Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Thuyết minh biện pháp thi công nhà cao tầng song ngữ anh việt (link bản vẽ ở trang cuối)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.27 MB, 134 trang )

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC KỸ THUẬT
THI CÔNG
EXPLAINATION OF METHOD OF TECHNICAL
ORGANIZATION TO EXCUTE CONSTRUCTION
Dự án/ Project:

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIÊU THỊ, KHU TRƯNG BÀY SẢN

PHẨM VÀ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG SAO THÁI DƯƠNG –
INVESET TO BUILD SUPERMARKET, SHOWROOM
AND HEADQUARTER OF SAO THAI DUONG
Gói thầu số BP02/ BP02 Bidding package: THI CÔNG KẾT CẤU ĐÀI MÓNG,
PHẦN HẦM VÀ KẾT CẤU THÂN. – EXECUTE
STRUCTURE OF BASEMENT AND BODY OF BUILDING
Địa điểm/ Location : TỨ HIỆP – PHÁP VÂN – THANH TRÌ – HÀ NỘI

“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 1 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394


Email:

1.

CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG – BASIS TO SET UP
CONSTRUCTION METHOD
- Căn cứ vào vị trí, Quy mô của dự án
- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt.

- Căn cứ vào hồ sơ mời thầu gói thầu BP02 – nhà thầu kết cấu chính do công
ty TNHH Tunner việt nam phát hành vào 5/12/2015.
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01 tháng 01 năm 2015
- Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số
46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015
- Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây xựng hiện hành.
- Căn cứ vào chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu của do công ty TNHH
Tunner Việt Nam phát hành vào 05/12/2015.
- Base on the location, size of project
- Base on the technical design documents approved.
- Base on the bidding documents Package BP02 – contractor of main structure
by Tunner Vietnam Ltd. released on 12.05.2015.
- Construction Law No. 50/2014 / QH13 in 01 January 2015
- Decree of the Government on management of investment projects on
construction No 46/2015/ ND-CP in 12 May 2015
- Base on standards, the current construction regulation in use.
- Base on technical guidelines in the bidding documents by Tunner Vietnam
Ltd. released in 05 December 2015.
2.

GIỚI THIỆU QUY MÔ GÓI THẦU- INTRODUCTION ABOUT


TENDER SCOPE:
2.1.

Đặc điểm công trình và nội dung công việc – Project feature and working

content
2.1.1. Tên công trình và địa điểm xây dựng – Name of project and location:
- Tên công trình - Name: Trụ sở công ty Sao Thái dương – Sao Thai Duong
headquarter
- Địa điểm - Location: Tứ Hiệp – Pháp Vân – Thanh Trì – Hà Nội
- Tổng thể công trình: Nằm tại mặt đường Ngọc Hồi trên diện tích khu đất
khoảng 1300(m2). Mặt bằng xây dựng đã được đào, san gạt đảm bảo cốt theo thiết kế
đã được phê duyệt, không có công trình nổi và công trình ngầm ảnh hưởng đến công
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 2 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

tác thi công xây dựng công trình. Việc cấp nước sinh hoạt, cấp điện được lấy từ hệ
thống chung của trạm biến áp đã được xây dựng trên địa bàn.
- Overall Project: Located in Ngoc Hoi road, on area about 1300 (m2).
Construction ground was dug, leveled to guarantee following approved design, no
floating structures and underground construction affect the work construction. The

drinking water supply, power supply is taken from the general system of the
substation has been built in the province.
2.1.2. Nội dung các công việc thi công thuộc gói thầu – Working content of the
project:
- Thi công phần kết cấu đài móng, tầng hầm và phần thân công trình.
- Execute the structure of foundations, basements and the body.
2.2.

Nhận xét đánh giá chung và các yêu cầu cần giải quyết – Comment,

general assessment and needed requirement to solve:
- Thuận lợi: Mặt bằng công trình rộng, gần đường quốc lộ, vật tư thiết bị dễ
cung ứng, hồ sơ thi công đầy đủ.
- Khó khăn: Vị trí công trình xây dựng nằm trong phạm vi có địa chất đất , đá
vôi xen lẫn, khó khăn cho công tác thi công ép cọc và thi công tầng hầm. Công trình
nằm gần khu dân cư nên công tác vệ sinh môi trường phải đảm bảo.
- Advantages: wide project premises, near the highway, easy to supply
equipment and material and complete records of construction.
- Difficulty: Location constructions within the scope of geological soil, mixed
limestone, difficult to execute pressing pile and basement. The building locates near
residential areas so work environmental sanitation must ensure.
3.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG -

PREPARATION FOR TOTAL PREMISES OF CONSTRUCTION:
3.1.

Chuẩn bị mặt bằng thi công – prepare for construction premises:


Sau khi có thông báo trúng thầu. Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo và ký kết
hợp đồng kinh tế với Chủ đầu tư, Chúng tôi sẽ tiến hành triển khai các công tác để
thực hiện hợp đồng trong thời gian ngắn nhất.
After getting winning notification. Contractor will conduct negotiation and
sign economic contract with the investor, we will carry out the work to implement the
contract in the shortest time.
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 3 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

3.2.

Tiếp nhận mặt bằng chuẩn bị triển khai thi công - Receiving ground,

prepare for execution:
- Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu sẽ tiến hành ngay việc liên hệ với các cơ
quan hữu quan, chính quyền địa phương nơi thi công công trình để tìm hiểu và thực
hiện các quy định của địa phương về trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ
sinh môi trường, tạm trú tạm vắng và chuẩn bị các thủ tục cần thiết khác để bắt đầu
triển khai thi công.
- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận các hồ sơ tài liệu thiết kế thi công công trình
và hệ thống mốc định vị, cao độ hiện trạng do Chủ đầu tư cung cấp
- Liên hệ với Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan để ký kết các hợp

đồng cung cấp điện, cho việc thi công công trình, chuẩn bị bãi tập kết vật tư thiết bị,
văn phòng chỉ huy và nhà ở cho công nhân.
- After signing the contract, the Contractor shall immediately conduct to
contact the relevant authorities, local government about the construction place to
learn and implement local regulations on safety and order of society, fire prevention,
environmental sanitation, temporary residence and temporary absence to prepare
other necessary procedures to start the project.
- Implement procedures for receiving the design documents of construction
and cos positioning system, high level status provided by investor
- Contact with Investor and institutions and related units to sign electricity
supply contracts, for the construction, prepare yard for materials and equipment,
office and home for officers and workers.
3.3.

Triển khai tổng mặt bằng thi công – Implement total construction

premises:
Sau khi Chủ đầu tư chính thức phát lệnh khởi công bằng văn bản, Nhà thầu sẽ
tiến hành triển khai xây dựng Tổng mặt bằng thi công công trình theo thiết kế Tổng
mặt bằng thi công chi tiết đã được Chủ đầu tư phê duyệt.
- Triển khai hàng rào che chắn, bảo vệ an toàn đồng thời chống bụi và bảo đảm
mỹ quan khu vực trong quá trình thi công công trình. Do đặc điểm công trình là Công
trình xây mới, thi công trong lô đất thuộc dự án đã được quy hoạch, gần các khu dân
cư nên công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường là hết sức quan trọng.
- Thiết lập các tuyến đường công vụ, đường vận chuyển phế thải riêng để phục
vụ giao thông, vận chuyển phế thải trong phạm vi thi công công trình.

“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 4 / 134CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

After Investor officially issue the starting work order in writing, the Contractor
shall proceed execution total construction premises follows design of total detail
construction premises approved by investor.
- Deploy shielding fence, safety protection and guarantee against dust and
beauty area during construction. Due to the building is new construction project, the
construction in the land has been planned, near residential areas so the work to ensure
the safety, environmental hygiene is very important.
- Set up the public road, transport road serves only for waste transportation and
transporting waste within the construction.
3.3.1. Dựng các công trình phụ trợ - Build ancillary works:
+ Văn phòng Ban chỉ huy công trường: Được bố trí tại địa điểm thuận tiện cho
việc điều khiển thi công và giao dịch với các đơn vị có liên quan. Do mặt bằng công
trình rộng, Nhà thầu sẽ bố trí Văn phòng Ban chỉ huy công trường và các công trình
phụ trợ ngay trong khu đất được giao thi công công trình.
+ Khu lán trại tạm: Các vật liệu tùy theo chủng loại được bố trí hợp lý trên mặt
bằng và sắp xếp theo đúng quy định bảo quản và đúng vị trí trên tổng mặt bằng (vị trí
bố trí xem bản vẽ Tổng mặt bằng), vì điều kiện công trình thuộc loại nhà cao tầng,
với lượng vật tư vật liệu rất nhiều nên việc bố trí các bãi chứa vật liệu được tính toán
chi tiết sao cho phù hợp với nhu cầu theo từng giai đoạn thi công, từng công tác xây
lắp của các hạng mục công trình. Các vật tư, vật liệu phục vụ cho thi công công trình
như cốp pha, giáo chống, thép sẽ được cung cấp cho công trình theo tiến độ yêu cầu
của từng giai đoạn thi công và được bố trí hợp lý trên mặt bằng.

+ Office of the steering committee: located at convenient location for control
execution and make transaction with related units. Due to the large land, the
Contractor shall arrange the office and ancillary works within the allocated area.
+ The temporary camps: The material according to categories are arranged
logically on the ground and classified in accordance with regulations preservation and
right posion on the general ground (see location and layout drawings of total ground)
because the condition of the project is high-rise, the amount of material should be
very great so they should be arranged suitable to match the needs at each stage of
construction, each construction and installation of the works. The materials serving
construction as formwork, spear and steel will be provided for work-in-progress
requirement of each phase of construction and logical layout on the premises.
+ Để đảm bảo an ninh và phục vụ công tác thi công đạt tiến độ, chất lượng,
Nhà thầu sẽ bố trí lán trại hợp lý ngay trong khu vực được giao thi công để các tổ đội
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 5 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

thi công ở trong suốt quá trình thi công và thuận tiện cho việc quản lý về nhân sự.
+ To ensure the security and serve the execution meeting schedules, quality,
the Contractor shall arrange appropriate camps within the assigned area for working
crews to stay during construction period and facilitate for the management of
personnel.
3.3.2. Giao thông trong công trường – Traffic in construction site:

+ Các vật tư, vật liệu được cung cấp đến công trường theo hệ thống giao thông
trong Thị Xã và được vận chuyển đến vị trí tập kết trong công trường theo hệ thống
đường công vụ.
- Bố trí máy thi công: Nhà thầu tính toán sử dụng các máy có công suất phù
hợp với yêu cầu thực tế, khối lượng thi công trong từng giai đoạn thi công công trình
và bố trí tại các vị trí thích hợp: gần các địa điểm tập kết vật liệu, không vướng các
hạng mục công trình (Vị trí bố trí máy móc xem bản vẽ Tổng mặt bằng thi công). Các
máy móc đưa vào công trường đều được qua kiểm định và có chứng chỉ kiểm định
chất lượng kèm theo. Công nhân tham gia điều khiển máy như: Cẩu tháp, máy vận
thăng, máy xúc...... đều được đào tạo và có chứng chỉ sử dụng máy.
+ The materials provided to the construction site by the transport system in the
Town and shipped to fixed location in the ground under service road.
- Arrangement of construction machines: Contractor calculate to use the
machine with suitable capacity for the actual requirements, workload in each
construction stage and arrange in the proper location: near the material place, not
affect the work items (location of machine check on the drawings of the work site).
These machines are brought into the site go through inspection and get accreditation
certificate attached. Workers involve controlling machine such as tower crane, hoist,
excavator ...... are trained and certified to use the machine.
- Bố trí hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt và thi công: Để có thể thi công
công trình được tốt, việc tính toán bố trí các nguồn điện, nước phục vụ cho thi công
công trình là rất quan trọng với mục đích phục vụ thi công một cách liên tục, giảm tối
đa thời gian gián đoạn làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Các bước triển
khai công tác này được thực hiện sau khi đã tiến hành tính toán công suất, nhu cầu sử
dụng một cách kỹ càng dựa trên Tổng mặt bằng bố trí lán trại, máy móc và Tổng tiến
độ thi công công trình:
+ Xác định công suất máy, lượng tiêu thụ điện, nước tại thời điểm sử dụng
nhiều nhất trên công trình dựa vào đó bố trí các loại máy phục vụ cũng như hệ thống
đường cáp dẫn điện và đường ống cấp nước phù hợp vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”


Trang: 6 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

vừa đảm bảo tính kinh tế.
- Arrangement of the power system, water for daily life and work: In order to
execute well, calculate to locate electric power, water for construction is very
important for the purpose of continuous execution, minimize interuption affect
progress. The implementation of this step is performed after conducting calculating
capacity, the need to use carefully base on total space for tents, machine and general
progress of construction works:
+ Determine engine power, electric and water consumption at the time using
the highest in the work based on that locate machines to serve as well as the power
transmission cable system and appropriate water supply pipe ensure the demand and
economic.
+ Làm việc với Chủ đầu tư để xác định nguồn cung cấp điện.
+ Working with the investor to determine the power supply.
3.3.3. Bố trí hệ thống điện thi công – Place Power system for construction:
+ Sau khi đã xác định vị trí nguồn cấp, Nhà thầu sẽ bố trí như sau : kéo một lộ
3 pha bằng cáp cao su từ nguồn cấp về tủ điện tổng của công trình, tại đây bố trí cầu
dao tổng và phân pha ra các cầu dao phụ cấp cho các khối công trình, ngoài ra tại tủ
điện tổng còn bố trí đồng hồ đo công suất tiêu thụ (Nguồn điện được lấy từ nguồn
điện lưới tại dự án) để tiện cho việc quản lý, sử dụng tiết kiệm và thanh toán chi phí
điện hàng tháng.

+ Từ tủ điện tổng của khối dùng cáp tải điện tới các điểm cấp cố định tại đây
có bố trí các cầu dao phụ, ổ cắm từ các điểm cấp cố định khi cần sử dụng thì dùng
dây dẫn kéo tới vị trí thi công, việc bố trí cáp dẫn và phân phụ tải được tính toán và
phân bổ phù hợp không để xảy ra tình trạng quá tải có thể dẫn đến mất an toàn trong
quá trình sử dụng.
+ After determine the supply location, the Contractor will allocate as follow:
pull a 3 phase route by rubber cable from power supply to the electrical cabinet, from
that, place circuit breaker and distribute phase to subbreakers provide for the
construction, in addition at the total electrical cabinet also has the power meter of
consumption (Power taken from the power grid in the project) to be easy for
management and economical usage and paying the electric cost monthly.
+ From the total electrical cabinet, using power transmission cable to the fixed
point with subbreakers, sockets from the fixed point when needed, it will use wire to
pull to the location of construction, cable layout and the extra load part are calculated
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 7 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

and allocated appropriately so not happen overload can lead to loss of safety during
usage.
+ Toàn bộ hệ thống cấp điện cho công trường được thực hiện theo đúng quy
trình quy phạm ngành điện và do công nhân có chuyên môn của Nhà thầu thi công
dưới sự giám sát của cán bộ kỹ thuật phụ trách điện nước của Nhà thầu.

+ Hệ thống điện cấp cho sinh hoạt và thi công sẽ được Nhà thầu bố trí các
công nhân có chuyên môn thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng. Ngoài ra để đề phòng
trường hợp mất điện trong khi đang thi công, nhất là trong quá trình đổ bê tông, Nhà
thầu bố trí thêm 01 máy phát điện công suất 95 KW để phục vụ cho thi công và phục
vụ chiếu sáng, bảo vệ.
+ The entire power supply system for the site is done in accordance with the
rules and the electricity sector and by skilled workers of contractor under the
supervision of the technical staff in charge of water and electricity.
+ Power supply system for living and construction, contractor will arrange
professional workers regularly inspect and maintain. Besides, as a precaution in case
of power failure during construction, especially during casting concrete, Contractor
has 01 generator with 95 KW capacity to cater for the construction and serving for
lighting, security.
3.3.4. Bố trí hệ thống cấp, thoát nước thi công - Arrange water supply system,
drainage for construction:
+ Nhà thầu sẽ bố trí 01 bể nước điều hoà đủ dung tích để phục vụ sinh hoạt và
các công tác thi công trên công trường. Nguồn nước sẽ được lấy từ hệ thống cấp nước
chung của thị xã , từ giếng khoan và qua hệ thống lọc đảm bảo chất lượng, lưu lượng
nước phục vụ sinh hoạt và thi công. Sử dụng 02 máy bơm và hệ thống ống dẫn để cấp
nước đến các điểm sử dụng.
+ Tại vị trí các công trình phụ trợ, xung quanh khu vực thi công, bố trí hệ
thống ga, rãnh thu nước mặt với hệ thống xử lý nước đảm bảo và được đấu nối với hệ
thống thoát nước chung và thoát ra ngoài hệ thống thoát nước thành phố. Nếu trong
quá trình thi công, xảy ra mưa lớn, do mặt bằng thi công lớn, hệ thống thoát nước mặt
không thoát kịp, Nhà thầu sẽ bố trí 2 máy bơm đủ công suất để bơm cưỡng bức nước
mặt vào hệ thống ga có lưới chắn rác, rồi thoát ra hệ cống thoát nước của thị xã,
tránh làm ảnh hưởng đến quá trình thi công.
+ The contractor will arrange 01 conditioning tank enough capacity to serve
the living and the construction work on the site. Water resource will be taken from
the general water supply system of the town, from wells and filtration system to

“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”
Trang: 8 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

ensure the quality and volume for living and construction activities. Using 02 pumps
and piping systems for water supply to the point of use.
+ At the location of auxiliary works, around the construction area, place gas
and drain system with water treatment system to ensure and be connected to the
general water drainage system and go throuth the city sewer system. If in the course
of construction, heavy rain, due to large premises, water drainage system on surface
cannot handle, the Contractor shall arrange 2 pumps enough capacity to force water
into the gas system with trash screen, and then go through the sewer system of the
town, to avoid affecting the construction process.
Trên đây là giới thiệu tổng quát việc bố trí Tổng mặt bằng thi công công trình
của Nhà thầu. Nếu Tổng mặt bằng có bất cứ thay đổi nào so với thiết kế đã được
duyệt, Nhà thầu sẽ có thông báo bằng văn bản với Chủ đầu tư.
From those points above are an overview of the layout in premises of
contractor. If the total ground has any changes compared with the approved design,
the contractor will be notified in writing with the Investor.
3.4.

Chuẩn bị nguồn cung cấp nguyên vật liệu - Prepare the source of

material:

3.4.1. Kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu – Plan to provide materials:
Sau khi ổn định bộ máy điều hành công trường, Nhà thầu có kế hoạch cung
ứng các loại vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công.
After stably arrange the steering committee, the contractor plans to provide
materials for the construction.
3.4.2. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng - Standards and regulations apply:
Tất cả các nguồn vật tư vật liệu đưa vào thi công công trình đều tuyệt đối tuân
thủ theo TCNV hiện hành và tuan thủ đúng yêu cầu của phía Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ
áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước trong việc quản lý chất
lượng vật tư đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo công trình đạt chất lượng cao nhất. Nhà
thầu sẽ ưu tiên sử dụng các chủng loại vật tư có sẵn tại địa phương.
All material resources put into the construction are absolute compliance with
current Vietnam standard and compliance with the requirement of the investor. The
contractor will apply the existing system of standards of the State in managing the
quality of materials to ensure the highest quality of project. The contractor will
prioritize to use the type of materials available at local.
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 9 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

3.4.3. Cung cấp và bảo quản một số vật tư chính - Supply and store some key
materials:
3.4.3.1. Xi măng - Cement:

+ Xi măng đưa vào công trình phải có chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất,
hồ sơ chất lượng của từng lô hàng nhập kho.
- Xi măng đưa vào sử dụng phải đảm bảo các quy định của các tiêu chuẩn:
+ Xi măng poóc lăng TCVN 2682 - 1999.
+ Xi măng poóc lăng puzơlan TCVN 4033 - 1985. TCVN 4453-1995
- Các loại và mác xi măng sử dụng phải phù hợp thiết kế và các điều kiện
tính chất, đặc điểm môi trường làm việc của kết cấu công trình.
- Xi măng không được rách vỏ và không được để lưu kho quá thời gian cho
phép.
+ Cement put into the building must have quality certificate of the
manufacturer, the quality profile of each consignment into warehousing.
- Cement put into use must ensure the provisions of the standard:
+ Cement poóc lăng Vietnam standard 2682-1999.
+ Cement poóc lăng puzơlan Vietnam standard 4033 - 1985. Vietnam standard
4453-1995
- The type and grade of cement used to fit the design and condition of the
nature, characteristics of the working environment of the building structure.
- Cement cannot be torn the cover and stored over the allowed time.
- Vận chuyển và bảo quản xi măng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 2682-1999.
- Vỏ bao xi măng phải có nhãn mác, kín, không rách thủng, có ghi số hiệu xi
măng, số lô, hạn sử dụng.
- Xi măng dự trữ không quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất.
+ Tại công trình xây dựng nhà kho chứa xi măng, kho đặt tại vị trí phù hợp để
thuận tiện cho việc sử dụng. Kho để xi măng phải khô ráo, thoáng mát, không bị dột
và XM được đặt trên sàn gỗ cách mặt đất ít nhất 30 cm để chống ẩm ướt, số bao trên
một cột <= 10 bao và chỉ để tạm trong vòng 5 đến 7 ngày. Quanh kho bố trí hệ thống
thoát nước đảm bảo không ảnh hưởng khi bảo quản xi măng trong kho.
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 10 / 134CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

- Move and store cement must comply with Vietnam standard 2682-1999.
- Cement packing must have label, closed tight, no puncture, registered number,
batch number, expired date.
- Cement reserves not exceeding 3 months from date of manufacture.
+ In construction has cement warehouse, warehouse locates in appropriate
position to facilitate the usage. Warehouse for cement has to be dry and cool, do not
leak and they are placed on wooden floor above the ground at least 30 cm to prevent
moisture, the number of bag on a column of <= 10 bags and only place within 5 to 7
days. Surrounding the warehouse has drainage system to ensure no impact to the
storage of cement in stock.
3.4.3.2. Thép - Steel:
+ Cốt thép đưa vào công trình có chứng chỉ của nhà sản xuất và cung cấp,
trước khi đưa vào sử dụng lấy mẫu thép thí nghiệm, thép đạt các chỉ tiêu theo tiêu
chuẩn Việt Nam hiện hành thì mới đưa vào sử dụng.
+ Cốt thép đưa vào công trường được xếp tại vị trí quy định trên tổng mặt
bằng thi công, trong khu vực có che chắn và xếp thành các bó và phân loại theo số
hiệu, đường kính, chiều dài và ghi mã hiệu để tiện việc sử dụng.
+ Cốt thép được kê tại nơi khô ráo và được kê cao cách mặt đất  30cm bằng
xà gồ hoặc bằng giá kê. Bãi tập kết cốt thép phải có mái che hoặc được che bằng bạt.
+ Cốt thép trước khi gia công phải đảm bảo bề mặt sạch không được dính bùn
đất, dầu mỡ, sơn hay gỉ sắt thành vẩy, thép được kéo thẳng. Nhất thiết không sử dụng
thép đã bị sứt sẹo hoặc rỉ làm giảm đường kính thép.

+ Steel is used for project must have certificate of manufacturers and
suppliers, before being put into use, take sample for experiment, if steel achieve
criteria under Vietnam standard, then put into use.
+ Steel is brought into the site classified at the specified location on the total
ground, is shielded and arranged in bundles and sorted by number, diameter, length
and have mark for comfort usage.
+ Steel is placed in the dry and high ground about ≥ 30cm equal purlin or
pallet. Yard gathers steel must be covered or covered with tarpaulin.
+ Steel before processing have to ensure clean surface without mud or soil, oil,
paint or rust, steel pulled straight. Not necessary to use scarred steel or rust steel,
which reduces the diameter.
+ Cốt thép bị bẹp, bị giảm diện tích mặt cắt ngang do cạo rỉ, làm sạch bề mặt,
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”
Trang: 11 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

hoặc do các nguyên nhân khác gây nên không được quá giới hạn cho phép là 2%
đường kính. Trong trường hợp vượt quá giới hạn cho phép trên thì thanh thép trên chỉ
được tính chịu lực với phần diện tích thực còn lại và sẽ chỉ được dùng vào các cấu
kiện, vị trí tương ứng với đường kính cốt thép đó.
+ Steel is flattened, reduced cross-sectional area by scraping rust, clean
surface, or other reasons cause not exceed the permitted limit of 2% diameter. In case
of exceeding the allowed limit, steel bar above is counted for real area with bearing
and will only be used in structure, corresponding positions that match that bar

diameter.
3.4.3.3. Cốp pha - Formwork:
- Cốp pha và hệ thống giáo chống bằng thép định hình được cung cấp theo
từng giai đoạn thi công công trình. Cốp pha sử dụng cho công trình là cốp pha thép
định hình kết hợp với cốp pha gỗ, hệ giáo chống đỡ kết cấu là hệ giáo PAL kết hợp
với cột chống thép và cột chống gỗ.
- Cốp pha gỗ, ván ép và cột chống gỗ chỉ được sử dụng trong trường hợp yêu
cầu các kích thước ván khuôn phi tiêu chuẩn .
- Formwork and system of shaped steel spear is provided on each phase of
construction. Formwork uses for works is shaped steel formwork in combination with
wood formwork, bearing spear system for structure is PAL spear system combined
with steel poles and wooden poles.
- Wood formwork, plywood and wooden poles use only in case required the
size of non-standard formwork.
3.4.3.4. Bê tông - Concrete:
- Nhà thầu sử dụng bê tông thương phẩm để phục vụ thi công công trình. Khi
có thống báo trúng thầu nhà thầu sẽ lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu sẽ ký hợp đồng
cung cấp bê tông với tối thiểu 2 nhà cung cấp, công suất mỗi trạm của nhà cung cấp
tối thiểu 60m3/h. Trước khi ký kết hợp đồng cung cấp sẽ tiến hành kiểm tra năng lực
trạm trộn.
- Contractor use concrete commodity for the construction work. When
announcing the winning of tender, the contractor will choose suppliers, contractors
will sign a supply contract with a minimum of 2 concrete supplier, capacity of each
station of provider minimum is 60m3/h. Before signing the providing contract will
conduct to test mixed concrete station.

“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 12 / 134CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

3.4.3.5. Cát, đá – Sand, stone:
- Cát - Sand:
- Cát dùng để làm bê tông phải thoả mãn yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 17701986”Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật”.
- Cát dùng cho vữa xây, vữa trát phải đáp ứng yêu cầu quy trình theo TCVN
1770 - 1975 “Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật”.
- Sử dụng cát sạch không lẫn tạp chất Pmax < 2mm theo TCVN - 1170 - 86. Cát
sạch phải đảm bảo độ sạch và cấp phối hạt.
- Sand is used to make concrete must meet the requirements of Vietnam
standard 1770-1986 "Sand for Construction - Technical requirements".
- Sand for plaster, mortar must meet the requirements of the process according
to ISO
Vietnam standard 1770 - 1975 "Sand for Construction-Technical
requirements ".
- Use clean sand without impurity Pmax <2mm according to ISO Vietnam
standard - 1170 - 86. The clean sand must ensure clean and graded.
- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cát được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ
TCVN 337-1986 đến TCVN346-1986 “Cát xây dựng - Phương pháp thử”.
Kích thước lớn nhất của cát không vượt quá:
+ 2,5 mm - đối với khối xây gạch.
+ 5 mm - đối với khối xây đá hộc.
+ Không có hạt có kích thước >10 mm
+ Những hạt có kích thước từ 5 - 10 mm lẫn trong cát không quá 5% khối
lượng.

+ Tỉ lệ hàm lượng CL-, SO4- không vượt quá giới hạn cho phép.
+ Tuyệt đối không dùng cát bị nhiễm mặn.
- Take experiment to test quality of sand is carried out in the standards from ISO
337-1986 to ISO 346-1986 " Sand for Construction – Trial method ".
The maximum size of the sand does not exceed:
+ 2.5 mm - for a cubic metre of building brick.
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 13 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

+ 5 mm - for a cubic metre of building stone.
+ No seed bigger than > 10 mm
+ The seed in size from 5-10 mm mixed in the sand does not exceed 5% of the
volume.
+ The rate of content CL-, SO4- not exceed permitted limit.
+ Do not use saline sand.
- Bãi tập kết cát phải được dọn sạch sẽ, khô ráo, dễ thoát nước, có phương án
bảo quản, che chắn trong thời gian mưa dầm không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ nước xi
măng của vữa các loại.
- Cát phải được thí nghiệm kiểm tra mới đưa vào thi công đảm bảo sạch không
lẫn tạp chất và kích thước hạt đạt yêu cầu.
- Yard gather sand must be clean, dry, well-drained, with plan for storage,
shielding during the rain, do not affect the water cement ratio of mortar type.

- Sand has to be test in laboratory before putting into construction to ensure no
impurity and the size meets requirement.
- Đá dăm các loại – Type of Macadam:
- Kích cỡ hạt phải đồng đều đúng như quy phạm.
- Đá dăm phải rắn chắc không có đá dẹt.
- Khi sử dụng các loại đá dăm phải đảm bảo chất lượng theo quy định của tiêu
chuẩn TCVN 1771-1987 ”Đá dăm, sỏi dùng trong xây dựng”.
- Đá dăm dùng trong xây dùng cho bê tông cần phân thành các nhóm có kích
thước hạt phù hợp với từng loại kết cấu công trình.
+ Đối với bản kích thước hạt lớn nhất ( Dmax) không được lớn hơn 1/2 chiều dày bản
- Kích thước ( Dmax) của đá, sỏi không vượt quá 3/4 khoảng cách thông thuỷ nhỏ
nhất giữa hai thanh cốt thép và 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu công trình. TCVN
4453-1995 “ Đá dăm, sỏi - dùng trong kết cấu BT và BTCT toàn khối - Quy phạm thi
công và nghiệm thu”.
- Particle size must equal as normative.
- It has to be rock no flattened.
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 14 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

- When using, have to ensure quality prescribed by standards Vietnam standard
1771-1987 "Rubble and gravel used in construction".
- Rubble used in construction for concrete should be grouped into suitable

particle sizes for each type of building structure.
+ For the largest particle size (Dmax) is not greater than 1/2 of the thickness
- Dimension (Dmax) of rock, gravel does not exceed 3/4 of the smallest distance
between two steel bars and 1/3 of the minimum thickness of the structural works.
Vietnam standard 4453-1995 "Rubble and gravel - used in reinforced concrete
structures and monolithic reinforced concrete - Rules for the construction and
acceptance".
- Đá dăm phải được tập kết tại bãi khô ráo, có biện pháp che chắn trong những
ngày mưa dầm, che nắng để giảm nhiệt độ trong những ngày nắng nóng kéo dài.
- Đá dăm dùng đá sắc cạnh có cường độ kháng ép R  850 daN/cm2 có kích cở
theo quy định của Hồ sơ thiết kế, không lẫn đá phong hoá, đá phải đều không dẹt và
không bẩn.
- Rubble must be gathered in a dry place, shielding measure in the rainy days,
shade to reduce temperature during long hot days.
- Rubble use sharpened stone has intensity resistance R  850 daN/ cm2 with
size prescribed by the design profile, not mixed with weathered rock, rocks are not
flat and dirty.
- Đá hộc – Freestone:
Đá hộc sử dụng cho thi công phần móng công trình chúng tôi mua tại Cẩm Phả
và lưu ý là đá không bị nứt rạn, đảm bảo cường độ chịu nén, khối lượng riêng thoả
mãn yêu cầu quy định của thiết kế (cường độ nén tối thiểu 800kg/cm2; khối lượng
riêng tối thiểu 2400kg/m3).
Chiều dày của viên đá hộc ít nhất 10 cm, dài 25 - 40 cm và chiều rộng tối thiểu
bằng 2 lần chiều dày. Trong quá trình thi công chúng tôi sẽ chọn kích thước các viên
đá có chiều dày và chiều rộng phù hợp với khối đá xây thiết kế.
Freestone use for foundation we buy in Cam Pha and noted that no stone was
flawed, ensure compressive strength, specific weight satisfies specified requirement
of design (compressive strength minimum 800kg/ cm2; minimum specific weight
2400kg/ m3).
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”


Trang: 15 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

The thickness of freestone is at least 10 cm, length of 25 - 40 cm and minimum
width of 2 times thickness. During the construction, we will choose the size of the
stones have thickness and width suitable for building design rock.
Cát đá nhập về công trường phải được kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và thí
nghiệm để kiểm tra các chỉ tiêu của vật liệu, kiểm tra kích cỡ đường kính hạt cốt liệu.
Sand, stone import to site, must be checked the source and take experiment to
test the criteria of material, check the size of particle diameter
3.4.3.6. Vật liệu khác – Other materials:
Tất cả các vật liệu khác khi đưa vào sử dụng phải có chứng chỉ chất lượng vật
liệu và vật liệu phải có xuất xứ rõ ràng, chất lượng vật liệu tuân theo các tiêu chuẩn
Việt Nam hiện hành.
All other material when in use must have a certificate of quality and materials
must have clear origin, quality of materials must comply with current standards of
Vietnam.

“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 16 / 134DANH MỤC VẬT LIỆU CHÍNH DỰ KIẾN SỬ DỤNG – LIST OF MAIN MATERIALS ANTICIPATE IN USE

STT/ No

VẬT
LIỆU/
MATERI
AL

NGUỒN GỐC,
XUẤT SỨ/ ORIGIN

KẾ HOẠCH DỰ TRỮ VẬT
LIỆU / STORAGE PLAN

Dự trữ 30 tấn/ 30 tons

1

Xi măng/
Cement

Cẩm Phả; Chinfon;
Hải Phòng, Hoàng
Thạch, Hoàng Mai

Dự trữ 25 tấn / 25 tons

Cốt thép/
2


Reinforce
d steel

Hòa Phát, Sông
Hồng, Việt Nhật,
Thái Nguyên, Việt
Đức

BIỆN PHÁP BẢO QUẢN, LƯU
KHO/ STORE METHOD

Xây dựng nhà kho quây tôn,
lợp mái, đảm bảo thoát nước./
Build warehouse cover sheet
metal, roofing, ensure
drainage.

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT
LƯỢNG / QUALITY CONTROL
METHOD

- Chứng chỉ chất lượng của nhà sản
xuất. – quality certificate of supplier
- Hồ sơ chất lượng từng lô hàng
nhập kho. / quality file of each batch
to warehouse

- Sử dụng con kê bê tông (gỗ), - Kiểm soát chứng chỉ từng lô hàng,/
che phủ bạt với thép chưa gia control certificate each batch

công./ Use concrete buffer
- Kết quả thí nghiệm tại phòng thí
cover canvas with
nghiệm độc lập do Chủ đầu tư chỉ
unprocessing steel
định. / testing result at laboratory
- Thép đã gia công lưu trong
kho. / processing steel store in
warehouse

independently assigned by investor


STT/ No

3

VẬT
LIỆU/
MATERI
AL

Bê tông/
Concrete

NGUỒN GỐC,
XUẤT SỨ/ ORIGIN

Trạm bê tông/
Concrete station


KẾ HOẠCH DỰ TRỮ VẬT
LIỆU / STORAGE PLAN

BIỆN PHÁP BẢO QUẢN, LƯU
KHO/ STORE METHOD

Ký hợp đồng cung cấp bê
tông với tối thiểu 2 nhà
cung cấp bê tông, công
suất trạm tối thiểu
60m3/h/ Sign contract at
least 2 suppliers with
capacity 60m3/h minimum

Shungshin,
Vimeco, Việt Hàn.

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT
LƯỢNG / QUALITY CONTROL
METHOD

- Kiểm tra năng lực trạm trộn trước
khi cung cấp. / Test fixed capacity
of station before provide
- Thiết kế cấp phối trước khi cung
cấp. / design to allocate before
provide
- Thí nghiệm vật liệu, cốt liệu đầu
vào. / test material before provide

- Kiểm tra độ sụt, kết quả nén mẫu
theo TCVN. / Check collapse level,
result of compressed form follow
ISO

5

Cát, đá

Cát sông Lô, Vĩnh
Phúc/ Sand of Lo
River, Vinh Phuc

- Dự trữ 40 m3 cát / 40m3
sand

- Dự trữ ngoài trời, gần công
trường, thường xuyên vệ sinh
rác thải tại nơi dự trữ/ Store
- Dự trữ 15-20 m3 đá trong
outside near the site, often

- Kiểm tra độ lọt sàng của cốt liệu/
Check the sieve level of material
- Kiểm tra nguồn gốc vật liệu/


STT/ No

VẬT

LIỆU/
MATERI
AL

NGUỒN GỐC,
XUẤT SỨ/ ORIGIN

Đá Cẩm Phả /
Stone of Cam Pha

6

Vật liệu
chống
thấm/

Sika, Cormix,
Axel, Polytop

Waterproo PT200.
f Materials

KẾ HOẠCH DỰ TRỮ VẬT
LIỆU / STORAGE PLAN

suốt quá trình thi công

BIỆN PHÁP BẢO QUẢN, LƯU
KHO/ STORE METHOD


clean waste

phần thô./ 15-20m3 stone

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT
LƯỢNG / QUALITY CONTROL
METHOD

Check the origin
- Kiểm tra hàm lượng muối, hàm
lượng bùn, sét trong cát./ Check
content of salt, clay in sand

Dự trữ vật liệu trước 1
tuần trước khi thi công,

Dự trữ trong kho kín tại công
trường/ store in warehouse at

- Kiểm tra chứng chỉ chất lượng của
hàng hóa nhập vào công trường,

khối lượng gối đầu 10%. /
store material 1 week
before construction, the
prepared amount is 10%

site

theo tiêu chuẩn xây dựng và tiêu

chuẩn công bố của nhà máy,/ Check
certificate of material into site,
following construction standard and
announced standard of factory
- Thí nghiệm sản phẩm trước khi
đưa vào sử dụng (nếu chủ đầu tư
yêu cầu) / Test material before put
into use (if investor require)


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

4.

THUYẾT

MINHĐỒ

TỔ

CHỨC


HIỆN

TRƯỜNGEXPLAINATION OF ORGANIZATION CHART AT SITE:
Sau khi nghiên cứu kỹ Hồ sơ giao thầu, thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật của
công trình. Để đảm bảo công trình thi công đúng tiến độ, chất lượng công trình, với
bề dầy kinh nghiệm trong việc tổ chức và quản lý thi công những công trình lớn.
After studying contracting dossier carefully, design and technical guidelines of
the project. To ensure the construction schedule, quality, with long experience in
organizing and managing large construction works.
4.1.

Sơ đồ tổ chức công trường – organization chart at site: (xem bản vẽ chi

tiết đính kèm – attached with detail draw)
- Văn phòng tại trụ sở Nhà thầu cùng các phòng chức năng, nhóm chuyên viên
kỹ thuật, kinh tế tài chính và có sự tham gia của bên liên danh điều hành.
- Văn phòng tại công trường: Có Ban chỉ huy công trình, đứng đầu là Chỉ huy
trưởng công trường và bộ phận giúp việc, thi công bao gồm:
+ Bộ phận kỹ thuật: gồm các kỹ sư chuyên ngành xây dựng và các chuyên
ngành khác liên quan.
+ Bộ phận thi công: là các tổ thợ chuyên môn (Tổ cơ giới, tổ thép, tổ ván
khuôn, tổ bê tông, tổ điện nước.)
+ Bộ phận ATLĐ: gồm 01 kỹ sư chuyên trách phối hợp với hệ thống an toàn
viên.
- Headquarter of Contractors along with function departments, group of
technical experts, financial economics experts and participatory from partners.

- Offices at the site: have steering committee, headed is the site manager and
assistant group, include:
+ Technical goup: including construction engineers and other related subjects.
+ Construction group: is a team of professional workers (mechanized, steel,
formwork, concrete, electric and water.)
+ Health and Safety group: comprises 01 specialized engineer in collaboration
with member of safety system.
+ Bộ phận trắc đạc và thí nghiệm: 01 kỹ sư và 01 nhân viên.
+ Bộ phận thủ kho, bảo vệ: gồm 05 nhân viên
+ Bộ phận cán bộ giám sát: 03 nhân viên
+ Bộ phận cán bộ Kỹ thuật: 03 nhân viên
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 20 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

+ Bộ phận hành chính : 01 nhân viên
+ Các nhà thầu phụ.
+ Surveying and laboratory unit: 01 engineer and 01 employee.
+ Storekeeper and safeguard: 05 staff
+ Supervisor: 03 employees
+ Technical staff: 03 employees
+ Administrative: 01 employee
+ The subcontractors.

- Ban chỉ huy công trình điều hành toàn bộ hoạt động của công trường. Mọi
hoạt động trên công trường đều do Chỉ huy trưởng công trường quyết định, Chỉ huy
trưởng công trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà thầu, Chủ đầu tư và Pháp
luật về các quyết định của mình.
- Để đảm bảo tiến độ thi công đồng thời đảm bảo an toàn lao động trong quá
trình thi công, Nhà thầu bố trí 1 cán bộ chuyên trách cung ứng vật tư và kỹ thuật an
toàn lao động nhằm đảm bảo thi công thông suốt.
- Ban chỉ huy công trình thực hiện chế độ giao ban hàng ngày nhằm xử lý các
tồn tại nảy sinh trong quá trình thi công và chỉ đạo thi công theo tiến độ đề ra. Tuỳ
từng tình hình tổ chức thi công và yêu cầu của Chủ đầu tư, Ban chỉ huy công trình có
thể giao ban đột xuất nhằm cập nhật các thông tin và xử lý công việc theo sát diễn
biến sản xuất.
- The Steering Committee conduct the entire operation of the construction
activities. All activities on the site are managed by the site manager, He is responsible
with the contractor Director, Investor and law for his decisions.
- To ensure the construction progress and ensure safety during the
construction, Contractor assign a specialized staff in supplying materials and labor
safety techniques to ensure the smooth construction.
- The Steering Committee implement meeting daily to handle rising problem
during construction and direct execution according to the set schedule. Depending on
the organization of construction and requirements of the investor, the steering
committee can organize meeting unexpectedly to update information and handle work
following the executing process.
- Với các tổ chức chuyên môn hoá các tổ thi công, các hạng mục thi công luôn
có sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kỹ thuật thi công, kỹ thuật quản lý chất lượng.

“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 21 / 134CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

- Các Nhà thầu phụ chịu trách nhiệm thực hiện phần việc và bảo hành theo như
đã cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công việc của mình.
- With organization with specialized teams of construction, construction items
are always closely supervised by the technical team, quality technique management
team.
- The subcontractor is responsible for implementation and warranty as
committed and responsible under the law for their work.
4.2.

Mối quan hệ giữa Công ty và Ban chỉ huy công trình – The relation

between Company and the steering committee
- Công ty là cấp trên trực tiếp của Ban chỉ huy công trình. Công ty có trách
nhiệm hỗ trợ vốn để thi công cho công trường theo báo cáo tiến độ thi công. Công ty
trực tiếp giám sát công trường về chất lượng, kỹ thuật và các nguyên tắc quản lý kinh
tế.
- Ban chỉ huy công trình có nhiệm vụ tổ chức thi công đảm bảo kỹ thuật, chất
lượng và tiến độ, đảm bảo uy tín của Công ty.
- Ban chỉ huy công trình có trách nhiệm báo cáo Công ty về tiến độ, chất lượng
và giá thành công trình, chịu sự giám sát về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ của Công
ty.
- The company is the direct senior manager of the steering committee. The
company is responsible for financial support for the construction site in accordance

with progress report. Company directly supervise quality, technique and economic
management principles.
- The steering committee is responsible for organizing to execute ensure
technique, quality and progress, ensure credibility of the company.
- The steering committee is responsible to make report to company on the
progress, quality and cost of the project, under the supervision of technique, quality
and progress of the Company.
4.3.

Quyền hạn của Ban chỉ huy công trình – Authority of The steering

Committee
- Chỉ huy trưởng công trường và Ban chỉ huy công trình hoàn toàn tự chủ về
mặt tổ chức thi công công trình cũng như các điều kiện về kinh tế theo nguyên tắc
của Nhà nước và Công ty.
- Chỉ huy trưởng công trường có toàn quyền quyết định trong quá trình thi
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 22 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

công xây dựng công trình theo đúng nguyên tắc, Pháp luật và chịu trách nhiệm về
mọi hoạt động của công trường trước Pháp luật.
- Hàng ngày Ban chỉ huy công trình tổ chức giao ban, nắm vững và tập trung

giải quyết những tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, chỉ đạo áp dụng các biện
pháp thi công nhằm nâng cao chất lượng công trình.
- The site manager and the committee are completely active in organizing
execution as well as economic condition on the principle of the State and the
Company.
- The site manager has the full right to decide in the process of construction
according to the principle, law and liable for all activities.
- Daily, the steering committee organize meeting, learn well and focus on
solving existing problems in order to accelerate progress and direct the application of
construction methods in order to improve project quality.
5.

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT – DETAIL EXECUTION METHOD

5.1.

Phần móng - Foundation

5.1.1. Công tác trắc đạc – Survey work:
5.1.1.1. Nội dung công việc – working content:
Triển khai hệ thống lưới định vị trục chuẩn công trình theo đúng Bản vẽ thiết
kế và hệ mốc định vị do Chủ đầu tư cung cấp.
Deploy grid system to locate the standard axis according drawing design and
position system provided by investors.
5.1.1.2. Yêu cầu - Requirement:
- Công tác trắc đạc công trình là một công tác đòi hỏi về độ chính xác cao, có
ảnh hưởng lớn đến tất cả các công tác khác cũng như chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật
của cả công trình sau này.
- Trong công tác trắc đạc, yêu cầu với độ chính xác rất cao, vì vậy với biện
pháp đo đạc kiểm tra trong quá trình thi công trên công trình phải đạt được độ chính

xác thoả mãn các yếu tố:
+ Lưới không chế mặt bằng và tuyến trục chính của công trình có khoảng cách
đo với độ chính xác không thấp hơn 1/10.000 và của góc đo là 20 giây.
+ Độ thẳng đứng của công trình giữa các tầng  3mm và toàn bộ chiều cao 
3H/10.000 và không lớn hơn 15mm.
- Survey work demands high precision, have a great influence on all other
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 23 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394
Email:

work as well as technical quality and aesthetics of the later work.
- In the work of surveying, requirement with precision is very high, so the test
methods in the construction process have to achieve the accuracy satisfies the
following factors:
+ Net control ground and the main axis of the building with distance to the
accuracy not lower at 1/ 10,000 and the angle is 20 seconds.
+ The vertically between floors  3mm and total height  3H/ 10,000 and not
greater than 15mm.
+ Sai số khép kín của lưới khống chế cốt công trình  5  n (n là số trạm đo)
hoặc  20  L (L là độ dài đo, đơn vị là 1000m)
+ Khống chế cốt công trình : giữa các tầng   3mm, tổng chiều dài cao  
10mm.
+ Các đường trục tại mỗi cao độ : Sai số lệch không quá 5mm so với đường

trục tương ứng gần nhất, sai số không quá 10mm so với đường trục tương ứng thấp
nhất.
+ Closed error of net control cos of work  5  n (n is the number of
measuring station) or  20  L (L is the measured length, unit is 1000m)
+ Control cos of work: between floors   3 mm, total length   10mm high.
+ The centerline at each level: error not exceed 5 mm compared with the
centerline closest equivalent, error no more than 10mm with the centerline lowest
equivalent.
5.1.1.3. Biện pháp thực hiện – Implementation method:
- Từ mốc chuẩn công trình do Chủ đầu tư cung cấp, dùng máy toàn đạc và mia
căng lưới trắc đạc cho công trình. Xây dựng các mốc chuẩn dọc theo các trục của nhà
hoặc những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc, chỗ đường vòng Tất cả các cọc mốc
được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công, cố định và được bảo vệ
cẩn thận để có thể nhanh chóng khôi phục lại các cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế
khi cần thiết.
- Thiết lập hệ thống mốc chuẩn cho công trình để lập được một hệ lưới khống
chế cho mặt bằng và trục chính của công trình.
- Chọn và bố trí lưới khống chế mặt bằng và trục chính phải dựa vào điều kiện
định vị của thiết kế.
- From standard cos provided by the investor, use geodesic machine and net
stretching machine for surveying. Establish benchmarks along the axis of the building
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 24 / 134


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC)
Tầng 5 – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.3555.1393
Fax: 04.3555.1394

Email:

or special places like changing slope, round place. Every landmark is led out of the
sphere of influence from construction machine, fixed and protected carefully to be
able to quickly restore the landmark right with the design when necessary.
- Establish a system of benchmarks for the project to establish a net system for
ground control and the main axis of the building.
- Select and arrange net for ground control and main axis based on conditions
of design positioning.
- Lưới khống chế đo mặt bằng ở đây Nhà thầu sử dụng đường khép kín và
song song với các cạnh của công trình.
- Thiết lập và truyền dẫn lưới khống chế cao trình của công trình.
- Trước khi thi công phải truyền dẫn chính xác các điểm thuỷ chuẩn. Khống
chế cao trình bố trí ở hiện trường. Xây dựng lên kết cấu cao trình làm điểm khởi đầu,
khống chế cao trình thi công lên cao độ của kết cấu. Điểm khởi đầu được bố trí ở mặt
phía ngoài và phía trong của cột, vách ngoài tầng đầu tiên.
- Tiến hành hiệu chỉnh khép kín sau khi truyền dẫn cao độ tới tầng đo đạc thi
công.
- Mỗi lần truyền dẫn lên đều được bắt đầu truyền dẫn từ điểm khống chế đầu
tiền nhằm xoá bỏ tích luỹ sai số.
- Grid to control ground, Contractor use a closed road and parallel to the sides
of buildings.
- Establish and transmit control grid for level of the building.
- Prior to execution, must transmit precisely leveling point. To control level in
site. Building on level structure as the starting point, level control over the cos of the
structure. The starting point is arranged on the outside and inside of the column, first
floor partition.
- Conducte a closed correction after transmisting cos to the floor in
measurement for execution.
- Every time data transmission are started transmiting from the first control

point to eliminate cumulative amount of error.
- Khi truyền dẫn cao độ lên trên thân thước luôn thẳng và có thiết bị căng
thước. Sau khi truyền dẫn điểm lưới khống chế đến tầng đo đạc thi công, tiến hành
làm công tác hiệu chỉnh khép kín để kiểm tra sai số và có biện pháp hiệu chỉnh.
- Phương pháp truyền dẫn tim trục dùng phương pháp toạ độ vuông góc kết
hợp với toạ độ cực. Từ giữa các trục này các đoạn đo chiều dài được thực hiện bằng
“Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin”

Trang: 25 / 134


×