Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Giáo án âm nhạc lớp 3: ÔN 2 bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP- MỜI BẠN VUI MÚA CA ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.86 KB, 6 trang )

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 5Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: MỘT
TIẾT 5: ÔN 2 bài hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
MỜI BẠN VUI MÚA CA

I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.
- Kỉ năng: Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay (hoặc gõ) đệm theo
phách hoặc đệm theo tiết tấu lời ca.
Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ.
Biết hát kết hợp trò chơi.
- Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Hát chuẩn xác bài quê hương tươi đẹp.
- Nhạc cụ (các thanh gõ đệm) nếu có
- Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát).
2. Học sinh:
- Tập bài hát lớp 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
A. Ổn định (2’):
Bắt cho học sinh hát bài “Vui đến trường”.
B. Giới thiệu bài (3’) :
Chúng ta đã học được 2 bài hát: “Quê hương tươi đẹp” và “Mời
bạn vui múa ca”, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài hát này.
C. Các hoạt động dạy học (25’):
1. Hoạt động 1: Ôn bài hát quê hương tươi đẹp (10’):


- Mục tiêu: Biết bài hát quê hương tươi đẹp là dân ca của dân tộc Nùng.
Hát đúng, đồng đều, hoà giọng với cả lớp và kết hợp động
tác phụ hoạ.
- Phương pháp: Luyện hát từng câu theo nhóm, cả lớp, cá nhân.
- Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát băng và nhạc cụ gõ đệm.
Tập bài hát lớp 1.

Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 5gian
Cả lớp cùng hát 2, 3
lượt. Giáo viên sửa cho
các em hát cho thật đúng.
Các nhóm luân phiên
hát đối đáp.
Từng tổ hát nối tiếp
từng câu hát.
 Tổ 1 hát câu 1
 Tổ 2 hát câu 2
 Tổ 3 hát câu 3
 Tổ 4 hát câu 4
 Cả lớp hát câu 5
Giáo viên cho các em
nghe sau đó hát mẫu lại
bài hát.
Cho cả lớp đọc đồng
thanh lời ca.

Tập vận động phụ hoạ
với tư thế :
- Đứng vỗ tay theo
phách khi hát câu 1 và
2.
- Sau đó giơ tay lên
cao theo hình chữ V,
nghiêng sang trái, sang
phải nhịp nhàng. Động tác
giơ tay lên cao thực hiện
trong câu hát 2.
- Đến câu hát 4 cũng
giơ tay lên cao nhưng
thêm: nắm 2 bàn tay phối
hợp động tác 2 cánh tay
thành vòng tròn kết hợp
chân quay tròn tại chỗ, hết
Cả lớp vừa hát, vừa vỗ
tay theo phách, đệm theo
lời ca
Học sinh thực hiện
theo hướng dẫn của Giáo
viên.

Lắng nghe.


Cả lớp hát.
Tập vận động phụ hoạ
theo hướng dẫn của giáo
viên.

Học sinh biểu diễn
HS nhận xét tổ bạn


Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 51 vòng là hết câu 4
Cả lớp thực hiện, rồi
nhóm, tổ.
Cho các nhóm, tổ hát
múa thi đua.
Giáo viên nhận xét,
đánh giá.

2. Hoạt động 2: Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca (15’):

- Mục tiêu: Biết bài hát Mời bạn vui múa ca là sáng tác của nhạc sĩ
Phạm Tuyên.
Đọc đúng lời ca theo tiết tấu, hát đồng đều, hoà giọng với cả
lớp.
- Phương pháp: Làm mẫu và luyện tập theo nhóm, cả lớp, cá nhân.
- Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát và thanh gõ đệm.
Tập bài hát lớp 1.

Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Cả lớp cùng hát 2, 3
lượt. Giáo viên sửa cho các
em hát cho thật đúng.
Giáo viên kết hợp dùng
thanh phách gõ đệm theo
phách.
Tập vận động phụ hoạ
với tư thế như sau:
Câu 1: Đưa 2 tay lên
miệng nhướng chân như
hình dáng chim hót kết hợp
xoay bên trái và xoay bên
phải.
Câu 2: Vòng 2 tay lên đầu
kết hợp nhún chân và xoay
vòng.
Cả lớp vừa hát, vừa vỗ
tay theo phách, đệm theo
lời ca.

Học sinh thực hiện
theo hướng dẫn của Giáo
viên.
Tập vận động phụ hoạ
theo hướng dẫn của giáo
viên.HS nhận xét tổ bạn

Học sinh biểu diễn

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 5Câu 3: Tay trái chóng
nạnh, ngón trỏ tay phải chỉ
chỉ theo tiết tấu, sau đó đổi
tay.
Câu 4: Vỗ tay theo phách.
Giáo viên cho học sinh
thi đua hát theo dãy, tổ, cá
nhân
Cho học sinh hát nối
tiếp.
Giáo viên gọi một vài
nhóm khá lên biểu diễn
trước lớp.

Giáo viên nghe và sửa
cho đúng những câu hát sai.

Các tổ thi hát.

4 dãy, mỗi dãy 1 câu.
Học sinh biểu diễn.
3. Hoạt động 3: Trò chơi “Ngựa ông đã về” ( 10’ )
- Mục tiêu: Biết đọc bài đồng dao “Ngựa ông đã về” theo âm hình tiết
tấu.
- Phương pháp: Luyện tập theo nhóm, cá nhân.
- Đồ dùng: Thanh phách, song loan, trống nhỏ và tập bài hát lớp 1.

Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Giáo viên tập cho học
sinh đọc câu đồng dao theo
đúng tiết tấu :


Nhong nhong nhong ngựa
ông đã về, cắt

cỏ Bồ Đề cho ngựa ông
ăn.
Lắng nghe và tập đọc
theo nhóm, cả lớp.Từng nhóm thực hiện
theo hướng dẫn của Giáo
viên.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 5Giáo viên hướng dẫn chơi
trò chơi:
* Học sinh nam : miệng
đọc đồng dao, hai chân kẹp
que vào đầu gối ( giả làm
ngựa ) nhảy theo phách, ai để
que rơi là thua cuộc.
* Học sinh nữ : một tay
cầm roi ngựa, một tay giả
như nắm dây cương ngựa, hai
chân chuyển động như đang
cưỡi ngựa và quất roi cho
ngựa phi nhanh …
Giáo viên chia lớp thành
từng nhóm vừa đọc lời đồng
dao vừa chơi trò “cưỡi ngựa”.

Giáo viên chia lớp thành
nhiều nhóm : nhóm cưỡi

ngựa, nhóm gõ phách, nhóm
gõ song loan, nhóm gõ trống.
Nhận xét và khen nhóm
chơi tốt.


D. Củng cố, dặn dò:
- Hát lại 1 trong 2 bài vừa ôn, kết hợp vỗ tay theo phách.
- Hát đúng nhạc điệu kết hợp vận động phụ hoạ.
- Nhận xét tiết học.

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:


RÚT KINH NGHIỆM:

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 5
Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám hiệu


×