Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (237.22 KB, 40 trang )

TUẦN 1
Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2011
Thủ công
Tiết 1: GẤP TÀU THUỶ CÓ HAI ỐNG KHÓI ( T1 )
I. Mục đích yêu cầu
 Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói.
 Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy
tương đối cân đối.
 Đối với HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng,
phẳng. Tàu thủy cân đối.
II. Phương tiện
Mô hình tàu thuỷ 2 ống khói do GV gấp
Tranh quy trình gấp, giấy thủ công
III. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra đồ dùng thủ công của học sinh: giấy màu, kéo, keo dán ….
Nhận xét chung
2. Bài mới
* HĐ1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ 2 ống khói
? Hình dáng của tàu thuỷ như thế nào.
*HĐ2. Hướng dẫn cách gấp
- Bước 1. Gấp cắt tờ giấy hình vuông
- Bước 2. Gấp lấy điểm giữa và đường dấu gấp giữa hình vuông
- Bước 3. Gấp tàu thuỷ 2 ống khói
GV hướng dẫn qua tranh quy trình gấp đã chuẩn bị và hướng dẫn qua thực hành
trên giấy.
HS tiến hành gấp tàu thuỷ
GV theo dõi chung, uốn nắn sửa sai cho những HS còn lúng túng.
* HĐ3. Trưng bày sản phẩm
- HS đặt các sản phẩm đã làm lên bàn, tự đánh giá lẫn nhau


- GV nhận xét
3. Củng cố - dặn dò
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các bưới gấp tàu thủy hai ống khói
- Nhận xét giờ học - Chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ dán, vở thủ công để học tiết 2
TUẦN 2
3C: 22.8.2011
3D: 23.8.2011
3C: 29.8.2011
3D: 30.8.2011
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011
THỦ CÔNG
Tiết 2 GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (t.t)
I/ MỤC TIÊU :
 Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói.
 Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy
tương đối cân đối.
 Đối với HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng,
phẳng. Tàu thủy cân đối.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu tàu thủy hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước lớn đủ cho
HS cả lớp quan sát được. Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Thực hành gấp tàu thủy hai ống khói.
- GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. Sau khi
nhận xét, GV cho HS quan sát và nhắc lại quy trình gấp tàu thủy hai ống khói theo

các bước:
+ Bước 1: Cắt, gấp tờ giấy hình vuông.
+ Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông.
+ Bước 3: Gấp thành tàu thủy hai ống khói.
- GV gợi ý : sau khi gấp tàu thủy, các em có thể dán vào vở, dùng bút màu trang trí
tàu và xung quanh tàu cho đẹp.
- GV quan sát, uốn nắn những em gấp chưa đúng, giúp các em hoàn thành sản phẩm.
 Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm.
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
3. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Chuẩn bị: Gấp con ếch: Giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo.
TUẦN 3
Thứ năm, ngày 8 tháng 9 năm 2011
THỦ CÔNG
Tiết 5 GẤP CON ẾCH (tiết 1)
I/ MỤC TIÊU :
 Biết cách gấp con ếch.
 Gấp được con ếch bằng giấy. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
 Đối với HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy. Các nếp gấp thẳng, phẳng.
Con ếch cân đối. Làm cho con ếch nhảy được.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước lớn đủ cho HS cả lớp quan
sát được. Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC:
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

Nhận xét
3. Bài mới: Gấp con ếch (tiết 1)
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp bằng giấy. Cho HS rút ra nhận xét về đặc
điểm, hình dáng của con ếch mẫu.
- GV liên hệ thực tế về hình dạng và lợi ích của con ếch.
- Gọi HS lên bảng mở dần con ếch từ phần cuối đến hai chân sau và hai chân
trước của con ếch sang hai bên cho giống như hình 6, gợi ý Hs nhớ lại từ hình 2 đến
hình 6 của bài giống như cách gấp đầu và cánh máy bay đã học ở lớp 2. từ đó HS
bước đầu hình dung gấp con ếch.
 Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu.
- Bước 1: Cắt, gấp tờ giấy hình vuông.
- Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch.
- Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch.
Chú ý: cách làm cho con ếch nhảy: Kéo hai chân trước của con ếch dựng lên để đầu
của con ếch hướng cao lên. Dùng ngón tay trỏ đặt vào khoảng ½ ô ở giữa nếp gấp của
phần cuối thân con ếch, miết nhẹ về phía sau rồi buông ra ngay, con ếch sẽ nhảy về
phía trước.
Gọi 1 hoặc 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp con ếch.
Cả lớp quan sát. GV sửa chữa, uốn nắn những thao tác HS thực hiện chưa đúng.
3. Củng cố- Dặn dò.
- Cho HS xem lại mẫu gấp con ếch.
- Chuẩn bị: Gấp con ếch (t.t): Giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo để thực
hành gấp con ếch.
TUẦN 4
Thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2011
THỦ CÔNG
Tiết 7 GẤP CON ẾCH (t.t)
I/ MỤC TIÊU :
 Biết cách gấp con ếch.

 Gấp được con ếch bằng giấy. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
 Đối với HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy. Các nếp gấp thẳng, phẳng.
Con ếch cân đối. Làm cho con ếch nhảy được.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước lớn đủ cho HS cả lớp quan
sát được. Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: Gấp con ếch (tiết 2)
Hoạt động 1: Thực hành gấp con ếch.
- GV gọi 1,2 HS lên bảng thực hiện lại thao tác gấp con ếch và nhận xét.
- GV treo tranh quy trình gấp con ếch để nhắc lại các bước gấp con ếch:
+ Bước 1: Cắt, gấp tờ giấy hình vuông.
+ Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch.
+ Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch.
- GV quan sát, sửa chữa, uốn nắn những thao tác HS thực hiện còn lúng túng.
 Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm thực hành.
- GV tổ chức cho HS các nhóm thi xem ếch của ai nhảy xa hơn, nhanh hơn.
- GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét.
- Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS.
3. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị: Gấp con ếch (tt) : Giấy thủ công màu, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, hồ
dán, kéo.
TUẦN 5
Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2011
THỦ CÔNG
Tiết 9: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 1)

I/ MỤC TIÊU :
 Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
 Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi
sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.
 Đối với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao
vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dáng phẳng, cân đối.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng được gấp bằng giấy có kích
thước lớn đủ cho HS cả lớp quan sát được. Tranh quy trình gấp ngôi sao năm cánh và
lá cờ đỏ sao vàng.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 1)
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt, dán từ giấy thủ công, cho Hs nhận
xét.
+ Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.
+ Giáo viên giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt, dán từ giấy thủ công và đặt
câu hỏi định hướng để học sinh quan sát.
- Lá cờ hình gì? Màu gì?
- 5 cánh ngôi sao như thế nào?
- Ngôi sao được dán ở đâu? Hình chữ nhật có màu gì?
+ Học sinh nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng.
+ Giáo viên nêu ý nghĩa của lá cờ.
- Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam đều tự
hào, trân trọng lá cờ đỏ sao vàng.
- GV giải thích thêm: tùy mục đích, yêu cầu sử dụng mà lá cờ đỏ sao vàng có thể làm
bằng vật liệu, kích cở phù hợp.

 Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu.
- GV treo tranh quy trình gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
- Gv cho HS mở mẫu ngôi sao đã gấp, hướng dẫn HS theo từng bước:
+ Bước 1: gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh.
+ Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh.
+ Bước 3: dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để dược lá cờ đỏ
sao vàng.
- GV gọi 1,2 HS lên làm mẫu, cả lớp quan sát, nhận xét.
- Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS.
3. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và cờ đỏ sao vàng (t.t): Giấy thủ
công màu đỏ, vàng, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, hồ dán, kéo tiết sau thực hành.
TUẦN 6
Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2011
THỦ CÔNG
Tiết 11: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 2)
I/ MỤC TIÊU :
 Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
 Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi
sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.
 Đối với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao
vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dáng phẳng, cân đối.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng được gấp bằng giấy có kích
thước lớn đủ cho HS cả lớp quan sát được.
Tranh quy trình gấp ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.

2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 2)
Hoạt động 1: Thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao vàng năm cánh và lá cờ đỏ
sao vàng.
- GV gọi 1,2 HS lên thực hiện lại thao tác gấp ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao
vàng.
- GV treo tranh quy trình gấp ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng để nhắc lại các
bước gấp:
+ Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh.
+ Bước 2: cắt ngôi sao năm cánh.
+ Bước 3: Dán ngôi sao năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao
vàng.
- Cho HS thực hành theo nhóm.
- GV quan sát, sửa chữa, uốn nắn những thao tác HS thực hiện còn lúng túng.
 Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm thực hành.
- GV tổ chức cho HS các nhóm thi xem ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao
vàng của nhóm nào đẹp hơn.
- GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét.
- Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS.
3. Củng cố- Dặn dò.
- Nhắc lại nội dung bài học
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị: Gấp, cắt, dán bông hoa - Giấy thủ công màu đỏ, vàng, giấy nháp, bút
chì, thước kẻ, hồ dán, kéo.
TUẦN 7
Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2011
THỦ CÔNG
Tiết 13: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (tiết 1)
I / MỤC TIÊU :
- Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa.

II / ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
- Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Giấy thủ công các màu. Kéo, hồ dán, bút màu.
III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: Gấp, cắt, dán bông hoa (tiết 2)
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- Giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
H: Các bông hoa có màu sắc như thế nào?
Các cánh của bông hoa có giống nhau không?
Khoảng cách giữa các cánh hoa như thế nào?
H: Có thể áp dụng cách gấp, cắt ngôi sao để gấp, cắt bông hoa 5 cánh được không?
Phải làm thế nào để được hình các cánh hoa như bông hoa mẫu?
Phải gấp tờ giấy ban đầu làm mấy phần để cắt được bông hoa 4 cánh, 8 cánh?
Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu
a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh.
b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh.
c) dán các hình bông hoa.
- Yêu cầu
- 1,2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
4. Nhận xét, dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tậpcủa HS.
- Về nhà tập gấp, cắt lại các loại bông hoa và chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ dán để tiết
sau thực hành.
TUẦN 8
Thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2011
THỦ CÔNG

Tiết 15: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (tiết 2)
I/ MỤC TIÊU :
 HS tiếp tục thực hành gấp, cắt, dán bông hoa.
 Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau.
 Đối với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh.
Các cánh của ngôi sao đều nhau. + Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu bông hoa có kích thước lớn đủ cho HS cả lớp quan sát được.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: Gấp, cắt, dán bông hoa (tiết 2)
Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Nhắc lại và thực hiện các bước gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh :
+ Gấp, cắt bông hoa 5 cánh : Cắt tờ giấy hình vuông rồi gấp giấy giống như gấp ngôi
sao 5 cánh. Sau đó vẽ và cắt theo đường cong. Mở ra sẽ được bông hoa 5 cánh.
+ Gấp, cắt bông hoa 4 cánh : Gấp tờ giấy hình vuông làm 8 phần bằng nhau. Sau đó
vẽ và cắt theo đường cong sẽ được bông hoa 4 cánh.
+ Gấp, cắt bông hoa 8 cánh : Gấp tờ giấy hình vuông thành 16 phần bằng nhau. Sau
đó vẽ và cắt theo đường cong sẽ được bông hoa 8 cánh.
 Hoạt động 2: Thực hành - Trưng bày sản phẩm thực hành.
- Cho HS thực hành theo nhóm.
- GV quan sát, sửa chữa, uốn nắn những thao tác HS thực hiện còn lúng túng.
- Đánh giá sản phẩm thực hành của HS.
- GV tổ chức cho HS các nhóm thi xem bông hoa của nhóm nào đẹp hơn.
- GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét.
- Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS.
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.

- Chuẩn bị: Ôn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán hình: làm đồ chơi đã học.
Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011
Thủ công
Tiết 17: Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp , cắt dán hình
I/ MỤC TIÊU :
 HS ôn tập củng cố được kiến thức kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ
chơi.
 Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học.
 Đối với HS khéo tay: Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học.
+ Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Các mẫu của bài 1, 2, 3, 4, 5.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp , cắt dán hình
Hoạt động 1: Nhắc lại các bài đ học.
- Nhắc lại tên các bài đã học :
+ Gấp tàu thủy hai ống khói.
+ Gấp con ếch.
+ Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
+ Gấp, cắt, dán bông hoa.
- Nhận xét và treo tranh các mẫu bài đã học.
- Nhắc lại quy trình gấp :
+ Tàu thủy hai ống khói ;
+ Con ếch ;
+ Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng ;
+ Gấp, cắt, dán bông hoa.
 Hoạt động 2: Thực hành - Trưng bày sản phẩm thực hành.

- Chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cho mỗi nhóm.
- Các nhóm làm việc:
+ Nhóm 1, 2, 3 : Gấp tàu thủy hai ống khói.
+ Nhóm 4, 5, 6 : Gấp con ếch.
- Các nhóm thực hành xong, tự trưng bày sản phẩm của nhóm mình. Các nhóm nhận
xét đánh giá lẫn nhau.
- GV tổ chức cho HS các nhóm thi xem sản phẩm của nhóm nào đẹp hơn.
- GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét.
- Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS.
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị: Ôn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán hình (t.t): Gấp, cắt, dán ngôi sao
năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
+ Gấp, cắt, dán bông hoa.
Thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011
Thủ công
Tiết 10 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (t.t)
I/ MỤC TIÊU :
 HS ôn tập củng cố được kiến thức kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ
chơi.
 Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học.
 Đối với HS khéo tay: Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học.
+ Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Các mẫu của bài 1, 2, 3, 4, 5.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: ôn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán hình (t.t)

Hoạt động 1: Nhắc lại các bài đã học.
- Nhắc lại tên các bài đã học :
+ Gấp tàu thủy hai ống khói.
+ Gấp con ếch.
+ Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
+ Gấp, cắt, dán bông hoa.
- Nhận xét và treo tranh các mẫu bài đã học.
- Nhắc lại quy trình gấp :
+ Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng ;
+ Gấp, cắt, dán bông hoa.
 Hoạt động 2: Thực hành - Trưng bày sản phẩm thực hành.
- Chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cho mỗi nhóm.
- Các nhóm làm việc:
+ Nhóm 1, 2, 3 : Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
+ Nhóm 4, 5, 6 : Gấp, cắt, dán bông hoa.
- Các nhóm thực hành xong, tự trưng bày sản phẩm của nhóm mình. Các nhóm
nhận xét đánh giá lẫn nhau.
- GV tổ chức cho HS các nhóm thi xem sản phẩm của nhóm nào đẹp hơn.
TUẦN 10
- GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét.
- Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS.
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài : Cắt, dán chữ I, T. Giấy nháp, giấy thủ công,
bút chì, kéo thủ công
Thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2011
Thủ công
Tiết 21 CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 1)
I/ MỤC TIÊU :
 HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.

 Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán
tương đối phẳng.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều
nhau. Chữ dán phẳng.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ I, T cắt đ dn v mẫu chữ I, T cắt để rời chưa dán.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: Cắt, dán chữ I, T
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- Giới thiệu mẫu các chữ I, T và hướng dẫn HS quan sát để rút ra được nhận xét.
+ Nét chữ rộng 1 ô ;
+ Chữ I, chữ T có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau. Nếu gấp đôi chữ
I, T theo chiều dọc thì nửa bên trái và nửa bên phải của chữ I,T trùng khít nhau.
- Dùng chữ mẫu để rời gấp đôi theo chiều dọc.
* Vì vậy, muốn cắt được chữ I, T chỉ cần kẻ chữ I, T rồi gấp theo chiều dọc và cắt
theo đường kẻ.
 Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu.
- Bước 1 : Kẻ chữ I, T.
- Bước 2 : Cắt chữ I, T.
- Bước 3 : Dán chữ I, T.
- Hướng dẫn HS gấp, cắt mẫu trên giấy tập.
TUẦN 11
- Nhận xét các chữ của HS vừa thực hành cắt chữ I, T
4. Củng cố- dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị và thái độ học tập của HS
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài : Cắt, dán chữ I, T (t.t): Thực hành.
Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2011

Thủ công
Tiết 12 CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 2)
I/ MỤC TIÊU :
 HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ I, T.
 Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán
tương đối phẳng.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều
nhau. Chữ dán phẳng.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt để rời chưa dán.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: Cắt, dán chữ I, T (tiết 2)
Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình kẻ, gấp, cắt chữ I, T
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ I, T theo quy trình :
+ Bước 1 : Kẻ chữ I, T;
+ Bước 2 : Cắt chữ T;
+ Bước 3 : Dán chữ I, T.
- HS nhận xét câu trả lời của bạn.
- GV chốt ý, chuyển sang hoạt động 2.
 Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS thực hành kẻ, cắt dán chữ I, T.
- HS trình bày sản phẩm vào vở thủ công.
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.
 Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm
- Nhận xét đánh giá sản phẩm của HS
+ Các nét chữ có thẳng và đều nhau không?
TUẦN 12

+ Chữ dán có phẳng không?
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài : Ôn tập cắt dán chữ I, T
Thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2011
Thủ công
Tiết 13 CẮT, DÁN CHỮ H, U (tiết 1)
I/ MỤC TIÊU :
 HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H,U.
 Kẻ, cắt, dán được chữ H,U. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán
tương đối phẳng.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ H,U. Các nét chữ thẳng và đều
nhau. Chữ dán phẳng.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ H,U cắt đã dán vẽ mẫu chữ H,U cắt để rời chưa dán.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: cắt, dán chữ H, U (tiết 1)
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- Giới thiệu mẫu các chữ H, U và hướng dẫn HS quan sát để rút ra được nhận xét.
+ Nét chữ rộng 1 ô ;
+ Chữ H, U có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau. Nếu gấp đôi chữ H
và chữ U theo chiều dọc thì nửa bên trái và nửa bên phải của chữ H,U trùng khít
nhau.
- GV chốt ý, chuyển sang hoạt động 2.
 Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
Bước 1 : Kẻ chữ H, U.
- Kẻ, cắt hai hình chữ nhật có chiều dài 5ô, rộng 3ô trên mặt trái tờ giấy thủ công.

- Chấm các điểm đánh dấu hình chữ H, U vào hai hình chữ nhật. Sau đó, kẻ chữ H, U
theo các điểm đã đánh dấu. Riêng đối với chữ U, cần vẽ các đường lượn góc.
Bước 2 : Cắt chữ H, U.
- Gấp đôi hai hình chữ nhật đã kẻ chữ H, U theo đường dấu giữa (mặt trái ra ngoài)
TUẦN 13
Bước 3 : Dán chữ H, U.
- Cho HS cắt nháp trên giấy tập.
- GV theo dõi hướng dẫn.
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau thực hành: Cắt, dán chữ H, U.
Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2011
Thủ công
Tiết 27 CẮT, DÁN CHỮ H,U (tiết 2)
I/ MỤC TIÊU :
 HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ H,U.
 Kẻ, cắt, dán được chữ H,U. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán
tương đối phẳng.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ H,U. Các nét chữ thẳng và đều
nhau. Chữ dán phẳng.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ H,U cắt đ dn v mẫu chữ H,U cắt để rời chưa dán.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: CẮT, DÁN CHỮ H,U (tiết 2)
Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình kẻ, gấp, cắt chữ H, U
- Yêu cầu:
Nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ H, U.

- Nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ H, U theo quy trình :
+ Bước 1 : Kẻ chữ H, U ;
+ Bước 2 : Cắt chữ H, U;
+ Bước 3 : Dán chữ H, U.
 Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu: HS thực hành cắt, dán chữ H,U
- Trình bày sản phẩm trong vở thủ công
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu
TUẦN 14
 Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm của HS
- Đánh giá sản phẩm thực hành của HS.
- Chọn ra chữ đẹp nhất:
+ Chữ đúng mẫu.
+ Các nét chữ thẳng và đều nhau.
+ Chữ dán phẳng.
- GV nhận xét, tuyên dương HS có chữ cắt, dán đẹp.
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài: Cắt, dán chữ V.
Thứ năm, ngày 1 tháng 12 năm 2011
Thủ công
Tiết 29 CẮT, DÁN CHỮ V
I/ MỤC TIÊU :
 HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V.
 Kẻ, cắt, dán được chữ V. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán
tương đối phẳng.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ V. Các nét chữ thẳng và đều nhau.
Chữ dán phẳng.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V cắt để rời chưa dán. Tranh quy trình kẻ,

cắt, dán chữ V.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: cắt, dán chữ V
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- Giới thiệu mẫu chữ V và hướng dẫn HS quan sát để rút ra được nhận xét.
+ Nét chữ rộng 1 ô ;
+ Chữ V có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau. Nếu gấp đôi theo chiều dọc thì
nửa bên trái và nửa bên phải của chữ trùng khít nhau.
TUẦN 15
 Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
- Bước 1 : Kẻ chữ V.
- Bước 2 : Cắt chữ V.
- Bước 3 : Dán chữ V.
Hoạt động 3: Thực hành cắt, dán chữ V
- Nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ V.
- Thực hành kẻ, cắt, dán chữ V.
- Trưng bày, nhận xét sản phẩm thực hành.
Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm
- Đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi những em làm được sản phẩm
đẹp.
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài: Cắt, dán chữ E.
Thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2011
Thủ công
Tiết 31 CẮT, DÁN CHỮ E
I/ MỤC TIÊU :

 HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E.
 Kẻ, cắt, dán được chữ E. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán
tương đối phẳng.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ E. Các nét chữ thẳng và đều nhau.
Chữ dán phẳng.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ E cắt để rời chưa dán. Tranh quy trình kẻ,
cắt, dán chữ E.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: cắt, dán chữ E
TUẦN 16
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- Giới thiệu mẫu chữ E và hướng dẫn HS quan sát để rút ra được nhận xét.
+ Nét chữ rộng 1 ô ;
+ Chữ E có nửa bên trên và nửa bên dưới giống nhau. Nếu gấp đôi theo chiều ngang
thì nửa bên trên và nửa bên dưới của chữ trùng khít nhau.
 Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
* Bước 1 : Kẻ chữ E.
- Lật mặt sao tờ giấy thủ công, kẻ, cắt một hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 2 ô
rưỡi.
- Chấm các điểm như hình mẫu của GV
* Bước 2 : Cắt chữ E.
- Gấp đôi hình chữ nhật theo đường dấu kẻ (gấp ngang)
- Cắt bỏ phần gạch chéo
* Bước 3 : Dán chữ E.
- Thực hiện dán vào vở như các bài trước
Hoạt động 3: Thực hành cắt, dán chữ E

- Nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ E.
- Thực hành kẻ, cắt, dán chữ E.
- Trưng bày, nhận xét sản phẩm thực hành.
Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm
- Đánh giá sản phẩm thực hành của HS và khen ngợi những em làm được sản phẩm
đẹp.
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài: Cắt, dán chữ VUI VẺ.
Thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011
Thủ công
Tiết 17 CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (T1)
I/ MỤC TIÊU :
 HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
 Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán
tương đối phẳng, cân đối.
TUẦN 17
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ thẳng và đều
nhau. Chữ dán phẳng, cân đối.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ VUI VẺ cắt đ dn v mẫu chữ VUI VẺ cắt để rời chưa dn. Tranh quy
trình kẻ, cắt, dn chữ VUI VẺ.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: cắt, dán chữ vui vẻ (T1)
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- Giới thiệu mẫu chữ VUI VẺ.
- Quan sát và nêu tên các chữ cái.

- Nhắc lại cách kẻ, cắt, các chữ V, U, E, I.
- Nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.
 Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu
- Bước 1. Kẻ, cắt các chữ cái của chữ VUI VẺ và dấu hỏi (?).
+Kích thước, cách kẻ, cắt các chữ V, U, I, E giống như đã học ở các bài trước.
+ Cắt dấu hỏi (?), kẻ dấu hỏi (?) trong 1 ô vuông như hình 2a.
+ Cắt theo đường kẻ, bỏ phần gạch chéo, lật sang mặt màu được dấu hỏi (?) (h.2b).
- Bước 2. Dán thành chữ VUI VẺ.
+ Kẻ một đường chuẩn, sắp xếp các chữ đã cắt được trên dường chuẩn như sau:
Giữa các chữ cái trong chữ VUI và chữ VẺ cách nhau 1 ô; giữa chữ VUI và chữ VẺ
cách nhau 2 ô. Dấu hỏi (?) dán phía trên chữ E (h.3).
+ Bôi hồ vào mặt kẻ ô của từng chữ cái và dán vào các vị trí đã ướm. Dán các chữ cái
trước, dán dấu hỏi (?) sau.
+ Đặt tờ giấy nháp lên trên các chữ vừa dán, miết nhẹ cho các chữ dính phẳng vào vở
(h.3).
 Hoạt động 3: Thực hành kẻ, cắt các chữ và dấu hỏi (?).
- Thực hnh kẻ, cắt, các chữ cái àv dấu hỏi (?) của chữ VUI VẺ.
- GV theo dõi , hướng dẫn những HS còn lúng túng.
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài: Cắt, dán chữ VUI VẺ (t.t)
Thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2011
Thủ công
Tiết 35 CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (t2)
I/ MỤC TIÊU :
 HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
 Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán
tương đối phẳng, cân đối.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ thẳng và đều
nhau. Chữ dán phẳng, cân đối.

II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ VUI VẺ cắt đ dn v mẫu chữ VUI VẺ cắt để rời chưa dn.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: cắt, dán chữ vui vẻ(t2)
Hoạt động 1: Nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
- Giới thiệu mẫu chữ VUI VẺ. - Quan sát và nêu tên các chữ cái.
- Nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ theo quy trình :
+ Bước 1: Kẻ, cắt các chữ VUI VẺ và dấu hỏi (?) ;
+ Bước 2: Dán thành chữ VUI VẺ.
- Nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.
 Hoạt động 2: Thực hành cắt, dán chữ VUI VẺ
- HS thực hành cắt, dán chữ VUI VẺ.
- GV theo dõi, hướng dẫn HS cắt dán cho khéo léo hơn.
 Hoạt động 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.
- Đánh giá sản phẩm của HS.
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bi: Ôn tập chủ đề cắt dán chữ cái đơn giản.
TUẦN 18
Thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2012
Thủ công
Tiết: 19 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN
I/ MỤC TIÊU :
 HS biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.
 Kẻ, cắt, dán được một số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được một số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối
xứng. Các nét chữ cắt thẳng, đều, cân đối. Trình bày đẹp.

+ Có thể sử dụng các chữ cái đã cắt được để ghép thành chữ đơn giản khác.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ cái của 5 bài học trong chương II để giúp học sinh nhớ lại cách thực
hiện.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán các chữ cái đã học.
- Giới thiệu mẫu chữ cái của 5 bài học trong chương II để giúp HS nhớ lại cách thực
hiện.
- Nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ theo quy trình :
+ Bước 1: Kẻ, cắt các chữ
+ Bước 2: Dán thành chữ.
- Nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.
 Hoạt động 2: Thực hành cắt, dán chữ cái
- HS thực hành cắt, dán chữ cái của 5 bài học trong chương II theo nhóm 6 bạn
- GV theo dõi, hướng dẫn HS cắt dán cho khéo léo hơn.
 Hoạt động 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.
- HS trình bày vào bảng phụ trên bảng theo nhóm
- HS đánh giá tổng quát: sản phẩm đều, đẹp
- Đánh giá cụ thể từng nhóm – Nhận xét tuyên dương
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài: Ôn tập tiếp theo.
TUẦN 19
Thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2012
Thủ công
Tiết 20 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (t.t)

I/ MỤC TIÊU :
 Củng cố cách kẻ, cắt, dán một số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.
 Kẻ, cắt, dán được một số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học.
 Có thể sử dụng các chữ cái đã cắt được để ghép thành chữ đơn giản khác.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu chữ cái của 5 bài học trong chương II để giúp học sinh nhớ lại cách thực
hiện.
 HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công.
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: ôn tập chủ đề: cắt, dán chữ cái đơn giản (t.t)
Hoạt động 1: Ghép các chữ cái thành tiếng
- HS thực hành theo nhóm trong khoảng thời gian 20 phút: “Nhóm nào cắt được
nhiều chữ cái và ghép được nhiều tiếng nhất thì nhóm đó thắng cuộc”
- Giáo viên giải thích cho HS hiểu rõ yêu cầu của bài.
- GV quan sát học sinh làm bài.
- GV có thể gợi ý cho các nhóm còn yếu hoặc còn lúng túng để các em hoàn thành
nhanh
 Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm thực hành của học sinh
- Đánh giá sản phẩm của các nhóm dựa trên các tiêu chuẩn sau:
+ Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật, chữ cắt đúng mẫu thẳng, cân đối, đúng kích
thước.
+ Dán chữ phẳng, đẹp.
+ Ghép được các tiếng
+ Những nhóm đã hoàn thành và có sản phẩm đẹp, trình bày trang trí sản phẩm sáng
tạo được đánh giá là hoàn thành tốt A
+
.
- Nhóm nào ghép nhiều tiếng nhất sẽ thắng cuộc

4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài: Ôn tập
TUẦN 20
Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2012
Thủ công
Tiết 21 ĐAN NONG MỐT
I/ MỤC TIÊU :
 HS biết cách đan nong mốt.
 Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau.
 Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹp xung
quanh tấm đan.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt được các nan đều nhau.
+ Đan được tấm đan nong mốt. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc
chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hòa.
+ Có thể sử dụng tấm đan nong mốt để tạo thành hình đơn giản.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa, có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát
được các nan dọc và nan nhau khác màu nhau.
 HS: Các nan đan, bút chì, kéo, hồ dán, thủ công …
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: Đan nong mốt
Hoạt động 1: quan sát và nhận xét.
- GV giới thiệu tấm đan nong mốt (h.1) và hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- GV liên hệ thực tế: đan nong mốt được ứng dụng để làm đồ dùng trong gia đình như
đan làn hoặc đan rổ rá …
+ Để đan nong mốt người ta sử dụng các nan đan bằng các nguyên liệu khác nhau
như mây, tre, giang, nứa, lá dừa …

+ Trong thực tế, người ta sử dụng các nan rời bằng tre, nứa, giang, mây, lá dừa …
+ HS làm quen với việc đan nong mốt bằng giấy bìa với cách đan đơn giản nhất (h.1)
 Hoạt động 2: hướng dẫn mẫu.
- Bước 1. Kẻ, cắt các nan.
+ Đối với loại giấy bìa không có dòng kẻ cần dùng thước kẻ vuông để kẻ các dòng kẻ
dọc và dòng kẻ ngang cách đều nhau 1 ô (đã học ở lớp 1).
+ Cắt nan dọc, cắt 1 hình vuông có cạnh 9 ô,cắt các nan theo đường kẻ trên giấy đến
hết ô thứ 8 được 9 nan dọc.
+ Cắt 7 nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp xung quanh tấm đan.
- Bước 2. Đan nong mốt bằng giấy bìa.
TUẦN 21
+ Đan nan ngang thứ nhất: đặt các nan dọc lên bàn, đường nối liền các nan dọc nằm ở
phía dưới. Sau đó nhấc nan dọc 2;4;6;8 lên và luồn nan ngang thứ nhất vào. Dồn nan
ngang thứ nhất khít với đường nối liền các nan dọc.
+ Đan nan ngang thứ hai: nhấc nan dọc 1;3;5;7;9 và luồn nan ngang thứ hai vào. Dồn
nan ngang thứ hai khít với nan ngang thứ nhất.
+ Đan nan ngang thứ ba giống đan nan ngang thứ nhất.
+ Đan nan ngang thứ tư giống đan nan ngang thứ hai.
+ Cứ đan như vậy cho đến hết nan ngang thứ bảy.
- Bước 3. Dán nẹp xung quanh tấm đan.
+ Bôi hồ vào mặt sau của 4 nan còn lại làm nẹp (h.1).
* Cho HS tập thực hành cắt các nan và tập đan nong mốt
* GV theo dõi quan sát chỉ dẫn HS
4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bi: Đan nong mốt (t.t): thực hành đan nong mốt.
Thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2012
Thủ công
Tiết 22 ĐAN NONG MỐT (Tiết 2)
I/ MỤC TIÊU :

 HS biết cách đan nong mốt.
 Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau.
 Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹp xung
quanh tấm đan.
 Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt được các nan đều nhau.
+ Đan được tấm đan nong mốt. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc
chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hòa.
+ Có thể sử dụng tấm đan nong mốt để tạo thành hình đơn giản.
II/ CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa, có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát
được các nan dọc và nan nhau khác màu nhau.
 HS: Các nan đan, bút chì, kéo, hồ dán, thủ công …
III/ LÊN LỚP :
1. Ổn định.
TUẦN 22
2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
3. Bài mới: ĐAN NONG MỐT (Tiết 2)
Hoạt động 1: Thực hành.
- Giáo viên yêu cầu một số em nhắc lại quy trình đan nong mốt.
+ Bước 1: kẻ, cắt các nan đan.
+ Bước 2: đan nong mốt bằng giấy bìa ( theo cách đan nhấc một nan, đè một nan; đan
xong mỗi nan ngang cần dồn cho khít).
+ Bước 3: dán nẹp nan xung quanh tấm đan.
- GV tổ chức cho học sinh thực hành. Gv quan sát, giúp đỡ những học sinh còn lúng
túng để các em hoàn thành sản phẩm.
 Hoạt động 2: nhận xét, đánh giá.
- Giáo viên tổ chức cách trang trí.
- GV cho HS trưng bày trên bảng
- Giáo viên chọn vài tấm đan đẹp nhất khen ngợi học sinh đó.
- Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh.

4. Củng cố- Dặn dò.
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.
- Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài: Ôn tập Đan nong mốt
Thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012
Thủ công
Tiết 23: ĐAN NONG ĐÔI (T1)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết cách đan nong đôi.
- Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thuật.Các nan đan khít nhau. Nẹp được
tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hòa.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu nhau.
- Có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát.
- Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi. Bìa màu (giấy thủ công), bút chì, kéo
thủ công, hồ dán.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TUẦN 23

×