Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

Slide văn 11 VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU _Thị Thương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (297.81 KB, 21 trang )


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT BÚNG LAO
CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
ĐIỆN TỬ E.LEARNING
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THƯƠNG
MÔN: NGỮ VĂN 11
TIẾT 22: VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Giới thiệu bài

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)

I. Tìm hiểu chung
1. Thể văn tế
- Hoàn cảnh sử dụng:
- Nội dung cơ bản
- Giọng điệu
-
Bố cục:
+ Lung khởi(Thương ôi, Hỡi ôi): luận chung
về lẽ sống chết
+ Thích thực(Nhớ linh xưa): kể lại cuộc đời
người đã khuất
+ Ai vãn: niềm thương tiếc đối với người đã
mất
+ Kết: bày tỏ lòng thương tiếc và lời cầu
nguyện của người đứng tế
VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)


Hãy cho biết
những nét
chính về thể
văn tế?

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
I. Tìm hiểu chung
1. Thể loại văn tế
Kế tên những
tác phẩm văn
tế tiêu biểu
của văn học
Việt Nam?

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
I. Tìm hiểu chung
1. Thể văn tế
2. Văn bản
a. Hoàn cảnh sáng tác
Hãy xem video và
cho biết hoàn
cảnh sáng tác của
bài Văn tế nghĩa sĩ
Cần Giuộc?

Hoàn cảnh sáng tác

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC

(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
I. Tìm hiểu chung
1. Thể văn tế
2. Văn bản
a. Hoàn cảnh sáng tác
b. Bố cục
-
Đêm 14-12-1861 nghĩa quân tấn công đồn giặc
ở Cần Giuộc, khoảng 20 người hi sinh. Theo yêu
cầu của tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang, NĐC viết
bài văn tế này để ca ngợi những nông dân nghĩa
sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang trong sự nghiệp
đánh giặc cứu nước
-
Bố cục: 4 phần
+ Lung khởi (câu 1, 2)
+ Thích thực (câu 3 đến câu 15)
+ Ai vãn ( câu 16 đến câu 28)
+ Kết (2 câu cuối)
Cho biết bố
cục của bài
Văn tế nghĩa
sĩ Cần Giuộc?

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
I. Tìm hiểu chung
1. Thể văn tế
2. Văn bản
a. Hoàn cảnh sáng tác

b. Bố cục
c. Đọc
Hướng dẫn đọc:
- Phần lung khởi : Giọng trang trọng
- Phần thích thực: Lúc trầm lắng khi hồi tưởng,
chuyển sang hào sảng khi kể lại chiến công
- Phần ai vãn: Trầm buồn, sâu lắng, xót xa, đau đớn
- Phần kết: Thành kính, trang nghiêm.

Đọc văn tế

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
I. Tìm hiểu chung
II. Đọc hiểu văn bản
1. Lung khởi (câu 1, 2)
Hỡi ôi!
Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ
Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi
như phao; một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng
vang như mõ.


VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
I. Tìm hiểu chung
II. Đọc hiểu văn bản
1. Lung khởi (câu 1, 2)
Câu 1: Khung cảnh bão táp của thời đại
-

Nghệ thuật đối: súng giặc đất rền - lòng dân trời
tỏ
Động từ “rền, tỏ”
=> Gợi khung cảnh đối đầu căng thẳng giữa sự tàn
bạo của thực dân Pháp và ý chí chiến đấu của
nhân dân
Câu 2: Ý nghĩa sự hi sinh bất tử của người nông
dân
-
Nghệ thuật so sánh:
10 năm công vỡ ruộng – một trận nghĩa đánh tây
chưa ắt còn – tiếng vang như mõ
=> Tác giả đặt giả thiết để so sánh nhằm khẳng ý
nghĩa của cái chết vinh quang, cao cả.
Câu đầu tác
giả đã sử
dụngbiện pháp
nghệ thuật
nào để tái hiện
khung cảnh
của đất nước?
Câu 2 tác giả
đã sử dụng
biện pháp
nghệ thuật
nào? Tác dụng
của biện pháp
nghệ thuật
đó?


VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
I. Tìm hiểu chung
II. Đọc hiểu văn bản
1. Lung khởi (câu 1, 2)
Củng cố
-
Thể văn tế
-
Hoàn cảnh sáng tác, bố cục
- Bối cảnh thời đại và ý nghĩa cái chết bất tử
của người nông dân (câu 1,2)
:

Hãy nối hai cột với nhau để có câu trả
lời đúng
Cột 1 Cột 2
A. người nông dân nghĩa sĩ
B. tuần phủ Đỗ Quang
C. 4
D. lâm li thống thiết
E. Long An
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được viết
theo yêu cầu của
Bố cục của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần
Giuộc có mấy phần?
Cần Giuộc ngày nay thuộc tỉnh nào?
Hình tượng nhân vật trung tâm trong
bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là
Giọng điệu nói chung của văn tế là

Submit
Trả lời
Clear
Xóa

Quiz
Your Score {score}
Max Score {max-score}
Number of Quiz
Attempts
{total-attempts}
Tiếp tục

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
Trò chơi: Mảnh ghép bí mật
Bạn muốn mở những mảnh ghép hãy xem những gợi ý sau:

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
Trò chơi: mảnh ghép bí mật:
Gợi ý:
1, Đây là một loại vũ khí
2, Được làm từ vật liệu tự nhiên
3, Có từ rất lâu đời, gắn với truyền thuyết Thánh Gióng
4, Có trong câu “trong tay cầm một ngọn… ”
Hãy click vào đây để xem đáp án

VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC
(NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)

Hãy click vào đây để nhận phần thưởng, vì bạn rất xứng đáng!
Đáp án: Gậy tầm vông


Tài liệu tham khảo
1, Sách giáo khoa Ngữ văn 11, Tập 1, NXBGD
2, Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN Ngữ văn 11, NXBGD
3, Sách giáo viên Ngữ văn 11, Tập 1, NXBGD
4, Tài liệu tham khảo từ internet

×