Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Giáo án Toán 4 tiết 124

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.89 KB, 2 trang )

Toán ( 124 ) : LUYỆN TẬP.
I) MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Bước đầu nhận biết một số tính chất của phép nhân phân số : tính chất giao hoán , tính chất
kết hợp , tính chất nhân một tổng 2 phân số với 1 phân số.
- Bước đầu biết vận dụng các tính chất trên trong trường hợp đơn giản.
II) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Bài cũ :
B. Bài mới :
1.Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em cùng
tìm hiểu một số tính chất của phép nhân phân số và
áp dụng các tính chất đó làm các bài tập.
2. Giới thiệu một số tính chất của phép nhân
phân số :
a. Giới thiệu tính chất giao hoán :
- Cho HS tính
3
2
5
4
;
5
4
3
2
xx
và so sánh 2 kết quả.
-Sau đó so sánh hai kết quả, rút ra kết luận:

x
3


2
=
5
4
x
5
4
3
2
-Em có nhận xét gì về vị trí của các thừa số của hai
tích?
-Vậy khi đổi vị trí của các phân số trong một tích
thì tích có thay đổi không?
-Đó chính là tính chất giao hoán của phép nhân các
phân số.
-Em có nhận xét gì về tính chất giao hoán của phép
nhân phân số so với tinh chất giao hoán của phép
nhân số tự nhiên?
*GV kết luận: Đó đều đuợc gọi là tính chất giao
hoán của phép nhân.
-1 HS lên bảng làm bài.
- HS tính và so sánh.
-Khi đổi vị trí các phân số
trong một tích thì tích của
chúng không thay đổi.
-Giống nhau
* Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích
của chúng không thay đổi.
- HS nghe.
- HS nhắc lại.

b. Giới thiệu tính chất kết hợp :
- Thực hiện tương tự như phần a. - HS thực hiện.
* GV rút ra tính chất kết hợp của phép nhân phân
số.
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.
c. Giới thiệu tính chất của tính chất nhân một tổng
2 phân số với 1 phân số.
- Thực hiện tương tự như phần a,b. - HS thực hiện.
- GV rút ra tính chất phân phối của phép nhân một
tổng 2 phân số với 1 phân số.
- HS lắng nghe và lặp lại.
3.Thực hành :
Bài 1 : Yêu cầu HS làm vào vở.
- Yêu cầu HS vận dụng tính chất vừa học để tính
bằng 2 cách.
- HS làm vào vở.
- GV chữa bài và nêu các tính chất vận dụng trong
quá trình tính. Có thể trình bày như sau :
Cách 1 :
11
9
22
242
9
22)
11
3
22
3

(22
11
3
22
3
===
xxxxx
Cách 2 :
11
9
242
198
11
66
22
3
)22
11
3
(
22
3
22
11
3
22
3
====
xxxxx
- HS chữa bài vào vở.

* Lưu ý : Có thể cho HS nhận xét xem cách làm
nào thuận tiện hơn.
- HS nghe.
Bài 2 :
-GV gọi HS đọc đề.
-Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật?
-HS tự làm vào Vở rồi chữa bài.
-HS làm bài vào vở:
Đ/S:
)(
15
44
m
Bài 3 :
-GV tiến hành tương tự bài 2
-HS tự làm vào Vở rồi chữa bài.
-1HS lên bảng làm, cả lớp làm
vào vở:
May 3 chiếc túi hết số mét
vải là:

)(2=3
3
2
mx
Đ/S: 2 m vải
C. Củng cố - dặn dò :
- Học thuộc các tính chất của phép nhân phân số.
- Bài sau : Tìm phân số của 1 số.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×