Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi / ngày (SKKN đạt giải tỉnh)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.14 KB, 26 trang )

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu họcSáng kiến kinh nghiệm


Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy
học đại trà đối với học sinh tiểu học
Tác giả: PhạmThị Bích Lựu

Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học


Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Như chúng ta đã biết, chương trình năm 2000 là chương trình mở, điều đó
cho phép người dạy linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung, phương
pháp, hình thức dạy học để cung cấp, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng phù hợp
với trình độ, khả năng, sở trường của học sinh (HS) và giúp các em phát triển
toàn diện.
Để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình, đồng thời với việc thay
sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT đã chủ trương chuyển dần Tiểu học sang học 2
buổi/ngày.
Ở buổi 2, giáo viên (GV) có cơ hội tốt nhất để thực hiện việc dạy phân
hoá HS, có thời gian bù đắp lỗ hổng kiến thức cho HS yếu, có điều kiện tốt nhất
để phát triển năng lực tư duy cho HS khá giỏi. Ngoài ra, ở buổi 2, ta có thể tạo
những sân chơi thật bổ ích cho việc phát triển toàn diện nhân cách học sinh.
Lâu nay, trong dạy học GV đã thực sự đổi mới từ việc chọn nội dung,


hình thức, thời lượng, đồ dùng dạy học, cách đánh giá,… cho phù hợp với đối
tượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục (GD). Song hầu như GV đã giành hết
thời gian và tâm huyết cho dạy học buổi 1- buổi dạy học các tiết được cơ cấu
sẵn trong chương trình. Còn vấn đề dạy học buổi 2 chưa được nhiều GV quan
tâm, không ít GV xem nhẹ hình thức dạy học buổi 2, nhiều GV xem buổi 2 như
là giờ tự học, tự làm bài tập, tự kiểm tra kiến thức, kỹ năng của HS. Bên cạnh
một số tiết dạy học buổi 2 thực sự có hiệu quả thì có không ít những tiết dạy ở
buổi 2 GV giao cho HS một số bài tập đồng loạt HS giải quyết hết các bài tập đó
là hết nhiệm vụ của tiết học. Còn trong tiết đó, bao nhiêu HS cần rèn kiến thức,
kỹ năng gì? Cần rèn đến đâu? Các em có hứng thú học không? Có nhu cầu học
hay không thì GV ít chú ý đến nên phần nào chất lượng dạy học buổi 2 hiệu quả
chưa cao.
Chính vì lẽ đó tôi muốn tìm ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy
học buổi 2.
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
B. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN
I. THỰC TRẠNG
Trong thực tế dạy học, có lúc GV còn ngại khi lên lớp buổi 2. GV chưa tự
tin với việc lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp dạy. Hình thức dạy buổi
2 nghèo nàn, chưa phong phú, chưa hấp dẫn, chưa tạo cho HS thích học và say
học. Một số tiết chưa dạy theo nhu cầu của HS, chưa giúp được HS yếu rèn kiến
thức, kỹ năng; HS giỏi chưa có nhiệm vụ riêng, HS cá biệt chưa được quan tâm
đúng mức nên nề nếp lớp học chưa nghiêm túc, không khí lớp học chưa sôi nổi,
HS chán học, hiệu quả không cao.
II. NGUYÊN NHÂN
Việc dạy học buổi 2 có những khó khăn nhất định:
a. Về phía giáo viên:
- Trước đây, xuất phát từ quan niệm SGK, phân phối chương trình là
“pháp lệnh” cho nên trong quá trình dạy, GV tập trung dạy sao cho hết kiến

thức, bài tập ở SGK, việc đưa nội dung cho phù hợp với từng đối tượng là rất ít.
- GV hiểu máy móc tinh thần chỉ đạo theo “Hướng dẫn dạy học 2
buổi/ngày” (Công văn số 7632/BGD&ĐT, ngày 29/8/2005) là không đưa thêm
nội dung, kiến thức mới vào dạy buổi 2 mà chủ yếu là khai thác kiến thức đã có
trong SGK, củng cố và rèn luyện các kiến thức kỹ năng đã học. Vậy là trong dạy
học buổi 2 GV chưa mạnh dạn đưa các loại bài phù hợp với từng đối tượng HS.
- Thời gian giành cho việc soạn bài của GV Tiểu học bị hạn chế. Ở dạy
học buổi 2 không có những thiết kế bài soạn sẵn cho từng tiết cho giáo viên
tham khảo nên để thiết kế được những giáo án buổi 2 thực sự phù hợp với các
đối tượng và phương pháp, hình thức dạy học phong phú đòi hỏi giáo viên phải
thực sự dày công. Trong khi đó, cường độ lao động của giáo viên Tiểu học cao,
thời gian hạn chế (giáo viên đi dạy có thể đến 8 buổi/tuần, sinh hoạt chuyên
môn, hoạt động công tác đoàn thể, lao động cùng học sinh, phụ đạo học sinh
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, ). Vì vậy việc tiếp cận thông tin mới, việc nghiên
cứu các tài liệu, soạn giáo án có phần hạn chế.
- Trong những năm gần đây, đặc biệt là 2 năm học 2007-2008, 2008-2009
ngành Giáo dục đã chỉ đạo mạnh mẽ, sát sao về vấn đề tự chủ trong dạy học. GV
đã linh hoạt, chủ động chọn nội dung, thời lượng, phương pháp. Thế nhưng
không tránh khỏi một số buổi 2, các tiết tự chọn, năng khiếu được cơ cấu cứng
nên việc điều chỉnh thời lượng một số tiết không thực hiện được.
- Có giáo viên không dạy buổi 1 ở lớp đó nên học sinh nào nắm kiến thức
kỹ năng nào ở mức độ nào, buổi 2 cần rèn cho em đó đến đâu là chưa thực sự sát
bằng giáo viên chủ nhiệm.
- Và rất tiếc, có những GV rất tâm huyết với nghề, rất yêu trẻ nhưng chưa
thực sự gần gũi, thân thiện, chưa biết thuyết phục trẻ bằng tình cảm, chưa tạo
niềm tin và chưa gây hứng thú cũng như nhu cầu học cho trẻ, nhất là HS yếu. Đó
là những GV có năng lực sư phạm chưa cao, không có khả năng tổ chức các
hoạt động sôi nổi khi lên lớp nên HS chán học.

b.Về học sinh:
- Lớp nào cũng có đủ các loại đối tượng HS như (giỏi, khá, trung bình,
yếu, khuyết tật, cá biệt) nên khi thiết kế bài dạy, lên lớp gặp nhiều khó khăn.
- Còn một bộ phận HS yếu, gia đình không quan tâm. Những học sinh
này rất ngại học chóng chán, ỷ lại, nhiều em làm ảnh hưởng đến nề nếp và
không khí lớp học.
- Ở một số lớp không bán trú, số buổi học mà học sinh tham gia học tăng
thêm không đồng đều. Muốn dạy tốt cho số HS này, GV phải thiết kế nội dung
và nhiệm vụ riêng cho phù hợp để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho
các em.
c. Về nhà trường:
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
- Điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho dạy học theo pháp mới
chưa đáp ứng được yêu cầu (bàn ghế chưa đạt chuẩn, thiếu các phương tiện nghe
nhìn, ).
- Cảnh quan môi trường chưa thật đẹp.
Tóm lại: Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chất lượng dạy học buổi 2 chưa
cao. Tôi tìm ra một số giải pháp để khắc phục những khó khăn đó, nâng cao chất
lượng dạy học buổi 2 nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục.
C. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BUỔI 2
* GIẢI PHÁP 1: Nâng cao nhận thức giáo viên
- Mỗi giáo viên phải nắm bắt, hiểu thấu đáo nội dung và tinh thần chỉ đạo
của ngành về vấn đề tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong dạy học như công văn
896/2006-BGD&ĐT; về lựa chọn nội dung để phù hợp đối tượng và đảm bảo
chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng lớp theo quyết định 16/2006-BGD&ĐT và
ý thực được trách nhiệm của mình khi thực hiện công văn đó.
- Giáo viên phải hiểu về mục tiêu, nguyên tắc của dạy học buổi 2 để từ đó
định hướng cho những thiết kế bài dạy phù hợp.
- Hiện nay, GV phải quan niệm SGK, phân phối chương trình có thể sử

dụng một cách linh hoạt nên khoảng sáng tạo hợp lý của GV rất lớn.
- GV phải ý thức được rằng HS Tiểu học tiềm ẩn nhiều khả năng phát
triển, song do chưa có kinh nghiệm về cuộc sống nên các em tiếp thu không
chọn lọc. Bởi vậy: GV Tiểu học giữ vai trò quyết định đến sự phát triển đúng
hướng của các em, là nhân tố quyết định đối với chất lượng GD của mỗi lớp
tiểu học, của từng HS tiểu học. Hiểu điều đó để GV định hướng cho mình trong
công tác chuẩn bị.
* GIẢI PHÁP 2: Dạy đến từng đối tượng HS, dạy theo nhu cầu người
học một cách hợp lý
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
- Khi mọi đối tượng HS đều được học, mỗi một học sinh được giao từng
công việc cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường thì các em sẽ hăng hái thực
hiện, không khí lớp học sôi nổi. Muốn đạt được mục tiêu này giáo viên phải:
a. Tìm hiểu, nắm bắt, phân loại đối tượng HS:
Đây là việc làm rất quan trọng, bởi lẽ khi phân loại được HS của lớp, giáo
viên đó hình dung ra nhóm học sinh nào cần gì để giáo viên có kế hoạch. Bởi
thế, ngay từ đầu năm, tôi cho học sinh chơi một trò chơi để giáo viên tìm hiểu về
lý lịch, nhu cầu, năng lực, uy tín HS:
- Tôi tiến hành yêu cầu HS ghi nhanh lý lịch đơn giản (tên, ngày tháng
năm sinh, con ông, bà, chỗ ở, sở thích, và 5 người bạn mà em quý nhất) ra giấy
nháp, GV thu để tìm hiểu HS.
- Qua nhiều kênh thông tin như thể hiện năng lực học tập của HS, qua
giao tiếp, qua GV chủ nhiệm cũ, qua gia đình và qua khảo sát đầu năm, tôi phân
loại HS, Ở môn Toán, trong 16 em loại giỏi có 3 em thực sự thông minh, tư
duy nhanh, ham tìm hiểu dạng toán lạ, có năng khiếu Toán .Trong 6 em trung
bình có 2 em tuy đạt ngưỡng trung bình nhưng nắm kiến thức chưa thực sự vững
chắc có nguy cơ yếu . . Như vậy làm thế nào để phụ đạo được 5 em tiếp thu bài
chậm và làm sao cho 16 em HS giỏi không lãng phí thời gian. Làm sao cho 3 em
thông minh “được học”? Đây là vấn đề tôi phải trăn trở ngay khi soạn từng trang

giáo án.
b. Chọn nội dung cho phù hợp với từng nhóm đối tượng HS:
Song song với việc nắm bắt, phân loại học sinh, giáo viên phải quan tâm
đến chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt của từng bài, từng phần trong từng tiết học
chính khóa ở buổi 1. Với nội dung đó, ở buổi 2 học sinh TB, yếu cần luyện kỹ
năng gì. Em nào chưa nắm được chuẩn? Em nào hổng kiến thức kỹ năng gì? Do
nguyên nhân nào, cần đưa nội dung vào dạy và với lượng bài bao nhiêu còn HS
khá giỏi cần mở rộng, khắc sâu hoặc nâng cao đến đâu. Nên đưa dạng bài nào
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
vào dạy ở phần nào là hợp lý, là tạo được điều kiện tốt nhất cho các em được cọ
xát, phát triển năng khiếu.
Trong thực tế lên lớp, có những đơn vị kiến thức khi dạy buổi 2 HS trung
bình, yếu các em luyện để đạt chuẩn vững chắc một cách tự giác, hứng thú với
nhiều biện pháp của giáo viên là xem như thành công. Còn nhóm HS khá, giỏi
các em đó nắm chắc kiến thức cơ bản thì nhiệm vụ của giáo viên không được gò
ép các em làm thui chột năng khiếu của HS. Lúc này giáo viên phải tạo cho các
em cơ hội được tiếp xúc, được làm quen, được chủ động chiếm lĩnh kiến thức ở
mức độ cao hơn. Điều đó đặt ra cho giáo viên phải chọn nội dung phù hợp với
từng đối tượng.
Ví dụ 1: (Về một tiết dạy học buổi 2) thay
LUYỆN TOÁN: Luyện về tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số
(Bài này dạy vào chiều thứ 2, Tuần 6, ngày 22/9/2008, tại lớp 3A Trường
Tiểu học Diễn Kỷ. Sau khi HS đã học: Bảng chia 6, Tìm một trong các phần
bằng nhau của 1 số).
* Chuẩn kiến thức và kỹ năng cần đạt của tiết dạy chính khoá bài này là:
- HS biết cách tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số và vận dụng để
giải các bài toán có nội dung thực tế.
- Củng cố về nhân, chia trong phạm vi 6.
* Vậy việc dạy buổi 2 bài này lên kế hoạch:

I. Mục tiêu:
* Học sinh trung bình, yếu:
- Củng cố cách tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số;
- Rèn kỹ năng giải các bài toán có nội dung thực tế;
- Củng cố về nhân, chia trong phạm vi 6.
* Học sinh khá, giỏi:
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
Ngoài những mục tiêu như HSTB, HS yếu còn yêu cầu cao hơn : Vận
dụng kiến thức về tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số để giải toán dạng
“Tìm 1 phần mấy của 1 số mà số đó chưa tường minh” và làm cơ sở chuẩn bị
cho việc học “Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị”.
II. Chuẩn bị:
* Học sinh:
- Bảng con: 33 cái, phấn, giẻ lau bảng; xếp chỗ ngồi theo nhóm đối tượng.
* Giáo viên:
- Bảng phụ: 3 cái (viết bài 2 và bài 3) và kẻ hình của trò chơi ở HĐ 3.
III. Thời lượng: 45 phút (Tiết sau là ôn Âm nhạc nên tôi chỉ tiến hành
trong 35 phút).
IV. Các hoạt động dạy học:
Toàn tiết học tổ chức thi đua tính điểm sau 3 vòng thi (HS cùng nhóm đối
tượng thi đua với nhau).
* Hoạt động 1: Ôn kiến thức (hoạt động chung cả lớp)
Bài 1: Điền vào chỗ trống.
- Mục tiêu: Rèn kỹ năng tìm một trong các phần bằng nhau của một số
cho học sinh cả lớp.
- Tiến hành:
Bước 1:
+ Cả lớp cùng thực hiện 1 bài tập mẫu:
6

1
của 12 lít là: …
+ HS làm bài vào bảng con
+ GV lệnh  HS giơ bảng  HS đánh giá lẫn nhau  kiểm tra kết quả
của mình.
+ HS giải thích (chọn HS trung bình)
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
Bước 2:
+ Thi làm nhanh vào bảng con.
+ GV lần lượt ghi ra các bài tập, HS làm vào bảng con.
2
1
của 16 m là …
6
1
của 42 giờ là …
5
1
của 32 ngày là …
4
1
của 24 con là …
+ Theo đó, 1 em giải thích 1 trường hợp  chốt về cách tìm 1 trong các
phần bằng nhau của 1 số.
Bước 3:
+ GV nêu vài trường hợp khó hơn để phát hiện và bồi dưỡng HS khá giỏi:
… giờ là
6
1

của 30 giờ?
2
1
dm = … cm?
3 kg là
5
1
của … kg?
3
1
của 1 ngày = … giờ?
+ HS giải thích
 kết thúc hoạt động 1: Nhóm 4 ghi số điểm của từng bạn trong nhóm.
* Hoạt động 2: Luyện kỹ năng
Dạy phân hóa đối tượng: tôi chia bảng làm 2 phần
HS trung bình, yếu
Bài 2: >, <, =
3
1
của 27 ngày 
2
1
của
8
1
ngày
6
1
của 18 lit 
5

1
của 20 lit
5
1
của 50 lit 
4
1
của 60 lit
HS khá, giỏi
6
1
của 54m 
4
1
của 36m
2
1
m 
5
1
m
6
1
ngày  nửa ngày
- HS làm vào vở ô ly.
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
- Nhóm 2 đổi vở, kiểm tra lẫn nhau: GV cùng học sinh chữa chung.
- Đại diện các nhóm công bố kết quả nhóm mình.
- Nhóm 4 tiếp tục ghi số điểm từng bạn.

* Lưu ý: Khi chữa bài cho từng nhóm đối tượng, GV phải khéo léo dùng
nghệ thuật chủ nhiệm để HS thi đua giữ nề nếp lớp học tránh lộn xộn.
HS trung bình, yếu
Bài 3:
Có 36 HS đang tập bơi,
6
1
số HS đó
là HS lớp 5A. Hỏi lớp 5A có bao
nhiêu HS đang tập bơi.
HS khá, giỏi
Bài 3:
Hồng có 1 số kẹo, Hồng cho Lan
5
1

số kẹo của mình, rồi cho Huệ
2
1
số
kẹo còn lại, cuối cùng Hồng còn 8
viên kẹo. Hỏi Hồng có tất cả bao
nhiêu viên kẹo?
Bước 1: Tìm hiểu đề: HS tự đọc đề của mình (1p)
+ HS TB, yếu nêu dữ kiện và yêu cầu của bài toán, học sinh làm bài.
+ HS khá, giỏi tìm hiểu bài.
+ Giáo viên gợi ý: Bằng cách tự vẽ sơ đồ biểu thị bài toán
+ HS tự vẽ bằng nhiều cách chẳng hạn:
Cách 1:


8 viên
Cách 2:
Cho Lan Cho Huệ 8 viên
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
* Lưu ý với HS khá, giỏi: Cho Huệ
2
1
số kẹo còn lại chứ không phải là
2
1
số kẹo ban đầu.
Vậy khi tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số ta phải xác định xem đó
là 1 phần mấy và là 1 phần mấy của số nào? Của cái gì?
Học sinh tự giải
Lúc này giáo viên quán xuyến lớp – giúp đỡ học sinh yếu (có thể dùng
học sinh giỏi đó làm bài xong giúp học sinh yếu).
Giáo viên chấm 1 số bài chốt dạng cho học sinh khá giỏi.
* Tổng hợp điểm qua 2 vòng đầu.
* Hoạt động 3: Chơi: Ai nhanh ai đúng
- Chia lớp thành 3 tổ
- Bảng phụ vẽ sẵn hình sau cho từng nhóm

A B C
- Lệnh của trò chơi:
Hãy chọn hình thích hợp để tô màu đúng
6
1
số ô vuông có trong hình.
- Học sinh chọn – tô theo nhóm.

- Tổng kết trò chơi
- Học sinh chất vấn nhau qua trò chơi
Học sinh lớp tôi có những câu chất vấn khá hay:
- Tại sao nhóm bạn không chọn hình A?
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
- Tại sao ở hình C nhóm bạn tô màu ở 3 ô.
- Đố bạn có cách nào để hình A cũng tô vào được
6
1
số ô vuông? (câu hỏi
của Tuấn Anh – Một học sinh thông minh, dí dỏm).
Đến đây là vấn đề cần sự xuất hiện của giáo viên
Tôi chất vấn lại câu hỏi đó của em, thoạt đầu em lúng túng. Sau đó em
đưa ra giải thích: “Con không chia như hình cũ mà con chia hình đó làm 30 ô
vuông bằng nhau, hoặc 60 ô vuông bằng nhau rồi con tô 5 ô hoặc 10 ô”. Cả lớp
có vẻ thán phục.
Tôi giải thích cho học sinh: Đó là con đã tô vào
6
1
diện tích hình đó chứ
chưa đúng với yêu cầu đề ra là tô màu vào
6
1
số ô vuông có trong hình.
Đó là 1 trong những tiết dạy rất thực tế, rất thường xuyên ở lớp tôi, bởi lẽ
chỉ cần nắm chắc đối tượng học sinh của mình và giáo viên chịu khó chọn nội
dung, hình thức phù hợp, lên lớp linh hoạt thì tất cả học sinh trong lớp đều được
học, và vấn đề chuẩn bị không cầu kỳ, không tốn kém, không hình thức mà mọi

đối tượng học sinh đều phát huy khả năng của mình.
Trong dạy học, vấn đề không thể thiếu là ta phải: luôn “làm mới”, luôn
gây hứng thú và lòng ham mê khám phá, tìm tòi cho học sinh bằng nhiều cách
thức.
* GIẢI PHÁP 3: Đa dạng hóa các hình thức dạy học
Khi lên lớp dạy học ở buổi 2 nếu hình thức dạy học đơn điệu, nghèo nàn,
học sinh sẽ rất ngại học, chán học. Bởi thế, bên cạnh việc chủ động chọn nội
dung, thời lượng thích hợp thì giáo viên quan tâm đến việc làm phong phú các
hình thức dạy học nhằm chống chán, tạo nhu cầu học cho học sinh và để phát
huy tốt nhất vai trò chủ động sáng tạo, ý thức tự học, tự rèn của học sinh.
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
Chẳng hạn, trong một tiết học buổi 2, giáo viên có thể đan xen giữa hình
thức học cá nhân, học nhóm, học cả lớp, thay đổi giữa các bài tập dạng trắc
nghiệm, bài tập tự luận, câu đố, xen kẽ giữa việc dùng các đồ dùng học tập như
bảng con, phiếu bài tập, vở ô ly,…Cụ thể 1 số tiết trên lớp, cụ thể có 1 số tiết
ngoài không gian phòng học, hay qua các sân chơi trí tuệ, qua các cuộc thi,…
Thế nhưng dù ở hình thức nào, dù phương pháp nào cũng cần đảm bảo:
+ Không ảnh hưởng đến thời lượng các tiết đó được cơ cấu cứng ở buổi 2.
+ Tạo niềm tin, ổn định tâm lý, tạo tâm thế, nhu cầu học cho học sinh.
+ Cách thức dạy học kết hợp nghệ thuật chủ nhiệm phù hợp với tính cách,
năng lực, đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh từng học sinh để mọi học sinh đều thích
học như Bác Hồ đó căn dặn giáo viên tiểu học: “Tiểu học cần giáo dục các cháu
thiếu nhi yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của
công. Cách dạy nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép vào khuôn khổ người lớn, phải
đặc biệt chú ý gìn giữ sức khỏe của các cháu”. Đúng vậy, ta phải giáo dục HS
có lòng nhân ái, có kiến thức, kỹ năng nhưng bằng phương pháp nhẹ nhàng hiệu
quả.
Như vậy, với 1 số hình thức, phương pháp dạy học, 1 tiết dạy buổi 2 diễn
ra nhẹ nhàng trong bầu không khí thi đua sôi nổi. Trong dạy học tôi luôn “làm

mới”, luôn “dễ hoá” (cho HS yếu) mà không hạ chuẩn để thu hút HS. Ở đây, các
đối tượng đều được luyện kỹ năng ở các mức độ khác nhau. Và cái được hơn
nữa là các em được luyện kỹ năng sống, được trải nghiệm qua giao tiếp.
* GIẢI PHÁP 4: Mạnh dạn điều chỉnh thời lượng, kết hợp đan xen
các tiết học một cách hợp lý, tích hợp các kiến thức ở các lĩnh vực qua các
sân chơi trí tuệ cho HS.
Ngoài những tiết Ôn luyện riêng biệt cho từng phân môn mà GV đó linh
hoạt chọn các phương pháp, đa dạng hóa các hình thức lên lớp thì việc tạo
những sân chơi trí tuệ cho HS cũng vô cùng quan trọng bởi lúc đó các em được
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
ôn kiến thức, được luyện kỹ năng, được phát triển toàn diện trong không khí thi
đua sôi nổi, vui tươi, lành mạnh.
Thực tế, thời khóa biểu nhà trường đó xây dựng nhằm đảm bảo mục tiêu
giáo dục toàn diện cho HS rất cụ thể cho từng lớp. Song, trong quá trình dạy học
ở buổi 2, ở một số buổi học (có thể 1 tháng 1 lần) ta có thể đan xen các tiết vào
nhau, xâu chuỗi các tiết tạo thành 1 buổi sinh hoạt câu lạc bộ (câu lạc bộ toán
học, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ mỹ thuật ), 1 buổi sinh hoạt ngoài giờ lên
lớp, 1 sân chơi trí tuệ cho HS rất thú vị và hiệu quả.
Ví dụ 3: Cuộc thi: Ai là trạng nguyên
(Tiến hành vào tuần 27 – Ôn tập giữa kỳ II)
I. Mục đích, yêu câu:
Để thực hiện yêu cầu GD toàn diện cho HS nhằm mục đích tạo ra 1 sân
chơi trí tuệ cho HS trong lớp, tạo không khí thi đua học tập qua đó kiểm tra đánh
giá kết quả học tập cũng như khả năng ghi nhớ kiến thức đó học ở nhiều môn,
phân môn.
Đây cũng là 1 buổi ôn tập chuẩn bị cho HS kiểm tra giữa học kỳ II môn
Toán và Tiếng Việt.
II. Chuẩn bị:
- HS: bảng con, phấn, dẻ lau.

- GV: còi, chuông, bảng phụ, hoa điểm 10.
III. Thành phần tham dự:
- HS trong lớp
- GV chủ nhiệm
- Đại diện Chi hội phụ huynh
- Tổng phụ trách Liên đội
- Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
IV. Thời lượng:
120 phút (80 phút đầu là các vòng thi). Thời gian sau ra chơi tổng kết,
phát thưởng, dặn dò,
V. Tiến hành:
Cuộc thi tiến hành qua 3 vòng chơi. Ở mỗi vòng, nhóm 4 ghi điểm cá
nhân cho nhau. Xen kẽ vẫn có thi giữa 3 tổ trong lớp. Kết thúc cuộc thi tìm được
ai là trạng nguyên sẽ được thưởng quà. Ngoài ra nhóm HS khá giỏi chọn ra 3
bạn có số điểm cao nhất, nhóm HS còn lại chọn ra 3 bạn có số điểm cao nhất và
HS tiến bộ nhất, ngoan nhất cũng được thưởng, phần quà là vở ô ly, bút chữ A.
Vòng 1: Thử tài kiến thức
GV nêu từng câu hỏi xen kẽ nhiều lĩnh vực khác nhau, HS ghi đáp án vào
bảng con. Một số câu hỏi có thể là:
Toán:
Câu 1: Số liền sau của 9799 là số nào?
Câ 2: Dãy số 3796, 3797, 3798, số thứ 7 là số nào?
Câu 3: Tổng số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số chẵn bé nhất có 4
chữ số khác nhau là bao nhiêu?
Câu 4: Giá trị biểu thức 3000 – 2000 : 2 = 500 đúng hay sai?
Câu 5 : Hình vuông có diện tích là 36cm
2
thì có chu vi bao nhiêu?

Câu 6: Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm sao?
Câu 7: 8m 5cm = cm?
Câu 8: Trong cùng 1 năm, ngày 28 tháng 3 là thứ 6 thì ngày 2 tháng 4 là
thứ mấy?
Câu 9: Một số chia hết cho 9 được 2 dư 7. Số đó là số nào?
Câu 10: Dãy 7, 0, 0, 7, 0, 0, số thứ 13 là số nào?
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
Câu 11: Tuấn sưu tầm được 300 con tem. Tuấn tặng bạn
3
1
số con tem đó.
Hỏi Tuấn còn mấy con tem?
Tiếng Việt:
Câu 1: Có mấy cách nhân hoá?
Câu 2: Chỉ ra từ không cùng loại với các từ còn lại:
đóng phim, quay phim, đạo diễn, bơi lội.
Câu 3: Chỉ ra từ dùng sai trong câu:
Con đường sá này người đi lại rất đông.
Câu 4: Viết 3 từ chỉ tên các môn thể thao bắt đầu bằng tiếng “bóng”.
Câu 5: Câu “Trăng tròn như cái mâm con” có mấy từ chỉ sự vật?
Câu 6: Từ còn thiếu trong câu sau là từ nào?
“Vỗ tay cần nhiều ngón, bàn kỹ cần ”
Câu 7: Câu: “Ông ngoại nhắc bổng tôi trên tay.” thuộc mẫu câu nào?
Câu 8: Viết 3 từ chỉ hoạt động di chuyển của người?
Câu 9: Khi viết, chữ “ngh” đi kèm với con chữ nào?
Câu 10: Bài Tập đọc “Người mẹ” ca ngợi ai?
Các lĩnh vực khác:
Câu 1: Ngọc Sơn giáp với những xã nào?
Câu 2: Dơi là chim hay thú?

Câu 3: Tháng 2 năm 2011 có mấy ngày?
Câu 4: Kể tên 3 động vật sống dưới nước?
Câu 5: Loại bỏ bệnh không thuộc đường hô hấp: viêm họng, viêm phế
quản, suy tim, viêm phổi.
Câu 6: Bài Quốc ca Việt Nam do ai sáng tác?
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
6cm
2cm
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
Câu 7: Có những màu cơ bản nào?
Câu 8: Kể đặc điểm của côn trùng?
Câu 9: Viết 2 từ đầu tiên của 1 câu tục ngữ nói về tình làng nghĩa xóm.
GV có thể chọn mỗi lĩnh vực 5 đến 7 câu để HS trả lời. Sau mỗi lần HS
giơ bảng, GV công bố đáp án, chất vấn 1 vài HS (nếu cần).
* Sau vòng 1, HS tổng hợp số điểm của từng em ghi vào nháp (mỗi câu
đúng ghi 5 điểm). Sau vòng 1 đội văn nghệ lớp lên múa hát 2 tiết mục chào
mừng ngày 8/3 và 26/3 (tuần 27 từ ngày 16-21/3)
* Vòng 2: Vượt chướng ngại vật: yêu cầu sự hợp tác trong nhóm, chấm
điểm đồng đội.
- Vòng này đại diện 3 tổ lên bắt thăm, chọn lĩnh vực cho nhóm mình,
chọn mức độ câu hỏi.
- GV nêu câu hỏi, mỗi nhóm có 1 bảng phụ để trả lời câu hỏi
Vòng này câu hỏi yêu cầu mức độ tư duy cao hơn, kiến thức tổng hợp
hơn, kỹ năng cần luyện rộng hơn, có chiều sâu hơn.
Chẳng hạn:
1. Đặt 1 đề toán có dạng “Giải bài toán có liên quan rút về đơn vị”.
2. a) Đặt đề toán theo tóm tắt:
Chiều rộng:
Chiều dài:
Tính chu vi, tính diện tích?

b) Để hình chữ nhật đó trở thành hình vuông thì cần tăng chiều rộng và
giảm chiều dài đi bao nhiêu cm?
3. Thử điền từ nhanh
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
Mỗi nhóm làm bài với từng mức độ điểm phụ thuộc vào thời gian hoàn
thành bài. Kết thúc vòng thi công bố điểm đồng đội.
* Vòng 3: Về đích
Mỗi em đều có quyền trả lời 5 câu hỏi mà GV đưa ra ở nhiều lĩnh vực
khác nhau. Mức độ câu hỏi khó dần lên.
Sau 3 vòng thi đại diện nhóm 4 công bố điểm từng bạn. Lớp được chọn
người thủ khoa là trạng nguyên. Chọn 3 bạn cao điểm nhất trong nhóm khá
giỏi, 3 bạn điểm cao nhất trong nhóm HS trung bình, yếu, 1 HS tiến bộ nhất, 1
em ngoan nhất để nhận phần thưởng.
Phần thưởng do đại diện chi hội phụ huynh trao tặng các em. Vậy là với
việc đan xen các tiết học, tạo sân chơi trí tuệ cho HS tôi thấy các em rất vui vẻ,
háo hức tham gia. Các em được rèn trí nhớ, trí thông minh, khả năng phân tích
và khái quát, và tính hợp tác tương trợ nhau.
* Tuy nhiên những tiết này không tiến hành nhiều, một năm chỉ 2–3 lần.
Nếu lạm dụng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các môn cần luyện kỹ năng cốt lõi
và GV cũng không tránh khỏi những khó khăn nhất định.
* GIẢI PHÁP 5: Phối hợp các lực lượng GD
a. Tranh thủ sự hợp tác của đồng nghiệp.
- Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, một nội dung không thể thiếu là dự kiến
nội dung, thời lượng dạy học cho tuần sau. GV trong tổ trao đổi, thảo luận, góp
ý, bổ sung cho nhau để chọn những nội dung dạy buổi 2 chất lượng hơn (tuy
nhiên phải phù hợp với từng lớp).
Ngoài ra, GV dạy buổi 1 “bàn giao” 1 số vấn đề về nội dung cũn lại ở
buổi 1 (không được lạm dụng quỹ thời gian của buổi 2 để kiến thức buổi 1 lại)
mà không thể lên lớp hết được. Trao đổi về mức độ tiếp thu bài của từng em, từ

đó các GV có biện pháp dạy học phự hợp với từng HS.
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
Một số ít HS học yếu, lười học, ngại học, ít nghe lời GV dạy buổi 2 hơn
GV chủ nhiệm thì người dạy buổi 2 phải dùng nhiều biện pháp, nghệ thuật thu
hút HS
b. Phối hợp với giáo viên bộ môn:
Ở một số buổi 2, một số tiết năng khiếu, tự chọn được cơ cấu cứng, các
GV nên trao đổi sau từng tuần để có thời gian thích hợp cho từng tiết (nếu cần).
c. Phối hợp với Tổng phụ trách trong hoạt động Đội – Sao:
- Mỗi tiết học hiệu quả hơn nếu nề nếp lớp học tốt. Bởi vậy, cần phối hợp
với ban thi đua yêu cầu chấm điểm về nề nếp lớp học và trao đổi các hoạt động
ngoài giờ lên lớp phù hợp.
- Trong sinh hoạt 15 phút, tôi mạnh dạn định hướng cho các em phụ trách
sao (HS lớp 4-5) đến giao lưu với học sinh lớp tôi bằng Tiếng Anh một số câu
giao tiếp hàng ngày đơn giản; hay kiểm tra bảng cửu chương, kỹ năng tính toán,
thi vẽ tranh. Vậy là chỉ 15 phút sinh hoạt Sao đầu buổi học các em được rèn rất
nhiều kỹ năng nhờ vào anh chị phụ trách Sao.
d. Phối hợp với cha mẹ học sinh:
- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, việc phát triển nhân cách toàn
diện cho HS càng thuận lợi. Vì vậy việc phối hợp với hội phụ huynh rất cần
thiết. Cụ thể sau 1 đợt thi đua, sau 1 tháng, 1 chủ điểm, đại diện chi hội phụ
huynh của lớp đến tham dự 1 số tiết sinh hoạt để nắm bắt, lắng nghe, trao đổi
bàn bạc các biện pháp thông tin 2 chiều thì chất lượng giáo dục sẽ tốt.
- Từ đầu năm, tôi đó làm công tác tham mưu với chi hội phụ huynh, nêu
rõ định hướng hoạt động của lớp trong năm học, xin ý kiến bổ sung và đặt vấn
đề về sự ủng hộ của phụ huynh về kinh phí khen thưởng cho học sinh qua các
cuộc thi: “Ai là trạng nguyên”, thi “Kính vạn hoa”, giao lưu Toán tuổi thơ,
thưởng cho học sinh yếu có nhiều tiến bộ, thưởng cho học sinh có thành tích nổi
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
bật,… Tất cả quỹ khuyến học của lớp do chi hội phụ huynh tự thu, chi, công bố
rõ sau mỗi lần họp phụ huynh.
- Sau từng buổi dạy, tôi ghi cụ thể về từng học sinh cần đặc biệt quan tâm
như: em có tiến bộ vượt trội trong học tập, những em học sa sút, những em có
nguy cơ yếu… Tối về điện thoại trao đổi với từng gia đình phụ huynh. Làm tốt
việc phối hợp với cha mẹ học sinh tôi cảm thấy rất vui, học sinh tiến bộ rõ rệt.
e. Phối hợp với Ban Giám hiệu:
- Tham mưu với Ban Giám hiệu về việc mua sắm một số đồ dùng dạy học
phục vụ phương pháp mới.
- Tham gia đóng góp ý kiến về việc xây dựng thời khoá biểu phù hợp
hoặc báo cáo về việc tổ chức các hình thức hoạt động trong buổi 2.
* GIẢI PHÁP 6: Đánh giá theo chuẩn và theo năng lực của học sinh.
Dù là dạy học buổi 1 hay buổi 2, việc đánh giá cũng phải tuân thủ theo
nguyên tắc làm sao vừa ghi nhận được kết quả học tập của HS, vừa giúp HS cố
gắng vươn lên, tránh tình trạng đánh giá “cứng” làm học sinh tự ti, mặc cảm.
Đánh giá học sinh phải thực sự sư phạm, gắn với lương tâm, lý trớ và tình cảm
cũng như tư cách, đạo đức nhà giáo, tôn trọng, lắng nghe ý kiến học sinh. Đề
cao quyền học sinh.
Đặc biệt, ở dạy buổi 2 khi mà vấn đề dạy học phân hóa càng rõ nét thì
việc đánh giá HS cũng cần lựa chọn từng nội dung đánh giá, từng hình thức
đánh giá theo năng lực từng em. Nếu như HS trung bình - yếu, GV đánh giá yêu
cầu luyện kiến thức, kỹ năng cơ bản thì học sinh khá giỏi phải chọn nội dung
cần đánh giá phù hợp với năng lực các em. Không đánh giá ngang bằng, đại trà,
chung chung. Cần đánh giá học sinh tế nhị, khéo léo, theo chuẩn và theo năng
lực.
* GIẢI PHÁP 7: Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện.
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
Môi trường sư phạm thân thiện sẽ nâng cao chất lượng GD. Khi trong lớp

tràn đầy tình yêu thương, khi GV quan tâm đặc biệt đến HS, khi HS tôn trọng
lẫn nhau thì tác động tốt đến kết quả dạy học. Vì vậy:
- Cần xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong lớp, HS khá
giỏi luôn biết giúp đỡ HS yếu qua phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Giúp
bạn”,
- GV cần thật thà yêu nghề, yêu HS, dành cho các em sự gần gũi nhất.
- Tạo 1 lớp học: gọn, đẹp, khang trang, dùng 4 bức tường để trưng bày sản
phẩm, để HS được thể hiện, được học, Trong lớp, GV phải tạo niềm tin cho
học sinh, GV vừa là mẹ, vừa là người bạn lớn, phải mẫu mực, gần gũi, yêu
thương, thân thiện, chia sẻ với học sinh.
Tóm lại: Những việc làm dù là nhỏ nhất của học sinh, của giáo viên góp
phần xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; trong dạy học giúp các em
tự tin hơn; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; cho các em có những hoạt động
vui tươi lành mạnh; cho các em tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hoá
cách mạng ở địa phương,… Nó rất dễ thực hiện khi GV biết khéo léo lựa chọn,
lồng ghép trong từng tiết lên lớp ở buổi 2. Và thực hiện tốt điều đó chất lượng
giáo dục buổi 2 sẽ nâng cao rõ nét.
D. KẾT QUẢ SAU KHI ÁP DỤNG
Bằng một số giải pháp vận dụng trong dạy học buổi 2 tôi thấy thu được
kết quả đáng mừng:
- Tất cả HS rất hồ hởi đón nhận tiết học buổi 2. Các em đều hăng say học
tập, đều tự giác, đều mong đợi nhiệm vụ giáo viên giao cho trong mỗi tiết.
- HS có ý thức hợp tác lẫn nhau, giúp đỡ nhau giải quyết nhiệm vụ học
tập.
- Từng nhóm đối tượng HS đều tiến bộ rõ nét. Trong lớp không còn một
HS yếu nào. Tất cả các em đều đạt được yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng.
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
Tôi đó thực sự dạy đến từng đối tượng HS. HS lớp tôi được phát triển toàn diện
về mọi mặt với kết quả số lượng HS giỏi tăng cao so với năm trước.

Năm học 2008-2009, sau 4 vòng giao lưu Toán tuổi thơ do trường tổ
chức, lớp 3A đó đạt được 28 em về môn Toán, trong đó 8 em dẫn đầu toàn
trường, 4 em liên tục đạt điểm tuyệt đối qua các vòng thi (Lê Hoàng Tuấn Anh,
Lê Kim Thủy Ngân, Vũ Quỳnh Thương, Ngô Quỳnh Phương), 28 em đạt HS giỏi
về Tiếng Việt với 8 em đạt giải. Thi “Vở sạch - Chữ đẹp” lớp 3A đạt giải Nhất,
có 2 em đạt giải Nhất cấp Cụm (Lê Kim Thủy Ngân và Trần Thị Thảo).
Ngoài ra, trong sinh hoạt ngoài giờ lên lớp với cuộc thi “Ai là trạng
nguyên” nhà trường tổ chức cho HS lớp 4, 5 em Lê Hoàng Tuấn Anh là khán giả
duy nhất dành được quà của chương trình với câu trả lời hay nhất của khán giả.
Có 1 em (Phạm Linh Chi) đang tham dự vòng 2 chương trình DOREMI.
Với các phong trào bề nổi khác, lớp cũng đều dành thành tích cao nhất.
Trong liên hoan văn nghệ chào mừng 20/11, 2 tiết mục của chi đội 3A dẫn đầu
toàn khối. Trong đợt hoạt động chào mừng 26/3, chi đội 3A lại giành giải Nhất
trong cuộc thi kéo co. Trong đợt thi đua: chăm sóc bảo vệ cảnh quan lớp học
chào mừng ngày thành lập Đội, lớp 3A đạt giải Nhất với một công trình măng
non chất lượng cao.
Vừa rồi, 7 em có bài dự thi “Ý tưởng trẻ thơ” có chất lượng nạp về Ban tổ
chức của trường gửi đi dự thi toàn quốc.
Các phong trào thi đua, tập thể 3A đều gương mẫu như phong trào “Áo
lụa tặng bà”, “Đội em làm kế hoạch nhỏ”, “Giải toán tuổi thơ”, “Văn hay chữ
tốt”,
Kết quả GD cả năm được thống kê
D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Qua nghiên cứu và qua thực tế dạy học, tôi nhận thấy để dạy học buổi 2
có chất lượng cao GV cần:
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
1. Ý thức được nhiệm vụ, vai trò của GV Tiểu học và nắm chắc tinh thần
chỉ đạo của các công văn đặc biệt là vấn đề tự chủ trong dạy học.
2. Dạy học buổi 2 là điều kiện rất tốt để thực hiện dạy học đúng đối

tượng, như lời Bác Hồ dặn: “Giáo dục phải theo hoàn cảnh - theo điều kiện”.
Đây chính là yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải chủ động chọn nội dung, vận
dụng phương pháp, hình thức giảng dạy phù hợp với HS từng vùng, từng lớp,
từng em sao cho phát huy năng lực cá nhân học sinh.
3. Phong phú hoá các hình thức dạy học ở buổi 2 nhằm gây hứng thú học
tập cho HS.
4. Đan xen nhiều môn, nhiều mảng kiến thức, ôn luyện dưới nhiều hình
thức để HS được phát triển toàn diện nhân cách một cách thoải mái, nhẹ nhàng,
hiệu quả.
5. Phối hợp các lực lượng GD, vận dụng nghệ thuật chủ nhiệm, lưu ý cách
động viên, đánh giá, khích lệ học sinh, xây dựng môi trường sư phạm thân
thiện, làm cho HS thích học và không ngừng vươn lên. Bởi vậy giáo viên phải
cú tấm lòng mến trẻ thực sự, phải dồn cả lương tâm nghề nghiệp, trí tuệ và công
sức của mình trong quá trình dạy học sao cho :
- Mỗi giáo án phải thực sự thấm mồ hôi.
- Mỗi tiết dạy phải thực sự có tâm hồn.
- Mỗi lời đánh giá HS phải chứa đầy tình yêu thương và trách nhiệm.
6. Phải xây dựng môi trường sư phạm thân thiện cho học sinh có điều kiện
tốt nhất, hoàn thiện và phát triển năng lực và nhân cách của mình. GV phải tạo
ra một môi trường chăm sóc, môi trường vì học sinh. Như Bác Hồ đó nói:
“Người thầy giáo không chỉ dạy bằng công thức, bằng câu chữ có sẵn mà bằng
cả tâm hồn của mình”. Đối với dạy buổi 2, nhất là trong dạy học phân hoá GV
phải có tâm và phải nâng tầm.
E- ĐỀ XUẤT
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học
1. Đối với nhà trường:
- Chỉ đạo phối hợp tốt các lực lượng giáo dục, làm tốt công tác xã hội hoá
giáo dục để tranh thủ được sự hỗ trợ của nhiều lực lượng phối hợp giáo dục và
tranh thủ được kinh phí cho hoạt động dạy học, mua sắm thêm cơ sở vật chất,

xây dựng môi trường sư phạm thân thiện.
- Trong sinh hoạt Tổ chuyên môn, trường phải hỗ trợ, tư vấn thêm về nội
dung, hình thức, chỉ đạo sát hơn nữa đến vấn đề dạy học linh hoạt, sáng tạo đặc
biệt đối với buổi 2.
- Khi xây dựng thời khoá biểu, nhà trường nên tham khảo ý kiến của
nhiều giáo viên. Thời khoá biểu (cả buổi 1 và buổi 2) cần được xây dựng trên cơ
sở thực tế và có thể thực hiện một cách linh hoạt.
2. Đối với ngành:
- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học có chất lượng.
- Tập huấn cho CBQL, CTV thanh tra về đánh giá xếp loại giờ dạy theo
Công văn 1850 để mỗi lần cán bộ quản lý đi kiểm tra, thanh tra ở các trường
phải linh hoạt khi chúng tôi thực sự chủ động, sáng tạo trong dạy học. Người
làm công tác kiểm tra, đánh giá phải ghi nhận sự cố gắng của giáo viên để chúng
tôi tự tin hơn trong dạy học, nhất là dạy học buổi 2.
- Tăng thêm biên chế cho các nhà trường nhằm giảm bớt số buổi lên lớp
để giáo viên có thời gian nghiên cứu, soạn bài nhiều hơn.
Trên đây là một số kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy buổi 2 của tôi. Tuy
chưa thực sự phong phú nhưng đã cú những kết quả đáng kể. Và kinh nghiệm
này chưa hẳn đã phù hợp với đơn vị khác vì tôi đã và đang thực hiện trên chính
Trường tôi, chính đối tượng lớp tôi. Mong đồng nghiệp bổ sung góp ý. Tôi xin
trân trọng cảm ơn!
Phạm Thị Bích Lựu - Trường Tiểu học Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An

×