Tải bản đầy đủ (.ppt) (53 trang)

Bài tạo môi trường sống cho vật nuôi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.03 MB, 53 trang )


GIÁO ÁN THAO GI NG Ả
GIÁO ÁN THAO GI NG Ả
CHÀO M NG NGÀY 8 THÁNG 3Ừ
CHÀO M NG NGÀY 8 THÁNG 3Ừ

Kiểm tra bài cũ
?Hoàn thành sơ đồ quy trình công nghệ
?Hoàn thành sơ đồ quy trình công nghệ
sản xuất thức ăn chăn nuôi?
sản xuất thức ăn chăn nuôi?
Cấy chủng
Cấy chủng
VSV đặc thù
VSV đặc thù
Nguyên
Nguyên
liệu
liệu
VSV phát
VSV phát
triển tăng
triển tăng
sinh khối
sinh khối
Sản phẩm
Sản phẩm
(Thức ăn)
(Thức ăn)
Điều Kiện
Điều Kiện
thích hợp
thích hợp
Tách lọc,
Tách lọc,
tinh chế
tinh chế

Cơ sở khoa học của việc ứng dụng
Cơ sở khoa học của việc ứng dụng
công nghệ vi sinh để sản xuất và
công nghệ vi sinh để sản xuất và
chế biến thức ăn chăn nuôi?
chế biến thức ăn chăn nuôi?

Dùng các chủng nấm men hay vi khuẩn có ích
Dùng các chủng nấm men hay vi khuẩn có ích
để ủ lên men thức ăn-> bảo quản tốt vì VSV này
để ủ lên men thức ăn-> bảo quản tốt vì VSV này
ngăn chặn sự phát triển của VSV có hại.
ngăn chặn sự phát triển của VSV có hại.

Thức ăn sẽ tăng thêm chất dinh dưỡng nhờ
Thức ăn sẽ tăng thêm chất dinh dưỡng nhờ
protein của chúng và các a.a, vitamin và các
protein của chúng và các a.a, vitamin và các
hoạt chất sinh học do VSV sản xuất
hoạt chất sinh học do VSV sản xuất


VSV trong môi trường thuận lợi sẽ phát triển
VSV trong môi trường thuận lợi sẽ phát triển
mạnh, tăng sinh khối.
mạnh, tăng sinh khối.
B
B
ÀI 43
ÀI 43
TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG
TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG
CHO VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN.
CHO VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN.

MỤC TIÊU:
MỤC TIÊU:

Biết được một số yêu cầu kỹ thuật của chuồng
Biết được một số yêu cầu kỹ thuật của chuồng
trại chăn nuôi.
trại chăn nuôi.

Hiểu được tầm quan trọng, lợi ích và biết được
Hiểu được tầm quan trọng, lợi ích và biết được
phương pháp xử lí chất thải chăn nuôi để bảo vệ
phương pháp xử lí chất thải chăn nuôi để bảo vệ
môi trường sống.

môi trường sống.

Hiểu được tiêu chuẩn ao nuôi cá và quy trình
Hiểu được tiêu chuẩn ao nuôi cá và quy trình
chuẩn bị ao nuôi cá.
chuẩn bị ao nuôi cá.

Ý thức được tầm quan trọng của việc tạo môi
Ý thức được tầm quan trọng của việc tạo môi
trường sống tốt cho vật nuôi, thủy sản và giữ
trường sống tốt cho vật nuôi, thủy sản và giữ
gìn, bảo vệ môi trường sống của con người.
gìn, bảo vệ môi trường sống của con người.
?Môi trường sống của vật nuôi là gì ?
?Môi trường sống của vật nuôi là gì ?

I.XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI CHĂN
I.XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI CHĂN
NUÔI.
NUÔI.
Quan sát sơ đồ 34.1 trong SGK trả lời câu
Quan sát sơ đồ 34.1 trong SGK trả lời câu
hỏi:
hỏi:
Khi xây dựng chuồng trại chăn nuôi, cần
Khi xây dựng chuồng trại chăn nuôi, cần
quan tâm đến những yếu tố kỹ thuật nào?
quan tâm đến những yếu tố kỹ thuật nào?

Địa điểm
xây dựng
Hướng
chuồng
Nền
chuồng
Kiến trúc
xây dựng
1.Một số yêu cầu kĩ thuật của
chuồng trại chăn nuôi
.
.
I.XÂY DỰNG
I.XÂY DỰNG
CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI.
CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI.


Để xây dựng chuồng nuôi gia
Để xây dựng chuồng nuôi gia
súc, gia cầm, việc đầu tiên cần
súc, gia cầm, việc đầu tiên cần
phải làm là gì?
phải làm là gì?


a/Đ a đi m xây d ngị ể ự
Không gây
ô nhi m ễ
khu dân cư
Yên tĩnh ,
h n ch stress ạ ế
cho v t nuôiậ
Thu n ti n ậ ệ
chuyên ch ở
th c ăn ứ
và xu t bán ấ
s n ph mả ẩ
?Địa điểm xây dựng phải đảm bảo yêu cầu gì?
?Địa điểm xây dựng phải đảm bảo yêu cầu gì?

?Hướng chuồng thế nào là thuận
?Hướng chuồng thế nào là thuận
lợi nhất?
lợi nhất?
b/H ng chu ngướ ồ
(đông nam)
Mùa đông
m áp, ấ
mùa hè
thoáng mát

Đ ánh sángủ
nh ng tránh ư
n ng quá g tắ ắ

?Tại sao nền chuồng phải làm dốc?
?Tại sao nền chuồng phải làm dốc?
c/N n chu ngề ồ
Có đ d c v a ph i , ộ ố ừ ả
không đ ng n cọ ướ
B n ch c, không tr n, ề ắ ơ
Khô ráo và ấm áp

Quan sát hình:
Quan sát hình:
M
M
ỘT SỐ MÔ HÌNH
ỘT SỐ MÔ HÌNH
CHUỒNG NUÔI, em hãy cho
CHUỒNG NUÔI, em hãy cho
biết :
biết :
?Trong kiến trúc xây dựng
?Trong kiến trúc xây dựng
chuồng nuôi phải chú ý những
chuồng nuôi phải chú ý những

khâu kỹ thuật nào?
khâu kỹ thuật nào?

M
M
ỘT SỐ MÔ HÌNH CHUỒNG NUÔI.
ỘT SỐ MÔ HÌNH CHUỒNG NUÔI.

CHUỒNG NUÔI BÒ SỮA
CHUỒNG NUÔI BÒ SỮA
Có chỗ đứng cho
Có chỗ đứng cho
bò khi vắt sữa
bò khi vắt sữa

CHUỒNG NUÔI BÒ THỊT
CHUỒNG NUÔI BÒ THỊT
u
u
ô
ô
Chỉ nuôi bò
Chỉ nuôi bò
giết thịt
giết thịt

CHUỒNG NUÔI HEO THỊT
CHUỒNG NUÔI HEO THỊT

CHUỒNG NUÔI HEO NÁI

CHUỒNG NUÔI HEO NÁI

d/Ki n trúc xây d ngế ự
Thu n ti n ậ ệ
chăm sóc ,
qu n líả
Có h th ng ệ ố
x lí ử
ch t th iấ ả
h p v sinhợ ệ
Phù h p v iợ ớ
đ c đi m sinh lí ặ ể
đ v t nuôi ể ậ
sinh tr ng ,ưở
phát d c t tụ ố

?Ở gia đình hoặc địa phương em, chất thải
?Ở gia đình hoặc địa phương em, chất thải
chăn nuôi (phân, nước tiểu, thức ăn thừa)
chăn nuôi (phân, nước tiểu, thức ăn thừa)
được xử lí như thế nào?
được xử lí như thế nào?
? Cách xử lí đó theo em có hợp vệ sinh không?
? Cách xử lí đó theo em có hợp vệ sinh không?
?Theo em chất thải chăn nuôi phải được xử lí
như thế nào để chống ô nhiễm môi trường

sống của chúng ta và đảm bảo an toàn dịch
bệnh cho vật nuôi?
? Tại sao phải xử lí tốt chất thải chăn nuôi?
? Tại sao phải xử lí tốt chất thải chăn nuôi?


-Để giữ vệ sinh và tận dụng sản phẩm từ các chất
-Để giữ vệ sinh và tận dụng sản phẩm từ các chất
thải là khí gas phục vụ đun nấu ở các gia đình
thải là khí gas phục vụ đun nấu ở các gia đình
-Thường ủ thành đống hay chứa trong hố rồi
-Thường ủ thành đống hay chứa trong hố rồi
dùng bón ruộng
dùng bón ruộng
-Nên xử lí theo công nghệ biogas
-Nên xử lí theo công nghệ biogas


Không hợp vệ sinh
Không hợp vệ sinh
?Vậy tầm quan trọng của việc xử lí chất thải trong chăn nuôi?
?Vậy tầm quan trọng của việc xử lí chất thải trong chăn nuôi?

2.Xử lí chất thải , chống ô nhiễm
2.Xử lí chất thải , chống ô nhiễm
môi trường trong chăn nuôi
môi trường trong chăn nuôi
.
.


a.Tầm quan trọng của việc xử lí chất thải
a.Tầm quan trọng của việc xử lí chất thải
:
:Các chất thải như phân , nước tiểu làm ô
Các chất thải như phân , nước tiểu làm ô
nhiễm môi trường , nguồn nứơc, không khí , có
nhiễm môi trường , nguồn nứơc, không khí , có
hại cho sức khoẻ con người và tạo điều kiện để
hại cho sức khoẻ con người và tạo điều kiện để
bệnh lây lan thành dịch ảnh hưởng đến sản
bệnh lây lan thành dịch ảnh hưởng đến sản
xuất.
xuất.Hiện nay ,vấn đề gìn giữ và bảo vệ môi trường
Hiện nay ,vấn đề gìn giữ và bảo vệ môi trường
đang là mối quan tâm lớn của toàn xã hội .Vậy
đang là mối quan tâm lớn của toàn xã hội .Vậy
nên, cần
nên, cần
phải xử lí tốt chất thải chăn nuôi
phải xử lí tốt chất thải chăn nuôi

? Nếu gia đình chỉ chăn nuôi vài con lợn
? Nếu gia đình chỉ chăn nuôi vài con lợn
hoặc trâu bò thì xử lí ủ phân để bón
hoặc trâu bò thì xử lí ủ phân để bón
ruộng, còn nuôi công nghiệp có hàng
ruộng, còn nuôi công nghiệp có hàng
chục, hàng trăm con thì xử lí chất thải thế
chục, hàng trăm con thì xử lí chất thải thế
nào có lợi nhất?
nào có lợi nhất?

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG BIOGAS XỬ LÍ
CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI
.
.
Bể phân hủy
Bể phân hủy
Bể điều áp
Bể điều áp
Bể nạp nguyên liệu
Bể nạp nguyên liệu
Ống dẫn khí
Ống dẫn khí
CH
CH
4
4
và CO

và CO
2
2
Bể chứa khí
Bể chứa khíXây dựng hệ thống biogas

×