Tải bản đầy đủ (.pptx) (59 trang)

Phần mềm quản lý nhân sự AMIS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.55 MB, 59 trang )

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Môn: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

CHỦ ĐỀ: PHẦN MỀM AMIS

NHÓM: 2


Danh Sách Nhóm
1. Ngô Thị Nhuệ
2. Nguyễn Thanh Mai
3. Trần Thị Cẩm Thơ
4. Đào Thị Thùy Dương


Nội Dung Thuyết Trình
I. Tên, phân loại phần mềm.
II. Thông tin nhà cung cấp phần mềm.
III. Các chức năng chính của phần mềm.
IV. Thông tin cơ bản của phần mềm.
V. Đánh giá phần mềm.
VI. Tóm tắt bài thuyết trình


I. Tên, phân loại phần mềm.

1.

Tên phần mềm.AMIS: Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất.


I. Tên, phân loại phần mềm.

 2. Phân loại phần mềm.
 Là phần mềm ứng dụng.
 Được xếp loại là hệ thống quản trị nguồn lực ERP.


II. Nhà cung cấp phần mềm

1. Thông tin chung.
Tên công ty: Công ty cổ phần MISA.
Năm thành lập: 25/12/1994 với tên gọi MISA GroupNăm 2002, MISA chuyển đổi thành công ty cổ phần và thành lập Văn phòng đại diện
tại Tp. Hồ Chí Minh


2. Các sản phẩm của công ty.
2.1 Các phần mềm cho doanh nghiệp

Phần mềm kế toán DN vừa và nhỏ

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp
nhất

Dịch vụ kê khai thuế qua mạng


2. Các sản phẩm của công ty.
2.2 Các sản phẩm cho khối hành chính sự nghiệp.

Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán thi hành
án

Phần mềm kế toán xã

Quản lý tài sản

Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính


Phần mềm quản lý hộ tịch

PM tổng hợp báo cáo tài chính
HCSN2. Các sản phẩm của công ty


2.3 Phần mềm quản lý trường học.


Các ứng dụng trên di động


3. Các dịch vụ công ty cung cấp.


III. Các chức năng chính.

 Có 4 nhóm chức năng chính: Kế toán, nhân sự, bán hàng và sản xuất


Nhóm chức năng kế toán


Nhóm chức năng nhân sự


Chức năng bán hàng


Chức năng sản xuất.IV. Các thông tin cơ bản của phần mềm.
1.Bảng báo giá khởi tạo phần mềm

Gói sản phẩm

Dung lượng

Thành tiền

(GB)

( VNĐ/năm)

Khởi tạo phần mềm
(là

bước mà MISA tạo lập 1 tên miền,

trên đó có các phần mềm, có khung
sẵn, thiết lập sẵn các thông tin cần
thiết).

2.950.000

Đối tượng

Tất cả các doanh nghiệp, riêng
DN mới thành lập trong năm
thì miễn phí2. Thuê bao sử dụng phần mềm

Gói sản phẩm

Dung lượng

Đơn giá

(Đ/tháng)

Đối tượng sử dụng

( GB)

Starter

0.2

Miễn phí

DN mới thành lập

Standard

1

300.000


Chứng từ <200, nhân viên<50

Professional

2

400.000

Chứng từ 200-500
Nhân viên~100

Business

3

500.000

Chứng từ 500-1500
Nhân viên ~200

Enterprise

6

800.000

Chứng từ > 1500
Nhân viên 300-5002.Thuê bao sử dụng phần mềm

Sự khác biệt giữa các gói sản phẩm:
về dung lượng sử dụng.
Về lượng chứng từ phát sinh
Về số nhân viên sử dụng.
Dung lượng lớn, chứng từ phát sinh nhiều và nhiều nhân viên sử dụng thì giá càng cao và
ngược lại.


3. Báo giá dành cho khách hàng nâng cấp Amis.
*Tất cả đơn vị nâng cấp từ phần mềm kế toán, bán hàng, nhân sự trước đây của
MISA sẽ được miễn phí đối với phí khởi tạo lần đầu tiên để sử dụng phần mềm Quản
trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN.


*Sau đó sẽ tính phí thuê bao theo nhu cầu sử dụng như sau:

-Phiên bản destop :khi nâng cấp lên AMIS.VN thì dung lượng sẽ tính phí theo nhu cầu sử dụng
dựa vào bảng giá mua mới AMIS.VN ở phần 1


-MISA SME 2012 online hay MISA HRM.NET 2012 khi nâng cấp lên AMIS.VN thì dung
lượng được cấp sẽ bằng dung lượng cũ và thời gian sử dụng là thời gian còn lại đã đăng ký trên
hợp đồng trước đây4. Bảng báo giá bổ sung dung lượng

Thuê bao sử dụng phần mềm
Gói sản phẩm/dịch

Thời gian sử dụng

vụ
Dung lượng

Đối tượng sử dụng

Số tiền

Doanh nghiệp muốn bổ
Dung lượng bổ sung

01 GB

100.000VND / Thời gian còn lại của sung dung lượng trong thời
tháng

gói đang sử dụng

hạn còn sử dụng ( trừ khách
hàng đăng ký gói Stater)×