Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

trọn bộ giáo án công nghệ 9 cả năm chương trình chuẩn in dùng luôn 2 cột.docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (699.82 KB, 68 trang )

Ngày soạn:18/08/2013
Ngày giảng:19/08/2013
Tiết 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Sau khi học xong học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng
đối với sản xuất và đời sống.
- Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.
- Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.
2. Kỹ năng:
-Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.
3. Thái độ:
-Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
1.Giáo viên : - Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài
- Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng
2. Học sinh : - Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học, có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ
về nghề điện.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức
/
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
Hoạt động 1Tìm hiểu : Vai trò, vị trí của nghề
điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống.
GV: Cho học sinh đọc phần I cho học sinh hoạt
động nhóm theo nội dung sau:
- Tìm hiểu nội dung nghề điện dân dụng.
HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm
trình bày nội dung.
GV Bổ sung và kết luận những ý chính.


Hoạt đông 2Tìm hiểu: Đặc điểm và yêu cầu của
nghề.
- Tìm hiểu đối tượng lao động của nghề điện.
- Tìm hiểu nội dung lao động của nghề điện.
HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm
trình bày nội dung.
GV Bổ sung và kết luận những ý chính.
GV: cho h/s nghiên cứu làm bài tập trong SGK
GV: Kết luận.
I.Vai trò, vị trí của nghề điện dân
dụng trong sản xuất và trong đời
sống.
- Nghề điện góp phần đẩy nhanh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất
nước.
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề
1. Đối tượng lao động của nghề điện
dân dụng.
- SGK/5
2. Nội dung lao động của nghề điện
dân dụng.
- Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh
hoạt.
- Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và
sinh hoạt.
- Bảo dưỡng vận hành, sửa chữa ,

1
? Công việc lắp đặt đường dây cung cấp điện
thường được tiến hành trong môi trường như thế

nào ?
GV: Bổ sung và kết luận.
GV: Cho học sinh đọc phần 4 SGK.
GV: Tìm hiểu yêu cầu của nghề đối với người lao
động.
- Kiến thức.
- Kỹ Năng:
- Thái độ:
- Sức khoẻ:
GV: Bổ sung và kết luận.
? Em hãy cho biết nghề điện được đào tạo ở những
đâu?
? Em hãy cho biết nghề điện được hoạt động ở
những đâu?
HS: Thảo luận trả lời…
GV: Bổ sung và kết luận
khắc phục sự cố xảy ra trong mạng
điện, các thiết bị điện.
3. Điều kiện làm việc của nghề điện
dân dụng.
- Bao gồm:
+ Việc lắp đặt đường dây sửa chữa ,
hiệu chỉnh các thiết bị trong mạng
điện thường phải tiến hành : ngoài
trời, trên cao, lưu động, gần khu vực
có điện.
+ Công tác bảo dưỡng, sửa chữa và
hiệu chỉnh các thiết bị điện thường
được tiến hành trong nhà, trong điều
kiện môi trường bình thường.

4.Yêu cầu của nghề điện đối với
người lao động.
- Kiến thức: Tối thiểu phải có trình độ
văn hoá 9/12.
- Kỹ năng: sử dụng, bảo dưỡng, sửa
chữa lắp đặt mạng điện, trong nhà
- Thái độ: An toàn lao động, khoa
học, kiên trì.
- Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ, không
bệnh tật…
5.Triển vọng của nghề.
- SGK
6. Những nơi đào tạo nghề.
GV gioi thieu
7.Những nơi hoạt động nghề.
- SGK
4. Củng cố và đánh giá
? Qua bài học em hãy cho biết lao động trong nghề điện dân dụng có những nội dung gì?
? Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển như thế nào?
? Để phấn đấu trở thành người thợ điện em cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào?
5.Dặn dò
- GV: Nhận xét, đánh giá kết quả, khên thưởng các nhóm, cá nhân tích cực tham gia hoạt
động học tập.
- Về nhà các em học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài đọc và xem trước bài 2 SGK.
______________________________________________________________________

2
Ngày soạn:25/08/2013
Ngày giảng: 26/08/2013
Tiết 2 VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT

MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Sau khi học xong học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong
nhà.
- Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng
2. Kỹ năng:
- Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện.
Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học,
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?
? Để phấn đấu trở thành người thợ điện em cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế
nào?
3. Bài mới:
* ĐVĐ: Cho học sinh xem vật mẫu và đặt câu hỏi dây dẫn này là dây dẫn gì ? Nó có cấu
tạo ntn? Đọc KH của dây dẫn và dây cáp ?
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
Hoạt động 1
Tìm hiểu : Dây dẫn điện
? Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em
biết ?
GV: Cho học sinh quan sát H2.1
GV: Cho học sinh làm bài tập điền vào chỗ trống để
học sinh trách nhầm giữa lõi và sợi, đại diện học

sinh trình bày bài:
GV: Nhận xét Rút ra kết luận.
? Dây dẫn điện gồm mấy phần? Lõi dây dẫn điện
I. Dây dẫn điện:
1.Phân loại:
- Một số loại dây dẫn điện: dây
trần, dây dẫn bọc cách điện,
dây dẫn nhiều sợi….
Có nhiều loại dây dẫn: Dựa
vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn
điện được chia thành dây trần
và dây bọc cách điện.
- Theo vật liệu làm lõi: đồng
và dây nhôm .
- Dựa vào số lõi và số sợi của
lõi : nhiều lõi, một sợi và lõi
nhiều sợi.
2. Cấu tạo của dây dẫn điện

3
thường làm bằng gì?
? Vỏ cách điện thường làm bằng chất liệu gì ?
? Em hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây
dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?
HS: Trả lời
? Khi thiết kế lắp đặt mạng điện trong nhà tại sao
người công nhân phải lựa chọn dây dẫn điện theo
thiết kế của mạng điện ?
HS: Nghiên cứu trả lời
GV: Hướng dẫn học sinh đọc kí hiệu của dây dẫn

bọc cách điện M( nxf )
GV: Cho h/s đọc trên dây dẫn điện.
Hoạt động 2Tìm hiểu : Dây cáp điện.
? Em hiểu dây cáp điện là dây ntn ?
HS: Trả lời.
? Đưa ra một số mẫu dây dẫn và cáp
Cho học sinh quan sát và phân biệt được hai loại
đó?
? Lõi cáp thường làm bằng những vật liệu gì?
? Vỏ cách điện thường làm bằng những vật liệu gì?
? Cho học sinh liên hệ thực tế để có thể kể ra cáp
điện được dùng ở đâu ?
HS: Nghiên cứu trả lời
? Cho học sinh quan sát hình 2.4 và đặt câu hỏi đối
với mạng điện trong nhà dây cáp điện được lắp đặt ở
đâu ?
HS: Quan sát nghiên cứu trả lời
Hoạt động 3Tìm hiểu: Vật liệu cách điện
? Em hiểu thế nào là vật liệu cách điện ?
? Tại sao trong lắp đặt mạng điện lại phải dùng
những vật cách điện?
? Những vật cách điện này phải đạt những yêu cầu
gì?
HS: Nghiên cứu trả lời.
được bọc cách điện.
- Gồm 2 phần chính là phần lõi
và vỏ cách điện.
3. Sử dụng dây dẫn điện.
- Lưu ý:
+ Lựu chọn dây dẫn khi thiết

kế và lắp đặt mạng điện trong
nhà.
+ Sử dụng dây dẫn điện trong
cuộc sống hằng ngày.
II. Dây cáp điện
- Dây cáp điện gồm nhiều dây
dẫn được bọc cách điện
1. Cấu tạo.
- Cấu tạo gồm: 3 phần chính;
+ Lõi cáp: …
+ Vỏ cách điện:
+ Vỏ bảo vệ:
2. Sử dụng cáp điện.
- Các loại cáp được dùng để
truyền tảI điện từ những nhà
máy phát điện cho những hộ
đông người; truyền biến áp,
cáp ngầm,…
- Lấy điện từ mạng hạ áp vào
nhà.
III. Vật liệu cách điện
- Đảm bảo cho mạng điện làm
việc đạt hiệu quả và an toàn
cho người và thiết bị.
- Cách điện cao, chống ẩm,
chịu nhiệt tốt…
4. Củng cố và dặn dò :
- GV: Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài
? Qua phần vừa học em hãy cho biết dây dẫn điện gồm những loại nào? Cho ví dụ?
? Dây dẫn điện có cấu tạo như thế nào? Nêu cách sử dụng dây dẫn điện?

- Yêu cầu học sinh làm được một bản sưu tập dây cáp, dây dẫn, vật cách điện trong mạng
điện trong nhà và mô tả được cấu của một số vật mẫu trong bản sưu tập đó.
5. Dặn dò
- Về nhà học bài đọc và xem trước bài mới trong SGK.

4
Ngày soạn: 8/9/2013
Ngày giảng: 9/9/2013
Tiết 3
DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của đo lường điện trong nghề điện dân dụng
- Biết công dụng của một số đồng hồ đo điện.
- Phân biệt được các loại đồng hồ đo điện thông thường.
2. Kỹ năng :
- Vận dụng đo đại lượng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng như xoay chiều
3. Thái độ :
- Học sinh yêu thích bộ môn
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- Một số đồng hồ đo điện: Vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng…
- Một số dụng cụ cơ khí: Thước cuộn, thước cặp, kìm điện các loại, khoan
III. Các hoạt động day học:
1/. Ổn định tổ chức :
2/. Kiểm tra bài cũ :
? Dây dẫn điện được phân loại, có cấu tạo và sử dụng như thế nào ?
? So sánh dây dẫn điện với dây cáp điện ?
3/. Bài mới :
Hoạt động củ thầy và trò Nội dung kiến thức
Hoạt động 1Tìm hiểu : Đồng hồ đo điện

? Em hãy kể tên các đồng hồ đo điện mà em biết
HS: Kể ra một số đồng hổ đo điện thông dụng…
HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo
? Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế
trên vỏ máy biến áp?
HS: Để kiểm tra trị số định mức của các đại
lượng điện của mạng điện.
? Công tơ điện được lắp ở mạng điện trong nhà
với mục đích gì?
HS: Đo điện năng tiêu thụ.
GV: Treo bảng cho HS quan sát, phát phiếu học
tập cho từng nhóm điền những đại lượng cần đo
Cho học sinh tìm hiểu kí hiệu trên đồng hồ ?
GV: Chia nhóm HS trang bị cho mỗi nhóm một
cái đồng hồ đo điện và giải thích các kí hiệu ghi
trên mặt đồng hồ
HS: Phát biểu
I. Đồng hồ đo điện
1. Công dụng của đồng hồ đo điện.
- Một số loại đông hồ đo điện: Ampe
kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Đồng hồ
vạn năng, Ôm kế.
- Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện,
chúng ta có thể biết được tình trạng làm
việc của các thiết bị điện, phán đoán
được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ
thuật…
2. Phân loại đồng hồ đo điện
Đồng hồ đo
điện

Đại lượng đo
Ampe kế I
Oát kế P
Vôn kế U
Công tơ P
Ôm kế


5
Hoạt động 2Tìm hiểu : Dụng cụ cơ khí.
GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ từ 2- 4 học
sinh
GV: Cho các nhóm làm làm bài tập. Hãy điền
tên và công dụng của những dụng cụ cơ khí vào
những ô trống trong bảng
HS: Làm việc theo nhóm
GV: Rút ra kết luận
Đồng hồ vạn
năng
P, U, I, Ω
3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện
(SGK)
II. Dụng cụ cơ khí.
1) Thước: dùng để đo kích thước ,
khoảng cách cần lắp đặt điện.
2) Thước cặp: dùng để đo kích thước
bao ngoài cảu một vật hình cầu, trụ ,
kích thước các lỗ, chiều sâu cảu các lỗ,
bậc…
3) Panme: Là dụng cụ đo chính xác , có

thể đo được sự chênh lệch kích thước
tới 1/100 mm.
4) Tuốc nơ vít: dùng để tháo lắp ốc vít
bắt dây dẫn, có 2 loại: 4 cạnh và 2 cạnh.
5) Búa: để đóng tạo lực khi cần gán các
thiết bị lên tường trần nhà… ngoài ra
còn để nhổ đinh.
6) dùng để cưa cắt các loại nống nhựa ,
ống kim loại… theo kích thước yêu cầu.
7) Kìm: dùng để cắt dây dẫn thoe chiều
dài đã định , để tuốt dây và giữ dây dẫn
khi cần nối.
8) Khoan máy: để khoan lỗ trên gỗ hoặc
bê tông … để lắp đặt dây dẫn , thiệt bị
điện.
4/. Củng cố và dặn dò :
Gv: Gọi 1- 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK
Gv: gọi 1 HS đọc ghi nhớ, em khác lắng nghe, tiếp thu.
? Qua bài học em hãy cho biết dụng cụ cơ khí có tác dụng gì? Cho ví dụ?
Gv: Yêu cầu học sinh làm bài tập ở cuối bài
5. Dặn dò
- Về nhà học bài và làm bài tập cuối bài
- Đọc và chuẩn bị bài sau

6
Ngày soạn:15/09/2013
Ngày giảng:16/09/2013
Tiết 4
THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (T1)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:
- Biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện
- Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện
2. Kỹ năng:
- Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.
3.Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- Chuẩn bị: Ampe kế điện – từ ,Vôn kế điện – từ, oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng
công tơ điện.
- Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn.
- Nguồn điện xoay chiều 220V.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ :
? Em hãy nêu tên và công dụng của dụng cụ cơ khí trong bảng 3- 4?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
HĐ 1.Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực
hành.
GV: chia nhóm thực hành
GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực
hành và nội quy thực hành.
GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá:
+ Kết quả thực hành
+ Thực hiện đúng quy trình thực hành, thao
tác chính xác.
+ Thái độ thực hành đảm bảo an toàn và vệ
sinh môi trường.

HĐ 2. Tìm hiểu đồng hồ đo điện
- GV: giao cho các nhóm đồng hồ đo điện:
ampe kế, vôn kế, công tơ điện…
GV: Giao nhiệm vụ thực hành cho các
nhóm.
GV: Dùng phiếu học tập yêu cầu học sinh
giải thích ý nghĩa của kí hiệu trên mặt đồng
hồ đo điện.
HS: Làm việc theo nhóm theo các nội
dung sau:
+ Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên
I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết.
- (SGK)
II. Nội dung và trình tự thực hành
1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện.

7
mặt đồng hồ đo điện.
+ Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại
lượng gì?
HS: đo điện năng tiêu thụ
+ Tìm hiểu chức năng của các núm điều
khiển của đồng hồ đo điện.
+ Đo điện áp của nguồn điện thực hành.
HĐ 3.Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ đo
điện:
GV: chia nhóm thực hành
GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực
hành và nội quy thực hành.
GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá:

HS: Làm việc theo nhóm theo những nội
dụng sau:
GV: Gọi học sinh giải thích những kí hiệu
ghi trên mặt công tơ điện
HS: Lần lượt lên đọc KH
GV: Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mạch
điện công tơ điện trong SGK.
GV: Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? Kể
tên những phần tử đó?
HS: Làm vào bảng SGK (19)
GV: Nguồn điện được nối với những đầu
nào của công tơ điện ?
HS: Nguồn điện được nối với đầu 1 và 3
của công tơ điện.
GV: Phụ tải được nối với đầu nào của công
tơ điện?
HS: Phụ tải được nối với đầu 2 và 4 của
công tơ điện.
GV: Dựa vào kết quả phân tích mạch điện
công tơ điện ở trên GV hướng dẫn học sinh
nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện công
tơ hình 4-2 SGK.
GV: Hướng dẫn học sinh, làm mẫu cachs
đo điện năng tiêu thụ của mạch điện theo
các bước sau:
+ Đọc và ghi chỉ số của công tơ trước khi
tiến hành đo.
+ Quan sát tình trạng làm việc của công tơ.
+ Tính kết quả tiêu thụ điện năng sau 30
/

- HS: Tiến hành đo điện năng
GV: Đi tới các nhóm để hướng dẫn chi
tiết, giải đáp thắc mắc.

2.Thực hành sử dụng đồng hồ đo
điện.
a.Đo điện năng tiêu thụ của mạch
điện bằng công tơ điện.
Số TT Tên các phần tử
1 Công tơ
2 Ampe kế
3 Phụ tải
4
5
- Sơ đồ mạch điện hình 4.2

8
4. Củng cố và Hướng dẫn về nhà .
GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành
theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành.
- Kết quả đo
- Trình tự và thao tác đo
- Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo.
- Đọc và xem trước phần 2 sử dụng đồng hồ.
5. Hướng dẫn về nhà .
- Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo.
- Đọc và xem lại phần 2 sử dụng đồng hồ để giờ sau viết báo cáo thực hành.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Duyệt của tổ CM

9
Ngày soạn:22/9/2013
Ngày giảng:23/9/2013
Tiết: 5 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( T2)
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo
điện- Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng Đo được cường độ dòng điện mà thiết
bị cần - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.
- Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK
Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng
HDD1: Lắp và đo mạch dùng am pe kế
HS vẻ mạc và lắp mạch
HĐ 2.Viết báo cáo thực hành
GV: Cho học sinh viết báo cáo thực hành
theo nội dung đã thực hành của bài trước
theo mẫu sau:
BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG

ĐỘ DÒNG ĐIỆN
Họ và Tên:………………………
1:………………………………….
2:………………………………….
3:………………………………….
4:………………………………….
Lớp: 9…………………………….
GV: Chép mẫu báo cáo thực hành lên bảng
học sinh làm bài;
HS : Chép mẫu báo cáo thực hành.
HS lắp mạc theo nhóm
GV kiểm tra theo dõi, uốn nắn
HS Viết báo cáo thực hành
IV. Báo cáo thực hành:
BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO
CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
Họ và Tên:………………………
1:………………………………….
2:………………………………….
3:………………………………….
4:………………………………….
Lớp: 9…………………………….
Chỉ số
AM
Chỉ số
am pe
Số
vòng
Cường
độ


10
PE
trước
khi đo
sau
khi đo
quay dòng
điện

4. Củng cố:
- GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực
hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành.
- Kết quả đo.
- Trình tự và thao tác đo.
5. Hướng dẫn về nhà .
- Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo.
- Đọc và xem trước bài 5 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Duyệt của tổ CM
Nguyễn Thanh Vân
Ngày soạn:29/9/2013

11
Ngày giảng:30/9/2013
Tiết: 6 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( T3)

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo
điện- Biết cách sử dụng đồng hồ đo điện năng thông dụng Đo được điện năng tiêu thụ đã
dùng
- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.
- Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK
Dồng hồ đo điện năng tiêu thụ 1 cái/ nhóm
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học và sơ đồ lắp mạch điện. Bống đèn 100W ổ cắm,
dây dẩn tua vít, băng dính
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng
HDD1: Lắp và đo mạch dùng am pe kế
và cả đồng hồ điện năng
HS vẻ mạch và lắp mạch
HĐ 2.Viết báo cáo thực hành
GV: Cho học sinh viết báo cáo thực hành
theo nội dung đã thực hành của bài trước
theo mẫu sau:
BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO ĐIỆN
NĂNG TIÊU THỤ
Họ và Tên:………………………
1:………………………………….
2:………………………………….
3:………………………………….

4:………………………………….
Lớp: 9…………………………….
GV: Chép mẫu báo cáo thực hành lên bảng
học sinh làm bài;
HS lắp mạc theo nhóm
GV kiểm tra theo dõi, uốn nắn
HS Viết báo cáo thực hành
IV. Báo cáo thực hành:
BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO ĐIỆN
NĂNG TIÊU THỤ
Họ và Tên:………………………
1:………………………………….
2:………………………………….
3:………………………………….
4:………………………………….
Lớp: 9…………………………….
Chỉ số Chỉ số Số Số

12
HS : Chép mẫu báo cáo thực hành.
công

trước
khi đo
công
tơ sau
khi đo
vòng
quay
điện

năng
tiêu
thụ

4. Củng cố:
- GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực
hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành.
- Kết quả đo.
- Trình tự và thao tác đo.
5. Hướng dẫn về nhà .
- Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo.
- Đọc và xem trước bài 5 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Duyệt của tổ CM
Nguyễn Thanh Vân
Ngày soạn:06/10/13
Ngày giảng:07/10/13

13
Tiết: 7
THỰC HÀNH : NỐI DÂY DẪN ĐIỆN( T1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện
- Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện.
- Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện

2. Kỹ năng:
- Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn.
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, …
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:Tiết 1- LÍ THUYẾT- LÀM MẪU
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
HĐ 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực
hành.
GV: Chia lớp ra làm 4 nhóm.
GV: Nêu nội quy thực hành.
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, yêu cầu đánh
giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí:
+ Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật.
+ Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác
đúng kỹ thuật.
+Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động
và vệ sinh môi trường.
HĐ 2.Tìm hiểu mối nối dây dẫn điện.
GV: giao cho nhóm 1 bộ 5 loại mối nối mẫu
GV: Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
GV: Cho học sinh quan sát hình 5.1 sgk về các
loại mối nối dây dẫn điện

GV: Hướng dẫn học sinh phân loại mỗi nối mẫu
theo hình vẽ trong sách.
GV: Hướng dẫn học sinh nhận xét các mối nối
mẫu để rút ra kết luận về yêu cầu kỹ thuật
HĐ 3.Tìm hiểu quy trình chung nối dây dẫn
điện.
GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu quy trình
chung nối dây dẫn điện và giải thích tạo sao lại
I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- SGK.
II.Nội dung và trình tự thực
hành.
1.Một số kiến thức bổ trợ:
a. Các loại mối nối dây dẫn điện:
- Mối nối thẳng
- Mối nối phân nhánh
- Mối nối dùng phụ kiện
b.Yêu cầu mối nối.
- Dẫn điện tốt.
- Có độ bền cơ học cao.
- An toàn điện.
- Đảm bảo về mặt mỹ thuật.
2.Quy trình nối dây dẫn điện.

14
không đảo thứ tự các bước trong quy trình.
GV: Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì?
Những yêu cầu đó thể hiện trong các bước của
quy trình nối dây ntn?
HS: Dẫn điện tốt. Có độ bền cơ học cao.

An toàn điện. Đảm bảo về mặt mỹ thuật…
GV: Bổ sung và kết luận:
+ Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi để mối nối
dẫn điện tốt.
+ Bọc cách điện để đảm bảo an toàn điện.
HĐ 4. GV TH mẫu:
GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách
điện làm sạch lõi; nối dây.
GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban
đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu
ý lỗi thường mắc phải.
.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát lại mối nối mẫu
và giải thích cho các em nhận biết sự khác nhau
của hai mối nối.
GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban
đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu
ý lỗi thường mắc phải.
Bóc vỏ cách điện

Làm sạch lõi

Nối dây

Kiểm tra mối nối

Hàn mối nối ( Không bắt buộc)


Cách điện mối nối.

Bước1: Bóc vỏ cách điện.
- Bóc cắt vát hình 5.2
- Bóc phân đoạn hình 5.3
Bước 2: Làm sạch lõi.
- Hình 5.4 SGK.
Bước 3: Nối dây
a. Nối nối tiếp dây dẫn lõi 1 sợi.
- Uốn gập lõi.
- Vặn xoắn
- Kiểm tra mối nối
b. Nối nối tiếp dây dẫn lõi nhiều
sợi.
- Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi.
- Lồng lõi.
- Vặn xoắn.
- Kiểm tra mối nối.
4. Củng cố.
GV:Tổng kết, nhận xét quy trình học tập và cho HS khá làm mẫu GV nhận xét
5. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc,
tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao.
- Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính… để giờ sau thực hành.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày…….tháng…….năm 201….
Duyệt của tổ CM
Nguyễn Thanh Vân

Ngày soạn:05/10/2014
Ngày giảng:08/10/2014

15
Tiết: 8
THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( T2 )
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện
- Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện.
- Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện
2.Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, làm việc có hiệu quả
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn.
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện,
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu yêu cầu của mối nối dây dẫn điện và quytrình nối dây dẫn
điện ?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực
hành.
GV: Chia lớp ra làm 4 nhóm.
GV: Nêu nội quy thực hành.
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, yêu cầu đánh
giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí:
+ Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật.
+ Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác

đúng kỹ thuật.
+Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động
và vệ sinh môi trường.
HĐ2.Tìm hiểu mối nối phân nhánh.
GV: Giao dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm
GV: Giao nhịêm vụ thực hành.
GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách
điện làm sạch lõi; nối dây.
GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban
đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây,
lưu ý lỗi thường mắc phải.
và tới từng học sinh.
GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban
đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây,
lưu ý lỗi thường mắc phải.
HĐ3.Tìm hiểu nối dây dùng phụ kiện.
A. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu:
- SGK.
a. Thực hành mối nối rẽ.
* Mối nối lõi một sợi.
HS: Thực hành giáo viên quan sát
và hướng dẫn thường xuyên cho
từng nhóm
- Uốn gập lõi.
- Vặn xoắn.
- Kiểm tra mối nối.
* Nối dây lõi nhiều sợi:

16
GV: Hướng dẫn học sinh làm một số mối dây với

các thiết bị: công tắc điện ổ cắm điện và hộp nối
dây.
GV: Kiểm tra sản phẩm và chuẩn bị cho học tập
bài sau.
4. Củng cố.
GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá và đánh giá
chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí.
+ Làm có đúng quy trình không?+ Thời
gian hoàn thành là bao nhiêu phút?
+ Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
không?+ Thái độ tham gia thực hành ntn?
GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các
nhóm và từng học sinh.
5. Hướng dẫn về nhà .
- Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng
yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc
tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao.
- Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng
dính để giờ sau thực hành.
HS: Tiến hành làm việc theo nhóm
nhỏ, nối dây công tắc điện, ổ cắm
điện và hộp nối dây dưới sự giám
sát của GV.
- Bóc vỏ cách điện.
- Nối dây.
- Kiểm tra mối nối.
b. Nối dây bằng phụ kiện.
* Nối dây bằng vít:
- Làm khuyên kín
- Làm khuyên hở

- Nối dây.
* Nối bằng đai ốc, nối dây.
- Làm đầu nối thẳng.
- Nối dây dẫn.
- Kiểm tra mối nối.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày 06.tháng 10 năm 2014
Duyệt của tổ CM

Phạm Thanh Vân
Ngày soạn:20/10/2013
Ngày giảng:21/10/2013
Tiết: 9

17
THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( T3 )
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện
- Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện.
2.Kĩ năng: Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện
3. Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn.
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa
thông, thiếc hàn…
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học

III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu quy trình chung thực hiện mối nối ?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực
hành.
GV: Nêu nội quy thực hành.
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành
+ Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật.
+ Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao
tác đúng kỹ thuật.
+Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao
động và vệ sinh môi trường.
HĐ2.Tìm hiểu cách hàn mỗi nối.
HĐ3.Tìm hiểu cách điện mối nối.
GV: Hướng dẫn họ sinh cách điện mối nối
bằng băng dính cách điện
GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn
ban đầu cho từng công đoạn của quy trình
nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải.
HS: Chọn trong các mối nối thực hành bọc
băng dính cách điện giáo viên quan sát và
B.Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu.
- SGK.
a. Hàn mối nối.( GV chỉ giới thiệu
không bắt buộc HS thực hành)
b. Cách điện mối nối.
Hình 5 -12

Hình 5 - 13

18
hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm
và tới từng học sinh.
HĐ4.HS thực hành cá nhân.
- HS thực hành
-Gv quan sát và uốn nắn kĩ năng làm bài của
HS
C.Thực hành:
HS thực hành cá nhân
4. Củng cố .
GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài Làm có đúng quy trình không?
+ Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút?
+ Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không?
+ Thái độ tham gia thực hành ntn?
GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh.
5. Hướng dẫn về nhà .
- Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc,
tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao.
- Chuẩn bị bài học sau: Nhớ lại kĩ năng lắp mạch điện trên bảng điện đã học ở chương trình
nghề phổ thông lớp 8. Cần chuẩn bị những thiết bị điện nào- dụng cụ , vật liệu gì. Cách bố
trí các thiết bị đó trên bảng điện.
Nghiên cứu bài lắp mạch điện bảng điện để giờ sau thực hành
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày…….tháng…….năm 201….

Duyệt của tổ CM
Phạm Thanh Vân
Ngày soạn:27/10/2013
Ngày giảng:28/10/2013
Tiết: 10
THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN(T1)

19
I. Mục tiêu:
1 Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện, bảng điện.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện.
- Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều khiển một
bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
2.Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
3. Kĩ năng: Có ý thức trong học tập. Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học.
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh.
HĐ2: Tìm hiểu chức năng của bảng điện
GV: Cho học sinh quan sát hình 6.1 kết hợp với
mạch điện thực tế ở lớp học và mô tả theo yêu cầu

sau:
GV: Em hãy liệt kê những thiết bị được lắp đặt trên
bảng điện? Trình bày chức năng của thiết bị đó trong
mạch điện?
HS: Nghiên cứu trả lời.
GV: Bảng điện trong lớp học là bảng điện chính hay
bảng điện nhánh của hệ thống điện của trường học?
HS: là bảng điện nhánh…
GV: Em hãy mô tả bảng điện nhánh của mạng điện
nhà em ?
HS: gồm 2 cầu chì, 2 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển, 1
bóng đèn.
GV: Rút ra kết luận về vai trò, chức năng bảng điện
trong mạng điện trong nhà: bảng điện trong nhà
dùng dể phân phối điểu khiển nguồn năng lượng
điện cho mạng điện và những đồ dùng điện.
I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- SGK.
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1.Tìm hiểu chức năng của bảng điện
- Mạng điện trong nhà thường có hai loại
bảng điện: bảng điện chính và bảng điện
nhánh…
- Những thiết bị được lắp trên bảng điện:
+) Cầu chì: bảo vệ mạch điện, tránh đoản
mạch.
+) Ổ cắm: dùng để đưa điện vào dụng cụ
dùng điện.
+) Công tơ: dùng để nối hoặc cắt dụng cụ
điện với nguồn điện ( n < 500V )

+) Cầu dao: dùng để đóng cắt mạch điện
bằng tay đơn giản, được sử dụng trong
các mạch điện có điện áp nguồn cung
cấp đến 200V ( điện 1 chiều ) và đến
300V ( điện xoay chiều).
+) Áptômát: là khí cụ điện dùng để tự
động cắt mạch điện, bảo vệ quá tải, ngắt
mạch và sụt áp…

20
HĐ3: Tìm hiểu sơ đồ lắp đặt mạch điện.
GV: Cho học sinh quan sát một số sơ đồ điện cho
học sinh nhận biết, phân biệt sơ đồ nguyên lý
và sơ đồ lắp đặt mạch điện.
HS: Làm việc theo nhóm để tìm hiểu sơ đồ nguyên
lý và sơ đồ lắp đặt bảng điện, trả lời câu hỏi.
GV: Mạch điện, bảng điện gồm những phần tử gì?
Chúng được nối với nhau như thế nào?
HS: Gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển,
1 bóng đèn. Cầu chì, công tắc được nối tiếp
với dụng cụ dùng điện. ổ cắm, bóng đèn được
mắc song song với nguồn điện
HS: Làm việc theo nhóm để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch
điện, giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ.
GV: Giải thích cho học sinh hiểu từ một sơ đồ
nguyên lý, chúng ta có thể xây dựng được
một sơ đồ lắp đặt và phải tuỳ thuộc vào mục
đích người sử dụng.
2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
a. Sơ đồ nguyên lý:

- Sơ đồ hình 6-2.
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
- Vẽ
đường dây
nguồn.
- Xác định
vị trí để
bảng điện,
bóng đèn
- Xác định
vị trí
cácthiết bị
điện trên
bảng điện.
- Vẽ
đường dây
dẫn điện
theo sơ đồ
nguyên lý.
4. Củng cố :
- GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá theo kết quả bài học theo tiêu chí đã nêu.
5. Hướng dẫn về nhà .
- Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ
sau thực hành lắp bảng điện
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn:03/11/2013

Ngày giảng:04/11/2013
Tiết: 11
THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN ( T2)
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện, bảng

21
điện.Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện, bảng điện.
2.Kỹ năng: Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều
khiển một bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
3.Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ: ( Không có )
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
HĐ1.Tìm hiểu cách lắp đặt mạch điện bảng
điện.
Sau khi xây dựng được sơ đồ lắp đặt mạch
điện.
HS: Quan sát và làm theo sự hướng dẫn của
giáo viên.
GV: Lưu ý cho học sinh về an toàn lao động.
HĐ2.HS thực hành theo nhóm:
GV: Quan sát quá trình thực hành của HS và
uốn nắn. Có thể cho điểm.

3. Lắp đặt mạch điện bảng điện.
* Bước1: Vạch dấu.
* Bước2: Khoan lỗ bảng điện.
* Bước3: Nối dây thiết bị điện của bảng
điện.
*Bước4: Lắp thiết bị vào bảng điện.
* Bước5: Kiểm tra.
4. Củng cố :
- GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá theo kết quả bài học theo tiêu chí đã nêu.
- GV: Nhận xét bài thực hành về tinh thần thái độ tác phong làm việc, thực hiện an
toàn lao động…
5. Hướng dẫn về nhà :
- Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ
sau
thực hành lắp bảng điện.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

22
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn:10/11/2013
Ngày giảng:11/11/2013
Tiết: 12
TH: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN ( T3)
I. Mục tiêu:

23
1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện ,bảng

điện.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện, bảng điện.
2. Kỹ năng: Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều
khiển một bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
3.Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
HĐ1.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực
hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh.
Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc
nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
HĐ2.Tìm hiểu cách lắp đặt mạch điện bảng
điện.
Sau khi xây dựng được sơ đồ lắp đặt mạch điện.
GV: Hướng dẫn học sinh tiến hành các bước của
quy trình lắp đặt mạch điện, bảng điện theo các
bước sau:
Bước1: Vạch dấu.

Bước2: Khoan lỗ bảng điện.
Bước3: Nối dây thiết bị điện của bảng điện.
Bước4: Lắp thiết bị vào bảng điện
Bước 5: Kiểm tra.
GV: Nói rõ cho học sinh hiểu khi thực hiện làm
mẫu những thao tác hình thành kỹ năng mỡi cho
học sinh.
HS: Làm việc theo nhóm tiến hành lắp đặt mạch
điện, bảng điện theo quy trình
GV: Quan sát sự làm việc của học sinh và lưu ý
HS Khá:
Tự lắp mạch và chia nhóm kiểm tra
việc thực hành của bạn và báo cáo kết
quả .GV kiểm tra và đánh giá.
3.Lắp đặt mạch điện bảng điện( tiếp).
* Bước1: Vạch dấu.
* Bước2: Khoan lỗ bảng điện
* Bước3: Nối dây thiết bị điện của
bảng điện.
*Bước4: Lắp thiết bị vào bảng điện
* Bước5: Kiểm tra.

24
lại cho học sinh về an toàn lao động khi lắp đặt,
đảm bảo tính chính xác của sơ đồ nguyên lý.
III. Đánh giá.
- Chất lượng sản phẩm thực hành
- Thực hiện theo quy trình
4. Củng cố :
- GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá theo kết quả bài học theo tiêu chí đã nêu.

- GV: Nhận xét bài thực hành về tinh thần thái độ tác phong làm việc, thực hiện an
toàn lao động…
5. Hướng dẫn về nhà .
- Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để giờ
sau thực hành lắp bảng điện.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày…….tháng…….năm 201….
Duyệt của tổ CM
Phạm Thanh Vân
Ngày soạn:17/11/2013
Ngày giảng:18/11/2013
Tiết: 13
KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNH
( Thời gian 45
/
không kể chép đề )
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra những kiến thức cơ bản về vật liệu điện, các dụng cụ dùng
trong mạng điện gia đình.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hướng điều chỉnh
phương pháp cho phù hợp

25

×