Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề thi học kì 2 môn Địa lớp 10 năm 2014 có đáp án (P2)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.53 KB, 2 trang )

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN ĐỊA LỚP 10 NĂM 2014
Câu 1: Trình bày vai trò của ngành thương mại. Thế nào là cán cân xuất nhập khẩu?.(4điểm)
Câu 2: Trình bày ưu điểm, nhược điểm ngành giao thông vận tải đường ô tô và đường biển (3điểm)
Câu 3: cho bảng số liệu sau:
Các nước dẫn đầu về du lịch trên thế giới, năm 2004
Nước

Doanh thu
(Tỉ USD)

Pháp

40,8

Tây Ban Nha

45,5

Hoa Kỳ

74,5

Mê- hi - cô

10,7

Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện doanh thu du lịch của các nước trên và rút ra nhận xét
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN ĐỊA LỚP 10 NĂM 2014
Câu 1: Trình bày vai trò của ngành thương mại. Thế nào là cán cân xuất nhập khẩu?.(4điểm)
* Vai trò của thưong mại (2điểm)
- Thương mại Là khâu nốí giữa sản xuất và tiêu dùng. (0,5điểm)


- Đối với sản xuất, hoạt động thưong mại có tác dụng từ việc cung ứng nguyên liệu, vật tư máy móc đến
việc tiêu thụ sản phẩm. (0,75đ)
- Đối với người tiêu dùng, hoạt động thưong mại không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của họ mà
còn có tác dụng tạo ra nhiều thị hiếu mới, nhu cầu mới (0,75đ)
* Cán cân xuất nhập khẩu: (2điểm)
Là hiệu số giữa giá trị xuất khẩu ( còn gọi là kim ngạch xuất khẩu) và giá trị nhập khẩu (còn gọi là kim
ngạch nhập khẩu). Nếu giá trị hàng xuất khẩu lớn hơn giá trị hàng nhập khẩu thì gọilà xuất siêu, ngược lại
là nhập siêu.
Câu 2: Trình bày ưu điểm, nhược điểm ngành giao thông vận tải đường ô tô và đường biển
(3điểm)
* Đường ôtô. (1,5đ)
- Ưu điểm:
+ Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình.


+ Có hiệu quả kinh tế cao ở cự li vận chuyển ngắn và trung bình
+ Phối hợp được với các phương tiện vận tải khác
-. Nhược điểm:
+ Dùng nhiều nguyên, nhiên liệu.
+ Ô nhiễm môi trường
+ Tai nạn, ùn tắc giao thông.
* Đường biển: (1,5điểm)
- Ưu điểm:
+ Chủ yếu vận tải trên các tuyến đường quốc tế.
+ Khối luợng luân chuyển hàng hóa rất lớn
- Nhược điểm: Ô nhiễm biển
Câu 3: Vẽ biểu đồ.
- Vẽ đúng, có ghi đơn vị. Có tên biểu đồ (2đ)
Thiếu tên (- 0.5 đ), Thiếu đơn vị (-0,25đ)
- Nhận xét: (1đ)

+ Danh thu giữa các quốc gia không đều .
+ Hoa Kì có doanh thu cao nhất (74,5 tỉ USD).Thấp nhất là Mê-hi-cô (10,7USD)
Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2014 các em
chú ý đừng bỏ lỡ nhé!
Nguồn Dethi.Violet×