Tải bản đầy đủ (.doc) (55 trang)

trọn bộ giáo án công nghệ 9 cả năm chương trình chuẩn in dùng luôn.docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (449.57 KB, 55 trang )

Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
I. Mục tiêu bài học:
Sau bài học này, GV phải làm cho HS:
- Biết đợc vị trí,vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.
- Biết đợc một số thông tin về nghề điện dân dụng.
- Có ý thức tìm hiểu nghề nhằm giúp cho việc định hớng nghề nghiệp sau này.
II. Chuẩn bị:
- Nghiên cứu nội dung bài học SGV
- Tranh ảnh về nghề điện dân dụng.
III. Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
2.1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
GV: - Nhắc lại vai trò của điện năng trong
sản xuất và đời sống.
- Giới thiệu sơ lợc về nghề sự phát
triển của nghề vai trò vị trí.
- Nêu mục tiêu và yêu cầu cần đạt của
bài.
HS: - Nghe và bổ sung những thông tin
về điện và nghề điện.
- Nắm rõ mục tiêu- yêu cầu bài học.
2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò vị trí của nghề điện dân dụng
GV: Điện năng đợc sử dụng vào những lĩnh
vực nào của đời sống xã hội?
GV: Giải thích cho HS hiểu rõ điện điện dân
dụng.
GV: ? Nghề điện có vai trò vị trí nh thế nào
trong đời sống sản xuất xã hội?
(Phục vụ tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã


hội, phát triển công nghiệp hóa hiện đại
hóa)
HS: - Nhớ lại kiến thức cũ( lớp 8) để trả
lời.
HS: Nắm rõ khái niệm từ đó thấy đợc vai
trò vị trí của nghề.
2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của nghề
GV: Cho HS làm việc theo nhóm tìm hiểu
những nội dung sau:
- Tìm hiểu đối tợng lao động của
nghề.
- Tìm hiểu nội dung lao động của
nghề.
- Tìm hiểu điều kiện lao động của
nghề.
HS: Làm việc theo nhóm đã phân công.
HS: Thảo luận theo hớng dẫn của GV-
Liên hệ với thực tế đời sống.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 1
10.09.2014
Giới thiệu nghề điện dân dụng
1
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Tìm hiểu yêu cầu của nghề đối với
ngời lao động.
(4 yêu cầu : Kiến thức, kĩ năng, thái độ và
sức khỏe).
- Tìm hiểu triển vọng nghề.

- Tìm hiểu những nơi đào tạo nghề điện
dân dụng.
- Tìm hiểu phạm vi hoạt động của nghề.
GV: - Yêu cầu các nhóm thảo luận
- Ghi kết quả vào phiếu học tập
- Trả lời
GV:Yêu cầu các nhóm khác bổ sung.
GV: Bổ sung và kết luận những nét chính về
nghề điện dân dụng.
HS: Một nhóm trả lời những câu hỏi
thảo luận.
HS: Các nhóm khác bổ sung những thiếu
sót của nhóm trớc.
HS: Nghe GV nhận xét- bổ sung để có
những thông tin cơ bản về nghề.
2.4. Hoạt động 4: Tổng kết bài học:
GV: - Hệ thống lại những nội dung cơ bản.
- Củng cố: (?) Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng
là gì ?
(?) Điều kiện làm việc của nghề điện ?
- Nhận xét biểu dơng những nhóm tích cực tham gia hoạt động học tập.
- H ớng dẫn về nhà : Học bài theo SKG, vở ghi, trả lời các câu ? ở cuối
bài, chuẩn bị bài sau, su tầm các mẫu dây dẫn điện, dây cáp điện.

Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 2
17.09.2014
Vật liệu điện
dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
2

Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
I-Mục tiêu bài học :
Sau bài học này, GV phải làm cho HS:
- Biết đợc một số vật liệu thờng dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng.
II- Chuẩn bị :
- Nghiên cứu SGK SGV Tài liệu tham khảo.
- Một số mẫu dây dẫn và dây cáp điện.
- Một số vật cách điện.
- HS: Su tầm một số mẫu vật về dây dẫn, dây cáp, cách điện
III- Hoạt động dạy học :
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài cũ: Để trở thành ngời thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyện nh thế nào
về học tập và sức khỏe?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
3.1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
GV: - Giới thiệu mục tiêu bài học
- Hớng dẫn HS quan sát mạng điện trong
lớp học và đặt vấn đề:
? Em hãy kể tên một số dây dẫn dây cáp và
vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà?
GV: Từ câu trả lời của HS GV giới thiệu
vào bài.
HS: Quan sát mạng điện lớp học nhớ lại
kiến thức cũ và liên hệ thực tế để trả lời
câu hỏi.
HS: Nhận xét Bổ sung.
3.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu dây dẫn điện
GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở SGK:

? Hãy kể tên một số loại dây dẫn mà em biết?
GV: Cho HS thảo luận theo cặp về bài tập
phân loại dây dẫn điện ở SGK.
GV: Giải thích rõ khái niệm lõi và sợi
của dây dẫn tránh HS hiểu nhầm.
GV: Cho HS làm bài tập điền vào chỗ trống ở
SGK để củng cố thêm khái niệm:
- Trần bọc cách điện.
- Nhiều lõi, một sợi, nhiều sợi
GV: Bổ sung Kết luận
GV: Treo tranh H2.2 Cấu tạo của dây
dẫn Hớng dẫn HS quan sát.
GV: Cho HS nêu cấu tạo dây dẫn
GV: Nói rõ cấu tạo của từng bộ phận.
HS: Liên hệ thực tế và kiến thức lớp 8
Trả lời.
HS: Nhận xét Bổ sung
HS: Làm việc theo cặp nội dung câu hỏi
SGK(Bảng 2-1).
HS: - Làm việc cá nhân
- Trả lời
HS: Nhận xét Bổ sung
HS: - Quan sát H2.2
- Dựa vào H2.2 nêu cấu tạo của dây
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
3
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
GV: Cho HS trả lời câu hỏi ở SGK
GV: ? Với mạng điện trong nhà ta cần sử

dụng dây dẫn nh thế nào?
GV: Hớng dẫn HS cách chọn dây dẫn phù
hợp và cách đọc kí hiệu trên dây. Ví dụ:
M(2x1,5); M. lõi thép, 2: số lõi(2) và tiết diện
dây dẫn: 1,5 mm
2
.
GV: Nêu rõ những chú ý trong quá trình sử
dụng.
dẫn. (3 bộ phận).
HS: Quan sát mẫu dây dẫn.
HS: - Nhớ lại kiến thức lớp 8.
- Liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi.
HS: Đọc một vài kí hiệu
HS: Ghi vở những chú ý khi sử dụng dây
dẫn điện.
3.3. Hoạt động 3: Hệ thống củng cố bài học
GV: - Hệ thống lại nội dung bài học.
Củng cố:
(?) Em hãy nêu cấu tạo của dây dẫn điện đợc bọc cách điện ?
(?) Em hãy cho biết tạo sao lớp vỏ cách điện thờng có màu sắc khác nhau ?
(?) Trong quá trình sử dụng ta cần chú ý những điểm gì ?
H ớng dẫn học bài ở nhà :
- Học bài theo SKG, vở ghi, trả lời các câu ? ở cuối bài, tìm và đọc thêm một số
thông tin ở dây dẫn điện dựa theo bảng 1, chuẩn bị bài sau dây cáp điện, su tầm các mẫu
dây cáp điện.
- Tìm hiểu trớc phần II và III bài 2 SGK.
I-Mục tiêu bài học :
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 3

21.09.13
Vật liệu điện
dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (Tiếp)
4
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Sau bài học này, GV phải làm cho HS:
- Biết đợc một số vật liệu thờng dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
- Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng.
II- Chuẩn bị :
- Nghiên cứu SGK SGV Tài liệu tham khảo.
- Một số mẫu dây dẫn và dây cáp điện.
- Một số vật cách điện.
- HS: Su tầm một số mẫu vật về dây dẫn, dây cáp, cách điện
III- Hoạt động dạy học :
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài cũ: Hãy nêu cấu tạo và cách sử dụng dây dẫn điện?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
3.1.Hoạt động 1: Tìm hiểu về dây cáp điện
GV: Đa ra một số mẫu dây dẫn và dây cáp
yêu cầu HS quan sát và phân biệt đợc 2 loại.
GV: Treo tranh H2.3 cho HS quan sát tranh
và mẫu vật để tìm hiểu cấu tạo của dây cáp.
GV: Bổ sung Kết luận.
GV: Yêu cầu HS liên hệ thực tế để rút ra đợc
dây cáp dùng ở đâu?
GV: Kết luận về phạm vi sử dụng của cáp đối
với mạng điện trong nhà.
HS: Quan sát nhận biết
HS: Quan sát tranh - mẫu vật

Mô tả cấu tạo dây cáp
HS: Nhận xét Bổ sung
HS: Liên hệ về đờng dây tải điện, cáp
ngầm.
HS: Ghi vở Liên hệ thực tế
3.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu vật liệu cách điện
GV: Đặt câu hỏi: Vật liệu cách điện là gì?
GV: Cho HS làm bài tập SGK để nhận biết
một số vật liệu cách điện.
GV: Đa một số vật liệu cách điện yêu cầu HS
nhận biết kể tên.
? Vật liệu cách điện phải đạt những yêu cầu
gì?
(Độ bền cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống
ẩm tốt và có độ bền cơ học cao).
? Hãy nêu một số vật liệu cách điện dùng
trong mạng điện trong nhà?
HS: Nhớ lại kiến thức lớp 8 trả lời
HS: Đánh dấu x:
- ống luồn dây
- Vỏ đui đèn
- Vỏ cầu chì
- Puli sứ
HS: Thảo luận liên hệ thực tế trả lời
HS: Nhận xét bổ sung
HS: Quan sát mạng điện lớp học Liên
hệ thực tế trả lời.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
5
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
GV: Bổ sung: Sứ, gỗ, bakêlit, cao su lu hóa,
chất cách điện tổng hợp, nhựa
GV : Để củng cố phần này giáo viên nêu một
số câu ? cho học sinh trả lời nhằm khắc sâu
kiến thức đã học.
? Tại sao trong lắp đặt mạng điện lại phải
dùng vật liệu cách điện?
GV: Tổng hợp Kết luận:
- Trong lắp đặt mạng điện phải dùng vật liệu
cách điện để giữ an toàn cho mạng điện và
cho con ngời.
HS: Thảo luận liên hệ thực tế trả lời
3.3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học
GV: - Hệ thống lại nội dung bài học.
Củng cố:
- Cho HS trả lời câu hỏi cuối bài để củng cố.
H ớng dẫn học bài ở nhà :
- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm một bản su tập dây cáp, dây dẫn điện và những
vật liệu cách điện trong nhà.
- Yêu cầu học sinh mô tả đợc cấu tạo 1 số mẫu trong bảng su tập đó.
- Chuẩn bị nội dung và vật liệu dụng, dụng cụ cho tiết sau học .
I-Mục tiêu bài học:
Sau bài học này, GV phải làm cho HS:
- Biết phân loại, công dụng của một số đồng hồ đo điện.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 4
01.10.2013
Dụng cụ

dùng trong lắp đặt mạng điện
6
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
- Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặp điện.
II- Chuẩn bị:
- Nghiên cứu nội dung SGK Tài liệu tham khảo.
- Tranh vẽ một số đồng hồ đo điện.
- Một số đồng hồ đo điện: Vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng.
III- Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài cũ: Hãy mô tả cấu tạo của dây dẫn điện và cáp điện? So sánh sự khác nhau
giữa chúng?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
3.1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
GV: Cho HS kể tên một số dụng cụ điện th-
ờng dùng trong công việc lắp đặt mạng điện .
GV: Giới thiệu mục tiêu bài học.
HS: Liên hệ thực tế nêu tên một số dụng
cụ điện: Công tơ, vôn kế kìm, bút thử
điện.
3.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện
GV: Hớng dẫn HS tìm hiểu đồng hồ đo điện.
? Hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em
biết?
GV: Cho HS hoạt động nhóm: Thảo luận
điền vào ô trống ở bài tập SGK Ghi kết
quả vào phiếu học tập.
GV: Kết luận về đại lợng đo. Để tìm hiểu
công dụng của đồng hồ đo điện:

GV: ? Tại sao trên vũ trụ máy biến áp ngời ta
thờng lắp ampe kế và vôn kế?
? Công tơ điện đợc lắp ở mạng điện trong nhà
nhằm mục đích gì?
GV: Hớng dẫn HS kết luận công dụng của
đồng hồ đo điện.
GV: Cho HS làm bài tập phân loại đồng hồ đo
điện ở SGK bảng 3-2
GV: Cho HS quan sát bảng 3-3 để nhận biết
kí hiệu của một số đồng hồ đo điện.
HS: Liên hệ thực tế Trả lời
HS: nhận xét bổ sung
HS: Thảo luận nhóm
HS: Đánh dấu X vào phiếu học tập(bảng
3-1).
HS: Một nhóm trình bày kết quả.
HS: Nhóm khác bổ sung
HS: Nhớ lại công dụng của máy biến áp
để trả lời.
HS: Liên hệ thực tế Trả lời
HS: Ghi kết luận về công dụng
HS: Hoàn thành bảng 3-2
HS: Quan sát kí hiệu tên gọi ở bảng 3-
3.
Hoàn thành phiếu học tập cá nhân: Tên
gọi - đại lợng đo kí hiệu.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
7
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

GV: Yêu cầu HS gấp sách lại hoàn thành
phiếu học tập cá nhân.

GV: Cho HS kiểm tra chéo nhau GV hoàn
thiện và kết luận.
GV: Phát cho các nhóm đồng hồ đo Yêu
cầu HS giải thích kí hiệu trên mặt đồng hồ.
GV: Yêu cầu mỗi nhóm giái thích kí hiệu trên
mặt đồng hồ và cấp chính xác của đồng hồ
đó.
GV: quan sát xem những chỗ sai của HS rồi
uốn nắn.
HS: - Kiểm tra chéo nhau.
- Kiểm tra kết quả của mình theo kết
luận của GV.
HS: - Tự thảo luận nhóm
- Trình bày kết quả.
HS: Nhận xét Bổ sung.
3.3. Hoạt động 3: Hệ thống củng cố bài học
Củng cố :
Giáo viên cho học sinh đọc mục ghi nhớ phần đồng hồ đo điện của bài.
(?) Công dụng của đồng hồ đo điện là ?
(?) Cho học sinh đọc lại các ký hiệu trên mặt đồng hồ.
H ớng dẫn học bài ở nhà:
- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi
- Về nhà đọc thêm 1 số đồng hồ đo điện mà em biết.
- Chuẩn bị nội dung và vật liệu, dụng cụ phần dụng cụ cơ khí cho tiết sau học
I- Mục tiêu bài học:
Sau bài học này, GV phải làm cho HS:
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt

Tiết 5
08.10.2013
Dụng cụ
dùng trong lắp đặt mạng điện (Tiếp)
8
Đồng hồ đo
điện
Đại lợng
cần đo
Kí hiệu
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
- Biết phân loại, công dụng của một số đồng hồ đo điện.
- Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặp điện.
- Biết cách sử dụng chúng trong lắp đặt mạng điện.
II- Chuẩn bị:
- Nghiên cứu SGK SGV Tài liệu tham khảo.
- Tranh vẽ một số dụng cụ cơ khí thờng dùng trong lắp đặt mạng điện.
- Một số dụng cụ cơ khí: Thớc cuộn, thớc cặp, kìm điện các loại, búa, ca
III- Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài cũ: Hãy kể tên một số loại đồng hồ đo điện? Kí hiệu? Công dụng của đồng
hồ đo điện?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
3.1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
GV: Giảng giải cho học sinh biết trong công
việc lắp đặt và sửa chữa mạng điện, chúng ta
thờng phải sử dụng 1 số dụng cụ cơ khí khi
lắp đặt dây dẫn vá các thiết bị điện. Hiệu quả
công việc phụ thuộc 1 phần vào việc chọn và

sử dụng dụng cụ lao động đó.
GV: Gọi HS kể tên một số loại dụng cụ cơ
khí dùng trong lắp đặt mạng điện.
GV: Nêu mục tiêu bài học.
HS: Liên hệ thực tế Kể tên những
dụng cụ thờng dùng: Kìm, búa, khoan
3.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
GV: Nêu lên tầm quan trọng của việc sử dụng
đúng dụng cụ trong lắp đặt mạng điện sẽ
mang lại hiệu quả công việc cao.
GV: Hớng dẫn HS làm việc theo cặp thảo
luận và hoàn thành bài tập ở SGK: Hoàn
thành tên hoặc công dụng còn thiếu ở bảng 3
- 4 SGK:

HS: Nghe GV giới thiệu
HS: Làm việc theo cặp (2 HS) hoàn thành
những nội dung thiếu ở bảng 3-4
HS: Liên hệ thực tế và kiến thức lớp 8 để
hoàn thành bảng.
HS: Trình bày kết quả nhóm mình.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
9
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
GV: Cho các nhóm kiểm tra chéo nhau- bổ
sung thiếu sót.
GV: Hớng dẫn HS hoàn thiện bảng 3-4
GV: Đa ra một số dụng cụ cơ khí để học sinh
nhận biết và nêu công dụng của nó:

- Các loại kìm:
- Ca:
- Mỏ hàn thiếc:
- Búa, khoan:
- Tuốc nơ vít:
GV: Kết luận.

HS: Nhận xét Kiểm tra chéo nhau.
HS: Bổ sung hoàn thiện bảng.
HS: Quan sát dụng cụ và nêu Tên gọi
công dụng.
HS: Nhận xét bổ sung
3.3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học
Củng cố:
- Giáo viên cho học sinh đọc mục ghi nhớ của bài.
- Gọi HS nhắc lại tên và công dụng của một số dụng cụ cơ khí.
H ớng dẫn học bài ở nhà :
- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi
- Làm bài tập cuối bài
- Chuẩn bị nội dung và vật liệu dụng cụ bài thực hành cho tiết sau học .
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 6
15.10.2013
Thực hành:
Sử dụng đồng hồ điện
10
Tên dụng cụ Công dụng
Thớc dây Đo kích thớc đ-
ờng đi của dây
dẫn


Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
I- Mục tiêu bài học:
Dạy xong bài này GV phải làm cho HS đạt đợc:
- Biết đợc chức năng của một số đồng hồ đo điện thông dụng.
- Đo đợc điện năng tiêu thụ của mạch điện.
- Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng.
- Làm việc cẩn thận, khoa học, an toàn.
II- Chuẩn bị:
- Nghiên cứu SGK SGV Tài liệu tham khảo.
- Ampe kế, vôn kế , oát kế, đồng hồ vạn năng, công tơ điện
- HS: Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành
III- Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài cũ: Nêu một số đồng hồ đo điện. Công dụng của nó?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
3.1.Hoạt động 1: Tổ chức thực hành
GV: - Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực
hành.
- Chia nhóm thực hành- chỉ định nhóm
trởng- giao nhiệm vụ.
- Nêu những tiêu chí đánh giá thực hành
để định hớng hoạt động cho HS:
+ Thực hiện đúng quy trình thực hành,
thao tác chính xác.
+ Thái độ làm việc, bảo đảm an toàn
vệ sinh môi trờng.
+ Kết quả thực hành (Thể hiện kết quả
đo điện trở, điện năng )

HS: Lắng nghe
HS: - Xác định nhóm- nhóm trởng.
- Xác định nhiệm vụ cần làm.
HS: Nắm những tiêu chí đánh giá để định
hớng hoạt động của nhóm mình.
3.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện
GV: - Giao cho các nhóm đồng hồ đo điện:
Ampe kế, vôn kế, công tơ điện, đồng hồ vạn
năng
- Yêu cầu các nhóm thảo luận, ghi vào
báo cáo thực hành những nội dung sau:
+ Đọc và giải thích các kí hiệu trên mặt
đồng hồ đo điện.
+ Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại
lợng gì?
+ Tìm hiểu chức năng các núm điều
chỉnh của đồng hồ.
+ Cấu tạo các bộ phận chính.
GV: Hớng dẫn các nhóm quan sát cấu tạo
HS: Các nhóm nhận thiết bị thực hành.
HS: Thảo luận nhóm Ghi kết quả thảo
luận theo từng nội dung mà GV hớng
dẫn với từng loại đồng hồ đo.
HS: Quan sát trên đồng hồ đo điện của
các núm điều khiển.
HS: Làm việc theo nhóm sau đó các
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
11
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

ngoài Chức năng các núm điều chỉnh.
GV: Hớng dẫn HS hoàn thành báo cáo.
GV: Chốt lại cách giải thích ký hiệu ghi trên
đồng hồ mà giáo viên đã cho .
nhóm trởng đọc kết quả của từng nhóm
và so sánh với các nhóm khác.

3.3. Hoạt động 3: Nhận xét - đánh giá
GV: - Hớng dẫn các nhóm tự đánh giá kết quả của nhóm mình theo tiêu chí đã
nêu:
+ Kết quả thực hành.
+ Trình tự, thao tác thực hành.
+ Thái độ thực hành.
- Hớng dẫn các nhóm đánh giá chéo nhau theo tiêu chí trên Chấm điểm
theo đáp án hớng dẫn của GV.
- HS: Nộp báo cáo thực hành trả thiết bị.
GV: Nhận xét - Đánh giá chung về tiết học.
H ớng dẫn học bài ở nhà :
Đọc và chuẩn bị tốt cho tiết thực hành tiếp theo.
I- Mục tiêu bài học:
Dạy xong bài này GV phải làm cho HS đạt đợc:
- Biết đợc chức năng của một số đồng hồ đo điện thông dụng.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 7
22.10.13
Thực hành:
Sử dụng đồng hồ điện (Tiếp)
12
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
- Đo đợc điện năng tiêu thụ của mạch điện.

- Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng.
- Làm việc cẩn thận, khoa học, an toàn.
II- Chuẩn bị:
Giáo viên:
Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh một số đồng hồ đo điện , nguồn
điện xoay chiều 220V, ampe kế có thang đo 1A, vôn kế điện trở thang đo 300V, oát kế,
ôm kế, công tơ điện, đồng hồ vạn năng. Bảng mạch điện chiếu sáng có lắp 4 bóng đèn,
kìm điện, tuốc nơ vít, bút thử điện, dây dẫn.
Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới
- Dây ổ cắm nối.
- Mẫu báo cáo thực hành.
III- Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài cũ: Nêu một số đồng hồ đo điện. Đại lợng đo?Kí hiệu?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
3.1.Hoạt động 1: Tổ chức thực hành
GV: - Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực
hành.
- Chia nhóm thực hành- chỉ định nhóm
trởng- giao nhiệm vụ.
- Nêu những tiêu chí đánh giá thực hành
để định hớng hoạt động cho HS:
+ Thực hiện đúng quy trình thực hành,
thao tác chính xác.
+ Thái độ làm việc, bảo đảm an toàn
vệ sinh môi trờng.
+ Kết quả thực hành (Thể hiện kết quả
đo điện trở, điện năng )

- Kiểm tra sự chuẩn bị của các
nhóm.
HS: Lắng nghe
HS: - Xác định nhóm - nhóm trởng.
- Xác định nhiệm vụ cần làm.
HS: Nắm những tiêu chí đánh giá để định
hớng hoạt động của nhóm mình.
- Trình bày sự chuẩn bị của nhóm mình.
3.2. Hoạt động 2: Thực hành sử dụng công tơ điện.
GV: Cho HS làm việc theo nhóm những nội
dung sau:
- Giải thích những kí hiệu ghi trên
mặt công tơ điện.
- Nghiên cứu sơ đồ mạch điện H4.2
SGK:
HS: Thảo luận nhóm theo nội dung phân
công.
HS: Quan sát thảo luận
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
13
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
+ Mạch điện có bao nhiêu phần tử? Tên
những phần tử đó?
+ Các phần tử đợc nối với nhau nh thế
nào?
+ Nguồn điện vào công tơ, nguồn điện ra
phụ tải?
GV: Hớng dẫn HS cách nối mạch điện theo
sơ đồ H4.2 (1- 3 vào; 2 - 4 ra).

GV: Hớng dẫn HS làm mẫu cách đo điện
năng tiêu thụ của mạch điện theo các bớc:
- Đọc và ghi chỉ số công tơ trớc khi
tiến hành đo.
- Quan sát tình trạng làm việc của
công tơ.
- Tính kết quả tiêu thụ điện năng
sau khoảng 30 phút.
GV: Đi tới các nhóm hớng dẫn chi tiết giải
đáp thắc mắc.
- Sữa chữa, uốn nắn những sai sót của HS
GV: Hớng dẫn HS viết báo cáo.
Quan sát H4.2 để nhận biết.
HS: Nối dây theo hớng dẫn của GV.
HS: Quan sát GV làm mẫu để nhận biết
cách tiến hành.
HS: Nêu lại các bớc thực hiện
HS: Thực hành đo theo nhóm
HS: Ghi báo cáo thực hành.
3.3. Hoạt động 3: Nhận xét - đánh giá
GV: - Cho HS thu dọn vật liệu, dụng cụ thực hành, vệ sinh khu vực
- Hớng dẫn HS đánh giá chéo nhau giữa các nhóm theo tiêu chí đã hớng
dẫn: Kết quả đo Trình tự đo, thao tác đo và thái độ làm việc, bảo đảm an
toàn vệ sinh môi trờng.
HS: Nộp báo cáo thực hành Thiết bị, dụng cụ.
GV: - Gv tổng kết nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. Lấy điểm
nhóm có kết quả tốt nhận xét và thông báo cho các em học sinh ở nhóm khác để tuyên d-
ơng kết quả ( nếu còn thời gian ) và các nhóm khác rút kinh nghiệm.
- H ớng dẫn về nhà :
Chuẩn bị tốt cho tiết thực hành sau: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.

I- Mục tiêu bài học:
Dạy xong bài này GV phải làm cho HS đạt đợc:
- Biết đợc chức năng của một số đồng hồ đo điện thông dụng.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 8
01.11.2013
Thực hành:
Sử dụng đồng hồ điện (Tiếp)
14
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
- Đo đợc điện năng tiêu thụ của mạch điện.
- Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng.
- Làm việc cẩn thận, khoa học, an toàn.
II- Chuẩn bị:
GV: - Nghiên cứu SGK- SGV Tài liệu tham khảo.
- Đồng hồ vạn năng: 1 cái/ nhóm
- Kìm điện, tua vít, bút thử điện.
- Bảng thực hành đo điện trở.
- nguồn điện xoay chiều 220V.
HS: - Dây ổ cắm nối.
- Mẫu báo cáo thực hành.
III- Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài cũ: Hãy nêu công dụng và cách đo điện năng của công tơ điện?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
3.1.Hoạt động 1: Tổ chức thực hành
GV: - Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực
hành.
- Chia nhóm thực hành- chỉ định nhóm

trởng- giao nhiệm vụ.
- Nêu những tiêu chí đánh giá thực hành
để định hớng hoạt động cho HS:
+ Thực hiện đúng quy trình thực hành,
thao tác chính xác.
+ Thái độ làm việc, bảo đảm an toàn
vệ sinh môi trờng.
+ Kết quả thực hành (Thể hiện kết quả
đo điện trở, điện năng )
- Kiểm tra sự chuẩn bị của các
nhóm.
HS: Lắng nghe
HS: - Xác định nhóm - nhóm trởng.
- Xác định nhiệm vụ cần làm.
HS: Nắm những tiêu chí đánh giá để định
hớng hoạt động của nhóm mình.
- Trình bày sự chuẩn bị của nhóm mình.
3.2. Hoạt động 2: Thực hành sử dụng đồng hồ vạn năng.
GV: Hớng dẫn HS tìm hiểu cách sử dụng
đồng hồ vạn năng để đo điện trở, đo cờng độ
dòng điện và điện áp của mạch điện.
GV: Hớng dẫn HS làm việc theo nhóm để tiến
HS: - Theo dõi tìm hiểu cách sử dụng
đồng hồ vạn năng.
- Thảo luận nhóm.
HS: Quan sát GV làm mẫu
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
15
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

hành đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng:
+ Xác định đại lợng cần đo.
+ Xác định thang đo.
+ Hiệu chỉnh không của ôm kế
+ Tiến hành đo điện trở trên bảng thực hành.
+ Ghi kết quả đo đợc vào báo cáo thực hành.
HS: - Làm việc theo nhóm
- Thực hành theo trình tự GV hớng
dẫn.
HS: Ghi báo cáo thực hành.
3.3. Hoạt động 3: Tổng kết bài học.
GV: - Cho HS thu dọn vật liệu, dụng cụ thực hành, vệ sinh khu vực
- Hớng dẫn HS đánh giá chéo nhau giữa các nhóm theo tiêu chí đã hớng
dẫn: Kết quả đo Trình tự đo, thao tác đo và thái độ làm việc, bảo đảm an
toàn vệ sinh môi trờng.
HS: Nộp báo cáo thực hành Thiết bị, dụng cụ.
GV: - Gv tổng kết nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. Lấy điểm
nhóm có kết quả tốt nhận xét và thông báo cho các em học sinh ở nhóm khác để tuyên d-
ơng kết quả ( nếu còn thời gian ) và các nhóm khác rút kinh nghiệm.
- H ớng dẫn về nhà :
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu theo yêu cầu của bài 5 SGK.
I-Mục tiêu bài học:
Sau bài học này, GV phải làm cho HS:
- Biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu các phơng pháp nối và cách điện dây dẫn.
- Nối và cách điện đợc các loại mối nối dây dẫn điện.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 9
08.11.13
Thực hành:

Nối dây dẫn điện
16
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
- Làm việc kiên trì, cẩn thận, khoa học chính xác.
II- Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh vẽ qui trình nối dây dẫn điện, một
số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tuốc nơ vít, mỏ hàn.
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi 1 sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông,
thiếc hàn.
- Thiết bị: phích cắm điện công tắc điện
Học sinh :
- Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, chuẩn bị thêm cho các
dụng cụ và vật liệu cho bài thực hành.
III- Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
2.1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
GV: - Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực
hành.
- Chia nhóm thực hành: Tạo điều kiện cho
HS dùng chung dụng cụ, hợp tác lẫn nhau
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS theo nội
dung đã phân công.
HS: - Nắm rõ mục tiêu, yêu cầu cần đạt
- Xác định nhóm làm việc
- Trình bày sự chuẩn bị của nhóm
mình.

2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu mối nối dây dẫn Yêu cầu mối nối
GV: Phân cho mỗi nhóm mỗi bộ gồm 2 loại
mối nối nối tiếp (lõi một sợi và lõi nhiều sợi)
để HS quan sát nhận xét mối nối mẫu để rút ra
kết luận về yêu cầu kĩ thuật của mối nối.
? Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?
? Mối nối phải đảm bảo những yêu cầu gì ?
HS: - Quan sát mối nối mẫu

- Nêu nhận xét về mối nối.
HS: Đọc và nghiên cứu thông tin phần
kiến thức bổ trợ
- Rút ra kết luận về yêu cầu kĩ thuật:
Dẫn điện tốt, bền chắc, an toàn điện,
đẹp.
2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu quy trình chung về nối dây dẫn điện
GV: Treo bảng phụ về qui trình nối dây dẫn
điện.
GV: - Cho HS nêu quy trình chung nối dây
theo SGK.
GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin
trong sách giáo khoa 24 sau đó giáo viên
biểu diễn mẫu cho học sinh quan sát với từng
HS: - Quan sát quy trình nối dây.
- Nêu quy trình
HS: - Quan sát GV làm mẫu.

Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
17
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
loai dây dẫn.
- Lu ý HS phải thực hiện theo quy trình.
GV: - Hớng dẫn HS cách bóc vỏ, làm sạch lõi.
- Cho HS trả lời câu hỏi cuối bài
GV: Bổ sung Kết luận.

HS: Nghiên cứu - Trả lời câu hỏi
2.4. Hoạt động 4: Thực hành nối nối tiếp dây dẫn điện
GV: - Cho HS quan sát mối nối mẫu
- Hớng dẫn HS nghiên cứu thao tác 3
công đoạn đầu của quy trình.
GV: - Thao tác mẫu: Bóc vỏ cách điện, làm
sạch lõi, nối dây(2 loại dây).
- Hớng dẫn ban đầu cho HS , lu ý những
lỗi sai thờng mắc phải nh cắt vào lõi, vặn xoắn
không chặt
GV: Quan sát hớng dẫn thờng xuyên cho HS
* Chú ý: - Cách thực hiện động tác
- Lỗi thờng mắc.
- Thực hiện quy trình, an toàn
GV: Kiểm tra sản phẩm.
HS: - Quan sát mối nối mẫu
- Nghiên cứu 2 công đoạn đầu.
HS: - quan sát thao tác của GV theo
từng bớc của quy trình.
- Nắm rõ quy trình thực hiện.
HS: Thực hành quy trình theo hai loại
dây: - Lõi một sợi
- Lõi nhiều sợi

2.5. Hoạt động 5: Đánh giá kết quả.
- Gv hớng dẫn học sinh tự kiểm tra, kiểm tra chéo sản phẩm thực hành theo các tiêu
chuẩn:
+ Làm có đúng qui trình không?
+ Thời gian hoàn thành bao nhiêu phút?
+ Sản phẩm có đạt tiêu chuẩn hay không?
+ Thái độ làm việc?
+ An toàn lao động? Vệ sinh môi trờng?
- Gv đánh giá cho điểm sản phẩm của từng học sinh
- Gv tổng kết nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh.
- H ớng dẫn về nhà :
+ Thực hành lại mối nối nối tiếp.
+ Chuẩn bị cho tiết sau: Nối phân nhánh dây dẫn điện.
I-Mục tiêu bài học:
Sau bài học này, GV phải làm cho HS:
- Biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu các phơng pháp nối và cách điện dây dẫn.
- Nối và cách điện đợc các loại mối nối dây dẫn điện.
- Làm việc kiên trì, cẩn thận, khoa học chính xác.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 10
15.11.13
Thực hành:
Nối dây dẫn điện (Tiếp)
18
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
II- Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh vẽ qui trình nối dây dẫn điện, một
số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện.

- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tuốc nơ vít, mỏ hàn.
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi 1 sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông,
thiếc hàn.
- Thiết bị: phích cắm điện công tắc điện
Học sinh :
- Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, chuẩn bị thêm cho các
dụng cụ và vật liệu cho bài thực hành.
III- Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài cũ: Em hãy nêu quy trình nối dây dẫn điện và yêu cầu kỹ thuật mối nối?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
3.1. Hoạt động 1: Tổ chức thực hành.
GV: - Nêu mục tiêu, yêu cầu cần đạt của bài
thực hành.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: Dây
dẫn lõi một sợi, lõi nhiều sợi
- Phát dụng cụ, vật liệu cho các
nhóm.
HS:- Nắm những yêu cầu, mục tiêu cần
đạt.
- Trình bày sự chuẩn bị của
nhóm mình
- Nhận vật liệu thiết bị thực
hành.
3.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu mối nối phân nhánh
GV: - Yêu cầu HS đọc thông tin bổ trợ SGK
- Treo tranh vẽ mối nối phân nhánh.

- Phát mẫu mối nối cho các nhóm.

GV: Yêu cầu HS quan sát kiểm tra mối nối
mẫu để nhận biết cách nối và yêu cầu cần đạt
của mối nối.
HS: - Đọc thông tin SGK.
- Quan sát tranh.

- Quan sát mẫu nối.
- Nhận biết phơng pháp nối yêu
cầu kỹ thuật.
3.3. Hoạt động 3: Thực hiện quy trình nối phân nhánh dây dẫn.
GV: - Treo tranh vẽ quy trình nối phân nhánh
dây dẫn.
- Hớng dẫn quy trình nối dây.
GV: Thực hiện thao tác mẫu quy trình nối dây
với từng loại dây: Lõi một sợi, lõi nhiều sợi.
GV: Yêu cầu HS nhắc lại quy trình nối dây.
HS: Quan sát tranh
HS: Theo dõi thao tác của GV để nắm
rõ quy trình.
HS: Nhắc lại quy trình
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
19
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
GV: Cho HS thực hành nối dây, GV theo dõi
hớng dẫn uốn nắn những sai sót của HS.
GV: Quan sát hớng dẫn thờng xuyên.
*Chú ý:
- Thực hiện động tác chính xác
- Chỉ rõ những lỗi thờng mắc phải

- Thực hiện đúng quy trình
- An toàn, khoa học, bảo vệ môi tr-
ờng( không vứt phế liệu bừa bãi).
HS: - Thực hiện nối dây theo quy trình.
- Tránh vấp những lỗi thông thờng
3.4. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả.
- Gv hớng dẫn học sinh tự kiểm tra, kiểm tra chéo sản phẩm thực hành theo các tiêu
chuẩn:
+ Làm có đúng qui trình không?
+ Thời gian hoàn thành bao nhiêu phút?
+ Sản phẩm có đạt tiêu chuẩn hay không?
+ Thái độ làm việc?
+ An toàn lao động? Vệ sinh môi trờng?
- Gv đánh giá cho điểm sản phẩm của từng học sinh
- Gv tổng kết nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh.
- H ớng dẫn về nhà :
Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu cho tiết sau: Dây dẫn(lõi một sợi và lõi nhiều sợi), đai ốc
nối, phích cắm, băng cách điện.
I-Mục tiêu bài học:
Sau bài học này, GV phải làm cho HS:
- Biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu các phơng pháp nối và cách điện dây dẫn.
- Nối và cách điện đợc các loại mối nối dây dẫn điện.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 11
19.11.13
Thực hành:
Nối dây dẫn điện (Tiếp)
20
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà

- Làm việc kiên trì, cẩn thận, khoa học chính xác.
II- Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh vẽ qui trình nối dây dẫn điện, một
số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tuốc nơ vít, mỏ hàn.
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi 1 sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông,
thiếc hàn.
- Thiết bị: phích cắm điện công tắc điện
Học sinh :
Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới, chuẩn bị thêm cho các
dụng cụ và vật liệu cho bài thực hành.
III- Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
2.1. Hoạt động 1: Tổ chức thực hành.
GV: - Nêu mục tiêu yêu cầu của bài thực hành.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Phát dụng cụ, vật liệu cho mỗi nhóm
HS: Thiếc hàn, nhựa thông, băng cách điện,
mỏ hàn, kìm
HS: Nắm rõ mục tiêu- yêu cầu.
HS:- Báo cáo sự chuẩn bị của nhóm
mình
- Nhận vật liệu dụng cụ
2.2. Hoạt động 2: Thực hành nối dây dùng phụ kiện
GV: Cho HS quan sát mối nối mẫu dùng phụ
kiện nh phích cắm, đui đèn, hộp nối dây
GV: Thực hành mẫu báo cáo thực hiện quy

trình nối có phụ kiện
- Nối bằng vít và nối bằng đai ốc.
GV: Hớng dẫn kĩ cách làm đầu nối.
- Cho HS nhắc lại quy trình
GV: Cho HS thực hành quy trình nối dây.
GV: Yêu cầu học sinh thực hành theo nhóm và
giáo viên đi quan sát uốn nắn học sinh có cách
làm sai và nhắc hoc sinh làm việc theo qui
trình và bảo đảm an toàn, vệ sinh khi làm việc.
GV: Theo dõi uốn nắn những sai sót của HS để
sửa chữa kịp thời.
HS:Quan sát mẫu nối
HS: Quan sát GV làm mẫu- nắm rõ quy
trình thực hiện.
HS: Thực hiện quy trình nối dây.
HS: Chú ý thực hiện đúng quy trình,
đúng thao tác.
2.3. Hoạt động 3: Thực hành hàn mối nối
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
21
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
GV: Hớng dẫn HS cách hàn mối nối để tăng
sức bền, dẫn điện tốt:
- B
1
: Làm sạch mối nối.
- B
2
: Láng nhựa thông.

- B
3
: Hàn thiếc mối nối.
GV: Cho HS thực hành GV quan sát, uốn nắn
những sai sót
HS: Quan sát GV làm mẫu để nhận biết
thao tác quy trình.
HS: Thực hành trên sản phẩm nối thẳng
hoặc nối rẽ nhánh.
2.4. Hoạt động 4: Thực hành cách điện mối nối
GV: Hớng dẫn HS cách quấn băng cách điện
mối nối để đảm bảo an toàn địên(Trái sang
phải, lớp sau chồng
2
1
lớp trớc).
HS: Quan sát GV làm mẫu
HS: Thực hiện cách điện trên sản phẩm
của mình.
2.5. Hoạt động 5: Tổng kết bài học
- Gv hớng dẫn học sinh tự kiểm tra, kiểm tra chéo sản phẩm thực hành theo các tiêu
chuẩn:
+ Làm có đúng qui trình không?
+ Thời gian hoàn thành bao nhiêu phút?
+ Sản phẩm có đạt tiêu chuẩn hay không?
+ Thái độ làm việc?
+ An toàn lao động? Vệ sinh môi trờng?
- Gv đánh giá cho điểm sản phẩm của từng học sinh
- Gv tổng kết nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh.
- H ớng dẫn về nhà :

Hệ thống lại tất cả các kiến thức đã học từ đầu năm chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết.
I. Mục tiêu bài học:
Thông qua bài kiểm tra:
- Đánh giá đợc kết quả học tập của HS.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 12
26.11.12
kiểm tra
22
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
- Rút kinh nghiệm về cách dạy của GV và cách học của HS để có biện pháp cải tiến
cho phù hợp.
II. Chuẩn bị:
- Nghiên cứu nội dung trọng tâm.
- Soạn đề - đáp án - biểu điểm.
Đề Ra:
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất:
1. Dụng cụ để đo đờng kính dây dẫn và chiều sâu của lỗ là:
a.Thớc dây. c. Thớc cặp.
b.Thớc góc. d. Thớc dài.
2. Đồng hồ dùng để đo công suất mạch điện là:
a.Oát kế. c. Ampe kế.
b.Vôn kế. d. Ôm kế.
3. Sau khi ni dõy dn dn in, ti sao phi tin hnh hn mi ni?
a. mi ni t yờu cu v m thut.
b. mi ni m bo v mt an ton in.
c. mi ni tng bn c hc, dn in tt, khụng g.
d. Hai cõu a, b u ỳng.
4. Các cực của công tơ điện đợc nối với nguồn là:
a. Cực 1 và cực 4. c. Cực 2 và cực 3.

b. Cực 1 và cực 3. d. Cực 2 và cực 4.
Câu 2: Hãy sắp xếp thứ tự các công đoạn sau thành quy trình chung nối dây
dẫn điện:
a. Làm sạch lõi.
b. Kiểm tra mối nối.
c. Bóc vỏ cách điện.
d. Nối dây.
e. Cách điện mối nối.
f. Hàn mối nối.
Câu 3: Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì? Những yêu cầu đó thể hiện
trong các bớc của quy trình nối dây nh thế nào?
Câu 4: Nghề điện dân dụng có những yêu cầu gì? Để trở thành ngời thợ điện
cần phải phấn đấu và rèn luyện nh thế nào?
Đáp án Biểu điểm .
Câu 1 (2,0đ): Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm:

1. c ; 2. a ; 3.c ; 4. b.
Câu 2 (1,5đ): Sắp xếp đúng quy trình mỗi bớc 0,25 điểm:
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
23
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà

Thứ tự đúng: c a d b f e.
Câu 3 (3,5đ):
Nêu đợc 4 yêu cầu của mối nối dây dẫn điện: 1điểm
- Dẫn điện tốt.
- Có độ bền cơ học cao.
- An toàn điện.
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật.
Phân tích đợc các yêu cầu đó thể hiện trong quy trình nối dây dẫn điện

2,5điểm:
- Dẫn điện tốt: Gắn liền với các bớc: Bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi, nối dây, hàn mối
nối.
- Có độ bền cơ học cao: Gắn liền với các bớc: Nối dây, hàn mối nối.
- An toàn điện: Gắn liền với các bớc: Nối dây, cách điện mối nối.
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật: Gắn liền với các bớc: Nối dây, cách điện mối nối.
-
Câu 3 (3,0đ):
Nêu và phân tích đợc 4 yêu cầu cơ bản của nghề điện dân dụng: 2 điểm.
- Về kiến thức: Tốt nghiệp cấp THCS trở lên, có kiến thức cơ bản về nghề
- Về kỹ năng: Có kỹ năng đo lờng, sử dụng, bảo dỡng các thiết bị và mạng điện
- Về thái độ: Yêu thích nghề, có ý thức bảo vệ môi trờng, an toàn lao động
- Về sức khoẻ: Tốt, không mắc các bệnh về trim mạch, huyết áp, thấp khớp
Liên hệ đợc bản thân về học tập và rèn luyện sức khoẻ: 1 diểm
I-Mục tiêu bài học:
Sau bài học này, GV phải làm cho HS:
- Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
Tiết 13
03.12.13
Thực hành:
Lắp mạch điện bảng điện ( T
1
)
24
Giáo án Công nghệ 9 Mạng điện trong nhà
- Hiểu đợc qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đợc bảng điện gồm : 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1
bóng đèn đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
- Làm việc nghiêm túc khoa học, đảm bảo an toàn điện và vệ sinh môi trờng.

II- Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan cầm tay
(mũi khoan

2mm và

5mm ) thớc kẻ, bút chì.
- Vật liệu và thiết bị: Bảng điện ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp,
băng cách điện.
Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị nh giáo viên.
III- Hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức: Kiểm tra HS vắng chậm
2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Bảng điện là một phần không thể thiếu đợc của mạng điện trong nhà,
nó có chức năng nh phân phối, điều khiển nguồn năng lợng điện cho mạng điện và những
đồ dùng điện trong nhà để hiểu rõ mạch điện bảng điện chúng ta cùng đi tìm hiểu nội
dung bài thực hành hôm nay.
Giáo viên ghi nội dung bài thực hành lên bảng: Thực hành lắp mạch điện bảng điện.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
2.1. Hoạt động 1: Tổ chức thực hành.
GV: Nêu mục tiêu yêu cầu của bài học.
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh về
dụng cụ, vật liệu và thiết bị và nhận xét về ý
thức chuẩn bị của học sinh.
HS: Nắm rõ mục tiêu, yêu cầu bài học.
HS:- Báo cáo sự chuẩn bị của nhóm
mình:

- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây,
dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan
cầm tay (mũi khoan

2mm và


5mm ) thớc kẻ, bút chì.
- Vật liệu và thiết bị: Bảng điện ổ cắm
điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn điện,
giấy ráp, băng cách điện.
2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu chức năng bảng điện
GV: Hớng dẫn HS trong lớp quan sát mạng
điện lớp học và mô tả mạch điện.
? Trên bảng điện gồm những thiết bị điện nào?
Chức năng của các thiết bị đó trong mạch
điện?
? Bảng điện trong lớp học là bảng điện chính
hay bảng điện nhánh của hệ thống điện trờng
HS: Quan sát mạch điện ở lớp học và
mô tả theo hớng dẫn gợi ý của GV.
HS: Suy nghĩ Trả lời
(Thiết bị dóng cắt, bảo vệ, lấy điện)
Trờng THCS Tân Hoa Nguyễn Trọng Việt
25

×