Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (208.17 KB, 14 trang )


(Sa Hành Đoản Ca)
Cao Bá Quát

Tượng Cao Bá Quát

Sĩ tử thời xưa trước giờ thi

I.TÌM HIỂU CHUNG
I.TÌM HIỂU CHUNG
1/ Tác giả: Cao Bá Quát (1809-1855)
-
Tự Chu Thần, hiệu Cúc Đường, Mẫn Hiên, người Phú
Thị, Gia Lâm, Bắc Ninh
-
Văn võ toàn tài 1854 khởi nghĩa chống lại phong kiến
nhà Nguyễn
-
Ông là nhà thơ tài năng – bản lĩnh bộc lộ chí khí thanh
cao, hoài bão lớn phê phán chế độ phong kiến nhà
Nguyễn bảo thủ, trì trệ

2/ Tác phẩm: “Bài ca ngắn trên bãi cát”
a) Hoàn cảnh ra đời bài thơ:
Cao Bá Quát đã nhiều lần vào Huế để thi Hội. Hành
trình từ Hà Nội vào Huế đi qua nhiều tỉnh miền Trung
có những bãi cát trắng mênh mông. Hình ảnh này đã
gợi cảm húng cho nhà thơ sáng tác
b) Thể loại: Bài thơi viết theo thể ca hành thuộc loại cổ
thể phần tự do về kết cấu, vần, nhịp điệu
c) Bố cục: 3 đoạn (dịch thơ)


-
Đoạn 1: 4 câu đầu : Ý nghĩa hình tượng “ bãi cát”
-
Đoạn 2 : 6 câu tiếp theo: Sự cám dỗ của danh lợi
-
Đoạn 3 : 7 câu cuối : Kết luận của tác giả

×