Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 34: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.67 KB, 3 trang )

Giáo án Ngữ văn 11
LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

A. Mục tiêu bài học
Giúp học sinh nắm vững cách tóm tắt văn bản.
Tóm tắt được văn bản có độ dài hơn 1000 chữ.

B. Phương tiện thực hiện
+Sách GK, sách GV
+Giáo án lên lớp cá nhân

C.Cách thức tiến hành
Giáo viên tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: hướng dẫn học sinh
đọc, trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.

D.Tiến trình lên lớp
1.Kiểm tra bài cũ
Nêu mục đích tóm tắt văn bản nghị luận?
2.Giới thiệu bài mới:

Hoạt động của thầy và trò. Nội dung cần đạt.
I. Luyện tập


Giáo án Ngữ văn 11
 Hs làm việc với Sgk

1. Văn bản 1

Cách tóm tắt đã hợp lí -Tóm tắt vừa thiếu, lại vừa thừa ý
chưa?-Bỏ ý: thơ mới là phong trào văn học phong phú, có
nhiều yếu tố tích cực
-Thêm ý: Thơ mới không nói đến đấu tranh cách
mạng, đó là một đặc điểm lớn
2. Văn bản 2
-Chủ đề:
Cảm nhận về tinh thần thơ mới là ở chữ tôi - ý thức

 Hs làm việc theo nhóm
Xác định chủ đề và mục
đích của văn bản?

cá nhân trỗi dậy một cách tuyệt đối. đó là cái tôi
đáng thương và tội nghiệp chứa đầy bi kịch.
Khẳng định: bi kịch ấy khiến các nhà thơ mới dồn
tình cảm trong việc thể hiện tình yêu tiếng Việt, yêu
thơ, yêu quê hương đất nước.
-Mục đích:
Bàn về cái tôi trong thơ mới để người đọc người
nghe hiểu được tinh thần chung về nội dung của thơ
mới, đồng thời thấy được ý nghĩa xã hội, thời đại và
tâm lí của lớp trẻ.
-Tác giả triển khai ý bài viết:
+Nêu vấn đề bàn luận: tinh thần thơ mới
+Cái khó giữa ranh giới thơ mơi và thơ cũ

Tác giả triển khai bài ý bài
viết như thế nào?


+Đưa ra nguyên tắc: Không căn cứ vào bài dở, mà


Giáo án Ngữ văn 11
đối sánh bài hay với bài hay và trên đại thể
+Tinh thần thơ mới là ở chữ tôi
“Cái khác nhau giữa thơ mới và thơ cũ là ở chữ tôi
 Hs tập tóm tắt

và chữ ta. Chữ tôi trước đây có cũng phải ẩn mình
trong chữ ta. Chữ tôi trong thơ mới là theo nghĩa
tuyệt đối của nó.
Cái tôi bây giờ đáng thương và tội nghiệp. Nó diễn
tả cái bi kịch và tâm hồn lớp trẻ. Họ giải quyết bi
kịch ấy bằng cách gửi vào tiếng Việt. Vì tiếng Việt
là vong hồn các thế hệ đã qua”
II. Củng cố

Hs nhắc lại lý thuyết tóm tắt
văn bản nghị luận

 Hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài sau
Ôn tập làm văn×