Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Tổ chức thu hút giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư viện thông qua các hoạt động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.03 KB, 10 trang )

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
" THƯ VIỆN TRONG TRƯỜNG THPT "
1
A- ĐẶT VẤN ĐỀ
Công tác thư viện trong nhà trường phổ thông luôn đóng một vai trò hết sức quan
trọng hoạt động của mỗi nhà trường. Đặc biệt là trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng
được chương trình dạy học mới và đổi mới phương pháp trong dạy học ở các cấp học thì
chương trình sách giáo khoa đã có một sự thay đổi lớn đó là chất lượng và số lượng sách
của mỗi thư viện nhà trường điều không ngừng tăng lên. Điều đó đã hỏi người quản lý và
cán bộ thư viện phải có sự tìm tòi sáng tạo nhằm quản lí một cách khoa học tài sản thiết
bị của thư viện cũng như phát huy được tối đa hiệu quả nguồn tài sản vô giá đó. Và muốn
vậy thì việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động của thư viên phải hết sức cụ thể, khoa
học và có kiểm tra đánh giá.
Theo các nhiệm vụ sau
1- Cung ứng cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham
khảo, sách nghiệp vụ, các loại từ điển, tác phẩm kinh điển để tra cứu, và các sách báo cần
thiết khác, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và tự bồi dưỡng
thường xuyên của giáo viên và học sinh.
2. Sưu tầm và giới thiệu rộng dãi trong cán bộ, giáo viên và học sinh những sách báo
cần thiết của Đảng, Nhà nước và của Ngành Giáo dục và Đào tạo, phục vụ giảng dạy, học
tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức của các bộ môn khoa học, góp phần
vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
3. Tổ chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư viện thông
qua các hoạt động phù hợp với chương trình và kế hoạch dạy học; tìm hiểu nhu cầu của
2
giáo viên và học sinh, giúp họ chọn sách, đọc sách có hệ thống biết cách sử dụng bộ máy
tra cứu sách, tra cứu thư mục nhằm sử dụng triệt để kho sách, nhất là các sách nghiệp vụ
và sách tham khảo.
4. Phối hợp hoạt động với các thư viện trong ngày ( Thư viện các viện nghiên cứu
giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, THCN ) và các thư viện địa phương ( Thư viện


xa, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố ) để chủ động khai thác, sử dụng
vốn sách báo, trang thiết bị chuyện dùng, giúp đỡ kinh nghiệm, tổ chức hoạt động đào tạo
và bồi dưỡng về nghiệp vụ; liên hệ với các cơ quan phát hành trong và ngoài ngành, các
tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, các nhà tài trợ nhằm huy động các nguồn kinh phí
ngoài ngân sách và các loại sách báo, tạp trí, tư liệu để đảm bảo nguồn bổ sung, làm
phong phú nội dung kho sách và tăng cường cơ sở vật chất thư viện.
5. Tổ chức quản lí theo đúng nghiệp vụ thư viện, có sổ sách quản lí trặt chẽ, bảo quản
giữ gìn sách báo tránh hư hỏng, mát mát; thường xuyên thanh lọc sách báo cũ, rách nát,
lạc hậu, kịp thời bổ sung các loại sách, tài liệu, tư liệu mới ( Kể cả băng hình, bằn tiếng,
đĩa CD – ROM, tranh ảnh và bản đồ giáo dục ); sử dụng và quản lí chặt chẽ kinh phí thư
viện, thu được theo đúng mục đích; có kế hoạch chủ động đón đầu tiếp thu sự phát triển
của mạng lưới thông tin – thư viện điện tử, từng bước đưa các trang thiết bị hiện đại phục
vụ công tác quản lí thư viện phục vụ bạn động.
Trong các nhiệm vụ trên thì bản thân tôi nhận thấy còn lúng túng trong tổ chức quản lí
theo đúng nghiệp vụ thư viện. chính điều đó đã thôi thúc tôi cần phải cố gắng tìm tòi, học
hỏi và sáng tạo.
B – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
3
Với một cán bộ thư viện vừa trẻ về tuổi đời và trẻ cả tuổi nghề như tôi thì thật còn khá
nhiều hạn chế. Nhưng không ỉ lại, không tự ti tôi luôn học hỏi kinh nghiệm về tổ chức
quản lí của những người đi trước và tự tìm tòi suy nghĩ để phải làm được một cái gì mới
trong công tác quản lý. Trong những tháng đầu của năm học 2006 – 2007 được sự hướng
dẫn tạo điều kiện của ban giám hiệu, các cô giáo, thầy giáo tôi đã chủ động xây dựng kế
hoạch trình ban giám hiệu về kế hoạch “ Mã số thư mục quản lý sách trong thư viện”.
Với mục đích là quản lý một cách tốt nhất số lượng bản sách, đầu sách có trong thư viện
qua đó có sự sắp xếp phân chia các loại sách một cách khoa học hơn. Với một khối lượng
sách rất lớn nên cần có kế hoạch hết sức khoa học, cụ thể để tránh nhằm lẫn, mất thời
gian trong khi người làm chỉ có một mình. Vì vậy tôi nghĩ tới một người bạn để trợ giúp.
Với kiến thức tin học còn hạn chế song tôi đã mạnh dạn đề xuất trong kế hoạch là sử
dụng phần mềm Excel để hợp tác. Đây là ý tưởng đã được ban giám hiệu hết sức ủng hộ

vì qua đó ban giám hiệu cũng quản lý trặt chẽ được hoạt động thư viện.
Sau đó kế hoạch được thực hiện theo các bước sau:
BƯỚC 1: Phân loại sách: Sách có trong thư viện được tiến hành phân loại theo
Sách giáo khoa:
Lớp 1: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Tập Viết, Tập Vẽ
Lớp 2: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Tập Viết, Tập Vẽ, Tập bài hát
Lớp 3: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Tập Viết, Tập Vẽ, Tập bài hát
Lớp 4: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Âm nhạc, Đạo đức
Lớp 5: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Âm nhạc, Đạo đức
4
Sách nghiệp vụ:
* Theo từng khối lớp
Lớp 1: Thiết kế toán, Thiết kế Tiếng Việt, Thiết kế tự nhiên xã hội
Lớp 2: Thiết kế toán, Thiết kế Tiếng Việt, Thiết kế Đạo đức
Lớp 3: Thiết kế toán, Thiết kế Tiếng Việt, Thiết kế Nghệ thuật
Lớp 4: Thiết kế toán, Thiết kế Tiếng Việt, Thiết kế Khoa học
Lớp 5: Thiết kế toán, Thiết kế Tiếng Việt, Thiết kế Thể dục
* Sách nâng cao:
Lớp 1: Ôn luyện kiểm tra toán, Em giỏi toán
Lớp 2: Tuyển tập toán hay và khó, Những bài văn chọn lọc
Lớp 3: Luyện từ và câu, Bài tập trắc nghiệm
Lớp 4: Bài toán có lời văn, Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu
Lớp 5: 500 bài toán cơ bản và nâng cao, Những bài văn chọn lọc
Sách tham khảo:
+ Truyện của Học sinh - Giáo viên Trong nước và ngoài nước
+ Thơ của Giáo viên và học sinh
BƯỚC 2: Nhập tên các loại sách - Đánh mã số.
5
Đây là một khâu hết sức quan trọng đòi hỏi người làm không được phép sai, nhầm.
Vì nó liên quan tới toàn bộ cả hệ thống quản ý. Do đó cần lập và rà soát thật cẩn thật

sau đo mới đánh mã số từng loại. Song loại nào rứt điểm loại đó
VD:
Sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 số lượng được trình bày như sau
T
T
Tên
sách
SL
Mã số
chung
MÃ SỐ TỪNG QUYỂN
Quyển 1 Quyển 2 Quyển 3 Quyển 4 Quyển 5
1 Toán 05
SGK
05
1T
SGK
05
1T
01 SGK
05
1T
02 SGK
05
1T
03 SGK
05
1T
04 SGK
05

1T
05
TViệt 04 SGK
04
1TV
SGK
04
1TV
01
SGK
04
1TV
02
SGK
04
1TV
03
SGK
04
1TV
04
2 Toán 03
SGK
03
2T
SGK
03
2T
01
SGK

03
2T
02
SGK
03
2T
03

.
TViệt 02 SGK
02
2TV
SGK
02
2TV
01
SGK
02
2TV
02

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.
6

.

.

.


.

.
Ghi chú: SGK: Sách giáo khoa
T1: Toán 1
05: Số lượng
TV1: Tiếng Việt lớp 1
01,02,03 : Số thứ tự
quyển
SGK: Sách giáo khoa
T2: Toán 2
03: Số lượng
TV2: Tiếng Việt lớp 2
01,02,03 : Số thứ tự
quyển
Sách nghiệp vụ lớp 1
T
T
Tên
sách
SL
Mã số
chung
MÃ SỐ TỪNG QUYỂN
Quyển 1 Quyển 2 Quyển 3 Quyển 4
1
TKToá
n
04
SNV

04
1TKT
SNV
04
1TKT
01
SNV
04
1TKT
02
SNV
04
1TKT
03
SNV
04
1TKT
04
TKTVi
ệt
03
SNV
03
1TKTV
SNV
03
1TKTV
0
1
SNV

03
1TKTV
0
2
SNV
03
1TKTV
03
2 TKToá
7
n .

.
TKTVi
ệt

.
Ghi chú: STK: Sách thiết kế
TKT1: Thiết kế Toán 1
05: Số lượng
TKTV1: Thiết kế Tiếng Việt
lớp 1
01,02,03 : Số thứ tự quyển
3. Sách Tham khảo
T
T

Tên sách SL
Mã số
chung
Mã số từng quyển
Quyển 1 Quyển 2 Quyển 3
1 Những tấm lòng cao
cả
03
9Th
STK
03
9Th
STK
03
9Th
01 STK
03
9Th
02 STK
03
9Th
03
2 Mẹ vắng nhà
02
15Tr
STK
STK
02
15Tr
01 STK

02
15Tr
8
02
15Tr
02
3
Ghi chú: STK: Sách tham khảo
TKTh 9: TKTh9 những tấm lòng cao cả
03: Số lượng
TKTr 15: Mẹ vắng nhà
01,02,03 : Số thứ tự quyển
Các loại còn lại làm tương tự
BƯỚC 3: Kiểm tra lại – in làm 4 bản
Bản 1: Lưu thư viện
Bản 2: Giao quản lý
Bản 3, 4: Cắt các mã số đã đánh dán vào gáy sách ( Hoặc mặt trước của sách )
BƯỚC 4: Trình bày sắp xếp sách sau khi đã hoàn tất
C – KẾT LUẬN:
9
Từ thực tế của công tác nghiệp vụ của người thu thư quản lý thư viện trong nhà
trường phổ thông, nhất là thư viện trường Tiểu học. Sau khi thực hành ý tưởng tạo “ Mã
số thư mục quản lý sách trong thư viện” tôi đã nhận được sự đánh giá cao của ban giám
hiệu các thầy cô giáo và các em học sinh. Về phía người quản lý trực tiếp trong thư viện
tôi nhận thấy hệ thống sách được phân loại và sắp xếp khoa học hơn. Thời gian tìm kiếm
sách đã được giảm xuống thời gian ngắn nhất có thể giúp cho người mượn không phải

chờ đợi lâu. Và tìm kiếm người thủ thư chỉ cần nhìn vào mã số đã đánh thì đã biết được
số lượng bản sách của đầu sách đó còn hay hết và nếu còn thì còn bao nhiêu quyển ( khi
cho mượn với những cuốn sách nhiều bản thì cần cho mượn theo thứ tự ) Chính yếu tố
này giúp cho thủ thư dễ dàng tính được đầu sách, bản sách hiện có hay số lượng đầu và
bản sách đang cho mượn. Đây chính là ưu điểm nhất của sáng kiến của tôi.
Với kinh nghiệm còn ít ỏi và thời hạn của sáng kiến không cho phép nên không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Để sáng kiến được hoàn thiện và nhân rộng rất mong nhận
được sự tham gia đóng góp góp ý để sáng kiến hoàn thiện hơn và đi vào thực tế.
10

×