Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

SKKN một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.69 KB, 14 trang )

SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
PHẦN THỨ NHẤT
ĐẶT VẤN ĐỀ
Hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là con đường giáo dục không thể
thiếu được trong quá trình giáo dục thế hệ trẻ, Đây là mảng lớn. bề nổi . giữ vị trí
rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, lý tưởng , tình cảm , tinh thần tập
thể ban đầu của các em. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đạo đức và
học tập đối với mỗi học sinh .
Trong hoạt động đội thiếu niên tiền phong. Trường phổ thông cơ sở thì hoạt
động nhi đồng khối tiểu học cần được chú trọng. Bởi vì nhi đồng là lớp dự bị của
Đội thiếu niên tiền phong. Hoạt động theo trương trình dự bị đội viên thiếu niên
Tiền phong. Vì vậy nội dung ,hình thức công tác đội cũng là nội dung , hình thức
công tác nhi đồng nhưng ở mức dộ và yêu cầu đơn giản hơn. Đội thiếu niên Tiền
phong có nhiệm vụ dìu dắt, giúp đỡ nhi đồng hoạt động.
Với Chương trình “ Nhi đồng chăm ngoan “ Cần giáo dục cho các em hiểu và
thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, góp phần hình thành nhân cách cho các em, giúp
các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên đội thiếu niên tiền phong
Hò Chí Minh. Chính vì trọng tâm công tác đội năm học này đối vói nhi đồng như
vậy cho nên ngay từ những ngày đầu các em phải được giáo dục chu đáo về các
mặt . Có như vậy mới hình thành và xây dựng cho các em ý thức đạo đức đúng
đắn, góp phần đào tạo các em trở thành những con người phát triển toàn diện cả về
đức - trí - thể - mỹ.
Hơn nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự dìu dắt
của đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, phong trào thiếu nhi cả nước phát
triển mạnh mẽ , xứng đáng là lực lượng tích cực trong và ngoài nhà trường.
Để hoạt động công tác nhi đồng đảm bảo chất lượng thì người tổng phụ trách
phải nỗ lực phấn đấu, trau dồi năng lực hiểu biết kiến thức tâm lý cơ bản của lứa
tuổi nhi đồng để hướng dẫn , hoạt động phù hợp. Có như vậy hoạt động nhi đồng
mới có hiệu quả cao.
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
1


SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG:
I- CƠ SỞ LÝ LUẬN
1-Quá trình hoạt động đội
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có nhiều mặt cần được quan tâm,
chú trọng. Song đặc biệt hơn là công tác hoạt động nhi đồng khối tiểu học.
Bởi vì tuổi các em còn nhỏ, chưa có ý thức về một tổ chức, chưa đủ năng
lực tự quản, tự tổ chức các hoạt động như các em thiếu niên,nên không
thành lập tổ chức riêng cho nhi đồng được. Đồng thời ở lứa tuổi các em khi
cắp sách tới trường các em còn có nhiều bỡ ngỡ với một tập thể, với mọi
hoạt động của nhà trường. Vì vậy hoạt động nhi đồng sẽ giúp các em nhận
thức rõ và hoàn thiện hơn khi ngồi trên ghế nhà trường. Về đạo đức tác
phong các em phải biết kính trọng, lễ pháp với người trên và các thầy cô
giáo, biết gần gũi , đoàn kết , thương yêu, giúp đỡ bạn bè , sống giản dị,
thật thà đặc biệt nhi đồng lớp 1 còn nhỏ tuổi, các em mới đến trường nên
cần giáo dục tỷ mỷ ngay từ đầu về ý thức , thái độ, nề nếp trong học tập,
đạo đức tác phong.
2- Đối với đội ngũ tổng phụ trách :
Nhìn chung nhiệt tình trong công việc, có tinh thần học hỏi , tự học, tự bồi
dưỡng chất cao. Song năng lực còn bị hạn chế , kỹ năng nghiệp vụ đội còn yếu
, bề dày trong công tác đội chưa cao, bởi vì phần lớn tổng phụ trách đội đều
phải kiêm nghiệm, năm nào cũng có sự thay đổi tổng phụ trách mới.Do đó
nhiều tổng phụ trách còn bỡ ngỡ trong các đợt thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn
trong năm . Chính vì vậy hoạt động công tác đội trong trường học còn gặp
nhiều khó khăn.
3- Nhận thức của nhi đồng giữa các vùng
Sự chênh lệch về nhận thức, tác phong của các em nhi đồng vùng sâu,
vùng xa so với các em ở khu vực thị xã có nhiều điểm khác nhau về mặt
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc

2
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
hoạt động giao tiếp , học tập vui chơi, các em khu vực thị xã có nhiều điều
kiện thuận lợi hơn vùng nông thôn, xa trung tâm . Chính vì vậy đội ngũ
chi đội trưởng , chi đội phó, phụ trách sao vùng xa trong tâm không mạnh
dạn , hoạt bát trong công tác hoạt động đội, điển hình trong mỗi đợt thi
nghi thức đội toàn thị xã hay các đợt giao ban ở các trường, đó cũng là
một trong những mặt ảnh hưởng tới công tác đội và phong trào thiếu nhi ,
đặc biệt công tác nhi đồng khối tiểu học.

II- BIỆN PHÁP
1-Để năm tổng kết nghị quyết X của ban chấp hành TW Đoàn khoá VII về “
Tăng cường công tác chăm sóc , giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng đội
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 – 2005 ”đạt kết quả cao thì
vai trò phụ trách đội là rất cần thiết trong trường họccũng như trên địa bàn dân
cư, nhằm nâng cao chất lượng cơ sở đội. Đặc biệt việc đẩy mạnh hoạt động
nhi đồng khối tiểu học .
Theo tôi nghĩ ngoài việc tổng phụ trách nắm những nghiệp vụ , kỹ năng
công tác đội , thì việc xây dựng đội ngũ phụ trách nhi đồng cũng rất cần thiết .
Bởi vì quy mô tập hợp nhi đồng hoạt động là sao nhi đồng , các em trong một
sao thường học cùng một lớp , ngồi cạnh nhau, gần nhà nhau… Nếu không có
đội ngũ phụ trách giỏi thì việc sinh hoạt , hoạt động của các em nhi đồng
không có hiệu quả , sẽ không thu hút được sự ham thích , say mê. hào hứng
trong các buổi sinh hoạt.
Để hoạt động nhi đồng khối tiểu học đảm bảo có hiệu quả thi đòi hỏi
người tổng phụ trách phải lên kế hoạch cụ thể , dễ hiểu và sát thựctế , nắm
được cách tổ chức nhi đồng.
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
3
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học

Cụ thể là: -Thành lập sao nhi đồng trong lớp 1; 2 ; 3. Học sinh lớp 1, 2, 3
được thiếu niên tiền phong gọi là lớp nhi đồng mỗi lớp nhi đồng được một chi
đội đỡ đầu.
-Bầu trưởng sao nhi đồng
- Phụ trách sao nhi đồng : Chọn em có khả năng
-Phụ trách lớp nhi đồng.
-Đặt tên các sao nhi đồng.
- Học thuộc bài hát truyền thống và lời ghi nhớ của nhi đồng.
- Cuối cùng là sinh hoạt sao nhi đồng: Sinh hoạt mỗi tuần một lần
vào tiết cuối của ngày thứ 6 . Do phụ trách sao điều khiển cùng cô giáo chủ nhịêm
và phụ trách lớp nhi đồng hướng dẫn.
- Đối với liên đội : Để triển khai và chỉ đạo hoạt động đội nói
chung vag hoạt động nhi đồng nói riêng trong năm học 2005 – 2006 đạt kết quả
cao với hai trong ba chương trình của đội là: “ Nhi đồng chăm ngoan”
và “ Phụ trách tài năng ”, người tổng phụ trách cần phải nắm vững chủ đề năm
học:
“ Tự hào truyền thống đội
Học giỏi , rèn luyện chăm
Thi đua nghìn việc tốt
Dâng Đảng, Đoàn quang vinh.”
Để từ đó bám sát kế hoạch do hội đồng đội đề ra trong các ngày kỷ niệm thi
đua trong năm, triển khai sao cho phù hợp với hoàn cảnh , điều kiện từng trường

2- Trong kế hoạch tổng phụ trách cần chú ý đề xuất với nhà trường những điều
kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đội và tiêu chuẩn thi đua để sau đợt
thi đua , bám vào chỉ tiêu đánh giá cụ thể từng đợt như ngày 20/11; 22/12; 03/2; và
ngày 08/3…
Bên cạnh đó tổng phụ trách phải tập trung quan tâm đến ban chỉhuy liên đội ,
chi đội. Có thể nói đây là lực lượng nòng cốt để tổng phụ trách triển khaiviệc tổ
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc

4
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
chức các hoạt động của liên đội trong năm học. Vì vậy tổng phụ trách phải kết hợp
với giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp để lựa chọn ban chỉ huy liên đội, chi đội
trong đại hội liên dội đầu năm, từ đó tập huấn, hướng dẫn mọi công việc và kỹ
năng hoạt động đội để các em chủ động hướng dẫn lớp làm tốt.
Để phong trào hoạt động nhi đồng sôi nổi cần có mối quan hệ giữa tổng phụ
trách với giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô giáo, lãnh đạo Đảng, ban giám hiệu , các
anh chị phụ trách địa phương, đội viên. ban chỉ huy,các em nhi đồng để có sự ủng
hộ và thống nhất các hoạt động theo kế hoạch có hiệu quả.
3- Hình thức và nội dung hoạt động nhi đồng:
Muốn hoạt động nhi đồng tốt ngay từ đầu tôi đã lựa chọn lớp phụ trách nhi
đồng bồi dưỡng , tập huấn để các em phụ trách hoạt động, hướng dẫn trong các
buổi sinh hoạt dễ dàng hơn. giúp các em phụ trách biết yêu thương các em nhỏ .
Phụ trách nhi đồng cần hướng dẫn các em nhi đồng học thuộc lời hứa của nhi đồng
là:
“ Vâng lời Bác Hồ dạy
Em xin hứa sẵn sàng
Là con ngoan trò giỏi
Cháu Bác Hồ kính yêu”
Khi 8 tuổi và đủ điều kiện nhi đồng sẽ được phụ trách sao giới thiệu vào đội
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với mục tiêu là giúp đỡ nhi đồng thực hiện tốt 5
điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Cháu ngoan Bác Hồ, trở thành
đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Trong hoạt động nhi đồng cần giáo dục các em phải biết kính trọng lễ phép
với người trên và các thầy cô giáo, biết gần gũi đoàn kết yêu thương bạn bè, thật
thà, nếu có khuyết điểm phải biết sửa lỗi. Giáo dục các em nề nếp , thái độ học tập
ngay từ những ngày đầu. Chú ý nghe giảng, cố gắng giành nhiều điểm 9; 10 . Luôn
giữ vở sạch chữ đẹp , bởi vì đối với nhi đồng hình thức giáo dục có ý nghĩa quyết
định đến việc chuyển tải nội dung giáo dục. Nội dung giáo dục cần sinh hoạt hẫm

Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
5
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
dẫn , giản dị nhưng dễ thực hiện. Có nhiều hình thức tổ chức hoạt động giáo dục
nhi đồng như tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm để thu hút được đông đảo nhi đồng
tham gia. Trong buổi sinh hoạt nhi đồng. Chi đội trưởng hoặc chi đội phó lớp đỡ
đầu điều khiển.
* Ví dụ1: Sinh hoạt theo chủ điểm “Con ngoan được bố mẹ yêu”: Nhằm giáo dục
nhi đồng bước đầu nhận thức được thế nào là con ngoan, trò giỏi, bạn tôt, mong
muốn trở thành con ngoan trò giỏi để được bố, mẹ, ông bà yêu quý.
Diễn biến buổi sinh hoạt như sau:
Bước1: Tiến hành các thủ tục ban đầu như sinh hoạt nhi đồng bình thường.
Bước 2: Cho các em hát 1 bài hát, kể một số câu chuyện liên quan đến chủ đề như
câu chuyện “ Cô bé quàng khăn đỏ “ (Tích chu )… Sau đó hướng dẫn các em rút ra
nhận xét về phẩm chất của người con ngoan.
Bước 3: Nhắc lại tình tiết “ ngoan ” trong các bài hát, câu chuyện vừa kể. Từ đó
khẳng định tiêu chuẩn người con ngoan.
Bước 4: Phát động thi đua giữa các nhi đồng , giữa các sao với nhau dành danh
hiệu “Con ngoan ”.
Bước 5: Hướng dẫn chơi các trò chơi.
Bước 6: Nhận xét buổi sinh hoạt , dặn dò cho buổi sinh hoạt sau. Kết thúc sinh
hoạt.
• Ví dụ 2: Hoặc chủ điểm “ Hội vui học tập ” Chủ điểm này giúp các em ôn tập
các kiến thức đã học một cách nhẹ nhàng, thoải mái , qua đó tạo cho các em
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
6
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
hứng thú, say mê học tập. Chủ điểm này yêu cầu người phụ trách ( chi đôị
trưởng hoặc chi đội phó) cần chuẩn bị các câu hỏi đáp án cụ thể, ngán gọn, cần
đưa trước câu hỏi , đáp án để các em nhi đồng đọc, học , thảo luận, chuẩn bị

phần thưởng,một số dụng cụ phục vụ chủ điểm
Diễn biến buổi sinh hoạt :
+ Tập hợp tốp nhi đồng trước lớp , gọi tên các sao vào vị trí , giới thiệu thành
tích của sao.
+ ổn định tổ chức trong lớp , bắt nhịp hát bài hát truyền thống, hô các điều nhớ
của nhi đồng.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phổ biến chương trình sinh hoạt.
+ Vào hội “vui học tập hái hoa” ( tất cả nhi đồng tham gia ). Ban giám khảo do
BCH chi đội để đầu lớp nhi đồng cử công bố thể lệ cuộc thi. Các sao nhi đồng lần
lượt cử người tham gia. Ban giám khảo nhận xét , cho điểm , công bố điểm.
+ Cho nhi đồng vui văn nghệ, chuẩn bị thi khéo tay.
+Ban giám khảo công bố thể lệ thi, phát đồ dùng.
( Nội dung trong chương trình vẽ , thủ công nặn đã học)
+Ban giám khảo chấm điểm , công bố.
+Tổng hợp công bố kết quả , phát thưởng.
+Kết thúc cuộc chơi thi học tập. Chi đội trưởng nhận xét. Dặn dò công việc sáp
tới.
- Như vậy muốn cho hoạt động nhi đồng đảm bảo chất lượng thì tổng phụ trách
phải tập huấn cho các em phụ trách nhi đồng sao cho thuần thục, tiến hành các
bước sinh hoạt trôi chảy , lưu loát, bám sát chủ điểm , có khen ,có thưởng, động
viên phụ trách kịp thời. Tổng phụ trách phải có biện pháp cụ thể như kết hợp giữa
hướng dẫn làm thử, quan sát mẫu cùng thảo luận. Thông qua sinh hoạt tập thể tôi
đã tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá cụ thể , tạo điều kiện cho các em học hỏi lẫn
nhau . Đảm bảo các hoạt động, sinh hoạt nhi đồng có chất lượng, phong phú hơn.
Bên cạnh đó phụ trách cần nắm rõ đặc trưng , nguyên tắc giáo dục của đội và thông
qua các hoạt động , cần nắm vững phương pháp công tác đội , có sự chỉ đạo đầu tư
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
7
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
theo hệ thống , có sự đổi mới để phù hợp với sự phát triển của các em nhi đồng và

của xã hội.
III- HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Qua thực tế chứng minh kết quả chuyên đề trên: “ Một số kinh nghiệm hoạt
động nhi đồng khối tiểu học “ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đội đối với bậc
tiểu học. Vì Vậy tôi và nhà trường rất quan tâm đầu tư nghiên cứu thông qua đề tài
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
8
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
và áp dụng đề tài vào thực tế nhà trường song cũng có những thành công nhất định,
cụ thể:

Kết quả học kỳ I ( Năm 2004 - 2005 )

Công tác tổ chức hoạt
động nhi đồng
Hoạt động nhi đồng góp
phần đẩy mạnh chất
lượng giáo dục
Đẩy mạnh các phong
trào hoạt động đội TNTP
trong đó là hoạt động nhi
đồng
- Xây dựng kế hoạch cụ
thể cho tuần , tháng, theo
các đợt thi đua trong năm
học.
- Tập huấn lực lượng

nòng cốt các chi đội
Hạnh

kiểm
Học
lực
-Khi tiến hành các hoạt
động nhi đồng các em đã
hiểu phần nào mục tiêu ý
nghĩa của mỗi buổi sinh
hoạt
- Trong các hoạt động

nhi đồng có nhiều hình
Lớp 1 G: 2
KH:
TB:
Yếu:
Lớp 2 G:
KH:
TB:
Yếu:
Lớp 3 G:
KH:
TB:
Yếu:
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
9
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
- Kết quả sau khi tiến hành đề tài học kỳ I ( Năm 2005 - 2006 )
Công tác tổ chức hoạt
động nhi đồng
Hoạt động nhi đồng góp

phần đẩy mạnh chất
lượng giáo dục
Đẩy mạnh các phong
trào hoạt động đội TNTP
trong đó là hoạt động nhi
đồng
- Xây dựng kế hoạch
được thực hiện tốt ngay
từ ngày đầu năm học
- Cụ thể theo từng tuần ,
tháng, bám sát các đợt
thi đua trong năm học.
- Tổ chức đảm bảo chất
Hạnh
kiểm
Học
lực
- Hoạt động thưc tế tới
từng lớp nhi đồng để các
em hiểu ý nghĩa buổi
sinh hoạt nhi đồng
- Tác dụng của buổi sinh
hoạt đối với việc học tập,
vui chơi với phương
Lớp 1 G: 2
KH:
TB:
Yếu:
Lớp 2 G:
KH:

TB:
Yếu:
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
10
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
Lớp 3 G:
KH:
TB:
Yếu:
PHẦN THỨ BA
KẾT LUẬN
Qua kết quả hoạt động nhi đồng khối tiểu học ở trường phổ thông cơ sở . Bản
thân tôi nhận thấy việc áp dụng thực hiện chuyên đề đã thể hiện được tầm quan
trọng trong hoạt động học tập ,vui chơi đến các em, giúp các em tự tin hơn , nhanh
nhẹn hơn về khả năng sinh hoạt tập thể, biết tu dưỡng bản thân để thành con ngoan
trò giỏi bằng lời nói trong việc làm .
Hoạt động nhi đồng khối tiểu học là một mảng quan trọng mang tính giáo dục
cao: Học đi đôi với hành. Qua thực tế ở học kỳ I , các em sôi nổi thích thú ham mê
khi sinh hoạt tập thể . Vì vậy nội dung , phương pháp và hình thức tổ chức cần
được hoàn thiện hơn, phù hợp với tâm lý trẻ. Với sự đổi mới của giáo dục tiểu học
nhằm tập hợp đựơc đông nhi đồng tham gia sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện theo mục
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
11
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
tiêu giáo dục, để các em phấn đấu vươn lên và trở thành đội viên đội TNTP Hồ Chí
Minh.
Qua quá trình làm công tác đội trong nhà trường bản thân tôi đã rút ra được
một số kinh nghiệm sau:
1 - Muốn cho hoạt động nhi đồng có chiều sâu thì tổng phụ trách phải có năng lực
sư phạm trong việc giáo dục và tổ chức giáo dục thông qua hoạt động đội.

2- Tổng phụ trách phải có tấm lòng yêu trẻ say mê với nghề nghiệp, năng động,
sáng tạo. trong hoạt động đội, đặc biệt trong các phong trào thi đua , trong hoạt
động nhi đồng. Bởi vì xã hội càng văn minh thì sự nhận thức về vị trí của trẻ em
càng đầy đủ . Cũng như Bác Hồ đã nói: Cần xây dựng “ một nền giáo dục Việt
Nam, một nền giáo dục phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các cháu ”.
Chíng vì vậy tổng phụ trách luôn phải học hỏi đồng nghiệp , tự học, tự bồi dưỡng
trau dồi nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động nhi đồng bằng các biện pháp
mềm dẻo như: Dùng lời nói, các tấm gương , dùng truyền thống để thuyết phục, để
giáo dục trẻ.
3- Ngoài ra tổng phụ trách nên phải là người có năng khiếu về đàn hát , k ể chuyện
thì công tác đội mới có hiệu quả.
Trên đây là một số suy nghĩ của tôi trong công tác hoạt động nhi đồng khối
tiểu học trong trường phổ thông cơ sở.
Hoà bình . ngày 15 tháng 2 năm 2006
Người viết

Đỗ Thị Huệ
Nhận xét đánh giá của tổ chuyên môn
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
12
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
Đánh giá của nhà trường

Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
13
SKKN: Một số kinh nghiệm hoạt động nhi đồng khối tiểu học
Trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc
14

×