Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán lớp 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (156.76 KB, 20 trang )

Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục nước ta đã và đang trên con đường đổi mới đồng bộ và toàn diện
về nội dung chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học. Đó là việc
làm nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nguồn nhân tài cho
Đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Xuất phát từ mục tiêu đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo; sự đổi mới
phương pháp dạy học nên đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng học tập và
nghiên cứu khoa học để đáp ứng những yêu cầu mới trong tình hình mới.
Chương trình toán Tiểu học dành cho học sinh khá giỏi là một trong những dạng
toán khó. Muốn nắm được các cách giải của dạng toán này học sinh phải nắm
vững các kiến thức toán cơ bản và các dạng toán đã học. Trong khi đó nhiều em
còn khó khăn lúng túng khi gặp một số bài toán nâng cao này.
Để nâng cao chất lượng giáo dục cần đầu tư nâng cao chất lượng đại trà
bằng nhiều phương pháp, song đầu tư cho chất lượng mũi nhọn để phát hiện,
chọn lựa và bồi dưỡng học sinh giỏi cũng là một vấn đề hết sức quan trọng.
Trong những năm học gần đây Phòng Giáo dục huyện Krông Ana thường xuyên
tổ chức các kì thi phát hiện học sinh năng khiếu cấp Tiểu học để nhằm tôn vinh
năng lực cho các em. Vì vậy, việc bồi dưỡng học sinh giỏi là bước đi đầu tiên để
tạo nên nhân tài cho đất nước và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của
ngành giáo dục huyện nhà nói chung và đặc biệt là trường Tiểu học Lý Tự Trọng
nói riêng. Ở lứa tuổi tiểu học, học sinh lớp 4, lớp 5 tư duy của các em khá phát
triển. Một số em khá, giỏi thích tìm tòi khám phá những cái mới. Đặc biệt, các
bài toán khó thường rất hấp dẫn với các em. Các em dễ nhàm chán hoặc không
hứng thú với những bài toán dễ và đơn giản. Mặt khác, để có được học sinh giỏi
đạt giải cao trong các kì thi còn do nhiều yếu tố: Tố chất của học sinh, sự quan
tâm của gia đình, việc bồi dưỡng của giáo viên... và không ngoại trừ yếu tố may
mắn. Tuy nhiên chúng ta không chỉ chờ đợi và cầu mong ở sự may mắn. Theo
tôi điều quan trọng hơn cả là phải trang bị cho các em vững vàng kiến thức trước
khi đi thi. Song bồi dưỡng học sinh giỏi những nội dung gì? Bồi dưỡng như thế


nào cho đạt hiệu quả? Điều đó quả là một vấn đề còn nan giải.
Từ những lí do phân tích trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số kinh
nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5” làm đề tài nghiên cứu và
GV: Lê Thị Thảo

1

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
thực hiện trong năm học này.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài`
Mục tiêu
Nghiên cứu nội dung chương trình, mục tiêu của môn Toán Tiểu học. Mối
quan hệ giữa các dạng toán mà học sinh đã học.
Thu nhập, tìm kiếm tư liệu từ các nguồn thông tin khác nhau giúp học sinh
có hứng thú khi giải toán nâng cao.
Nhiệm vụ của đề tài:
Tìm hiểu các dạng toán cơ bản và nâng cao ở Tiểu học.
Hệ thống hóa các phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi ở Tiểu học.
Nghiên cứu các cách giải để giúp học sinh thảo luận nhóm có hiệu quả.
Đề xuất các phương pháp dạy học phù hợp để nâng cao chất lượng học tập
của học sinh và làm nền tảng vững chắc cho học sinh khi giải toán .
3. Đối tượng nghiên cứu
Một số phương pháp giải các dạng toán khó của Tiểu học.
Các bài toán, dạng toán khó ở Tiểu học.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Các dạng Toán cơ bản và nâng cao lớp 5.
Phương pháp giải các bài toán nâng cao lớp 5 trong năm học 2014 - 2015.

5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
Phương pháp quan sát.
Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động ( nghiên cứu kết quả học tập
của học sinh ).
Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
Phương pháp phân tích, tổng hợp.
II. Phần nội dung
1. Cơ sở lí luận
Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục trong thời kì đổi mới là nhằm
xây dựng và đào tạo những con người, thế hệ có năng lực tiếp thu tốt những tinh
hoa văn hoá của nhân loại. Phát huy tiềm năng dân tộc và tính tích cực cá nhân,
làm chủ tri thức, có khả năng thực hành giỏi, có tư duy sáng tạo có tác phong

GV: Lê Thị Thảo

2

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
nhanh nhẹn, có tính tổ chức kỉ luật để thực hiện tốt công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước.
Nghị quyết TW II chỉ rõ: “ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và
đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của
người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, các phương tiện hiện
đại vào quá trình học”. Vì vậy việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu cũng là một
nhiệm vụ quan trọng của giáo viên tiểu học. Nhờ các định hướng cơ bản của thầy
cô mà các em có điều kiện để bộc lộ khả năng của mình. Nếu gia đình, nhà

trường và xã hội kịp thời phát hiện và bồi dưỡng thì sẽ làm cho niềm say mê học
tập của các em trỗi dậy cao hơn. Ngược lại, nếu ta không phát hiện được thì tài
năng của các em sẽ mất dần đi và các em không phát huy được khả năng vốn có
của mình trong học tập. Nhân tài của đất nước sẽ cạn kiệt. Mặt khác kết quả học
sinh năng khiếu là thành tích và khẳng định được năng lực của giáo viên.
2. Thực trạng
2.1 Thuận lợi - khó khăn
a. Thuận lợi:
Trong mấy năm học gần đây bản thân tôi đã được nhà trường giao nhiệm
vụ bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn Toán lớp 4, 5. Bản thân đã có kế hoạch
phát hiện và bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.
b. Khó khăn:
Việc bồi dưỡng học sinh năng khiểu còn nhiều vất vả vì năng lực giáo
viên còn hạn chế.
Sự quan tâm của cha mẹ các em còn lơ là.
Phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu chưa có hệ thống.
2.2 Thành công - hạn chế
a. Thành công
Chất lượng học sinh năng khiếu được chọn lọc quan nhiều năm ở các lớp
học dưới nên cơ bản có nền, có nguồn, Giáo viên có kế hoạch chủ động hơn
trong việc bồi dưỡng.
Học sinh yêu thích học Toán nâng cao, thích tìm tòi cái mới, cái hay và
phát hiện ra nhiều cách làm bài sáng tạo hơn.
b. Hạn chế
Giáo viên vừa giảng dạy vừa tham gia bồi dưỡng học sinh năng khiếu; học
GV: Lê Thị Thảo

3

Trường Tiểu học Lý Tự TrọngMột số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
sinh học quá nhiều, tham gia thi nhiều môn nên chất lượng, kết quả đạt chưa cao.
Việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu giáo viên phải tự nghiên cứu, tự sưu
tầm tài liệu. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ theo mùa vụ nên phần nào
cũng ảnh hưởng đến chất lượng bồi dưỡng học sinh năng khiếu.
2.3 Mặt mạnh - mặt yếu
a. Mặt mạnh
Được lãnh đạo trường quan tâm lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng
khiếu kịp thời, sát với năng lực của giáo viên và học sinh. Lãnh đạo trường xem
việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu là nhiệm vụ mũi nhọn của trường. Giáo viên
nhiệt tình, hăng say tìm tòi cái hay, cái mới. Cha mẹ các em quan tâm, học sinh
thấy được niềm vinh dự khi được đứng trong đội ngũ học sinh giỏi.
b. Mặt yếu
Nhiều lúc giáo viên và học sinh vẫn còn lúng túng với một số dạng toán
mới chưa tìm ra cách giải hay, sáng tạo.
2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động
+ Nguyên nhân của thành công
Có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh năng khiếu khoa học, đúng đối
tượng. Khai thác được các nguồn học sinh giỏi ở các lớp.
Tổ chức thi phát hiện và tuyển chọn đội tuyển đúng đối tượng.
Có kĩ năng bồi dưỡng các nhóm học năng khiếu tốt.
Có ý thức trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cao.
Lập kế hoạch bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và cha mẹ học sinh
cùng tham gia.
+ Nguyên nhân của hạn chế và yếu kém
Năng lực của giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu của việc bồi dưỡng
học sinh giỏi hiện nay.

Phương pháp tự học của học sinh chưa được chú trọng vì vậy học sinh
nắm bắt kiến thức còn thụ động chưa linh hoạt, sáng tạo điều này cũng làm ảnh
hưởng đến kết quả bồi dưỡng học sinh năng khiếu.
2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra.
Giáo viên được Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên phân công nhiệm
vụ bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong nhiều năm liền nên ít nhiều cũng có kinh
GV: Lê Thị Thảo

4

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
nghiệm. Bản thân giáo viên yêu nghề, có tâm huyết với nghề. Say sưa tìm tòi
kiến thức qua sách, báo, mạng để phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh năng
khiếu. Nghiên cứu, lập kế hoạch phù hợp với đối tượng học sinh Giỏi nên chất
lượng đội tuyển học sinh Giỏi ngày một nâng cao.
Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng ham học, các em có đầy đủ điều
kiện cho việc học thích tìm tòi khám phá các kiến thức mới, hay. Cha mẹ các em
quan tâm, thường xuyên đầu tư thời gian, vật chất để đáp ứng việc học của con
em mình. Trang thiết bị phục vụ cho dạy học đầy đủ.
Tuy vậy năng lực, trình độ của giáo viên bồi dưỡng học sinh năng khiếu
chưa đáp ứng được yêu cầu của giáo dục hiện nay. Bản thân giáo viên còn phải
kiêm nhiệm nhiều việc nên chất lượng bồi dưỡng học sinh năng khiếu chưa cao.
Trong đội tuyển học sinh năng khiếu vẫn còn nhiều học sinh thuộc gia đình diện
nghèo, bố mẹ đi làm ăn xa ít quan tâm đến việc học của con em mình. Các em
chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học, chưa có khả năng tự học, tự rèn.
Khả năng tư duy ở một số học sinh còn hạn chế. Do vậy, việc tiếp thu các bài
toán khó còn chậm, tính tự giác, khả năng tìm tòi, sáng tạo trong giải toán của

một số em chưa cao.
3. Giải pháp, biện pháp
3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu chi tiết, cụ thể
phù hợp đối tượng học sinh. Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bồi dưỡng
học sinh năng khiếu lớp 5.
Tuyển chọn được đội tuyển học sinh năng khiếu có chất lượng.
Giúp học sinh có kĩ năng phát hiện và giải được một số bài toán khó, hay.
Phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia.
Vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống.
3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Sau khi nghiên cứu kĩ kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Tôi đã
thực hiện các biện pháp sau:
Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu chi tiết,
cụ thể phù hợp đối tượng học sinh:

GV: Lê Thị Thảo

5

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
Nghiên cứu kĩ các công văn hướng dẫn về việc phát hiện học sinh năng
khiếu từ đó giáo viên tự lập kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng
học sinh.
Tổ chức khảo sát chất lượng tất cả các lớp ngay từ đầu năm nghiêm túc để
phân loại chính xác trình độ học sinh từ đó có kế hoạch tuyển chọn đội tuyển học
sinh giỏi.

Quán triệt học sinh nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc học.
Giúp các em tự giác say sưa học tập, tích cực hợp tác trong nhóm để hoàn thành
nhiệm vụ học tập.
Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học để bồi dưỡng cho các em. Dạy
theo từng chuyên đề bồi dưỡng, mỗi chuyên đề chia thành dạng toán điển hình.
Với mỗi dạng toán đó giáo viên hệ thống kiến thức cho học sinh và tập trung dạy
kiến thức nâng cao.
- Phối hợp với CMHS, các lực lượng cộng đồng để có biện pháp hỗ trợ các
em học tập và đánh giá chính xác năng lực của từng em.
Biện pháp 2: Phát hiện và tuyển chọn đội tuyển học sinh năng khiếu.
Việc phát hiện và tuyển chọn đội tuyển học sinh năng khiếu là một bước
quan trọng trong việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Giáo viên lựa chọn trong
khối, lớp bằng cách ra đề có bài toán phân loại học sinh để đánh giá được năng
lực của từng em. Tổ chức thi chọn lại một lần nữa sau đó mới tiến hành bồi
dưỡng.
Biện pháp 3: Phân loại các dạng toán cần phải bồi dưỡng
Dạng 1: Số và chữ số
Dạng 2: Các yếu tố hình học
Dạng 3: Đại lượng và đo đại lượng
Dạng 4: Giải toán có lời văn.
Biện pháp 4: Các bước tiến hành bồi dưỡng học sinh năng khiếu.
Trước hết giáo viên dạy theo từng chuyên đề bồi dưỡng, mỗi chuyên đề
chia thành từng dạng toán điển hình. Với mỗi dạng đó dạy phần hệ thống kiến
thức cơ bản sau đó tập trung dạy phần kiến thức nâng cao. Muốn làm được điều
đó trước hết bản thân giáo viên phải tự bồi dưỡng cho chính mình cụ thể phải tự
học, tự rèn, tự tìm tòi khám phá.
Ví dụ: Giải toán trên internet giáo viên phải lập ních giải và làm bài trước
GV: Lê Thị Thảo

6


Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
để biết được các dạng toán, hiểu các dạng toán sau đó hướng dẫn các em cách
giải. Đặc biệt giáo viên phải nhiệt tình, kiên trì, tự giác trong việc bồi dưỡng học
sinh giỏi ( vì đây là một nhiệm vụ khó nếu không kiên trì, chịu khó sẽ mau chán
nản dẫn đến chất lượng bồi dưỡng không cao).
Trong quá trình dạy học tôi thấy dù bài toán ở dạng nào, phức tạp đến đâu
nếu ta nghiên cứu tìm tòi thì cũng sẽ tìm ra cách giải giúp học sinh tiếp thu bài
một cách chủ động, học sinh dễ hiểu bài và còn giúp học sinh ham học hơn.
Điều quan trọng của quá trình dạy học thì người thầy phải nắm vững các
dạng toán để dẫn dắt học sinh cách làm bài đúng, hay.
Dạng 1: Số và chữ số
Đối với dạng toán Số và chữ số giáo viên cho học sinh tiếp cận các bài
toán từ đơn giản đến phức tạp.
Để làm rõ hơn phần trình bày ở trên, tôi xin nêu một vài ví dụ cụ thể sau:
Giáo viên hướng dẫn học sinh khi viết 1 số tự nhiên ta sử dụng mười chữ
số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chữ số đầu tiên kể từ bên trái của 1 số tự nhiên có
hai chữ số trở lên phải khác 0.
Phân tích cấu tạo của một số tự nhiên:
ab = a x 10 + b
abc = a x 100 + b x 10 + c = ab x 10 + c
abcd = a x 1000 + b x 100 + c x 10 + d = abc x 10 + d = ab x 100 + cd
Ví dụ 1:
Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái
số đó ta được một số lớn gấp 13 lần số đã cho.
Bài giải:
Gọi số phải tìm là ab. Viết thêm chữ số 9 vào bên trái ta dược số 9ab. Theo bài ra

ta có:
9ab = ab x 13
900 + ab = ab x 13
900 = ab x 13 – ab
900 = ab x (13 – 1)
900 = ab x 12
ab = 900: 12
ab = 75
GV: Lê Thị Thảo

7

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
Ví dụ 2:
Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tổng các chữ số của nó.
Bài giải:
Cách 1:
Gọi số phải tìm là ab. Theo bài ra ta có
ab = 5 x ( a + b)
10 x a + b = 5 x a + 5 x b
10 x a – 5 x a = 5 x b – b
(10 – 5) x a = (5 – 1) x b
5xa=4xb
Từ đây suy ra b chia hết cho 5. Vậy b bằng 0 hoặc 5.
+ Nếu b = 0 thì a = 0 (loại)
+ Nếu b = 5 thì 5 x a = 20, vậy a = 4.
Số phải tìm là 45.

Cách 2:
Theo bài ra ta có
ab = 5 x ( a + b)
Vì 5 x (a + b) có tận cùng bằng 0 hoăc 5 nên b bằng 0 hoặc 5.
+ Nếu b = 5 thay vào ta có:
a5 = 5 x (a + 5)
10 x a + 5 = 5 x a + 25
Tính ra ta được a = 4.
Thử lại: 45: (4 + 5) = 5 . Vậy số phải tìm là 45.
Dạng 2: Các yếu tố hình học
Mục đích của việc dạy các yếu tố hình học ở Tiểu học là góp phần cũng cố
kiến thức số học phát triển năng lực thực hành và năng lực tư duy đối với học
sinh tiểu học, đồng thời dạy các yếu tố hình học là biện pháp quan trọng gắn học
với hành, nhà trường với đời sống.

GV: Lê Thị Thảo

8

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5

Trong chương trình môn Toán Tiểu học, các đối tượng hình học được đưa
vào đều cơ bản cần thiết và thường gặp trong đời sống như: điểm; đoạn thẳng,
đường thẳng, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình tròn,…
Tuy nhiên các yếu tố hình học không được cấu thành chương trình riêng mà sắp
xếp xen kẽ các kiến thức khác, thậm chí nhiều nội dung hình học đưa vào dưới
dạng bài tập liên quan với các kiến thức khác, do đó việc dạy hình học ở Tiểu

học mang ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị học hình học một cách có hệ
thống ở các lớp trên.
Chình vì vậy trong việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu người giáo viên
phải biết khai thác các bài toán mang nội dung hình học bằng cách từ những bài
toán khó, tổng quát cần phân tích ra thành các bài toán đơn giản hơn và ngược lại
từ những bài toán đơn giản chúng ta phải đề ra một số bài toán khó hơn, phức tạp
hơn và mang tính tổng quát để hình thành cho các em nắm vững hơn các kĩ năng
giải các dạng toán mang nội dung hình học.
Ví dụ 1: Với dạng đếm hình
Học sinh thường mắc sai lầm như chỉ đếm các hình đặt rời nhau hoặc hình
đơn lẻ dễ nhận thấy mà không đếm được các hình tạo thành khi ghép các hình
GV: Lê Thị Thảo

9

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5

đơn lẻ với nhau do khả năng tượng tượng kém và chưa nắm chắc dấu hiệu đặc
trưng và các yếu tố tạo thành hình học tương ứng cũng như hạn chế về khả năng
suy luận, không nắm được cách đếm.
Khi dùng chữ để đọc, kể tên các hình học, học sinh thường tự tiện đổi chỗ
các chữ trong tên gọi chẳng hạn: các em coi đọc, viết tứ giác: ABCD cũng như
tứ giác ACDB; ADBC ... do khả năng suy luận của các em thường dựa vào phán
đoán không có căn cứ, cũng có thể do các em bị ảnh hưởng tính chất giao hoán
của phép cộng và phép nhân các số tự nhiên, số thập phân,…
Ví dụ : Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác?
Hướng dẫn:


A

B

E

F

C

Để làm được bài này học sinh cần nhận dạng được đặc điểm của tam giác:
có 3 cạnh, 3 góc, 3 đỉnh. Từ đó thấy được cứ 3 điểm không cùng nằm trên một
đoạn thẳng ta sẽ vẽ được một tam giác và sẽ tìm ra cách đếm tam giác.

GV: Lê Thị Thảo

10

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
E

Cách 1: Dùng sơ đồ cây:

F

B

A

E

C
F

F

C
C

Từ nhánh thứ nhất ta có tam giác : ABE; ABF; ABC
Từ nhánh thứ hai ta có tam giác : AEF; AEC
Từ nhánh thứ ba ta có tam giác : AFC
Vậy số tam giác ở hình bên là: 3 + 2 + 1= 6 ( tam giác)
A

Cách 2: Đánh số thứ tự các tam giác riêng lẻ
Ta đánh số 3 tam giác riêng lẻ theo thứ tự
1; 2; 3 ( như hình vẽ ) ta có được 3 tam giác.
1
2
3
Đếm số tam giác tạo thành do ghép hai tam
giác riêng lẻ thành một tam giác ta có 2
B
E
F
C

tam giác là: Tam giác ( 1 + 2) và tam giác
(2+3)
Đếm số tam giác tạo thành do 3 tam giác riêng lẻ ghép lại thành một tam giác ta
có 1 tam giác là: Tam giác ( 1 + 2 + 3)
Vậy số tam giác đếm được ở hình trên là: 3 + 2 + 1 = 6 ( tam giác)
Cách 3: Phương pháp suy luận
Ta nhận thấy đỉnh A nối với hai đầu mút của một đoạn thẳng bất kì trên BC bằng
hai đoạn thẳng ta sẽ được một tam giác. Do đó để xác định dược một số tam giác
tạo thành ta chỉ cần đếm số đoạn thẳng tạo trên cạnh BC là: 3 + 2 + 1 = 6 ( đoạn
thẳng). Như vậy số tam giác được tạo thành là 6 tam giác.

GV: Lê Thị Thảo

11

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5

Qua ví dụ và các cách giải ở trên ta rút ra được các bước chung giải các dạng
toán nhận dạnh hình học như sau:
Bước 1: Xác định yêu cầu của bài toán là nhận dạng các hình dựa vào hình dạng
hay đặc điểm của hình.
Bước 2: Nhắc lại định nghĩa các hình liên quan đến bài toán ( bằng cách mô tả
hoặc bằng vật mẫu ) và đặc điểm của các hình đó.
Bước 3: Nhớ lại một số phương pháp đếm hình thường sử dụng.
- Đếm trực tiếp trên hình vẽ hoặc trên đồ vật.
- Sử dụng sơ đồ để đếm rồi khái quát thành công thức tính số hình cần nhận
dạng.

- Đánh số thứ tự các hình riêng lẻ dễ nhận biết.
- Sử dụng phương pháp suy luận lôgic.
Với các bước thực hiện như trên, chắc chắn các em sẽ dễ dàng nhận dạng hình
đầy đủ và chính xác hơn.
Dạng 3: Đại lượng và đo đại lượng
Có 2 dạng bài tập thường gặp về chuyển đổi các đơn vị đo đại lượng:
* Đổi số đo đại lượng có một tên đơn vị đo
Ví dụ: 6,2 kg = ....g
GV: Lê Thị Thảo

4,1658 m = .......cm.
12

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
Giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu bản chất của phép đổi là 1 kg = 1000 g
nên 6,2 kg = 6,2 x 1000 (g) = 6200g. Như vậy là ta chỉ việc dịch chuyển sang
phải 3 chữ số tương ứng với 3 đơn vị đo khối lượng liên tiếp là hg, dag, g. Hoặc
1m = 100 cm nên 4,1658m = 4,1658 x100 (cm) = 416,58 cm.
Khi học sinh đã hiểu rõ bản chất phép đổi thì chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy sang
phải mỗi đơn vị đo liền sau nó là một chữ số hoặc thêm 1 chữ số 0 ứng với một
đơn vị đo ( vừa viết vừa nhẩm tên đơn vị đo).
Trong thực tế khi chuyển đổi số đo đại lượng ( trừ số đo thời gian) học
sinh có thể dùng cách chuyển dịch dấu phẩy: Cứ mỗi lần chuyển sang hàng đơn
vị liền sau ( liền trước) thì ta dời dấu phẩy sang phải ( sang trái): 1 chữ số đối với
số đo độ dài và khối lượng, 2 chữ số đối với số đo diện tích, 3 chữ số đối với số
đo thể tích.
Ví dụ:

a/ 13,4684 km = ………….. m. Từ km đến m phải qua 3 lần chuyển sang
đơn vị ( độ dài) liền sau (km – hm – dam – m ) nên ta dời dấu phẩy sang phải 3 chữ
số.
b. 2487 mm2 = 0,2487 dm2 Khi thực hành học sinh viết và nhẩm như sau:
87 mm2 ( chấm nhẹ đầu bút bên trái chữ số 8 tượng trưng cho dấu phẩy) 24 cm 2 –
chấm nhẹ đầu bút bên trái chữ số 2) 0 dm 2 ( đánh dấu phẩy trước chữ số 2 viết thêm
một chữ số 0 nữa trước dấu phẩy).
c. 6793 dm3 = …………. m3 . Từ dm3 đổi ra m3. Học sinh nhẩm: Xuất phát
từ chữ số ở hàng đơn vị và dùng 3 chữ số để biểu thị một đơn vị đo. Ta có: 793
( dm3 ) , 006 (m3 ) Vậy: 6793 dm3 = 6,793 m3.
* Đổi số đo đại lượng có hai, ba… tên đơn vị đo
Đổi 8m 5 dm = ...cm giáo viên hướng dẫn theo 2 cách.
Cách 1: đổi 8 m= 800 cm và 5dm = 50 cm sau đó cộng 800 + 50 = 850cm
Hoặc học sinh ghi 8 đọc là 8m ghi tiếp 5 rồi đọc 5dm và ghi chữ số 0 đọc
là 0 cm đến đơn vị cần đổi thì dừng lại và ghi tên đơn vị.
* Đổi 7,086 m= ...dm...mm
Học sinh nhẩm 7(m) 0 (dm) = 70 dm; 8 (cm) 6 (mm) là 86 mm.
Ta có
7,086 m = 70 dm 86mm
GV: Lê Thị Thảo

13

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
Cách 2: Lập bảng đổi
Đầu bài
m

dm

cm

mm

Kết quả đổi

8m 5dm

8

5

0

0

850cm (8500mm)

7,086m

7

0

8

6


70m 86mm

Căn cứ vào số liệu đề bài học sinh điền các giá trị vào ô tương ứng rồi căn
cứ vào yêu cầu đổi mà học sinh đặt dấu phẩy và ghi kết quả cho phù hợp. Với
cách lập bảng như thế này học sinh làm được nhiều bài tập cùng đơn vị đo mà
kết quả không hay nhầm lẫn và vẫn đề bài như vậy giáo viên có thể hỏi nhanh
nhiều kết quả đổi khác nhau để luyện tập kỹ năng đổi cho học sinh.
Lưu ý: Chữ số hàng đơn vị bao giờ cũng gắn với tên đơn vị của số đó
Dạng 4: Giải toán có lời văn.
Quy trình hướng dẫn học sinh Tiểu học giải toán có lời văn theo các bước sau.
1. Tìm hiểu đề bài
2. Phân tích đề bài để tìm ra cách giải.
3. Tổng hợp lời giải.
4. Trình bày lời giải.
Ví dụ:
Một người đi từ A đến B với vận tốc 15 km /giờ. Sau đó 1 giờ 30 phút,
người thứ hai cũng rời A đi về B với vận tốc 20 km/giờ và đến B trước người
thứ nhất 30 phút. Tính quãng đường AB.
Đọc qua, bài toán có vẻ rườm rà khó hiểu: đi sau, đến trước. Đọc lại một
lần nữa ta thấy: “đi sau 1 giờ 30 phút ; ... đến trước 30 phút”. Như vậy là đi ít
hơn 2 giờ. Vậy ta sẽ đưa bài toán trên về bài toán đơn giản hơn:
Giả sử người thứ hai đi sau người thứ nhất 2 giờ thì hai người sẽ đến B
cùng một lúc. Với suy nghĩ: Thời gian đuổi kịp nhau của hai chuyển động cùng
chiều bằng khoảng cách lúc hai người bắt đầu cùng chuyển động chia cho hiệu
hai vận tốc, ta có các cách làm sau.

GV: Lê Thị Thảo

14


Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
Cách 1: Trong 2 giờ người thứ nhất đi được: 15 x 2 = 30 (km)
Mỗi giờ người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất là: 20 - 15 = 5 (km)
Thời gian để người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất là: 30 : 5 = 6 (giờ)
Quãng đường AB dài: 20 x 6 = 120 (km)
Người thứ nhất đi chậm hơn người thứ hai nên đi nhiều thời gian hơn. Vậy
nếu người thứ nhất cũng đi thời gian như người thứ hai hoặc người thứ hai cũng
đi thời gian như người thứ nhất thì sao? Ta có một số cách giải sau.
Cách 2: Giả sử người thứ hai đi với thời gian như người thứ nhất thì người
thứ hai đi quãng đường nhiều hơn người thứ nhất là: 20 x 2 = 40 (km)
Vận tốc người thứ hai hơn người thứ nhất là: 20 - 15 = 5 (km/giờ)
Thời gian người thứ nhất đi là: 40 : 5 = 8 (giờ)
Quãng đường AB dài: 15 x 8 = 120 (km)
Cách 3: Giả sử người thứ nhất đi với thời gian như người thứ hai thì người
thứ nhất đi quãng đường ít hơn người thứ hai là: 15 x 2 = 30 (km)
Một giờ người thứ nhất đi ít hơn người thứ hai 5 km nên thời gian người thứ hai
đi là 30 : 5 = 6 (giờ) và ta tính được quãng đường AB là 20 x 6 = 120 (km)
Theo suy nghĩ: cùng một quãng đường thì vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian ta có
cách giải sau.
Cách 4: Gọi vận tốc người thứ nhất là v1 (km/giờ); người thứ hai là v2
(km/giờ ); thời gian người thứ nhất đi quãng đường AB là t1 (giờ); người thứ hai
là t2 (giờ)
Ta có: = = => =
Biết tỉ số = và t1 - t2 = 2
Ta tính được t1 = 8 (giờ) ; t2 = 6 (giờ)
Do đó quãng đường AB dài : 15 x 8 = 120 (km)
Thời gian người thứ hai đi ít hơn người thứ nhất là 2 giờ. Ta thử tính xem

trong 1 km người thứ hai đi ít hơn người thứ nhất bao lâu ? Từ đó sẽ tìm được
quãng đường AB. Ta có cách làm thứ 5.
Cách 5: Cứ 1 km người thứ nhất đi hết giờ; 1km người thứ hai đi hết giờ
GV: Lê Thị Thảo

15

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
Trong 1 km người thứ hai đi ít hơn người thứ nhất là : - = (giờ)
Vậy quãng đường AB dài: 2 : = 120 (km)
Từ những cách giải trên giáo viên có thể hướng dẫn học sinh lựa chọn một
cách phù hợp, dễ hiểu để giải các bài toán có lời văn ngắn gọn, sáng tạo giúp các
em hăng say trong học tập.
3.3 Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp.
Về giáo viên: Giáo viên phải yêu thích đội ngũ học sinh năng khiếu và
phải có tâm huyết với nghề, yêu học sinh như con. Nắm được các dạng toán cơ
bản và nâng cao trong chương trình Tiểu học. Vì nếu giáo viên không có những
yếu tố trên sẽ không thể tìm tòi, khám phá được những bài toán hay những cách
giải sáng tạo, ngắn gọn giúp học sinh dễ hiểu dẫn đến khi bồi dưỡng cho học
sinh sẽ không có hiệu quả.
Về học sinh: Học sinh phải có năng lực, yêu thích học toán đặc biệt thích
tìm tòi các bài toán khó, các bài toán nâng cao, có cách giải hay, sáng tạo. Có
tinh thần tự giác, tự học, biết tự mày mò.
3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Các giải pháp, biện pháp trong đề tài có mối quan hệ mật thiết với nhau,
bổ trợ cho nhau để thực hiện thành công đề tài đưa ra. Biện pháp 1 là tiền đề để
thực hiện các biện pháp 2,3,4. Các biện pháp sau bổ trợ để thực hiện biện pháp 1.

Tuy nhiên trong các biện pháp trên thì biện pháp 4 là biện pháp quan trọng nhất
vì đó là các bước giải một bài toán.
3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.
Kết quả khảo nghiệm: Đề tài đã được đưa vào áp dụng tại đơn vị và có tác
động thiết thực đến với giáo viên, học sinh.
Giá trị khoa học: Nội dung của đề tài đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc
nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh năng khiếu của trường. Nhờ đó chất lượng
bồi dưỡng đội ngũ học sinh năng khiếu của trường ngày được nâng lên rõ rệt.
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên
cứu
Sau ba năm áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ
học sinh năng khiếu tôi thu được kết quả như sau:
Năm
TSHSNK Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Công nhận
GV: Lê Thị Thảo

16

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
2013
2014
2015

6

6
6

1
1

1
2
2

1
1
1

3
2
3

III. Phần kết luận, kiến nghị
1. Kết luận
Muốn nâng cao hiệu quả bồi dưỡng đội ngũ học sinh năng khiếu, giáo viên
phải dốc hết nhiệt tình, tâm huyết cho nghề nghiệp, tìm ra những giải pháp tốt
nhất, phù hợp với điều kiện thực tế giảng dạy ở cơ sở, tạo ra cho học sinh có nề
nếp, có thói quen tự bồi dưỡng cho mình, ham mê tìm tòi, say sưa giải toán khó.
Thầy có cách bồi dưỡng tốt, trò học tốt, ham học chắc chắn là hiệu quả của
đội ngũ học sinh năng khiếu sẽ đạt cao.
Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu được xem như là một nhiệm vụ
quan trọng trong công tác dạy học tuy nhiên gian thực hiện cũng chưa nhiều, do
đó những gì mà tôi tích lũy được và trình bày trên đây cũng là kinh nghiệm bước
đầu, rất mong sự góp ý của đồng nghiệp.

2. Kiến nghị
a. Đối với giáo viên
Nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác dạy học.
Giáo viên phải luôn cập nhật thông tin để bổ sung cho bài giảng.
Thường xuyên tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn.
Nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, các tài liệu liên quan về công tác dạy học và bồi
dưỡng học sinh năng khiếu để chuẩn bị tốt cho việc giảng dạy, bồi dưỡng phù
hợp đối tượng học sinh.
b. Đối với nhà trường
Trang bị thêm đồ dùng dạy học (các loại sách nâng cao, các tài liệu tham
khảo để bổ sung kiến thức mới theo tường giai đoạn phát triển của Ngành Giáo
dục ) để phục vụ cho công tác dạy học, bồi dưỡng tốt hơn.
Quán triệt hơn nữa tinh thần học tập, bồi dưỡng của các đồng chí giáo
viên.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết được trong quá trình
nghiên cứu và thực hiện tại đơn vị.
Thông qua đề tài này, tôi rất mong được sự đóng góp chân tình của các
thầy cô để nội dung đề tài được hoàn thiện hơn và có hiệu quả cao hơn trong quá
GV: Lê Thị Thảo

17

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5
trình thực hiện ở thời gian tới.
Krông Ana, ngày 29 tháng 02 năm 2016
Người thực hiện


Lê Thị Thảo
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

GV: Lê Thị Thảo

18

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TT

Tài liệu

1

Sách giáo khoa Toán 5

2

Sách giáo viên Toán 5

3
4


Toán chọn lọc Tiểu học
Toán nâng cao lớp 5

5

Tự luyện Violympic lớp 5

6

Các phương pháp giải toán tiểu học.
Tìm hiểu qua sách, báo Giáo dục, mạng
internet.

7

GV: Lê Thị Thảo

19

Tác giả
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nhà
xuất bản Giáo dục năm 2006
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nhà
xuất bản Giáo dục năm 2007
Nhà xuất bản Giáo dục 2001
Nhà xuất bản Giáo dục 2006
Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Năm 2012
Nhà xuất bản Giáo dục.


Trường Tiểu học Lý Tự Trọng


Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh Năng khiếu Toán lớp 5

GV: Lê Thị Thảo

20

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng×