Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.63 KB, 19 trang )

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019

TUầN:
11
Toán:

Th hai ngy 5 thỏng 11 nm 2019
Tính chất giao hoán của phép nhân,
nhân với 10,100, 1000Chia cho 10,100,1000

(t1).
1.Mc tiờu:
* KT:Em bit tớnh cht giao hoỏn ca phộp nhõn, Nhõn mt s vi 10,100,1000...chia s trũn
chc ,trũn trm, trũn nghỡn,... cho 10; 100; 1000...
* KN: Vn dng tt tớnh cht giao hoỏn ca phộp nhõn tớnh toỏn.
* T: HS cú thỏi nghiờm tỳc trong hc toỏn. Yờu thớch mụn hc.
* NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn, nng lc t hc, t gii quyt vn .
1.Chun b dựng dy hc :
2.iu chnh ni dung dy hc: BT4. c v nghe thy cụ hng dn
3.iu chnh ni dung hot ng: BT4.H c lp.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp trũ chi hỏi hoa dõn ch (Tr li cỏc cõu hi v tớnh cht giao
hoỏn, kt hp ca phộp cng)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Nờu ỳng cỏc tớnh cht giao hoỏn v kt hp ca phộp cng.
+HS tr li to, rừ rng ,t tin trc lp.
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: t chc cho hc sinh chi trũ chi i cỏch vit sv lm BT3.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Bit cỏch vit s i ch tc giao hoỏn. Nm khi i ch cỏc tha s trong mt


tớch thỡ tớch khụng thay i.
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3: c v nghe thy cụ hng dn
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Nhõn nhm, chia nhm tt vi 10; 100; 1000.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- Giỳp HS chm hiểu và hoàn thành BT1 (phần HĐTH)
- HSNK : Giúp HS chm và làm thêm BT sau: 5 Năm trớc tuổi của
hai anh em cộng lại bằng 32 tuổi em kém anh 6 tuổi . Hỏi
hiện nay anh bao nhiêu tuổi em bao nhiêu tuổi.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SHD
TIếng Việt :

Bài 11a: có chí thì nên (T1)

1.Mc tiờu:
* KT:+c, hiu bi ễng trng th diu

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
+Hiu ngha ca cỏc t khú trong bi.
+Hiu ni dung ý ngha ca bi: Ca ngi chỳ bộ Nguyn Hin thụng minh, cú ý chớ
vt khú nờn ó Trng nguyờn khi mi 13 tui.

* KN: c din cm bi vi ging k chm ri, cm hng ca ngi.
* T:HS bit vt khú trong mi hon cnh
* NL: Phỏt trin nng lc ngụn ng; nng lc t hc. Nng lc hp tỏc.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc: c ỳng cỏc t ng: mảnh gạch vỡ,tầng mây.
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho hỏt mt bi
H 2: Quan sỏt tranh v tr li cõu hi.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -Tr li ỳng tranh v gỡ, núi lờn suy ngh ca mỡnh khi quan sỏt tranh.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2,3,4: (theo ti liu)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: + c trụi chy lu loỏt. Ngt ngh ỳng, khụng sai ting t, khụng c lp.Hiu
c cỏc khú trong bi(BT3)
+ c din cm bi vi ging k chm ri, cm hng ca ngi.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H5: (theo ti liu): Tho lun, tr li cõu hi
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ:: Hiu c ý ngha ca bi c. Hc sinh tr li to, rừ rng, mnh dn, din t
theo cỏch hiu ca mỡnh.
Cõu 1: Hc n õu hiu ngay n ú, cú trớ nh l thng. Cú hụm hc 20 trang sỏch m
vn cú thi gian chi th diu.
Cõu 2: a. Nh nghốo Hin phi b hc i chn trõu v ng ngoi ca lp nghe ging
nh. Ti n i bn hc thuc bi mi mn v ca bn, sỏch ca Hin l lng trõu, bói cỏt,
bỳt l ngún tay hay mnh gch v,ốn l v trng th om úm vo trong.mi ln cú khỡ thi
Hin lm bi vo lỏ chui khụ nh bn xin thy chm h.

b.Vỡ Hin Trng nguyờn tui 13, khi vn cũn l mt cu bộ ham thớch chi diu.
c. Lm vic gỡ cng phi kiờn trỡ chu khú mi thanh cụng.
d. Cú chớ thỡ nờn.
-PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
-i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp HS TTC BT5
-i vi HS TTN: c din cm ton bi v giỳp bn TTC trong nhúm luyn c
6.Hng dn ng dng: V nh c cho ngời thân nghe những bài tập đọc và
nói cho ngời thân nghe những điều em mong ớc sẽ làm đợc.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
Tiếng việt:
Bài 11a: có chí thì nên (T2)
1.Mc tiờu
* KT: Luyn tp s dng cỏc t ch thi gian i kốm ng t. Nm c mt s t b sung ý
ngha thi gian cho ng t
*KN: Bc u bit s dng cỏc t núi trờn.
*T: Giỳp HS cú thỏi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. .
*NL:Phỏt trin nng lc s dng ngụn ng núi v vit, nng lc hp tỏc chia s, nang lc t
hc.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Khi ng:
-BVN t chc cho cỏc bn chi trũ chi núi v vic em lm hụm qua, hụm nay v ngy

mai.
-Hc sinh núi t nhiờn.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : -Hc sinh núi t nhiờn v tr li c cỏc cõu thc mc ca bn v cỏc t phõn
bit hụm qua, hụm nay, hụm sau.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: (BT6)c v tr li cõu hi.
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: -HS tr li ỳng cỏc t in m b sung cho ng t no v ý ngha ca
vic b sung ý ngha ú.
a. S b sung ý ngha cho ng t v. Nú cho bit s vic s din ra trong thi gian rt gn
b. ó b sung ý ngha cho ng t trỳt. Nú cho bit s vic c hon thnh ri.
c. ang b sung ý ngha cho ng t nu. Nú cho bit s vic ang din ra.
+ PP: Vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp
H 3: BT7 nh SHD
*ỏnh giỏ:
+Tiờu chớ:: - Ni ỳng t vi li gii ngha phự hp.
( a- 3; b- 1 ; c-2)
+ PP: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
H 4: BT1 phn HTH
*ỏnh giỏ:
+Tiờu chớ: Chn v in ỳng t ó cho vo ụ thớch hp.
(1- sp; 2- ang ; 3-s; 4 - ó)
+ PP: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp cỏc em BT6,7


Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
i vi HS TTN :Hoàn thành tốt BT và vận dụng một cách thành
thạo, đặt câu có các từ sẽ, đã, đang và hỗ trợ các bạn TTC
trong nhóm.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SGK
-

O C

THC HNH GIA HC Kè I

I. Mc tiờu:
*KT:Hc sinh cú nhng vic lm th hin:
- Trỏch nhim ca bn thõn, quyt tõm thc hin cụng vic ca mỡnh.
- Bit n ụng b t tiờn, chm súc yờu mn nhng ngi trong gia ỡnh
- i x tt vi bn bố, xõy dng tỡnh bn p
*KN: vn dng nhng kin thc ó hc vo cuc sng.
*T: Bit c x ỳng mc, bit tit kim v quý trng nhng gỡ mỡnh ang cú.
*NL: Phỏt trin nng lc t hc, t gii quyt vn .
II. Ti liu, phng tin:
- Tranh, nh, phiu
III. Cỏc hot ng hc:

A. Khi ng

- HTQ t chc cho hỏt mt bi
B. Hot ng thc hnh

Vic 1: Thc hin ln lt cỏc hot ng sau:
BT1: Hóy ghi nhng vic lm ca HS lp 5 nờn lm v nhng vic khụng nờn lm theo hai
ct di õy vo phiu:
Nờn lm
Khụng nờn lm
.

BT2: Hóy ghi li nhng vic lm cú trỏch nhim ca em?
BT3: Hóy ghi li mt thnh cụng trong hc tp, lao ng do s c gng, quyt tõm ca bn
thõn?
BT4: Mt ln c b m dn v thp hng ti nh Th ca dũng h. Hóy k li nhng cm
xỳc v nhng vic em ó lm ú?

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
BT5: X lớ tỡnh hung:
Sỏng nay cú tit Anh vn nhng bn Nga cha lm bi tp. Nga l bn thõn nht ca
em. Bn y bo mn v ca em chộp bi cho nhanh v cho ỳng. Trc li yờu cu ca
Nga, em s lm nh th no?
Chỳng ta cn lm gỡ cú nhng tỡnh bn p?

Vic 2:Trao i kt qu vi bn, b sung nhn xột vi nhau

*ỏnh giỏ:

+ Tiờu chớ : -Hc sinh nm c ni dung ụng b cha m l nhng ngi ó sinh, nuụi
dng chỳng ta nờn ngi . Vỡ vy chỳng ta phi hiu tho vi ụng b cha m.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
Vic 3:NT iu hnh cỏc bn bỏo cỏo kt qu, cỏc nhúm ụi ch ng chia s

Vic 4: HTQ t chc cho cỏc bn trao i trc lp.
Cựng lng nghe cỏch x lớ tỡnh hung v la chn nhúm hay nht
Cựng su tm li cỏc cõu thnh ng, tc ng liờn quan n cỏc bi ó hc
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : -Hc sinh nm c ni dung tr lỡ ỳng ni dung cõu hi cu cỏc bi tp.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
C. Hot ng ng dng
c cho ba m nghe cỏc cõu thnh ng, tc ng, mu chuyn ó tỡm c. Thc hin
nhng cụng vic trờn.
Tiếng việt:
Bài 11a: có chí thì nên (T3)
1.Mc tiờu:
*KT :Nghe vit ỳng 4 kh th trong bi Nu chỳng mỡnh cú phộp l , vit ỳng cỏc t
cú ting bt u bng s/x, ting cha vn õn/anh ( trỏnh sai li chớnh t phng ng s/x .
õn/anh)
* KN: Luyn vi ỳng mu, ch p, nột sc so v thoỏng. K nng vit ỳng chớnh t.
* T: Thớch luyn ch vit, am mờ sỏng to trong luyn ch.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019

* NL:Phỏt trin nng thm m,nng lc trỡnh by vn bn. Nng lc t hc.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc: Viết đúng các tiếng: quệt, nhọ mũi, quai, bóng
nhẫy, diễn kịch, nghịch.( chọn BT2b)
4. iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho cỏc bn trong hỏt mt bi
H 2,3: Luyn vit
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ : +HS nghe vit ỳng chớnh t, ch vit ỳng k thut, trỡnh by ỳng vn bn ca
mt on vn.
+ Vit chớnh xỏc t khú: nảy mầm nhanh,mãi mãi,thành.
+ Vit m bo tc , ch u trỡnh by p, ỳng th th.
-PP: Vn ỏp; vit
- KT: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp. vit li bỡnh.
H4: Lm bi tp 3b in du hi/ ngó vo ch in m.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ c v in ỳng du hi/ngó vo cỏc t in m trong bi.
+T hon thnh bi ca mỡnh, bit cỏch chia s kt qu vi bn.
BT 3b. in ln lt ; ni - thng- i- ch - nh- thu- phi- hi- ca- ba- - .
-PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh
-HSTTC : GV cựng HS K-G giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT3b
-i vi HS TTN : Hoàn thành tốt các bài tập giúp HSTTC soát lại lỗi chính
tả.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân vạch kế hoạch thực hiện ớc
mơ của mình.
Khoa học:
sự chuyển thể của nớc (t1).

1, Mc tiờu:
* KT: Sau bi hoc, em :
Nờu c cỏc th ca nc trong t nhiờn.
V v trỡnh by c s vũng tun hn ca nc trong t nhiờn.
* KN: Vn dng nhng kin thcv nc vo thc t cuc sng.
* T: Cú thỏi yờu thớch mụn hc thớch khỏm phỏ kin thc khoa hc.
* NL: Phỏt trin nng s dng dng c thớ nghim ,nng lc t hc, t gii quyt vn .
2. Chun b dựng dy hc : Phiu kim tra nh SHD
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp chi bn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +HS tr li c cỏc tớnh cht ca nc v s tn ti ca nc trong thc t.
- PP: Vn ỏp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li,tụn vinh hc tp.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
H 2: Lm thớ nghim v tr li cõu hi
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +HS lm cỏc thớ nghin v liờn h trong thc t bit nc tn ti th lng th
khớ, th rn v s chuyn th ca nc.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
H 3: Quan sỏt tranh v tr li cõu hi.
*ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: +HS tr li c cỏc cõu hi v bit di tỏc dng ca ỏnh mt tri nc bin,
sụng h... bay hi thnh hi nc, hi nc bay lờn cao gp lnh ngng t to thnh mõy.
Cỏc ht nc trong cacsc cỏc ỏm mõy kt hp vi nhau to v nng dn ri ri xung thnh
ma. V ú chớnh l vũng tun hon ca nc trong thiờn nhiờn.
- PP: vn ỏp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh
-i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp cỏc em hiểu và vẽ đúng vòng tuần
hoàn của nớc trong thiên nhiên.
-i vi HS TTN: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn TTC trong
nhóm
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SGK
HNGLL:

EM YấU TRNG EM.
TèM HIU V TRUYN THNG NH TRNG

I- MC TIấU
* KT : HS bit nhng truyn thng ca nh trng.
* KN: Thu thp ti liu v truyn thng ca nh trng.
* T :HS bit t ho v ngụi trng m mỡnh ang hc.
* NL: Phỏt trin nng lc t hc t gii quyt vn .
II- CHUN B DNG
Nhng tranh nh núi v truyn thng ca nh trng.
II. Hot ng hc:
B. HOT NG C BN
*Khi ng:

-Ban vn ngh t chc cho cỏc bn chi nờu tờn cỏc bi hỏt núi v thõy cụ giỏo.
-Giỏo viờn gii thiu bi hc, tit hc.

-Ban hc tp chia s v mc tiờu bi hc:
* Hỡnh thnh kin thc:
*H1: Tỡm hiu v truyn thng ca nh trng (10p).

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
Vic 1: Nhúm trng mi cỏc bn nờu nhng hiu bit ca mỡnh v v truyn thng ca nh
trng (nhúm trng cho cỏc bn thng nht ý kin.( Bn bit trng ta nhng nm gn õy
cú nhng thnh tớch ni bt no ? )
Vic 2: Nhúm trng ngh bn th ký tng kt ý kin thng nht ca c nhúm v bỏo cỏo
cụ giỏo.
Vic 3 : Ban hc tp lờn chia s trc lp.
*H2:Trng by nhng tranh nh núi v truyn thng ca nh trng.

Vic 1: Ton nhúm trng by tranh nh mt s hot ng núi v truyn thng ca nh
trng....
Vic 2: trao i vi bn v nhng hiu bit ca mỡnh v truyn thng ca nh trng.
Vic 3: Ban hc tp lờn chia s trc lp GV tng tỏc vi HS liờn h thc t.
C. HOT NG NG DNG
Cựng gia tỡm hiu v truyn thng ca nh trng .
2018
Toán:

Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm
Tính chất giáo hoán của phép nhân, nhân với 10,100,
1000.Chia cho 10,100,1000.(T2)


1.Mc tiờu:
* KT:lm tớnh thnh tho tớnh cht giao hoỏn ca phộp nhõn, Nhõn mt s vi
10,100,1000...chia s trũn chc ,trũn trm, trũn nghỡn,... cho 10; 100; 1000...
* KN: Vn dng tt tớnh cht giao hoỏn ca phộp nhõn tớnh nhanh tớnh bng cỏch thun
tin nht,.
* T: HS cú thỏi nghiờm tỳc trong hc toỏn. Yờu thớch mụn hc.
* NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn, nng lc t hc, t gii quyt vn .
1.Chun b dựng dy hc :
2.iu chnh ni dung dy hc: BT4. c v nghe thy cụ hng dn
3.iu chnh ni dung hot ng: BT4.H c lp.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp trũ chi truyn in (Tr li cỏc cõu hi v tớnh cht giao
hoỏn ca phộp nhõn v tớnh nhm vi 10;100;1000...)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Nờu ỳng cỏc tớnh cht giao hoỏn ca phộp nhõn, nhõn nhm vi 10;100;1000.
+HS tr li to, rừ rng ,nhanh.
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: lm BT1.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Ni ỳng hai biu thc cú giỏ tr bng nhau v gi thớch c vỡ sao.
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3: Lm BT 2; 3; 4.
*ỏnh giỏ:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
ThủyNhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
- Tiờu chớ: +Nhõn nhm, chia nhm tt vi 10; 100; 1000. vn dng tt vo chuyn i n
v o khi lng.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT1,
- i vi HS TTN: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn
TTC trong
nhóm và làm thêm bài tập sau: Tìm x: X : 5 = 169352 - 37827 :
10546 x X = 7x 10546
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SGK
Tiếng việt:
Bài 11B : bền gan vững chí (T1)
1,Mc tiờu:
*KT: c, hiu cỏc cõu tc ng núi v ý chớ ngh lc ca con ngi. Nm c c im
din t ca cỏc cõu tc ng.
*KN: c trụi chy, rừ rng, tng cõu tc ng. Ging c khuyờn bo nh nhng, chớ tỡnh.
*T: Giỳp HS cú thỏi ỳng n trong cuc sng.
* NL: Phỏt trin nng lc ngụn ng, nng lc hp tỏc.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc: HS đọc đúng các từ ngữ : lận ,tròn vành, câu
chạch.
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho c lp hỏt mt bi
H 2,3,4,5: (theo ti liu)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: c ỳng chớnh t c bit chỳ ý n li chớnh t a phng. c trụi chy, rừ

rng, tng cõu tc ng. Ging c khuyờn bo nh nhng, chớ tỡnh.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 5: (theo ti liu): Tho lun, tr li cõu hi
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ:+ tr li ỳng cỏc ni dung cõu hi chia cỏc cõu tc ng vo ba nhúm thớch hp
+ Hc sinh tr li to, rừ rng, mnh dn, din t theo cỏch hiu ca mỡnh.
BT5:Nhúm 1: Cõu tc ng 1 v 4
Nhúm 2: Cõu tc ng 2 v 5
Nhúm 3: Cõu tc ng 3,6 v7
BT6: c, Ngn gn, cú vn iu, cú hỡnh nh.
-PP: quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
-i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp HS TTC BT6
-i vi HS TTN: Hoàn thành tốt các BT nắm nội dung các bài đã học một
cách chắc chắn và hỏ trợ cho HSTTC trong nhóm .
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành BT1 phần ứng
dụng.
Thứ t ngày 7 tháng 11 năm
2019
Toán:

Tính chất kết hợp của phép nhân.

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0. (T1)

1.Mc tiờu:
* KT:Em bit tớnh cht kt hp ca phộp nhõn, Nhõn vi s cú tn cựng l ch s 0
* KN: Vn dng tt tớnh cht kt hp ca phộp nhõn tớnh nhanh, tớnh bng cỏch thun
tin nht..
* T: HS cú thỏi nghiờm tỳc trong hc toỏn. Yờu thớch mụn hc.
* NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn, nng lc t hc, t gii quyt vn .
1.Chun b dựng dy hc :
2.iu chnh ni dung dy hc: BT2. c v nghe thy cụ hng dn
3.iu chnh ni dung hot ng: BT2.H c lp.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp trũ chi tớnh nhanh nh BT 1 SHD.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Nờu ỳng cỏc tớnh cht kt hp ca phộp cng v vn dng tr li nhanh kt qu
ca cỏc phộp tớnh bn giao. Gii thớch c cỏch tớnh ca mỡnh.
+HS tr li to, rừ rng ,t tin trc lp.
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: c v nghe thy cụ hng dn ( BT2;3.)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Bit cỏch vn dng tớnh cht kt hp t phộp cng sang phộp nhõn.
a x b x c = ( a x b) x c = a x ( b x c)
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3: c v gii thớch cho bn
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Nhõn tt vi cỏc s trũn chc. gii thớch c cỏch lm ca mỡnh.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.

5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
- i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp cỏc em hiểu và làm đợc BT4
- i vi HS TTN: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn
TTC trong nhóm và làm thêm bài tập sau: Tính bằng cách
thuận tiện nhất:
a) 34 x 5 x 2
b) 5 x 71 x 2

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SGK
Tiếng việt

Bài 11B : bền gan vững chí (T2)

1.Mc tiờu:
*KT: Luyn tp trao i ý kin vi ngi thõn.
*KN:Rốn k nng k chuyn, k t nhiờn, k bng li ca mỡnh. Nh cõu chuyn, nhn xột
ỳng li k ca bn.
*T:Bi dng cỏc em thỏi khụng c chỏn nón hay nón chớ trc khú khn m phi cú
nin tinh v kiờn trỡ vt khú.
* NL:Phỏt trin nng lc ngụn ng, nng lc k chuyn , t gii quyt vn .
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Khi ng
- BVN t chc cho lp chi trũ chi hỏi hoa dõn ch (Thi k cỏc tm gng vt

khú m em bit.)
* ỏnh giỏ.
-Tiờu chớ: +HS k ỳng tờn nhng bn hoc cỏc nhõn vt trong truyn cú tinh thn vt khú
v ó thnh cụng trong cuc sng m em bit.
-PP: vn ỏp
- K thut: t cõu hi , nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2:c c cõu chuyn v trao i v tớnh cỏch ỏng khõm phc ca anh Nguyn
ngc Kớ.
* ỏnh giỏ.
-Tiờu chớ: +HS c v nm c ni dung cõu chuyn. ng vai v xỏc nh ỳng hỡnh thc
trao i. i tng trao i s dng ỳng cỏch xng hụ trong trao i.
+ hon cnh sng ca nhõn vt: Kớ b lit hai cỏnh tay t nh nhng Kớ rt thớch i hc nờn
n trng xin hc nhng cụ giỏo bo v nh i ln thờm tớ na.
+ Nghi lc ca nhõn vt: Kớ tp vit bng chõn, chõn Kớ gim lm giy nhu nỏt mc giõy bờ
bt.Dự chõn mi nh nhng Kớ vn c gng, nhiu lỳc chõn Kớ b chut rỳt co qup li lm
Kớ rt au n cỏc bn xoa búp mói mi n.
Ngy nng cng nh ngy ma, ngi mt mừi, chõn au nhc cú lỳc b chut rỳt liờn hi
nhng Kớ vn khụng nón chớ.
+ thanh t ca Kớ: Kớ vit ngy mt p hn v thi vo trng i hc v c Bỏc H
tng huy hiu.
Anh Kớ l mt ngi giu ngh lc bit vt mi lhos khn t c iu mỡnh mong c.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi , nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
-HSTTC : GV cựng HS K-G giỳp HS yếu BT2

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
ThủyNhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
- i vi HS TTN: Giúp HS TTC và hoàn thành tốt các bài tập của mình.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời hoàn thành tốt phần hoạt động
ứng dụng.
Tiếng việt:
Bài 11B : bền gan vững chí (T3)
1.Mc tiờu:
*KT: Nghe- K c cõu chuyn bn chõn kỡ diu.
*KN: Vn dng nhng kin thc ó hc k c cõu chuyn lu loỏt trụi chy, cú ni dung
rừ rng d hiu, K t nhiờn lm hp dn ngi nghe.
*T: Giỳp hc sinh hc tp, ngng m gng vt khú ca anh Nguyn Ngc Kớ.
*NL: Phỏt trin nng lc núi, thuyt trỡnh, nng lc la chn v s dng ngụn ng.
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc: Hc sinh ch k mt on ca cõu chuyn khụng chộp vo
v.
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp hỏt mt bi.
H 2: K cho nhau nghe cõu chuyn ca mỡnh. Thi k trc lp.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +HS da vo cỏc tranh v ni dung cõu chuyn bn chõn kỡ diu k li c
cõu chuyn mt cỏch trụi chy, hp dn, lụi cun ngi nghe.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi , nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
-i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp HS TTC BT4
-i vi HS TTN: Giúp HS TTC và hoàn thành tốt BT của mình
5.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng
SGK
Thứ năm ngày 8 tháng 11

năm 2019
Toán:

Tính chất kết hợp của phép nhân.
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0. (T2)

1.Mc tiờu:
* KT:Em bit tớnh cht kt hp ca phộp nhõn, Nhõn vi s cú tn cựng l ch s 0
* KN: Vn dng tt tớnh cht kt hp ca phộp nhõn tớnh nhanh, tớnh bng cỏch thun
tin nht..
* T: HS cú thỏi nghiờm tỳc trong hc toỏn. Yờu thớch mụn hc.
* NL: Phỏt trin nng lc tớnh toỏn, nng lc t hc, t gii quyt vn .
1.Chun b dựng dy hc :
2.iu chnh ni dung dy hc:
3.iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Khi ng:

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
- BVN t chc cho lp trũ chi Hỏi hoa dõn ch vn dng tớnh cht kột hp ca
phộp nhõn thc hin cỏc phộp tớnh n gin.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Nờu ỳng cỏc tớnh cht kt hp ca phộp nhõn v vn dng tr li nhanh kt qu
ca cỏc phộp tớnh. Gii thớch c cỏch tớnh ca mỡnh.
+HS tr li to, rừ rng ,t tin trc lp.
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

H 2: ( BT1;2;3.)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Bit cỏch vn dng tớnh cht kt hp t phộp nhõn tớnh ỳng kt qu ca phộp
tớnh v tớnh bng cỏch thun tin nht..
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3: (BT 4;5)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Nhõn tt vi cỏc s trũn chc. gii thớch c cỏch lm ca mỡnh. Võn dng vo
gii toỏn cú li vn ỳng , li gii ngn gn rừ rng.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh
- i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp HSTTC BT 5
- i vi HS TTN: Giúp HS TTC và làm thêm BT sau:
sánh hai số aaaa x b và bbbb x a
(aaaa x b = (a x 1111) xb ; bbbb x a = (b x 1111) x a .Ta có ( a x 1111) x
b = (b x 1111) x a)
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành BT ng dng.
Tiếng việt:

Bài 11c: cần cù, siêng năng(T1)

1.Mc tiờu:
*KT: Nhn bit c tớnh t, lm giu vn t ch c im hoc tớnh cht ca s vt, hot
ng trng thỏi.
*KN:Vn dng nhng hiu bit s dng tớnh t hp lớ, vit cõu vn chmiờu t mt cỏch
cú hỡnh nh sinh ng..
*T:HS Cú thỏi yờu thớch mụn hc.
* NL:Phỏt trin nng lc ngụn ng, nng lc vit cõu ch hot ng.

2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng: Hng dn hc sinh thc hin theo logo SHD.
H 1: Khi ng
Lp hỏt mt bi.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
H 2: BT1 phn HCB
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: + HS núi ỳng cỏc t ng miờu t hỡnh dỏng, kớch thc, v c im ca cỏc s
vt trong tranh.
- PP: Vn ỏp.
- KT: trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 3: Tỡm hiu v tớnh t.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Tỡm ỳng cỏc t trong on vn. Bit tớnh t l nhng t miờu t c im hoc
tớnh cht ca s vt, hot ng, trng thỏi.
- PP: Vn ỏp.
- KT: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 4: BT3,4 ( SHD)
- Tiờu chớ: +Tỡm v ghi li ỳng cỏc tớnh t . t cõu vi tớnh t.
BT3: a.Gy gũ, cao, sỏng, tha,c,cao, trng,nhanh nhn,im m, m m, khỳc chit, rừ
rng.
b. quang, sch búng, xỏm,trng, xanh, di, hng, to tng,ớt,di,thanh mnh.
- PP: Vn ỏp, quan sỏt.
- KT: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp. Ghi chộp ngn.

5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
-i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp HS TTC BT3
-i vi HS TTN: Hoàn thành tốt các BT, đặt đợc câu có sử dụng tính từ
và giúp HSTTC trong nhóm .
6.Hng dn ng dng: : V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng
dụng SGK

Tiếng việt:
Bài 11c: cần cù, siêng năng (T2)
1.Mc tiờu:
*KT: Vit c m bi trong bi trong bi vn k chuyn theo cỏch trc tip v giỏn tip.
*KN: Bc u bit vit on vn m u mt bi vn k chuyn theo hai cỏch: giỏn tip v
trc tip.
*T:HS Cú thỏi hc tp tớch cc.
* NL:Phỏt trin nng lc vit cõu , vit on. Nng lc t hc, t gii quyt vn ,
2.Chun b dựng dy hc :
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Khi ng
BVN T chc cho c lp hỏt mt bi

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
H 2: BT1,2 Nh SHD
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: + HS tỡm ỳng on m bi trong truyn Rựa v Th. So ỏnh c hai cỏch m
bi khỏc nhau nh th no.

+ M bi trc tip: K ngay vo s vic m u cõu chuyn.
+ M bi giỏn tip: Núi chuyn khỏc dn vo cõu chuyn nh k.
- PP: Vn ỏp.
- KT: trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3,4: BT3,4 nh SHD
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +HS xỏc nh ỳng cỏc cỏch m bi v gii thớch c vỡ sao em cho ú l m
bi kiu trc tip ( hoc m rng). Vit c m bi theo hai kiu m rng , hoc giỏn tip
cho cõu chuyn bn chõn kỡ diu. Vit cõu vn cht ch, din t tri chy.
- PP: Quan sỏt. Vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:
-i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp HSTTC BT4
-i vi HS TTN: Hoàn thành tốt BT và giúp các bạn TTC trong nhóm.
6.Hng dn ng dng: V nh cùng với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng
SGK.
2019
Toán:

Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm
Đề xi mét vuông.

1.Mc tiờu:
* KT:Em bit -xi-một vuụng l n v o din tớch.
- c vit ỳng cỏc s o din tớch theo n v -xi-một vuụng.
- 1 dm2 = 100cm2 . Bc u bit chuyn i t dm2 sang cm2 v ngc li.
* KN: Vn dng tt quan h gia hai n v o din tớch dm2 cm2 chuyn i hai n
v o mt cỏch thnh tho.
* T: HS cú thỏi nghiờm tỳc trong hc toỏn. Yờu thớch mụn hc.
* NL: Phỏt trin nng lc t hc, t gii quyt vn .

1.Chun b dựng dy hc :
2.iu chnh ni dung dy hc: BT2. c v nghe thy cụ hng dn
3.iu chnh ni dung hot ng: BT2.H c lp.
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp trũ chi Ai nhanh ai ỳng nh BT 1 SHD.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Nờu ỳng din tớch ca cỏc hỡnh vi s o din tớch l cm2. Gii thớch c
cỏch tớnh ca mỡnh.
+HS tr li to, rừ rng ,t tin trc lp.

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 2: c v nghe thy cụ hng dn ( BT2.3)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Bit dm2 l mt n v o din tớch. Bit cỏch c cỏch vit cng nh quan h
gia hai n v o cm2 , dm2 ( 1 cm2 = 100 dm2 )
- PP: vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H 3:( BT1.2 phn HTH)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +Chuyn i n v o ỳng ,chớnh xỏc. Gii thớch c cỏch lm ca mỡnh cho
bn v cụ giỏo.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.tụn vinh hc tp.
5. D kin phng ỏn h tr cho hc sinh:

- i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp cỏc em SH TTC hiểu và hoàn
thành BT1(HĐTH).
- i vi HS TTN: Hoàn thành tốt bài tập của mình và làm thêm BT sau
Điền dấu < >= vào chỗ trống thích hợp: a) 380 cm 2 3 dm280cm2
2973 cm2 29dm2 70cm2
b) 8dm2 9cm2 809 cm2
5006cm2 .50dm2 60cm2
5.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng
dụng SGK
Khoa học:
sự chuyển thể của nớc (t2).
1, Mc tiờu:
* KT: Sau bi hoc, em :
V v trỡnh by c s vũng tun hn ca nc trong t nhiờn.
* KN: Vn dng nhng kin thcv nc vo thc t cuc sng.
* T: Cú thỏi yờu thớch mụn hc thớch khỏm phỏ kin thc khoa hc.
* NL: nng lc t hc, t gii quyt vn .
2. Chun b dựng dy hc : Bỡa, bỳt mu
3.iu chnh ni dung dy hc:
4.iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Khi ng:
- BVN t chc cho lp chi bn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +HS nờu c cỏc th ca nc trong thiờn nhiờn.
- PP: Vn ỏp
- K thut: t cõu hi, nhn xột bng li,tụn vinh hc tp.
H 2: Tho lun v hon thanh s .
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: +HS hon thnh c s vong tun hon ca nc trong thiờn nhiờn, nhỡn vo
s trỡnh by trụi chy vũng tun hon ca nc tronh thiờn nhiờn.

- PP: Quan sỏt, vn ỏp

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
5.D kin phng ỏn h tr cho hc sinh
-i vi HSTTC: GV cựng HS TTN giỳp cỏc em hiểu và vẽ đúng vòng tuần
hoàn của nớc trong thiên nhiên.
-i vi HS TTN: Hoàn thành tốt các bài tập và giúp đỡ các bạn TTC trong
nhóm
5.Hng dn ng dng: V nh cùng với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng
SGK
ễN Tiếng việt:
ễN LUYN TUN 10
*KT: +c v hiu truyn Hai cha con v con la.Hiu c tỡnh hung hai cha con d b
lay ng bi ý kin ca ngi khỏc.
+tỡm c danh t ng t,t lỏy trong on vn; dựng ỳng du ngoc kộp.
*KN: Vn dng nhng hiu bit ca mỡnh hon thnh cỏc bi tp v vo trong cuc sng.
*T: Giỳp HS cú thỏi vng tin vo vic lm ca mỡnh khụng giao ng trc nhiu ý
kin.
*NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng ; nng lc t hc , t gii quyt vn .
2. dựng dy hc: - V em t ụn luyn
3. Hot ng dy hc:
H1:Khi ng Cho c lp hỏt mt bi.
H 2:(theo ti liu): c cõu chuyn hai cha con v con la v tr li cõu hi.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hiu v tr li ỳng cõu hi v ni dung ca bi . Tr li to, rừ rng, mnh

dn, din t theo cỏch hiu ca mỡnh. Bit liờn h bn thõn v rỳt ra ý ngha ca cõu chuyn.
Cõu a: - Cú ngi cú la m khụng bit ci li i b th kia.
- Cỏc ụng xem kỡa ngi con trai thỡ ngi ngt ngng trờn lng la , ngi gi thỡ
phi i b, th l ngi con nhy xung cũn ngi cha ci lờn lng la.
- ễng lóo ny lm sao cú th nhn tõm bt cu con trai ỏng thng phi i b kia
ch. Ngi cha bo con cựng ngi lờn lng la.
- Tri i hai ngi bt con vt ỏng thng ch nng vy sao. Hai cha con bốn ct
chõn la li v khiờng i.
Cõu b: H khụng cú lp trng, d b lay ng bi ý kin ca ngi khỏc.
Cõu c: Sai.
Cõu d: cú lp trng vng vng trc vic lm ca mỡnh, khụng c lay ng bi ý kin
ca ngi khỏc.
- PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 3: Bi tp 2,3,4( B BT 5)
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Tỡm ỳng v vit ỳng cỏc ng t, danh t v t lỏy cú trong bi. Tr li ỳng tỏc
dng ca du ngoc kộp cú trong bi.
BT2: T lỏy: ngt ngng; ngt ngho, m , gióy gia, hi hn.
BT3: a. Danh t: cha, con,chõn la, la, vai,ũn gỏnh
b. ng t: nhy, buc, khờnh.
BT4 : Cõu a

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

4. Hot ng ng dng: (Thc hin theo ti liu )
ễN toán:
ễN LUYN TUN 10
1.Mc tiờu:
*KT: - bit võn dng tớnh cht giao hoỏn v tớnh cht kt hp ca phộp nhõn tớnh toỏn.
-Bit cỏch thc hin phộp nhõn s cú nhiu ch s vi s cú mt ch s.
- Gii c bi toỏn tỡm hai s khi bit tng v hiu ca hai s ú.
*KN: Vn dng kin thc ó hc hon thnh tt cỏc BT
*T: H cú ý thc am mờ hc toỏn.
*NL:HS cú nng lc lp lun trong gii toỏn, nng lc tớnh toỏn, nng lc phõn tớch suy
lun.nng lc t gii quyt vn , t hc.
2. dựng dy hc:- V em t ụn luyn Toỏn
3. Hot ng dy hc:
H1: Khi ng GV T chc cho hc sinh hỏt mt bi
H 2: ( BT 1,2,3, 4,6,7)
* ỏnh giỏ:
-Dựng ờ ke v thc chia cm v ỳng hai ng thng song song v hai ng thng vuụng
gúc.-Phng phỏp: quan sỏt , vn ỏp.
-K thut: Ghi chộp ngn ,nhn xột bng li.
H 3: ( 5,8) (Nh ti liờu)
* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ :+ nờu ỳng cỏc cp cnh vuụng gúc, cỏc cp cnh song song vi nhau.v c
hỡnh ch nht v hỡnh vuụng theo ssos o cho trc.
-Phng phỏp: quan sỏt , vn ỏp, vit
-K thut: Ghi chộp ngn ,nhn xột bng li. Vit nhn xột.
H 4: ( BT 4) nhn bit cỏc gúc
* ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ :HS ni ỳng tờn cỏc gúc vi hỡnh v phự hp.
-Phng phỏp: quan sỏt , vn ỏp.
-K thut: Ghi chộp ngn ,nhn xột bng li.

5.Hng dn vn dng: V nh cùng với ngi thõn hon thnh phn vn dng
gdtt:
sinh hoạt Lớp
1. Mc tiờu : ỏnh giỏ hot ng ca lp trong tun va qua v a ra k hoch hot
ng tun ti phỏt ng phong tro thi ua cho mng ngy 20-11
2.ổn định nề nếp : CT HTQ điều hành lớp nhận xét tình hình của
lớp trong tuần qua
- các ban , nhúm tự đánh giá kết quả thi đua của nhóm mình
- CT HTQ tổng hợp và nhận xét thi đua của các nhóm .
3.ý kiến của các thành viên trong lớp.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: Phõn tớch c nhng vn cn tuyờn dng , nhng vn cn khc phc
trong tun nh thc hin g giỏc, chp hnh ni quy quy nh ca lp, trng. í kin gúp ý

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019
nh nhng cú ý thc xõy dng, khụng ch trớch hay trỏch múc bn. Bit nờu lờn nhng c
gỏng tin b ca bn.
+ Bit tip thu ý kin gúp ý xõy dng ca bn v nờu c hng khc phc sa cha.
-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li
4.Bình bầu thi đua của các nhóm, cá nhân xuất sắc trong tuần.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ:+ Phõn tớch nhng u im thuyt phc, t cỏc tiờu chớ a ra, tin b v cú ý
thc vn lờn.
+ Nhỡn thy c s tin b ca bn, ng viờn bn bn cú ng lc phn u
hn na.

-PP: Quan sỏt,vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
5.Kế hoạch hoạt động tuần tới : ( cỏc ban tho lun xõy dng k hoch hot ng)
- Thực hiện tốt ATGT, ATTTTH,Nghiờn cu bi đầy đủ trớc khi đến lớp.
- Tập bài thể dục giữa giờ, làm tốt công tác vệ sinh,
- Đi học đúng giờ , chấp hành tốt các nội quy quy định của nhà trờng.
6.Tớch hp dy bi 2: Vic chi tiờu ca Bỏc H( Ti liờu o c HCM)

Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú
Thủy×