Tải bản đầy đủ (.pptx) (22 trang)

slide kinh tế quốc tế:Rào cản trong xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam sang thị trường EU và giải pháp.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.29 MB, 22 trang )

Kinh Tế Quốc Tế
Nhiệt liệt chào mừng
cô và các bạn
Đề tài: Rào cản trong xuất khẩu thủy hải
sản của Việt Nam sang thị trường EU và
giải pháp.

Thực hiện- Nhóm 3

1


Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhóm 3:
1.Nguyễn Thị Lan Anh

5.Nguyễn Thị Lan

2.Nguyễn Thị Thu Hiền 6.Phạm Ngọc Nhi
3.Nguyễn Thị Linh

7.Đặng Thị Hằng

4.Nguyễn Thị Thanh Vân 8. Bùi Thị Hằng

Thực hiện- Nhóm 3

2


Việt Nam đã bị EU cảnh báo thẻ vàng với xuất khẩu thủy sản


từ cuối 2017

3


/>
Thực hiện- Nhóm 3

4


NỘI DUNG

Tổng quan về rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế

Các rào cản trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU

Các giải pháp vượt rào cản trong xuất khẩu thủy sản của VN sang thị trường EU.

Thực hiện- Nhóm 3

5


1. Tổng quan về rào cản trong thương mại quốc tế
1.1 Khái niệm rào cản trong thương mại quốc tế.

Rào cản: là tất cả những gì gây trở ngại, khó khăn cho hoạt động tiếp cận một đối tượng nào đó.
Rào cản trong thương mại: là bất cứ biện pháp hay hành động nào gây cản trở đối với thương mại
quốc tế

1.2 Phân loại.
Rào cản thương mại bao gồm hai nhóm rào cản lớn đó là:

a.

Rào cản thuế quan.

b. Rào cản phi thuế quan.

Thực hiện- Nhóm 3

6


a. Rào cản thuế quan

Mục đích:

Tăng nguồn thu cho NSNN
Ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu
Điều tiết hàng hóa xuất nhập khẩu
Bảo vệ hàng hóa trong nước
 Các nước không được phép tăng thuế lên mức trần đã cam kết

Thực hiện- Nhóm 3

7


b. Rào cản phi thuế quan


Cấm nhập hoặc cấm
xuất

Giấy phép nhập khẩu

Hàng rào hành chính
Hạn ngạch (quota)

Hạn chế xuất khẩu tự
nguyện

Hàng rào phi thuế quan

Tỷ lệ nội địa hóa bắt
buộc

Các tiêu chuẩn kỹ thuật

Rào cản kỹ thuật
trong thương mại
(TBT)

Các quy chuẩn kỹ thuật

Các thủ tục đánh giá sự hợp
Thực hiện- Nhóm 3

chuẩn


8


1.3 Vai trò của rào cản thương mại

Bảo hộ các ngành
sản xuất trong nước.

Chính phủ ban
hành các chính
sách nhằm
Thực hiện chiến
lược phát triển kinh

Bảo vệ người lao

tế xã hội của quốc

động và tiêu dùng

gia.

9


2. Các rào cản trong xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị
trường EU

Tổng quan tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU (2010- hiện nay)


Các rào cản trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Thực hiện- Nhóm 3

10


GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU 6 THÁNG ĐẦU 2010
SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2009 SANG CÁC NƯỚC ĐỨNG ĐẦU TRONG KHỐI EU
100
90

86.1
80

80
70
60

60.2

63
55.3

50

52
45.3

40

30
20

20.3
12.8

10
0

Italia

14

9.8

Hà Lan

8

Pháp

Bỉ
Kim ngạch

38.3

20.3

Anh


Ba Lan

9.6
0.4

Đức Tây Ba Nha

Tốc độ tăng

(Nguồn: báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam 6th/2010)

Thực hiện- Nhóm 3

11


Nguồn số liệu: VASEP
Thực hiện- Nhóm 3

12


Các rào cản trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Thị trường

Quy định riêng

Mặt hàng


Rào cản XK
thủy sản

của nước thành
viên

Quy định chung
của EU

Thực hiện- Nhóm 3

13


Thị trường

•Lỡ nhiều đơn đặt hàng từ phía EU do hạn chế về
tài chính, năng suất lao động thấp
•Hàng thủy sản của Việt Nam có sức cạnh tranh
thấp so với ĐT: Trung Quốc, Hà Lan, Na Uy
•Hoạt động thâm nhập thị trường của doanh
nghiệp Việt Nam còn thụ động phụ thuộc nhiều
vào phía đối tác EU
XK thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU
trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến kim ngạch
xuất khẩu.14

Thực hiện- Nhóm 3


Mặt hàng

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chưa đa dạng, chủ yếu là hàng thô
Mẫu mã sản phẩm còn đơn điệu
Chất lượng hàng thủy sản chưa cao, chưa quản lý chặt chẽ

Thực hiện- Nhóm 3

15


Quy định chung của EU

Quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm

Quy định về giám sát

Quy định về vệ sinh

Quy định IUU

Thực hiện- Nhóm 3


16


QĐ riêng của các nước thành viên

ĐứcKiểm tra ATTP nghiêm ngặtĐặt ra một số tiêu chuẩn
riêngTBN

Phải có chứng nhận khai

tra

thác thủy sản do Cơ quan


Nâng cao hơn nữa CL sản

thẩm quyền Việt Nam cấp

phẩm XK

Lấy mẫu và kiểm tra dư
lượng các chất độc hại.

Tập trung vào mặt hàng cá

Hà LanCần có chiến dịch truyền
thông tích cực

Thực hiện- Nhóm 3

17


3. Các giải pháp vượt rào cản trong
XK thủy sản sang thị trường EU
Nhà nước

Doanh nghiệp

Thực hiện- Nhóm 3


18


Nhà nước

Hệ thống pháp lý phù hợp với XK

Đầu tư trong nước-Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Hành chính quản lý ngành thủy sản

VSATTP và chất lượng sản phẩm

Hỗ chợ tín dụng tín dụng cho các DN XK

Xúc tiến thương mại
Thực hiện- Nhóm 3

19


Doanh nghiệp
Thị hiếu khách
hàng - phân khúc
thị trường
Nâng cao đội ngũ

ĐTCT - chiến lược


công nhân viên

cạnh tranh

Doanh
nghiệp

Cập nhật thông tin

Kiểm soát, đào tạo

thị trường của EU

sản xuất

Tận dụng hệ thống
Xây dựng, bảo vệ

bán lẻ truyền thống,

thương hiệu.

hệ thống thông tin –
truyền thông

Thực hiện- Nhóm 3

20KẾT LUẬN

EU hiện đang là một trong những thị trường hàng đầu trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam.  Tuy nhiên, các rào
cản phi thuế khác đang ngày càng chặt chẽ và nghiêm chỉnh hơn. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chú ý
đến để có các biện pháp phòng, tránh những vụ kiện thương mại ảnh hưởng đến uy tín hàng thủy sản Việt Nam, đặc
biệt là phối hợp cùng với các cơ quan Chính phủ, hành động tích cực và quyết liệt.
Hy vọng rằng, với việc tham gia hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) , các rào cản phi thuế sẽ được
hạn chế, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến tích hơn trong các năm sau.

Thực hiện- Nhóm 3

21


Thực hiện- Nhóm 3

22×