136Bảng 6.16 Bảng chọn CB các tầng ________________________________________________________________ 137Bảng 7.1.Bảng tính toán ngắn mạch các tầng ______________________________________________________ 141Bảng 7.2 Bảng tính tốn ngắn mạch phịng 2.1 và 4.5 _______________________________________________ 142Bảng 7.3 Bảng tính tốn ngắn mạch các tủ phịng 2.1 ________________________________________________ 143Bảng 7.4 Bảng tính tốn ngắn mạch các phòng tầng 2 _______________________________________________ 144Bảng 7.5 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 3 _______________________________________________ 144Bảng 7.6 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 4 _______________________________________________ 145Bảng 7.7 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 5 _______________________________________________ 146Bảng 7.8 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 6 _______________________________________________ 147Bảng 7.9 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 7 _______________________________________________ 148Bảng 7.10 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 8 ______________________________________________ 149Bảng 7.11 Bảng tính tốn ngắn mạch các phòng tầng 9 ______________________________________________ 150Bảng 7.12 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 10 _____________________________________________ 151Bảng 7.13 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 11 _____________________________________________ 152Bảng 7.14 Bảng tính tốn ngắn mạch các phòng tầng 12 _____________________________________________ 153Bảng 7.15 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 13 _____________________________________________ 154Bảng 7.16 Bảng tính tốn ngắn mạch các phịng tầng 14 _____________________________________________ 155Bảng 7.17 Bảng tính tốn ngắn mạch máy lạnh âm trần tại các phòng __________________________________ 157Bảng 7.18 Bảng tính tốn ngắn mạch máy lạnh treo tường các phòng __________________________________ 158Bảng 8.1.Bảng chọn CB tủ phân phối tổng và các tầng _______________________________________________ 159Bảng 8.2 .Bảng CB các phòng tầng 2 và các tủ động lực phòng 2.1 _____________________________________ 160Bảng 8.3.Bảng CB các phòng tầng 3 ______________________________________________________________ 161Bảng 8.4 .Bảng CB các phịng tầng 4 và nhóm thiết bị phịng 4.5 _______________________________________ 162</small></i>

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

xx

<i><small>Bảng 8.5 .Bảng CB các phòng tầng 5 _____________________________________________________________ 162Bảng 8.6 .Bảng CB các phòng tầng 6 _____________________________________________________________ 163Bảng 8.7.Bảng CB các phòng tầng 7 ______________________________________________________________ 164Bảng 8.8 .Bảng CB các phòng tầng 8 _____________________________________________________________ 165Bảng 8.9 .Bảng CB các phòng tầng 9 _____________________________________________________________ 166Bảng 8.10 .Bảng CB các phòng tầng 10 ___________________________________________________________ 167Bảng 8.11 .Bảng CB các phòng tầng 11 ___________________________________________________________ 168Bảng 8.12 .Bảng CB các phòng tầng 12 ___________________________________________________________ 169Bảng 8.13 .Bảng CB các phòng tầng 13 ___________________________________________________________ 169Bảng 8.14 .Bảng CB các phòng tầng 14 ___________________________________________________________ 170Bảng 8.15 .Bảng CB các thiết bị __________________________________________________________________ 171Bảng 9.1.Cơng thức tính tốn sụt áp______________________________________________________________ 172Bảng 9.2 Bảng tính tốn sụt áp tại các tầng ________________________________________________________ 174Bảng 9.3 Bảng tính tốn sụt áp tại các phịng tầng 2 ________________________________________________ 175Bảng 9.4 Bảng tính tốn sụt áp tại các phòng tầng 3 ________________________________________________ 176Bảng 9.5 Bảng tính tốn sụt áp tại các phịng tầng 4 ________________________________________________ 177Bảng 9.6 Bảng tính tốn sụt áp tại các phòng tầng 5 ________________________________________________ 177Bảng 9.7 Bảng tính tốn sụt áp tại các phịng tầng 6 ________________________________________________ 178Bảng 9.8 Bảng tính tốn sụt áp tại các phòng tầng 7 ________________________________________________ 179Bảng 9.9 Bảng tính tốn sụt áp tại các phịng tầng 8 ________________________________________________ 180Bảng 9.10 Bảng tính tốn sụt áp tại các phòng tầng 9 _______________________________________________ 182Bảng 9.11 Bảng tính tốn sụt áp tại các phịng tầng 10 ______________________________________________ 183Bảng 9.12 Bảng tính tốn sụt áp tại các phòng tầng 11 ______________________________________________ 183Bảng 9.13 Bảng tính tốn sụt áp tại các phịng tầng 12 ______________________________________________ 184Bảng 9.14 Bảng tính tốn sụt áp tại các phòng tầng 13 ______________________________________________ 185Bảng 9.15 Bảng tính tốn sụt áp tại các phịng tầng 14 ______________________________________________ 185Bảng 9.16 Bảng tính tốn sụt áp tại các nhóm thiết bị _______________________________________________ 186Bảng 9.17 Bảng tính tốn sụt áp tại thiết bị đèn ____________________________________________________ 187Bảng 9.18 Bảng tính tốn sụt áp tại thiết bị quạt____________________________________________________ 188Bảng 9.19 Bảng tính toán sụt áp tại thiết bị ổ cắm __________________________________________________ 188Bảng 9.20 Bảng tính tốn sụt áp tại thiết bị máy lạnh âm trần _________________________________________ 189Bảng 9.21 Bảng tính tốn sụt áp tại thiết bị máy lạnh treo tường ______________________________________ 190Bảng.11.1 bán kính bảo vệ của các loại đầu thu sét ESE, theo độ cao lắp đặt kim _________________________ 203Bảng 11.2.Bảng bán kính cạnh tranh _____________________________________________________________ 204</small></i>

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

1

<b>CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN </b>

<b>1.1.Tổng quan về đồ án cung cấp điện : 1.1.1 Sơ lược : </b>

Ngày nay, điện năng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của con người. Chính vì những ưu điểm vượt trội của nó so với các nguồn năng lượng khác (dễ chuyển thành các dạng năng lượng khác, dễ truyền tải đi xa, hiệu suất cao…), mà điện năng được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ … cho đến phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình. Hiện tại, có thể nói rằng không một quốc gia nào trên thế giới không sản xuất và tiêu thụ điện năng, và trong tương lai thì nhu cầu của con người về nguồn năng lượng đặc biệt này sẽ vẫn tiếp tục tăng cao.

Công nghiệp điện lực ở nước ta đóng vai trị quan trọng trong cơng cuộc xây dựng hiện đại hoá đất nước. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang có những bước nhảy vọt đáng kể, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Nhu cầu điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt không ngừng tăng trưởng. Nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu về năng lượng điện, Đảng và nhà nước đã quan tâm đầu tư mọi mặt về cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề và đặc biệt chú trọng tới việc đưa lưới điện quốc gia tới mọi miền đất nước, cung cấp điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

Cùng vơí xu thế hội nhập quốc tế hiện nay là vịêc mở rộng quan hệ quốc tế, ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến với chúng ta. Do vậy, vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải thiết kế các hệ thống cung cấp điện một cách có bài bản và đúng quy cách, phù hợp với các tiêu chuẫn kỹ thuật hiện hành. Có như thế thì chúng ta mới có thể theo kịp với trình độ của các nước. Tuy nhiên, việc tính toán thiết kế cung cấp là một công việc hết sức khó khăn đòi hỏi ở nhà thiết kế ngoài lĩnh vực về chun mơn kỹ tḥt cịn phải có sự hiểu biết về mọi mặt về môi trường, xã hội, đối tượng cấp điện…

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

2

<b>1.1.2 Những yêu cầu chủ yếu khi thiết kế hệ thống cung cấp điện : </b>

Thiết kế hệ thống cung cấp điện như một tổng thể v lựa chọn cc phần tử của hệ thống sao cho cc phần tử ny đp ứng được cc yu cầu kỹ thuật, vận hnh an tồn v kinh tế. Trong đĩ mục tiu chính l đảm bảo cho hộ tiu thụ luơn đủ điện năng với chất lượng nằm trong phạm vi cho php.

Trong qu trình thiết kế điện, một phương n lựa chọn được coi l hợp lý khi nĩ thoả mn cc yu cầu:

 Tính khả thi cao.  Vốn đầu tư nhỏ.

 Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tuy theo mức độ tính chất phụ tải.  Chi phí vận hnh hng năm thấp.

 Đảm bảo an tồn cho người v thiết bị.  Thuận tiện cho việc bảo dưỡng v sửa chữa.

Đảm bảo chất lượng điện, nhất l đảm bảo độ lệch v độ dao động điện p b nhất v nằm trong giới hạn cho php so với định mức.

Ngồi ra, khi thiết kế cung cấp điện cũng cần ch ý tới cc yu cầu pht triển phụ tải tương lai, giảm ngắn thời gian thi cơng lắp đặt v tính mỹ quan của cơng trình.

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

3

<b>1.2 giới thiệu tòa nhà X </b>

Địa điểm : 12 Nguyễn Văn Bảo , phường 4 , Gò Vấp , Tphcm  Diện tích xây dựng tịa nhà X : 35,2 x 36,8 m2

 Chức năng tòa nhà X gồm :

 Tầng 2 được sử dụng làm sảnh chính , văn phịng và xưởng cơ khí.  Tầng 3 đến tầng 14 được sử dụng làm văn phòng và phòng học .  Hệ thống giao thông đứng gồm 4 thang máy , 2 thang bộ

<b>1.3. Đặc điểm và yêu cầu cung cấp điện cho tòa nhà cao tầng. 1.3.1. Các đặc điểm chung: </b>

Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, hội nhập với khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực cung cấp điện, nhiều thiết bị điện mới đã được đưa vào sử dụng. Ngoài các nhà máy xí nghiệp hiện đại được xây dưng thì ngày nay cịn x́t hiện một loại cơng trình đặc biệt đó là các nhà cao tầng dùng làm các văn phòng, phòng học , phòng kỹ thuật, khách sạn, hay các trung tâm thương mại. Để thiết kế hệ thống cung cấp điện cho toà nhà đảm bảo các chỉ tiêu, người thiết kế cần nắm được một số đặc điểm cơ bản sau:

- Phụ tải phong phú, đa dạng (điện áp, công suất, số pha, ...).

- Phụ tải tập trung trong không gian hẹp, mật độ phụ tải tương đối cao. - Có các hệ thống cấp nguồn dự phịng (ắc quy, máy phát, ...).

- Khơng gian lắp đặt bị hạn chế nên phải bố trí hợp lý đồng thời phải thỏa mãn các yêu cầu về mỹ thuật trong kiến trúc xây dựng.

- Yêu cầu cao về chế độ làm việc và an toàn cho người sử dụng.

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

4

<b>1.3.2. Những yêu cầu cấp điện cho nhà X: </b>

Một phương án cung cấp điện được xem là hợp lý khi thỏa mãn được các yêu cầu sau:

a) Độ tin cậy cung cấp điện:

Là khả năng cung cấp điện liên tục cho các thiết bị điện, ở đây độ tin cậy tùy thuộc vào tính chất quan trọng của các loại thiết bị cần phải hoạt động liên tục khi nguồn điện lưới bị mất, đảm bảo an toàn cho hoạt động của mọi thiết bị trong toà nhà như động cơ thang máy, thang cuốn, bơm nước, đèn chiếu sáng sự cố, ...

Người thiết kế cần có phương án cung cấp điện cho tịa nhà khi khơng có điện lưới, đảm bảo tòa nhà phải được cấp điện bằng 2 nguồn. Ngoài độ tin cậy cấp điện, cần đặc biệt chú đến vấn đề an tồn, phịng chống cháy nổ.

b) Chất lượng điện năng:

Chất lượng điện rất quan trọng đối với những cơng trình có quy mơ lớn, nhất là những tòa nhà cao cấp đa chức năng,

Chất lượng điện năng được đánh giá qua hai chỉ tiêu: Tần số f và điện áp U.

- Tần số: Do cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia điều chỉnh.

- Điện áp: Là vấn đề cần phải quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành và tuổi thọ của thiết bị. Vì vậy phải ln đảm bảo độ lệch điện áp nằm trong phạm vi ± 5% Uđm

c) An toàn cung cấp điện:

Hệ thống cung cấp điện phải được vận hành an toàn đối với người và thiết bị. Muốn đạt được yêu cầu đó, người thiết kế phải chọn sơ đồ cung cấp điện hợp lý, rõ ràng, mạch lạc để tránh được nhầm lẫn trong vận hành; các thiết bị điện phải được chọn đúng tính năng sử dụng, đúng chủng loại.

Công tác xây dựng, lắp đặt hệ thống cung cấp điện ảnh hưởng lớn đến độ an toàn cung cấp điện.

Cuối cùng, việc vận hành quản lý hệ thống điện có vai trò đặc biệt quan trọng. Những cán bộ kỹ thuật quản lí vận hành hệ thống và người sử dụng đều cần phải có ý thức chấp hành những quy định, những quy tắc vận hành và sử dụng điện an toàn.

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

5

<b>1.3.3. Một số vấn đề chung khi thiết kế cung cấp điện: </b>

a) Các bước thực hiện thiết kế cung cấp điện: Bước 1: Thu thập dữ liệu ban đầu

- Nhiệm vụ, mục đích thiết kế cung cấp điện

- Đặc điểm q trình cơng nghệ hay cơng năng của cơng trình sẽ được cung cấp điện - Dữ liệu về nguồn điện: công suất nguồn, hướng cấp điện.

- Dữ liệu về phụ tải: công suất, phân bố. Bước 2: Hồ sơ thiết kế cung cấp điện - Bảng thống kê các dữ liệu ban đầu

- Bản vẽ mặt bằng cơng trình và phân bố phụ tải

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý cung cấp điện, mạng hạ áp, mạng chiếu sáng - Bản vẽ mặt bằng và sơ đồ đi dây mạng hạ áp, mạng chiếu sáng.

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý (thể hiện toàn bộ nguyên lý hệ thống điện của đồ án từ trạm biến áp tới các thiết bị điện )

- Phụ tải tính tốn của tồn bộ cơng trình. Bước 4: Xác định phương án cung cấp điện

- Sơ đồ đi dây và sơ đồ nguyên lý cấp điện mạng hạ áp Bước 5 : Xác định thiết bị bảo vệ ( CB )

Bước 6: Tính tốn ngắn mạch

- Tính tốn ngắn mạch ( tất cả thiết bị ).

Bước 7: Tính tốn tiết kiệm điện ( bù công suất ) và chọn MBA - Phương pháp bù bằng tụ điện: xác định dung lượng bù, phân phối tụ -Chọn máy biến áp

Bước 8: Tính tốn nối đất, chống sét

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

6

- Tính tốn nối đất trung điểm của máy biến áp hạ áp - Tính tốn nối đất lặp lại dây trung tính.

<b>1.3.4 Về bố trí kết cấu mạng phân phối điện: </b>

Để đảm bảo tính mỹ quan cho toà nhà , thường chọn phương án đi dây từ lưới hạ áp đến máy biến áp ở tầng hầm ( hạ xuống còn 400V ) là dạng cáp đặt ngầm trong đất.

Từ máy biến áp sẽ có các xuất tuyến dẫn đến tủ phân phối điện tổng của tòa nhà X để phân phối điện đến các tầng theo thứ tự từ thấp đến cao .

Từ hệ thống tủ điện phân phối chính, các xuất tuyến cấp nguồn cho các tầng thường đi theo hệ thống khay cáp, thang cáp đặt trong hộp kỹ thuật (bám theo mặt tường và trần) và các máng cáp đi kín dưới sàn nhà đưa điện cấp cho các tủ tầng nằm trên một trục đứng.

Mỗi tầng được cấp điện từ các tủ phân phối trung gian riêng của tầng và được đặt trong các buồng kỹ thuật điện. Các tủ này có kết cấu kiểu đặt đứng trên sàn nhà, áp sát vào tường hoặc loại bảng điện treo tường (đặt nổi hoặc âm tường).

Cáp và dây dẫn đến bảng điện, công tắc, thiết bị, ổ cắm được đặt bên trong ống nhựa cứng XPLE có đặc tính cách điện.

Các bảng điện tầng dùng tủ đặt đứng hoặc bảng điện treo tường, vỏ tôn sơn tỉnh điện bắt nổi hoặc âm tường, thiết bị đóng cắt dùng áptơmát vỏ đúc (MCCB) 1 pha hoặc 3 pha có móc bảo vệ từ và nhiệt

Trong mỗi khu văn phịng, phịng học bố trí một tủ phân phối điện, trong đó lắp đặt các CB tổng, CB máy lạnh , các cơng tắc có thơng số phù hợp để bảo vệ và phân phối điện đến các thiết bị dùng điện. Dây dẫn điện đi trong phòng dùng dây lõi đồng cách điện XPLE.

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

7

<b>CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG </b>

<b>2.1.Các bước tính tốn chiếu sáng cho các phòng (Phương pháp hệ số sử dụng của Pháp) </b>

Xám đậm, đỏ đậm,

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

8

<b>2.1.3.Xác định độ rọi tiêu chuẩn. </b>

Tòa nhà được thiết kế nhằm mục đích giảng dạy ,học tập ,làm việc nên các phịng u cầu độ chính xác cao nên độ rọi tiêu chuẩn 𝐸<sub>𝑡𝑐</sub>=300 (lx).Đối với nhà vệ sinh,cầu thang bộ và hành lang thì 𝐸<sub>𝑡𝑐</sub>=100(lx)

<b>2.1.4.Chọn nhiệt độ màu theo đồ thị kruithof: </b>

Quang thơng:∅=3450(lm) ;CRI=85 ;đường kính ống 26mm; Hiệu suất= 0.54D

<b>2.1.6.Chọn chiều cao treo đèn </b>

Chọn cách lắp đặt đèn kiểu áp trần: h’=0 Chiều cao bề mặt làm việc: ℎ<sub>𝑙𝑣</sub>=0,75m

Độ cao từ chỗ treo đèn đến bề mặt làm việc:h=3,5-0,75=2,75m Riêng các khu vực cịn lại thì h=3,5m

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

9

<b>2.1.7.Xác định khoảng cách giữa hai bộ đèn liên tiếp cực đại (</b>𝒏<sub>𝒎𝒂𝒙</sub><b>) </b>

<small>Bảng 2.2.Bảng tra trị số 𝑛𝑚𝑎𝑥 theo độ cao treo đèn </small>

𝑛<sub>𝑚𝑎𝑥</sub> 0,6h 0,8h h 1,2h 1,5h 1,7h 1,5h n/h’≤6 Bộ đèn được sử dụng là bộ đèn cấp D cho nên:

Chọn 𝑛<sub>𝑚𝑎𝑥</sub> =1,2h

<b>2.1.8.Tính tốn chỉ số địa điểm (hay chỉ số không gian ) và chỉ số phòng </b>

 Chỉ số địa điểm K=K<sub>kg</sub>= <sup>a.b</sup>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

<small>Bảng 2.4.Bảng tra Ud theo hệ số phản xạ và chỉ số địa điểm </small>

<b> Bộ đèn cấp D Chỉ số lưới km = 1 Chỉ số gần kp = 0,5 j = 0 </b>

Hệ số phản xạ <sup>873 </sup>871

773 771

753 751

731 711

551 531

511 331

311

Chỉ số địa điểm K

0,6 66 61 65 60 52 50 43 38 49 42 38 42 38 0,8 78 71 75 69 63 59 52 47 58 52 47 51 47 1,0 86 77 83 76 71 66 60 55 65 59 54 58 54 1,25 93 83 90 81 79 73 67 62 72 66 62 65 62 1,5 98 86 95 85 85 78 72 67 76 72 67 70 66 2,0 105 92 102 90 93 84 79 75 82 78 74 77 73 2,5 110 95 106 93 98 88 84 80 86 82 79 81 78 3,0 113 97 109 96 102 91 87 84 89 86 83 84 82 4,0 117 100 113 98 108 95 92 89 93 90 88 89 86 5,0 120 101 116 100 111 97 95 92 95 93 91 91 89

<b>2.1.11.Tính quang thông tổng </b>

<sub>tổng</sub>

=

<sup>E</sup><sup>tc</sup><sup>.S.d</sup><small>U</small>

(lm)

Trong đó :𝐸<sub>𝑡𝑐</sub>-độ rọi tiêu chuẩn S: diện tích phịng U:hệ số sử dụng

Khi tính tốn sai số quang thơng cho phép từ (-10% đến 20%).

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

11

<b>2.1.12.Xác định số bộ đèn </b>

Số bộ đèn = <sup> ∅</sup><sup>tổng</sup><small>∅</small><sub>các bóng/1bộ đèn </sub>

Số bộ đèn tối thiểu theo chiều dài: 𝑁<sub>𝑎</sub>= <sup>𝑎</sup>

Chiều dài a=25,8 ; chiều rộng b=24,2m ,chiều cao từ đèn đến bề mặt làm việc h=2,75m.

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

<sub>tổng</sub>

=

<sup>E</sup><small>tc.S.d</small>

<small>U</small>

=

<sup> 300.624,36.1,25</sup>

<small>0,5238</small>

= 446993,12 (lm)

Số bộ đèn tối thiểu cần sử dụng: 𝑁<sub>𝑡𝑡</sub>= <sup> ∅</sup><sup>tổng</sup>

<small>∅</small><sub>các bóng/1bộ đèn </sub> = <sup>446993,12</sup>

<small>3450.2</small> = 64,78 (bộ đèn) Số bộ đèn tối thiểu theo chiều dài: 𝑁<sub>𝑎</sub>= <sup>𝑎</sup>

<small>3,3</small> =<sup>25,8</sup>

<small>3,3</small> = 7,8 → Chọn 8 bộ Số bộ đèn tối thiểu theo chiều rộng : 𝑁<sub>𝑏</sub>= <sup>𝑏</sup>

<small>3,3</small> =<sup>24,2</sup>

<small>3,3</small> = 7,3 → Chọn 8 bộ Ta có :N=𝑁<sub>𝑎</sub>. 𝑁<sub>𝑏</sub> = 8.8= 64 <𝑁<sub>𝑡𝑡</sub>(cần kiểm tra lại sai số quang thông ) Sai số quang thông = <sup>𝑁.∅</sup><sup>bộ đèn</sup><sup>−∅</sup><sup>tổng</sup>

<small>∅</small><sub>tổng</sub> = <sup>64.6900−446993,12</sup>

<small>446993,12</small> = -1,2% (cho phép được) Vậy chọn chọn số bộ đèn thiết kế là 64 bộ.

Khoảng cách giữa hai bộ đèn theo chiều dài: 𝐿<sub>𝑑</sub>= <sup>a</sup>

<small>N</small><sub>a</sub> = <sup> 25,8</sup>

<small>8</small> = 3,225(m) →Khoảng các từ bộ đèn đầu tiên đến tường theo phương chiều dài :

𝐿<sub>𝑑𝑡</sub>= <sup>𝐿</sup><sup>𝑑</sup>

<small>2</small> = <sup>3,225</sup>

<small>2</small> =1,6125(m) Khoảng cách giữa hai bộ đèn theo chiều rộng: 𝐿<sub>𝑑</sub>= <sup>b</sup>

<small>N</small><sub>b</sub> = <sup> 24,2</sup>

<small>8</small> = 3,025(m) →Khoảng các từ đèn đầu tiên đến tường theo phương chiều rộng:

𝐿<sub>𝑑𝑡</sub>= <sup>𝐿</sup><small>𝑑</small>

<small>2</small> = <sup>3,025</sup>

<small>2</small> =1,5125 (m) ►Các phịng cịn lại tính toán tương tự như phòng 2.1

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

13

Số bộ đèn tối thiểu cần sử dụng: 𝑁<sub>𝑡𝑡</sub>= <sup> ∅</sup><sup>tổng</sup>

<small>∅</small><sub>các bóng/1bộ đèn </sub> = <sup>12187,5</sup>

<small>3450.2</small> = 1.77 (bộ đèn) Số bộ đèn tối thiểu theo chiều dài: 𝑁<sub>𝑎</sub>= <sup>𝑎</sup>

<small>4,2</small> = <sup>6</sup>

<small>4,2</small> =1,42 → Chọn 2 bộ Số bộ đèn tối thiểu theo chiều rộng : 𝑁<sub>𝑏</sub>= <sup>𝑏</sup>

<small>4,2</small> = <sup>5,2</sup>

<small>4,2</small> =1,23 → Chọn 1 bộ Ta có :N=𝑁<sub>𝑎</sub>. 𝑁<sub>𝑏</sub> = 2.1= 2 >𝑁<sub>𝑡𝑡</sub> (phù hợp )

Vậy chọn chọn số bộ đèn thiết kế là 2 bộ đèn Khoảng cách giữa 2 bộ đèn theo chiều dài : 𝐿<sub>𝑑</sub>= <sup>a</sup>

<small>N</small><sub>a</sub> = <sup> 6</sup>

<small>2</small> = 3(m) →Khoảng các từ bộ đèn đầu tiên đến tường theo phương chiều dài :

<sub>tổng</sub>

=

<sup>E</sup><sup>tc</sup><sup>.S.d</sup>

<small>U</small>

=

<sup> 100.16,8.1,25</sup>

<small>0,27</small>

= 7777,7(lm)

Số bộ đèn tối thiểu cần sử dụng: 𝑁<sub>𝑡𝑡</sub>= <sup> ∅</sup><sup>tổng</sup>

<small>∅</small><sub>các bóng/1bộ đèn </sub> = <sup>7777,7</sup>

<small>3450.2</small> = 1,12 (bộ đèn) Số bộ đèn tối thiểu theo chiều dài: 𝑁<sub>𝑎</sub>= <sup>𝑎</sup>

<small>4,2</small> = <sup>6</sup>

<small>4,2</small> =1,42 → Chọn 2 bộ Số bộ đèn tối thiểu theo chiều rộng : 𝑁<sub>𝑏</sub>= <sup>𝑏</sup>

<small>4,2</small> = <sup>2,8</sup>

<small>4,2</small> =0,6 → Chọn 1 bộ Ta có :N=𝑁<sub>𝑎</sub>. 𝑁<sub>𝑏</sub> = 2.1= 2 >𝑁<sub>𝑡𝑡</sub> (phù hợp )

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

14

Khoảng cách giữa 2 bộ đèn theo chiều rộng : 𝐿<sub>𝑟</sub>= <sup>b</sup>

<small>Na</small> = <sup> 2,8</sup>

<small>2</small> = 1,4(m) →Khoảng các từ bộ đèn đầu tiên đến tường theo phương chiều dài :

<sub>tổng</sub>

=

<sup>E</sup><small>tc.S.d</small>

<small>U</small>

=

<sup> 100.100,08.1,25</sup>

<small>0,3564</small>

= 35101,1(lm)

Số bộ đèn tối thiểu cần sử dụng: 𝑁<sub>𝑡𝑡</sub>= <sup> ∅</sup><sup>tổng</sup>

<small>∅</small><sub>các bóng/1bộ đèn </sub> = <sup>35101,1</sup>

<small>3450.2</small> = 5,08 (bộ đèn) Số bộ đèn tối thiểu theo chiều dài: 𝑁<sub>𝑎</sub>= <sup>𝑎</sup>

<small>4,2</small> = <sup>27,8</sup>

<small>4,2</small> = 6,62 → Chọn 7 bộ Số bộ đèn tối thiểu theo chiều rộng : 𝑁<sub>𝑏</sub>= <sup>𝑏</sup>

<small>4,2</small> = <sup>3,6</sup>

<small>4,2</small> =0,86 → Chọn 1 bộ Ta có :N=𝑁<sub>𝑎</sub>. 𝑁<sub>𝑏</sub> = 7.1= 7 >𝑁<sub>𝑡𝑡</sub> (phù hợp )

Vậy chọn chọn số bộ đèn thiết kế là 7 bộ đèn Khoảng cách giữa hai bộ đèn theo chiều dài: 𝐿<sub>𝑑</sub>= <sup>a</sup>

<small>N</small><sub>a</sub> = <sup> 27,8</sup>

<small>7</small> = 3,97(m) →Khoảng các từ bộ đèn đầu tiên đến tường theo phương chiều dài :

►Các khu hành lang cịn lại tính toán tương tự như khu hành lang 1

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

15

<b>2.2.5.Tính tốn chiếu sáng các khu vực cịn lại và tổng kết </b>

<small>Bảng 2.6.Bảng kết quả tính toán chiếu sáng tầng 2 </small>

Khu vực a(m) b(m) h(m) K U ∅(lm) 𝑁<sub>𝑡𝑡</sub>(bộ) 𝑁<sub>𝑎</sub> 𝑁<sub>𝑏</sub> N 𝐿<sub>𝑑</sub>(m) 𝐿<sub>𝑟</sub>(m) 𝐿<sub>𝑑𝑡</sub>(m) 𝐿<sub>𝑟𝑡</sub>(m) Phòng 2.1 25,8 24,2 2,75 5 0,52 446993,1 64,78 8 8 64 3,23 3,03 1,61 1,51 Phòng 2.2 7,4 6,7 2,75 1,25 0,39 45757,2 6,63 3 3 9 2,47 2,23 1,23 1,11 Phòng 2.3 7,4 4,8 2,75 1 0,36 36595,1 5,30 3 2 6 2,47 2,4 1,23 1,2 Phòng 2.4 7,4 4,8 2,75 1 0,36 36595,1 5,30 3 2 6 2,47 2,4 1,23 1,2 Phòng 2.5 7,4 4,8 2,75 1 0,36 36595,1 5,30 3 2 6 2,47 2,4 1,23 1,2 Phòng 2.6 7,4 6,7 2,75 1,25 0,39 47869,1 6,94 3 3 9 2,47 2,23 1,23 1,11

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

16

<b>2.3.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 3 </b>

Ta tính tốn tương tự như ở tầng 2 ,sau đó thu được kết quả sau

<small>Bảng 2.7 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 3 </small>

Khu vực a(m) b(m) h(m) K U ∅(lm) 𝑁<sub>𝑡𝑡</sub>(bộ) 𝑁<sub>𝑎</sub> 𝑁<sub>𝑏</sub> N 𝐿<sub>𝑑</sub>(m) 𝐿<sub>𝑟</sub>(m) 𝐿<sub>𝑑𝑡</sub>(m) 𝐿<sub>𝑟𝑡</sub>(m) Phòng 3.1 6,2 6,2 2,75 1,25 0,39 36567,7 5,30 3 2 6 2,07 3,1 1,04 1,55 Phòng 3.2 7,2 6,2 2,75 1,5 0,42 39743,6 5,76 3 2 6 2,4 3,1 1,2 1,55 Phòng 3.3 7,2 6,2 2,75 1,5 0,42 39743,6 5,76 3 2 6 2,4 3,1 1,2 1,55 Phòng 3.4 7,2 6,2 2,75 1,5 0,42 39743,6 5,76 3 2 6 2,4 3,1 1,2 1,55 Phòng 3.5 9,4 7,6 2,75 1,5 0,42 60256,4 8,73 3 3 9 3,13 2,53 1,57 1,26 Phòng 3.6 9,4 5,6 2,75 1.25 0,39 41538,5 6,02 3 2 6 3,13 2,8 1,57 1,4 Phòng 3.7 10,6 9,4 2,75 2 0,45 82374,3 11,94 4 3 12 2,65 3,13 1,33 1,57 Phòng 3.8 9,6 7,2 2,75 1,5 0,42 61538,5 8,92 3 3 9 3,2 2,4 1,6 1,2 Phòng 3.9 9,6 8,6 2,75 2 0,45 68254,0 9,89 4 3 12 2,4 2,87 1,2 1,43 Phòng 3.10 9,6 8 2,75 2 0,45 63492,1 9,20 4 3 12 2,4 2,67 1,2 1,33 Phòng 3.11 27,8 6 2,75 2 0,45 137896,8 19,99 10 2 20 2,78 3 1,39 1,5

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

18

<b>2.4.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 4 </b>

Ta tính toán tương tự như ở tầng 2 ,sau đó thu được kết quả sau

<small>Bảng 2.8 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 4 </small>

Khu vực a(m) b(m) h(m) K U ∅(lm) 𝑁<sub>𝑡𝑡</sub>(bộ) 𝑁<sub>𝑎</sub> 𝑁<sub>𝑏</sub> N 𝐿<sub>𝑑</sub>(m) 𝐿<sub>𝑟</sub>(m) 𝐿<sub>𝑑𝑡</sub>(m) 𝐿<sub>𝑟𝑡</sub>(m) Phòng 4.1 7 6,9 2,75 1,25 0,39 45947,5 6,66 3 3 9 2,33 2,3 1,17 1,15 Phòng 4.2 7 6,9 2,75 1,25 0,39 45947,5 6,66 3 3 9 2,33 2,3 1,17 1,15 Phòng 4.3 7 7 2,75 1,25 0,39 46613,4 6,76 3 3 9 2,33 2,33 1,17 1,17 Phòng 4.4 7 7 2,75 1,25 0,39 46613,4 6,76 3 3 9 2,33 2,33 1,17 1,17 Phòng 4.5 28,2 27,8 2,75 5 0,52 561254,3 81,34 9 9 81 3,13 3,09 1,57 1,54 Phòng 4.6 7,6 6 2,75 1,25 0,39 43379,0 6,29 4 2 8 1,9 3 0,95 1,5

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

19

<b>2.5.Tính tốn chiếu sáng và thiết kế chiếu sáng cho tầng 5 </b>

Ta tính toán tương tự như ở tầng 2 ,sau đó thu được kết quả sau. Trong đó các nhóm phịng cùng kích thước được thống kê 1 lần

<small>Bảng 2.9 Bảng kết quả tính tốn chiếu sáng tầng 5 </small>

Khu vực a(m) b(m) h(m) K U ∅(lm) 𝑁<sub>𝑡𝑡</sub>(bộ) 𝑁<sub>𝑎</sub> 𝑁<sub>𝑏</sub> N 𝐿<sub>𝑑</sub>(m) 𝐿<sub>𝑟</sub>(m) 𝐿<sub>𝑑𝑡</sub>(m) 𝐿<sub>𝑟𝑡</sub>(m) Phòng 5.1 9,8 5,8 2,75 1,25 0,39 54071,5 7,84 4 2 8 2,45 2,9 1,23 1,45 Phòng 5.2 9 5,8 2,75 1,25 0,39 49657,5 7,20 4 2 8 2,25 2,9 1,13 1,45 Phòng 5.3 9 5,8 2,75 1,25 0,39 49657,5 7,20 4 2 8 2,25 2,9 1,13 1,45 Phòng 5.4

↓ Phòng 5.11

9 6,7 2,75 1,5 0,42 53685,9 7,78 3 3 9 3 2,23 1,5 1,12

Phòng 5.12 9,8 7,4 2,75 1,5 0,42 64565,5 9,36 4 3 12 2,45 2,47 1,23 1,23 Phòng 5.13

↓ Phòng 5.16

7,4 4,5 2,75 1 0,36 35037,9 5,08 3 2 6 2,47 2,25 1,23 1,13

Phòng 5.17 6,8 3,8 2,75 1 0,36 27188,6 3,94 3 2 6 2,26 1,9 1,13 0,95 Phòng 5.18 6 3,8 2,75 1 0,36 23989,9 3,48 2 2 4 3 1,9 1,5 0,95

Phòng 5.20 6,6 6 2,75 1,25 0,39 37671,2 5,46 3 2 6 2,2 3 1,1 1,5

<small>Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM1432410068:44:50 PM8:44:50 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PM143Monday, June 10, 20248:44:51 PM8:44:51 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PM143Monday, June 10, 20248:44:53 PM8:44:53 PMThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM143Monday, June 10, 20248:44:56 PM8:44:56 PM

Thiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha XThiet ke cung cap dien cho toa nha X

143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM143Monday, June 10, 20248:44:59 PM8:44:59 PM

143Thiet ke cung cap dien cho toa nha XMonday, June 10, 2024

</div>

×