Tải bản đầy đủ (.pdf) (15 trang)

Bài kiểm tra tổng hợp xem lại lần làm thử bk lms

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.06 MB, 15 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>Bắt đầu vào lúc Thứ Ba, 4 tháng 6 2024, 8:31 PMTrạng thái Đã xong</b>

<b>Kết thúc lúc Thứ Ba, 4 tháng 6 2024, 9:00 PMThời gian thực</b>

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

1/15

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Hình c

Loại guốc tựa nào cần được bôi trơn giữa guốc và ray dẫn hướng?a. Guốc tựa trượt

b. Guốc tựa lăn

c. Loại nào cũng phải bôi trơnd. Loại nào cũng không cần bôi trơn

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Guốc tựa trượt

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

70 kg

3/15

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

c. Vận tốc thang máyd. Tất cả đều đúng

e. Tất cả đều sai

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

d. Tất cả đều sai

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Thang máy dùng puly dẫn cáp sẽ cần công suất động cơ nhỏ hơn thang máy dùng tang cuốn cáp

Mômen phanh của thang máy được điều chỉnh bởi?a. Lực lò xo

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

c. Không thể xác định được là tỉ lệ nghịch hay thuận

d. Có thể là tỉ lệ nghịch và cũng có thể là tỉ lệ thuận phụ thuộc vào từng trường hợp vị trí đặt phanhe. Tất cả đều sai

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Tỉ lệ thuận

5/15

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

Hãy cho biết đoạn cáp dưới đây là cáp loại nào?

a. Cáp bện xuôib. Cáp bện chéo

c. Không xác định được chiều bệnd. Tất cả đều sai

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Cáp bện chéo

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

b. Tăng công suất động cơ

c. Tăng moment vô lăng trên trục động cơd. Tất cả đều sai

×

Câu trả lời của bạn khơng chính xác.The correct answer is:

Tăng moment vơ lăng trên trục động cơ

Công dụng của bộ giảm chấn trong thang máy là?

a. Khi cabin đến tầng thấp nhất thì cabin sẽ tỳ lên giảm chấn để giảm độ sốc

b. Tạo cảm giác êm dịu cho người sử dụng thang máy trong quá trình thang máy làm việcc. Bộ giảm chấn là một bộ phận an toàn chống cho thang máy bị rơi

×

d. Tất cả đều đúnge. Tất cả đều sai

Câu trả lời của bạn khơng chính xác.The correct answer is:

Tất cả đều sai

7/15

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Câu trả lời của bạn khơng chính xác.The correct answer is:

Tất cả đều sai

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

d. Tốn nhiều ổ đỡ hơne. Tất cả đều sai

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Dễ bị chảy nhớt qua ổ đỡ trục vít

Đặc điểm của thang máy thuỷ lực?

a. Thường dùng cho thang máy nâng hàng tải trọng lớn

b. Chỉ dùng với thang máy tốc độ cao vì thuỷ lực dễ dàng điều chỉnh tốc độc. Thường dùng cho việc nâng với chiều cao nâng lớn

d. Câu a,c đúng

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Thường dùng cho thang máy nâng hàng tải trọng lớn

Để đảm bảo khả năng tự nêm của bộ hãm bảo hiểm kiểu nêm thì người ta thường làm gì?a. Giảm ma sát bề mặt gáy của nêm

b. Làm khía bề mặt nêmc. Cả a,b đều đúng

d. Tất cả đều sai

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Cả a,b đều đúng

9/15

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Dầm dưới cabin

Loại cửa cabin nào chiếm khơng gian đóng mở cửa bên trong cabin (khơng gian chết) là nhiều nhất?a. Cửa lùa

b. Cửa xếpc. Cửa bản lề

d. Tất cả đều đúng

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Trên buồng máy

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

a. 56 kgb. 63 kgc. 70 kgd. 54 kg

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Câu a và b đúng

Đối trọng thang máy được dùng nhằm mục đích?a. Giảm khối lượng tồn bộ thang máyb. Giảm công suất cho động cơ dẫn độngc. Giúp cho cabin chạy êm dịu hơnd. Giảm moment tác dụng lên puly dẫn cápe. Câu b và d đúng

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Câu b và d đúng

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

d. Không thể xác định đượce. Tất cả đều sai

Câu trả lời của bạn khơng chính xác.The correct answer is: Nhỏ hơn

Một thang máy làm việc với vận tốc v =0.8m/s, gia tốc a = 0.2m/s . Một người có trọng lượng 500N đang đứng trongthang máy và thang máy bắt đầu chuyển động đi lên, hãy tính lực tác dụng lên sàn cabin, lấy g = 10m/s

a. 60 Kgb. 501 Nc. 51 Kg

d. Tất cả đều sai

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

<small>Câu hỏi </small>

<b>30</b>

<small>Đạt điểm 1,0 trên 1,0</small>

Cho một đoạn cáp thép như hình bên dưới. Hãy chọn đáp án đúng

a. Cáp có 19 tao, mỗi tao 6 sợib. Cáp có 6 tao, mỗi tao 19 sợi

c. Cáp có 6 sợi, mỗi sợi 19 taod. Cáp có 19 sợi, mỗi sợi 6 tao

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Cáp có 6 tao, mỗi tao 19 sợi

Khi tính tốn trọng lượng đối trọng thì tính tốn cân bằng mơment cho hai trường hợp nàoa. Nâng cabin đầy tải từ vị trí thấp nhất + hạ cabin đầy tải từ vị trí cao nhất

b. Nâng cabin rỗng từ vị trí thấp nhất +  hạ cabin rỗng từ vị trí cao nhấtc. Nâng cabin đầy tải từ vị trí thấp nhất + hạ cabin rỗng từ vị trí cao nhấtd. Nâng cabin có tải từ vị trí thấp nhất + hạ cabin rỗng từ vị trí cao nhất

e. Tất cả đều sai

Câu trả lời của bạn là chính xác.The correct answer is:

Nâng cabin có tải từ vị trí thấp nhất + hạ cabin rỗng từ vị trí cao nhất

<sup>⌃</sup>

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

15/15

</div>

×