Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Gủi em Phú Hòa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.98 KB, 1 trang )

Các Thầy cô giải giúp em bài tập này với
Bài 1:Cho hỗn hợp hai anken là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với nước (t
0
, xt) được hh A gồm 3
rượu. Đốt cháy hết 1,94 g A sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lit đ NaOH 0,015Mthì
thu được dd B có nồng độ của NaOH là 0,05M.CTPT 2 anken là(Coi thể tích dd thay đổi không
đáng kể)
A. C
2
H
4
và C
3
H
6
B.C
4
H
8
và C
3
H
6
C.C
4
H
8
và C
5
H
10


D.C
5
H
10
và C
6
H
12
Bài 2:Khi trùng ngưng a gam một axit amino axetic với hiệu suất 80% người ta thu được m
gam polime, 1,44 g H
2
O và một lượng dư amino axit.Giá trị của a là:
A. 6g B.7,5g C.5,7g D.4,56g
Bài 3: Để trung hoà dd chúa 0,9035 gam một axit huu cơ A cần 54,5 gml dd NaOH
0,2M.Trong dd rượu B 94%( theo khối lượng) tỉ số mol rượu : nước là 86:14.Tìm CT của A và
B
1. Theo thầy nghĩ là em ghi nhầm đề rồi, nồng độ NaOH dư là 0,005M.
số mol NaOH tgpư là 2(0,015-0,005) = 0,02 mol.
2NaOH + CO
2


Na
2
CO
3
+ H
2
O (do NaOH dư nên tạo muối trung hòa)
0,02 0,01 mol

Do hh A gồm 3 rượu nhưng thực tế chỉ có 2 CTPT lệch nhau 1 nguyên tử C, vì 1 cặp
rượu là đồng phân của nhau, ta có thể giải theo số nguyên tử C trung bình.
2 2 2
n 2n 1
3n
C H OH O nCO (n+1)H O
2
1,94 1
.0,01
14n 18 n
+
+ → +
⇒ =
+
n = 3,33. Vậy ĐA là B (CH
2
=CH-CH
3
và CH
3
-CH=CH-CH
3
)
2. Tỉ lệ mol của monome ban đầu NH
2
-CH
2
-COOH và nước không phụ thuộc vào số mắc xích
(n).
Do vậy m

aminoaxit
= 57.1,44/18 = 4,56 gam
ĐA là B
3. Bài này theo thầy nghĩ là em lại ghi đề chưa chuẩn. Lần sau em cố gắng nghi rõ đề nhé.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×