Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

F o t

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.61 KB, 3 trang )

TRONG NGHIA.,LTD
L4 Dong Phu zone, Que Son Dictrict, Quang Nam Provine

F.O.T
ĐẶC TRỊ NẤM THỐI RỄ, THỐI TRÁI
Cơ chế diệt và đối kháng.

1. Thành phần: Chitosan và Chủng nấm Chaetomium spp
2. Cơ chế hoạt động.
a. Sinh sản ra kháng sinh
Chaetomium được biết đến là một loại nấm có khả năng tổng hợp một số
hợp chất kháng sinh. Cho tới nay, 4 hoạt chất kháng sinh đã được xác định từ
nấm Chaetomium (Hình 1) (Kaewchai et al., 2009; Soytong et al., 2001). Các
hoạt chất này bao gồm:
 Chaetoglobusin C: có khả năng ức chế sinh trưởng của một số nấm gây
bệnh cây như Colletotrichum gloeosporioides, Col. dematium, Fusarium
oxysporum, Phytophthora palmivora, P. parasitica, P. cactorum,
Pyricularia oryzae, Rhizoctonia solani and Sclerotium rolfsii (Soytong et
al., 2001).
 Chaetoviridins A và B: có khả năng ức chế sinh trưởng một số nấm như
Pyricularia oryzae, Pythium ultimum (Park et al., 2005)
 Rotiorinols do nấm C. cupreum tạo ra có khả năng ức chế sinh trưởng của
nhiều tác nhân gây bệnh gồm cả nấm và vi khuẩn (Kanokmedhakul et al.,
2006)


TRONG NGHIA.,LTD
L4 Dong Phu zone, Que Son Dictrict, Quang Nam Provine

Hình 1. Một số chất kháng sinh của Chaetomium có hoạt tính ức chế nấm
gây bệnh (Kaewchai et al., 2009)


b. Ký sinh (mycoparasism)
Ký sinh trực tiếp là khả năng của vi sinh vật đối kháng sử dụng các enzymes
của chúng để tấn công tác nhân gây bệnh. Chaetomium là nhóm nấm có hệ
enzyme ngoại bào phong phú. Chúng có khả năng tạo các enzyme cellulases,
chitinases và b-1,3-glucanases. Các enzyme này giúp Chaetomium có thể phân
hủy vách tế bào nấm thật (fungi) được cấu tạo bởi chitin (là các chuỗi N-acetylD-glucosamine không phân nhánh) và β-1,3-glucan hay vách tế bào của nấm
trứng (Phytophthora, Pythium), được cấu tạo bởi cellulose và glucan (Cao et al.,
2009; Gao et al., 2005a; Gao et al., 2005b; Kaewchai et al., 2009; Sun et al.,
2006; Ya-fen & Jin-jie, 2005)
c. Kích thích sinh trưởng phát triển của cây thông qua cải thiện
chất lượng đất
Người ta nhận thấy rằng, thực tế khi xử lý chế phẩm sinh học được sản xuất từ
các chủng nấm Chaetomium , cây sinh trưởng phát triển mạnh và cho năng suất,
chất lượng cao hơn, cả trong điều kiện nhà kính và ngoài đồng ruộng.
Chaetomium được biết có khả nảng sản sinh một lượng cơ chất ergosterol khá
lớn. Chính ergosterol là một nhóm hợp chất chuyển hóa có nguồn gốc từ nấm
có khả năng cải tạo đất làm cho đất thêm màu mỡ, tăng độ phì nhiêu của đất, cải
thiện cấu trúc đất, kích thích sự phát triển của cây (Eash et al., 1994). Hàm
lượng ergosterol là một chỉ thị sinh học quan trọng về chất lượng đất (MartinezSalgado et al., 2010)
d. Tăng sức đề kháng của cây
Một cơ chế nữa cũng phải kể đến là hợp chất Chaetoglobosin C do Chaetomium
globosum sản sinh ra có khả năng kích thích cây hình thành tính kháng tạo được
(IR, Iduced Resistance) của cây. Các thí nghiệm đã cho thấy Chaetomium cảm


TRONG NGHIA.,LTD
L4 Dong Phu zone, Que Son Dictrict, Quang Nam Provine
ứng hình thành các lớp oxy hoạt hóa (ROS, reactive oxygen classes) – là các
phân tử dẫn truyền tín hiệu để cảm ứng tại thành tính kháng tập nhiễm trên cây
cà rốt, khoai tây, khoai lang, thuốc lá (Kanokmedhakul et al., 2002; Soytong et

al., 2001).
3. Kết hợp và sử dụng thuốc
Có thể sử dụng chung với các thuốc bảo vệ thực vật khác trên thị trường không
làm nguy hại đến bào tử có trong FOT.
500ml hoặc 500g có thể pha 200 -400 lít nước để trị và phòng bệnh thối rễ, thối
trái.
Khi cây bị bệnh: Kết hợp với Dược Vương, Nano Đồng làm tăng khả năng diệt
nấm bệnh và tăng khả năng phục hồi cho cây trồng.
Sử dụng định kỳ: 25-30 ngày/lần: phòng các bệnh chết nhanh do nấm
Phytophthora, Pytium, Rhizoctonia, Fusarium, Colletotrichum gloeosporioides
và Cephaleures virescens (gây bệnh cho bộ phận: lá chồi, cành và quả non)
4. Phạm vi áp dụng:
Sử dụng cho các loại cây đặc biệt: bệnh xì mủ, thối thân, thối rễ, thôí trái, rụng
trái do bệnh. Áp dụng: hoa màu, rau màu, các cây họ đậu, cây lấy củ, cây ăn
trái.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×