Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

viet bai tap lam van so 3 ( lam tai lop )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.44 KB, 2 trang )

TUẦN 13 Ngày soạn: 13/11/2011
TIẾT 51- 52 Ngày dạy: 15/11/2011
Tập Làm Văn:

I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức:
- HS củng cố lại kiến thức về văn biểu cảm, biết liên kết, tạo sự mạch lạc trong bài văn biểu cảm.
- Giúp hs viết được bài văn biểu cảm ,thể hiện được tình cảm chân thật đối với con người .
- Tự đánh giá chính xác hơn về trình độ làm văn của mình, từ đó rút ra được kinh nghiệm cho mình
trong những bài sau.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng viết văn biểu cảm. Năng lực tự sự ,miêu tả trong văn biểu cảm .
3. Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm bài.
- Có ý thức tự giác, chu đáo khi làm bài
II. Hình thức kiểm tra:
- Hình thức: Tự luận nhiều câu hỏi nhỏ.
- Cách thức kiểm tra: HS làm bài ở lớp.
III. Thiết lập ma trận:
- Liệt kê các chuẩn kiến thức kĩ năng của phần văn biểu cảm
- Chọn nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.
- Xác định khung ma trận
Ma trận đề:
Mức độ
Nội dung
kiểm tra
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Thấp


MĐ Cao
TL TL TL TL
Văn biểu
cảm
Liệt kê được
những cách lập ý
trong văn biểu
cảm.
Hiểu vai trò
của các yếu
tố tự sự,
miêu tả
trong văn
biểu cảm.
Viết bài văn phát
biểu cảm nghĩ về
một con người có
thật trong đời sống
khoảng 300 từ.
Số câu: 1
Sđ: 1đ
Tỉ lệ: 10 %
Số câu: 1
Sđ: 1đ
Tỉ lệ: 10 %
Số câu: 1
Sđ: 8đ
Tỉ lệ: 80 %
Số câu: 3
Sđ: 10đ

Tỉ lệ: 100 %
Số câu:3
Số điểm:10
Tỉ lệ: 100%:
Số câu: 1
Sđ: 1đ
Tỉ lệ: 10 %
Số câu: 1
Sđ: 1đ
Tỉ lệ: 10 %
Số câu: 1
Sđ: 8đ
Tỉ lệ: 80 %
Số câu: 3
Sđ: 10đ
Tỉ lệ: 100 %
IV. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định (1p): Lớp7B:
2. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới:
* Hoạt động 1: GV nêu y/c của tiết kiểm tra(1p)
VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3
Văn biểu cảm( Làm tại lớp)
- Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng làm bài cho HS.
- Phương pháp: thuyết trình
- Thời gian: 2p.
I. GV chép đề bài lên bảng:
Câu 1: Để tạo ý cho bài văn biểu cảm ta thường làm bằng những cách nào? ( 1 điểm )
Câu 2: Nêu vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm? ( 1 điểm )
Câu 3: Cảm nghĩ về người em yêu quý nhất. ( 8 điểm )

* Yêu cầu: - Kiểu bài văn biểu cảm
- Nội dung:
Viết về một người bất kì mà em dành tình cảm yêu quý nhất.
Lưu ý: Phải bộc lộ được tình cảm của mình.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM ĐỀ TẬP LÀM VĂN SỐ 3
Câu/điểm Nội dung Biểu điểm
Câu 1
Những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm.
- Liên hệ hiện tại tới tương lai.
- Hồi tưởng quá khứ và suy nghĩ về hiện tại.
- Tưởng tượng tình huống và hứa hẹn mong ước.
- Quan sát suy ngẫm.
1 điểm
Câu 2
Vai trò của các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm: nhằm khêu gợi
cảm xúc.
1 điểm
Câu 3
Hướng dẫn học sinh làm bài:
Yêu cầu:
+ Viết rõ 3 phần: MB, TB, KB
+ Bài viết phải kết hợp tự sự với miêu tả.
+ Viết rõ ràng, chính xác
* Dàn ý:
1. Mở bài:
- Giới thiệu người em yêu quý ( người ấy là ai ?) và nêu tình cảm ấn
tượng của em đối với người ấy
2. Thân bài:
- Miêu tả những nét tiêu biểu của người ấy và bộc lộ suy nghĩ của em
- Kể lại nhắc lại 1 vài nét về đặc điểm ( thói quen) , tính tình và phẩm chất

của người ấy
- Gợi lại kỉ niệm của em với người ấy
- Nêu những suy nghĩ và mong muốn của em về mối quan hệ giữa em và
người đó.
3. Kết bài: (1đ)
- Ấn tượng và cảm xúc của em về người đó.
( Hình thức trình bày sạch sẽ, cách diễn đạt rõ ràng - 1đ )
1đ’
2đ’
1đ’
1đ’
1đ’

1đ’
4.Củng cố:
- GV nhận xét giờ kiểm tra- Thu bài :
5. Dặn dò:
- Về xem lại bài các dạng lập ý bài văn biểu cảm
- Xem trước bài “ Tiếng gà trưa”
* Tự rút kinh nghiệm:

×