Tải bản đầy đủ (.pptx) (33 trang)

liên môn tích hợp ngữ văn 9 bài đoàn thuyền đánh cá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.22 MB, 33 trang )

-

?

?

-

CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

Quý thầy cô và các em học sinh lớp 9B


Ng÷ v¨n TiÕt 51

§oµn thuyÒn ®¸nh c¸

( Huy CËn)


kiểm tra bài cũ
1. Hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính nằm trong giai đoạn văn
học nào ?
a. Từ thế kỉ X XIV.

c. Từ 1930 1945.

b. Từ thế kỉ XV- đầu XIX.

d.
d Từ 1945 1975.2. Hai bài thơ trên đều viết về đề tài gì ?
aa. Ngời lính.

b. Viết về chủ tịch Hồ
Chí Minh

c. Xây dựng xã hội chủ nghĩa với con ngời mới.


I.

§äc vµ t×m hiÓu chung

1. T¸c gi¶


Ch©n dung nhµ th¬ Huy CËn


1. Tác giả:
- Huy Cận (1919 2005) tên đầy đủ là Cù Huy Cận .

- Quê làng An Phú huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh.

- Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo .

- Ông đợc học hành cẩn thận : Học tiểu học quê, học trung học ở
Huế, học Câo đẳng Canh nông ở Hà Nội. -> Vốn hiểu biết sâu rộng.


- Là ngời giữ nhiều trọng trách trong chính quyền cách mạng đặc
biệt là ở lĩnh vực văn hoá văn nghệ -> có cốt cách và bản lĩnh văn hoá
vững vàng.


* Sự nghiệp văn học :
A, Trớc Cách mạng tháng Tám :

B, Sau Cách mạng tháng Tám :

+ Đại diện của phong trào thơ mới.
+ Gơng mặt tiêu biểu của nền thơ hiện đại.
+ Cảm hứng vũ trụ : con ngời cô đơn, nhỏ bé, lạc lõng.

+ Cảm hứng vũ trụ : con ngời hoà nhập, sánh ngang cùng vũ trụ.

+ Hồn thơ ngầm chứa cái lớp sầu dới đáy hồn nhân thế.

+ Hồn thơ khoẻ khoắn, vui tơi.
+ Có 2 mùa thơ : Xây dựng XHCN và chống Mỹ cứu nớc.


2. T¸c phÈm:
* Hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬:Vĩ tuyến 17

8/19/16


10

Hoàn cảnh viết “Đoàn thuyền đánh cá” theo bài viết của Huy Cận: “Sau cách mạng tháng
8, tôi có dịp viết nhiều về vẻ đẹp sông biển ở vùng biển Hạ Long, bài thơ Đoàn thuyền đánh cá
được viết trong những tháng năm đất nước bắt đầu xây dựng CNXH. Không khí vui tươi,
phấn khởi của cuộc đời, của vùng than, vùng biển đang hăng say lao động từ bình minh cho
đến hoàng hôn và cả từ hoàng hôn cho đến bình minh. Đoàn thuyền đánh cá lấy thời điểm
xuất phát khác với lệ thường, lúc mặt trời lặn và trở về trong bình minh chói lọi. Khung cảnh
trên biển khi mặt trời tắt không nặng nề, tăm tối mà mang vẻ đẹp tự nhiên tạo vật trong quy
luật vận động tự nhiên của nó. Nếu trước cách mạng vụ trũ ca rất buồn thì bây giờ lại rất
vui…”


3. §äc- chó thÝch

a.

§äc3. §äc- chó thÝch

a.
b.


§äc
Chó thÝch


Từ ngữ

Cá bạc

Cá thu

Cá chim

Cá song

Cá nhụ

Cá đé

Hình ảnh

Nghĩa
Loài cá cùng họ với cá thu, thân và má cóvẩy nhỏ, màu trắng nhạt.

Loài cá biển sống ở tầng mặt nước, thân dẹt hình thoi.

Loài cá mình dẹt, vẩy lớn.

Sống ở gần bờ, thân dày và dài, có nhiều vạch dọc thân hoặc các chấm màu đen và
hồng


Thân dài, hơi dẹt.

Còn gọi là cá bẹ, cùng họ với cá chích nhưng lớn hơn.


4. Bố cục
Bài thơ đợc bố cục theo hành trình một chuyến ra khơi
của đoàn thuyền đánh cá.

Hong hụn
Hong
hụn

Ra khơi

ờm trng
trng
ờm

Đánh cá

Bỡnh minh
minh
Bỡnh

Trở về


4.Bố cục :

Bài thơ chia làm 3 phần
+ Hai khổ đầu : Cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá
+ Bốn khổ thơ tiếp: Cảnh đánh cá trên biển
+ Khổ thơ cuối cùng: Cảnh đoàn thuyền trở về


Ngữ văn Tiết 51: Đoàn thuyền đánh cá

I. Đọc và tìm hiểu chung
II. Đọc, hiểu văn bản
1, Cảnh đoàn thuyền ra khơi.

* Cảnh thiên nhiên:

Mặt trời xuống biển nh hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa


Ngữ văn Tiết 51 : Đoàn thuyền đánh cá

I. Đọc và tìm hiểu chung
II. Đọc, hiểu văn bản
1, Cảnh đoàn thuyền ra khơi.

a. Cảnh thiên nhiên:
-Hoàng hôn trên biển đẹp rực rỡ.
So sánh, nhân hoá liên t
Mặt trời xuống biển nh hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa


ởng

-Vũ trụ nh một ngôi nhà lớn, ngôi nhà vĩ đại
ấy bớc vào thời kỳ nghỉ ngơi.

Đoàn thuyền ra khơi trong thời điểm biển về đêm. Cảnh biển vừa đẹp, vừa rộng lại vừa gần gũi, ấm áp với con ngời.


Ngữ văn Tiết 51 : Đoàn thuyền đánh cá

I. Đọc và tìm hiểu chung
II. Đọc, hiểu văn bản
1, Cảnh đoàn thuyền ra khơi.

a.

Cảnh thiên nhiên:

b.

Tâm trạng ngời đi biển


Mặt trời xuống biển như hòn lửa….
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi


Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.


Theo em, nhờ đâu mà câu hát có đủ sức mạnh làm căng cánh buồm ?
a. Thời đại mới với những con ngời làm chủ đất nớc.
b. Ngời lao động trong lòng phơi phới niềm vui.
c. Sức mạnh vĩ đại của một tập thể lao động đã tạo ra những điều kì diệu.
d. Cả a, b,c.

d


×