Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Dạy trẻ so sánh nhận biết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (40.11 KB, 3 trang )

Ngày soạn: 06/09/2009
Ngày giảng: 08/09/2009
Giáo Viên : Nông Thúy Ngọc
Kế hoạch ngày:
1. Đón trẻ, chơi tự do, điểm danh.
2. Các tiết học.
3. Hoạt động ngoài trời.
4. Hoạt động vui chơi.
5. Vệ sinh, nêu gơng, trả trẻ.
Tiết 1:

toán
Bài: Dạy trẻ so sánh
nhận biết sự bằng nhau về số lợng của 2 nhóm đồ vật

I- Mục đích , yêu cầu.
Kt: Trẻ hát nhận biết và so sánh đợc sự bằng nhau về số lợng
của 2 nhóm đồ vật
Kn: Trẻ xếp đúng
Yc: trẻ đạt:70-75%
II - Chuẩn bị:
*Cô
- 3 bông hoa, 3 con bớm. 1 túi kỳ lạ
- Bảng, thớc chỉ, 4-5 cái ghế
- 1 số nhóm đồ vật ở trong lớp xếp không thành dãy
* Trẻ
- Mỗi trẻ 3 con thỏ, 3 cái ô, rổ nhỏ đủ cho trẻ
Tích hợp: toán
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Trò chuyện gây hứng thú


- Cô đánh nhịp cho cả lớp hát
- cả lớp hát và vỗ tay 1 lần
bài tập đếm
- Hôm nay cô muốn các cháu - có ạ
góp vui cùng chị Hằng Nga 1
tiết mục gì đó các cháu có
nhất trí không nào?
Bây giờ các cháu chơi 1 trò
chơi nhé.
2, Bài học.
Phần 1: Ôn kỹ năng ghép t-


ơng ứng 1-1 .
- Chơi trò chơi ai nhanh nhất
*Cách chơi :
-Cô có 4 ghế ngồi cho số trẻ
lên chơi = tơng ứng với ghế.
Vừa đi vừa hát khi nghe hiệu
lệnh trẻ chạy về ghế ngồi.
-Cô hỏi trẻ có bao nhiêu bạn
chơi. Vây số ghế bằng số
các bạn ngồi chơi không?
-Cô khen trẻ kịp thời.
Phần 2: Trẻ so sánh nhận biết
sự bằng nhau về số lợng giữa
2 nhóm
* Cô làm mẫu: Cô có 1 khóm
hoa rất đẹp, cô đi hái đợc
rất nhiều hoa mang vào túi

kỳ lạ, bây giờ một bán lên thò
tay vào trong túi lấy ra cho
cả lớp xem có bao nhiêu bông
hoa nhé.
- Trẻ lấy ra bông hoa nào, cả
lớp đếm bông hoa đó
- Những bông hoa này có mùi
thơm, các chú bớm rất muốn
đậu để ngừi mùi thơm đấy,
cô mời 1 bạn lên gắn những
bông hoa cho các chú bớm
nào
+ Cô đếm nhóm hoa 2 lần,
nhóm bớm đếm 2 lần, đếm
1, 2 ,3
- cho cả lớp so sánh 2 nhóm
đồ vật này bằng nhau cha?
* Trẻ: gió thổi, gió thổi
- Thổi những em thỏ ra cho
cô nào.
- Cho cả lớp đếm số thỏ
- Cho trẻ xếp số ô ra

- trẻ thích chơi trò chơi

- 1 trẻ đếm 1-4 bạn
- có ạ

- 1 trẻ lên lấy ở túi kì lạ ra
gắn lên bảng

- Cả lớp đếm 1, 2 ,3
- 1 trẻ lên lấy bớm gắn lên
bảng, cả lớp đếm 1, 2, 3

- cả lớp đếm theo nhóm hoa,
bớm 1, 2, 3
- cả lớp so sánh bằng nhau
- thổi gì
- tự xếp thỏ ra
- cả lớp đếm 1, 2, 3
- cả lớp xếp số ô ra và đếm
1, 2, 3
- trẻ tự so sánh nhóm đồ vật
mình
- 2,3 trẻ lên tìm những nhóm
đồ chơi cô xếp không thành
dãy sau đó cả lớp đếm


+ trẻ đếm thỏ vào số ô rồi so
sánh 2 nhóm bằng nhau cha
Phần 3: Luyện tập
- Cô bày những nhóm đồ
chơi xếp không thành dãy ở
xung quanh lớp có số lợng
bằng nhau và cho trẻ đếm ra
3. Kết thúc:
Cho trẻ làm các chú chim ra
- cả lớp ra chơi
sân chơi

Trẻ đạt: %Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×