Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất bao bì

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (24.07 MB, 119 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>––o0o— </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ

<b>SINH VIÊN : NGUYỄN HỒNG TRUNG </b>

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>MỤC LỤC </b>

<b>DANH MỤC HÌNH ẢNH ... iv </b>

<b>LỜI NÓI ĐẦU ... 1 </b>

<b>CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ ... 2 </b>

1.1. Giới thiệu chung. ... 2

1.2. Phân loại phụ tải ... 3

1.3. Trạm biến áp trung gian ... 3

1.4. Loại ngành nghề, quy mô và năng lực của nhà máy. ... 3

1.4.1. Loại ngành nghề. ... 3

1.4.2. Quy mô, năng lực của nhà máy. ... 3

1.5. Những yêu cầu khi thiết kế cung cấp điện của nhà máy. ... 4

1.5.1. Độ tin cậy cung cấp điện. ... 4

1.5.2. Chất lượng điện áp. ... 5

1.5.3. An toàn cung cấp điện. ... 5

1.5.4. Kinh tế ... 5

<b>CHƯƠNG II. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN CHO TỒN NHÀ MÁY ... 6 </b>

2.1. Các đại lượng cơ bản và các hệ số tính tốn ... 6

2.1.1. Công suất đinh mức ... 6

2.1.10. Hệ số thiết bị hiệu quả n<small>hq</small>: ... 10

2.2. Các phương phái tính phụ tải tính tốn ... 10

2.2.1. Xác định phụ tải tính tốn theo cơng suất đặt và hệ số nhu cầu... 11

2.2.2. Xác định phụ tải tính tốn theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản xuất. ... 12

2.2.3. Xác định phụ tải tính tốn theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm ... 12

2.2.4. Xác định phụ tải tính tốn theo hệ số cực đại k<small>max</small> và cơng suất trung bình P<small>tb</small> (còn gọi là phương pháp số thiết bị hiệu quả n<small>hq</small>). ... 13

2.3. Xác định phụ tải tính tốn cho các phân xưởng và toàn nhà máy ... 15

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

2.3.1. Phân xưởng giấy ... 15

2.3.2. Phân xưởng kéo sợi ... 16

2.3.3. Phân xưởng may ... 16

2.3.4. Phân xưởng dệt ... 17

2.3.5. Phân xưởng cơ điện ... 17

2.3.6. Toàn nhà máy ... 18

2.4. Xác định biểu đồ phụ tải điện ... 19

<b>CHƯƠNG III .THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP CHO CỦA NHÀ MÁY ... 22 </b>

3.1 Xác định vị trí đặt trạm phân phối trung tâm ... 23

3.2 Xác định vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng ... 25

3.3 Xác định số lượng , dung lượng các trạm biến áp phân xưởng ... 27

3.3.1. Đặt 5 TBA phân xưởng ... 28

3.3.2. Đặt 4 TBA phân xưởng ... 30

3.3.3. Đặt 3 TBA phân xưởng ... 32

3.4 Phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng ... 34

3.4.1. phương pháp dùng sơ đồ dẫn sâu . ... 34

3.4.2. Phương pháp sử dụng trạm biến áp trung gian ... 34

3.4.3. Phương án sử dụng trạm phân phối trung tâm ... 34

3.5. Lựa chọn phương án đi dây cho mạng cao áp của nhà máy ... 35

3.6 . Tính tốn thiết kế và lựa chọn phương án ... 36

3.7 Thiết kế chi tiết cho phương án đã chọn ... 96

3.8 Lựa chọn sơ đồ trạm phân phối trung tâm và trạm biến áp phân xưởng - sơ đồ trạm phân phối trung tâm ... 97

<b>CHƯƠNG 4 . TÍNH TỐN NGẮN MẠCH VÀ LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN ... 99 </b>

4.1.Tính tốn ngắn mạch phía cao áp ... 99

4.2.Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện ... 102

4.2.1 Lựa chọn và kiểm tra máy cắt của TPPTT ... 102

4.2.2 Lựa chọn cầu chì cao áp ... 103

4.2.3 Lựa chọn và kiểm tra máy biến điện áp BU ... 104

4.2.4 Lựa chọn và kiểm tra máy biến dòng điện BI ... 104

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

4.2.5 Lựa chọn chống sét van ... 105

4.2.6 Lựa chọn và kiểm tra dao cách ly cao áp cho trạm biến áp phân phối ... 105

4.2.7 Lựa chọn và kiểm tra cầu chì cao áp cho trạm biến áp phân phối ... 105

4.2.8 Lựa chọn thanh cái 3pha và thanh cái tại tủ điện các phân xưởng ... 106

4.2.9 Lựa chọn áptômát tổng và áptômát nhánh ... 107

4.2.10 Kiểm tra cáp đã chọn ... 109

<b>KẾT LUẬN ... 112 </b>

<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 113 </b>

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>DANH MỤC HÌNH ẢNH </b>

Hình 1. 1. Mặt bằng nhá máy cơ sản xuất bao bì tỉ lệ ... 4

Hình 2. 1. Biểu đồ phụ tải của nhà máy bao bì ... 22

Hình 3. 1. Sơ đồ bố trí trạm phân phối trung tâm ... 25

Hình 3. 2. Sơ đồ bố trí trạm biến áp phân xưởng ... 27

Hình 3. 3. Các phương án thiết kế mạng cao áp của nhà máy ... 36

Hình 3. 10 Sơ đồ ghép nối trạm phân phối trung tâm ... 97

Hình 3. 11 Sơ đồ đấu nối trạm biến áp phân xưởng 2MBA ... 98

Hình 4. 1 Sơ đồ thay thế ngắn mạch ... 99

Hình 4. 2. Sơ đồ cung cấp điện toàn nhà máy ... 110

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

1

<b>LỜI NÓI ĐẦU </b>

Hiện nay, điện năng ngày càng đóng vai trị quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Điện năng đã quyết định phần lớn tốc độ cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy trên lưới phân phối luôn là mối quan tâm hàng

<b>đầu của các nhà phân phối điện năng cũng như người sử dụng. </b>

Thực tế, trong hệ thống diện luôn có những vấn đề cần xử lý nhằm mục đích ổn định sự cung cấp cho khách hàng. Để ngăn ngừa sự cố tránh hư hỏng thiết bị, tránh nguy hiểm với người sử dụng điện yêu cầu đầu tiên là thiết kế mạng điện hạ áp cần

<b>phải đúng kĩ thuật và đảm bảo an tồn </b>

Tuy nhiên tính tốn thiết kế cung cấp điện là một công việc hết sức khó khăn, địi hỏi ở nhà thiết kế ngồi việc chun mơn kĩ thuật cịn phải có sự hiểu biết về mọi mặt như : môi trường , xã hội, đối tương cấp điện…Trong quá trình thiết kế cấp điện một phương án được xem là hợp lý và tối ưu khi nó thõa mãn các yêu cầu sau:

- Vốn đầu tư thấp, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo mức độ tính chất

<b>của phụ tải </b>

<b>- Chi phí vận hành hàng năm thấp - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị </b>

<b>- Thuận tiện cho việc vận hành, bảo quản và sữa chữa </b>

- Đảm bảo chất lượng điện năng (nhất là đảm bảo độ lệch và độ dao động điện

<b>áp bé nhất và nằm trong giới hạn cho phép so với định mức). </b>

Tuy nhiên do còn hạn chế về kiến thức kinh nghiệm thực tế tài liệu tham khảo, thời gian thực hiện, nên đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong thầy hướng dẫn góp ý xây dựng cho đồ án ngày càng hoàn thiện và củng cố kiến thức của

<b>em trong tương lai </b>

<b> TP.Hồ Chí Minh , ngày 5 tháng 9 năm 2020 Người thực hiện </b>

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

<small>Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM1192410068:42:38 PM8:42:38 PM</small>

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM119Monday, June 10, 20248:42:38 PM8:42:38 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM119Monday, June 10, 20248:42:42 PM8:42:42 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

2

<b>CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ </b>

<b>1.1. Giới thiệu chung. </b>

Trong nhà máy bao bì có nhiều hệ thống máy móc khác nhau rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Các hệ thống máy móc này có tính cơng nghệ cao và hiện đại. Do vậy mà việc cung cấp điện cho nhà máy phải đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao.

Đứng về mặt cung cấp điện thì việc thiết kế điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ tải trong tương lai, về mặt kỹ thuật và kinh tế phải đề ra phương án cấp điện sao cho không gây quá tải sau vài năm sản xuất và cũng không gây quá dư thừa dung lượng cơng suất dự trữ.

Theo quy trình trang bị điện và công nghệ của nhà máy ta thấy khi ngừng cung cấp điện sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của nhà máy gây thiệt hại về nền kinh tế quốc dân do đó ta xếp nhà máy vào phụ tải loại I, cần được bảo đảm cung cấp điện liên tục và an toàn.

Phụ tải điện trong nhà máy bao bì là phụ tải động lực thường có chế độ làm việc dài hạn, điện áp yêu cầu trực tiếp đến thiết bị là 380/220V, công suất của chúng nằm trong dải từ 1 đến hàng chục kW và được cung cấp bởi dòng điện xoay chiều tần số f=50Hz.

Phụ tải động lực là thành phần tiêu thụ chủ yếu của mạng điện nhà máy. Việc xác định phụ tải động lực là bước đầu tiên trong việc xác định phụ tải tính tốn cho nhà máy. Từ các u cầu, các thông số của các thiết bị động lực sẽ giúp ta chọn được dây dẫn, cũng như các thiết bị cung cấp và bảo bệ khác. Phụ tải động lực có nhiều loại, có nhiều đặc điểm riêng nên khi tính tốn cần dựa vào chính các thiết bị đó, điều kiện làm việc để chọn các tham số cho hợp lí.

Chính vì thế trong phạm vi của đồ án này, tập trung vào tính tốn thiết kế cấp điện động lực trong nhà máy bao bì.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

3

<b>1.2. Phân loại phụ tải </b>

Với nhiệm vụ chế biến sản xuất các sản phẩm bao bì đóng vai trị rất quan trọng đối với lĩnh vực chế biến công nghiệp ở địa phương cũng như cả nước, nên khi thiết kế cung cấp điện, nhà máy được xếp vào hộ tiêu thụ loại I, yêu cầu độ tin cậy cung cấp điện cao nhất.

<b>1.3. Trạm biến áp trung gian </b>

Nguồn điện cung cấp cho nhà máy được lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp trung gian 110/35/22 kV cách xa 8 km về phía tây, nhà máy sản xuất theo dây chuyền nên hệ thống phụ tải của nhà máy được phân bố tương đối tập trung, đa số là các động cơ điện. Thời gian sử dụng công suất cực đại T<small>max</small> = 4700h

<b>1.4. Loại ngành nghề, quy mô và năng lực của nhà máy. 1.4.1. Loại ngành nghề. </b>

Đây là nhà máy có tầm quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là trong nông nghiệp, nên nhà máy cần đảm bảo tin cậy cung cấp điện bằng cách được cấp điện bằng đường dây lõi kép từ trạm trung gian về các phân xưởng chính trong nhà máy, cũng cần đảm bảo cung liên tục cung cấp điện.

<b>1.4.2. Quy mô, năng lực của nhà máy. </b>

Nhà máy bao bì có diện tích khá lớn : 12.000 m<small>2</small> , với chiều dài của nhà máy 150 m, chiều rộng 80 m, các phân xướng của nhà máy được phân bố đều đặn và kề nhau , bao gồm các phân xưởng:

+ Phân xưởng giấy với diện tích : 1600m<small>2 </small>

+ Phân xưởng kéo sợi với diện tích : 600m<small>2 </small>

+ Phân xưởng may với diện tích : 500m<small>2 </small>

+ Phân xưởng dệt với diện tích : 1400m<small>2 </small>

+ Phân xưởng cơ điện với diện tích : 300m<small>2 </small>

Đây là một nhà máy bao bì có quy mơ trung bình, gồm 5 phân xưởng với tổng công suất đặt 655 kVA.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

4

<b><small>Bảng 1. 1. Số liệu phụ tải tính tốn các phân xưởng trong nhà máy sản xuất bao bì </small></b>

TT Khu vực S(KVA) F(m<small>2</small>) Cos

K<small>nc</small> U<small>đm</small>

1

2 3

220

170 50

175

40

1600

600 500

1400

300

0,75

0,8 0,8

0,8

0,8

0,80

0,8 0,8

0,8

0,8

380/220

// //

//

//

<b><small>Hình 1. 1. Sơ đồ mặt bằng nhá máy sản xuất bao bì </small></b>

<b>1.5. Những yêu cầu khi thiết kế cung cấp điện của nhà máy. 1.5.1. Độ tin cậy cung cấp điện. </b>

Độ tin cậy cung cấp điện tuỳ thuộc vào hộ tiêu thụ loại nào (loại 1, 2, hay 3). Trong điều kiện cho phép, người ta cố gắng chọn phương án cung cấp điện có độ tin cậy càng cao càng tốt.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

5

<b>1.5.2. Chất lượng điện áp. </b>

Chất lượng điện được đánh giá bằng hai chỉ tiêu là tần số và điện áp. Chỉ tiêu tần số do cơ quan điều khiển hệ thống điều chỉnh. Chỉ có những hộ tiêu thụ lớn (hàng chục MW trở lên) mới phải quan tâm đến chế độ vận hành của mình sao cho hợp lý để góp phần ổn định tần số của hệ thống điện.

Nói chung, điện áp ở lưới trung áp và hạ áp cho phép dao động quanh giá trị ± 5% điện áp định mức. Đối với những phụ tải có yêu cầu cao về chất lượng điện áp như nhà máy hoá chất điện tử, cơ khí chính xác… điện áp chỉ cho phép dao động trong khoảng ± 2,5%.

<b>1.5.3. An toàn cung cấp điện. </b>

Hệ thống cung cấp điện phải được vận hành an tồn đối với người và thiết bị. Do đó, sơ đồ cung cấp điện phải hợp lý, rõ ràng, mạch lạc để tránh nhầm lẫn trong vận hành và các thiết bị điện phải được chọn đúng chủng loại và đúng công suất.

Công tác xây dựng, lắp đặt và việc vận hành quản lý hệ thống cung cấp điện ảnh hưởng lớn đến độ an tồn cung cấp điện.

Do đó, người sử dụng phải tuyệt đối chấp hành nhưng quy định về an toàn sử dụng điện.

<b>1.5.4. Kinh tế </b>

Khi đánh giá so sánh các phương án cung cấp điện, chỉ tiêu kinh tế chỉ được xét đến khi các chỉ tiêu kỹ thuật nêu trên được đảm bảo. Chỉ tiêu kinh tế được đánh giá thông qua tổng vốn đầu tư, chi phí vận hành và thời gian thu hồi vốn đầu tư.

Việc đánh giá chỉ tiêu kinh tế phải thông qua tính tốn và so sánh tỷ mỉ giữa các phương án, từ đó mới có thể đưa ra được phương án thích hợp nhất.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

: Hiệu suất định mức của động cơ

Trên thực tế, hiệu suất của động cơ tương dối cao (

<i><sub>dc</sub></i>= 0,85÷0,95) nên ta có thể xem P<small>đ</small>

P<small>đm</small>.

- Đối với các thiết bị chiếu sáng: Công suất đặt là công suất được ghi trên đèn. Công suất này bằng công suất tiêu thụ của đèn khi điện áp trên mạng điện là định mức.

- Đối với các thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại (như cầu trục, máy hàn v.v...) khi tính tốn phụ tải điện của chúng, ta phải quy đổi về công suất định mức ở chế độ làm việc dài hạn.

Có nghĩa là quy đổi về chế độ làm việc có hệ số tiếp điện ε% = 100%. Công thức quy đổi như sau:

+ Đối với động cơ:

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

= ; <i><sub>tb</sub>QQ</i>

Trong đó: ,

<b>2.1.3. Phụ tải cực đại P<small>max</small></b>

Phụ tải cực đại là phụ tải trung bình lớn nhất được tính trong khoảng thời gian ưrơng đối ngắn (từ 5÷30 phút). Thơng thường lấy thời gian là 30 phút ứng với ca làm việc có phụ tải lớn nhất trong ngày.

Phụ tải cực dại dê’ tính tổn thất công suất lớn nhất, dể chọn các thiết bị điện, các dây dẫn và dây cáp theo mật độ kinh tế.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Do vậy để đảm bảo an toàn trong mọi trạng thái vận hành, trong thực tế thiết kế ta chỉ sử dụng phụ tải tính tốn theo cơng suất tác dụng.

<i><small>n nsd</small></i>

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

9

<b>2.1.7. Hệ số phụ tải k<small>pt</small></b>

Hệ số phụ tải (còn gọi là hệ số mang tải) là tỉ số giữa công suất thực tế với công suất định mức. Thường ta phải xét đến hệ số phụ tải trong khoảng thời gian nào đó.

<i><small>n npt</small></i>

Hệ số cực dại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu là sổ thiết bị hiệu quả n<small>hq</small>

và hệ số sử dụng k<small>sd</small> và hàng loạt các yếu tố đặc trưng cho chế độ làm việc của các thiết bị trong nhóm làm rất phức tạp nên khi tính tốn thường tra theo dường cong: k<small>max</small> = f(n<small>hq</small>, k<small>sd</small>)

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

10

<b>2.1.10. Hệ số thiết bị hiệu quả n<small>hq</small>: </b>

Hệ số thiết bị hiệu quả là số thiết bị giả thiết có cùng cổng suất và chế độ làm việc. Chúng đòi hỏi phụ tải bằng phụ tải tính tốn của nhóm phụ tải thực tế (gồm các thiết bị có chế độ làm việc khác nhau):

( )

<small>*</small> <i>n</i><sub>1</sub><i>n</i>

= ; <sup>*</sup> <i>P</i><small>1</small>

P, P<small>1</small> là tổng công suất ứng với n và n<small>1 </small>thiết bị

Sau khi tính được n* và P* tra bảng đường cong tìm được n<small>*</small>

<b>2.2. Các phương phái tính phụ tải tính tốn </b>

Hiện nay, có nhiều phương pháp đế tính phụ tải tính tốn. Những phương pháp đơn giản, tính toán thuận tiện thường kết quả khơng chính xác. Ngược lại, nếu độ chính xác được nâng cao thì phương pháp tính phức tạp. Vì vậy tuỳ theo giai đoạn thiết kế, tuỳ theo yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính cho thích hợp, sau đây là một số phương pháp xác định phụ tải tính tốn thưcmg dùng nhất.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

n – số thiết bị trong nhóm.

K<small>nc</small>: Hệ số nhu cầu, tra ở sổ tay kỹ thuật

tgφ: ứng với cosφ đặc trung cho nhóm thiết bị, tra ở sổ tay kỹ thuật.

Nếu hệ số cos𝜑 của các thiết bị trong nhóm khơng giống nhau thì phải tính hệ số cơng suất trung bình theo công thức sau:

Hệ số nhu cầu của các máy khác nhau thường cho trong các sổ tay.

→ Phương pháp tính phụ tải tính tốn theo hệ số nhu cầu có ưu điểm là đơn giản, thuận tiện, vì thế nó là một trong những phương pháp được dùng rộng rãi. Nhược điểm của phương pháp này là kém chính xác. Bởi vì hệ số nhu cầu k<small>nc</small> tra được trong sổ tay là một số liệu cố định cho trước không phụ thuộc vào chế độ vận hành và số thiết bị trong nhóm máy. Mà hệ số k<small>nc</small>=k<small>sd</small>.k<small>max</small> có nghĩa là hệ số nhu cầu phụ thuộc vào những yếu tố kể trên. Vì vậy, nếu chế độ vận hành và số thiết bị nhóm thay đổi nhiều thì kết quả sẽ khơng chính xác.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

P<small>0</small>- suất phụ tải trên 1m<small>2</small> diện tích sản xuất, kW/m<small>2</small>;

F- diện tích sản xuất m<sup>2</sup> ( diện tích dùng để đặt máy sản xuất ).

Giá trị p<small>0</small> co thể tra được trong sổ tay. Giá trị p<small>0</small> của từng loại hộ tiêu thụ do kinh nghiệm vận hành thống kê lại mà có.

→Phương pháp này chỉ cho kết quả gần đúng , nên nó thường được dùng trong thiết kế sơ bộ hay để tính phụ tải các phân xưởng có mật độ máy móc sản xuất phân bố tương đối đều, như phân xưởng gia cơng cơ khí, dệt, sản xuất ơtơ, vịng bi…

<b>2.2.3. Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm </b>

→Phương pháp này thường được dùng để tính tốn cho các thiết bị điện có đồ thị phụ tải ít biến đổi như: quạt gió, bơm nước, máy khí nén…. Khi đó phụ tải tính tốn gần bằng phụ tải trung bình và kết quả tương đối chính xác.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Khi tính phụ tải theo phương pháp này, trong một số trường hợp cụ thể ma dùng các phương pháp gần đúng như sau:

- Trước tiên dựa vào sổ tay tra các số liệu k<small>sd</small>, cosφ của nhóm, sau đó từ số liệu đã cho xác định P<small>dmmax</small> và P<small>dmmin</small>. Tính

Chú ý, nếu trong nhóm có n, thiết bị mà tống cơng suất của chúng không lớn

<i>hơn 5% tổng công suất của cả nhóm thì: n</i><small>hq</small> = n – n<small>1</small>.

Trường hợp: m > 3 và k<small>sd</small> ≥ 0,2 thì n<small>hq</small> sẽ được xác định theo biểu thức:

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

;

<small>*</small> <i>P</i><sub>1</sub><i>P</i>

Kpt: hệ số phụ tải của từng máy

Nếu khơng có số liệu chính xác, có thể tính gần đúng như: Kpt=0,9 Đối với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn

Kpt=0,75 Đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại - nhq > 300 và ksd < 0,5 thì:

kmax được lấy ứng với nhq = 300.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

15

Đối với các thiết bị có đồ thị phụ tải bằng phẳng ( các máy bơm, quạt nén khí,……) phụ tải tính tốn có thể lấy bằng phụ tải trung bình:

Ptt = Ptn = ksd.Pđm (2.27)

<sub>Nếu trong mạng có các thiết bị một pha thì phải cố gắng phân phối đều các </sub>

thiết bị đó lên ba pha của mạng, trước khi xác định nhq phải quy đổi công suất của các phụ tải 1 pha về 3 pha tương đương:

Nếu thiết bị 1 pha đấu vào điện áp pha của mạng: Pqd=3P1pha.max

Nếu thiết bị 1 pha đấu vào điện áp dây của mạng: Pqd= 3 P1pha.max

→<sub>Trong các phương pháp trên, 3 phương pháp 1, 2 và 3 dựa trên kinh nghiệm </sub>

thiết kế và vận hành để xác định PTTT nên chỉ cho các kết quả gần đúng tuy nhiên chúng khá đơn giản và tiện lợi. Các phương pháp còn lại được xây dựng trên cơ sở lý thuyết xác suất thống kết có xét đến nhiều yếu tố do dó có két quả chính xác hơn nhưng khối lượng tính tốn lớn và phức tạp.

→<sub>Tuỳ theo u cầu tính tốn và những thơng tin có thể có được về phụ tải, người </sub>

thiết kế có thể lựa chọn các phương pháp thích hợp để xác định PTTT.

→<sub>Trong đồ án này với phân xưởng cơ khí ta đã biết vị trí, công suất đặt và chế độ </sub>

làm việc của từng thiết bị trong phân xưởng nên khi tính tốn phụ tải động lực của phân xưởng có thể sử dụng phương pháp 4 xác định phụ tải tính tốn theo cơng suất trung bình và hệ số cực đại.

<b>2.3. Xác định phụ tải tính tốn cho các phân xưởng và toàn nhà máy 2.3.1. Phân xưởng giấy </b>

+ Cơng suất động lực tồn phần của phân xưởng: S<small>đl.G</small> = 220(kVA)

+ Hệ số công suất động lực tồn phân xưởng: cosφ = 0,75

+ Cơng suất động lực tác dụng phân xưởng: P<small>đl.G </small>= S<small>đl.G</small>.cosφ.k<small>nc</small> = 220.0,75.0,8 = 132(kW) + Công suất chiếu sáng của phân xưởng:

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b>2.3.2. Phân xưởng kéo sợi </b>

+ Cơng suất động lực tồn phần của phân xưởng: S<small>đl.KS</small> = 170(kVA)

+ Hệ số công suất động lực tồn phân xưởng: cosφ = 0,8

+ Cơng suất tác dụng tính tốn phân xưởng: P<small>đl.KS</small> = S<small>đl.KS</small>.cosφ.k<small>nc</small> = 170.0,8.0,8 = 108,8(kW)

+ Công suất chiếu sáng của phân xưởng: P<small>cs.KS</small> = P<small>o</small>.F = 15.600 = 9 (kW)

+ Công suất tính tốn tác dụng tính tốn phân xưởng: P<small>ttpx.KS </small>= P<small>đl.KS </small>+ P<small>cs.KS</small> = 108,8+9 = 117,8 (kW)

+ Cơng suất phản kháng tính tốn phân xưởng: Q<small>ttpx.KS</small> = P<small>đl.KS</small> .tgφ = 108,8.0,75 = 81,6(kW)

+ Công suất tồn phần tính tốn phân xưởng:

S<small>ttpx.KS </small>=

<i>P</i>

<i><sub>ttpx KS</sub></i><sup>2</sup> <sub>.</sub>

+<i>Q</i>

<i><sub>ttpx KS</sub></i><sup>2</sup> <sub>.</sub>

=117,8

<sup>2</sup>

+81,6

<sup>2</sup>

=143,30

(kVAr)

<b>2.3.3. Phân xưởng may </b>

+ Cơng suất động lực tồn phần phân xưởng: S<small>đl.M</small> = 50(kVA)

+ Hệ số công suất tồn phân xưởng: cosφ = 0,8

+ Cơng suất động lực tác dụng toàn phân xưởng: P<small>đl.M</small> = S<small>đl.M</small>.cosφ.k<small>nc</small> = 50.0,8.0,8 = 32(kW) + Công suất chiếu sáng của phân xưởng:

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

+ Cơng suất tính tốn tác dụng tính tốn phân xưởng: P<small>ttpx.D </small>= P<small>đl.D </small>+ P<small>cs.D</small> = 112+21 = 133 (kW)

+ Công suất phản kháng tính tốn phân xưởng: Q<small>ttpx.D</small> = P<small>đl.D</small> .tgφ = 112.0,75 = 84(kW)

+ Cơng suất tồn phần tính toán phân xưởng:

S<small>ttpx.D </small>=

<i>P</i>

<i><sub>ttpx D</sub></i><sup>2</sup> <sub>.</sub>

+<i>Q</i>

<i><sub>ttpx D</sub></i><sup>2</sup> <sub>.</sub>

=133

<sup>2</sup>

+84

<sup>2</sup>

=157,31

(kVAr)

<b>2.3.5. Phân xưởng cơ điện </b>

+ Công suất động lực phân xưởng: S<small>đl.CD</small> = 40(kVA)

+ Cơng suất động lực tác dụng tồn phân xưởng: P<small>đl.CD</small> = S<small>đl.M</small>.cosφ.k<small>nc</small> = 40.0,8.0,8 = 25,6(kW)

+ Công suất chiếu sáng của phân xưởng: P<small>cs.CD</small> = P<small>o</small>.F = 15.300 = 4,5 (kW)

+ Cơng suất tính tốn tác dụng tính tốn phân xưởng: P<small>ttpx.CD </small>= P<small>đl.CD </small>+ P<small>cs.CD</small> = 25,6+4,5 = 30,1 (kW)

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

<b><small>Bảng 2. 1. Số liệu phụ tải tính tốn các phân xưởng trong nhà máy sản xuất bao bì </small></b>

STT Tên phân xưởng P<small>tt </small>(kW) Q<small>tt</small> (kVAr) S<small>tt</small> (kVA) 1 Giấy 156 116,41 194,65 2 Kéo sợi 117,8 81,6 143,3 3 May 37,5 24 44,52 4 Dệt 133 84 157,31 5 Cơ điện 30,1 19,2 35,7

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

<b>2.4. Xác định biểu đồ phụ tải điện </b>

TBA là một trong những phần tử quan trọng của hệ thống cung cấp xí nghiệp cơng nghiệp, việc bố trí hợp lý các TBA trong phạm vi nhà máy, xí nghiệp là một vân đề quan trọng, xây sựng sơ đồ cung cấp điện có chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật đảm bảo, chi phí hằng năm là ít nhất, hiệu quả cao.

Để xác định được các vị trí đặt biến áp, trạm phân phối chính, các TBA xí nghiệp cơng nghiệp ta xây dựng biểu đồ phụ tải trên toàn bộ mặt bằng nhà máy, tâm phụ tải là vị trí thích hợp nhất để đặt các TBA, TBA phân phối và tủ động lực.

Biểu đồ nhà máy có vịng trịn có diện tích bằng phụ tải tính toán của phân xưởng theo tỷ lệ đã chọn :

Trong đó :

S<sub>ttpxi</sub><sub> : phụ tải tính tốn của phân xưởng thứ i, kVA </sub>

R<sub>i</sub> : bán kính vòng tròn biểu đồ phụ tải của phân xưởng thứ i, mm.

m : mật độ công suất kVA/mm2, chọn m = 5 kVA/mm2

Mỗi phân xưởng có một biểu đồ phụ tải, tâm của đường tròn biểu đồ phụ tải trùng với tâm phụ tải phân xưởng, các TBA được đặt gần sát tâm phụ tải.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

23

Đảm bảo các chỉ tiêu về mặt kinh tế Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện Thuận tiện và linh hoạt trong vận hành An toàn cho người và thiết bị

Dễ dàng phát triển để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của phụ tải

Trình tự tính tốn và thiết kế mạng cao áp cho nhà máy bao gồm các bước sau : 1.Vạch ra các phương án cung cấp điện

2. Lựa chọn vị trí , số lượng , dung lượng của các trạm biến áp và lựa chọn chủng loại , tiết diện đường dây cho các phương án

3. Tính toán thiết kế kỹ thuật để lựa chọn phương án hợp lý

<b>4. Thiết kế chi tiết các phương án lựa chọn </b>

Trước khi vạch ra các phương án cụ thể cho việc cấp điện áp hợp lý cho đường dây tải điện từ hệ thống về nhà máy. Biểu thức kinh nghiệm để lựa chọn cấp điện áp truyền tải là :

𝑈 = 4,34√𝑙 + 0,016𝑃 (kV) Trong đó :

P - cơng suất tính tốn của nhà máy [kW]

l - khoảng cách từ trạm biến áp trung gian về nhà máy [km] Ta có 𝑈 = 4,34√8 + 0,016.379,52 = 16,28 (kV)

Trạm biến áp trung gian có các mức điện áp là 110kV,22kV và 6 kV. Như vậy ta chọn cấp điện áp cung cấp cho nhà máy là 22 kV.

<b>3.1 Xác định vị trí đặt trạm phân phối trung tâm </b>

Vị trí đặt TPPTT phải thỏa mãn các điều kiện cần : gần tâm phụ tải, đảm bảo đủ chỗ và thuận tiện cho các tuyến dây, phù hợp với quy hoạch và có thể phát triển đảm bảo cho vận hành sửa chữa, tổng tổn thất là nhỏ nhất và chi phí kinh tế hợp lý…

Ta có cơng thức xác định vị trí TPPTT như sau:

𝑋<sub>𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇</sub> =<sup>𝛴(𝑋</sup><sup>𝑝𝑥</sup><sup>. 𝑆</sup><sup>𝑡𝑡𝑝𝑥</sup><sup>)</sup>

𝛴𝑆<sub>𝑡𝑡𝑝𝑥</sub> <sup>; 𝑌</sup><sup>𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇</sup> <sup>=</sup>

𝛴(𝑌<sub>𝑝𝑥</sub>. 𝑆<sub>𝑡𝑡𝑝𝑥</sub>)𝛴𝑆<sub>𝑡𝑡𝑝𝑥</sub>

Từ số liệu phụ tải và bảng tính tốn phụ tải ta có bảng tính tốn vị trí TPPTT

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

Xpx (m)

𝑋<sub>𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇</sub> =<sup>𝛴(𝑋</sup><sup>𝑝𝑥</sup><sup>. 𝑆</sup><sup>𝑡𝑡𝑝𝑥</sup><sup>)</sup>𝛴𝑆<sub>𝑡𝑡𝑝𝑥</sub> <sup>=</sup>

575,48 <sup>= 76,7(𝑚) </sup>

𝑌<sub>𝑇𝑃𝑃𝑇𝑇</sub> =<sup>𝛴(𝑌</sup><sup>𝑝𝑥</sup><sup>. 𝑆</sup><sup>𝑡𝑡𝑝𝑥</sup><sup>)</sup>𝛴𝑆<sub>𝑡𝑡𝑝𝑥</sub> <sup>=</sup>

575,48 <sup>= 36,3(𝑚) </sup>Vậy tọa độ tâm phụ tải điện của toàn nhà máy là M (76,7 ; 36,3)

M ( 76,6;36,3) nằm bên trong phân xưởng giấy . Dựa vào sơ đồ mặt bằng nhà máy ta di dời tâm phụ tải điện nhà máy đến tọa độ M(77;38)

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

25

<b><small>Hình 3. 1. Sơ đồ bố trí trạm phân phối trung tâm </small></b>

<b>3.2 Xác định vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng </b>

Vị trí của trạm biến áp có ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu kinh tế của mạng điện ,nếu vị trí trạm biến áp đặt q xa phụ tải thì có thể dẫn đến chất lượng điện áp bị giảm làm tổn thất điện năng . Nếu phụ tải phân tán thì việc đặt các trạm biến áp gần chúng dẫn đến số lượng trạm biến áp tăng chi phí đường dây cung cấp lớn như vậy hiệu quả kinh tế sẽ giảm

Để lựa chọn vị trí đặt các TBA phân xưởng cần xác định tâm phụ tải của các phân xưởng hoặc nhóm phân xưởng được cấp điện từ các TBA đó

Để xác định tâm phụ tải điện ta dùng công thức :

<small>0</small> ;

<small>0</small> ;

Trong đó : x<small>0</small>, y<small>0</small>, z<small>0</small> - toạ độ tâm phụ tải x<small>i</small>,y<small>i</small>,z<small>i</small> - toạ độ phụ tải thứ i S<small>i</small> là công suất phụ tải thứ i

Trong thực tế người ta ít quan tâm đến toạ độ z nên ta cho z =0

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 32</span><div class="page_container" data-page="32">

26

Ta có bảng vị trí đặt các trạm biến áp như sau:

<b><small>Bảng 3. 2. Vị trí trạm biến áp phân xưởng theo tính tốn.</small></b>

Tên trạm biến áp

Vị trí đặt trạm biến áp Phương án

1

X ( m ) Y ( m )

2 31,4 20,8 3 126,6 58 4 78,6 58,2

Phương án 2

2 31,4 20,8 3 126,6 58 4 78,6 58,2

Vị trí trạm biến áp thường đặt liền kề hoặc ngoài hoặc ở bên trong phân xưởng

Căn cứ vào yêu cầu đề bài để vừa đảm bảo tính thẫm mỹ và độ an tồn cao nên ta đặt các máy biến áp phân xưởng ở bên ngoài và liền kề phân xưởng :

Ta có vị trí đặt các trạm biến áp thực tế như sau :

<b><small>Bảng 3. 3 .Vị trí trạm biến áp phân xưởng theo điều kiện mặt bằng</small></b>

Tên trạm biến áp

Vị trí đặt trạm biến áp Phương án

1

X ( m ) Y ( m ) 1 72,7 36,7 2 55,6 36,2 3 111,5 42,8

5 38,5 43,5 Phương án 1 72,7 36,7

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 33</span><div class="page_container" data-page="33">

27

3 111,5 42,8

<b><small>Hình 3. 2. Sơ đồ bố trí trạm biến áp phân xưởng </small></b>

<b>3.3 Xác định số lượng , dung lượng các trạm biến áp phân xưởng </b>

Số lượng MBA đặt trong các TBA được chọn căn cứ vào yêu cầu cung cấp điện của phụ tải, trong mọi trường hợp, TBA chỉ đặt một MBA sẽ là kinh tế và thuận lợi cho việc vận hành nhưng độ tin cấy cung cấp điện là khơng cao. Vì vậy, các TBA cung cấp điện cho hộ loại I và loai II ta đặt 2 MBA, còn hộ loại III ta đặt 1 MBA. Ở đây ta chọn mỗi phân xưởng đặt một 1 MBA

Công suất của máy biến áp được chọn như sau: + Đối với phụ tải loại III : S<small>dmBi</small>

<sub> S</sub><sub>ttpxi</sub>

+ Đối với phụ tải loại I và loại II : do yêu cầu cấp điện liên tục nên dùng ít nhất 2 máy biến áp làm việc song song và công suất của máy biến áp được chọn sao cho khi sự cố 1 máy biến áp thì máy biến áp cịn lại phải đảm bảo tồn bộ công suất yêu cầu.

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 34</span><div class="page_container" data-page="34">

28

Dung lượng các máy biến áp được lựa chọn theo điều kiện:

<i><small>ttdmBhc</small>SSnk</i> 

Kiểm tra điều kiện sự cố một máy biến áp :

(𝑛 − 1)𝑘<sub>ℎ𝑐</sub>𝑘<sub>𝑞𝑡</sub>𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥ 𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥

𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵𝐴</sub> ≥ <sup>𝑆</sup><sup>𝑡𝑡</sup>𝑘. (𝑛 − 1)Trong đó :

n - số máy biến áp có trong trạm

khc - hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường ( ta lấy khc = 1) kqt - hệ số quá tải sự cố, lấy kqt =1.4

Stt - công suất tính tốn .

<b>3.3.1. Đặt 5 TBA phân xưởng </b>

Trạm TBAPX1: Cấp điện cho Phân xưởng Giấy. Trạm TBAPX2: Cấp điện cho Phân xưởng Kéo sợi Trạm TBAPX3: Cấp điện cho Phân xưởng May Trạm TBAPX4: Cấp điện cho Phân xưởng Dệt Trạm TBAPX5: Cấp điện cho Phân xưởng Cơ Điện

<i><b>1. Trạm biến áp TBAPX1: Cấp điện cho Phân xưởng Giấy .Trạm được đặt hai </b></i>

máy biến áp làm việc song song.

<i>n</i>* * 

ta có: S<small>tt</small> = 194,65 kVA ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>194,65</sup>

<small>2</small> = 97,325 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 160(kVA)

Kiểm tra lại dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (𝑛 − 1)𝑘<sub>𝑞𝑡</sub>𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥ 𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 35</span><div class="page_container" data-page="35">

29

Vậy trạm biến áp TBAPX1 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 160 kVA là hợp lý

<i><b>2. Trạm biến áp TBAPX2 : Cấp điện cho Phân xưởng Kéo sợi. Trạm đặt hai máy </b></i>

biến áp làm việc song song ta có: S<small>tt</small> = 143,3 kVA ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>143,3</sup>

<small>2</small> = 71.65 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 160 kVA

Kiểm tra dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (<i>n</i>− )1<i>k<sub>qt</sub>S<sub>dm</sub></i> <i>S<sub>ttsc</sub></i>

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>143,3</sup>

<small>1.4</small> = 102,36 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX2 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 160 kVA là hợp lý

<i><b>3. Trạm biến áp TBAPX3 : Cấp điện cho Phân xưởng May. Trạm đặt hai máy biến </b></i>

áp.

ta có: S<small>tt</small> = 44,52 kVA ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>44,52</sup>

<small>2</small> = 22,26 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 50(kVA)

Kiểm tra dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (<i>n</i>− )1<i>k<sub>qt</sub>S<sub>dmB</sub></i> <i>S<sub>ttsc</sub></i>

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚</sub> ≥<sup>44,52</sup>

<small>1.4</small> = 32 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX3 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 50 kVA là hợp lý

<i><b>4. Trạm biến áp TBAPX4 : Cấp điện cho Phân xưởng Dệt. Trạm đặt hai máy biến </b></i>

áp làm việc song song

ta có: S<small>tt</small> = 157,31 kVA ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>157,31</sup>

<small>2</small> = 78,655 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 160(kVA)

Kiểm tra dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (<i>n</i>− )1<i>k<sub>qt</sub>S<sub>dmB</sub></i> <i>S<sub>ttsc</sub></i>

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 36</span><div class="page_container" data-page="36">

30

Vậy trạm biến áp TBAPX4 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 160 kVA là hợp lý

<i><b>5. Trạm biến áp TBAPX5 : Cấp điện cho Phân xưởng Cơ điện. Trạm đặt hai máy </b></i>

biến áp làm việc song song ta có: S<small>tt</small> = 35,7 kVA ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>35,7</sup>

<small>2</small> = 17,85 kVA Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 30 kVA

Kiểm tra dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>35,7</sup>

<small>1.4</small> = 25,5 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX5 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 30 kVA là hợp lý

<b><small>Bảng 3. 4. Kết quả chọn biến áp cho trạm BAPX theo phương án 1 </small></b>

Tên phân xưởng Stt,KVA Số máy S<small>đmB</small> , KVA Tên trạm Phân xưởng Giấy 194.65 2 160 TBAPX1 Phân xưởng Kéo sợi 143,3 2 160 TBAPX2 Phân xưởng May 44,52 2 50 TBAPX3 Phân xưởng Dệt 157.31 2 160 TBAPX4 Phân xưởng Cơ điện 35,7 2 30 TBAPX5

<b>3.3.2. Đặt 4 TBA phân xưởng </b>

Trạm TBAPX1: Cấp điện cho Phân xưởng Giấy. Trạm TBAPX2: Cấp điện cho Phân xưởng Kéo sợi

Trạm TBAPX3: Cấp điện cho Phân xưởng May và Phân xưởng Cơ điện Trạm TBAPX4: Cấp điện cho Phân xưởng Dệt

<i><b>1. Trạm biến áp TBAPX1: Cấp điện cho Phân xưởng Giấy .Trạm được đặt hai </b></i>

máy biến áp làm việc song song

<i>n</i>* * 

ta có: S<small>tt</small> = 194,65 kVA ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>194,65</sup>

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 37</span><div class="page_container" data-page="37">

31

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 160(kVA)

Kiểm tra lại dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (𝑛 − 1)𝑘<sub>𝑞𝑡</sub>𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥ 𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>194,65</sup>

<small>1.4</small> = 140 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX1 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 160 kVA là hợp lý

<i><b>2. Trạm biến áp TBAPX2 : Cấp điện cho Phân xưởng Kéo sợi. Trạm đặt hai máy </b></i>

biến áp làm việc song song ta có: S<small>tt</small> = 143,30 kVA ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>143,30</sup>

<small>2</small> = 71.65 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 160 kVA

Kiểm tra dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (<i>n</i>− )1<i>k<sub>qt</sub>S<sub>dm</sub></i> <i>S<sub>ttsc</sub></i>

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>143,30</sup>

<small>1.4</small> = 102,36 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX2 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 160 kVA là hợp lý

<i><b>3. Trạm biến áp TBAPX3 : Cấp điện cho Phân xưởng May và Phân xưởng Cơ điện </b></i>

Trạm đặt hai máy biến áp làm việc song song ta có: S<small>tt</small> = 44,52 + 35,7 = 80,22 kVA ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>80,22</sup>

<small>2</small> = 40,11 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 75(kVA)

Kiểm tra dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố :

<i>n</i>− )1 (

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚</sub> ≥<sup>80,22</sup>

<small>1.4</small> = 57,3 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX3 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 75 kVA là hợp lý

<i><b>4. Trạm biến áp TBAPX4 : Cấp điện cho Phân xưởng Dệt. Trạm đặt hai máy biến </b></i>

áp làm việc song song

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 38</span><div class="page_container" data-page="38">

32

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>157,31</sup>

<small>2</small> = 78,655 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 160(kVA)

Kiểm tra dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (<i>n</i>− )1<i>k<sub>qt</sub>S<sub>dmB</sub></i> <i>S<sub>ttsc</sub></i>

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚</sub> ≥<sup>157,31</sup>

<small>1.4</small> = 112,36 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX4 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 160 kVA là hợp lý

<b><small>Bảng 3. 5.Kết quả chọn biến áp cho trạm BAPX theo phương án 2</small></b>

Tên phân xưởng Stt,KVA Số máy S<small>đmB</small> , KVA Tên trạm Phân xưởng Giấy 194.65 2 160 TBAPX1 Phân xưởng Kéo sợi 143,3 2 160 TBAPX2 Phân xưởng May và

Cơ điện

80,22 2 75 TBAPX3

Phân xưởng Dệt 157.31 2 160 TBAPX4

<b>3.3.3. Đặt 3 TBA phân xưởng </b>

Trạm TBAPX1: Cấp điện cho Phân xưởng Giấy.

Trạm TBAPX2: Cấp điện cho Phân xưởng Kéo sợi và Phân xưởng May Trạm TBAPX4: Cấp điện cho Phân xưởng Dệt và Phân xưởng Cơ Điện

<i><b>1. Trạm biến áp TBAPX1: Cấp điện cho Phân xưởng Giấy .Trạm được đặt hai </b></i>

máy biến áp làm việc song song

<i>n</i>* * 

ta có: S<small>tt</small> = 194,65 kVA ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>194,65</sup>

<small>2</small> = 97,325 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 160(kVA)

Kiểm tra lại dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (𝑛 − 1)𝑘<sub>𝑞𝑡</sub>𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥ 𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 39</span><div class="page_container" data-page="39">

33

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>194,65</sup>

<small>1.4</small> = 140 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX1 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 160 kVA là hợp lý

<b>2. Trạm biến áp TBAPX2 : Cấp điện cho Phân xưởng Kéo sợi và Phân xưởng </b>

May . Trạm được đặt hai máy biến áp làm việc song song Ta có : S<small>tt </small>= 143,3 + 44,52 = 187,82 ( KVA )

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>187,82</sup>

<small>2</small> = 93,91 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 160(kVA)

Kiểm tra lại dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (𝑛 − 1)𝑘<sub>𝑞𝑡</sub>𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥ 𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>187,82</sup>

<small>1.4</small> = 134,16 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX2 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 160 kVA là hợp lý

<b>3. Trạm biến áp TBAPX4 : Cấp điện cho cho Phân xưởng Dệt và Phân xưởng Cơ </b>

Điện. Trạm được đặt hai máy biến áp làm việc song song Ta có : S<small>tt </small>= 157,31 + 35,7 = 193,01 ( KVA )

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>193,01</sup>

<small>2</small> = 96,505 kVA

Ta chọn MBA tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 160(kVA)

Kiểm tra lại dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố : (𝑛 − 1)𝑘<sub>𝑞𝑡</sub>𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥ 𝑆𝑡𝑡𝑝𝑥 ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥<sup>193,01</sup>

<small>1.4</small> = 137,86 kVA

Vậy trạm biến áp TBAPX4 đặt 2 MBA có S<small>dm</small> = 160 kVA là hợp lý

<b><small>Bảng 3. 6. Kết quả chọn biến áp cho trạm BAPX theo phương án 3</small></b>

Tên phân xưởng Stt,KVA Số máy S<small>đmB</small> , KVA Tên trạm Phân xưởng Giấy 194.65 2 160 TBAPX1 Phân xưởng Kéo sợi

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 40</span><div class="page_container" data-page="40">

<b>3.4.2. Phương pháp sử dụng trạm biến áp trung gian </b>

Nguồn 22kV từ hệ thống về qua trạm biến áp trung gian được hạ áp xuống 6kV để cung cấp cho các trạm biến áp phân xưởng. Nhờ vậy sẽ giảm được vốn đầu tư cho mạng điện cao áp trong nhà máy và trong các trạm biến áp phân xưởng, vận hành thuận lợi hơn và độ tin cậy cung cấp điện cũng được cải thiện. Song phải đầu tư để xây dựng trạm biến áp trung gian, gia tăng tổn thất trong mạng cao áp. Nếu sử dụng phương án này, vì nhà máy thuộc hộ tiêu thu loại 1 nên tại trạm biến áp trung gian ta đặt hai máy biến áp với dung lượng được lựa chọn như sau :

𝑛𝑘<sub>ℎ𝑐</sub>𝑆<sub>𝑑𝑚𝐵</sub> ≥ 𝑆<sub>𝑡𝑡𝑛𝑚</sub> = 575,48  𝑘𝑉𝐴 ⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚</sub> ≥<sup>575,48</sup>

<small>2</small> = 287,74  𝑘𝑉𝐴

Ta chọn máy tiêu chuẩn S<small>dm</small> = 500 kVA

Kiểm tra dung lượng của máy khi xẩy ra quá tải sự cố: (<i>n</i>− )1<i>k<sub>qt</sub>S<sub>dmB</sub></i> <i>S<sub>ttsc</sub></i>

⇒ 𝑆<sub>𝑑𝑚</sub> ≥<sup>575,48</sup>

<small>1.4</small> = 411 kVA

Vậy tại tạm biến áp trung gian sẽ đặt 2 MBA S<small>dm</small> = 500kV - 22/6 kV

<b>3.4.3. Phương án sử dụng trạm phân phối trung tâm </b>

Điện năng từ hệ thống cung cấp cho các trạm biến áp phân xưởng thông qua trạm phân phối trung tâm. Nhờ vậy việc quản lý vận hành mạng điện cao áp của nhà máy thuận lợi hơn, vốn đầu tư giảm, độ tin cậy cung cấp điện được gia tăng, song vốn đầu tư cho mạng cũng lớn

119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM119Monday, June 10, 20248:42:40 PM8:42:40 PM

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biThiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao bi

119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM119Monday, June 10, 20248:42:44 PM8:42:44 PM

119Thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat bao biMonday, June 10, 2024

</div>

×