Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

giáo án nghe hát anh nông dân và cây rau

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (109.57 KB, 4 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN THẠCH THẤT
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH PHÚ B
**************

GIÁO ÁN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN: THẨM MỸ
HOẠT ĐỘNG: ÂM NHẠC
Chủ đề: Nghề nghiệp
ĐỀ TÀI
NDTT: Nghe hát,nghe nhạc “Anh nông dân và cây rau”
Nhạc : Nước ngoài
NDKH: TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
Vận động minh họa: Lớn lên cháu lái máy cày
Lứa tuổi: 4- 5 tuổi , lớp B2
Số lượng trẻ: 25 – 30 trẻ
Thời gian: 25 – 30 phút
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng

Năm học 2015 – 2016


I.Mục đích- yêu cầu:
1.Kiến thức:
- Trẻ biết tên và nội dung bài hát nghe “Anh nông dân và cây rau”
- Trẻ biết vận động minh họa theo lời bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày”
- Trẻ biết tên và biết cách chơi trò chơi: “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”
2. Kỹ năng:
- Trẻ nói đúng tên bài hát và lắng nghe trọn vẹn bài hát “Anh nông dân và cây rau”
- Trẻ nói lên cảm xúc của mình khi lắng nghe bài hát “Anh nông dân và cây rau”
hưởng ứng cảm xúc cùng cô.
- Trẻ hát và vận động minh họa thể hiện sắc thái tình cảm phù hợp với bài hát “Lớn


lên cháu lái máy cày”
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức kỷ luật, tập trung chú ý trong giờ học.
- Góp phần giáo dục trẻ biết yêu thương và giữ gìn sản phẩm của các nghề
II. Chuẩn bị:
1.Về phía giáo viên:
- Trang phục đẹp, gọn, phù hợp.
- Nhạc bài hát: “Anh nông dân và cây rau”, “Lớn lên cháu lái máy cày ”, “Cháu
yêu cô chú công nhân”, “Rềnh rềnh ràng ràng”, “§i cÊy”...
- Chuẩn bị tốt tâm thế trước khi tổ chức hoạt động cho trẻ.
2.Về trẻ:
- Trang phục của trẻ sạch, gọn.
- Tâm thế của trẻ thoải mái


III.Tin hnh:
Cỏc hot ng

Hot ng ca cụ

1. n nh t Cụ gii thiu chng trỡnh bộ vui ca hỏt

Hot ng
ca chỏu
- Tr v tay

chc
2. Ni dung

- Cụ núi Trũ chi trũ chi


chớnh

- Trũ chi Nghe giai iu oỏn tờn bi hỏt

a.Trũ chi:

- chi c trũ chi ny bn no cú th nhc li cho

Nghe giai iu cụ cỏch chi no?
oỏn tờn bi - Cụ cho tr nhc li cỏch chi

- Tr tr li

- Tr tr li

hỏt (NDKH)

- T chc chi: Cụ cho tr chi di hỡnh thc i no cú

(3-5p)

tớn hiu trc i ú s dnh c quyn tr li.

b. Vn ng

- Cụ m 1 on nhc bi hỏt Ln lờn chỏu lỏi mỏy cy - Tr oỏn

- Tr chi


minh ha bi tr tờn bi hỏt, tỏc gi.
tờn bi hỏt
hỏt Ln lờn - Ln 1: Cụ v tr hỏt v vn ng theo bi hỏt Ln lờn
chỏu lỏi mỏy chỏu lỏi mỏy cy
- Tr hỏt v
cy (ND KH) - Ln 2: Tr hỏt v vn ng theo i hỡnh ch U
vn ng
(3-5p)

- Mi nhúm tr lờn th hin, c lp hng ng.

theo yờu cu

- Khi cô đa 1 tay về phía đội nào đội đó sẽ ca cụ
hát thật hay. Khi cụ a c hai tay thỡ c lp cựng hỏt
nhộ.
- Cụ ỏnh nhp tay cho tr hỏt + vn ng khi cụ ỏnh tay
c.Nghe hỏt:

v phớa no thỡ nhúm ú hỏt vn ng.

Anh nụng dõn
- Tr ngi

v cõy rau

- Cụ k cho tr nghe cõu chuyn mang ni dung bi hỏt.

(NDTT)


+ Ln 1: Cho tr nghe nhc bi Anh nụng dõn v cõy gn cụ

(14-16p)

rau.
=> Cỏc bộ i chỳng mỡnh va cựng nhau lng nghe giai


điệu của bài hát “Anh nông dân và cây rau” nhạc nước
ngoài đấy!

- Trẻ trả lời

- Các con cảm nhận gì về giai điệu của bài hát này?
(Giai điệu vui tươi, rộn ràng)

-

Trẻ

ngồi

+ Lần 2: Cô hát trẻ ngồi quanh cô

nghe cô hát.

- Cô vừa hát bài gì? bài hát là nhạc gì?

- Trẻ trả lời


- Cô đọc lời bài hát:
Trồng cây rau rau to to to
Mình anh cố sức kéo lên
Hây zô, hây zô nhưng mà cây vẫn không lên được..........
Đó là hình ảnh mà anh nông dân đã vất vả, chăm chỉ để -Trẻ

lắng

chăm sóc cây rau luôn tươi tốt, mang lại nguồn thực nghe.
phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng cho chúng ta ăn hàng
ngày đấy

- Trẻ lắng

+ Lần 3: Cô hát kết hợp cho trẻ xem sa bàn rối!

nghe.

- Trong bài hát các bé thích nhất hình ảnh gì?

-

3.Kết thúc tiết + Lần 4: Cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát
học
- Cô động viên và khen trẻ

Trẻ

biểu


diễn cùng cô×