Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề thi HKI lớp 10 năm học 200802009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.9 KB, 1 trang )

SỞ GD& ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008-2009.
TRƯỜNG THPT THUẬN AN MÔN VẬT LÝ LỚP 10
Thời gian làm bài 60phút(không kể thời gian giao đề)
I.PHẦN CHUNG: (6 Điểm)
Câu 1: Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều.Viết công thức: vận tốc, liên hệ v,a,s trong
chuyển động thẳng biến đổi đều, giải thích các đại lượng trong công thức.
Câu 2: Nêu định nghĩa chu kì, tần số trong chuyển động tròn đều. Viết công thức tính và nêu đơn
vị của chúng.
Câu 3: Phát biểu và viết biểu thức của định luật II Newton.
Áp dụng: Một vật có khối lượng 50kg đang nằm yên trên mặt đất thì chịu tác dụng của một lực F
làm vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s
2
. Tìm lực tác dụng vào vật.
Câu 4:Một vật rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất, g =10m/s
2
. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật
khi chạm đất.
Câu 5:Lúc 8h sáng một người thứ nhất khởi hành từ A về B với vận tốc 40km/h. Cùng lúc đó
người thứ hai đi từ B về A với vận tốc 60km/h, xem chuyển động của hai người là thẳng đều. Biết
AB = 100km.Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu chuyển động và gốc toạ độ tại A. Xác định vị trí và
thời gian để hai người gặp nhau.
Câu 6: Một lò xo có độ dài tự nhiên l
0
= 30cm, khối lượng lò xo không đáng kể.
Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một quả cân có khối lượng m = 100g thì lò xo dài
31cm. Tính độ cứng của lò xo. Lấy g=10m/s
2.
II.PHẦN RIÊNG: (4 điểm)
II.1.Phần dành riêng cho thí sinh học chương trình chuẩn:
Câu 7:Momen lực đối với một trục quay là gì? Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục
quay cố định( hay quy tắc momen lực).


Câu 8: Một người gánh hai thúng, một thúng gạo nặng 300N, một thúng ngô nặng 200N. Đòn
gánh dài 1m. Hỏi vai người ấy phải đặt ở điểm nào và chịu tác dụng của một lực bao nhiêu ? Bỏ
qua trọng lượng của đòn gánh.
Câu 9:Hai quả cầu bằng đồng có cùng khối lượng và được đặt sát vào nhau. Tính lực hấp dẫn giữa
chúng nếu bán kính của quả cầu R= 20cm và khối lượng riêng của đồng D= 8,9.10
3
kg/m
3
,
10
2

π
.
Câu 10:Một người dùng dây kéo một vật có khối lượng 4kg trượt trên mặt sàn nằm ngang với lực
kéo F = 17N. Dây nghiêng một góc 30
0
so với phương ngang, hệ số ma sát giữa hai mặt phẳng là
µ
=0,3, lấy g =10m/s
2
. Tính gia tốc của vật.
II.2.Phần dành riêng cho thí sinh chương trình nâng cao:
Câu 11:Một xe đang chạy với tốc độ 36km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn mà chỉ
trượt trên đường. Hệ số ma sát trượt giữa bánh xe với mặt đường là 0.2, cho g=9,8m/s
2
. Tính thời
gian xe chuyển động chậm dần đều đến khi dừng lại và quãng đương xe đi được trong giây thứ 3
kể từ lúc hãm phanh.
Câu 12:Hai quả cầu bằng đồng có cùng khối lượng và được đặt sát vào nhau. Tính lực hấp dẫn

giữa chúng nếu bán kính của quả cầu R= 20cm và khối lượng riêng của đồng D= 8,9.10
3
kg/m
3
,
10
2

π
.
Câu 13:Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh dốc nghiêng dài 8m, cao 4m. Hệ số ma sát giữa
vật và dốc là 0.2, cho g=9,8m/s
2
. Tính gia tốc của vật và vận tốc của nó ở chân dốc.
Câu 14: Một vật được đặt ở mép một chiếc bàn xoay. Hỏi số vòng quay trong một giây của bàn
bằng bao nhiêu thì vật sẽ văng ra khỏi bàn? Bàn có bán kính 40 cm, hệ số ma sát nghỉ bằng 0,4 và
g=10m/s
2
.
********

×