Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

Viêm màng bồ đào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.52 MB, 25 trang )

VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO
VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO
BS. Nguyễn Phạm Trung Hiếu
BS. Nguyễn Phạm Trung Hiếu
Mục tiêu
Mục tiêu
-
Nh n bi t các triệu chứng của viêm MBĐậ ế
Nh n bi t các triệu chứng của viêm MBĐậ ế
-
Nêu được nguyên tắc điều trò viêm MBĐ
Nêu được nguyên tắc điều trò viêm MBĐ
-
Biết được nhãn viêm giao cảm
Biết được nhãn viêm giao cảm
Giải phẫu học
Giải phẫu học
MBĐ là lớp giữa của thành
MBĐ là lớp giữa của thành
nhãn cầu, cấu tạo là mạch
nhãn cầu, cấu tạo là mạch
máu, nuôi dưỡng các cấu
máu, nuôi dưỡng các cấu
trúc trong nhãn cầu. Gồm
trúc trong nhãn cầu. Gồm
3 phần chính:
3 phần chính:
- Mống mắt
- Mống mắt
- Thể mi
- Thể mi


- Mạch mạc
- Mạch mạc
Phân loại
Phân loại
Theo giải phẫu:
Theo giải phẫu:
- Viêm MBĐ trước
- Viêm MBĐ trước
- Viêm MBĐ trung gian
- Viêm MBĐ trung gian
- Viêm MBĐ sau
- Viêm MBĐ sau
- Viêm MBĐ toàn bộ
- Viêm MBĐ toàn bộ
Cơ chế
Cơ chế
3 cơ chế chính:
3 cơ chế chính:
- Phản ứng với chấn thương
- Phản ứng với chấn thương
- Phản ứng tự miễn
- Phản ứng tự miễn
- Phản ứng với các tác nhân nhiễm trùng
- Phản ứng với các tác nhân nhiễm trùng
Viêm mống mắt thể mi
Viêm mống mắt thể mi
Triệu chứng cơ năng:
Triệu chứng cơ năng:
- Đau nhức
- Đau nhức

- Nhìn mờ
- Nhìn mờ
- Sợ ánh sáng
- Sợ ánh sáng
- Cảm giác ruồi bay
- Cảm giác ruồi bay
Viêm mống mắt thể mi
Viêm mống mắt thể mi
Triệu chứng thực thể:
Triệu chứng thực thể:
- Cương tụ rìa
- Cương tụ rìa
- Lắng đọng sau giác mạc
- Lắng đọng sau giác mạc
- Vẩn đục tiền phòng, Tyndall (+)
- Vẩn đục tiền phòng, Tyndall (+)
- Mống mắt nhạt màu, mất bóng, dính mống,
- Mống mắt nhạt màu, mất bóng, dính mống,
tít đồng tử
tít đồng tử
- Lắng đọng trước thủy tinh thể
- Lắng đọng trước thủy tinh thể
- Nhãn áp bình thường/ tăng/ giảm
- Nhãn áp bình thường/ tăng/ giảm
- Phản ứng thể mi (+)
- Phản ứng thể mi (+)

Viêm màng bồ đào giữa
Viêm màng bồ đào giữa
- Ít quan trọng

- Ít quan trọng
- Giảm thò lực
- Giảm thò lực
- Dấu hiệu ruồi bay kín đáo
- Dấu hiệu ruồi bay kín đáo
- F.O.: ổ viêm trắng vùng pars plana, vẩn
- F.O.: ổ viêm trắng vùng pars plana, vẩn
đục pha lê thể
đục pha lê thể

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×