Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 13 trang )Kiểm tra bài cũ
Nhận định nào sau đây đúng với từ Ngất ngưởng trong tác phẩm Bài ca ngất
ngưởng của Nguyễn Công Chứ?
A. Một dáng đứng lắc lư, nghiêng ngả, không vững.
B. Một lối sống lập dị.
C. Một phong cách sống: ngang tàn, phá vỡ khuôn phép của lễ giáo
phong kiến để khẳng định bản lĩnh cá nhân.
D. Một phong cách sống ngông nghênh.
C. Một phong cách sống: ngang tàn, phá vỡ khuôn phép của lễ giáo
phong kiến để khẳng định bản lĩnh cá nhân.


i/ Tìm hiểu chung
1, Tác giả
- Tự: Chu Thần, hiệu: Cúc Đường, Mẫn Hiên.
- Quê: Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh.
- Gia đình: Nho giáo.
- Bản thân: Tài năng, bản lĩnh, khí phách hiên ngang, tư tưởng tự do
phóng khoáng, nhận thức tiến bộ, chống lại triều đình.
2, Tác phẩm
- Số lượng tác phẩm lớn
(gần 1400 bài thơ, hơn 20 bài văn xuôi)
- Thơ của ông bộc lộ thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ
phong kiến trì trệ, bảo thủ và chứa đựng tư tưởng khai
sáng, đổi mới xã hội.
(1809? -1855)

i/ Tìm hiểu chung
1, Tác giả


2,Tác phẩm
3, Bài thơ: Bài ca ngắn đi trên bãi cát
A, Hoàn cảnh sáng tác.

×