Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 CẢ NĂM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (489.79 KB, 92 trang )

Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Tuần 1 Ngày soạn:
Tiết 1 Ngày dạy:
Bài 1 : GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức :
- Biết đựơc vị trí , vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống
- Có được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng
- Biết đưôc một số biện pháp an toàn loa động trong nghề điện dân dụng , có định hướng
sau này về nghề nghiệp
2. Kỹ năng : Biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn ,
3. Thái độ: Yêu thích bộ môn
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Chuẩn bị cho cả lớp :
- Tranh vẽ về nghề điện dân dụng
- Bản mô tả nghề điện dân dụng
* Trò: HS có thể chuẩn bị một số kiến thức về nghề điện mà em biết
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hiện nay điện năng là nguồn động lực chủ yếu đối với sản xuất và đời sống Vì vậy nghề
điện dân dụng và một số kiến thức cơ bản về nghề yêu cầu mỗi chúng ta cần phải biết được để
ai trong mỗi chúng ta đều có kiến thức về nghề điện . vậy nghề điện có vai trò như thế nào và
đòi hỏi cần có những kiến thức như thế nào hôm nay các em vào bài mới
KIẾN THỨC CƠ BẢN
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1 : Tìm hiểu nghề điện dân dụng
I/ Vai trò , vị trí của nghề điện


dân dụng trong sản xuất và đời
sống :
Nghề điện dân dụng đa dạng ,
hoạt động chủ yếu trong lĩnh
vực sản xuất & sử sụng điện
năng phục vụ cho sản xuất ,
sinh hoạt của các hộ tiêu thụ
điện . Nghề điện dân dụng đẩy
nhanh tốc độ công nghiệp hoá
hiện đại hoá
II/ Đặc điểm yêu cấu nghề
điện :
1/ Đối tượng yêu cầu nghề
điện : SGK / 5
2/ Nội dung lao động của
nghề :
+ Lắp đặt mạng điệnsản xuất &
sinh hoạt
+ Lắp đặt các thiết bị phục vụ
Tìm hiểuvai trò của nghề điện dân
dụng :
GV đặt các câu hỏi gợi ý sau :
* Theo em hiểu nghề điện dân dụng
có vai trò như thế nào trong đời sống
& kỹ thuật ?
HS thảo luận nhóm trả lời vai trò của
nghề điện dân dụng
Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu nghề
điện
a. Tìm hiểu nội dung lao động nghề

điện dân dụng
GV đặt câu hỏi : Theo em nội dung
HS làm việc theo nhóm
những nội dung và thống
nhất nôi dung bài ghi
HS thảo luận và trả lời
được nội dung lao động
nghề điện bao gồm
những lĩnh vực :
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 1
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
cho sản xuất & sinh hoạt
+ Bảo đưỡng & vận hành sửa
chữa các thiết bị điện …
3/ Điều kiện làm việc của nghề
điện
+ Việc lắp đặt đường dây , sửa
chữa , hiệu chỉnh các thiết bị
trong mạng điện thường được
tiến hành ngoài trời , trên cao
lưu động , gần khu vực có điện
nên rất nguy hiểm
+ Công tác bảo dưỡng sửa chữa
và hiệu chỉnh các thiết bị điện
thường được tiến hành trong
điều kiện môi trường bình
thường
4/ Yêu cầu của nghề điện đối

với người lao động :
+ Trí thức : Có trình độ văn hoá
hết THCS có những hiểu biết cơ
bản về lĩnh vực điện , an toàn
điện , & các quy trình kỹ thuật
khác
+ Kỹ năng : nắm vững các kỹ
năng về đo lường , sử dụng và
bảo quản lắp đặt các thiết bị
điện
+ Sức khoẻ : Có đủ về sức
khoẻ , không mắc các bệnh về
tim mạch , huyết áp …
+ Thái độ: Yêu thích các công
việc của nghề
5/ Triển vọng nghề điện SGK /
7
6/ Những nơi đào tạo nghề :
SGK / 8
lao động nghề điện dân dụng bao
gồm những lĩnh vực nào ? Cho ví dụ
GV cho HS thảo luận nhóm các yêu
cầu sau
+ Tìm hiểu nội dung lao động nghề
điện dân dụng
 GV chuẩn xác kiến thức :
GV cho HS làm bài tập SGK
b. Tìm hiểu điều kiện lao động của
nghề điện
Người thợ điện làm việc trong điều

kiện như thế nào ? cho ví dụ ?
c. Tìm hiểu yêu cầu của nghề điện
đối với người lao động
Theo em nghề điện có yêu cầu gì
đối với người lao động ?
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ
2 HS
Nội dung thảo luận
+ Trí thức
+ Kỹ năng
+ Sức khoẻ
+ Thái độ
d. Tìm hiểu những nơi đào tạo nghề
GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK
và trả lời
Những nơi nào đào tạo nghề ?
GV nhận xét & chuẩn xác kiến thức
+ Lắp đặt mạng điệnsản
xuất & sinh hoạt
+ Lắp đặt các thiết bị
phục vụ cho sản xuất &
sinh hoạt
+ Bảo đưỡng & vận hành
sửa chữa các thiết bị điện

HS cần trả lời được :
+ Việc lắp đặt đường dây
, sửa chữa , hiệu chỉnh
các thiết bị trong mạng
điện thường được tiến

hành ngoài trời , trên cao
lưu động , gần khu vực
có điện nên rất nguy
hiểm
+ Công tác bảo dưỡng
sửa chữa và hiệu chỉnh
các thiết bị điện thường
được tiến hành trong điều
kiện môi trường bình
thường
HS thảo luận & trả lời
theo yêu cầu của GV sau
khi thảo luận với bạn
+ Trí thức
+ Kỹ năng
+ Sức khoẻ
+ Thái độ
HS đọc SGK & trả lời
câu hỏi của GV
HS khác nhận xét & cả
lớp hoàn thiện kiến thức
ghi vở
Hoạt động 2 : Củng cố – nhận xét tiết học – dặn dò
a. Củng cố :
- Đặc điểm yêu cầu nghề điện ?
- Vị trí vai trò nghề điện ?
- Điều kiện làm việc của ngưới thợ điện
b. Nhận xét tiết học :
- GV tổng kết khen thưởng các cá nhân , các nhóm có câu phát biểu đúng , tích cực tham gia
các hoạt động thảo luận

c. Dặn dò :
- Chuẩn bị nội dung bài học sau : Sưu tầm các mẫu dây dẫn điện , dây cáp điện
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 2
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Tuần 2 Ngày soạn: 19/08/09
Tiết 2 Ngày dạy: 20/08/09
Bài 2 : VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT
MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
- Biết cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng
2. Kỹ năng : Phân loại được dây dẫn điện
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Chuẩn bị cho cả lớp : Một số mẫu dây điện Một số vật cách điện của mạng điện
Bảng phụ : Phân loại dây dẫn điện ( bảng 2.1 SGK )
* Trò: Một số mẫu vật về vật liệu điện của mạng điện như
Dây trần, Dây có bọc Dây lõi nhiều sợi , lõi một sợi ….
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
- Trình bày yêu câu nghề điện đối với người lao động ? (HS phải nêu được 4 yêu cầu cơ bản :
Về kiến thức , về kỹ năng , về thái độ , về sức khoẻ )
- Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển như thế nào trong CNH – HĐH hiện nay
3. Bài mới:
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 3

Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
4. Đánh giá: - Có những loại dây dẫn nào ? Cấu tạo và công dụng của dây dẫn điện có bọc cách điện
? Khi sử dụng dây dẫn điện cần chú ý những điểm gì ?
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 4
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu về dây dẫn điện
GV kiểm tra mẫu vật mà HS chuẩn bị trước và hỏi :
- Hãy kể tên các loại dây dẫn điện mà em biết ?
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 2 HS bài tập phân loại
dây dẫn điện ra phiếu học tập cá nhân mà các em đã chuẩn
bị sẵn
- GV hỏi : Ở nhà em dây dẫn điện trong nhà thường là dây
gì ?
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân làm bài tập SGK ( Điền
vào chỗ trống )
- Vậy để biét được dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện có cấu
tạo như thế nào , hình thái , kích cỡ , màu sắc ra sao ta vào
nghiên cứu phần 2
Hoạt động 2: Tìm hiểu về dây dẫn điện có bọc cách
điện :
- GV yêu cầu HS lên bảng giới thiệu dây dẫn có bọc cách
điện và trình bày cấu tạo của dây
- GV cho HS nhắc lại cấu tạo dây dẫn điện có bọc
- GV yêu cầu học sinh suy nghĩ cá nhân trả lới dây dẫn có
bọc thường dùng ở đâu ? Vì sao ?
-GV giới thiệu cho HS một số loại dây dẫn : Lõi một sợi và
lõi nhiều sợi , nhiều cỡ dây khác nhau có màu sắc khác nhau
và hỏi :

- Vì sao người ta chế tạo ra nhiều loại dây dẫn như vậy ?
- GV giới thiệu dây dẫn có màu sắc khác nhau là để phân
biệt dây pha và dây trung hoà
- GV giới thiệu sơ qua loại dây dẫn trần và nói ngày nay
ngưới ta ít dùng dây dẫn trần trong lắp đặt vì không an toàn
cho người sử dụng nhưng có hiệu quả trong mạng điện cao
thế vì giá thành rẽ  hiệu quả kinh tế cao . Vì mạng cao thế
nên trong quá trình truyền tải dưới tác dụng nhiệt của dòng
điện nên làm dây dan nóng lên toả nhiệt cao . Vậy khi lắp
đăt mạng điện trong nhà cần sử dụng dây dãn điện như thé
nào cho hợp lý ta sẽ tìm hiểu ở mục 3
Hoạt động 3: Tìm hiểu về cách sử dụng dây dẫn điện :
- Giới thiệu cho HS một số dây dẫn nối với các thiết bị tiêu
thụ điện như : Bóng đèn dây tóc , ấm điện , bàn là
- Nêu câu hỏi : Tại sao khi lắp ráp các thiết bị tiêu thụ điện
điện người ta thường sử dụng các loại dây dẫn khác nhau ?
- Khi sử dụng dây dẫn điện ta cần chú ý những điểm gì ?
GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân
HS suy nghĩ trả lời bài tập điền
vào chỗ trống SGK
- Có nhiều loại dây dẫn điện dựa
vào lớp vỏ cách điện , dây dẫn điện
được chia làm dây dẫn trần và dây
dẫn …………
- Dựa vào số lõi và số sợi của lõi
có dây một lõi , dây……………
lõi , dây lõi một sợi và lõi
……………sợi
1 HS lên bảng giới thiệu dây dẫn có
bọc cách điện và trình bày cấu tạo

của dây
HS dưới lớp quan sát và lắng nghe
1 HS lên bảng giới thiệu dây dẫn có
bọc cách điện và trình bày cấu tạo
của dây
HS dưới lớp quan sát và lắng nghe
HS trả lời theo chỉ định của GV
HS lắng nghe
HS trả lời theo nhận biết cá nhân
HS dưới lớp quan sát
HS quan sát , nhận xét và suy nghĩ
trả lời
HS trả lời theo chỉ định của GV
HS trả lời theo nhận biết cá nhân
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
5. Hoạt động nối tiếp: Chuẩn bị cho tiết học sau : Một số loại dây cáp điện. Một số vật liệu cách
điện theo yêu cầu SGK. Đọc và chuẩn bị nội dung mục II. III SGK. Sưu tầm một số loại dây dẫn mà
em đã học trang trí trong một bìa cứng và nêu tên các loại dây dẫn đó
NỘI DUNG GHI BẢNG
I. Dây dẫn điện :
1. Phn loại: - Có nhiều loại dây dẫn điện dựa vào lớp lõi cách điện , dây dẫn điện được chia làm dây dẫn
trần và dây dẫn bọc cách điện
- Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây dẫn một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi
2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện :
- Gồm hai phần : Lõi và lớp vỏ cách điện: + li :lm bằng đồng, nhôm
+ vỏ cch điện: gồm một lớp hoặc nhiều lớp, thường làm bằng cao su, chất cch điện tổng hợp (PVC)
3/ Sử dụng dây dẫn điện :
- Chọn dây dẫn phù hợp điều kiện lắp đặt và công suất tiêu thụ của từng thiết bị tiêu thụ điện
- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai nạn điện cho người sử dụng

Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài ( dây dẫn có phích cắm điện )
Tuần 3 Ngày soạn: 26/08/09
Tiết 3 Ngày dạy: 27/08/09
Bài 2 : VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT
MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (TT)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
- Biết cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng
- Nắm được công dụng và tính năng của từng vật liệu
- Biết cách sử dụng một số vật liệu cách điện thông dụng một cách hợp lý
2. Kỹ năng : Phân loại được dây dẫn điện
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Chuẩn bị cho cả lớp : Một số mẫu dây điện Một số vật cách điện của mạng điện
Bảng phụ : Phân loại dây dẫn điện ( bảng 2.1 SGK )
* Trò: Một số mẫu vật về vật liệu điện của mạng điện như
Dây trần, Dây có bọc Dây lõi nhiều sợi , lõi một sợi ….
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
a. Người ta phân loại dây dẫn điện dựa vào những yếu tố nào ?
b. Trình bày cách sử dụng dây dẫn điện ?
c. Giải thích vì sao người ta chế tạo ra dây dẫn có nhiều màu khác nhau như vậy?
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 5
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************

Hoạt động 1: Tìm hiểu về dây cáp điện
* GV đưa ra một số mẫu dây cáp yêu cầu HS quan
sát và phân biệt được sự khác nhau giữa dây dẫn
điện & dây cáp
* GV yêu cầu HS quan sát dây cáp & mô tả cấu tạo
của dây cáp
* GV hỏi dây cáp thường dùng ở dâu ?
- GV hỏi : Với cấu tạo và phạm vi sử dụng của cáp
đối với mạng điện trong nhà như thế nào ?
* GV chuẩn xác kiến thức & cho HS ghi vở
- GV: cho HS tham khảo bảng ký hiệu & đặc điểm
của các loại dây cáp điện SGV / 15
Hoạt động 2 : Tìm hiểu vật liệu cách điện
- GV: có thể gơị lại kiến thức cũ Về khái niệm vật
liệu cách điện các em đã được học ở lớp 8
Vật liệu cách điện là gì ?
- GV: yêu cầu HS làm bài tập SGK : hãy gạch chéo
vào những ô trống để chỉ ra vật liệu cách điện của
mạng điện torng nhà
- GV: đưa ra một số vật thật là những vật cách điện
trrong nhà yêu cầu HS nhận biết . kể tên ?
- GV: có thể yêu cầu hS giải quyết những vấn đề
sau :
+ Tại sao trong lắp mạng điện lại phải dng những vật
liện cách điện?
+ Kể tên một số vật liệu cách điện mà em biết ?
HS làm việc theo nhóm
HS làm việc theo nhóm quan sát & mô tả
cấu tạo của dây cáp điện
HS trả lời theo gợi ý của GV

HS tìm hiểu thông tin từ thực tế ; yêu cầu
thảo luận nhóm trả lời dược các ý GV nêu ra
HS làm bài cá nhân
HS trả lời theo gợi ý của GV
Hs trả lời theo nhận biết cá nhân
4. Đánh giá:
- GV củng cố kiến thức bằng cách nêu các câu hỏi cuối bài
- Hãy mô tả cấu tạo dây dẫn điện & dây cáp điện
- So sánh sự giống nhau & khác nhau của cáp điện & dây dẫn điện
5. Hoạt động nối tiếp:
GV yêu cầu mỗi HS làm một bản sưu tập dây cáp . dây dẫn , những vật liện cách điện
trong mạng điện trong nhà
Yêu cầu HS mô tả được cấu tạo một số vật mẫu trong bản sưu tập đó
Gv dặn Hs chuẩn bị bài tiếp theo
NỘI DUNG GHI BẢNG
II/ Dây cáp điện :
1/ Cấu tạo : Gồm : Lõi cáp ; vỏ cách điện & vỏ bảo vệ
- Li : lm bằng đồng hoặc nhơm
- Vỏ cách điện : làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp
- Vỏ bảo vệ : chế tạo ph hợp với mơi trường lắp đặt : chịu nhiệt , chịu mặn, chịu ăn mịn
2/ Cách sử dụng :
Với mạng điện torng nhà cáp thường dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân
phối gần nhất đến mạng điện trong nhà
III/ Vật liệu cách điện:
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 6
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
+ Vật liện cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua. vật liệu cch điện có điện trở suất lớn
khoảng 10

8
-10
13
Ωm
- ví dụ : sứ, thuỷ tinh, nhựa, cao su
Tuần 4 Ngày soạn: 14/09/09
Tiết 4 Ngày dạy: 15/09/09
Bài 3 : DỤNG CỤ TRONG LẮP ĐẶT
MẠNG ĐIỆN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết đựơc công dụng ; phân loại của một số đồng hồ đo điện
- Biết cách sử dụng đồng hồ đo điện
- Nắm được tầm quan trọng của đồng hồ đo điện trong mạng điện trong nhà
- Biết đọc được chỉ số trên đồng hồ đo
2. Kỹ năng : Biết mắc các đồng hố đo trong mạng điện
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Tranh vẽ một số đồng hồ đo. Một số ampekế, vonkế, công tơ điện, đồng hồ vạn
năng. Bảng phụ: Phân loại dây dẫn điện ( bảng 2.1 SGK )
* Trò: Chuẩn bị bài học
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy mô tả cấu tạo dây dẫn điện & dây cáp điện
- So sánh sự giống nhau & khác nhau của cáp điện & dây dẫn điện
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
Hoạt động : Tìm hiểu đồng hồ đo điện
a. Tìm hiểu công dụng của đồng hồ đo
+ Để đo CĐDĐ người ta dùng dụng cụ nào ?

+ Để đo điện trở người ta dùng dụng cu đo nào ?
+ Để đo hiệu điện thế người ta dùng dụng cụ đo nào
?
Vậy các dụng cụ trên có tên gọi là gì ?
HS vận dụng kiến thức cũ trả lời
: Dùng Ampekế
Dùng vôn kế
Đồng hồ đo điện
HS thảo luận nhóm làm bài tập SGK
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 7
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Có công dụng như thế nào ?
GV yêu cầu HS làm bài tập SGK theo nhóm
Hãy tìm trong bảng 3.1 những đại lượng đo của
đồng hồ đo điện vá đánh dấu (x) vào ô trống
Cường độ dđ X Cường độ sáng
Điện trở mạch điện X Điện năng tiêu thụ x
Đường kính dây
dẫn
Điện áp x
CS tiêu thụ X
GV đặt câu hỏi để cho HS thấy tại sao trên vỏ biến
áp thường lắp ampekế & vônkế
Công tơ điện đựơc lắp ở mạng điện trong nhà với
mục đích gì ?
GV hướng dẫn HS rút ra kết luận công dụng của
đồng hồ đo điện
b. Tìm hiểu phân loại đồng hồ đo

GV yêu cầu Hs làm bài tập điền đại lượng cần đo
trong SGK
GV cho Hs quan sát một số ký hiệu của đồng hồ đo
điện SGK
GV yêu cầu Hs gấp sách lại và làm việc cá nhân ra
phiếu học tập
Nội dung phiếu ghi
Đồng hồ đo Đại lượng cần đo Kí hiệu
GV cho HS chấm chéo
 Hoàn thiện kiến thức
GV yêu cầu HS đọc & giải thích các ký hiệu ghi
trên công tơ điện
GV phát mỗi nhóm một đồng hồ vạn năng & yêu
cầu HS giải thích các ký hiện ghi trên mặt đồng hồ
HS thảo luận nhóm trả lời bài tập
HS trả lời theo nhận biết cá nhân
HS nhận phiếu cá nhân và làm bài tập vào
phiếu theo nhân biết cá nhân
4. Đánh giá:
- Gợi ý HS nhớ phần ghi nhớ và làm bài tập cuối bài nếu còn thời gian
5. Hoạt động nối tiếp:
- HS vế nhà học bài và chuẩn bị cho bài học sau
- Nhờ có đồng hồ đo điện người ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện
NỘI DUNG GHI BẢNG
I/ Đồng hồ đo điện :
1. Công dụng của đồng hồ đo điện: Phán đoán được nguyên nhân hư hỏng , những sự cố kỹ thuật ,
hiện tượng làm việc không bình thường của mạng điện & đồ dụng điện
+ Trên vỏ biến áp thường đặt vôn kế & ampekế là để kiểm tra trị số định mức của các thiết bị
+ Công tơ điện được mắc trong nhà với mục đích là đo điện năng tiêu thụ
****************************************************************************************

GV: Vũ Văn Phương Trang 8
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Tuần 5 Ngày soạn: 14/09/09
Tiết 5 Ngày dạy: 16/09/09
Bài 3 : DỤNG CỤ TRONG LẮP ĐẶT
MẠNG ĐIỆN (TT)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết đựơc công dụng ; phân loại của một số dụng cụ cơ khí
- Biết cách sử dụng các dụng cụ cơ khí
- Nắm được tầm quan trọng của dụng cụ cơ khí
2. Kỹ năng : Biết sử dụng các loại dụng cụ cơ khí.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: - GV nghiên cứu kỹ nội dung SGK & SGV
- Nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung bài học
- Tranh vẽ một số dụng cụ cơ khí
* Trò: Chuẩn bị bài học, phiếu ghi sẵn bài tập bảng 3-5
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
- Đồng hồ đo điện có công dụng gì ?
- Công tơ điện có công dụng gì trong mạng điện trong nhà
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
Hoạt động : Tìm hiểu dụng cụ cơ khí
GV treo bảng phụ có ghi nội dung bảng 3.4 và
yêu cầu HS điền công dụng & tên dụng cụ vào
chỗ trống trong bảng sau

Tên dụng
cụ
Hình vẽ Công dụng
Thước SGK ?
SGK ?
Panme SGK ?
SGK ?
Búa KSGK ?
GV đặt câu hỏi :
Thước dùng để làm gì ?
Kìm dùng để làm gì ?
HS làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏi trên
Bài tập bảng 4.5
Câu Đ-S Từ sai Từ đúng
1 Đo điện trở phải dùng oát kế
2 Ampekế mắc song song với
mạch điện cần đo
3
Đồng hồ vạn năng có thể đo
dược cả điện áp & điện trở
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 9
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
của mạch điện
4
Vôn kế được mắc nối tiếp với
vật dẫn cần đo
4. Đánh giá:
- GV cho HS trả lời câu hỏi theo nội dung phần ghi nhớ

-Đồng hồ đo điện có công dụng gì ?
-Hiệu quả làm việc phụ thuộc vào yéu tố nào ?
5. Hoạt động nối tiếp:
-Dặn dò HS chuẩn bị cho bài học sau
NỘI DUNG GHI BẢNG
Bài tập 3-5 SGK
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 10
II/ Dung cụ cơ khí :
+ Dụng cụ cơ khí gồm : Kìm , búa , khoan tua vít , thước ….
+ Hiệu quả của công việc phụ thuộc một phần vào việc chọn & sử dụng đúng dụng lao động
III/ Vận dụng :
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Tuần 6 Ngày soạn: 22/09/09
Tiết 6 Ngày dạy: 23/09/09
THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết đựơc chức năng của một số đồng hồ đo điện
- Biết cách sử dụng một số đồng hồ đo điện
- Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện
- Làm việc cẩn thận an toàn
2. Kỹ năng : Biết sư dụng các loại đồng hồ đo. Rèn kĩ năng lắp các dụng cụ đo vào mạch
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: - GV nghiên cứu kỹ nội dung SGK & SGV
- Nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung bài học
- Phiếu ghi sẵn bài tập bảng, đồng hồ đo điện, vôn kế , am pe kế
* Trò: Chuẩn bị bài học, phiếu ghi sẵn bài tập bảng 3-5

III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
- Đồng hồ đo điện có công dụng gì ?
- Công tợ điện có công dụng gì trong mạng điện trong nhà
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
* Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài
thức hành :
GV chia nhóm thực hành
Chì định nhóm trưởng . Giao nhiệm vụ cho các
nhóm trưởng
Gv nêu mục tiêu , yêu cầu bài thực hành & nội
quy thực hành
GV cần nêu rõ những tiêu chí đánh giá kết quả
thực hành thất cụ thể để định hướng hoạt động
cho Hs . kết quả thực hành của 1 Hs hoặc một
nhóm Hs được đánh gía theo các yêu cầu sau :
* Kết quả thực hành ( đo R hoặc A)
* Thực hiện đúng quy trình
* Thái độ thực hành , đảm bào an toàn & vệ sinh
* Hoạt động 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện :
GV giao cho các nhóm : Công tơ điện , vôn kế ,
am pe kế
+ GV giao nhiệm vụ thực hành cho các nhóm .
Định thời gian cho các nhóm tiến hành thí
nghiệm
HS lắng nghe và nhận nhiệm vụ
Nhóm trưởng phân công trong nhóm
HS lắng nghe

HS làm việc theo nhóm những nội dung sau :
+ Đọc và ghi những ký hiệu trên mặt đồng hồ đo
+ Chức năng của đồng hồ đo điện là gì ?
+ Tìm hiểu chức năng của các núm điều chình
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 11
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
GV phát phiếu học tập cho Hs yêu cầu HS giải
thích các ý nghĩa của ký hiệu trên mắt đồng hồ đo
điện
GV kết thục hoạt động 2 để chuyển sang nội
dung của phần thức hành
+ Đo điện áp nguồn thực hành
4. Đánh giá:
- Chức năng của đồng hồ đo điện là gì ?
5. Hoạt động nối tiếp:
- Tiếp tục tìm hiểu đồng hồ đo điện, tìm hiểu đồng hồ vạn năng
- Tiết sau thực hành tiếp
NỘI DUNG GHI BẢNG
I/ Dụng cụ , vật liệu & thiết bị :
II/ Nội dung & trình tự thực hành :
1/ Tìm hiểu đồng hồ đo điện :
+ Tìm hiểu các ký hiệu
+ Chức năng
+ Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo
+ Cấu tạo bên ngoài
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 12
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8

***************************************************************************************
Tuần 7 Ngày soạn: 30/09/09
Tiết 7 Ngày dạy: 01/10/09
THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (TT)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết đựơc chức năng của một số đồng hồ đo điện
- Biết cách sử dụng một số đồng hồ đo điện
- Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện
- Làm việc cẩn thận an toàn
2. Kỹ năng : Biết sư dụng các loại đồng hồ đo. Rèn kĩ năng lắp các dụng cụ đo vào mạch
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: - GV nghiên cứu kỹ nội dung SGK & SGV
- Nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung bài học
- Phiếu ghi sẵn bài tập bảng, đồng hồ đo điện, vôn kế , am pe kế
* Trò: Chuẩn bị bài học
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
- Chức năng của đồng hồ đo điện là gì ?
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
* Hoạt động: Sử dụng đồng hồ đo điện :
GV cho Hs thực hành : Đo điện năng tiêu thụ
bằng công tơ điện
- Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ 4.2 và trả lời
câu hỏi :
+ Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? kể tên
những phần tử đó ?

+ Các phần tử được nối với nhau như thế
nào ?
+ Nguồn điện được nối với đầu nào của công
tơ điện ?
+ Phụ tải được nối với đầu nào của công tơ
điện
- GV : hướng dẫn học sinh mắc mạch điện theo
sơ đồ SGK . sau 30 phút yêu cầu học sinh đọc kết
quả điện năng tiêu thụ
- GV đi tới các nhóm hướng dẫn chi tiết và giải
đáp các thắc mắc của học sinh
- Yêu cầu học sinh viết báo cáo thực hành
- HS làm việc theo nhóm thực hiện các bước đo
như yêu cầu của GV
- Trả lời
- Mắc theo hướng dẫn của GV
- Viết báo cáo thực hành
4. Đánh giá:
5. Hoạt động nối tiếp:
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 13
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
- Tiếp tục tìm hiểu đồng hồ đo điện, tìm hiểu đồng hồ vạn năng
- Tiết sau thực hành tiếp
NỘI DUNG GHI BẢNG
III/ Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện :
- Đo điện năng tiêu thụ bằng công tơ điện
+ Giải thích kí hiệu ghi trên công tơ
+ Nghiên cứu sơ đồ mạch điện trong công tơ

+ Mắc mạch điện theo sơ đồ
+ Viết báo cáo
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 14
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Tuần 8 Ngày soạn: 06/10/09
Tiết 8 Ngày dạy: 07/10/09
THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (TT)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết đựơc chức năng của một số đồng hồ đo điện
- Biết cách sử dụng một số đồng hồ đo điện
- Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện
- Làm việc cẩn thận an toàn
2. Kỹ năng : Biết sư dụng các loại đồng hồ đo. Rèn kĩ năng lắp các dụng cụ đo vào mạch
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: - GV nghiên cứu kỹ nội dung SGK & SGV
- Nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung bài học
- Phiếu ghi sẵn bài tập bảng, đồng hồ đo điện, vôn kế , am pe kế
* Trò: Chuẩn bị bài học
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
Hoạt động 1: đo điện trở bằng đồng hồ vạn
năng
+ Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

GV hướng dẫn trình tự các bước đo :
+ Xác định đại lượng cần đo
+ Xác định thang đo
+ Tiến hành đo
+ Ghi kết quả đo được vào báo cáo thực hành
GV đặt câu hỏi :
* Để đo điện trở phải điều chình thang đo như
thế nào ?
GV thao tác mẫu
GV đi từng nhóm hướng dẫn Hs cách đo , điều
chình những sai sót của HS
GV hướng dẫn học sinh thu dọn dụng cụ , làm vệ
sinh nơi thực hành
* Hoạt dộng 2: Đánh giá & tổng kết thực
hành :
GV hướng dẫn HS tự đánh giá chéo giữa các
nhóm kết quả thực hành theo những tri6u chí đã
đặt ra từ tiết trước
+ Kết quả đo
HS tiến hành đo khi theo dõi GV làm mẫu
HS tự đánh giá kết quả lẫn nhau
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 15
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
+ Trình tự , tháo tác
+ Thái độ thực hành
+ Tổng kết nhận xét bài thực hành của HS
+ Thu báo cáo thực hành để chấm điểm
+ Dặn dò HS chuẩn bị các dụng cụ & thiết bị cho

tuần sau :
- Dây dẫn các loại
Kìm , kéo . giấy ráp
4. Đánh giá:
5. Hoạt động nối tiếp:
- Tìm hiểu bài: Nối dây dãn điện
NỘI DUNG GHI BẢNG
Đo điện trở của đèn bằng đồng hồ vạn năng
Bước 1 : Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ van năng
Bước 2 : đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
a Chú ý : phải cắt điện trước khi đo điện trở
b Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
c Đo điện trở
IV / Đánh giá :
Báo cáo thực hành : SGK
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 16
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Tuần 9 Ngày soạn: 08/10/09
Tiết 9 Ngày dạy: 09/10/09
NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được qui trình chung nối dây dẫn điện.
- Có ý thức an toàn khi sử dụng điện.
- Nối được mối nối thẳng dây dẫn lõi 1 sợi và dây lõi nhiều sợi
2. Kỹ năng : Biết sư dụng các loại đồng hồ đo. Rèn kĩ năng lắp các dụng cụ đo vào mạch
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học.

II. Chuẩn bị:
* Thầy: - GV nghiên cứu kỹ nội dung SGK & SGV
- Nghiên cứu tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung bài học
- Phiếu ghi sẵn bài tập bảng, đồng hồ đo điện, vôn kế , am pe kế
* Trò: Chuẩn bị bài học
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
* Hoạt động 1: Tìm hiểu YC của mối nối.
Hỏi:
- Khi nối dây dẫn cần đảm bảo những YC gì?
- Để dẫn điện tốt cần phải thực hiện như thế nào?
Nếu mối nối sau khi nối mà bị sút thì hiện tượng
gì xảy ra? Vậy mối nối cần điều gì?
Nếu mối nối sau khi nối không có lớp băng cách
điện thì xảy ra hiện tượng gì?
Mối nối cần Yc gì nửa?
Tổng hợp cho ghi bài.
* Hoạt động 2:
Tìm hiểu qui trình chung nối dây dẫn điện:
Cho Hs hoạt động nhóm tìm ra các bước để thực
hiện qui trình nối dây dẫn điện.
-Cho nhóm trình bày 6 bước của qui trình và
phân tích từng bước của qui trình.
-Bước 1: Khi bóc vỏ cách điện cần chú ý những
điều gì? Dùng dụng cụ gì?
Bước 2: Làm sạch lõi có tác dụng gì? Dùng dụng
cụ gì?

Bước 3: Tuy theo mối nối và loại dây dẫn mà ta
có những cách nối khác nhau.Ta sẽ tìm hiểu khi
thực hành cụ thể vào các tiết sau.
Bước 4: Kiểm tra mối nối nhằm mục đích gì?
Bằng cách nào?
Bước 5: Hàn mối nối dùng dụng cụ gì?
Trả lời: dẫn điện tốt.
Mặt tiếp xúc sạch, diện tích tiếp xúc lớn, mối
nối chặt.
Dây dẫn rớt do kéo, run chuyển. Cần độ bền
cơ học.
Nếu sơ ý đụng phải sẽ giật điện.
Cần gọn, đẹp.
Ghi bài.
Hoạt động nhóm tìm ra 6 bước của qui trình.
Trình bày theo chỉ định.
Tránh lẹm vào lõi. Dùng kìm hoặc dao
nghiêng 30
0
.
Tiếp xúc điện tốt, dùng giấy ráp.
Theo dõi.
Kiểm tra dộ bền. Giật nhẹ về hai phía.
Dùng mỏ hàn.
Băng keo hoặc ghen cách điện.
Ghi bài.
Trả lời theo yêu cầu.
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 17
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8

***************************************************************************************
Bước 6: Cách điện dùng chất liệu gì? Có tác
dụng gì?
Tổng hợp cho ghi qui trình nối dây.
* Hoạt động 3: Trình bày các bước nối thẳng 2
dây lõi 1 sợi:
- Làm thao tác mẫu cho HS quan sát gồm các
bước:
+ Bóc vỏ cách điện: Dùng kìm hoặc dao để bóc
vỏ cách điện, chú ý tránh tiện vào lõi. Chiều dài
đoạn bóc vỏ bằng(15-20) đường kính của dây.
+ Làm sạch lõi: dùng giấy ráp đánh sạch lớp men
cho đến khi thấy ánh kim để mối nối tiếp xúc
điện tốt và dẩn điện tốt.
+ Uốn lõiDùng kìm bẻ vuông góc 2 đầu dây(chia
đoạn sao cho hợp lý)
+ Vặn xoắn: Móc 2 lõi vao nhau tại chỗ uốn, vặn
xoắn lần lượt từng đầu dây.
* Hoạt động 4: Trình bày các bước nối thẳng 2
dây lõi nhiều sợi.
- Trình bày các bước và làm thao tác mẫu:
+ Bóc võ cách điện: Độ dài tuỳ theo tiết diện lõi.
+ Làm sạch lõi: Tách các sợi của lõi ra để có thể
cạo sạch.
+ Vặn xoắn: Xoè đều 2 đoạn lõi thành hình nam
quạt, lòng cài các sợi vào nhau. Sau đó lần lượt
quấn và miết đều những sợi của dây này vào lõi
của dây kia.
Theo dõi và ghi nhớ.
Trả lời theo YC.

Soạn dụng cụ đặt lên bàn để GV kiểm tra.
Ngồi theo nhóm 2 bạn.
Theo dõi các mẫu vật, quan sát các bước thực
hành của GV.
Theo dõi, chú ý các bước thực hành mẫu để
tiến hành cho đúng.
Tiến hành đúng qui trình
Tiến hành theo hướng dẫn của giáo viên kết
hợp hình 5.6 (SGK)
NỘI DUNG GHI BẢNG
I. Yêu cầu mối nối:
- Dẫn điện tốt.
- Có độ bền cơ học cao.
- An toàn điện.
- Đảm bảo YC về mặt mỹ thuật.
II. Qui trình nối dây:
- Bóc vỏ cách điện.
- Làm sảch lõi.
- Nối dây.
- Kiểm tra mối nối.
- Hàn mối nối.
- Cách điện mối nối.
III . Thực hành nối dây
1. Nối nối tiếp dây dẫn lõi 1 sợi
2. Nối nối tiếp dây dẫn lõi nhiều sợi
* KIỂM TRA 15’: Chấm điểm nối nối tiếp dây dẫn một lõi
* THỐNG KÊ ĐIỂM:
Lớp Sĩ số Điểm dưới TB Điểm trên TB
<3
3 - <5 5 - <8 8 - 10

SL % SL % SL % SL %
9A
1
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 18
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Tuần 10 Ngày soạn: 13/10/09
Tiết 10 Ngày dạy: 14/10/09
THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN(TT)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hiểu phương pháp nối rẽ hai dây và cách điện dây dẫn điện.
- Hiểu phương pháp nối dây dẫn vào hộp nối dây
- Nối và cách điện được mối nối rẽ hai dây dẫn điện.
- Nối được dây dẫn vào hộp nối dây.
2. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng nối dây dẫn điện.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học. Làm việc kiên trì, cẩn thận, khoa học và
an toàn.
II. Chuẩn bị:
* Thầy:
- Một số mẫu các loại mối nối rẽ dây dẫn điện.
- Tranh vẽ qui trình nối dây dẫn điện.
* Trò: Chuẩn bị bài học. Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn. Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy
ráp, băng cách điện.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới:
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò

*HOẠT ĐỘNG 1: Kiểm tra sự chuẩn bị
của HS.
- Nhấn mạnh những điều cần lưu ý, những
điều cần tránh từ tiết thực hành trước.
- Kiểm tra các dụng cụ của HS.
*HOẠT ĐỘNG 2: Trình bày qui trình
thực hành nối rẽ 2 dây dẫn điện
+ Nối rẽ 2 dây dẫn điện: Bước 1 và bước 2
giống nối thẳng 2 dây dẫn điện.
- Đồi với dây lõi 1 sợi:
+ Đặt dây nhánh vuông góc với dây chính ,
uốn gập đầu dây nhánh và luồn vòng theo lõi
chính, quấn khoảng 5 vòng.
+ Xiết chặt.
- Đối với dây lõi nhiều sợi.
+ Vặn xoắn, tách lõi phân nhánh làm 2. Đặt
lõi phân nhánh vào giữa đoạn lõi dây chính và
lần lượt vặn xoắn từng nửa lõi phân nhánh về
2 phía của lõi chính.
*HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu qui trình nối
dây dẫn dùng phụ kiện.
- Làm theo các mẫu cho HS quan sát các
- Theo dõi
- Soạn dụng cụ để GV kiểm tra.
- Quan sát, theo dõi GV trình bày, chú ý các bước
trong qui trình. Đặc biệt các thao tác cần kỹ thuật
cao như: vặn xoắn sao cho các vòng xát nhau.
- Mỗi cá nhân, mỗi nhóm ít nhất nối được 1mối nối
rẽ dây lõi 1 sợi và 1 mối nối rẽ dây lõi nhiều sợi
- Theo dõi các bước trong qui trình, đặc biệt là

bước làm khuyên.
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 19
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
bước:
+ Bóc vỏ cách điện: chiều dài khoảng bằng
chu vi của vít cộng với 2-3 vóng xoắn
(khuyên kín) hoặc bằng chu vi của vít (khuên
hở).
*HOẠT ĐỘNG 4: Hướng dẫn HS tiến hành
thực hành: Cho Hs tiến hành theo qui trình.
Chú ý những điều thường mắc phải như gọt
dây, phạm lõi, khi xoắn các vòng dây không
xát, đầu dây không thật mịn (gây thủng cách
điện).
*HOẠT ĐỘNG 5: Đánh giá kết quả:
- Thu bài thực hành, cho Hs dọn vệ sinh. Rút
kinh nghiệm.
- Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho tiết thực
hành sau:
+ Mang mỏ hàn, gen cách điện, chì hàn.
- Thực hành theo nhóm, chú ý khi sư dụng dụng
cụ.
Nộp bài, dọn vệ sinh.
NỘI DUNG GHI BẢNG
I. Qui trình thực hành nối rẽ 2 dây: SGK
II. Qui trình thực hành nối dây dẫn dùng phụ kiện: SGK.
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 20

Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Tuần 11 Ngày soạn: 20/10/09
Tiết 11 Ngày dạy: 21/10/09
THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN.(TT)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết sử dụng mỏ hàn để hàn các mối nối.
- Hàn được các mối nối.
2. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng nối dây dẫn điện. Rèn tính cẩn thận, chu đáo thẩm mỹ.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong khi học. Làm việc kiên trì, cẩn thận, khoa học và
an toàn.
II. Chuẩn bị:
* Thầy:
- Một số mẫu các loại mối nối rẽ dây dẫn điện.
- Tranh vẽ qui trình nối dây dẫn điện.
* Trò: Chuẩn bị bài học. Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn. Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy
ráp, băng cách điện.
III. Tiến trình lên lớp:
2. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới:

TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:
*HOẠT ĐỘNG 1:Kiểm tra sự chuẩn bị của
học sinh
- Dặn dò, rút kinh nghiệm của 2 tiết thực hành
trước.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. Mỗi HS chọn 1
trong các mối nối để tiến hành hàn và cách điện

mối nối. HS làm việc theo nhóm nhỏ.
*HOẠT ĐỘNG 2: Nghiên cứu cách hàn mối
nối:
Hướng dẫn HS làm theo các bước:
- Đánh bóng mối nối bằng giấy ráp để làm sạch
tạp chất và ôxít đồng bên ngoài, làm cho mối nối
chắc chắn.
- Láng nhựa thông: Giúp mối nối không bị ôxi
hoá vì quá nhiệt, đồng thời giúp vật liệu hàng dễ
cháy trên mối hàn.
- Dùng vật liệu để hàn: Vật liệu hàn thường là
hợp kim thiếc có nhiệt độ nóng chảy khoảng
200
0
C.
*HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu cách điện mối nối:
- Sau khi hàn xong hướng dẫn HS bọc cách điện
mối nối để dây điện có hình dáng cũ và bảo đảm
an toàn điện. Phương pháp cách điện an toàn nhất
là lồng ống ghen và quấn băng cách điện:
+ Cách điện bằng băng cách điện: Quấn vào mối
- Soạn dụng cụ, thiết bị đặt lên bàn, chọn sản
phẩm để hàn theo nhóm.
- Theo dõi các bước thực hành dưới sự hướng
dẫn của GV.
- Theo dõi
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 21
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************

nối từ 2 lớp trở lên, quấn từ trái sang phải. Khi
quấn phải kéo căn bằng cách điện, luôn lấy tay
nắn chỗ vừa quấn để băng cách điện chặt.
+ Cách điện bằng ống ghen: Chú ý chọn ống
ghen sao cho lồng vừa chặt với mối nối và che 1
phần vào vỏ cách điện (Chú ý phải lồng ống ghen
vào dây dẫn trườc khi nối).
*HOẠT ĐỘNG 4: Cho HS tiến hành theo hướng
dẫn. Trong khi đó GV quan sát hướng dẫn khi
cần thiết, chú ý nhắc nhở an toàn khi sử dụng mỏ
hàn.
*HOẠT ĐỘNG 5: Đánh giá kết quả:
Cho HS tự kiểm tra, đánh giá chéo sản phẩm theo
tiêu chuẩn:
- Làm đúng quy trình (4điểm)
- Thời gian hoàn thành (3điểm)
- Thẩm mĩ (2điểm)
- Trật tự, vệ sinh (1điểm)
Dặn dò HS chuẩn bị tiết sau.
Tiến hành theo nhóm.
- Hoạt động theo nhóm
- Đánh giá theo hướng dẫn.
NỘI DUNG GHI BÀI
I/ Hàn mối nối: SGK/28.
II/ Cách điện mối nối: SGK/28.
Tuần 12 Ngày soạn: 27/10/09
Tiết 12 Ngày dạy: 28/10/09
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 22
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8

***************************************************************************************
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Đánh giá khả năng học tập của học sinh từ bài 1 đến bài 5.
- Rèn kĩ năng thực hành trong học tập.
- Giúp học sinh trung thực trong học tập và thi cử
2. Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng trình bầy, kĩ năng làm bài kiểm tra.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực, trung thực trong khi học.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Ra đề, đáp án.
* Trò: Chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị dụng cụ thực hành.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp :
2. Đề bài:
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: Để đo điện áp của mạch điện người ta dùng đồng hồ gì?
a. vôn kế. b. am pe kế. c. ôm kế. d. công tơ điện.
Câu 2: Vì sao phải hàn mối nối?
a. cho đẹp. b. an toàn. c. tiếp xúc tốt. d. cách điện tốt.
Câu 3: ………………… góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
a. mạng điện. b. bóng đèn. c. nghề điện. d. dây điện.
Câu 4: Công tơ điện dùng để đo đại luợng gì?
a. điện áp. b. dòng điện. c. điện năng tiêu thụ. d. công suất.
Câu 5: Để làm được những công việc của nghề điện dân dụng cần đảm bảo tốt những yêu
cầu nào?
a. kiến thức và kĩ năng. b. thái đỗ và sức khỏe. c. cả a và b. d. phương án khác.
Câu 6: Vật liệu nào là vật liệu cách điện:
a. gốm, sứ. b. nhôm. c. đồng. d. cả a,b,c.

Câu 7: Quy trình chung để nối dây dẫn điện gồm mấy bước?
a. 2. b. 3. c. 4. d. 5.
Câu 8: Thước cặp dùng để đo gì?
a. đường kính trong. b. đường kính ngoài. c. chiều sâu lỗ. d. cả a, b, c.
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Trình bày những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?
Câu 2: (3 điểm) Mô tả cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện?
Câu 3: (1 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện để đo điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn sợi đốt mắc
song song.
IV. Đáp án và thang điểm:
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: a
Câu 2: b
Câu 3: c
Câu 4: c
Câu 5: c
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 23
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Câu 6: a
Câu 7: d
Câu 8: d
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1 : (3đ) học sinh trính bày được yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao
động gồm:
 Kiến thức:Tối thiểu có trình độ văn hoá thcs, hiểu biết kiến thức cơ bản của lĩnh vực kĩ
thuật điện……
 Kĩ năng:Có kĩ năng đo lường sử dụng, bảo dưỡng , lắp đặt những thiết bị điện và mạng
Điện.

 Thái độ: Yêu thích nghề, có ý thức bảo vệ môi trường,làm việc khoa học , kiên trì.
 Sức khoẻ: Đủ điều kiện sức khoẻ, không mắc bệnh tim mạch, huyết áp, thấp khớp.
Câu 2: (3đ)
Cấu tạo dây dẫn điện: Gồm 2 phần lõi và vỏ cách điện
Lõi: Làm bằng đồng hoặc nhôm
Vỏ cách điện: Gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp được làm bằng cao su hoặc chất cách điện
tổng hợp PVC
Cấu tạo dây cáp điện: Gồm 3 phần lõi, vỏ cách điện và vỏ bảo vệ.
Lõi cáp: làm bằng đồng hoặc nhôm
Vỏ cách điện: làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp
Vỏ bảo vệ: được chế tạo phù hợp với môi trường lắp đặt
Câu 3: Vẽ đúng (1 điểm)
V. Thống kê điểm:
Lớp Sĩ số Điểm dưới TB Điểm trên TB
<3
3 - <5 5 - <8 8 - 10
SL % SL % SL % SL %
9A
1
VI. Rút kinh nghiệm:
Trường THCS Rô Men Ngày tháng năm 2009
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: . . . Môn: Công nghệ 9
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 24
Trường THCS Rô Men GA: Công nghệ 8
***************************************************************************************
Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo
Đề bài:
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: Để đo điện áp của mạch điện người ta dùng đồng hồ gì?
a. vôn kế. b. am pe kế. c. ôm kế. d. công tơ điện.
Câu 2: Vì sao phải hàn mối nối?
a. cho đẹp. b. an toàn. c. tiếp xúc tốt. d. cách điện tốt.
Câu 3: ………………… góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
a. mạng điện. b. bóng đèn. c. nghề điện. d. dây điện.
Câu 4: Công tơ điện dùng để đo đại luợng gì?
a. điện áp. b. dòng điện. c. điện năng tiêu thụ. d. công suất.
Câu 5: Để làm được những công việc của nghề điện dân dụng cần đảm bảo tốt những yêu
cầu nào?
a. kiến thức và kĩ năng. b. thái đỗ và sức khỏe. c. cả a và b. d. phương án khác.
Câu 6: Vật liệu nào là vật liệu cách điện:
a. gốm, sứ. b. nhôm. c. đồng. d. cả a,b,c.
Câu 7: Quy trình chung để nối dây dẫn điện gồm mấy bước?
a. 2. b. 3. c. 4. d. 5.
Câu 8: Thước cặp dùng để đo gì?
a. đường kính trong. b. đường kính ngoài. c. chiều sâu lỗ. d. cả a, b, c.
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Trình bày những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?
Câu 2: (3 điểm) Mô tả cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện ?
Câu 3: (1 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện để đo điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn sợi đốt mắc
song song.
Bài làm:
Tuần 13 Ngày soạn: 10/11/09
Tiết 13 Ngày dạy: 11/11/09
BÀI 6 THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
****************************************************************************************
GV: Vũ Văn Phương Trang 25

×