Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CHK II LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (128.83 KB, 4 trang )

Trường Tiểu học Phong Mỹ 3
Lớp: Năm/ …
Họ và tên: ……………………
Thứ … ngày … tháng … năm 2011
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn: Lịch sử + Địa lí
Thời gian: ……
Điểm Lời phê của giáo viên
Phần 1: Lịch sử:
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em cho là đúng.
Câu 1: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào thời gian nào?
A. 19/5/1959
B. 25/9/1958
C. 15/9/1960
Câu 2: Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết vào thời
gian nào và ở đâu?
A. 27/7/1974, tại Việt Nam
B. 27/01/1973, tại Pa-ri
C. 25/7/1973, tại Hương Cảng
Câu 3: Nơi nào là tiêu biểu của phong trào “Đồng Khởi”?
A. Tây Nguyên
B. Đồng Nai
C. Bến Tre
Câu 4: Nước nào giúp nước ta xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình?
A. Lào
B. Liên Xô
C. Trung Quốc
Câu 5: Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu
nước của dân tộc ta? Đường Trường Sơn còn có tên gọi nào khác?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 6: Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 7: Để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô
phải lao động ra sao?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phần 2: Địa lí
Câu 1:
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1. Trên Trái Đất có mấy châu lục?
A. 7 B. 6
C. 5 D. 4
2. Châu lục nào có các mặt hàng công nghiệp: máy bay, ô tô, hàng điện
tử nổi tiếng thế giới?
A. Châu Âu B. Châu Mó
C. Châu Phi D. Châu Nam Cực
3. Các nước láng giềng của Việt Nam là:
A. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia
B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan
C. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia
4. Châu Á tiếp giáp với các châu lục nào?
A. Châu Âu và châu Mó
B. Châu Mó và châu Phi
C. Châu Mó và châu Đại Dương
D. Châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương.

Câu 2:
Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm ( ) sao cho đúng.
Châu Á có số dân (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thế giới. Người dân sống tập trung đông
đúc tại các (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . châu thổ và sản xuất (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là
chính.
Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nóng ẩm.
Câu 3:
Nối tên các châu lục ở cột A với các thông tin ở cột B cho phù hợp.
A B
a. Rộng 10 triệu km
2
2. Châu Á
b. Rộng 44 triệu km
2
, lớn nhất trong các châu lục.
3. Châu Âu
c. Chủ yếu là người da trắng.
d. Đa số là người da vàng.
Câu 4:
Kể tên 4 đại dương trên Trái Đất? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn
nhất?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5:

Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đáp án- Hướng dẫn chấm:
Phần 1: Lịch sử
Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm
Câu 1: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào thời gian:
A. 15/9/1959
Câu 2: Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết vào
thời gian:
B. 27/01/1973, tại Pa-ri
Câu 3: Nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng Khởi” là:
C. Bến Tre
Câu 4: Nước giúp nước ta xây dựng nhà máy thuỷ điện Hồ Bình:
B. Liên Xơ
Câu 5: (1 điểm) Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,
…cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam. Đường Trường
Sơn còn có tên gọi khác là đường Hồ Chí Minh.
Câu 6: (1 điểm) Vì ngày 30 tháng 4 năm 1975, qn ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước được thống nhất và độc lập.
Câu 7: (1 điểm)
Là kết quả 15 năm lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh hàng nghìn của cán bộ, cơng
nhân Việt Nam và Liên Xơ.
Phần 2: Địa lí
Câu 1: 1 điểm (mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm)

Ý đúng:
1. B 2. A 3. C 4. D
Câu 2: 1 điểm (điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm)
Điền đúng:
(1) - đông nhất; (2) - đồng bằng
(3) - nông nghiệp (4) - gió mùa
Câu 3: 1 điểm (mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm)
Nối đúng:
1 - b; d
2 - a; c
Câu 4: 1 điểm (đúng mỗi ý được 0,5 điểm)
- 4 đại dương trên Trái Đất: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng
Dương.
- Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.
Câu 5: 1 điểm (đúng mỗi ý được 0,5 điểm)
Đông Nam Á là khu vực sản xuất được nhiều lúa gạo vì:
- Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ.
- Có khí hậu gió mùa nóng ẩm.

×